Har Du Købt Guld - Eller Værdiløst Wolfram For At Redde Dine Værdier? Hvem Stjal Vores Nationale Guld?

Posted By Anders On January 31, 2010 @ 23:39 In Dansk, Euromed | No Comments

Resumé: Rothschilds kontrollerer størstedelen af verdens guldbeholdninger - men opgav at handle dermed i 2004, skønt efterspørgslen var stor, og skønt de fortsatte guldminedriften. Det betyder, at familien lagrer guldet - nogle mener mhp. genindførelse af guldmøntfoden, som Nixon opgav i 1970 i USA, fordi han måtte afgive alt USAs guld til bankhajerne, der ejer The Fed, hvor også Tysklands guld er - og idet må ikke  udleveres, mens Danmarks guld mestendels er i Bank of England! Med guldmøntfod ville Rothschild få totaldominans over en verdens valuta. Asia Times tror ikke på fuld guldmøntfod, men på tilnærmelse til den. Der spekuleres nu i guld pga. almindelig mistillid til de alt for mange cirkulerende trykte papirpenge og statslige gældsbeviser. Rothschild-marionetten, Soros, advarer imod, at guldboblen kan briste og afstedkomme nye finanskatastrofer. Dollaren er stærkt truet af det stigende guld. Det er sagt, at hvis guldprisen overstiger 1.500 dollars pr. unse, kollaberer dollaren. I denne situation dukkede der midt i nov. 2009 en vidt udbredt, uverificeret historie op, der mest har karakter af en af de sædvanlige børsrygter: Kineserne havde modtaget en sending "guldbarrer" fra FT. Knox - der ejes af det USA, der imidlertid iflg. præs. Reagans "Guldkommission" ikke har noget guld. De skeptiske kinesere borede huller i barrerne - og fandt, at de bestod af en værdiløs wolframkerne dækket med 1/16 tomme guld!  Siden da er guldprisen faldet og dollaren steget i værdi! Men det kan selve rygtet også have bevirket. Det oplyses, at der under præs. Clinton blev lavet 1.3 - 1.5 mio af den slags barrer. Størstedelen siges at være solgt på det internationale marked, der således skal være propfyldt med "narreguld". Resten menes at ligge oplagret som Good London Delivery guld, der ikke skal opfylde de sædvanlige høje standarder for guld hos London Bullion Market Association. GLD menes at være en affaldsspand, hvorfra godtroende guldkøbere forsynes med wolframbarrer. USAs guld-sporhund, GATA, mener, at Rothschildagenten, JP Morgan, er den amerikanske regerings agent på ædelmetalmarkedet - og i forståelse med US-regeringen har manipuleret guldpriserne i årtier. The Fed har afslået at offentliggøre 137 hemmelige rapportsider om Feds guldtransaktioner - hvilket styrker mistanken. Sandt eller usandt: Historien har indtil videre reddet dollaren fra sammenbrud. Efter en kongreshøring om bankredningspakkerne har endelig en tidligere Clinton-rådgiver og Bloomberg fået øjnene op for, at forbrødringen mellem US-finansministeriet og Fed er konspirationspraksis - ikke -teori. Og de antyder, at det foregår gennem Rockefellers Trilaterale Kommission, der sammen med bilderbergere of CFR-folk er voldsomt repræsenterede i Obama-administratioenen. Det erklæres, at de er ude på FN-verdensregering.

 

[1] Rothschildgoldv400

Guld er en ældgammel form for betaling. I dag købes det i håb om at redde værdier fra devalueringen af fiat papirpenge, som Rothschilds centralbanker kan producere så mange af, som de vil. Især er dollarmængden blevet kraftigt oppustet på denne konto. Så mange vender ryggen til dollaren for at købe noget andet - nu guld i særdeleshed. [2] Jo højere guldpris – desto svagere dollar. Lad os ikke glemme, at Rothschilderne har fastsat verdens guldpris to gange dagligt i Londons Bullion Market Association frem til 2004, hvor Rothschild pludselig opgav dette job.

