“Klimavidenskaben” i Opløsning - Men Politikerne Lader Ikke Kendsgerninger Stoppe Deres Religion

Posted By Anders On January 25, 2010 @ 01:00 In Dansk, Euromed | No Comments

[1] Video-joke: Climategate og Himalaya-gletschere: Hitlers sidste løgne

Resumé: FNs klimakonference i København var for så vidt ikke en fiasko, som det lykkedes at enes om det egentlige: en verdensregerings omfordeling af verdens goder fra de foretagsomme til de absolut uforetagsomme lande,  et grundprincip i den [2] kommunistiske Nye Verdensorden - selv om ingen ved, hvorfra pengene skal komme. Mit bud: fra os skatteydere. Efter skandalerne med IPCC-leverandøren Keith Briffas årringe fra 12 træer i Sibirien, hvis årrings-tykkelser angiveligt skulle være stedfortrædere for den globale temperatur, skønt hans egne tal viste, at der ikke var nogen sammenhæng, blev den teori blev helt afmonteret, da det viste sig, at Briffa havde udeladt resultaterne fra 34 nabotræer, der viste helt modsat rettede tendenser. Derpå faldt Michael Manns hockeystavskurve for sammenhæng mellem CO2-stigning og global opvarmning, grundlaget for Københavnstopmødet, uhjælpeligt til jorden. Så kom Climategateskandalen, hvor bl.a. chefen for CRU, en af FNs IPCCs vigtigste leverandører af klima-dommedagsprofetier, i en e-mail erklærede, at han lavede tricks med tallene for at skjule den reelle temperaturtilbagegang. Herefter er IPCC svært groggy.¨Men så kom den måske værste uppercut: IPCC fik på sin 2007 Rapport Nobels fredspris sammen med storløgneren Al Gore ("An Inconvenient Truth"). I den rapport stod der ud over alle de manipulerede temperaturer også, at inden 2035 ville Himalayas gletschere være bortsmeltet. Indien protesterede, men IPCCs chef, den gennemkorrupte Pachauri, kaldte hovent protesten "voodoo" videnskab. Nu har IPCC med Pachauri i spidsen måttet bede om undskyldning for løgnen: Den baseredes på en 8 år gammel påstand i det populærvidenskabelige blad, New Scientist, der havde oplysningen fra en ukendt indisk videnskabsmand, som har erkendt, at påstanden blot var hans formodning - at der ikke lå nogen forskning bagved. Det viser sig at IPCCs 2007 rapports angivelse af sammmenhæng mellem global opvarmning og naturkatastrofer blev tilbagekaldt af forskerne som forkert - hvad IPCC ikke meddelte. Endvidere, at Pachauris firma, TERI fikpenge i million-pund klassen fra europæiske skatteydere i den anledning, samt at TERIs europaafdeling er skattesnyder. Endvidere har man længe vidst, at NASA GISS´chef, James Hansen, som hans tidligere kursusleder i NASA kalder "en aktivist og en pinlighed"i flere tilfælde har manipuleret de temperaturer, han sendte til IPCC. Hansen har lige rost en bog, der går ind for at afskaffe industrialiseringen ved at lukke alle maskiner, sprænge dæmninger i luften, jævne alle byer med jorden, reducere menneskeheden og afskaffe alle husdyr. NOAA - en anden leverandør til IPCC - er lige blevet afsløret i at lave tendentiøs udvælgelse af overfladetemperaturmålingsstationer, som er nedlagt i de kolde nordlige områder og i højderne! Havtemperaturerne er usikre. Helt i overensstemmelse Med russiske oplysninger om, at CRU har udeladt temperaturmålinger i russiske  landdistrikter - samt hele det kolde Sibirien! BBC er så utilfreds med CRU-partneren, the MET Offices, uduelighed, at man ikke forlænger kontrakten. I IPCCs 2007-rapport er der modsigende oplysninger om risikoen for artsudryddelse. Men IPCC vil få lov til at fortsætte som den højeste politiker- og medieautoritet, sålænge den siger det, der skal fremme den Nye Verdensordens verdensregering. 

