I stats- og regeringschefernes fælleserklæring  ved lanceringen af Middelhavsunionen i Paris d. 13-14 juli , 2008, hedder det i artikel 18 :"Anna Lindh Euro-Mediterrane Foundation for Dialog mellem Kulturerne som en Euro-Mediterran institution vil bidrage effektivt til initiativets kulturelle dimension i samarbejde med  FNs Alliance of Civilizations."
 
Det betyder, at disse 2 organisationer har fået ansvaret for udformningen af vore børns globale identitet!
Derfor er der al mulig grund til at tage et nærmere kig på Alliance of Civilisations.

Alliance of Civilisations (AoC) er i dag FN-generalsekretærens projekt  - med henblik på at forene Vesten og den muslimske verden.
AoCs Medie Fond er sponsoreret af Rockefeller.

Turkish Daily News , June 30, 2007: Den tyrkiske premierminister Recep Tayyip Erdoğan og hans spanske modstykke, Jose Luis Rodriguez Zapatero, iværksatte "Alliance of Civilisations"-initiativet i november 2005 med henblik på at uddybe dialogen mellem muslimske og vestlige samfund - (under den orkestrerede "Muhammedkrise" ) - støttet af FN og 20 lande.

En "Højniveau-gruppe" blev dannet. og den tyrkiske statsminister Mehmet Aydın (leder af AoC fra 7. juli, 2008), den tidligere iranske præsident Mohammed Khatemi, Nobels fredsprisvinder, den sydafrikanske Patrick Desmond Tutu, UNESCO's generaldirektør Frederico Mayor og tidligere franske udenrigsminister Hubert Verdine - (de 3 sidste er medlemmer af
leninisten Gorbatjovs World Political Forum
) -
var blandt medlemmerne af gruppen.

Endelig fremlagde "Højniveau-gruppen" en rapport til FN's generalsekretær Ban Ki-Moon i slutningen af 2006 og afsluttede sin opgave. Dagens leder af Anna Lindh Foundation, André Azoulay, har et bidrag om Mellemøsten konflikten i denne rapport!

Kommentar
Betænkningen indeholder ikke noget nyt - er blot et sammenkog af Den Europæiske Konferences  Generelle konklusioner mod Racisme af oktober 16, 2000, programmet for udenrigsministeriets Danske Center for Kultur og Udvikling 2005, Anna Lindh Foundation's program og aktiviteter - samt af UNESCOs Kulturkonvention af 20. oktober, 2005: Interkulturel dialog, multikulturel berigelse under tilsyn af Den Islamiske Konferenceorganisation, bekæmpelse af racisme og diskrimination, mediernes selvcensur og arbejde for multikulturel forståelse, medie-overvågning mht. racisme, belønning til artige, multikulturelle journalister, indsats for at genopdrage os globalt, revision af historiebøgerne, og udvekslingsprogrammer med henblik på at fremme internationaliseringen og at ødelægge den nationale identitet, interfaith, at fjerne de væsentlige punkter i den kristne religion for tolerancens skyld og samtidig respektere islam - fordi muslimerne er så ufleksible! — Og den multikulturelle verdensstat, som er den politiske dagsorden og blasfemiske religion i dag.

Venstre: Kong Abdullah af Saudi-Arabien og Spaniens Zapatero på det muslimske Interfaith møde i Madrid i juli 2008.

April 2007, udnævnte Ki-Moon Portugals tidligere  præsident, Jorge Sampaio, til embedet som Højtstående Repræsentant for Alliance of Civilisations. Sampaio beskrev den Højtstående Repræsentant som en slags koordinator for at skabe forbindelser mellem regeringer, NGO'er, universiteter og institutioner såsom Det Europæiske Råd.

Alliancen af Civilisationer vil koncentrere sig om fire områder: "uddannelse", "ungdom", "medier" og "indvandrere", sagde han. I situationer som den "Muhammedkrise", der udfoldede sig i Danmark i 2005, vil en nødindgribningsmekanisme vil være i kraft. Denne mekanisme foreslår ambassadører for Alliance of Civilisations, som skal skrive artikler eller være på pendulfart blandt medieorganer såsom radio og tv under kriser og handle, så de slukker branden. Med andre ord vil de forsøge at forebygge og standse krisen, før den kommer ud af kontrol, som det skete i "Muhammedkrisen".

Kommentar: Denne "krise" var særdeles vel under kontrol - bortset fra panik i erhvervslivet, der troede at miste 2 milliarder kr årligt - men pga. sympati med tegningsinitiativet fik desto større omsætning andetsteds i verden! Og den var en uvurderlig øjenåbner for europæerne.
Desværre holdt den ikke muslimerne tilbage fra at strømme hertil som "flygtninge", der tager roden til deres ulykke med til os.


