Big Brother Holder Øje med Dig

Posted By Anders On January 15, 2010 @ 14:29 In Dansk, Euromed | 3 Comments

Resumé: Efter Abdul Abdulmutallabs fejlslagne forsøg på at detonere en bombe i et fly juledag 2009, efter alt at dømme en "operation under falsk flag," har lederne af den Nye Verdensorden set muligheden for yderliger at stramme kontrollen med os i Big Brother staten. Til de stadig flere fornyelser i kontrolbranchen hører helkropsscannere, der "afklæder folk nøgne" - først i lufthavne, hvorpå de gøres mobile og kan sættes ind overalt. Både joniserende røntgen og ikke-joniserende teraherz-stråler indebærer ved gentagne udsættelser risiko for DNA-skader og dermed kræft. Og så siger eksperter, at ingen af disse scannere ville have kunnet afsløre Abdulmutallab, idet de ikke opfanger plast, kemikalier eller væsker!  Big Brother indfører med terrorisme (selvskabt 11. sept.) som påskud netværk af kameraer og sensorer (SAMURAI), der analyseres af INDECT, der ved mistænkelig adfærd hurtigt kan reagere via politiet. Et andet sådant system er ADABTS, der ved hjælp af radar overvåger mistænkelig adfærd i overfyldte rum - og fastlægger, hvad der er mistænkelig adfærd. Det nyeste er, at man nu kombinerer disse 3 metoder med adfærspsykologi - lader i lufthavne pludselig billeder vise, som en terrorist (hvad vi alle mere eller mindre anses for at være) uvægerligt svagt vil reagere på med flere hjerteslag, et øjekast osv., som så registreres. Big Brother hverver nu lige som STASI borgere til at udspionere hinanden, sætter kameraer op i folks huse for at udspionere deres naboer på gaden. INDECT kan overvåge hvert computerklik. Alt med store EU tilskud. Endv. har EU i 2006 dekreteret, at alle telefonsamtaler skal registreres og lagres i 6-24 mdr. Overvågning og sporing via mobiltelefon er meget almindelig. I Storbritannien, bliver der hvert minut spenderet 380 pund til spionage og snagen mod borgere, og hver dag er der 1381 indsatser fra politiet og offentlige myndigheder mhp. at spionere. Nu får Big Brother en ting mere: plastiske robotter, der gennem ændring af formen kan kravle igennem den mindste sprække og spionere. I Storbritannien registrerer politiet alle, der deltager i et lovligt politisk møde eller demonstration. En mand protesterede mod skydning af ænder og fasaner - og blev stoppet 25 gange i løbet af 3 år. Denne tendens skyldes, at "vores" Nye Verdensordenpolitikere ved, at borgerne ikke ønsker deres luciferiske, fascistisk-kommunistiske Verdensstat. Men gennem skræmmetaktik med hjemmelavede kriser fra politikerside (falsk flag terror, klimaterror, muslimsk immigration, finanskrise, svineinfluenza), medvirker borgerne: 67% af tyskerne og nu 92% af britene (kun 72% før Abdulmutallab) ønsker de sundhedhedsfarlige nøgenscannere.

Efter Abdul Abdulmutallabs [1] fejlslagne fly-terrorforsøg 1. juledag 2009 strammer myndighederne kontrollen med os - ikke blot i lufthavnene. Mange mener, at terrorforsøget blev tilladt for at få dette påskud.

[2] The age.com au 16 Oct. 2009: Manchester Lufthavn begyndte en årelang afprøvning af helkrops-scanneren, som øjeblikkeligt kan afsløre skjulte våben eller sprængstoffer, uden at passagererne skal fjerne noget af deres tøj - såsom sko og bælter – mhp undersøgelse. Omkostningerne for passagererne er, at de står skarpt nøgne foran vagtpersonalet. Omriset af kønsdelene ses tydeligt på skærmen.
[3] Scanner-420x0[4] Prison Planet 9 Jan. 2009:  Nu har det hollandske politi bebudet, at de er ved at udvikle en mobil scanner, der vil "se igennem folks tøj og kigge efter skjulte våben". Enheden vil også blive brugt på afstand på grupper af mennesker

A: Røntgen-scannere [5] The New York Times 8 Jan. 2010: Scanningsmaskiner, kaldet "tilbagekastnings-scannere," leverer en dosis ioniserende stråling svarende til 1 % eller mindre af strålingen ved en tand-røntgenundersøgelse. Røntgen-stråler er en form for ioniserende stråling, dvs stråling, som er kraftig nok til at fratage molekyler i kroppen deres elektroner og skabe ladede partikler, der forårsager celleskader og menes at være den mekanisme, gennem hvilken stråling forårsager kræft. Mængden er så lille, at risikoen for en person er ubetydelig, ifølge strålingseksperter.