Nu er FN's konference om Klimaændringer i København overstået. Den var ikke den fiasko, man bredt proklamerer - for i virkeligheden var det lykkedes at etablere en ny kommunistisk verdensorden til at [3] fordele vores velstand til de sig aldrig udviklende lande - selv om der [4] ikke var enighed om, hvor pengene skal komme fra. Derudover skubbede Kina som leder af udviklingslandene EU til side som den vigtigste med-aktør på den internationale scene  - og vil nu ang. sammen med Indien tilslutte sig Københavnsaftalen. "klimavidenskaben" troværdighed er hastigt aftagende i offentligheden – måske ikke mindst pga. en hård vinter.

I: Først var der Keith Briffa's (Climate Research Unit ved University of East Anglia) [5] manipulerede sibiriske Jamal trærings-temperaturstedfortrædere baseret på kun 12 træer, mens der sås [6] Hockeystick-dismantledbort fra modsatrettede temperaturtendenser i 34 omkringstående træer. Ifølge Briffas egne grafer viste ringene ikke breddeforøgelse, men afsmalning med postuleret stigende temperatur, det modsatte af, hvad han hævdede, og dermed ophævedes hans påstande om, at 1990erne var den varmeste periode nogensinde i historisk tid.  Desuden havde han fået sit materiale fra 2 russere, men havde ikke selv sikret sig dets oprindelse! Dette - og forfalskede statistikker - ophævede også Michael Mann's "hockeystav" kurve (t.v.) , der var grundlaget for FN-konferencen i København.
Derefter fulgte Climategate skandalen, hvor bl.a. lederen af Climate Research Unit ved University of East Anglia, Phil Jones, fortalte sine kolleger, at han [7] lavede "tricks med temperaturerne for at skjule nedgangen i den globale temperatur".

II: Skandalen om FNs IPCCs påstand om, at Himalaya-gletscherne forventes smeltet bort inden 2035
[8] The Times 19 Jan. 2009:  En central påstand i IPCCs 2007 rapport var, at verdens gletschere var ved at smelte så hurtigt, at de i Himalaya kan med meget høj sandsynlighed forsvinde før 2035. I det seneste par dage har forskerne bag den advarsel erkendt, at den var baseret på en nyhedshistorie i New Scientist, et populært videnskabeligt tidsskrift, udgivet otte år før IPCC's rapport fra 2007. Det har også vist sig, at New Scientist rapporten i sig selv var baseret på et kort telefonisk interview med Syed Hasnain, en lidet kendt indisk videnskabsmand. Hasnain har siden erkendt, at påstanden var "spekulation" og  ikke underbygget af nogen formel forskning.
Hvis det bekræftes, ville det være en af de mest alvorlige fejl, der endnu er set i klimaforskning. IPCC blev oprettet netop for at sikre, at verdens ledere fik den bedst mulige videnskabelige rådgivning om klimaændringer. Da den endelig blev offentliggjort, angav IPCC rapportens kilde som en WWF undersøgelse. Glaciologerne finder disse tal i sig selv latterlige og påpegede, at de fleste Himalaya-gletschere er flere hundrede meter tykke og ikke kunne smelte hurtigt nok til at forsvinde før 2035, medmindre der var en enorm global temperaturstigning. Den maksimale sats på tilbagegang i tykkelse, som ses i gletscherne i øjeblikket, er 2-3 meter om året, og de fleste er langt lavere.

[9] BBC 19 Jan. 2010: Indien har kritiseret IPCC ved at sige, at dens barske advarsel om smeltende gletschere i Himalaya ikke var baseret på "videnskabelige beviser". Den indiske miljøminister, [10] Noaawat2Jairam Ramesh,  kræver en forklaring. Han sagde, at IPCC skal redegøre for, hvorledes den nåede 2035–tallet
[11]
World News London, January 9 (ANI): Rajendra Pachauri, formand for IPCC, har beskrevet den indiske regerings rapport, der  kritiserer IPCCs påstand om  hurtigere end forventet smeltende gletschere i Himalaya, som "voodoo videnskab".
Christopher Booker og Richard North beskriver i [12] The Telegraph 17 Jan. 2010  Pachauri's TERI Europa virksomhed som kendetegnet ved forfalskede regnskaber.

