Zbigniew Brzezinski: 5 US Præsidenters Onde Ånd - Og Største Trussel Mod Verdensfreden

Posted By Anders On February 7, 2010 @ 17:13 In Dansk, Euromed | No Comments

Resumé: Der er en mand, som er farligere for menneskeheden end nogen anden levende person i dag. Hans navn er Zbigniew Brzezinski, et CFR-medlem, Ærke-Trilateral Commissionist, Bilderberger. Han har været den onde ånd bag 5 amerikanske præsidenter, herunder Obama - og han er besat af én tanke: USA skal dominere en kommunistisk én-verdensstat. Til dette formål, ser han Eurasien som sit store skakbræt, hvor kampen skal vindes. Som enhver skakspiller starter han med at besætte centrum af skakbrættet, Centralasien. Han ønsker fred der, venligt forhold især til Kina, hvis det er muligt, så han kan forfølge hensigten med sin besættelse, dvs. formålet med den Trilaterale Kommission skabt af ham og David Rockefeller: At skabe en verdensstat ved sammensmeltning af en kommende Nordamerikansk Union, som han arbejder på gennem CSIS, Unionen for Middelhavet - og en Fjernøst-blok, der nu bliver skabt. Han vil  svække  Rusland, som han hader, ved at opdele det i 3 republikker i en løs konføderation - og hvis dette ikke er muligt - så i sidste ende endog ved 3. Verdenskrig. Han og David Rockefeller står bag fusionen af verdens religioner for fred i verdensstaten. I stedet samarbejder han med Al Gore og Gorbatjov om at fremme Gaia-milieureligionen. I Agenda 21 vil folk i den teknetroniske æra blive fuldstændig kontrolleret og via kunstig intelligens (hjernechips) bliver posthumane robotter. Han har arbejdet for at sælge amerikansk infrastruktur, såsom havne, på at udflage amerikanske job, givet Panama-kanalen til  kineserne, solgt ulovlige våben til Sovjet, Iran, Irak, Libyen. Opflasket Taliban og Al Qaida.
Rådgivet af Zbigniew og hans søn, Ian, er Obama nu ved at omringe Rusland og Kina, som ikke har været så samarbejdsvillig som ønsket af Zbigniew, med anti-ballistiske missiler, som også kan bruges til at inaktivere russiske og kinesiske satellitter for således at hindre repressalier efter et amerikansk første angreb mod disse landes atomarsenaler. Rusland ved det og forbereder sig på muligheden af et forebyggende angreb - som erklæret af den russiske generalstabschef Yuri Balujevsky. De overvejelser bliver sandsynligvis forstærket af den kendsgerning, at Rusland næppe har råd til et nyt våbenkapløb. Men Brzezinski tror ikke på Ruslands kapacitet til at slå til!

Hvem er Zbigniew Brzezinski?
[1] Obama-BrzezinskiObama-Brzezinski Se denne [2] video: Brzezinski er fortaler for en kommunistisk Obama, der er til social forandring i USA, for at afslutte Irak-krigen og omdefinere sikkerhed. Jeg har tidligere skrevet om Brzezinski og hans vision for verden: “[3] Det Store Skakbræt“. Zbigniew Brzezinski er blevet kaldt Obama’s [4] Rasputin.

[5] Patrick Briley 16 Sept. 2008 og [6] her: Følgende er uhyggeligt - og man spørger sig selv, om en mand kan have haft så megen indflydelse på verdens anliggender. Meget af det er bekræftet af [7] Wikipedia.

Zbigniew Brzezinski er Barack Obama’s udenrigspolitiske rådgiver.
[8] Carter_zia_brzezinski_2050081722-20904Brzezenski var National Sikkerhedsrådgiver for præsident Carter fra 1977 til 1981. I 1988 godkendte han HW Bush som præsident og var medformand for HW Bushs særlige nationale sikkerhedsråd. Fra 1987 til 1989 har han også siddet i bestyrelsen for HW Bushs Udenrigs-Efterretningsråd. Clintons udenrigsminister, Madeleine Albright, var Brzezenskis elev. GW Bush’s udenrigsminister, Condoleezza Rice (også tidligere National Sikkerhedsrådgiver), studerede under Albright’s far og deler mange af de samme verdensregeringssynspunkter som Brzezinski og Albright.