Men samlet øger stråledoserne fra scannere gradvist risikoen for livstruende kræft blandt de tusinder eller millioner af rejsende, som vil blive udsat derfor, mener nogle strålingseksperter. Planen for bred anvendelse af røntgen-kropsskannere til at afsløre bomber eller våben under flypassagerers tøj har fået en debat om sikkerheden ved tildeling af små doser stråling til millioner af mennesker til at blusse op igen - en proces, som nogle eksperter siger med sikkerhed vil resultere i nogle få ekstra kræftdødsfald.
B: Helkropsscannere, som allerede findes i nogle lufthavne rundt om i landet og i udlandet bruger en anden form for billedgivnings-teknologi, kaldet millimeter bølge, der bruger mindre stærk, ikke-ioniserende stråling og ikke rummer samme risiko. Men disse maskiner frembringer også billeder, der er mindre klare.

[6] WikipediaTeraherz refererer til elektromagnetiske bølger i den fjerneste ende af infrarødt. Terahertzstråling er ikke-ioniserende submillimeter mikrobølgestråling og deler med mikrobølger evnen til at trænge igennem en bred vifte af ikke-ledende materialer. Terahertzstråling kan passere gennem tøj, papir, pap, træ, murværk, plast og keramik, men kan ikke trænge igennem metal [7] CCTVeller vand. "Nogle undersøgelser rapporterer betydelige genetiske skader, mens andre, selv om de ligner, ingen viste." Alexandrov og co har skabt en teoretisk model. De siger, at selv om de genererede styrker er bittesmå, giver resonante virkninger THz bølger, der udpakker det dobbelt-strengede DNA, skaber bobler i deri, hvilket i betydelig grad kunne gribe ind i processer som genekspression og DNA-replikation. Dette er ikke blevet bekræftet eksperimentelt.

Kommentar: [8] The Independent 3 Jan. 2009: Tjenestemænd ved Institut for Transport (DfT) og indenrigsministeriet har allerede testet scannerne og var ikke overbevist om, at de ville arbejde grundigt mod terrortrusler til luftfarten. Den eksplosive anordning, der  smugledes i tøjet hos den Detroit-bombemistænkte ville ikke være blevet opdaget med kropscannerne, der skal til at indføres i britiske lufthavne, sagde en ekspert i teknologi.Tests af videnskabsfolk i teamet på QinetiQ viste, at millimeter-bølge scannere fangede granatsplinter og tungt voks samt metal, men plast, kemikalier og væsker blev overset. Man tilføjede, at det også var usandsynligt, at røntgen-scannere havde opdaget juledags-bomben.

[9] Eurofacts 16 Oct. 2009:  "eurofacts" er gået direkte til kilden for at opdage, hvordan eurokratiet har til hensigt at styre vores liv. Et projekt, som EU bruger € 2,5 millioner på vil gøre brug af overvågningskameraer på et nyt niveau, der gør det muligt  med "forebyggelse og hurtig reaktion på begivenhederne som de udspiller sig." Det er [10] SAMURAI, overvågning ved hjælp af et netværk af kameraer og sensorer for situationsfornemmelsesforøgelse af mistænkelig og unormal adfærd.  Kommissionen siger: "Formålet med SAMURAI er at udvikle og integrere et innovativt Efterretningssystem til overvågning af menneskers og køretøjers aktiviteter. … "

[11] Indect-LogoOg hvad vil vore europæiske mestre gøre med resultaterne af denne konstante overvågning? Det er der, [12] INDECT kommer ind i billedet, Intelligent informationssystem, som støtte for overvågning, søgning og sporing for borgernes sikkerhed i bymiljøet. Finansieret med 10,9 mio € Euro i kontanter har INDECT til formål at udvikle "registrering og udveksling af operationelle data, erhvervelse af multimedieindhold, intelligent behandling af alle oplysninger og automatisk registrering af trusler og opdagelse af unormal adfærd eller vold … støtte politifolks  operationelle aktiviteter… "INDECT vil også konstruere" agenter, der  løbende og automatisk skal overvåge  … hjemmesider, diskussionsfora, Usenet grupper, filservere, p2p-netværk, de enkelte edb-systemer. "Kilde: Security Research Projects (Kommissionen).

