Befolkningsreduktion Bedste Måde At Stoppe Global Opvarmning På

Posted By Anders On December 28, 2009 @ 14:00 In Dansk, Euromed | No Comments

Resumé: Der er tiltagende mange, som hævder, at årsagen til en ikke-eksisterende global opvarmning er for kraftigt voksende befolkningstal i denne verden - som formuleret af Rockefellers Club of Rome. Ifølge FN's fremskrivninger fra 2005 vil verdens befolkning stige fra nu næsten 7 milliarder til 9.1 milliarder mennesker i 2050. Med undtagelse af USA vil stigningen hovedsagelig finde sted i udviklingslandene - fra 800 million til 1.7 milliarder, mens befolkningen i de udviklede lande vil forblive stort set den samme eller stige - gennem indvandring fra udviklingslandene. I denne situation har CO2 alarmismen ført til et skift til bio-brændstof, hvilket medfører en fordobling af fødevarepriserne i udviklingslandene. I Haiti, for eksempel betyder dette, at mange er nødt til at spise mudderkager med sukker. Her har klimatisternes hysteri  således fået karakter af folkedrab gennem øget hungerdød. En kinesisk viceminister for familieplanlægning siger, at den nuværende befolkningstilvækst er ansvarlig for 40 og 60 procent af CO2–udledningsvæksten. Med en reduktion i fødselstallet via 1-barns-politikken har Kina sparet verden for 18 millioner tons CO2 årligt - og befolkningsreduktion siges at være langt den billigste måde at spare CO2 og fremme den hellige bæredygtige udvikling på! FN's Befolkningsfond (UNFPA) har netop udtrykt den samme holdning. UNFPAs administrerende direktør siger, at menneskeheden er på randen af afgrunden på grund af overbefolkning. EU har udsendt et forslag om, at antallet af personer bør indgå i beregningen af CO2-kvoter. Obamas videnskabs-zar, Holdren, har længe støttet tvungne aborter. Selv vores jordiske rester foreslås bortskaffet på en steril og bæredygtig måde: Et par timer i natronlud ved 300 grader C - og du kan bruges som plantegødning eller hældes i kloakken! Det argument er blevet fremlagt af BBC, at det ville være mere effektivt at mindske fødselstallet i vestlige lande, idet befolkningerne i udviklingslandene kun producerer knapt målelige mængder CO2. Denne proces er faktisk ved at blive en realitet ved den løbende muslimske indvandring til Europa - som fører til islamisering og så til hungersnød overalt. For ifølge en imam kan eller vil muslimer ikke arbejde - kan ikke engang fremstille deres egne nåle! I overensstemmelse med erklæringen på Georgia Guide Stones bruger den Nye Verdensorden nu CO2 løgnen som et redskab til befolkningsreduktion.

Der har været et stigende antal [1] Nye Verdensordens-røster, som hævder, at den væsentligste årsag til den [2] ikke-eksisterende "globale opvarmning" skulle være overbefolkning af Jorden - og at Afrika vil blive brændt til aske –som biskop [3] Desmond Tutu , som er [4] medlem af  [5] Earth-Charter-Gorbatjovs [6] World Political Forum siger –  hvis vi ikke reducerer antallet af mennesker på jorden.

[7] HungerHvad er Jordens [8] befolkningssituation ?Forenede Nationer (CNN) Febr.. 2005 - Verdens befolkning vil stige fra 6,5  til 9,1 milliarder inden 2050 ifølge en FN-undersøgelse. En stor del af væksten vil finde sted i de mindst udviklede lande, hvor en høj dødelighed opvejes af en endnu højere frugtbarhed. Deres nuværende samlede  befolkning på 800 millioner ventes at svulme op til 1,7 milliarder i 2050.

"Det vil være en belastning for verden, men det er realistisk," siger Hania Zlotnik, direktør for FN's Befolkningsafdeling. "Det ser ikke ud til, at der er en krise undervejs, [men] det betyder ikke, at nogle lande ikke står over for en krise." Befolkninger vil i det mindste blive tredoblet i nogle af de fattigste lande - Afghanistan, Burkina Faso, Burundi, Tchad, Congo, Den Demokratiske Republik Congo, Østtimor, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger og Uganda. FN-rapporten forudser, at ni lande vil tegne sig for halvdelen af stigningen på de 2,6 mia: Indien, Kina, Pakistan, Nigeria, Den Demokratiske Republik Congo, Bangladesh, Uganda, Etiopien og USA.