Zbigniew Brzezinski er fortaler for socialistisk verdensregering, et mål, han har fremmet som medlem af Center for Strategiske og Internationale Studier ([9] CSIS) for at  “[10] vejlede politiske beslutningstagere“, og som [11] taler ved den tidligere sovjetiske Præsident pg og kommunist, Mikhail Gorbachev’s, første World Forum. Dette [12] State of the World Forum havde interessante partnere. Brzezinski er arkitekt bag skabelsen af regioner under [13] world governance af selvstændige nationer for at opnå verdensregering. CSIS udgiver [14] North American Integration Monitor, som håber på en [15] Nordamerikansk Union (NAU).

Obamas  forslag til en global skat er blevet til på anbefaling af Zbigniew Brzezinski for til at betale for globaliseringen og [16] verdensregeringen. Obama har foreslået en global fattigdomsskat i et Senatslovforslag. Lovforslaget om Kontrol af Klimaforandring støttes kraftigt af Obama og kræver et [17] Brzezinski-obama-david-rockefellerinternationalt styringsregime til at overvåge og regulere kuldioxid og “kuldtoffodaftryk” fra opdagelse til produktion og forbrug - til en pris af 50 billioner dollar globalt og 8 billioner dollar for de amerikanske skatteydere. Alt skal betales af en global skat, hvis midler vil blive brugt til at etablere et verdensregeringsorgan.

Venstre: Obamas dukkeførere, de Trlaterale Commissionister Zbigniew Brzezinski og David Rockefeller.

Obama, Brzezinski og Al Gore har arbejdet tæt sammen med kommunistisk-støttede miljøfronter ledet af Gorbatjov (fortaler for [18] Earth Charter, forfatter af [19] Manifesto for Earth), for at fremme den forløjede påstand om globale klimaændringer på grund af menneskeskabte kilder til drivhusgasser mhp. at skræmme verden og USA til at betale sådan en global afgift for at “redde planeten.”
Obamas mangeårige forbindelser med kommunistiske, marxistiske og islamiske terror-mentorer i USA har været veldokumenterede i USA og verdenspressen. Hvad mange ikke ved, men har brug for at vide, er, at Zbigniew Brzezinski er endnu en af  Obamas islamiske terror-, socialistiske, verdensregerings- og marxistiske mentorer.

Brzezinski roser åbent marxismen i sin bog “[20] Between Two Ages” offentliggjort i 1970. Deri beskriver han, hvordan menneskets tanker og adfærd vil blive fuldstændig kontrollerede samt at mennesket udstyres med kunstig intelligens ([21] hjernechips) i et  “teknetronisk” diktatur. I øvrigt var Brzezenskis far ambassadør i Rusland for Polen i Stalins regeringstid, og Zbigniew arbejdede på at beskytte og forsvare nogle østtyske Stasi-agenter, hvoraf nogle tidligere medlemmer senere arbejdede på at muliggøre 11. Sept. flykaprerne og andre islamiske terrorister (Hamburg-cellen med Atta , Alshehhi og Jarrah - [22] næppe korrekt). Brzezinski har dobbelt amerikansk og polsk statsborgerskab.

[23] [23] Council on Foreign Relations-medlem, [7] Bilderberger, Zbigniew Brzezinski, var medstifter af [24] Trilateral Commission (TC) sammen med David Rockefeller i 1973 og dets første direktør. Brzezinski valgte Jimmy Carter som medlem, mens Carter var guvernør i Georgia, og før Carter blev USA’s præsident. TC er den primære organisation, der forvalter globaliseringens mål om at opnå verdensregeringen via manipulationer af økonomi, politik og religioner samt nationer over hele verden, herunder USA.