[13] The Daily mail 19 nov. 2009: CCTV-overvågningskameraer bliver monteret inde i familiers hjem af byrådssnushaner for at udspionere naboerne på gaden udenfor, blev det afsløret i dag. En byrådstalsmand sagde, at kameraerne vil gøre det muligt for myndighederne til at reagere hurtigt på anti-social adfærd. Kritikere siger, at ordningen har ekkoer af det østtyske Stasi, det hemmelige politi, som rekrutterede medlemmer af offentligheden som spioner. Charles Farrier, fra No-CTV, sagde, at overgangen var “et skridt videre i vores Big Brother-samfund”.

Radio-tomographic-imagingiWatch: Alle spionerer mod alle - [14] video

[15] EurekAlert  - Radio tomografi: University of Utah-ingeniører viste, at et trådløst netværk af radiosendere kan spore folk, der bevæger sig bag solide mure. Systemet kunne hjælpe politiet, brandmænd og andre med at snuppe ubudne gæster, og redde gidsler, brand-ofre og ældre mennesker, der falder i deres hjem. "Systemet har sporet en omvandrende persons placering inden for 90 cm.

[16] The Sun 16 Oct. 2009  Det er ikke nogen almindelig uformelig klat - det er faktisk det [17] nyeste inden for  robot teknologi. Den ser mest ud som som en skummel udenplanetarisk livsform, mens ChemBot oser og pulserer hen over gulvet. Den er blevet udviklet af teknologi selskabet iRobot, og har evnen til at klemme sig [18] Blob-Robot1_682_909953aigennem alle mulige revner og sprækker.
Selskabet fik i realiteten militære midler til at bygge dråben. Dens hemmelighed er en proces, der kaldes "jamming", hvor materiale skifter mellem en halv-flydende og fast form ved stigning og fald i dens massetæthed. ChemBot, kort for kemisk robot har rum fyldt med luft og løst pakkede partikler inden for sin fleksible silikonehud. Når luften fjernes, får faldet i trykket huden til at trække sig sammen og partikler skifter for at udfylde tomrummet efter luften, hvilket resulterer i at rummet bliver solidt. Under huden er en inkompressibel væske og en “indstiller”, der kan variere dens volumen.

[19] Tankelæsere
Formålet med en virksomhed, der blander højteknologi og adfærdspsykologi antydes i navnet, WeCU - som i "vi ser jer – på engelsk." Systemet projekterer billeder op på lufthavnens skærme, som symboler forbundet med en vis terrorgruppe eller et andet billede, som kun en vordende terrorist ville genkende, siger selskabets administrerende direktør Ehud Givon. Logikken er, at folk ikke kan lade være med at reagere, selv om det kun er stjålent, på velkendte billeder, der pludselig dukker op på uvante steder. Hvis man vandrede gennem en lufthavn og så et billede af sin mor, forklarer Givon, kunne man ikke lade være med at reagere. Reaktionen kan være et øjekast, en øget hjerterytme, en nervøs trækning eller hurtigere vejrtrækning, sagde han. WeCU systemet ville bruge mennesker til at foretage nogle af iagttagelserne, men ville mest basere sig på skjulte kameraer og sensorer, der kan opdage en lille stigning i kropstemperaturen og hjertets slaghastighed. Langt mere følsomme enheder [20] Adabtsunder udvikling, som kan foretage sådanne målinger på afstand, vil blive indarbejdet senere. "Én efter én, kan man pille mennesker med særlige ondsindede hensigter ud af strømmen," sagde Givon. Nogle kritikere har udtrykt forfærdelse over den tilgang, kalder den orwellsk og beslægtet med "hjerne-fingeraftryk." Dette er rettet mod "påtænkte forbrydelser".

Venstre: [21] flypassagerer  undersøges i lufthavnen i Sofia mhp svineinfluenza. Har de feber?

[9] Eurofacts 16 Oct. 2009: Hvis en eller anden kamera-iagttager beslutter, at hvad man gør, er "unormalt" eller "mistænkeligt", kan man være forpligtet til at underkaste sig "hurtig-reaktion og forebyggelse".
Endnu mere gyselig er et EU-projekt til € 3.2 millioner til at standardisere begreber om abnormitet. Dette kaldes Automatisk opsporing af unormal adfærd og trusler i overfyldte rum, eller ADABTS, som "har til formål at udvikle modeller for unormal og truende adfærd samt algoritmer til automatisk registrering af en sådan adfærd samt afvigelser fra normal adfærd i data fra overvågning …" Det vil overvåge sådanne ting som stemme-pladser og kropsbevægelser og fortolke dem i henhold til en forudindstillet bestemmelse af, hvad der betragtes som normalt, og hvad der betragtes som mistænkelige eller truende.