[3] Marcus Angelicus 21 Nov. 1997
"Tænk på, at [4] Rothschild's engagement og indflydelse på den monetære politik udøves af Bank of England og Banque de France og det amerikanske [5] Federal Reserve System samt i [6] Genève (BIS). Tænk på, at verdens guldbeholdning over jorden er cirka 120.000 tons - med omkring 40.000 tons eller 33%, i centralbankernes besiddelse (under kommando af Rothschild). Kunne det tænkes, at Rothschilderne … stille og roligt samler flere af de ædle metaller i deres private hvælvinger, mens centralbankernes spil om tillid desperat forsøger at undgå det, Soros kalder "uholdbar" Fiat valuta bygget på uholdbar gæld? Det var Mayer Amschel Rothschild, der indrettede en hemmelig underjordisk hvælving fuld af guld under Rothschildhuset i Frankfurt i 1770'erne.

For at bevare tilliden til de uholdbare papirvalutaer og uholdbar gæld må tilliden til guld holdes nede, da det er den eneste alternative værdireserve. Kunne det være, at LBMA bliver brugt som testområde for etablering af et nyt guld-baseret verdensvaluta-system? Hvis ja, er Rothschild  i en situation med enorm indflydelse på en sådan tilblivelsesproces. Hvis Rothschilderne, gennem LBMA operationer, rent faktisk er ved at lægge beslag på verdens guldforsyning, ville de uden tvivl være godt rustet til at drage fordel af en valutakrise - som de selv og Soros uden tvivl forventer. Denne krise … vil utvivlsomt skylle ind over Europa, England og USA."

[7] Fra-penge-til-guldSå i den nuværende finansielle krise er det attraktivt at købe guld - men det er farligt i betragtning af hajerne bag krisen - der er skabt af [6] Rothschilds amerikanske [8] Federal Reserve og medlem af Rockefellers CFR, Bill Clinton. Her er hvad [9] Rothschildmarionetten George Soros har at sige:

Guldprisboblen har bankhaj-motiver
[10] The Telegraph 28 Jan. 2010: Soros advarede om, at med lav rente i hele verden risikerer politikerne at skabe nye bobler, der kan forårsage sammenbrud i fremtiden, og "bobler udvikler sig i øjeblikket. Den ultimative aktivboble er guld. Guldpriserne nåede sidste måned et rekordhøjt niveau på lidt over $ 1,225 per ounce og er steget omkring 40% sidste år. Investorer styrter over i metal. Formanden for Barrick Gold, der er verdens største producent, Peter Munk, sagde, at han forventede, at metals opadgående kurve  vil fortsætte. Han sagde: "Der er behov for yderligere incitament. Nogle lande, som USA og europæiske lande, har masser af plads til at øge deres underskud."

Hvad skete der med den amerikanske guld?
[11] Andrew Hitchcock: The History of the Money Changers 1981:  Da præsident Ronald Reagan tiltrådte, foreslog hans konservative venner , at han skulle vende tilbage til guld-møntfod, som et middel til at bremse de offentlige udgifter. Præsident Reagan var med på denne idé og udpegede en gruppe mænd, som kaldtes "Guld-Kommissionen," til at foretage en forundersøgelse og rapportere deres resultater tilbage til Kongressen. I 1982 meldte "Guld-Kommissionen" tilbage til Kongressen: "USAs finansministerium ejer ikke guld overhovedet. Alt det guld, der var i Fort Knox ejes nu af Federal Reserve, en gruppe private bankfolk, som sikkerhed mod Den nationale gæld."

[12] [13] Reuters 22 Aug. 2008: Obama blev spurgt, om han troede, at USA bør vende tilbage til guldstandarden, idet den svage dollar forværrer de stigende oliepriser. Obama sagde, at han ikke tror, en tilbagevenden til guldstandarden var en god idé.

[14] Guldkurve2[12] Guldkurve3[15] Business Day 28 Jan. 2010: Spot guld solgtes til $ 1 088,35 pr. ounce kl. 1450 GMT.