Ifølge Dr. Dennis Cuddy, var Brzezinski som TC direktør i 1973 fortaler for et notat om midler til social kontrol med verdens befolkninger ved bevidst “økonomisk og politisk destabilisering«, således at gældssnoren senere kunne bruges til at kvæle en oprørsk nation til underkastelse (under world governance).”

TC, Rice og Brzezenski har aktivt fremmet illegal indvandring og ikke-fuldbyrdelse af amerikanske udlændingelovgivning for at fremme NAU.
De har fremmet udenlandsk kontrol med USA ved at gøre det lettere at sælge ud af amerikansk infrastruktur og virksomheder til udenlandske regeringer, herunder fra EU, Kina, Rusland og islamiske terrornationer.

Brzezinski, Rice, TC og deres socialistiske venner har forsætligt medvirket til at destabilisere den amerikanske økonomi ved at devaluere den amerikanske dollar gennem oversøisk udflagning af amerikanske arbejdspladser. De forsøger at kontrollere den amerikanske energiøkonomi via Klimaændrings-kontrollovforslag og ved at forhindre amerikansk energi-uafhængighed (hvilket ville stoppe devalueringen af dollaren) gennem opfordring til at modvirke og drastisk kontrollere produktionen af olie. Zbigniew Brzezinskis kunstige snor er ikke begrænset til penge-og kapitalmarkederne. Den omfatter[25] [25] kontrol med befolkninger og nationer ved at kontrollere deres jobs, deres indvandringspolitik, deres mad, deres vand, deres energi, deres politikere og regeringer og deres religioner.

Verdensregeringssocialister som Brzezinski og Obama fremmer en “ny orden af religioner,” en [26] sammensmeltning af religioner for at samle og kontrollere befolkninger og nationer. De medtager også under deres nye ordens paraply af religioner islamisk stræben efter et verdenskalifat, [27] Communitarianistiske og [28] New Age overbevisninger, miljøforkæmpernes Gaia ( “Moder Jord”)-religion, som udnyttes af kommunister som Al Gore og af dem, som [29] tilbeder det skabte i stedet for Skaberen.

Brzezinski arbejdede sammen med republikanske globalister som Kissinger og den amerikanske senator Henry Bellmon for at give Panamakanalen væk-  i sidste ende til kommunistisk kinesisk kontrol (Carter-Torrijos traktaterne). Under Carter var Brzezinski ansvarlig for afbrydelse af direkte amerikansk anerkendelse af Taiwan som en selvstændig nation, og USA anerkendte kun det kommunistiske Kina.

Så snart Carter blev præsident begyndte Brzezinski ulovligt at manipulere eksportkontrollisten for at sætte gang i levering af avancerede amerikanske computere, militære (styresystemer), energi (nuklear, kul, olieskifer, tjæresand-konvertering og syntetiske brændstoffer), teknologi, der overførtes og solgtes af Brzezinski + bin ladenamerikanske virksomheder (f.eks Control Data, GE samt Union Carbide) til Sovjetunionen.

Brzezinski og Osama bin Laden under den sovjetiske besættelse af Afghanistan!

Den 2. februar 1979, skrev Brzezinski et notat til Carter, hvori han usandt erklærede, at islamisk fundamentalisme ikke var en overhængende trussel og ikke ville få fremtrædende plads i Mellemøsten. Brzezinski var arkitekten bag dannelsen af amerikansk CIA- og Saudi-uddannelse og støtte til det afghanske mujaheddin netværk, hvoraf nogle senere blev Taliban og og ville tillade Al Qaeda -terroristlejre. Brzezinski var sammen med Clintons Nationale Sikkerhedsrådgivere, Anthony Lake, John McCain, Bob Dole og Newt Gingrich fortaler for brug af saudierne og CIA til direkte finansiering af Al Qaeda, og at Iran i og uden for USA skulle bevæbne og uddanne islamiske terrorister fra Albanien, Kosovo og Bosnien til at sparke serberne og kroaterne ud. Nogle af de samme terrorister blev 11. sept. flykaprere?? Carter og Bzezinski er og har været “diplomater på fri fod” sammen med Boren for Hamas-terrorister i Mellemøsten, som det afspejles i Obama’s pro-islamiske udenrigspolitik.