[11] The Times 21 Jan. 2009: Dr. Pachauri : "Vi gik i vandet i en situation, men jeg mener ikke, at det tager noget væk fra de overvældende videnskabelige beviser for, hvad der sker med klimaet på denne jord.
Kommentar:
Den floskel blev også brugt, da det kom frem at hele grundlaget for IPCCs dommedagsprofetier og Københavnsmødet var baseret på svindel (Climategate). Der er helt enkelt ingen “overvældende beviser”. Tværtimod. Siger denne arrogante slubbert mon det samme, når det nu kommer frem, at hans øvrige leverandører NOAA og NASA GISS også har svindlet med tallene? [13] Pachauri tjener styrtende på sin klimasvindel.
"IPCC's Formand, næstformand og medformænd  beklager dårlig anvendelse af IPCC procedurer i dette tilfælde."
2007-rapporten indbragte panelet Nobels fredspris. Denne fejl bliver nu også udnyttet af klima-skeptikere, hvoraf mange er overbevist om, at den stjålne e-mail-udveksling sidste år afslørede en sammensværgelse om at overdrive de beviser, der understøtter global opvarmning.

[14] Human-king-kongVenstre: Bemærk, hvem, der har lavet plakaten:[15] UNEP - De Forenede Nationer Milieuprogram. Her fremstilles mennesket som et monster, der truer de stakkels dyr med udslettelse. Hvis ja - hvem er så de [16] super-monstre, der gør menneskeheden til uhyrer gennem  [17] Mentalhygiejne, [18] 68-revolutionen, kommunisme, nazisme, osv.?

III: Men nu bliver det så grotesk, at kun NVO politikere kan tage det alvorligt
[19] The Times 23 Jan. 2010: Pachauri indrømmer, at der kan være endnu flere fejl i den Nobelpris-vindende 2007 IPCC-rapport. [20] The Times 24 Jan. 2010: Et særskilt afsnit (af 2007-rapporten fra IPCC) advarede om, at verden havde "lidt hurtigt stigende omkostninger på grund af ekstreme vejr-relaterede begivenheder siden 1970'erne". Dette var baseret et ikke-offentliggjort dokument. Da dette endelig blev offentliggjort, blev det konkluderet, at der ikke er nogen sammenhæng mellem den globale temperatur og naturkatastrofer. IPCC har ikke berigtiget. The [21] Times 24 Jan. 2010: Formanden for FN's IPCC har brugt falske påstande om, at Himalaya-gletscherne var ved at smelte. Rajendra Pachauri's Energy and Resources Institute (TERI), der er baseret i New Delhi, blev i den anledning tildelt op til £ 310.000 af Carnegie Corporation of New York og broderparten af et £ 2.5m EU-tilskud betalt af de europæiske skatteydere. 

IV: [22] James Hansens NASA GISS er adskillige gange blevet taget på fersk gerning i at snyde med globale temperaturer til fordel for global opvarmning. Hans løgne bliver særdeles godt betalt – af bl.a.[23] George Soros´ Open Society og Al Gore.

[24] WorldNetDaily 16 Jan. 2010: Stephen McIntyre underbyggede Himalaya-skandalen yderligere og har tvunget NASA's James Hansen til lave temperaturkorrektioner. Herpå reagerede denne korrupte statslige forsker med at stemple McIntyre som "skadedyr", og at de, der er uenige i den globale opvarmning, burde "være klar til at kravle ind under en klippe nu".
Kommentar: Dette stemmer godt overens med [25] Obamas censurtsars, Cass Substeins trusler.