Guldstandard
[16] Asia Times 9 Dec. 2009: Verden er oversvømmet med likviditet. Når alt kommer til alt, er det meget usandsynligt, at man i den nærmeste fremtid vil vi gå tilbage til en fuld guldstandard. Men det er meget muligt for os at bevæge os langt i retning af en guldstandard uden rent faktisk at komme helt dertil, og der er stigende tegn på, at verden bevæger sig i den retning .  Der er tre måder at gøre det på.
1. verdens centralbanker, især sådanne som Kinas og Japans med de største reservepuljer, vil kunne øge procentdelen af deres reserver, som holdes i guld.
2. verdens monetære myndigheder kan begynde at målrette guldprisen som en del af deres pengeforvaltning meed sigte mod at holde den inden for et bestemt interval, hvilket forhindrer overdreven pengemængde og lægger en dæmper på for store udsving i valutakursen. En Federal Reserve formand, der går ind for “hårde penge”, for eksempel, kunne søge at holde guldprisen mellem $ 900 og $ 1,000. Han ville sælge [17] Affalds-dollarsguld fra Fort Knox, når, som nu, prisen var over nævnte interval, men ville købe guld, hvis og når dollaren var styrket tilstrækkeligt til, at prisen faldt til under [18] 900 dollars.
3. verdens politikere kan lægge restriktioner på deres pengepolitiske myndigheder og forsøge at ændre pengeproduktionen til den form for automatisk, begrænset mekanisme, som en guldstandard naturligt pålægger.

Men hvad køber guld-mæglerne egentlig?
Følgende blev oprindeligt bragt af  [19] Rob Kirby d. 12 Nov. 2009 på GoldSeek.com  og gentaget af [20] Pakistan Daily 11 Jan, 2010 samt [21] China Daily 11 Jan. 2010. Jeg har alvorlige tvivl med hensyn til sandheden og hensigterne bag denne artikel. 1. Det er bragt af hjemmesiden GoldSeek.com, hvis grundlægger, [22] Peter Spines, har aktier i et blomstrende guldmineselskab. 2. Der har været en masse artikler om dette "guldfalskneri" - men de er alle kopier af Rob Kirby's artikel, ikke én originalartikel mere. 3. Der er ingen kilde til oprindelsen [23] Fort-tungsten- bare rygter.  Man kan høre [24] Rob Kirby her fra 9. september 2009 om et andet emne. Han er [25] GATA konsulent - og skulle således være en af de "gode". Men sand eller ikke: Denne historie har indflydelse på verdens valutakurser, 

 Hvad foregår der virkelig?
"Londons og Fort Knox´"guld" er bare wolframbarrer dækket med 1/16 tomme guld
. En nylig opdagelse - i oktober 2009 - er blevet undertrykt af de vigtigste massemedier, men har været i omløb blandt de "store penge-"mæglere samt finansielle bagmænd og er netop nu ved at blive afsløret for offentligheden. Det inddrager guldet i Fort Knox - det amerikanske finansministeriums guld?? - der er egenkapitalen i vores nationale rigdom. Kort sagt, er millioner af guldbarrer fup!

Hvad kineserne afslørede
I oktober 2009 modtog kineserne en overførsel af guldbarrer. For det meste udveksles guld og lagres i hvælvinger under tilsyn af en særlig organisation, baseret i London, London Bullion Market Association [26] Foolsgold(eller LBMA). Den kinesiske regering har anmodet om, at særlige prøver skulle udføres for at sikre guldbarrernes renhed og vægt. I denne test blev 4 små huller boret ind i guldbarrerne og metallet blev derefter analyseret. Tjenestemændene var chokerede over at erfare, at barrerne var falske. De indeholdt kerner af wolfram med kun en ydre belægning af ægte guld. Hvad mere er, disse guldbarrer, der indeholder serienumre til sporing, stammede fra USA og har været oplagret i Fort Knox i årevis. Der var angiveligt mellem 5.600 til 5.700 barrer, der vejer 400 ounce hver, i overførslen!