[30] Zeit KritikerBrzezinski er Obamas dukkefører.
Selv under G.W. Bushs embedsperiode overtog  Brzezinski nøglesektorer i den amerikanske regering. Siden da er faren for en konfrontation mellem USA med Rusland, Kina, Sudan, Pakistan og senest med Iran og Yemen meget titaget. USAs aggression mod Iran, sigter i sidste ende mod en konfrontation med Rusland og Kina.
[31] The Grand Chessboard“Det Store Skakbræt” spreder enhver tvivl: USA skal dominere hele Eurasien. Så vil amerikansk højfinans i realiteten have kontrol over 70 procent af olie- og gasreserverne - med henblik på at sikre amerikansk forrang i lang tid. Med Obama som marionet for den Trilaterale Kommission, ser Zbigniew Brzezinski og David Rockefeller dette mål inden for rækkevidde.

Moskva er godt klar over denne situation, men frygten for Brzezinskis finger på atomaftrækkeren lader ikke  Rusland inaktivt: Chefen for den russiske generalstab, Yury Baluyevsky, meddelte i januar 2008: “Rusland vil revidere sin nukleare doktrin, således at et nukleart første slag i visse situationer ville være muligt. ” (WG Tarpley, Barack Obama - Hvordan en amerikansk Præsident Skabes s. 166). Brzezinski og hans tilhængere er så besatte af USA som eneste supermagt, at de er villige til at tage risikoen for [32] 3. Verdenskrig.

Brzezinski’s Store Skakbræt: Eurasien
[33] Brzezinski: A Geostrategy for Eurasia Foreign Affairs September/October 1997. Artiklen [34] læst her: En magt som behersker Eurasien ville udøve afgørende indflydelse på to af verdens tre mest økonomisk produktive regioner. Et blik på kortet antyder også, at et land, som dominerer Eurasien næsten automatisk ville  kontrollere  Mellemøsten og Afrika. Da Eurasien nu er det afgørende geopolitiske skakbræt, er det ikke længere tilstrækkeligt at forme en politik for Europa og en anden for Asien.

Brzezinski vil søge forståelse med Kina - og svække Rusland ved at dele det i 3 republikker.[35] Bush-obama-opium-bombe

En udvidelse af Europas politiske rækkevidde automatisk en udvidelse af USAs indflydelse. Amerika skal være forsigtig med ikke at støde Tyrkiet, og  Amerika bør bruge sin indflydelse i Europa for at fremme Tyrkiets optagelse i EU. Endvidere er det ikke i USA’s interesse at opretholde USA-iransk fjendtlighed. Kernen i den nye transkontinentale sikkerhedsramme kunne være et stående udvalg, der består af store eurasiske magter, med Amerika, Europa, Kina, Japan, et konfødereret Rusland og Indien, som tilsammen behandler kritiske spørgsmål vedr. Eurasiens stabilitet. Kommentar: Dette er tanken med den Trilaterale Kommission, som er grundlagt af Brzezinski og David Rockefeller.

