Muslimsk Interfaith: Et Globalistisk Felttog Mod Vor Identitet

Posted By Anders On July 22, 2008 @ 00:29 In Dansk, Euromed | No Comments

[1]

[1] Associated Press, July 17, 2008: Kong Abdullah af Saudi-Arabien indledte en tværreligiøs konference i Madrid, en bestræbelse på at bringe muslimer, kristne og jøder tættere sammen midt i en verden, som ofte spiller de tre trosretninger på ud mod hinanden .
Han mødtes med pave Benedict XVI i slutningen af sidste år, det første møde nogensinde mellem paven og en regerende saudiarabisk konge.

T.v. rækker han hånden ud til en Talmud-jødisk rabbiner - en  [2] farisæer - der viser et [3] kabbalistisk håndtegn, der i flg Texe Marr betyder at overgive sig til Jahwehs modpol.

Abdullah  afviste  ekstremisme og sagde, at muslimer skal fremlægge islams "gode budskab" til verden.

Spanske kong Juan Carlos og statsminister Zapatero talte også til forsamlingen, som saudierne har slået op som et strengt religiøst anliggende.
Der skal ikke være nogen omtale af kildne spørgsmål som krigen i Irak, den israelsk-palæstinensiske konflikt, Irans atomare ambitioner eller stigende oliepriser.

Modstandere indvender, at saudierne er de sidste mennesker, der bør være værter for et møde om religiøs tolerance. Wahabiter, en retning af sunni-islam, der praktiseres i Saudi-Arabien, betragtes som en af den religion's mest konservative.

Observatører siger, at konferencen blev afholdt i Spanien dels fordi det ville være politisk ubehageligt for Abdullah at tillade jødiske og kristne ledere på saudisk jord.

Venstre: London den 7 juli, 2007: Disse bomber havde intet at gøre med islam? i henhold til kong Abdullah og [4] Erklæringen  om Middelhavsunionen og trods en britisk [5] retskendelse. Højre: Madrid bomber 2004 - havde intet at gøre med islam? i følge kong Abdullah af Saudi-Arabien og erklæringen fra Unionen for Middelhavet. Og nu har[6] den spanske højesteret frikendt de hovedmistænkte pga. procedurefejl. Men mange muslimer er stadig i fængsel.

I Saudi-forordet: "[7] Om konferencen" er følgende angivet
Verden i dag er desværre vidne til smertefulde fænomener, der gør  de skarpsindig folk i alle religioner, sekter og trosretninger søvnløse.

Hele verden ser frem til, at tilhængere og ledere af religioner og kulturer skal gøre betydelige bidrag til menneskehedens frelse fra de farer, der omgiver den, og truer dens fremtid samt præsentere effektive løsninger.

I virkeligheden besidder  religioner og store kulturer et fælles synspunkt mht. at opdage faren i de nutidige udfordringer. Der er en  iver efter at samarbejde om hvad som helst, der  gør mennesker glade: nemlig det himmelske åbenbarede budskab , der blev sendt for at opnå  et stort mål, der er repræsenteret i hadithen, [1] dvs. Muhammeds liv (profeter er som brødre, der har samme far men forskellige mødre; deres herre er den samme, men deres særlige love er forskellige)!!!

11. september  havde intet at gøre med islam i henhold til erklæringen fra Unionen for Middelhavet og kong Abdullah af Saudi-Arabien. Og måske har de ret. Se denne meget overbevisende - og desværre også meget lange [8] video.

Selvfølgelig [9] er islam fremstillet som fredens religion , der elsker de vantro!! - trods Koranens utallige opfordringer til at følge Muhammeds eksempel: krig mod de vantro.

[10] Deltagerlisten viser hovedsageligt muslimer - men også flere såkaldte "kristne" præster - og naturligvis- den Anglikanske Kirkes overhoved, ærkebispen af Canterbury, Rowan Williams, og Tony Blair - samt den evangeliske biskop af Berlin-Brandenburg, Wolfgang Huber. Konferecen finder sted på det islamiske Cultural Center of Madrid.
[11] Konferencen finder sted på  det Islamiske Kulturcenter i Madrid

Samuel Rothschild viser den usynlige hånds tegn

[12] Følgende er et uddrag om centerets formål
Gøre det spanske samfund bekendt med den islamiske religions  tolerance
aktivt og konstruktivt mediebidrag i de spanske aviser, radio-og tv-kanaler med  henblik på at rette op på det forvrængede billede af islam.

Centerets Aktiviteter

T.h.: Kong Abdullah af Jordan viser  Rothschild/Napoleon frimurertegnet: den skjulte hånd: [13] Jahbulons tegn

1. Uddannelsesaktiviteter: Saudisk Skole: Det er en officiel uddannelsesinstitution anerkendt af regeringen i Spanien
2. Kulturel Virksomhed: De omfatter: Oprettelse af særlige klasser til spanske muslimer til at løfte deres viden om islam og gendrive påstande og mistanker.
3. At forestå Juma Khotba (fredagsbønnen) og ceremonier mht. de to Eids på spansk.
4. Fremme tæt samarbejde med de spanske universiteter mhp.  sørge for, at forskere og studerende får korrekte oplysninger om islam og muslimer.
5.Omdeling af islamisk litteratur og publikationer samt kopier af Den Hellige Koran på arabisk og spansk
6.
At overvære og deltage i symposier, foredrag og konferencer, der tjener formålene med centeret.
7.Blandt de første opgaver for Centeret er den regelmæssige overholdelse af de fem foreskrevne daglige bønner såvel som at fejre religiøse ritualer, indlæring af Den Hellige Koran og at undervise muslimske børn og voksne i principperne i islam.