Befolkningen i de mest udviklede lande vil forblive stort set uændret på 1,2 milliarder frem til 2050, hedder det i rapporten. 51 lande - herunder Tyskland, Italien, Japan og Rusland - bør have mindre befolkninger om 45 år. "Siden 1990-1995 har frugtbarhedsfald været det almindelige i de mest udviklede lande," hedder det i rapporten. Men befolkningerne i mange udviklede lande med faldende fødselstal, såsom USA og Storbritannien, vil stige som følge af ankomsten af indvandrere. Zlotnik sagde, at udviklede lande vil absorbere omkring 2,2 millioner indvandrere hvert år indtil 2050.

[9] Paul Watson Prison Planet 1o Dec. 2009 Gennemførelsen af politikker, der opstår som følge af bedragerisk panikmageri og partiske undersøgelser om den globale opvarmning er allerede ødelæggende for den tredje verden,hvor fødevarepriserne er fordoblet, hvilket forårsager hungersnød og død - en primær grund til, at climategate slynglerne og deres allierede bør forfølges strafferetligt og rammes af de stærkest mulige beskyldninger.
Kommentar: Hvilket ikke er muligt, da man så skulle tage hele bundtet af uansvarlige og bedrageriske Nye Verdensordens-klimapolitikere og “videnskabsmænd” på Københavnskonfernecen med.

[10] Mud-pies2Som Lord Monckton skitserede i sin seneste Alex Jones Show udsendelse, er klimaændringsalarmismen og gennemførelsen af de globale opvarmningspolitikker en forbrydelse i højeste grad, fordi det allerede har en folkedrabs-indvirkning i lande som Haiti, hvor en fordobling af fødevarepriserne er resultatet i en væsentlig stigning i sult, fattigdom og død. Fattige rundt omkring i verden, er "ved at blive dræbt i stort antal af sult som følge af klimaændringspolitik på grund af, at store områder af landbrugsjord bliver overgivet til dyrkning af biobrændstoffer,” sagde Monckton.

"Tag Haiti, hvor de lever af mudderkager med rigtigt mudder. De koster 3 cent hver …. Det er det, de lever eller rettere, hvad de dør af," sagde Monckton, der fortalte, hvordan en dame på forreste række brast i gråd, da han holdt en tale om dette emne, og fortalte ham: "Jeg er lige kommet tilbage fra Haiti - nu har de på grund af en fordobling i fødevarepriserne på verdensplan ikke engang råd til at købe en mudderkage, og de er ved at dø af sult overalt. "Her er [11] opskriften på mudderkager:"to kopper mudder, en kop af enhver form for madolie .. (vær kreativ) eller smør (og så er man heldig!) to spiseskefulde sukker eller sødemiddel blandes i pasta portion på størrelse med en sølvdollar eller mellemstore skiver og lægges på bageplade .. (eller skærmen på en UNFOR pansret mandskabsvogn på en solrig dag) og bages ved 350 grader i tredive minutter - eller bare i solen
Som en
National Geographic rapport bekræftede, "Mens fødevarepriserne stiger, kan Haitis fattigste ikke tillade sig selv en daglig tallerkenfuld ris, og nogle må tage desperate midler i brug for for at fylde deres maver," ved "at spise mudder", dels som en konsekvens af " stigende global efterspørgsel efter biobrændstoffer. "

I april sidste år, indrømmede Verdensbankens præsident, Robert Zoellick, at biobrændstoffer er en "væsentlig bidragyder" til de kraftigt stigende fødevarepriser, der har ført til optøjer i lande som Haiti, Ægypten, Filippinerne, og endda Italien. "Vi anslår, at en fordobling af fødevarepriserne i løbet af de sidste tre år potentielt kunne presse 100 millioner mennesker i lavindkomstlande dybere ned i fattigdom," udtalte han.

"Så alvorligt er det. Disse mennesker (varmisterne) profiterer enormt ved deres videnskabelige og økonomiske bedrageri…. mens folk dør af sult en halv snes steder i verden .… Det er en skandale af værste slags - vores egne medskabninger bliver dræbt af sult, fordi disse mennesker har løjet og opdigtet deres “videnskab” og skjult det, så ingen andre kan se det,” sagde Monckton. Hvis de foranstaltninger, der i øjeblikket drøftes på topmødet i København som bekæmpelse af den globale opvarmning vedtages, kan vi kun forvente endnu et angreb på de allerede gruopvækkende forhold for befolkningen i den tredje verden.

