GODT NYTÅR                                              

Resumé: Mens Big Brother i 20. århundrede var rød, er han nu grønt medlem af en okkult luciferisk bevægelse, hvortil de fleste af verdens ledere har bekendt sig på klimamødet i København. Disse mennesker føler sig som småguder lige som Marx, deres profet, og de har sat sig for at rette "Skaberens og undermenneskenes fejltagelser". Som Barbara Marx Hubbard har sagt i sin tåbelighed: "Vi er udødelige, vi kan skabe nye livsformer. Vi er guder!" Trods al denne marxistiske blasfemi rehabiliterer Vatikanet nu Karl Marx´værk som særligt relevant i dag - skønt paven for 2 år siden anklagede Marx for at have ødelagt den menneskelige ånd - og på trods af, ar Marx har kaldt religion opium for folket. Stanislav Mishin mener i Pravda, at efter den blodige afprøvning af marxismen i Rusland, er turen nu kommet til USA, der er ved at synke ned i marxistisk trældom, fordi folk har glemt Gud, hvad også Solsjenitsyn mener. I stedet er der opstået en hær af liberale barbarer, der gør snavs til kunstnerisk realitet for at forrå menneskeheden. Bag det hele står iflg. W. Cleon Skousen Wall Street, financieringen af, moderen til og kontrolløren over alle socialistisk-kommunistiske bevægelser.  Prof, Carroll Quigley studerede årelangt Council on Foreign Relations´arkiver - og konkluderede, at al modstand mod dette uhyre af koncentreret politisk og økonomisk magt er nyttesløs, ja er selvmord. Tidl.FN vice-generalsekretær, Robert Muller, siger, at modstandere af den åndelige og politiske globalisering vil "forsvinde" og tilbringe evigheden i et afsides indelukke af universet som straf for at have bremset "menneskets opstigning" - et New Age, satanistisk udtryk. Jeg mener, det er bedre at dø som menneske i elendighed med en sjæl - end som et husdyr i Agenda 21 svinestien.                                                                                                                                                                                                                                 

Linda Kimball on Free Republic 23 Oct. 2009: Mens tyvende århundredes Big Brother udråbte sig selv som positivist, materialist, ateist, og 'rød,' er dagens Big Brother  decideret “grøn”, siger Steve Milloy i sin bog, "Green Hell". Gårsdagens 'ismer' har omformet sig til endnu en apokalyptisk, messiansk, utopisk globalisme, en, der er åbenlyst åndelig og okkult, panteistisk, politisk korrekt og i eksklusive globalistiske saloner, fræk luciferisk.
 "Uden tvivl er præsident Obama en sand troende i den grønne sag. Som Fjodor Dostojevskij skarpt observerede, er progressiv religiøs fanatisme på bunden et væsen i oprør mod Skaberen, Hans skabelse, uforanderlige sandheder og moralske absolutter. Derfor er det oprør mod selve tanken om det normale, siger David Horowitz. Og kirkerne incl. paven støtter milieubevægelsen - så politikerne ser, at de kan købe mange stemmer ved at blive grønne.

Den totalitære bolsjevisme kan forstås som en paraply, hvorunder samles marxistisk-socialisme, darwinistisk videnskabelighed, fremskridtstro, positivistisk materialisme, sex-positivisme, rationalisme, idealisme, feminisme, ateisme, okkultisme, empirisme, relativisme og nihilisme. Disse kræftsvulster af ideologiske 'ismer' opstod først og fremmest ud fra oplysningstidens Frankrig og Tyskland og har udspyet både marxistisk-socialisme og Hitlers nationalsocialisme og fortsætter i dag med at sprede sig og udskille endnu flere giftige celler: Heterosexisme, normativism, sexisme, og aldersdiskrimination, blandt andre. Kommentar: Tilføj roligt homosexualisme og humanisme.