Brzezinki’s arv
Trend 26 jan. 2009:
Brzezinski
fortalte polsk radio, at der ikke er andre muligheder end aggression, når man beskæftiger sig med Moskva, idet han taler om missilskjold. [36] Global Research 3. febr. 2010: Med eller uden Brzezinski’s råd provokerer Obama nu både Rusland, Kina og Iran ved salg af sofistikerede jord-til-luft missiler til Polen, forskellige våben til Taiwan og missilforsvarssystemer til 4 Golfstater. En ny provokation mod Rusland blev rapporteret den [37] 5. febr. af EUObserver: USA vil opstille sit anti-raketskjold (mod Iran?) i Rumænien og i Sortehavet. [38] Global Res. 5 Febr. 2010: De samme Army Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) systemer vil blive indsat i Taiwan, mens USA fortsætter sin militære omringning af Kina. US PAC-3 systemer er allerede blevet udstationeret i Japan og Sydkorea. Nyheden om, at USA er ved at indsætte et PAC-3-missil batteri i Polen fik Ruslands ambassadør ved NATO, Dmitrij Rogozin, til nylig at erklære: “Tror de virkelig, at vi stille og roligt vil se på placeringen af et raketsystem i en afstand af 60 km fra Kaliningrad? ”
Den officielle godkendelse af Patriot overførsler til Taiwan - af missiler, der produceres af Raytheon Company , hvis tidligere vicepræsident for regeringsoperationer og -strategi, William Lynn, nu er Obamas vice-forsvarsminister - resulterede i, at Kinas vice-udenrigsminister, He Yafei, sagde: “Vi mener, at dette skridt bringer Kinas nationale sikkerhed i fare.” Strategien er klar. Omring Rusland og Kina med mobile “missilforsvars”-systemer, hvis opgave er at fratage dem deres evne til gengældelsesaktioner efter et amerikansk første-angreb mod deres nukleare våben. Alt dette betyder én ting - et udvidet våbenkapløb med  Rusland og Kina, hvilket vil betyde enorme fortjenester for våbenindustrien.

Og Brzezinski? [39] Brzezinski2[40] Global Res. 15 [40] Aug. 2008: Obamas udenrigspolitik-hold  inkluderer ud over far Zbigniew Brzezinski, Brzezinski’s søn, Ian Brzezinski, nuværende assisterende amerikansk viceforsvarsminister for EU- og NATO- anliggender. Ian Brzezinski er en ivrig tilhænger af den amerikanske missilforsvarspolitik, såvel som Kosovos uafhængighed og NATO’s ekspansion ind i Ukraine og Georgien.

Brzezinskis. Ian Brzezinski t.v. De er en dødelig fare for verden.

Kommentar
Bzrezinskis store idé er, at det er nødvendigt for USA at dominere hele verden. Det vil han gøre via sit barn, den Trilaterale Kommission ved at fusionere en Nordamerikansk Union, som han skaber gennem CSIS, Middelhavsunionen og en [41] Østasiatisk blok, som er under konstruktion. Centrum, Centralasien, er USA ved at besætte- for en amerikansk dominans af Eurasien en nødvendighed - for enhver pris, selv 3. Verdenskrig. Og den kunne han få snart, hvis Rusland og Kina ikke er i stand til at deltage i et ny oprustningkapløb. Han undervurderer Rusland som atommagt, der er i stand til at levere et første slag, katastrofalt. [42] Rocket

Uauthoriseret Obama-biograf, Webster Tarpley, siger på denne [43] video, at Bzrezinski vil skåne Iran og bruge de amerikanske styrker i en krig mod Rusland! [44] Her fortæller Tarpley om, at  Brzezinski på fransk tv sagde, at han lokkede Sovjetunionen til at invadere Afghanistan. Til udsagn om, at islamisk fundamentalisme er en trussel mod verden siger Brzezinski: “Vrøvl”. Han er villig til at bruge ethvert middel til at fremprovokere krig med Rusland, som han hader. Her er et synspunkt, der støtter ham: [45] AG Friedensforschung der Universität Kassel: “Hvad forløb vil historien tage, hvis de amerikanske og europæiske geo-politikere - uden at tage den nye fordeling af magten i betragtning - faktisk ville holde sig til planen om forrang i Eurasien? I dette tilfælde ville et sammenstød mellem forskellige stormagter ske - enten som  kold eller varm krig. “Det kan være det, som den amerikanske vicepræsident, [46] Joe Biden, og Collin Powell mente. Faktisk ser  Brzezinski efter den georgisk-russiske krig  Rusland som en militær hindring for amerikansk dominans i Eurasien - [47] video.Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=13577