Hvem gjorde det? Tilsyneladende den amerikanske Fed
For omkring 15 år siden - under Clinton-administrationen  - blev angiveligt mellem 1,3 og 1,5 mio wolframbarrer a 400 ounce hver angiveligt fremstillet af et meget avanceret, sofistikeret raffinaderi i USA [mere end 16 tusind tons]. Efterfølgende har 640.000 af disse wolframkerner modtaget deres forgyldning og blev sendt til Ft. Knox og forblev der til denne dag. Ifølge den kinesiske undersøgelse blev resten af disse 1.3 million til 1.5 millioner  wolframbarrer også forgyldt og derefter angiveligt "solgt" til det internationale marked. Tilsyneladende er det globale marked bogstaveligt "propfuldt af 400 ounce wolframbarrer". Måske så meget som 600 milliarder dollars værd.

GATA_paintingHvad er [27] GATA?
Gold Antitrust Action Committee (GATA) er en organisation, der har nappet det amerikanske finansministerium(s og) Federal Reserve i hælene i flere år nu. Grundlaget for GATA's anklager er, at disse institutioner, i samarbejde med andre medskyldige centralbanker og de store guld-handel investeringsbanker i USA, har manipuleret prisen på guld i årtier.

Hvad er GLD?
GLD er en forkortelse for London Good Delivery. London Bullion Market Association (LBMA) har defineret "god leverance" som en leverance fra en enhed, som er noteret på deres leverandørliste eller opfylder dens standarder, og hvis barrer har bestået testkrav, som LBMA ajourfører fra tid til anden. Efter at have gennemgået deres prospekt endnu en gang bliver det temmelig klart, at GLD blev etableret for at lede målrettet investering af dollars væk fra legitimt guld og at skabe en hemmelig slamkiste for en altomfattende søle-fond og et sandsynligt bestemmelsessted for mange af disse falske wolfram barrer, hvor de aldrig ville se dagens lys - skjult bag følgende juridiske aftaler [28] Alchemist"beskyttet" mod loven: …. The Federal Reserve ved det men er tilsyneladende en del af ordningen.

Tidligere i år indgav GATA en anden Freedom of Information Act (FOIA) anmodning til Federal Reserve System om dokumenter fra 1990 til dato, som har at gøre med guld-udveksling, guldbytning, eller foreslået guldbytning. I en skrivelse af 17. september 2009 på Federal Reserve Systems brevpapir afslår Federal Reserves guvernør, Kevin M. Warsh, helt  GATAs appel om at vise 137 tilbageholdte sider og henviser til fritagelse 4. Denne omfatter “oplysninger om bytnings-aftaler med udenlandske banker på vegne af Federal Reserve System og er ikke den type oplysninger, der sædvanligvis kommer til offentlighedens kendskab. Disse oplysninger blev retmæssigt tilbageholdt fra dig." Ovenstående udtalelse er en indrømmelse af, at Federal Reserve har været involveret i falske guldbarrebytninger, og at den nægter at videregive oplysninger om sine aktiviteter!

Kommentar
I 2008 stoppede firmaet [29] NM Rothschild  sin [30] Perth Mint guldminedrift midt i en enorm efterspørgsel efter guld - og startede med at hamstre [31] guld til oplagring under Bank of England og Fed.
Hvorfor? Rothschilderne ved det. Man kunne gætte på, at de følger [32] Nathan Mayer Rothschild (1777-1836): "Jeg bryder mig ikke hvad marionet, der sidder på Englands trone for at regere imperiet, hvor solen aldrig går ned. Den mand, der kontrollerer Storbritanniens pengemængde, kontrollerer det britiske imperium, og jeg styrer den britiske pengemængde." De kan [33] lade dollaren kollapse ved at lade guldprisen gå op - og lade verden råbe på Rothschilds guldstandard i stedet for papirpenge — som anbefalet af deres håndlanger, George Soros. Som [34] tidligere vist på denne blog, har Rothschild [35] Danmarks  guld hovedsageligt i Bank of England, og [36] Tysklands guld  under Fed - og de er uvillige til at give det tilbage!