Alt i alt er det småguder med deres stolthed hævet til sataniske højder, der sætter sig  på Skaberens tronen for at rette hans 'fejl'. Fra Karl Marx, der erklærede, at han ville "gå triumferende som en gud" gennem ruinerne af den gamle kristen-baserede orden til dagens 'elite' af insider tværnationale Progressive grøn-åndelige globalister, der alle har proklameret deres guddommelighed, som Barbara Marx Hubbard for eksempel:

"Vi er udødelige … Vi kan skabe nye livsformer og nye verdener. Vi er guder!"
Motiveret af satanisk stolthed beskrev Bakunin – en af Karl Marx's partnere i Første Internationale,  frigørelse af mennesket og ødelæggelse af den gamle orden med disse ord: "Den Onde er det sataniske oprør mod den guddommelige myndighed, oprør, hvor vi ser de frugtbare kim til alle menneskelige frigørelser, revolutionen. Socialisterne anerkender hinanden med ordene: "På vegne af den, som en stor uret er overgået." Satan ( den evige oprører, den første fritænker og verdeners frigører, (han) frigør (og) stempler frihedens segl på sin pande …idet han opfordrer (mennesket) til at være ulydigt og spise af Kundskabens Træ. I denne revolution, bliver vi nødt til at vække Djævelen i mennesker, til at ophidse de ledeste lidenskaber. Vores mission er at ødelægge, Karl-marx-et-satanikke at opbygge. Ødelæggelseslidenskaben  er en kreativ lidenskab. "

Dette er gjort klart af Karl Marx i hans digt, Menneskelig Stolthed: "Hvordan kan man dræbe friheden og det gamle: Med foragt vil jeg kaste min handske / lige ind i verdens ansigt/ og se sammenbruddet af denne pygmæ-gigant / hvis fald ikke vil kvæle min iver / Så vil jeg vandre guddommelig og sejrende / gennem ruinerne af verden / og give mine ord en aktiv stemme / Jeg vil føle mig lige med Skaberen."

I et andet stykke gjorde Marx sit djævledrevne had til verden og hans dødsønsker for dens folk endnu mere klar:" En stille, uundgåelig revolution finder sted i samfundet, en revolution, der bryder sig lige så lidt om de menneskeliv, den ødelægger, som et jordskælv om de huse, det hærger. Klasser og racer, som  er for svage til at dominere de nye livsbetingelser, vil blive besejret.  "(Marx og Satan, Richard Wurmbrand, s. 42).

The Times 22 Oct. 2009: Karl Marx, som er berømt for bl.a. at have beskrevet religion som "opium for folket", har sluttet sig til Galileo, Charles Darwin og Oscar Wilde på en voksende liste af historiske figurer, der har undergået en usandsynlig revurdering af den romersk-katolske kirke.
L'Osservatore Romano, Vatikanets avis, sagde i går, at Marx 'tidlige kritik af kapitalismen havde fremhævet "social fremmedgørelse," som føles af "stor del af menneskeheden", som forblev udelukket, selv nu, fra økonomiske og politiske beslutningsprocesser. Georg Sans, en tysk-fødte professor i den moderne filosofis historie ved det pavelige Gregorianske Universitet, skrev i en artikel, at Marx 'arbejde var særligt relevant i dag, hvor menneskeheden ønsker "en ny harmoni" mellem sine behov og det naturlige miljø. Han sagde også, at Marx's teorier kan bidrage til at forklare den fortsatte opståen af indkomstforskelle i kapitalistiske samfund.

Professor Sans hævder, at Marx's intellektuelle arv blev skæmmet af det 20. århundredes kommunistiske regimers uretmæssige tilegnelse af hans arbejde. "Det er ingen overdrivelse at sige, at intet har skadet Marx-filosoffens interesser mere end marxismen," sagde han.

Dette vælter et århundrede med katolsk fjendtlighed over for Marx´ trosbekendelse. For to år siden fremhævede Benedikt XVI marxismen som en af de store svøber i den moderne tidsalder. "Det marxistiske system ikke kun efterlod en trist arv af økonomiske og økologiske ødelæggelse, hvor det fandt vej ind i regeringen, men også en smertefuld ødelæggelse af den menneskelige ånd," sagde han til et publikum i Brasilien.