Den omstændighed, at politikker, der udspringer af den spekulative videnskab om den globale opvarmning allerede dræber  mennesker i stort antal i den tredje verden, illustrerer yderligere det faktum, at hele klimaændringsbevægelsen er en malthusiansk afart af det mange gange erklærede mål på vegne af den globale elite om at fjerne en stor luns af den globale befolkning via moderne herrefolksindstilling.

Denne dagsorden blev heftigt forsvaret af præsident Obama's øverste videnskabelige rådgiver og en af de mest fremtrædende klimaændringsfortalere, John P. Holdren, i hans bog fra 1977, Ecoscience, hvor han opfordrede til at installere en "planetarisk ordning" til at håndhæve drakoniske tvungne befolknings-kontrolforanstaltninger såsom tvungen abort og sterilisation  gennem vandforsyningen.

[12] Onechild[13] Zhao Baige, vice-minister of National Population and Family Planning Commission of China (NPFPC) 10 Dec. 2009. "Beregninger over befolkningstilvækstens bidrag  til vækst i udledninger globalt frembringer en konsekvent fund af, at den meste tidligere befolkningstilvækst har været ansvarlig for mellem 40 procent og 60 procent af udledningernes vækst," således meddelt af Verdens Befolkningsstatus 2009, tidligere offentliggjordt af FN's Befolkningsfond. Som et resultat af familieplanlægningspolitikken har Kina oplevet 400 millioner færre fødsler, hvilket er resulteret i 18 millioner færre tons CO2 om året, sagde Zhao. I mellemtiden, sagde hun, har undersøgelser også vist, at familieplanlægningsprogrammer er mere effektive til at hjælpe med at reducere emissionerne. Hun citerer forskning af Thomas Wire fra London School of Economics, hvori der hedder: "Hver 7 dollar brugt på grundlæggende familieplanlægning vil reducere CO2-udledningen med mere end ét ton ", mens det ville koste 13 dollars ved reduceret afskovning, $ 24 ved at bruge vind-teknologi, $ 51 ved solenergi, $ 93 ved at indføre hybrid-biler og 131 dollar ved elbiler. Denne holistiske tilgang, der integrerer politik om befolkning og udvikling, er en strategi til fremme af bæredygtig udvikling i befolkningen, ressourcerne og miljøet og bør tjene som model for integration af befolkningsprogrammer i forbindelse med tilpasning til klimaændringer,” sagde hun.

Myten om, at  overbefolkning ødelægger klimaet
[14] C-Fam 19 Nov, 2009: De Forenede Nationers Befolkningsfond (UNFPA) har udgivet sin årlige [15] Rapport om Verdensbefolkningens Tilstand i går, der forbinder bestræbelser på at fremme "bæredygtig udvikling" og påvirke "klimaændringer" med "reproduktive rettigheds" dagsordenen. Kritikere ser rapporten som et tyndt tilsløret forsøg på at udnytte populære miljøhensynet til brug i befolkningskontrollen. I rapporten "En verden i forandring: Kvinder, Befolkning og klima," hedder det: At opnå en "universel adgang til reproduktiv sundhed" (dvs. alle former for prævention – Rockefeller Population Council) vil både bidrage til fald i fødedygtigheden og "medvirke til at reducere  drivhusgasser i det lange løb." Det opfordrer nationerne til at "fuldt ud finansiere familieplanlægning og præventionsleverancer."

[16] One-child2Skønt det lyder alarmerende, hævder UNFPA, at "de barske realiteter med høj udledning per indbygger blandt de industrialiserede lande og hurtigt stigende udledning blandt udviklingslandene fremhæver, at det haster med at mobilisere hele menneskeheden til at standse kollektivt på randen af denne mulige klimakatastrofezone." I en erklæring, der ledsager rapporten, hævder UNFPAs administrerende direktør, Thoraya Obaid, at "hurtig befolkningstilvækst og industrialisering har ført til en hurtig stigning i udledningen af drivhusgasser. Vi har nu nået et punkt, hvor menneskeheden er ved at nærme sig randen af en katastrofe."