Fort Knox. Hvad er der egentlig derinde, under den amerikanske centralbank, og i Bank of England?

Men Kirby's artikel stinker langt væk af at være plantet med det formål at sænke en voldsomt stigende guldpris. Hvem kan have en interesse i det? Den amerikanske dollar er under hårdt pres. En amerikansk analytiker fra den videnskabelige konsulentvirksomhed OMNIS blev citeret af [37] Ellen Brown i Huffington Post den 1 oktober for at sige, at hvis guld pludselig nåede en pris på 1,500 dollar pr ounce, ville det betyde et sammenbrud af dollaren. Så man må antage, at A: Den amerikanske regering har en interesse i at plante denne tilsyneladende falske historie - tilsyneladende, fordi det blev erklæret i de tidlige 1980ere, at USA ikke havde noget guld. B: Prisfaldet kan også være en mulighed for hajer til at købe billigt guld nu - og så senere lade det sive ud, at historien var [18] Euro,dollar-chartet fupnummer for at skabe en ny prisstigningsbølge.  Kina er en meget interesseret køber af guld. C: Et kig på guldpriskurven ovenfor viser, at efter eller på grund af Kirby's artikel er guldprisen kommet ned – og dollaren er steget. Så er der den mulighed, at D: FED har givet USA noget guld, for at staten og Fed kunne score store penge ved at snyde verden. Da Fed ejes af Rothschild-Rockefeller banden, ville det rejse spørgsmålet: Hvad er Rothschild's interesse i dette?

Lad os ikke glemme, at [38] JP Morgan og dens Chase Bank er Rothschilds agenter. [39] GATA 14 Nov. 2010: Guld og sølvmarkederne bliver manipuleret af regeringerne og finanshuse, fordi disse metaller er konkurrencedygtige valutaer og i høj grad har indflydelse på renten, som regeringerne normalt ønsker at holde lav. GATA mener, at MorganChase Bank er et agentur på metal markedet for den amerikanske regering eller omvendt. Ovenstående afvisning fra Federal Reserve og finansministeriet om at frigive dokumenter vedr. dispositionerne omkring den amerikanske guldreserve tyder også på dette. Morgan og den amerikanske regering er under mistanke for den største markedsmanipulation i historien. Metalmarkedet er drevet af politik. For at undgå gæld, deflation og for at øge værdien af deres valutareserver skulle centralbankerne øge værdien af guld mindst 700 procent og måske med helt op til 2.000 procent. Dette kan nemt gøres ved at standse salg, udlejning og tilskud til salg af guld og guldderivater gennem deres agenter, finanshusene. Opskrevet højt nok kan guld dække al offentlig gæld og lade verden begynde forfra igen. Men det har ikke været i centralbankernes interesse. De ønsker at opretholde en høj gæld, at slavebinde deres malkekøer for evigt – og bevare dollaren imdtil videre. Peter Munk fra Barrick Gold ser desuden store muligheder for at afpresse verdens stater gennem yderligere redningsplaner – ned i lommerne på Rothschild & Co.
Er formålet med Kirby's artikel at frelse dollaren - hvad enten den er sand eller ej? Tør du købe "guld" for at sikre dine værdier?
  [40] Geithner-bernanke
Timothy Geithner and Fed boss, Bernanke

Bloomberg og tidl. Clinton rådgiver gør det officielt: Bankbossernes bedrageriske Nye Verdensorden er ikke konspirationsteori- men -praksis[41]
Global Research 31 Jan. 2010
“De som har råbt ‘oh, FN vil overtage verdensregeringen’, de har været tossede - men nu har de ret!” erklærede Morris /tidl. Clinton rådgiver, på Sean Hannity’s show. Nu antyder endog[42] Bloomberg, at  Rockefeller´s [43] Trilaterale Commission  står bag forbrødringen mellem  [44] Obamas Trilaterale-CFR-bilderberg administration og[44] Federal Reserve efter en Kongreshøring om bankredningspakkernes.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=13454