Satanist_clintonPopesignbigJeg har ondt af katolikkerne. Jeg ved, at mange af dem ærligt tror Kristi ord og forsøger at følge ham. Men på hvem tror og hvem følger deres leder, paven? Sådanne håndtegn viser han flere gange. Med sin højre hånd gør han djævelens tegn - med sin venstre hånd også et tegn, der kan fortolkes som den Hornedes. Det snu smil synes jeg ikke om. Og han bør ikke annoncere, at han tilhører samme illuminist-hold, som f.eks. Bill Clinton

Derefter har Paven igen haft travlt med at revurdere den moderne kapitalisme. Benedict's seneste encyclica, Caritas in Veritate, tilbyder en direkte reaktion på den økonomiske afmatning og hævdede, at den globale kapitalisme er faret vild, og at Kirkens lære kan bidrage til at genskabe den økonomiske sundhed ved at fokusere på retfærdighed for de svage og tættere regulering af markedet.
Professor Sans opfattelse af Marx var ikke uden kritik. Han hævdede, at Marx ' "materialistiske" syn på historien med urette havde reduceret mennesket til ikke mere end et produkt af sin materie, økonomiske og fysiske forhold. Han sagde også, at efter kommunismens fald i 1989, troede kun få, at den private ejendomsret i sig selv er forkert eller uretfærdig, og "i lyset af erfaringerne fra det sidste halve århundrede" troede ingen, at kollektivisering af ejendom var svaret.

Marx blev døbt som kristen, men han forblev ateist hele sit liv. Han bemærkede engang, at "religion er  den betrængte skabnings suk, hjertet i en hjerteløs verden og sjælen under sjælløse betingelser. Det er opium for folket."
Professor Sans artikel blev offentliggjort i La Civiltà Cattolica, et Jesuit-blad, som censureres i forvejen af Vatikanets udenrigsministerium. Beslutningen om at genoptrykke den i Vatikanets avis giver den pavelig godkendelse. 
Kommentar: Først sluttede pave Benedict XVI sig til den økonomiske Nye Verdensorden. Med nærværende har Vatikanet sagt god for, at denne Nye verdensorden er ateistisk, marxistisk/kommunistisk. Som god marxist maler paven også det røde globaliseringsuhyre (Åb.:13) grønt: Reuters 1. jan 2009: Pave Benedict brugte sin traditionelle nytårstale til at opfordre folk til at ændre livsstil for at redde planeten og sagde, at milieubevidsthed var nødvendig for fred i verden.

Erfaringerne fra det russiske eksperiment siger Stanislav Mishin, "blev antaget på passende måde for at forberede den amerikanske befolkning på overførelse af deres friheder og sjæle til deres eliter og overmænd."

Blandt de erfaringer, der anvendes af Ministeriet for Sandhed (George Orwell) på amerikanerne, var "Først at fordumme befolkningen gennem en politiseret og ringe skolegang …" derefter, sagde Misjin, "blev deres tro på Gud ødelagt, indtil deres kirker, alle titusinder, for det meste kun var lidet mere end et søndagscirkus og deres televangelister og topprotestantiske megarædikanter var mere end villige til at sælge deres sjæle og hjorde, for at være på den "vindende" side hos en eller  anden pseudo-marxistisk politiker. "

I en artikel med titlen "Amerikansk Kapitalisme Borte med en klynken," bemærker forfatteren, Stanislav Misjin, at "i det sidste århundrede er "Amerikanerne snigende blevet klargjorte til at acceptere totalitarisme, og med valget af Barack Obama, må "det siges, at ligesom et stort dæmningsbrud sker den amerikanske nedstigning til marxismen i hæsblæsende fart… " "De første afprøvninger blev udført på vores hellige Rusland," bemærker Misjin, "og en blodig prøve var det." Hvem finansierede den blodige test? "Wall Street," siger Misjin.

Linda Kimball Free Republic 23 Oct. 2009: "De "udvalgte" er ved at udvikle sig til guder og helvede venter alle de 'egoistiske', dem, der står i vejen! "…. og I vil blive som Gud … " (1. Mos. 3:1-7).
 "Det er, når et folk glemmer Gud, at tyranner smeder deres lænker." - Patrick Henry, USA-grundlægger.

 Alexander_solzhenitsyn_456" Menneskene har glemt Gud." (Alexander Solsjenitsyn til Amerika: Gudløshed, det første skridt til Gulag, From Russia with Love, Joe Clarke, 8 juli 2009).