 James Hansen har for nylig givet udtryk for den katastrofale dagsorden bag Gaia klimareligionen: [26] The Telegraph 22 Jan 2010. Sidste år, blev James Hansen beskrevet af sin tidligere kursusvejleder i NASA, Dr. John Theon, som en "aktivist" og en pinlighed. Doktor Hansen startede tilbage i 1988 hele klimafidusen i en senatshøring arrangeret af Al Gore. Han har givet sin støtte til en øko-fascistisk bog, der rådgiver om måder til at ødelægge den vestlige industrialisering gennem propaganda, svig og ren sabotage. Forfatteren Keith Farnish påstår: Den eneste måde at forhindre det globale økologiske sammenbrud og dermed sikre menneskehedens overlevelse, er at befri verden for industrialiseringen. Farnish skyder skylden for den kommende økologiske dommedag over på overbefolkning. Hans løsning: for eksempel fjernelse af græssende husdyr, jævne byer med jorden, sprænge dæmninger i luften og slukke drivhusgasemissionsmaskinerne. Hertil har [27] James Hansen kommenteret uopfordret: "Keith Farnish har ret: Tiden er praktisk taget løbet ud, og "systemet" er problemet. Regeringerne er under pres fra fossile brændstof-særinteresser - de vil ikke tage sig af vores og klodens velbefindende, før vi tvinger dem til at gøre det, og det vil kræve en enorm indsats ".  (Professor James Hansen, GISS, NASA). Sammenlign dette  med [28] Alexander King, Club of Rome, Den Første Globale Revolution” 1991: "I søgen efter en ny fjende til at forene os, kom vi på idéen om, at forurening, truslen om global opvarmning, vandmangel, hungersnød og lignende ville gøre fyldest. . . . Den virkelige fjende er så  menneskeheden selv." Dvs.: Klimaløgnen er ren Ny Verdensordensideologi.

 V: Klimatolog [29] Joseph D´Aleo, hvis fund flere gange har været bragt på denne blog, kom i en tv-udsendelse med [30] følgende udtalelse om NOAA (The National Oceanic and Atmospheric Administration), en nøgle-leverandør aftemperaturer til IPCC:
“Hele dette projekt er et sådant rod! Der har helt klart været en vis cyklisk opvarmning i de seneste årtier, især fra 1979 til 1998. Men de globale data, der er baserede på overflade-stationsmålinger er alvorligt truet af større udfald af stationer. Der har været en klar tendens i retning af at fjerne større højde-, højere breddegrads- og landdistriktstationer. Data lider under forurening med bymæssig bebyggelse og andre lokale faktorer samt forkert placering. Der er manglende data og usikkerheder i havenes temperaturer. Alle disse faktorer fører til overvurdering af temperaturer. Talrige peer-reviewede artikler i de sidste mange år har vist denne overvurdering er i størrelsesordenen 30 til 50% blot fra forureningsproblemerne alene. Udvælgelse af de til det ønskede resultat “bedste” observationssteder og forøgelsen af interpolation til manglende datagitre gør disse skøn meget konservative.
"CRU's direktør på det tidspunkt, Phil Jones, erkender, at CRU spejler NOAAs data. "Næsten alle de data, vi har i CRU arkivet er præcis de samme som i det globale Historiske Klimatologi-Netværk (GHCN) arkiv, der anvendes af NOAA National Climatic Data Center."

VI: [31] The Independent 19 Jan. 2010: I stedet for at forny sin nuværende vejrprognose-kontrakt med Met Office automatisk, når den udløber i april, sætter BBC den i udbud - for første gang siden 1922. BBCs træk falder sammen med en periode, hvor Met Offices prognosers nøjagtighed er kommet under hidtil uset beskydning. Met Office kunne ikke forudsige dette års Store Frost som helhed. Vintersæson-prognosen for 2009-10, der udstedtes den 29. september sidste år, sagde, at "vintertemperaturer kan forventes at [32] Uk-under-snowvære i nærheden af eller over gennemsnittettet i det meste af Europa, herunder Storbritannien. Som det viste sig, er vi midt i den koldeste vinter i 30 år. I april udsendte Met Office sin årstidsbestemte prognose for sommeren 2009, og sagde, at der var "udsigt til en grill sommer", i en sætning, der gav store overskrifter overalt. Juli viste sig at være en af de vådeste sommermåneder man har registreret. Det at have at gøre med et kaotisk system som jordens atmosfære betyder, at man aldrig kan lave prognoser med 100%t nøjagtighed, især en sæson forud. Kommentar: Denne sidste sætning er en indrømmelse, som det er værd at bemærke. For når de ikke kan lave prognoser med 100% nøjagtighed for en sæson - hvordan kan de da forudsige fremtidens klima? Svaret er: De kan ikke. Ethvert forsøg på at gøre det er bedrageri.