[22] Der Spiegel 21 Oct. 2009Et EU-finansieret projekt kaldet [23] ADABTS (Automatisk detektion af unormal adfærd og trusler i overfyldte rum) bruger radar til at opdage mistænkelig adfærd. ADABTS er også rettet mod kriminalitet og optøjer. Varmefølsomme kameraer kan opdage, hvis nogen har en kold næse, et andet tegn på nervøsitet.

Multimedia-Overvågning
[24] Listener[25] The Daily Mail 21 Oct. 2009: Forbløffende 380 £ pr, minut vil blive brugt på overvågning i en massiv udvidelse af Big Brother staten. £ 200million om året vil give tjenestemænd adgang til oplysninger om alle internet-klik, som hver borger foretager - oven i de e-mail og telefon optegnelser, der allerede er tilgængelige. Statslige organer, herunder byråd, fremsender allerede en anmodning hvert minut om at spionere på medlemmer af offentlighedens telefonregistreringer og e-mail konti. Antallet af snushaneaktioner, der foretages af politiet, rådhuse og andre offentlige myndigheder, er eksploderet med 44 procent på to år til en rente på 1.381 nye tilfælde hver dag.

Alle tre enheder opdeler deres arbejde i fire grupper af indenlandske ekstremister: kampagner for dyrs rettigheder; højreekstremistiske grupper såsom den engelske Defence League, "ekstremt venstreorienterede" protest grupper, herunder anti-krigs-forkæmpere og "miljøekstremisme" såsom Climate Camp og Plane Stupid kampagner. Kommentar: [26] Muslimer bliver også nøje overvåget.

[27] Surveillance-cam-21[28] Heise online 6. 11. 09: Overvågning af dagligdagen bliver mere og mere finmasket fra år til år i henhold til Niedersachsen's tilsynsførende. Efter spionage-sagen mod de ansatte i den Lavprisvarehuset Lidl er flere og flere lignende sager flagret ind på databeskytternes bord. "Hver andet dag har vi en ny skandale," siger tilsynsførende Joachim Wahlbrink i Hannover fredag, da han præsenterede sin årlige rapport.
En betydelig stigning i antallet af henvendelser, under dennes tilsyn fra bekymredee borgere om mobiltelefon-sporing finder sted. Flere og flere virksomheder tilbyder det, så børn eller pårørende hemmeligt kan holdes under kontrol over telefonregistrering.

Som før prøver databeskytterne at finde helt ud af placeringen af installerede overvågningskameraer overalt på offentlige steder i delstaten Niedersachsen. "Der er helt sikkert i tusindvis," sagde Wahlbrink. Ifølge Wahlbrink er der i Hannover bare på de få meter fra togstationen til det centrale Kroepcke-Torv, 500 overvågningskameraer placeret af butikker og banker, men også af politiet. Mange af dem er ulovlige, sagde Wahlbrink. Dette gør det  i teorien muligt at udspionere lægers praksis eller private boliger.

Hvad gør politiet?
[29] Die Presse 5.11. 2009: Østrig vil fortsætte med at overvåge telefon– og internetforbindelser hos alle borgere. Republikken Østrig vil senest 24. November  sende en lov til revision, der angår alle, der bruger fastnet, mobiltelefon eller internettet uden undtagelse.
Den oprindelige anmodning kommer fra Den Europæiske Union og blev vedtaget som politik allerede i februar 2006 for alle medlemsstater. På baggrund af terrorangrebene den 11m. sept. 2001, [30] Indect-eu-pigtrådopfordrer Kommissionen og Parlamentet medlemsstaterne til fuldt ud at overvåge elektronisk kommunikation og gemme de resulterende data i mindst seks, men ikke mere end 24 måneder. Undtaget er kun indholdet af en samtale eller teksten i en e-mail eller en SMS-besked.

Lovforslaget indeholder følgende adgang til oplysninger: Politiet kan hun bruge data med retlig godkendelse. Hver person, hvis data er ved at blive undersøgt, skal informeres efterfølgende. Grundlæggende er adgang til data kun tilladt, hvis der er mistanke om "alvorlig kriminalitet". 2 undtagelser: fare for en en persons liv, der kunne reddes ved en mobiltelefonpejling. Endv.: Politiet erklærer, at det kan foregribe en forbrydelse ved hjælp af disse data ..