 I begyndelsen af sin tale på Harvard i 1970'erne, udløste Alexander Solsjenitsyn alarm, da han advarede om, at USA allerede hældede mod det onde. Amerikanerne – især den herskende klasse og intelligentsiaen – havde glemt Gud, sagde Solsjenitsyn, og i stedet hengivet sig til videnskabelig-socialisme ….Ødelæggelsens politik. Amerika er på samme motorvej til helvede, som tidligere russerne tog, advarede Solsjenitsyn.

Målt ved Sharanskys bytorvstest, kan vi se, at USA hurtigt er ved at synke ned i et frygt-baseret samfund. Idet dets frihedsfrembringende kristen-baserede verdensbillede svinder og samtidig erstattes af grøn-progressiv totalitarisme.

Anthony Harrigan: "Modernister er fast besluttet på at fremtvinge accept af pornografi som lægevidenskab, snavs som kunstnerisk realisme, og abnormitet som simpel meningsforskel … Skønt livet i landet er stort set anstændigt, er amerikanerne i hænderne på en kulturelt herskende klasse, der har ført til ødelæggelse af humane elementer i vores civilisation og fører os ud i tilintetgørelse." Hvorfor? For at opelske en revolutionær hær af "liberalt hjemmeavlede" barbarer", motiveret af en destruktiv impuls og uden kontrol af "traditionelle værdier og begrænsninger." (Den konservative intellektuelle Movement of America, George H. Nash, s. 40).

Frihedens død

I sin bog "Den Nøgne Kapitalist," afslører W. Kleon Skousen den uhellige alliance mellem banker og kapitalister, der kollektivt defineres som "Wall Street" af Misjin. Se finansfolkene bagved. Skousen kontrollerer sine resultater gennem Dr. Carroll Quigleys skrifter, professor i historie ved Foreign Service School of Georgetown University og mentor for Bill Clinton. I sit værk, ”Tragedie og Håb," afslører Quigley "bevidst en af verdens bedst bevarede hemmeligheder: eksistensen af et gigantisk uhyre af politisk og økonomisk magt, som er klar til at tage kontrol over planeten. Det gigantiske magtkompleks, siger Quigley, har - lige fra starten — kontrolleret marxistisk-kommunistisk-socialistiske grupper, "… den magt,som … venstre-orienterede udøvede, var aldrig deres egen magt eller kommunistisk magt, men. .. den internationale finansielle klikes." (s. 954, Tragedie og Håb).
Kommentar: Det er rigtigt. Da Rockefellers Chase Manhatten og Rothschilds Deutsche Bank unddrog DDR krediterne, gik arbejder– og bondestaten i stå – og DDR faldt. Da David Rockefeller og hans hirdmand, Henry Kissinger, indfandt sig hos Gorbatjov og lod ham forstå, at den suveræne Sovjetunionens tid var omme, faldt USSR 2 år senere.

Hvorfor har Quigley afsløret eksistensen af den globale finansielle klike? Fordi han siger, at det nu er for sent for de små mennesker at vende udviklingen. Han opfordrer dem til ikke at bekæmpe den løkke, som allerede er om halsen på dem, fordi de så kun vil hænge sig selv. "På den anden side vil de, der går sammen med det enorme pres, der er begyndt at kunne mærkes af hele menneskeheden, i sidste ende befinde sig i et menneskeskabt årtusinde med fred og velstand." (Den Nøgne Kapitalist, Skousen, pp. 4-6). Kommentar: Quigley fik i flere år adgang til at studere Council on Foreign Relations´arkiver.

Den elitære 'transnationale progressive, Robert Muller, tidligere assisterende generalsekretær for FN og tidligere kansler for FN's University for Peace i Costa Rica taler om den skæbne, der vil overgå politisk ukorrekte: "… alle dem, der har modsat tro end den politisk korrekte mening, der begunstiget evolutionens næste fase, vil forsvinde". En helvedes skæbne venter alle, der modsætter sig politisk og åndelig globalisering,".. dem, der kritiserer FN er anti-evolutionære, blinde, selvhævdende mennesker. Deres sjæle skal parkeres i en særlig indhegning af universet for at have været forsinkende kræfter, sande afvigelser i udviklingen og menneskehedens opstigning." (False Dawn, Lee Penn, s. 133).

Robert Muller, tidligere under-generalsekretær for FN, baserede sin filosofiskole på satanisten Alice Bailey  fra Luci(fer's Trust). Mere om satanisme i FN her og EU her.

