Jeg har modtaget en vigtig og rystende kommentar fra Finland. Se efter denne artikel.

29 Jan 2010 Infowars: Prof. Ulrich Keil, videnskabsmand ved WHO, har under de løbende  høringer i Strassbourg bevidnet, at  svineinfluenza-pandemien var del af en oppustet “angstkampagne”, udspekuleret sammen med store medicinalkoncerner for at øge vaccinefremstillernes fortjenester.

Resumé: Formanden for Europarådets Sundhedsudvalg, Dr. Wolfgang Wodarg, har indledt høring omkring forbindelsen mellem vaccineproducenterne og WHO. Wodarg siger, at svineinfluenzaen drejede sig om en forfalsket pandemi med en mild influenza, med det formål at øge selskabernes indtjening ved at tappe landenes magre sundhedsbudgetter og udsætte folk for risiko med uafprøvede vacciner. Han kalder det en af "århundredets største medicinske skandaler." Deri har han ret. Man startede fra medicinal- og regeringsside en hidtil uset skræmmekampagne med at love mange millioner døde - mens der højst er døde 13.000 globalt - kun ca. 5% af dødstallet som flg. af en almindelig influenzeepidemi. Selskabernes indtjening på svindelen menes at have været 7-10 milliarder dollars. Wodarg mener, at selskaberne fik WHO til først at mildne pandemi-definitionen - og så erklære pandemien. Forinden havde firmaerne indgået aftaler med staterne om vaccine-tvangskøb ved udråbelse af pandemi - og fralagt sig al ansvar for al risiko. Mindst 11 ud af 20 "eksperter" i WHOs bestyrelse modtager penge fra selskaberne - en finne fik 6.3 milliarder euro fra GSK.

Farmaindustrien blev grundlagt af John D. Rockefeller - og den familie dominerer nu både farmaindustri og WHO - samt medierne - gennem bl.a Reuters og Murdoch. Eksperter forventer derfor, at medierne vil fortie Europarådets høring - som andre Nye Verdensordensskandaler (Euromediterranien, 11. sept. som inside job, årsagen til indvandringen, finanskrisen, klimaskandaleafsløringerne osv.).

I al hemmelighed har WHO indført skat på flybilletter i 13 lande - flere følger. Endvidere vil WHO hemmeligt indføre skat på internettransaktioner, bl.a. online betaling af regninger, for at leve op til sit formål: At kunne være FN-Verdensregeringens Sundhedsministerium og få vore penge til at forlægge lægemiddelindustrien til U-landene, hvor arbejdskraften er billig.   


Europarådets Parlamentariske Forsamling
, et 47 nationers organ, der omfatter folkevalgte parlamentsmedlemmer, er begyndt høringer for at undersøge, om H1N1 svineinfluenzapandemien var falsk eller overdrevet i et forsøg på at drage nytte af vaccinesalg.
WodargInfowars 10 Jan. 2010:  Høringslederen vil være formand for Europarådets sundhedsudvalg, Dr. Wolfgang Wodarg, en tidligere tysk lovgiver, læge (fra Flensborg)  og epidemiolog. Wodarg rejser anklage om, at WHO har ændret på definitionen af en pandemi fra et udbrud i flere kontinenter på én gang med en over-gennemsnitlig dødelighed, til en, hvor spredningen af sygdommen er konstant. Farmaceutiske virksomheder menes at have haft en fortjeneste på  mellem $ 7,5-$ 10 milliarder på H1N1-vaccine. Sundhdsudvalget vil også have en debat i næste uge med titlen "Falske pandemier, en trussel mod sundheden”, med deltagelse af repræsentanter fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og den europæiske medicinalindustri. "I modsætning til Europa-Parlamentet, har det ingen beslutningskompetence, men, som blev påvist i dets rapport om ekstraordinær overførsel, har det  magt til at gøre livet ubehageligt for enhver magtfaktor," bemærker Irish Times.