[31] Jorden-overvåges[32] The Guardian 25 Oct. 2009Politiet er ved at indsamle personlige oplysninger om tusindvis af aktivister, som deltager i politiske møder og protester og lagrer deres data på et netværk af landsdækkende efterretningsdatabaser, selvom de ikke har begået nogen forbrydelse. Det skjulte apparat er konstrueret til at overvåge "nationale ekstremister”. Demonstranter spores via en landsdækkende ordning med automatisk nummerplade-erkendelses-kameraer  (ANPR). En mand, der har ren straffeattest, blev stoppet mere end 25 gange på mindre end tre år efter at en "protest" klæbemærkat blev sat på hans bil, efter at han deltog i et lille protest mod skydning af ænder og fasaner.
Politi-overvågningsenheder, kaldet Forward Intelligence Teams (FIT) og Evidence Producenterne, optager film og tager billeder af demonstranter, som går ind til  og forlader åbent annoncerede offentlige møder. De oplysninger føjes til den centrale NPOIU.

[33] Awareness-information[34] EurActiv 13 Jan. 2010: Viviane Reding, EU's kommissær for retsvæsen, fundamentale rettigheder og medborgerskab. Den luxembourgske kommissær sagde, at hun var imod den obligatoriske indførelse af kropscannere i EU's lufthavne. "Vort behov for sikkerhed kan ikke begrunde enhver krænkelse af privatlivets fred. Det bør være frivilligt for lufthavnene at installere sådanne forholdsregler. Man kan være sikker på, at de fundamentale rettigheder, herunder beskyttelse af personoplysninger, vil stå øverst på min [35] liste. Der vil være en" nul-tolerance-politik" mod enhver overtrædelse af EU's Charter om Fundamentale Rettigheder, som trådte i lovkraft med Lissabon-traktaten. Vi skal Intelbrainarbejde hen imod et system med EU's civilret," understregede hun.

Kommentar: Ingen tvivl om, at Big Brother er i fuld gang med at overvåge alle vore bevægelser. Dette skyldes, at EU-politikerne fører en politik for den [36] Nye Verdensorden, som de ved, at deres borgere er imod. Big Brother staten er et udtryk for, at de ved, de er nødt til at være diktatorer for at gennemføre deres korrupte, [37] korporative, fascistiske (Mussolini) [38] verdenskommunistiske diktatoriske [39] enverdensstat, hvor de få gør resten til [40] slaver og malkekøer
 
Se flere detaljer om disse metoder til borger-kontrol og [41] SitCen - EU's CIA. Her er [42] flere metoder til at udspionere os - foruden [43] Echelon, systemet til at aflytte global kommunikation med. Det gode ved [44] implanterede chips til at styre en med er, at man kan vælge ikke at have dem. Men en dag vil man ikke have en chance for tjene til livets underhold uden en sådan [45] hjernechip til at øge ens intellektuelle kapacitet enormt - og for at gøre en modtagelig for fjernstyring fra Big Brother. Her er en [46] NBC udsendelse på youtube - der viser, hvordan Verichip kan injiceres - og hvordan denne Radio Frequency Identification (RFID - chip) metode kan bruges til at påvirke adfærd hos dyr (og mennesker, naturligvis).
Viviane Redings ovenstående holdning er gratis. Hun gør hel-kropscannere frivillig for lufthavnene - men hvilken lufthavn vover ikke at opsætte hel-kropscannere? Især da et flertal af befolkningen vil have dem. Således ønsker [47] 67% af tyskerne  disse helkropscannere - uden at få information om den ekstra risiko derved. I Storbritannien er sympatien for helkropscanning steget [48] fra 72 to 92 %  siden jul. Panikmageriet for  Big Brother-kontrol over os er meget effektivt, hvad enten værktøjet er [49] klima, [50] svineinfluenza, [51] finanskrise eller [1] terror under falsk flag, [52] indvandring.  