Verdenskommunismen bliver grøn - eller hvordan ulven viser sig selv i fåreklæder.

Marx_deesBarack Obama er marxist, der vil regere via farlige mennesker. Obamas nye zar, for "grønne job" Anthony “Van” Jones  indrømmer åbent, at han er en stolt San Francisco kommunist med rekord i anholdelser. Jones siger stolt, at han i ti år arbejdede med de mennesker, han mødte i fængslet i april, og "inden august var jeg kommunist."  Nå, i juli 2009 måtte kommunisten Jones træde tilbage på grund af sin fortid - på grund af et krav fra offentligheden- ikke fra Obama.

Václav Klaus: Jeg har tilbragt det meste af mit liv under det kommunistiske styre, der ignorerede og brutalt krænkede menneskelig frihed, og jeg husker så godt, at styret ønskede at kommandere, ikke kun mennesker, men også naturen, at styre vind og regn er et af de berømte slogans, jeg husker siden min barndom. I fortiden, var det på vegne af marxismen eller proletariatet, denne gang  på planetens vegne. Strukturelt er det meget ens. Den aktuelle fare, som jeg ser det, er milieubevægelsen og især dens stærkeste udgave, klimaalarmismen.
Den grønne bevægelse forsøger at diktere, kontrollere, regulere, planlægge vores liv.
 
Kommentar
Bilderberg1Det er det, det går ud på! Vi er midt i en åndelig omskabelse af menneskeheden fra rød til grøn, sidstnævnte farve er netop ved at blive malet på dyret i Johannes 'Åbenbaring: 13. For de fleste mennesker gør det ingen forskel, da de allerede har accepteret den røde ideologi - på grund af den Rockefeller-støttede, djævelske mentalhygiejne. Gorbatjov, manden bag Earth Charter og tilhørende Gaiakult, og her, var meget smart, da han førte Sovjetunionen til opløsning: Han så, at denne konstruktion  aldrig ville være i stand til at regere verden. Så da hans djævelske mission er at udbrede marxismen til hele verden, valgte han den tavse korruptions-revolution gennem sine og Marx' mange disciple i forening med de illuminister, der er fædre til verdenskommunismen - for at opnå Marx' absolute magt over verden uden krig.
Han så, at Fabiansocialister og socialdemokrater opnåede meget mere end de russiske revolutionære. Men marxismen ønsker at eje folks med krop og sjæl. Derfor lancerede ærkeilluministen Edmund de Rothschild  sin løgn om CO2-global opvarmning. "Det behøver penge," sagde han. Vores penge ned i hans lommer. Men ud over det styrkede dette den religion, der blev lanceret med Robert McNamaras bestilte "Rapport fra Iron Mountain" og den kommunistiske Club of Rome om dommedagsperspektivet i en opdigtet global opvarmning, og her, som har givet folk mulighed for at være "idealister" og "for at redde planeten" for grøn marxistisk bæredygtighed - det antikristne modstykke til Kristi bud - som Earth Charter er "vor tids 10 Bud"- ifølge Gorbatjov.

Den igangværende omskabelse er evangeliernes og Johannes' Åbenbarings brede vej til Helvede. Den, som følger den, kan leve et par år længere og se sin frihed og velstand forsvinde - ned i lommen på eliten gennem højere og højere CO2-afgifter, indvandring og omfordeling til de sig aldrig udviklende lande. De, som er imod det, vil uden tvivl kun få lidt ud af det - bortset fra at dø i elendighed, som Robert Muller siger - men som mennesker med en sjæl - ikke som husdyr i Agenda 21 svinestien, der mister enhver forbindelse med deres Skaber, der således tester denne som alle tidligere generationer. Før han giver nogen evigt liv, ønsker han at sikre, at en sådan person holdt fast ved ham, selv om det betød Golgatha.
Men jeg tror, Gud vil lade disse slyngler arrangere Albert Pikes forudsagte illuministiske 3. Verdenskrig – se USAs vicepræsident, Joe Biden og Colin Powell herom - før det lykkes helt at gøre hele menneskeheden til dyr. Pike har sin forudsigelse fra Bibelen (Ezek. 38–39, Matth. 24, Åb. f.eks.)- selvom han siges at påstå at have set det i en vision.