LifeGen.de: Svineinfluenza: Den Stående Vaccinekommission (STIKO) er af Life.de blevet meldt til Berlins Statsadvokatur, fordi STIKO ustandseligt har anbefalet svineinfluenzavaccinationer.
 
The Daily Mail 11 Jan. 2010:  Dr. Wodarg har stemplet H1N1 udbruddet som »en af de største medicinske skandaler i dette århundrede«, og han tilføjede: “Vi har haft en mild influenza - og en falsk pandemi”.Money-wings

Wolfgang Wodarg anklagede fremstillerne af influenzamedicin og – vacciner for at  påvirke WHOs beslutning  om at erklære en pandemi. Han tilføjede, at deres indflydelse kunne have ført WHO til at blødgøre sin definition af en pandemi - hvilket medførte erklæring af pandemi i juni sidste år. Dette førte til, at de farmaceutiske virksomheder sikrede sig 'enorme gevinster", mens lande, herunder Storbritannien,' spildte' deres beskedne sundhedsbudgetter, idet millioner bliver vaccineret mod en forholdsvis mild sygdom. Dr. Wodarg sagde: »For at fremme afsætningen af deres patenterede medicin og vacciner mod influenza har medicinalvirksomheder påvirket videnskabsfolk og officielle organer, der er ansvarlige for folkesundheden ved at skræmme regeringer over hele verden. Sidste år viste Daily Mail, at Sir Roy Anderson, en videnskabsmand, der rådgiver regeringen om svineinfluenza, også har en en-årig post til £ 116.000 i GlaxoSmithKlines bestyrelse. KisterGSK laver anti-influenza-medicin og vacciner, og forventes at være en af dem med størst fordel  af pandemien.

Department of Health advarede mod 100.000 dødsfald om dagen, der taltes åbent om massegrave. Men der var  kun 251 dødsfald i det hele.

Han tilføjede grunden til rædslen blev lagt for fem år siden, da man frygtede, at det langt mere dødelige fugleinfluenza-virus ville mutere til en menneskelig form. "Panikken" førte til, at regeringer oplagrede anti-influenza lægemidlet Tamiflu og indgik "sovende kontrakter” for millioner af doser vaccine. Dr Wodarg sagde: “Regeringerne har afsluttet kontrakter med vaccineproducenter, hvori de sikrer sig ordrer på forhånd og påtager sig næsten hele ansvaret. På denne måde er vaccineproducenterne sikre på enorme gevinster uden at have nogen finansielle risici. “Så de bare venter, indtil WHO siger "pandemi" og derved aktiverer kontrakterne." Han hævder også, at for yderligere at fremme deres interesser,  placerede førende medicinalvirksomheder 'deres folk' i WHOs og andre indflydelsesrige organisationers maskineri. “De har fået dem til at bortødsle deres stramme ressourcer i sundhedssektoren til ineffektive vaccine-strategier og udsatte unødigt millioner af Margaret_Chanraske mennesker for risikoen for ukendte bivirkninger af utilstrækkeligt afprøvede vacciner.

FukudaThe Washington Post 15 Jan. 2010: WHO's assisterende generaldirektør, Keiji Fukuda (venstre), nægter farma-indflydelse på WHO's pandemierklæring og forsvarer den. WHO's generaldirektør, Margaret Chan, (til højre) erklærede den  falske pandemi.
Deutsche Welle 19 Jan. 2010:  Midt i kritikken af, at den har overdrevet farerne ved svineinfluenza, har Verdenssundhedsorganisationen (WHO) indledt et ugelangt møde i Genève. Kritikere beskylder organisationen for at have været for hurtig til at udråbe en falsk pandemi. Keiji Fukuda tilbageviser.

