D. 19.09.2000 udkom i den engelske avis The Daily Telegraph en artikel, hvori hidtil hemmeligholdte oplysninger fra den amerikanske regering viste, at lederen af CIAs forløber, Organization of Strategic Services (OSS), Donovan, allerede i 1950 forsøgte at skabe et funktionsdueligt europæisk parlament. Donovan havde sammen med bl.a. europæeren Coudenhove Kalerghi, der forudså den europæiske races undergang  i en kommende raceblanding, og med financiel støtte fra Rockefeller og Ford  Foundations, begge uløseligt knyttet til CIA og Council on Foreign Relations – Verdens egentlige magthaver - forinden skabt The American Committee for a United Europe (ACUE). CIA er OSSs afløser og dens ledere Bedell Smith og Allen Dulles (bror til den berømte udenrigsminister John) overtog styringen. ACUE financierede Europabevægelsen, der f.eks. i 1958 fik  53,8% af sine midler fra Washington.
                                                                                              
T.v.: Spion
chef, Maj. Gen. William Donovan - OSS . T.h.: Richard Coudenhove Kalergi

Den Europæiske Kul- og Stålunion kaldes af Council on Foreign Relations (CFR) for Monnet-planen

Fra 1955-1975 var Monnet leder af ACUSE (Action Committee for the United States of Europe!!!) - i flg.CFR!!!
Et memorandum fra ACUEs europæiske afdeling rådede 11. juni 1965 Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs viceformand, Robert Marjolie, til i al hemmelighed at stræbe efter en europæisk møntunion. Man anbefalede at undertrykke debatten, indtil vedtagelsen af sådanne forslag ville blive faktisk uomgængelig.

Venstre: Joseph Retinger.
Højre: EEC s grundlæggende fader,Jean Monnet 1946

Den egentlige drivkraft bag Europas samling var også manden bag  Bilderberg Gruppen: Joseph Retinger
 
William Jasper skrev i 2004:
"Joseph Retinger, en af Fællesmarkedets/EUs største arkitekter: "I November 1946 fandt jeg i Amerika en enstemmig billigelse af vore ideer blandt finansfolk, forretningsfolk og politikere. Hr. Leffingwell, senior partner hos J.P. Morgan (Rothschild-agent), Nelson and David Rockefeller, Alfred Sloan, formand for Dodge Motor Company … George Franklin, og særligt min gamle ven, Adolf Berle Jr., var alle meget for ideerne. John Foster Dulles… hjalp os mest. allen_w_dulles.jpg

Alle ovennævnte var ledende CFR insidere.
De og deres CFR kolleger og deres europæiske sidestykker var de virkelige kræfter bag "bevægelsen", og mange af dens penge blev illegalt kanaliseret gennem CIA frontfigurer".

    T.h.: CIAs spionchef, CFR-medlem Allen W. Dulles, financierede Europas samling og var angiveligt bilderberger.

Mht. Bilderberg Klubben tilskriver cbc.ca. news 13. juni 2006  klubbens tilkomst helt til Joseph Retinger's energi, hvilket bekræftes af Andreas von Rétyi, "Bilderberg", Kopp Verlag, Rottenburg, 2006.  Bilderberg-gruppen fremstilles som en fokusering på krigs-planlæggere, som styrter de ledere, som er dem uvenligt stemte  - såvel som mændene bag de dramatiske olieprisstigninger!

Medstiftende medlemmer var i 1954 (Andreas von Rétyi 2006) CIA-chef Bedell Smith, David Rockefeller (der har været til stede på alle Bilderberg møder siden da), tidligere SS-officer, Prins Bernhard af Holland, hvis datter, dronning Beatrix, også er bilderberger, Unilever estyrelsesformand Rykens. Henry Kissinger har været til stede hvert år meget lang tid tilbage. Næsten alle europæiske politikere og journalister og industrimænd og bankmænd af betydning har deltaget i disse årlige hemmelighedsfulde møder med de såkaldte "globalismens ypperstepræster" - det seneste møde blev holdt i Virginia i juni 2008. En officiel liste over deltagerne udstedes hvert år - uden nogle inofficielle deltagere - som f.eks Dronning Beatrix af Holland.

Vor statsminister deltog i 2000 og 2003, Connie Hedegård i 2005.

Som David Rockefeller udtrykte det i 1991:(bilderbergmøde - også citeret i kommentar i Washington Post d. 24.01.2008) "Vi er taknemmelige mod Washington Post, New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har deltaget i vores møder og overholdt deres løfter om diskretion i næsten 40 år … Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underkastet offentlighedens søgelyse i disse år. Men verden er mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Supernational suverænitet hos en intellektuel elite og verdens bankfolk er helt sikkert at foretrække frem for de nationale selvbestemmelser, der  praktiseredes i de forløbne århundreder."

I sin bog skriver den tidligere franske efterretningsofficer, Pierre de Villemarest, at EU, Bilderberg og Monnet´s ACUSE har fælles rødder i Fabian-socialismen: "Det er almindelig praksis i Fabian Socialismen ikke at lægge sig ud med nogen, at give det til kende over for modstanderen at man kun ønsker at være på god fod med ham, således at forhandlingerne har forrang frem for konfrontation. "Man ønsker ikke at vide, at på den anden side af af bordet findes der eventuelt et diktatur, det sovjetiske Gulag eller Kinesisk Gulag. Det vigtigste er at komme til en aftale. Selv om det er på ryggen af hele befolkninger."

