Med hensyn til definitionen af terrorisme synes der at være et skift væk fra den radikale islam til at se terrorisme i ethvert forsøg på at modsætte sig den Nye Verdensorden - at anse hver enkelt af os for at være en potentiel terrorist.
Nu bliver udtrykket klima terrorister, selv klima racister  brugt om modstandere af  den  Nye Verdensordens postulerede menneskeskabte opvarmningreligion!

Hvad er hjemmeavlet terrorisme i EU?
EU-Rådets Rammeafgørelse om Racisme og Fremmedhad fra den 19 april, 2007

Blandt andet: "Indtil ophævelsen af nogle parlamentariske forbehold, nåede Rådet til en generel indstilling til denne rammeafgørelse.

Teksten fastslår, at følgende forsætlige adfærd vil være strafbar i alle EU-medlemsstater (med 1-3 års fængsel):

Offentlig opfordring til vold eller had, selv ved udbredelse eller udsendelse af skrifter, billeder eller andet materiale, rettet mod en gruppe personer eller et medlem af en sådan gruppe defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, afstamning eller national eller etnisk oprindelse ".

Nu er det jo muligt, at nationalister ikke vil acceptere et sådant diktatur. De kan gøre oprør - hvad der efter Lissabon Traktaten står dødsstraf på!! Så i Sverige, har de haft borgerkrigs-øvelser, hvor EU's hurtige udrykningsstyrke, EUFOR, invaderer Sverige for at bekæmpe den "Nordiske Nationalistparti- Liga"  (svensk hjemmeværn!) for de gode, dem fra syd  I en anden krigsleg blev den "Nordiske Nationalistparti-Liga"  bekæmpet af en invasionshær, af den gode Sydlige Befrielseshær sammen med svensk regulære tropper rundt om Malmö!

Også Italien  forbereder sig på borgerkrigslignende tilstande og har besat de store byer med 3.000 soldater samt erklæret landet i undtagelsestilstand - en velegnet kontrolsituation for den Nye Verdensorden

"US-Loven mod Voldelig Radikalisering og Terrorisme af Egen Avl fra 2007" behøver ikke at overholde forfatningen i sit forsøg på at forhindre denne form for terrorisme, der defineres  som modsætning til den  globalisme, der støttes af Ford, Rockefeller og Carnegie fondene.

Dette lovforslag er helt vanvittig
t. Det gør det bogstaveligt muligt for regeringen at definere enhver og alle forbrydelser, herunder formodet kriminalitet som voldelig radikalisering og hjemmeavlet terrorisme."

USA bør undgå brugen af vendingen "krig mod terror" og erstatte den med vendingen "kontraterrorisme".

Hvor kommer denne sindssyge fra?
Den kommer fra den illuminisme (explanatory statement), som EU har erklæret at tilhøre.

Damen bag Hjemmeavlet Terrorisme-loven er Rep. Ms Jane Harman.

I følge Jessica Lee fra Indypendent og Kamau Karl Franklin fra Center for Constitutional Rights, blev Loven mod Voldelig Radikalisering og Terrorisme af Egen Avl fra 2007 skrevet med masser af hjælp fra RAND Corporation.

"Research - and Development Corporation (RAND) er tæt forbundet med Tavistock Institute og dens hovedaktivitet er hjernevask.
Og det er den mest potente spreder af globaliseringsideologien.

Og tag et kig på s. 6 i denne pdf-publikation fra Rands 50-års-jubilæum : A jagerfly fotograferet fra en vinkel gør det til et perfekt Baphomet / Lucifer-segl, det omvendte pentagram - Den Nye Verdensordens guds tegn. Se også stjernerne på denn blogs header. Og hvert kapitel slutter med dette tegn som logo."

Rep Jane Harman har haft langvarige forbindelser til RAND Corporation, "fortæller Lee "Demokrati Nu",  skønt hun var ude af stand til at afgøre, om RAND skrev lovforslaget.

Ikke overraskende er Rand tæt forbundet til den globale elite og militær-industrielle intelligens-kompleks: "Sammenfletningerne mellem bestyrelsesmedlemmerne i  Rand, Ford, Rockefeller og Carnegie Foundations var så talrige, at Reece Udvalget anførte dem i sin rapport. Ford gav en million dollars til Rand i 1952 alene, på et tidspunkt, hvor formanden for Rand samtidig var formand for Ford Foundation," bemærker SourceWatch

Højre: Donald Rumsfeld - tidligere formand for Rands bestyrelse og tidligere amerikansk forsvarsminister

Venstre: RAND udnævnte CARL BILDT, som sit første bestyrelsesmedlem uden for USA d. 28. febr. , 2002. Bildt var også forretningsmand med interesser i den russiske gas-gigant Gazprom. Han var Sveriges premierminister 1991-94 - og er siden 2006 Sveriges udenrigsminister.