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederrothschildgoldv400.jpg
[2] Jo højere guldpris – desto svagere dollar: http://www.independent.co.uk/news/business/news/dollar-tumbles-on-report-of-its-demise-1798713.html
[3] Marcus Angelicus 21 Nov. 1997: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_rothschild03.htm
[4] Rothschild's: http://euro-med.dk/?p=
[5] Federal Reserve System: http://euro-med.dk/?p=3029
[6] Genève (BIS). : http://euro-med.dk/?p=8191
[7] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederfra-2dpenge-2dtil-2dguld.jpg
[8] Federal Reserve og medlem af Rockefellers CFR, Bill Clinton. : http://www.americanthinker.com/2008/09/the_financial_mess_how_we_got.html
[9] Rothschildmarionetten George Soros: http://www.questionsquestions.net/docs04/engdahl-soros.html
[10] The Telegraph 28 Jan. 2010:: http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/davos/7085504/Davos-2010-George-Soros-warns-gold-is
-now-the-ultimate-bubble.html

[11] Andrew Hitchcock: : http://iamthewitness.com/books/Andrew.Carrington.Hitchcock/The.History.of.the.Money.Changers.htm
[12] : http://euro-med.dk/billeder/billederguldkurve3.gif
[13] Reuters 22 Aug. 2008: http://uk.reuters.com/article/idukn2131263720080822
[14] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederguldkurve2.gif
[15] Business Day 28 Jan. 2010: http://www.businessday.co.za/articles/Content.aspx?id=92313
[16] Asia Times 9 Dec. 2009:: http://www.atimes.com/atimes/Global_Economy/KL09Dj01.html
[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederaffalds-2ddollars.jpg
[18]
: http://euro-med.dk/billeder/billedereuro-2cdollar-2dchart.png
[19] Rob Kirby d. 12 Nov. 2009 på GoldSeek.com: http://news.goldseek.com/GoldSeek/1258049769.php
[20] Pakistan Daily 11 Jan, 2010: http://www.daily.pk/fake-gold-bars-in-bank-of-england-and-fort-knox-14477/
[21] China Daily 11 Jan. 2010: http://bbs.chinadaily.com.cn/viewthread.php?gid=2&tid=658195
[22] Peter Spines, har aktier: http://news.goldseek.com/PeterSpina/1241036553.php
[23] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederfort-2dtungsten.jpg
[24] Rob Kirby her: http://maxkeiser.com/2009/09/11/ote18-on-the-edge-with-rob-kirby/
[25] GATA konsulent: http://www.gata.org/node/7902
[26] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederfoolsgold.jpg
[27] GATA: http://www.gata.org/about
[28] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederalchemist.jpg
[29] NM Rothschild: http://www.goldbarsworldwide.com/PDF/OR_3_industrycollection.pdf
[30] Perth Mint guldminedrift: http://www.theaustralian.news.com.au/business/story/0,28124,24687337-643,00.html
[31] guld til oplagring : http://www.goldensextant.com/commentary28.html
[32] Nathan Mayer Rothschild : http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/house_of_rothschild_final_warnin.htm
[33] lade dollaren kollapse: http://euro-med.dk/?p=11738
[34] tidligere : http://euro-med.dk/?p=3240
[35] Danmarks: http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Hist.nsf/side/Nationalbankens_guld_sendes_til_USA%21OpenDocument
[36] Tysklands guld : http://fufor.twoday.net/stories/4831207/
[37] Ellen Brown i Huffington Post : http://www.huffingtonpost.com/ellen-brown/the-imf-catapults-from-sh_b_306665.html
[38] JP Morgan: http://euro-med.dk/?p=3973
[39] GATA 14 Nov. 2010:: http://www.gata.org/node/6873
[40] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergeithner-2dbernanke.jpg
[41]
Global Research 31 Jan. 2010: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17295
[42] Bloomberg: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601039&sid=aaIuE.W8RAuU
[43] Trilaterale Commission: http://euro-med.dk/?p=528
[44] Obamas Trilaterale-CFR-bilderberg administration : http://euro-med.dk/?p=7302