"Hver fødsel resulterer ikke kun i de udledninger, der kan henføres til den pågældende person i hans eller hendes levetid, men også udledningen af alle hans eller hendes efterkommeres. Derfor øges udledningsbesparelser ved tilsigtede eller planlagte fødsler med tiden." Yderligere fastslår rapporten, at "frygten for at vise sig som tilhænger af befolkningskontrol indtil for nylig har holdt al omtale af "befolkningskontrol" i klimadebatten tilbage. Ikke desto mindre forsøger nogle deltagere i debatten at antyde, at det er nødvendigt i det mindste at overveje konsekvenserne af befolkningsvækst." [15] Fonden peger på et EU-forslag om, "at befolkningsudviklingen skal være blandt de faktorer, der bør tages i betragtning ved fastsættelsen af afbødning af målene for drivhusgasudledning."

Kritikere peger også på rapportens gunstige omtale af Obama administrationens videnskabszar, John Holdren, som signalerer åbenhed over for tvangsforanstaltninger. I 1970'erne opfordrede Holdren til tvungen abort og sterilisation i sine skrifter.

[17] Resomation[18] Network 7 Dec. 2009: Der er en frygtelig masse mennesker på planeten, og moderne metoder til bortskaffelse af menneskelige rester er ikke ligefrem jord-venlige. Et nyt alternativ til kremering og begravelse kunne ændre på dette - og endda øge fødevareproduktionen for dem, der stadig lever - hvis vi kan komme over vores modvilje mod at gøre vore døde slægtninge til væske. Moder Naturs "Resomation" er bortskaffelse af menneske-lig gennem alkalisk hydrolyse, som opstår, når kroppen lukkes inde i et hvælving-lignende rør fyldt med vand og lud og damp-opvarmes til 300 grader. Tre timer senere, er nogle pulverformige knoglefragmenter og 200 liter væske alt, hvad der er tilbage.
 
Resomation er ligesom den naturlige nedbrydning, men langt hurtigere. Væsken kan sikkert lukkes ud i kloaksystemer eller endda anvendes som gødning på gårde og i haver.
Men i modsætning til kremering og traditionel begravelse, fører alkalisk hydrolyse ikke til giftige kemikalier som dioxin og formaldehyd, der slippes ud i atmosfæren eller vandforsyningen. Den bruger også 80 procent mindre energi end standard kremering.

[19] Diane Francis Financial Post 8 Dec. 2009: Den "ubekvemme sandhed", der hænger over FN-konferencen i [20] Wind-turbinesKøbenhavn er ikke, om klimaet bliver varmere eller køligere, men at mennesker overbefolker verden. En planetarisk lovgivning, såsom Kinas et-barns politik, er den eneste måde at vende den ikke [21] bæredygtige globale fødselsrate på i øjeblikket, idet der er en million fødsler hver fjerde dag. Verdens andre arter, vegetation, ressourcer, oceaner, agerjord, vandforsyning og atmosfæren er ved at blive ødelagt, og skubbet ud af tilværelsen som et resultat af menneskehedens skyhøje reproduktionssats.
Kommentar: Denne artikel har udløst rasende reaktioner. Ikke så mærkeligt. [22] I Kina bliver gravide kvinder kidnappet, bedøvet og tvunget til at gennemgå tvangsaborter. Francis selv har ikke bare ét, men 2 børn.

[23] BBC 3 Dec. 2009:  Opfyldelse af kravet om familieplanlægning i de fattige lande er en billig og effektiv måde at reducere CO2-udslippet, hævder et nyt hjemmesideinitiativ. Det UK-baserede Optimum Population Trust siger, at hurtigt voksende befolkningsniveauer fører til stigende udledninger. Hjemmesiden opfordrer velhavende folk til at kompensere for deres egen CO2-udledning ved at finansiere præventionsprogrammer. Det siger, at det at tage et sådant skridt er mere værd end at bruge penge på vindmøller, solenergi eller hybridbiler. Kritikere vil hævde, at analysen er for forenklet, siger en BBC-korrespondent. BBC's miljø-analytiker, Roger Harrabin, siger, de kunne de hævde, at det at reducere antallet af personer, der fødes i USA, ville gøre en stor forskel mht. at opnå reduktioner i CO2-niveauerne. Vores korrespondent tilføjede, at CO2-emissioner fra folk i store dele af Afrika syd for Sahara er så lave, at de knap nok kan måles.