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=13103

URLs in this post:
[1] fejlslagne fly-terrorforsøg : http://euro-med.dk/?p=12756
[2] The age.com au 16 Oct. 2009: http://www.theage.com.au/technology/technology-news/naked-airport-scanners-in-child-porn-uproar-2009
1016-h02h.html?autostart=1

[3] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederscanner-2d420x05.jpg
[4] Prison Planet 9 Jan. 2009: : http://www.prisonplanet.com/now-mobile-devices-will-scan-your-naked-body-on-the-streets.html
[5] The New York Times 8 Jan. 2010: http://www.nytimes.com/2010/01/09/health/09scanner.html
[6] Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Terahertz_radiation
[7] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedercctv2.jpg
[8] The Independent 3 Jan. 2009: http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/are-planned-airport-scanners-just-a-scam-1856175.html
[9] Eurofacts 16 Oct. 2009: http://www.junepress.com/PDF/Vol%2015%20No%202%20dated%2016th%20October%202009.pdf
[10] SAMURAI: http://singularityhub.com/2009/12/23/samurai-project-smart-cctv-security-video/
[11] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederindect-2dlogo2.jpg
[12] INDECT: http://singularityhub.com/2009/10/01/project-indect-set-to-monitor-europe-like-its-1984/
[13] The Daily mail 19 nov. 2009:: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1228876/Secret-CCTV-cameras-fitted-INSIDE-peoples-homes-spy-
neighbours.html

[14] video: http://www.youtube.com/watch?v=nrs1DD0EbYc&feature=player_embedded
[15] EurekAlert: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-10/uou-rw100909.php
[16] The Sun 16 Oct. 2009 : http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/2686587/oozy-new-military-robot-which-can-change-shape.htm
l

[17] nyeste inden for  robot teknologi: http://www.computerworld.com/s/article/9140728/intel_says_shape_shifting_robots_closer_to_reality?so
urce=

[18] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederblob-2drobot1-682-909953a.jpg
[19] Tankelæsere: http://apnews.myway.com/article/20100108/D9D3HB101.html
[20] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederadabts1.jpg
[21] flypassagerer : http://www.hideproject.org/downloads/press/091020-NRC_Handelsblad-EU_to_monitor_deviant_behaviour_in
_anti-terrorism_fight.pdf

[22] Der Spiegel 21 Oct. 2009: http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,656468,00.html
[23] ADABTS : http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/6210255/EU-funding-Orwellian-artificial-intelligence-plan-to-
monitor-public-for-abnormal-behaviour.html

[24] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederlistener2.jpg
[25] The Daily Mail 21 Oct. 2009:: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1221839/State-spying-cost-200m-year-track-online-move.html
[26] Muslimer bliver også: http://www.guardian.co.uk/uk/2009/oct/16/anti-terrorism-strategy-spies-innocents
[27] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedersurveillance-2dcam-2d211.jpg
[28] Heise online 6. 11. 09: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Hannover-500-Ueberwachungskameras-auf-300-Meter-852863.html
[29] Die Presse 5.11. 2009:: http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/519888/index.do?_vl_backlink=/home/index.do
[30] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederindect-2deu-2dpigtr-e5d2.jpg
[31] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederjorden-2doverv-e5ges2.jpg
[32] The Guardian 25 Oct. 2009: http://www.guardian.co.uk/uk/2009/oct/25/police-domestic-extremists-database
[33] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederawareness-2dinformation4.jpg
[34] EurActiv 13 Jan. 2010: : http://www.euractiv.com/en/priorities/new-eu-justice-chief-vows-protect-citizens-privacy/article-188
799

[35] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederintelbrain5.jpg
[36] Nye Verdensorden: http://euro-med.dk/?p=10021
[37] korporative: http://euro-med.dk/?p=12029
[38] verdenskommunistiske: http://euro-med.dk/?p=10248
[39] enverdensstat,: http://euro-med.dk/?p=5141
[40] slaver og malkekøer: http://euro-med.dk/?p=11477
[41] SitCen - EU's CIA: http://euro-med.dk/?p=10899
[42] flere metoder: http://euro-med.dk/?p=1371
[43] Echelon: http://euro-med.dk/?p=1176
[44] implanterede chips : http://euro-med.dk/?s=brain+chips
[45] hjernechip : http://euro-med.dk/?p=10662
[46] NBC udsendelse på youtube : http://www.youtube.com/watch?v=Rfv6WJ_h3rM
[47] 67% af tyskerne : http://gulli.com/news/umfrage-67-der-deutschen-finden-k-rperscanner-toll-2010-01-11
[48] fra 72 to 92 % : http://www.guardian.co.uk/uk/2010/jan/07/full-body-scan-uk-airport
[49] klima: http://euro-med.dk/?p=12442
[50] svineinfluenza: http://euro-med.dk/?p=11629
[51] finanskrise: http://euro-med.dk/?p=11738
[52] indvandring: http://euro-med.dk/?p=466