VII: Endnu en unøjagtighed fra IPCC er blevet afsløret af  [33] The New York Times 19. jan. 2010: I resumeet til politikere af Rapporten om Klimaets Indvirkninger IPCC 2007), er der forskellige angivelser af risikoen for udslettelse inden for et par sider.  På side 6 angiver resuméet: 1)  Ca. 20 til 30 procent af plante-og dyrearter kan indtil videre forventes at have øget risiko for at blive udryddet, hvis stigninger i den gennemsnitlige globale temperatur overstiger 1,5 til 2,5 ° C.  I et diagram på side 16, på et punkt, der markerer en 2 ° C opvarmning i forhold til den gennemsnitlige globale temperatur gennem 1980'erne og 1990'erne, lyder en etiket: 2) Op til 30 procent af arter er i stigende grad udsat for at uddø. I resumeéet for politikere i den endelige sammenfattende rapport, som trækker på hele 2007–vurderingen, er risikoen for udslettelse sammenfattet på en anden måde: 3) Der er middel tillid til, at cirka 20 til 30 procent af de arter, der er vurderet hidtil, kan forventes at have en øget risiko for at uddø, hvis stigninger i den gennemsnitlige globale opvarmning overstiger 1,5 til 2,5 ° C (i forhold til 1980 til 1999).  I.P.C.C. videnskabsmænd på Københavnsmødet erkendte, at der var uoverensstemmelse og mangelfuld skrivning.

Kommentar
[34] Deutsche Welle 24 Apr. 2009:  “Udslettelsesrisikoen i øjeblikket kører på omkring 1.000 gange det naturlige tempo, idet tre arter forsvinder hver time, ifølge FN's statistikker.” Dette ville svare til, at 26,280 arter uddør årligt. Men biodiversitetens "[35] Artsmangfoldigheds-Bibel" , IUCN, 2008, viser, at der kun uddøde  875 arter årligt - og 17.291 arter er truet. [36] EU indkaldte til et katastrofemøde for at tage de ekstremt fejlbehæftede FN-tal fra det [15] løgnagtige UNEP op til behandling. Der er ikke noget usædvanligt ved den igangværende udslettelsesrate.

København er den Nye Verdensordens påskud for 1. skabe sin [37] fascistiske, korporative  [38] kommunistiske verdensregering  2. at udplyndre os til fordel for et par internationale bankfolk - nens de giver en smule aldrig-udviklingslandene. Den store taber synes at være FN, som har vist sig uegnet til at slutte svindelaftalen. Men den [39] Nye Verdensorden vil ikke lade sig stoppe, da den er den l[40] uciferiske og [41] her verdenselites  "store idé" (præs. Bush Sr).  [42] World News 9 Jan. 2010 MADRID - Den Europæiske Union sagde i går, at den vil føre en ny aftale om den globale opvarmning gennem [43] G20 efter sidste måneds FN's klimakonference med næsten 200 nationer førte til tunge forhandlinger, der ikke udrettede meget. [44] Bilderbergeren Rompuy , den nye EU-præsident, sagde, at det at standse den [45] Bøvse-fårglobale opvarmning fortsat  er et centralt mål for europæerne, hvis forslag til ambitiøse forureningsnedskæringer i 2020 ingen aftagere fandt på konferencen i København. Så humbugen vil blot fortsætte imod alle videnskabelige beviser, støttet af grove løgne, så længe verdensoffentligheden med bind for øjnene tillader det.

Dog kan den Nye Verdensordens politikere og dets afhængige videnskabsmænd ikke stoppes af så simple forhindringer som kendsgerninger. Det ville koste dem job og positioner.
[46] The Daily Mail 18 Jan. 2010: Forskere i Australien sigter mod et usandsynligt våben til at bekæmpe drivhusgasser - det bøvse-fri får. Udledninger fra landbruget er landets næststørste kilde til drivhusgasser og milieuaktivister har tigget farmerne og videnskabsfolk om at finde en måde at reducere problemet. Målet er at stoppe hovedårsagen til methanproblemet  -  bøvsende får. I det første studie af sin art i verden udfører Australian Sheep Co-operative Research Centre eksperimenter med 700 får fra 20 forskellige genetiske linier.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=13312

URLs in this post:
[1] Video-joke: http://www.youtube.com/watch?v=1b-6U5MwyDM
[2] kommunistiske : http://politiken.dk/klima/klimapolitik/article892399.ece
[3] fordele vores velstand til de sig aldrig udviklende lande: http://euro-med.dk/?p=12507
[4] ikke var enighed om, hvor pengene skal komme fra: http://blogs.reuters.com/global/2009/12/22/earth-to-ban-ki-moon-or-how-a-deal-was-sealed-in-copenhag
en/