Sociale aktiviteter
Sportslige aktiviteter: Centeret arrangerer kurser i Karate og taikundo under tilsyn af højt kvalificerede praktikanter.

Medieaktiviteter
Centeret har regelmæssige kontakter med både spanske og internationale medier til afklaring af det korrekte billede af islam og muslimer.

[14]

Turkish Daily News, July 18, 2008: Frankrigs præsident Nicolas Sarkozy roste islam ved en ceremoni med den saudiske Prins Al Walid bin Talal for at lægge grundstenen til en ny islamisk kunstafdeling i Louvre musæet.
"Dette vil være en lejlighed for de franske og alle besøgende på Louvre til at se, at islam er et fremskridt, videnskab, finesse, modernitet, og at fanatisme i Islams navn er en forvanskning af islam," sagde Sarkozy ved ceremonien.

Gaddhafi viser knytnævetegnet  - der betyder [15] oprør mod Jahweh i flg. Texe Marr- samt et frimurerhåndtryk

"Frankrig er ven af arabiske lande," sagde Sarkozy. "Frankrig ønsker fred. Frankrig ønsker ikke et sammenstød mellem civilisationer, mellem Vesten og Østen," der, sagde han, "ville betyde en katastrofe for hele verden."   

"Det er i Middelhavet, at alt vil blive vundet eller tabt," sagde Sarkozy. "Frankrig er forpligtet til at sikre, at alt vil blive vundet."

 Kommentar
Dette spytslikkeri for islam hos vore politikere er utåleligt: Tony Blair deltager i et Saudi-religiøst møde i Madrid - selvom han nu er en katolik. Selvfølgelig, fordi han er engageret i Rockefellers [16] Interfaith Religion . I 2006 fik han udtrykte ønske om at se en [17] muslimsk britisk premierminister og sine børn muslimsk gifte - og så roste han[18] Koranen som langt forud for sin tid mht. regeringsførelse, ægteskab og kvinder!!

I Madrid talte også den spanske kongehvis kone er [19] Æresmedlem af Rockefellers [20] Club of Rome (desværre er for ganske nylig den mig velbekendte officielle liste over medlemmerne fjernet fra Club of Romes hjemmeside!!!) - og den spanske premierminister  på det islamiske religiøse møde!

Nu roser Sarkozy islam for at være fremskridt, videnskab, finesse, modernitet og uden  fanatisme - alle de ting, som er nøjagtig det modsatte af budskabet i Hadithen - dvs. Muhammeds levned - den muslimske holdning og livsstil, samt Koranen. Og ingen muslim har opgivet Koranen!

Hvorfor lyver globalisterne så åbenlyst vildledende? De gør det med henblik på at fremme deres blasfemiske religion: Den Nye verdensorden.
For at opnå deres diktatoriske verdensstat skal de vinde islam!
Hvad, der er mere forunderligt: Folkene i den [21] Nye Verdensorden / globaliseringen har haft held til at overbevise de såkaldte "kristne" gejstlige til at påstå, at Allah - der vil dræbe enhver en,der hævder, han har en søn (koransura 9:5) - og Kristi Far er den samme Gud - på trods af Koransure 9:29-31 og Johs. 14:6! Hvilket beviser, at både islam og såkaldt "kristne" gejstlige i dag  intet har at gøre med religion - de er bare politikere. Hvilket altid har været islams karakter - og desværre også "kristendommens" efter Biskop Cornelius af Rom 250-51.Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=1262

URLs in this post:
[1] Image: http://www.philly.com/philly/wires/ap/news/world/20080716_ap_saudibackedinterfaithmeetingstarts.html
[2] farisæer: http://euro-med.dk/?p=1128
[3] kabbalistisk håndtegn: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica21.htm
[4] Erklæringen  om Middelhavsunionen: http://www.ue2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/0713_declaration_de_paris/Joint_declaration_of_t
he_Paris_summit_for_the_Mediterranean-EN.pdf

[5] retskendelse: http://www.guardian.co.uk/uk/2008/feb/04/terrorism.world
[6] den spanske højesteret frikendt de hovedmistænkte: http://www.pi-news.net/2008/07/madrid-freispruch-nach-verfahrensfehler/
[7] Om konferencen: http://www.world-dialogue.org/english/About%20conf.htm
[8] video: http://www.videocommunity.com/pc/pc/display/7167
[9] er islam fremstillet som fredens religion , der elsker de vantro!!: http://www.world-dialogue.org/english/events/firest.htm
[10] Deltagerlisten: http://www.world-dialogue.org/english/invities.pdf
[11] Konferencen finder sted på  det Islamiske Kulturcenter i Madrid: http://www.ccislamico.com/
[12] Følgende er et uddrag om centerets formål: http://www.world-dialogue.org/english/Islamic%20Cultural%20Center%20of%20Madrid.htm
[13] Jahbulons tegn: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica04.htm
[14] Image: http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=110112
[15] oprør mod Jahweh: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica28.htm
[16] Interfaith Religion: http://tonyblairfaithfoundation.org/
[17] muslimsk britisk premierminister og sine børn muslimsk gifte : http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/article74784.ece
[18] Koranen: http://euro-med.dk/?p=1009
[19] Æresmedlem: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_clubrome4.htm
[20] Club of Rome: http://euro-med.dk/?p=1044
[21] Nye Verdensorden / globaliseringen: http://euro-med.dk/?p=1250