Resumé: Efter at Pamela Geller d. 30.12.2009 havde en artikel om Euromediterranienprocessen i the Washington Times, er der dukket nogle blogartikler op om emnet - men det er også blevet påstået, at den proces, dvs. Middelhavsunionen, der blev udråbt med eget parlament og sekretariat og andre institutioner af alle EUs samt middelhavslandenes stats- og regeringschefer med undtagelse af Libyens Gaddhafi i Paris d. 13. juli 2008, er død.
Det er den desværre ikke. Pga. pengemangel er den gået i stå - og mellemøstenkonflikten hindrer også, lige som åbenbart en vis frustration hos araberne over, at det ikke er lykkedes dem at få os pålagt deres "fuldkomne" normer. Dette sidste vil Italiens Deputeretkammer-præsident, Fini, klare ved at tilpasse vore normer til muslimernes! Den tidligere EU Kommissær, Frattini, nu Italiens udenrigsminister, fortæller, at Middelhavsunionens fremtidige grænse skal være den Persiske Golf, og hans ministeriums generalsekretær siger, at Irak skal med. EU er ved at lave en energigruppe sammen med Euromediterranien-Golfstaterne med bl.a. store solaranlæg. EUs Økonomiske og Sociale Råd er aktivt i fremningen af Unionen gennem civilsamfundet. Middelhavets byer og regioner har dannet hver sin gruppe for at få gang i Unionen - 43 handelsministre holdt møde d. 9. dec. 2009 for at få den aftalte euromediterrane frihandelszone op at stå i 2010 som planlagt i Euromediterranienerklæringen i 1995 og bekræftet i 2008 i Paris - samt udvikle unionen derudover socialt og kulturelt. Algeriet, Libyen og Syrien har ikke taget imod tilbudet. EU er ovenud lykkelig over at have givet Marokko avanceret status for et år siden med visuslempelser, flere af vore penge og udvidet politisk samarbejde. Det Euromediterrane Transportprojekt er også meget aktivt - bla med et euromediterrant fælles luftfartsselskab, der skal bringe flere mennesker fra syd til nord, som det siges dernede - samt turister omvendt. Alle onde kræfter sættes nu ind på at fremme unionen, der som WTO chef, Lamy siger, kun er et skridt mod morgendagens oganisation af verden - eller son Obamas rådgiver og mentor, Zbigniew Brzezinski, siger: Denne regionalisering er vejen til verdensstaten/regeringen.  EU har et stort euromediterrant aktionsprogram i gang - og araberne venter sultne på vores penge og industri, alt imens NATo prøver at erobre Centraklasien, så det hele kan hænge sammen med den fjernøstlige union, som er i støbeskeen efter EU model. Derfor har EU-Parlamentet siden 1994 været meget aktivt i bestræbelserne på at få skabt et FN Verdensparlament.
Alt naturligvis under total tavshed fra "vore" politikere og medier. For dette er  historiens største forræderi.

I forbindelse med Pamela Gellers artikel i Washington Times d. 30 dec. 2009  om Euromediterranien og betydningen af året 2010 for gennemførelsen af det fælles euromediterrane-frihandelsområde som skitseret i den Euromediterrane Barcelona-erklæring, blev jeg konfronteret med en politisk påstand om, at Euro-med.familiefotoEuromediterranien-processen var død. Men det er den ikke. Følgende vil tydeligt vise, at denne Leviathan stadig er meget levende.

EUbusiness 5 Jan. 2009: Den nyfødte Middelhavs-Union er "meget nær" på udnævnelsen af sin første generalsekretær, der vil komme fra et arabisk land,  sagte den spanske udenrigsminister, Miguel Angel Moratinos, tirsdag. Frankrig meddelte i sidste måned, at udenrigsministrene fra Ægypten, Frankrig, Jordan, Spanien og Tunesien vil mødes tidligt i januar, for at forsøge at genoplive grupperingen.

Her er en kort oversigt over udviklingen af Euromediterranien-processen - og her er en oversigt over Euro-med-erklæringerne.