RAND Tænketanken  blev oprettet i 1946 af USA's Army Air Forces , i henhold til kontrakten til Douglas Aircraft Company, og i maj 1948, blev RAND Projektet skilt ud som uafhængig almennyttig organisation.

Startkapital til den udskilte organisation kom fra Ford Foundation - uløseligt forbundet med CFR. Med et årligt budget på $ 160 millioner, er Rand Corporation det vigtigste private forskningsinstitutionscenter for militær strategi og organisation i verden. Det er det prestigefyldte talerør for den amerikanske militær-industrielle lobby.

RAND er den tænketank, som er mest forbundet med Tavistock Institute og til Royal Institute of Foreign Affairs' (Chatham House's) mest prestigefyldte redskab til kontrol af USA's politik på alle niveauer.

Dens Stifter var også grundlæggeren af Hudson Institute - begge uløseligt forbundet med Rockefeller´s Council on Foreign Relations (CFR).

Særlige RAND politikker medtager vores ICBM-program, de vigtigste analyser til USA's udenrigs-politik, anstiftelse af rumprogrammer, USAs atompolitik, virksomhedsanalyser for multinationale selskaber, hundredvis af projekter for militæret, CIA i forhold til brugen af psyke-ændrende narkotika som meskalin, LSD (i den skjulte MK-ULTRA operation, der varede i 20 år). Blandt RAND's kunder kan nævnes: American Telephone and Telegraph Company (AT & T), Rockefeller's (nu Rothschild agent JP Morgan's) Chase Manhattan Bank .

"RAND arbejde hjælper medlemmer af Kongressen" og deres stabe til at træffe mere velfunderede beslutninger om nationens presserende udfordringer. Kontoret for Kongres-relationer tilbyder en række produkter og tjenester til at uddanne, informere og lette kongreshøringer, politikeres adgang til RAND arbejde, herunder at koordinere kongreshøringer, vidneudsagn ved RAND eksperter, organisering af orienteringsmøder og møder  og rapporter og publikationer til kongreskontorer.

Højre: Condoleeza Rice, USA's udenrigsminister, Council on Foreign Relations og Rand Corp.
Et RAND studie anbefaler, at USA bør vedtage en to-front strategi: stole på politi-og efterretningsarbejde til at udrydde terroristernes ledere i Europa, Nordamerika, Asien og Mellemøsten, og inddrage militær magt - men ikke nødvendigvis det amerikanske militær - når oprør er med i spillet.

D. 29 juli orienterede Seth Jones fra Rand Corporation den amerikanske kongres om, hvordan man skal håndtere terrorisme. Han har fokuseret på oprørsbekæmpelse og terrorismebekæmpelsesmissioner, herunder USA's operationer i Afghanistan, for det amerikanske forsvarsministerium.

Venstre: Tidligere amerikanske forsvarsminister, Frank Carlucci. Carlyle og Rand og CFR.

RAND undersøgelsen analyserer 648 terrorgrupper, der eksisterede mellem 1968 og 2006. Den mest almindelige måde, terrorgrupper ender på - 43 procent - var gennem en overgang til den politiske proces.
40 procent til endte ved politi- og efterretningstjenester, som  enten pågreb eller dræbte de vigtigste ledere af disse grupper.
Militærstyrke var kun effektiv i 7 procent af de undersøgte tilfælde - selv om den kan være nyttigt for slå oprør ned, hvor terrorgrupperne er store, godt bevæbnede og velorganiserede.

Terroristgrupper opnåede sejr i kun 10 procent af de undersøgte tilfælde.

Da al Qaida's mål er oprettelsen af et pan-islamisk kalifat, er en politisk eller en forhandlet løsning med regeringer i Mellemøsten  meget usandsynlig.

Religiøse terrorgrupper tager det længere tid at fjerne end andre grupper. Siden 1968, er cirka 62 procent af alle terrorgrupper  bragt til ophør, men kun 32 procent af religiøse terrorgrupper.

D. 11 september. 2001 var Osama bin Ladens bror, Shafiq bin Laden, til møde med Rand og Carlyle bossen Frank Carlucci -samt præs.Bush sen. om våbenhandel.

Terroristgrupper, der bliver involveret i et oprør ender ikke let. Næsten 50 procent af gangene, ender de med en forhandlet løsning med regeringen, 25 procent gangene, opnåede de sejr og 19% af gangene, besejrede militære grupper dem.

Rapporten blev udarbejdet af RAND National Defense Research Institute, et føderal finansieret forsknings- og udviklings center, der forsker for US-Forsvarsministeriet, fælleskommandoen,  Joint Chiefs of State (Forsvarets øverste ledelse) og andre forsvarsagenturer.

Kommentar
11. Sept. 2001 bragte virkelig et kæmpespring fremad for det "Globale Sindelagskontrol-Program."
Hvem er det, der drager fordel af forbrydelsen?