Kommentar
Der er mange aspekter i varmistbevægelsen. Der er ingen tvivl om, at den er erstatning for kristendommen, der har et individuelt syn på menneskeheden – mens klimatisterne har en kollektiv tilgang uden interesse for individet, ligesom andre kommunistbevægelser. Myten om menneskeskabt CO2 som årsag til den [24] ikke-eksisterende "globale opvarmning" bliver stadig mere kriminel. Ikke kun bliver den brugt som et påskud til at stjæle vort demokrati til fordel for en [25] verdensregering. Nu er den oven i købet blevet et argument for at reducere Jordens befolkning. Det er [26] Rockefellers affolknningsprogram og hans  gamle [27] Club of Rome politik  –  anført af Rockefeller's (Af-)[28] Befolkningsråd. Intet under, at klima og affolkning nu er forbundet: Formanden for IPCC, [29] Dr. RK Pachauri , er i bestyrelsen for Rockefeller Foundation! Denne bevægelse ser mennesket som planetens fjende – der endog skaber klimaproblemer efter døden. 

[30] Georgia_guidestonesJeg vil gentage dette: T.v. “The Georgia Guidestones”, bygget 1979. Teksten lyder: Fasthold menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen * Led reproduktionen klogt ved at forbedre egnethed og mangfoldighed * Forén menneskeheden med et levende nyt sprog * Styr lidenskab, tro, tradition, og alle ting med moderat fornuft* Beskyt mennesker og nationer med fair lovgivning og retfærdige domstole * Lad alle nationer styre internt og løs ydre konflikter ved en verdensdomstol * Undgå smålige love og ubrugelig embedsmænd * Balancér personlige rettigheder med sociale pligter *Læg vægt på sandhed, skønhed, kærlighed, søg harmoni med den uendelige * Vær ikke en kræft på jorden * giv plads til naturen *.
En mystisk 
[31] Mr Christian  kom til Elberton Granit Finishing Company og bestilte Guidestones. Han forklarede, at selv om hans navn var et pseudonym med symbolsk betydning, var det ham og den gruppe, han repræsenterede, meget magtpåliggende at opføre disse guidestones for "at bevare verden, og at indvarsle den kommende fornuftens tidsalder. Skulle der komme en holocaust i den civiliserede verden, ønskede gruppen, at guidestones skulle være en af de mest varige ting til at hjælpe menneskeheden med at begynde forfra.

[32] D. 24. maj 2009 rapporterede The Times om et hemmeligt møde mellem David Rockefeller, Warren Buffett, George Soros, Bill Gates, Oprah Winfrey, [33] Ted Turner (som ser overbefolkning som årsagen til global opvarmning, og derfor i 1996 ville have en 95% reduktion af Jordens befolkning - nu [34] modificeret til, at vi skal bringes ned til  max. 2 milliarder) osv. En gæst sagde: "der er enighed om, at de ville støtte en strategi, hvor befolkningstilvæksten vil blive behandlet som en potentielt katastrofal miljømæssig, social og industriel trussel. Dette er noget så forfærdeligt, at alle i gruppen er enige om, at den har brug for stor-hjerne svar," sagde gæsten. “De skal være uafhængige af statslige organer, som ikke er i stand til at afværge den katastrofe, vi alle ser true."!

 Hvad, der sker der i den tredje verden, er virkelig forfærdeligt. Skønt argumentet om menneskehedens tiltagende CO2-produktion som årsag til global opvarmning blot er svindel, er der en sammenhæng mellem befolkningseksplosionen i den tredje verden og fattigdom / sult. I den muslimske verden, f.eks., eksploderer  befolkningerne. Således vil befolkningerne i de arabiske nationer stige til [35] 395 millioner i 2015, sammenlignet med de nuværende 317 mio. Fødselsoverskudet udvandrer til Europa og er ved at ødelægge vores kultur og livsstil på [36] invitation af vores Nye Verdensordenspolitikere. Og når de har bragt Europa ned ligesom alle de andre kristne områder, der er erobret af islam - vil sult og overbefolkning eksplodere i hele verden. For muslimer arbejder ikke, kan endog ikke selv producere deres egne nåle. Indkomsten for hele den arabiske nation beløber sig ikke engang  til det økonomisk svage Spaniens indkomst - i henhold til en fredagsprædiken af en muslimsk imam - [37] video.
Hvis de mindst udviklede landes befolkninger kunne udvikles til at bruge moderne teknik og landbrugsprincipper, ville hungersnøden forsvinde - og vi ville blive sparet for den lidelse at få alle deres fattigdomsflygtninge. Men de kan og vil ikke. Så det er vigtigt at begrænse befolkningstilvæksten i de muslimske lande. Men det er ikke muligt, og man kan ikke få sådanne uuddannede folk til at forstå nødvendigheden af befolkningsreduktion - i hvert fald ikke så længe vi fodrer dem. Verden er i en kritisk situation, som ikke skyldes CO2-produktionen, som ikke skyldes udtømning af ressourcer - men derimod uuddannede kulturer, som er ødelæggende for sig selv og andre.
På den anden side kan man kun praktisere en etbarnspolitik i et diktatur. Og i BBC-rapporten ser jeg en holdning så dum, at det er utænkeligt: Reducer antallet af folk i USA-og Europa for den sags skyld. Det ville uden tvivl reducere den uskadelige CO2 - dvs. sætte industrien i stå - og hele verden ville sulte ihjel – lige som efter islamiseringen! Desværre kan dette være en brugbar idé i NWO deliristernes syge sind. Sult er virkelig en meget effektiv måde at reducere verdens befolkning - CO2 er et værktøj lige som pandemier, krige finansielle kriser.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=12629