Højre: Stats-og regeringschefer ved Euromediterranien Processens 10–års fødselsdag 2005

Den Euromediterrane Proces er i et dødvande på grund af 1. uvilje hos nogle arabiske lande til at opfylde deres forpligtelser i henhold til Euromediterranien/ Barcelona-erklæringen af 1995 - som blev bekræftet på Paris Konferencen d.13. juli 2008, hvor Middelhavsunionen blev proklameret. 2. Mangel på EU-midler på grund af den nuværende økonomiske krise 3. Muslimer føler, at de ikke har været i stand til at pålægge os deres normer. Følgelig anses europæerne af det muslimske herrefolk for at være arrogante. Så dette skal ændres: Præsidenten  for det  Italienske Deputeretkammer, Gianfranco Fini, skitserede sine retningslinjer for de nye Euro-Mediterrane politikker, der understreger, hvor vigtigt det er, at Europa vokser ud af sin overlegne holdning over for islam. ''Jeg tror, at tiden er inde til at bekræfte Sarkozys indsigt, der fokuserer på at koordinere de europæiske normer med landenes på Middelhavets sydlige kyster''!!!

EMPA2Dette bekræfter det midlertidige dødvande: ANSAmed 20 Nov. 2009: Er de 230 projekter, der er igangsat og finansieret af Middelhavsunionen nu gået i stå? Der er behov for at styrke Middelhavsunionen, et projekt, hvor regeringerne synes at have mistet interessen. Det er en opgave for Euro-Mediterraniens Parlamentariske Forsamling (EMPA), sagde Sergio D'Antoni, der talte som medlem af økonomiudvalget. Har de været blokeret af bureaukrati i Bruxelles?''. Og det er Mellemøsten, især, som ofte har lammet aktiviteterne i Middelhavsunionen, siges det i en del af det officielle møde i Den Parlamentariske Forsamlings formandskab: en beslutning, som blandt andet opfordrer den israelske regering til omgående stop for bosættelsesaktiviteter og bekræfter behovet for at etablere en palæstinensisk stat inden for grænserne fra 1967. Bekymring er også blevet udtrykt – igen af præsidentens kontor - over udsættelsen af udenrigsministerkonferencen for Middelhavsunionen, som skulle finde sted i Istanbul i de kommende dage, mens der er en anbefaling om, at EU's sekretariat, som er baseret i Barcelona, bør “komme i fuldt sving i den nærmeste fremtid''. Men EMPA forlanger  også en højere grad af deltagelse i beslutninger og aktiviteter i sekretariatet, samt en kontrollerende og styrende rolle i forvaltningen af offentlige midler. EMPA vil også gerne have indflydelse på oprettelsen af en Euromed Bank, som er bestemt til at være en filial af Den Europæiske Investeringsbank, men den bør være baseret i et Middelhavsland (= arabisk land). I Mødet i Cairo deltog også formanden for Europa-Parlamentet, Jerzy Buzek. (ANSAmed).

I min artikel om missionen for EUs Middelhavsunion fra 9 november 2009 omtalte jeg endvidere ANSAmeds rapport fra Confindustria mødet på Capri i efteråret 2009, hvor generalsekretæren for Italiens udenrigsministerium, Giampiero Massolo, opfordrede til en bredere definition af Middelhavsunionen til også at omfatte Golfstaterne (Franco Frattini, italiensk udenrigsminister, tidligere EU-kommissær: Den Persiske Golf skal være Middelhavsunionens 3. kystANSAmed 20 okt. 2009 ) og - en dag - Irak tillige, hen imod en regional tilgang, der vil forbinde Middelhavet, Nordafrika og Golfen. Men Italiens udenrigsministerium, tilføjede han, arbejder også hen imod en global strategi.''


Dette lyder farligt nok for mig. Men her er flere foruroligende tegn på liv fra det Euromediterrane uhyre.

Kast først et blik på den gruopvækkende aktivitet, som afspejles i denne ANSAmed oversigt. Her er en liste over ENPI-financierede Euromediterrane projekter.

ENPI er EU's finansielle program for dens “partnere”, der deles i 2 grupper: den østlige del af gruppen - og den sydlige (euromediterrane) Gruppe. Sidstnævnte modtager omkring 2 / 3 af de tildelte midler - dvs. 333 mio euro 2007-2010. For perioden 2007-2013 er 12 milliarder euro afsat til de 2 partnergrupper. Her er handlingsplanerne  for Euromediterranien-"partnerlandene".