Det britiske medlem af parlamentet, Paul Flynn, ønsker en undersøgelse af, præcis hvordan pandemien blev håndteret. "Vi ønsker at vide, hvem der besluttede risikograden," sagde han. "Blev den besluttet af medicinske og sundhedsmæssige grunde, eller blev den besluttet for at skabe overskud til de farmaceutiske organisationer? Den store fare er, at når der råbtes" ulven kommer” om fugleinfluenza og om svineinfluenza, er der ingen, der vil have tillid til WHO, hvis de kommer ud med en anden trussel, med en anden skrækhistorie i fremtiden."
Kommentar: Nogle mener, at det netop er meningen, når den dødelige Super-virus, hvorom CNN taler på denne video, slippes løs på osEller vil man simpelt hen kyse os inder énverdensregeringens beskyttende vinger?

"Vi vil kun betale for de leverancer, vi har modtaget", sagde Grækenlands sundhedsminister på en pressekonference og tilføjede "landet kræver tilbagebetaling af forskudsordrer" fra GSK og to andre farmaceutiske virksomheder, Novartis og Sanofis. Norge, Tyskland og Belgien har sådanne aftaler.

I det mindste  nogle tidligere WHO pandemi-specialister arbejder nu for de virksomheder, der fremstiller vaccinen, men Fukuda siger, at WHO's regler om interessekonflikt er klare. WHO og andre ansvarlige sundhedsmyndigheder har vedtaget et forsigtighedsprincip, hvilket betyder at vi har forsøgt at forberede alle på det værste i håb om det bedste."

Natural family Blog. By Sherri Kane, en freelance undersøgende journalist og FOX News Network afhopper.
Eksperter forventer, at farmaindustrien vil sørge for at hemmeligholde Europarådshøringenhøringen, idet den kontrollerer maassemediernes  nyheder.

Under min samtale med Dr. Wodarg den 14 januar, nævnte han: “Mange lande i Europa er meget vrede over, hvad det, WHO gjorde, og hvordan de besluttede at få en pandemi, hvor der bare var en mild influenza.” Målet med vores arbejde er at genoprette tilliden til meget vigtige sundhedsorganisationer. Men denne influenza blev pustet op, en gang som fugleinfluenza, og den anden gang som svineinfluenza. Der var ingen videnskabelige beviser for nogen af dem."

"Farmamedier styrer massernes tanker," sagde Dr. Leonard Horowitz, en Harvard-uddannet medie-ekspert og verdens førende analytiker af vaccine-risiko. Dr. Horowitz er også chefredaktør for tidsskriftet Medical Veritas. Rupert-murdoch-picture-4Ifølge Dr. Horowitz, fordrejer mediemoguler nyheder og massementalitet til fordel for igangværende svindel og massemord samt påvirker geopolitik, økonomi, og regeringens politik på vegne af farmaproducenterne, fordi de  i høj grad har investeret i lægemiddelkartellet. Dette er hans konklusion baseret på klippefast dokumentation, som hans kolleger og bidragydere har offentliggjort i det peer review videnskabelige tidsskrift, Medical Veritas.

                                    Rupert Murdoch Vil sørge for, at vi ikke hører sandheden om Europarådets Høring om medicinalfirmaerne

Der var tilstrækkelige forsyninger af vacciner indtil den 16. oktober 2009. Men så pludselig fik piben en anden lyd, efter at et Council on Foreign Relations (CFR) møde om dette emne. Studiegruppen besluttede, at det mest effektive svar på den offentlige, overvældende aversion mod at blive vaccineret var at foregive vaccinemangel. En uge senere erklærede medierne under ledelse af Thomas Glocers Reuters News Service og Rupert Murdochs News Corporation pludselig den påståede mangel. Thomas Glocer, administrerende direktør for Reuters, er også i bestyrelsen for Merck & Co og partner med Rupert Murdoch i Partnership for New York City - som personificerer hjertet af denne lægemiddelring. Denne PFNYC blev grundlagt af David Rockefeller, der kontrollerer Council on Foreign Relations og World Health Organization (WHO). Rockefeller-godkendte formænd for PFNYC omfatter Rupert Murdoch og Lloyd Blankfein, chef for Goldman Sachs.