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederobama-2dbrzezinski.jpg
[2] video: http://www.msnbc.msn.com/id/21134540/vp/23726367#23726367
[3] Det Store Skakbræt: http://euro-med.dk/?p=6904
[4] Rasputin: http://en.wikipedia.org/wiki/Grigori_Rasputin
[5] Patrick Briley 16 Sept. 2008: http://www.newswithviews.com/Briley2/patrick103.htm
[6] her: http://www.scribd.com/doc/12834177/How-Jimmy-Carter-and-I-Started-the-Mujahideen
[7] Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Brzezinski
[8] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedercarter-zia-brzezinski-2050081722-2d20904.jpg
[9] CSIS: http://csis.org/
[10] vejlede politiske beslutningstagere: http://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_Strategic_and_International_Studies
[11] taler : http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/archive.cgi?noframes;read=155628
[12] State of the World Forum havde interessante partnere: http://www.worldforum.org/about/partners.htm
[13] world governance: http://euro-med.dk/?p=10021
[14] North American Integration Monitor: http://beta.csis.org/files/media/csis/pubs/naim06_05.pdf
[15] Nordamerikansk Union (NAU): http://euro-med.dk/?p=463
[16] verdensregeringen: http://euro-med.dk/?p=5141
[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbrzezinski-2dobama-2ddavid-2drockefeller.jpg
[18] Earth Charter: http://www.earthcharterinaction.org/invent/images/uploads/echarter_english.pdf
[19] Manifesto for Earth: http://books.google.com/books?id=JLQ2RZRtOFkC&printsec=frontcover&dq=a+manifesto+for+earth+%
2B+gorbachev&source=bl&ots=7fIafD_NBj&sig=HRKntMgigCvSNloY69qpCgROIbI&hl=da&ei=c
ihrS8HSIMOF-Qae5qCFBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CA4Q6AEwAQ#v=o
nepage&q=&f=false

[20] Between Two Ages: http://www.scribd.com/doc/2520536/Zbigniew-Brzezinski-Between-Two-Ages
[21] hjernechips: http://euro-med.dk/?p=10662
[22] næppe korrekt: http://euro-med.dk/?p=8105
[23] Image: http://web.archive.org/web/20041031123801/http://www.mega.nu/ampp/roundtable/CFRA-Elist.html#B
[24] Trilateral Commission (TC): http://euro-med.dk/?p=547
[25] : http://euro-med.dk/?p=9404
[26] sammensmeltning af religioner: http://euro-med.dk/?p=348
[27] Communitarianistiske: http://en.wikipedia.org/wiki/Communitarianism
[28] New Age: http://euro-med.dk/?p=211
[29] tilbeder det skabte: http://euro-med.dk/?p=12214
[30] Zeit Kritiker: http://zeitkritiker.de/index.php/regierungen/geostrategie/258-brzezinski-und-sein-willen-zur-absolut
uen-macht

[31] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederthe-20grand-20chessboard.jpg
[32] 3. Verdenskrig.: http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm
[33] Brzezinski: A Geostrategy for Eurasia Foreign Affairs September/October 1997: http://www.foreignaffairs.com/articles/53392/zbigniew-brzezinski/a-geostrategy-for-eurasia
[34] læst her: http://www.comw.org/pda/fulltext/9709brzezinski.html
[35] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbush-2dobama-2dopium-2dbombe.jpg
[36] Global Research 3. febr. 2010:: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17384
[37] 5. febr. af EUObserver: http://euobserver.com/9/29417
[38] Global Res. 5 Febr. 2010: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17422
[39] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbrzezinski2.jpg
[40] Global Res. 15 : http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=9836
[41] Østasiatisk blok: http://euro-med.dk/?p=11265
[42] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederrocket.jpg
[43] video: http://www.youtube.com/watch?v=MouUJNG8f2k
[44] Her: http://www.youtube.com/watch?v=9V-bxx7OyZ0
[45] AG Friedensforschung der Universität Kassel:: http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/regionen/USA/nach-bush.html
[46] Joe Biden, og Collin Powell: http://euro-med.dk/?p=3316
[47] video: http://www.youtube.com/watch?v=ZCVq7EwZL0U