Solar-plant-saharaEU Pressemeddelelse af 9. okt. 2009, Benita Ferrero Waldner, EU Kommissær for Eksterne Forbindelser: Et af de mest indlysende fordelagtige tiltag er øverst på vores dagsorden i dag - at udvikle et integreret og sammenkoblet marked for grøn energi med Middelhavs- og Golflandene. Vi har allerede gjort visse fremskridt. Vi har støttet den gradvise integration af el-markederne i Maghreb, og samarbejdet mellem Middelhavslandenes reguleringsmyndigheder på energiområdet. Vi har også støttet energieffektivitetspolitikker gennem vellykkede demonstrationsprojekter og oprettelse af et regionalt vedvarende energicenter i Cairo. Og et af Middelhavsunionens flagskibsprojekter er den Euromediterrane Solarplan.

I Golfen har vi haft et omfattende samarbejde mht. integration af elmarkederne og fossile brændstoffer. Og vi er nu ved at øge vores samarbejde om vedvarende energi, især solenergi, med en aftale om at iværksætte en fælles forskning, udvikling og en teknologisk platform om ren energi. Men disse bestræbelser, hvor vigtige de end er, har kun bragt os så langt. Nu er det på tide at forpligte os til foranstaltninger, som vil virkeliggøre visionen om, at et grønt energimarked for EU-Middelhavs-Gulflandene bliver en realitet.

(ANSAmed) - Bruxelles, 5. oktober, 2009 - den 18. og 19. oktober  mødes Det Økonomiske og Sociale Råd i Euromed-netværket i lokaler i det Alexandrinske Bibliotek. Begivenheden, der annonceres på internettet (www.enpi-info.eu ), er sponsoreret af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Råd og her, og vil beskæftige sig med spørgsmål af fælles interesse for fremtiden for Middelhavsområdet. De to-dages arrangement vil blive åbnet med opdateringer om udviklingen af Middelhavsunionen (UFM) og den rolle, som Det Økonomiske og Sociale Råd (ESC) skal Motorway-of-the-seasspille, med repræsentanter for EU og det egyptiske fælles formandskabsskab for UFM og Europa-Kommissionen. Et andet centralt spørgsmål, der skal undersøges, vil være den finansielle og økonomiske krise i Euromed-regionen. Den europæiske ESC vil fokusere mere på miljøet, og især i spørgsmålet om klimaændringer i Middelhavsområdet. Maltas ESC vil beskæftige sig med spørgsmålet om inddragelse af civilsamfundet i partnerlandene i Middelhavsområdet i Middelhavsunionens fremtid og i forbindelse med kulturelle og demografiske ændringer. (ANSAmed).

(ANSAmed) - Bruxelles, 14. oktober 2009: - "At skabe et euromediterrant frihandelsmarked er stadig et vigtigt mål," sagde EU's kommissær for eksterne forbindelser, Benita Ferrero Waldner, i en tale ved US Handelskammerets plenarforsamling i Bruxelles . "I juli underskrev vi vores første aftale med Israel," tilføjede Ferrero Walder, "og vi forventer at afslutte forhandlingerne om liberalisering af tjenesteydelser og retten til at etablere en virksomhed i Ægypten, Marokko, Tunesien og Israel næste år." I EU-kommissærens øjne, "er måske den største beklagelse, at ikke alle de nærliggende lande på den sydlige kyst - og jeg henviser til Algeriet, Libyen og Syrien - har taget imod vores tilbud om tættere forbindelser."

(ANSAmed) - Reggio Calabria 21 okt.- Byerne i Middelhavsområdet skal ses som en skatkiste, hvor en fremtid præget af fred, respekt for mangfoldighed og solidaritet, og dermed velstand, kan bygges.  Byerne har godkendt en erklæring "til dette formål, hvis første underskrivere er borgmesteren i Calabrien, Giuseppe Scopelliti, og borgmesteren i Rabat, Fathallah Oualalou. Erklæringen "forpligter underskriverne til at fremme interkulturel dialog og samarbejde, men den har også til formål at bidrage til oprettelse af et Euromediterrant område, hvor der er fred, stabilitet og udvikling, baseret på princippet om økonomisk, social og EUROMED-HÆNDERterritorial samhørighed, i harmoni med målene for Middelhavsunionen (UPM), og dette er det første praktisk forslag. “En fælles tilgang til byudvikling'', sagde repræsentanter for byerne, ''kunne genskabe Middelhavets strategiske og geopolitiske rolle  og foreslå gensidige fordele for begge vore kyster, i form af at begunstige udvikling, beskæftigelse og handel i hele regionen''. Erklæringen indeholder også et 'politisk' element, hvor en aktiv rolle kræves tilbage til Middelhavet mhp. at  begunstige det regionale samarbejde mellem de to kyster. Byerne vil mødes igen snart, for at vise, at de har travlt: Det næste møde vil finde sted i Lissabon i januar 2010.