[5] manipulerede sibiriske Jamal trærings-temperaturstedfortrædere : http://euro-med.dk/?p=11029
[6] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederhockeystick-2ddismantled9.gif
[7] lavede "tricks med temperaturerne for at skjule nedgangen i den globale temperatur".: http://euro-med.dk/?p=11914
[8] The Times 19 Jan. 2009: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6991177.ece
[9] BBC 19 Jan. 2010: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8467480.stm
[10] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedernoaawat24.jpg
[11]
World News London, January 9 (ANI): http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6994774.ece
[12] The Telegraph 17 Jan. 2010 : http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/7007891/The-curious-case-of-the-expanding
-environmental-group-with-falling-income.html

[13]
Pachauri tjener styrtende: http://euro-med.dk/wp-admin/about:making%20huge%20sums
[14] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederhuman-2dking-2dkong.jpg
[15] UNEP: http://euro-med.dk/?p=12075
[16] super-monstre: http://euro-med.dk/?p=13003
[17] Mentalhygiejne: http://euro-med.dk/?p=143
[18] 68-revolutionen: http://euro-med.dk/?p=156
[19] The Times 23 Jan. 2010: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6999051.ece
[20] The Times 24 Jan. 2010: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article7000063.ece
[21] Times 24 Jan. 2010: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6999975.ece
[22] James Hansens NASA GISS: http://euro-med.dk/?p=4825
[23] George Soros´ Open Society og Al Gore.
: http://www.americanthinker.com/2008/06/james_hansen_abusing_the_publi.html
[24] WorldNetDaily 16 Jan. 2010: http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=122109
[25] Obamas censurtsars, Cass Substeins trusler: http://euro-med.dk/?p=13263
[26] The Telegraph 22 Jan 2010: http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100023339/james-hansen-would-you-buy-a-used-temper
ature-data-set-from-this-man/

[27] James Hansen kommenteret uopfordret: http://www.amazon.co.uk/gp/product/product-description/190032248X/ref=dp_proddesc_0/277-9374081-8782
107?ie=UTF8&n=266239&s=books

[28] Alexander King, Club of Rome: http://www.earthemperor.com/2008/10/25/the-first-global-revolution-by-alexander-king-and-bertrand-sc
hneider/

[29] Joseph D´Aleo: http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Joseph_D%27Aleo
[30] følgende udtalelse: http://icecap.us/images/uploads/NOAAroleinclimategate.pdf
[31] The Independent 19 Jan. 2010: http://www.independent.co.uk/extras/big-question/the-big-question-should-the-bbc-drop-the-met-office
-as-its-official-weather-forecaster-1872008.html

[32] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederuk-2dunder-2dsnow2.jpg
[33] The New York Times 19. jan. 2010: http://dotearth.blogs.nytimes.com/2010/01/19/heat-over-faulty-un-view-of-asian-ice/
[34] Deutsche Welle 24 Apr. 2009: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4204905,00.html
[35] Artsmangfoldigheds-Bibel" , IUCN, 2008: http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/red_list/?4143/Extinction-crisis-continues-apace
[36] EU indkaldte til et katastrofemøde : http://euro-med.dk/?p=8329
[37] fascistiske: http://euro-med.dk/?p=12029
[38] kommunistiske: http://euro-med.dk/?p=11477
[39] Nye Verdensorden : http://euro-med.dk/?p=10021
[40] uciferiske: http://www.conspiracyarchive.com/Commentary/Luciferianism.htm
[41] her: http://euro-med.dk/?p=7425
[42] World News 9 Jan. 2010 MADRID : http://article.wn.com/view/2010/01/09/European_Union_to_pursue_climate_deal_through_G20/
[43] G20: http://euro-med.dk/?p=7794
[44] Bilderbergeren Rompuy : http://euro-med.dk/?p=11825
[45] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederb-f8vse-2df-e5r9.jpg
[46] The Daily Mail 18 Jan. 2010: http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1243947/Putting-baa-burping-sheep-battle-climate-c
hange.html