Så hvad er det tvillingerne EU og Bilderberg-klubben står for?
Der er myter om disse hemmelige møder, selv om det synes sikkert, at disse mest indflydelsesrige mennesker i verden ikke spilder deres kostbare tid på ligegyldig snak. I 2005 i Rottach-Egern, Tyskland, lykkedes det journalist
Daniel Estulin at snige sig ind.
Han skriver
(uddrag): "Klubben mødes under sit sædvanlige hemmelighedskræmmeri, der får frimureri til at ligne en legestue. Fra portører til topledere er den ansatte advaret (under trussel om aldrig at få arbejde i landet igen) om konsekvenserne af at afsløre nogen detaljer om gæster til pressen.

Internationale og nationale medier siges kun at være velkomne , når en ed om tavshed er aflagt. Nyhedsredaktører holdes ansvarlige, hvis en af deres journalister 'uforvarende' rapporterer om, hvad der foregår.
Den enighed, de når frem, vil påvirke forløbet af den vestlige civilisation og fremtiden for hele planeten.
Bilderbergere har bekræftet at forblive forenet i deres langsigtede mål om at styrke den rolle, som FN spiller i regulering af globale konflikter og relationer.

Et meget diskuteret emne i 2005 i Rottach-Egern var  indførelse af en direkte FN-afgift på mennesker verden over via en direkte afgift på olie ved kilden. Hvis vedtaget, vil det være første gang, at et ikke-statsligt agentur, læs de Forenede Nationer, direkte får fordel af af en skat på borgere i frie og trælbundne nationer.

Bilderbergerforslaget opfordrer til en lille FN-afgift i starten, som forbrugeren næppe ville lægge mærke til.
Det er endnu et kæmpe skridt i retning af verdensregering.


Bilderbergerne har kraftigt drøftet, om de for første gang, skal have ikke-valgte, selvbestaltede, miljø-aktivister til at indtage stilling med regeringsautoritet i bestyrelsen for det agentur, der kontrollerer brugen af atmosfæren, ydre rum, oceanerneog biodiversitet.

Denne invitation til det (ikke-valgte) "civilsamfund" til at deltage i den globale regeringsførelse er beskrevet som udvidet demokrati!
De Forenede Nationers Miljøprogram, sammen med alle de miljømæssige traktater under dens jurisdiktion, ville i sidste ende være styret af et særligt organ for miljø-aktivister, valgt kun fra akkrediterede NGO'er udpeget af delegerede til FN-Generalforsamlingen, der selv er udpeget af præsidenten for De Forenede Stater, der er kontrolleret af det Rockefeller-CFR-Bilderberg samordnede lederskab

Forvent et alvorligt tilbageslag i verdens økonomi i løbet af de næste to år, efterhånden  som Bilderbergere forsøger at beskytte den tilbageværende (angiveligt knappe) olieforsyning ved at tage penge ud af folks hænder."

Kommentar
Denne erklæring af Estulin er næsten profetisk: "Skatteløsningen" viste sig at være den CO2"-afgift, som kaldes  ETS-ECX system -der bringer enorme summer fra os over i lommerne på nationalstater, EU - og Rothschild-Rockefeller samt Al Gores pengeinstitutter!

Den kommunistiske Nye Verdensordens rolle i EUs udvikling

USSR dissident Vladimir Bukovsky blev landsforvist til England. I 1992 hjemkaldte Boris Yeltsin ham som vidne i sin retssag mod det kommunistiske parti. I den anledning fik Bukovsky adgang til hemmeligtstemplede sovjetpapirer, som viser: I 1985 måtte Gorbatjov lægge øre til italienske og tyske socialistiske klager over, at EU havde overflødiggjort marxismen. Hvorpå Gorbie besluttede sig for at kapre EU-projektet og få det gjort til en socialistisk forbundsstat - som afsæt for en verdensregering. Hvorfor Europas socialistpartier ophørte med at være imod EU!!

I 1989 kom en Trilateral Commission-deputation på besøg hos Gorbatjov. Den bestod af David Rockefeller, Henry Kissinger, Frankrigs præsident, Valery Giscard d`Estaing, og den japanske statsminister Nakazone.
De opfordrede Gorbatjov og Rusland til at indtræde i ”De Syvs Klub”, IMF, Verdensbanken, GATT osv. Endvidere ønskede man en fælleseuropæisk stat – og d´Estaing bad Gorbatjov finde ud af, hvilke sovjetstater, der skulle med.
”For der kommer en fælleseuropæisk stat inden ca 15 år”, sagde d´Estaing, som senere skrev den traktat, som franskmændene og hollænderne forkastede i 2005 - og reelt også irerne i 2008.  ”Hvad mener De om en fælleseuropæisk stat fra Atlanterhavet til Ural?” spurgte Kissinger”.

Senere pressede EU-kommissionsformanden Jacques Delors også på for en europæisk stat med Rusland.

Kommentar

Behøver jeg sige, at Jacques Delors er både æresmedlem i the Club of Rome og medlem af Gorbachevs aldrende leninistiske World Political Forum?

Behøver jeg sige, at folk har for vane at søge partnere fra deres eget milieu? At en diktatorisk far og mor lægger en lignende grundindstilling hos barnet, i dette tilfælde EU, så det søger en udemokratisk partner - i dette tilfælde et uhelligt ægteskab med islam: Middelhavsunionen?
Hvem kan herefter undre sig over EUs børn, "den største samling af slyngler i verden": Diktatur, her  og Korruption?