 Middelhavsunionen: Ny Euromed Regionalforsamling skal starte i januar
 (ANSAmed) - Buxelles, 4. december, 2009 - I afventning af udnævnelse af generalsekretæren for Middelhavsunionen (MU) er Euromediterraniens regionale og lokale forsamling (ARLEM) blevet oprettet. Repræsentanter for regionale og lokale organer i Euromediterranien-området har i øvrigt besluttet at mødes for første gang i Barcelona, den 21. januar 2010. "For at sætte skub i Barcelona-processen har EU behov for støtte fra alle sine partnere," forklarede Van den Brande, "herunder de lokale og regionale myndigheder".  Indvielsen af den nydannede Euromediterrane regionale og lokale forsamling vil have den katalanske regering som vært i samarbejde med det spanske formandskab for Den Europæiske Union.
 
Euromed-transNu denne nyere og præcise rapport: ANSAmed 9 Dec. 2009: Det første topmøde for handelsministre fra 43 lande fra (Middelhavs)bækkenet. Der er behov for en fremskyndelse af forhandlingerne, der allerede er påbegyndt i forskellige sektorer, såsom landbrug, tjenesteydelser, og virksomhedsetablering, og også reglerne for konfliktløsning. Det næste skridt vil være at omdanne dette allerede eksisterende netværk til ét med hensigter ud over frihandel. Oprettelse af et netværk af tosidede aftaler er en nødvendig forudsætning for den økonomiske integration i Euromediterranien-området på syd-syd-fronten også. Som et første skridt i retning af starten for et fælles område på den sydlige bred af Middelhavet, er anvendelsen af Agadir-aftalen mellem Marokko, Tunesien, Jordan, Tyrkiet og Egypten blevet noget frugtbart, men mindre end generelt forventet. Det endelige mål er at vedtage en køreplan med konkrete tiltag, der vil styrke regionens økonomiske integration og lancere handel og investeringer, for at opnå et fælles frihandelsområde med en langsigtet horisont ud over 2010. Et andet centralt punkt på mødet i morgen, at indføre mekanismer til at give skattelettelser for investeringer i selskaber, hvilket begynder i 2010.

Eurabia2En EU Pressemeddelelse fra 8 Dec. 2009: Det 8. møde for Middelhavsunionens handelsministre finder sted på tærsklen til datoen for målet om oprettelsen af et euromediterrant frihandelsområde i 2010. Euromed ministrene vil godkende Euromed handels køreplanen ud over 2010. Alle er opsatte på EU pengene. Og EU er lykkelig over sine specielle forbindelser til Marokko

Sarkozy Juli 2009: "Vi vil i Middelhavsunionen bygge det,som vi har bygget i EU."

ENpi-info 21 Dec. 2009: En integreret transport-infrastruktur er omdrejningspunktet for den regionale økonomiske integration, der fører til øget handel og vækst i lyset af et kommende euromediterrant frihandelsområde. I centrum for bestræbelserne på at udvikle et effektivt infrastruktur-netværk er EuroMed Transport-projektet, der yder bistand til harmonisering af transportrammer og procedurer på tværs af regionen
 
Udviklingen af transport mellem middelhavsstaterne er hjørnestenen for regional økonomisk integration. Det vil føre til en stigning i handelen og en større bevægelighed for personer mellem nord og syd for Middelhavet, mener Dalila Achour Limam, vicedirektør og koordinator for Euromed Transport-projektet i Tunis.

Enpi-info 24 Nov.2009: Euromed Luftfartsprojektets hovedmission er at bane vejen for skabelsen af et Euromediterrant Fælles Luftfartsområde (EMCAA) som besluttet af euromed transportministrene i 2005 og skitseret i den Regionale Transportplan (RTAP) for Middelhavet. Den tager sigte på at udarbejde en køreplan  for gennemførelsen af EMCAA.