D. 15.-16. januar 2008 var den spanske regering  vært for Alliance of Civilzations 1. Forum i Madrid.
Forfatter Paulo Coelho, nobelprisvinder Shirin Ebadi, dronning Noor af Jordan, Al Jazeeras ankermand, Riz Khan, generalsekretær for Den Arabiske Liga, Amr Moussa, og tidligere præsident i Irland, Mary Robinson, er blandt de fremtrædende personer, der kommer til Madrid for at finde nye måder til at slå bro over den voksende kløft mellem nationer og kulturer over hele verden og at etablere nye partnerskaber for at fremme den globale forståelse.

Alliance of Civilisations Forum vil indkalde de politiske ledere, mediernes ledere, græsrodsorganisationer og civilsamfundets ledere, virksomhedsledere og filmindustriens ledere og religiøse skikkelser. At administrere sameksistens mellem kulturer, både inden for og uden for vores grænser, vil være en udfordring øverst på den internationale dagsorden i de kommende årtier.
Selvfølgelig var der en  massiv deltagelse af multinationale selskaber.

Højre: FN's generalsekretær, Ban Ki-Moon, ved åbningen af det første Forum for Alliance of Civilisations i Madrid, januar 2008.

Her er  resultatet af konferencen.
I denne sammenhæng har de såkaldte Religioner for Fred fremsat en smuk erklæring: "Vi bifalder også andre initiativer, der fremmer en ægte dialog og samarbejde mellem alle religioner og kulturer, og bemærker  som et nyttigt eksempel brevet til kristne ledere fra 138 muslimske lærde i 2007, der opfordrede til en fælles undersøgelse af principperne om kærlighed til Gud og kærlighed til næsten ".
Kommentar
Men disse fine ord er intet værd, så længe Koranen er involveret, der kræver, at de vantro bliver blive snydt og dræbt (f.eks sure 9:1-5). De fine intentioner i den fælles udtalelse er kun mulig i en gammel-kristen - ikke-politisk sammenhæng - en sammenhæng, "kristne" underskrivere er villige til at opgive for de intolerante tilhængere af Koranen.

Og husk Recep Tayyip Erdogans, grundlæggeren af Alliance of Civilization,  ord: "Vore minareter er vores spydspidser, vore moskeer vores kaserner, deres kupler vore hjelme og de troende vore soldater." Den 21. august, 2007, sagde Erdogan  om det ofte brugte udtryk "moderat Islam"": "Disse beskrivelser er stødende og i strid med vores religion. Der er ingen moderat eller umoderat islam. Islam er islam. Sådan er det!"

Og islam er indholdet af Koranen - hvert komma i den (Sure 3:19, 21:10). Man kan ikke lade være med at spørge: Siden globaliseringsmodstanderne ignorerer denne kendsgerning - er de dumme? Er de naive? Eller er de ligeglade?
Jeg formoder, den sidstnævnte mulighed - hvilket gør dem onde i stedet for dumme. Beregnende i stedet for naive. Og hensynsløse.

Således er Alliance of Civilisations intet andet end en ny forklædning af det gammelkendte Nye Verdensorden/Globalisme program til at dræbe vores europæiske nationale og kristne identitet - undfanget af FN og dens sponsor, Rockefeller-dynastiet.

Muhammed-tegningerne og især deres offentliggørelse i avisen "Jyllands-Posten" var den direkte årsag til styrkelsen af propaganda indsatsen fra den Nye Verdensorden, hvilket igen førte til styrkelse af FN's rolle.
Man undrede sig over, om offentliggørelsen virkelig skyldtes en ubetænksom sensationalist der ønskede at sælge flere af sine aviser. Den ansvarshavende redaktør, Flemming Rose, var ikke tankeløs, efter al rimelig sandsynlighed. Han ønskede at protestere mod selvcensur, siger han. En fin og nødvendig ting.

Nu har Flemming Rose indrømmet at have været deltager i det seneste Bilderberg-møde i 2008 i Virginia - og naturligvis er han på den officielle liste over deltagere. Dette placerer ham i et noget andet lys som aktør i Rockefeller's Nye Verdensorden. Havde han bare handlet på egen hånd - ville han ikke være blevet belønnet med deltagelse i dette David Rockefeller / Henry Kissinger møde.

Denne Bilderberg-deltagelse var en belønning for et godt udført arbejde: vrede muslimer forårsagede, at Alliance of Civilisations så dagens lys derved på et harmløst tidspunkt. Og det styrkede den Nye Verdensordens "krig mod terror" - altså en kamp for kontrol af olie-felter - og af os!

Nu forstår jeg, hvorfor Flemming Rose ikke ville offentliggøre noget som helst om den Nye Verdensordens Projekt - Euromediterranien Projektet - selvom jeg personligt gav ham meget relevant  materiale om det i hans hænder sammen med en kommentar derom - og senere flere gange sendte ham mere materiale om det (DCCD's program og EU's hjemmesidekopier). Jeg har endog skrevet en kommentar om Euromediterranien på hans blog.