Vaccination--Fox News 15 Jan. 2010: World Health Organization (WHO) overvejer en plan om at bede regeringerne om at indføre en global forbrugerskat på ting som Internetaktivitet eller daglige finansielle transaktioner som at betale regninger online. En sådan ordning kunne rejse "et tocifret milliardbeløb i dollars" på vegne af De Forenede Nationers folkesundhedsarm fra en bred base af forbruger. Pengene kan så kan bruges til at overføre lægemiddelforskning, udvikling og fremstillingskapaciteter, blandt andet til udviklingslandene. – En "digital skat eller 'hit' skat." Rapporten siger, at afgiften "kunne give et tocifret milliardbeløb i dollars fra en bred base af brugere"; en global sundhedsskat ville gå et stort skridt videre. Og som eksperter peger på, en banebrydende udgave af deres globale forbrugerskat til medicinsk forskning, der allerede eksisterer: et spirende program kaldet UNITAID, som sigter mod kampen mod hiv / aids, malaria og tuberkulose. UNITAID, som begyndte i 2006 og også har til huse hos WHO, er delvis finansieret af et "solidarisk bidrag" på mellem $ 1,20 til $ 58 på flybilletter blandt en gruppe af nationer, ledet af Frankrig, Brasilien, Chile, Norge og Storbritannien. Ifølge WHO's ekspertrapport har den indbragt omkring 1 milliard dollar siden starten fra 13 lande allerede har vedtaget flyselskabsskattelovgivningen, og "flere" andre er på vej.
En anden stor indsats er overførsel af teknologi til de fattige lande til at producere vacciner.

Penge-i-ærmetThe Flu Case 17 Dec. 2009: Et finsk medlem af WHO's bestyrelse, en rådgiver om vacciner, har modtaget 6 millioner euro til sit forskningscenter fra vaccinefremstilleren, GlaxoSmithKline. WHO lover åbenhed, men denne interessekonflikt er ikke tilgængelig for offentligheden på WHO's hjemmeside. Professor Juhani Eskola er direktør for det finske forsknings-vaccine-program (THL), og nyt medlem af WHO-gruppen, "strategisk rådgivende ekspertgruppe '(SAGE), som giver gode råd til WHO's generaldirektør, Margaret Chan. »SAGE anbefaler 'også, hvilke vacciner - og hvor mange - medlemslande bør købe til en pandemi.
Disse forhold sætter professor Juhani Eskola på linje med flere andre WHO eksperter, der spiller en dobbeltrolle pga. de finansielle forbindelser til den farmaceutiske industri - en dobbeltrolle, som navnlig  ikke er offentliggjort af WHO. Danske journalister (Voller & Villesen) har rapporteret om andre sager, der involverer SAGE eksperter med finansielle forbindelser til farmaceutiske virksomheder, hvoraf mange  ikke er blevet anmeldt. 6 SAGES er navngivet.
Information 10.12.2009. Faktisk er 11 ud af 20 SAGE medlemmer John_D__Rockefeller_1885økonomisk knyttet til vaccineproducenterne, iflg.The Daily Mail, Jan. 14, 2010.

John D. Rockefeller startede farmaindustrien, inspireret af sin far, William, der tjente sine penge ved at sælge slangeolie eliksir! John D. grundlagde farmaindustrien  og her gennem bestikkelse af læger , universiteter og hospitaler. Rockefeller Foundation var med i stivkrampevaccinationerne  for kvinder i alderen 15-45 år i Nicaragua, Mexico og Filippinerne. Vaccinen indeholdt humant choriongonadotropin - der umuliggjorde alle fremtidige graviditeter.

Som med "klimaændringer" i København, ser WHO's eksperter sundheds-ulighed som en sygdom, som innovative og faste former for global beskatning er lige det rigtige til at hjælpe med at helbrede. WHO er tæt knyttet til Rockefeller Foundation. Aftalen styrkede en  sammenhæng  mellem Rockefeller Foundation og WHO, der strækker sig tilbage til WHOs tidlige år. 