EMCAA vil få vidtrækkende konsekvenser for partnerne, med fordele, ikke blot i luftfartssektoren, men også for turisme og økonomiske sektorer, siger projektlederen Olivier Turcas  i et interview med ENPI-Info-Centre.

Kommentar
Dødvandet har eksisteret hele tiden i  Euromediterraniens nu 15-årige historie i. Men tanken om at opgive den, er aldrig blevet fremsat. Tværtimod fortæller det iUnpa2007talienske udenrigsministerium os nu, at den Persiske Golf skal være Middelhavsunionens 3. kyst. Ikke så mærkeligt. WTO Boss Pascal Lamy udpeger EU og dens udvidelse som model for verdensstaten og global styring: "Det Europæiske Fællesskab i sig selv er ikke mere end et skridt i retning af de organisatoriske former for morgendagens verden". Europa som et nyt mønster for global styring. Mit udgangspunkt er opbygningen af Europa som et igangværende arbejde. Det er ikke fuldstændig i nogen af sine dimensioner. Ikke i forhold til geografien. Den Europæiske integration giver os mange nyttige erfaringer mhp. global styring.”

EU-Parlamentet har været særligt aktiv i sin opfordring til at skabe FNs Parlamentariske Forsamling, UNPA.

José Manuel Barroso, EU's nye faste formand, Hermann van Rompuy, Lamy er alle bilderbergere, dvs Rockefeller's mænd, som kun har én tanke: At få en Unpa-conf.verdensregering og her etableret. Som Barroso siger: "Hvis EU handler som en enhed og taler med én stemme, kan den blive med-leder i verden og arbejde i partnerskab med andre. Men hvis den ikke handler som en enhed - hvis den falder som offer for det "opsplittede magt-syndrom«, til kortsigtethed, til den grimme nationalisme og chauvinisme, vil den være forvist til sidelinjen. Europa skal vælge den første af disse muligheder. "

Det Euromediterrane område er den uundgåelige regionalisering - som anført af Obama's mentor, medstifter af den Trilaterale Kommission og her, Zbigniew Brzezinski: "Vi kan ikke springe ind i verdensregeringen gennem et hurtigt skridt …. Forudsætningen for en senere og ægte globalisering er en gradvis regionalisering på grund af, at vi bevæger os i retning af større og mere stabile, mere samarbejdsvillige enheder. "

Den Euromediterrane Proces vil aldrig få lov til at ophøre eller at opløses, for den er den første brik i den Trilaterale Kommissions puslespil hen imod én-verdensstaten – her er den Trilaterale kommissions medlemsliste - for at European Union Tower of Babelskabe en zone tværs over hele kloden - bestående of Den Nordamerikanske UnionEuromediterranien til den Persiske Golf, Brzezinskis "Store skakbræt", herunder Centralasien, som skal erobres af USA - og derefter en EU-lignende Union mellem Kina og ASEAN, hvorved ASEM og her assisterer. Andre regionale økonomiske magter som Japan, Sydkorea og USA forventes at tiltræde, når denne frihandelszone udvider. Menon sagde, at det kan tage mindst tre generationer, før et integreret Asien bevæger sig tæt på en økonomisk union i EU-stil. Australien ønsker også at blive medlem af klubben. På denne video fra 4:10 til 4:35 min. kan man se en sammenkædning af disse zoner, og her.

Efter Pamela Gellers artikel i Washington Times har det Euromediterrane Uhyre, der med så megen  succes er hemmmeligholdt i 15 år af "vore" politikere og medier, vakt interesse i vigtige blogs - i nogle tilfælde med meget grundige analyser: Mission Europa Netzwerk Karl Martell, og summer patriot, winter soldier, samt Atlas Shrugs, The American Thinker, Winkelried, og Politically Incorrect.

Men lad os ikke glemme: EU er ved at rekruttere 56 Mio. afrikanere (overvejende muslimer) og dertil  deres familier til udvandring til EU inden 2050. Heller ikke, at allerede uden denne afrikanske indvandring vil danskerne være i mindretal i Danmark mellem 2035 und 2047 - fordi fabiansocialisterne (= alle vore politikere) ønsker det! Dette er historiens største forræderi.