URLs in this post:
[1] Nye Verdensordens: http://euro-med.dk/?p=10021
[2] ikke-eksisterende : http://euro-med.dk/?p=12442
[3] Desmond Tutu : http://euobserver.com/9/29164
[4] medlem: http://www.theworldpoliticalforum.net/about/people/
[5] Earth-Charter: http://www.earthcharterinaction.org/content/pages/Mission%2C-Vision-and-Goals.html
[6] World Political Forum: http://www.theworldpoliticalforum.net/about/
[7] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederhunger3.jpg
[8] befolkningssituation : http://edition.cnn.com/2005/US/02/24/un.population/
[9] Paul Watson Prison Planet 1o Dec. 2009 : http://www.prisonplanet.com/third-world-under-attack-from-genocidal-climate-change-policy.html
[10] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermud-2dpies24.jpg
[11] opskriften på mudderkager: http://citizenx.org/2008/04/19/haitian-mud-pie-recipe/
[12] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederonechild4.gif
[13] Zhao Baige, vice-minister of National Population and Family Planning Commission of China (NPFPC) 10 Dec. 2009: http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2009-12/10/content_9151423.htm
[14] C-Fam 19 Nov, 2009: http://www.c-fam.org/publications/id.1510/pub_detail.asp
[15] Rapport om Verdensbefolkningens Tilstand i: http://www.unfpa.org/swp/2009/en/ch2.shtml
[16] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederone-2dchild29.bmp
[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederresomation3.jpg
[18] Network 7 Dec. 2009: http://www.mnn.com/technology/research-innovations/stories/green-gross-cremation-method-produces-liq
uid-fertilizer

[19] Diane Francis Financial Post 8 Dec. 2009: http://www.financialpost.com/story.html?id=
[20] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederwind-2dturbines4.jpg
[21] bæredygtige: http://euro-med.dk/?p=9541
[22] I Kina bliver gravide kvinder kidnappet: http://www.prisonplanet.com/furious-reaction-to-sick-editorial-calling-for-global-one-child-dictator
ship.html

[23] BBC 3 Dec. 2009:: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8392193.stm
[24] ikke-eksisterende : http://euro-med.dk/?p=11029
[25] verdensregering: http://euro-med.dk/?p=12029
[26] Rockefellers affolknningsprogram : http://euro-med.dk/?p=9404
[27] Club of Rome politik: http://euro-med.dk/?p=1044
[28] Befolkningsråd: http://www.popcouncil.org/about/history.html
[29] Dr. RK Pachauri: http://www.rkpachauri.org/membership.php
[30] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergeorgia-guidestones3.jpg
[31] Mr Christian: http://www.wired.com/science/discoveries/magazine/17-05/ff_guidestones?currentPage=1
[32] D. 24. maj 2009 rapporterede The Times: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article6350303.ece
[33] Ted Turner: http://thecriticalthinker.wordpress.com/2008/11/01/ted-turner-overpopulation-causes-global-warming/
[34] modificeret til, at vi skal bringes ned til  max. 2 milliarder: http://www.jonesreport.com/article/04_08/28turner_911.html
[35] 395 millioner i 2015: http://www.ansamed.info/en/top/ME13.WAM30150.html
[36] invitation: http://euro-med.dk/?p=
[37] video: http://www.youtube.com/watch?v=TJ73cfT8Ljk