Kommentar
Vil dette medføre konsekvenser i den Nye Verdensordenssystem-system? Nej, lige så lidt som NVOs klimabedrageri gennem IPCC.
Desværre må jeg tilstå, at den virkelige kilde til mangelfidusen var en dansker, en kvindelig professor ved George Washington University, Lone Simonsen, der sank så dybt som til at foreslå dette: Council on Foreign Relations 16 oktober 2009: "Jeg mener, hvad der ville virke bedre, ville være at sige, at der var mangel, og folk har tendens til at købe mere af noget, der er efterspurgt. (Latter) Vi så, at - der var en sæson, hvor der folk virkelig stod i kø hele natten for at få en influenzavaccination." Skam få hun. Gid hun holder sig væk fra Danmark for bestandig. For der er allerede meget mere end nok af hendes elendige Nye verdensordens-slags her.

Hovedproblemet er den ændrede pandemidefinition  – og den synes WHO ikke at ville ændre. WHO er designet til at blive sundhedsministeriet i den nye verdensordens FN-verdensregering - som besluttet af Bilderbergerne i Grækenland i 2009. Mange tror, at svineinfluenza-epidemien var designet til at fremme denne WHO-funktion efter sloganet: "Globale problemer kræver globale løsninger". I stedet for ser  WHO nu et alvorligt bagslag, idet dens korruption er klart afsløret for hele verden, som også burde se dens ligegyldighed over for folks helbred ved at tillade en vaccine, som indeholdt giftigt squalen, som er stærkt mistænkt for at have givet Golfkrigssyndrom - og  så giver man det i en dosis på op til 1 mio gange højere end givet til golfkrigssoldater. Nu er denne umoralske  WHO ved snigende at pålægge os en global  sundhedsskat – foruden de CO2–skatter, vi allerede bliver pålagt på London Climate Exchange og Bluenext samt de CO2–skatter, der er undervejs. Verdens flittige og foretagsomme skal betale for det store flertal, der hverken er det ene eller andet – og som hader os, fordi vi ikke er muslimer. Formålet er, at vi skal betale for, at opbygge farmaindustrien i de aldrig udviklede lnde, hvor der er billig Glocer“arbejdskraft”.

   Thomas Glocer, CEO of Reuters (right) vil hjælpe Murdoch med at hemmeligholde Europarådsmødet

Dr. Wodarg og Europarådet gør klogt i at undersøge i WHOs korruption - og alle er lige glade, fordi Rockefeller og Rothschild agent JP Morgan ejer medierne og her. Det er den samme historie, uanset hvad man forsøger at fremme i den offentlige debat, det være sig om den Euromediterrane Proces / alias Middelhavs-Unionen, klima, svineinfluenza, finanskrise, krigen mod terror, indvandring osv.: Så snart man nærmer sig ondets rod, vil ens opdagelser blive hermetisk forseglede. Hvis noget skulle komme ud, er folk så hjernevaskede af mentalhygiejne, at de ikke kan og vil tro det - og affejer det med : "Pth! Konspirationsteori! " Men det sker ikke. Vaccinefremstillerne har sikret sig, at regringernes sundhedsmyndigheder hemmeligholder inrapporterede bivirkninger – Annexe D, pkt. g). Men mest grotesk: influenzavaccination i 2008 synes at fordoble risikoen for svineinfluenza!

Kommentar fra Rokotusinfo, Finland
Farmaceutiske virksomheder er meget vigtige bidragsydere til dr Eskolas tjenestested, THL. I THL- og finsk vaccine politik er der massive interessekonflikter. Forbavsende nok var Dr. Eskolas (ovenfor) tidligere værker om forvaltning og rådgivning - skønt han også har lavet vaccineforsknung. Han var vicepræsident hos en stor europæisk vaccinefremstiller. THLs medikamentautorisationer gælder i hele Europa. THL bryder loven om informeret samtykke og udfører vaccineeksperimenter på børn uden forældrenes vidende. Se WHO's regler for  interesse-deklaration for medlemmerne af SAGE.