GLÆDELIG JUL


Resumé: Vi har i det forløbne år oplevet en stor vækst i spec. fortielserne fra den Nye Verdensordens (NVO) medier: Euromediterranien, f.eks. At finanskrisen skyldes en særligt ondartet gruppe bankfolks banker i samarbejde med korrupte politikere - som er ved at flå os gennem deres berigende bankredningspakker.
At påstanden om kulturel berigelse gennem islamisk indvandring dækkede over deres udtalte ønske om radikalt at ændre vor samfund.  At krigen mod terror ikke skyldes udefra kommende kræfter, men blev til i Washington - og er et led i NVOs bestræbelser på at underlægge sig Centralasien for at forbinde Euromediterranien og Fjernøsten. De pustede den tamme svineinfluenza op til en morderisk katastrofe for at få os til at tage en vaccine der var farligere end sygdommen, hvad de ansvarlige fortav - efter at det Rockefeller-financierede WHO havde sænket pandemikriterierne, så denne profitable forretning kan gentages årligt. Regeringerne er forpligtede til at købe store mængder vaccine ved en pandemi. Der er kørt frem med vildt overdreven trussel mod artsmangfoldigheden, der altid har været foranderlig - ligesom klimaet. Her gjorde den Nye Verdensorden det største uvæsen af sig med FNs Københavns-klimamøde, der heldigvis endte i fiasko. Hovedformålet var slet ikke en ikke-eksisterende global opvarmning - men opbygning af NVOs kontrolorganer og kommunistisk velstandsomfordeling til korrupte politikere og bankfolk ved hjælp af CO2-afgifter, hvilket er ved at lykkes. Lederen af IPCC,  har flået bl.a. EU for store summer til sig selv - lige som Al Gore Og Rothschild. Hele dette cirkus kørte upåvirket af, at det blev klart, at det savnede ethvert videnskabeligt grundlag. Bl.a. gennem Climategateskandalen, der nu er forstørret op af Ruslands Institut for Økonomisk Analyse, der har fastslået, at IPCC har udeladt temperaturerne fra Sibirien, at IPCC kun har medtaget de 25% temperaturer (fra varmere byområder), der viste opvarmning - altså udeladt de 75% temperaturer, der ikke gjorde det! Gundlaget for København, Manns hockeystav, blev afsløret som svindel. Kirkerne verden over er ved at gå over til Gaias klimareligion, NVOs forførelsesinstrument, der udelukker Kristus, julens årsag. Magtesløse kirker påstår at have fået magt til at lade natur og mennesker genopstå. Men Kristi ligklæde, Torinolagenet, viser klart, ligesom blodvidnerne dertil, hvem der er herre over opstandelsen og over løgnens disciple. Og det ligklæde er ægte. Derfor er Kristus det lys i løgnenes mørke, som får mig til at le ad alle løgnerne. 
924898_93756557%20web

Vi lever i en tid med et valg mellem 2 livsgrundlag, der udelukker hinanden. Ikke for første gang i historien - fordi det altid har været sådan. Det nye er, at ideologien denne gang er på verdensplan - og endnu en gang har alle politikere, medier og mange kirker på sin side. Så man  kan ikke  flygte noget steds hen. Ideologien er denne:
The World Tribune 1o Dec. 2009: Dr. James Wanliss, universitetslektor i fysik ved Presbyterian College, har skrevet “Den Grønne Drage", en bog om, hvordan miljøbevægelsen faktisk er engageret i opbygningen af af en hedensk verdensorden” og “afvisning af kristen åndelighed." Mere nedenfor.

Her er den Nye Verdensordens Interfaith solhvervsevangelium. Se denne video med biskop Geoff Davies, det Sydafrikanske Jord-Fællesskabs miljøinstitut: CO2 skal reduceres til det hellige tal på 350 partikler pr million  (nu 388 iflg Lord Monckton) som bebudet af vores store profet, James Hansen, (3 gange taget på fersk gerning i at fuske med temperaturerne til IPCC). Menneskehedens frelse sikres gennem kommunistisk bæredygtighed med dens kommunistiske Agenda 21. Her er mere om mødet - herunder Dalai Lama fra Verdenskommissionen for Global Bevidsthed og Åndelighed. Dalai Lama er også en åndelig støtte for  illuministerne, der i så stort tal  er repræsenterede  i Verdenskommissionen for Global Bevidsthed og Åndelighed. Som bemærket af Green Agenda, er mange af disse medlemmer er også medlemmer af Rockefellers Club of Rome, og her, som prædiker bæredygtighed. Så forvent ikke, at jeg er så politisk korrekt at ønske jer et bæredygtigt grønt solhverv - for at behage illuminister og muslimer.

Climategate-løgnen meget større end hidtil antaget
Denne svindel forøges nu af det russiske Institute of Economic Analysis, der erklærer, at Hadley CRU ved University of East Anglia har svindlet med de russiske temperaturer: Taget dem fra indre by-vejrstationer med kunstige 2 grader C højere temperaturer end i landdistrikterne og udeladt temperaturer fra de steder, der ikke viser opvarmning. Angiveligt har  CRU kun brugt 25% udvalgte temperaturer af dem, der var til rådighed, og har kun dækket 40% af Rusland - et land, der dækker 12,5% af jordens landareal! En hacket e-mail bekræfter, at professor Phil Jones undgik sibiriske temperaturer! Det RajendraPachaur3er utroligt! Det betyder: IPCC's globale temperaturer er fuldstændig ubrugelige.  Københavns-konferencen savnede ethvert videnskabeligt grundlag!
IPCC leder Pachauri  har vist særdeles store talenter for at trække enorme summer ud af bl.a. EU i CO2-handel v.hj.a. Edmund de Rothschilds CO2–løgn

Desuden er her de utrolige løgne, som Lord Monckton of Brenchley hørte fra jernbaneingeniør Rajenda Pachauri, formand for IPCC, under et foredrag på Københavns Universitet. Pachauri er blevet udvalgt af den Nye Verdensordens svindlere som den svindler, de ønsker at have tillid til, fordi hans løgne er særligt storslåede og frække.
På grund af denne mands løgne kræver nu danske socialdemokrater,  at staterne og EU skal købe CO2 op
med skatteydernes penge, idet værdien af CO2-tilladelserne er faldet drastisk efter København - det vil sige støtte Rothschilds, Al Gore's og JP Morgans indbringende handel på den Europæiske Klimabørs og Bluenext, hvor de store forurenere køber deres ret til at forurene som hidtil - og meget mere. Desuden skal vi også betale for denne åger over vores el-regninger osv., så bankfolkene kan flå os mere og mere.  Open Europe har konstateret, at de to største CO2 børser, European Climate Exchange og Bluenext, som omfatter medlemmer som Barclays Bank, JP Morgan, Merrill Lynch og Shell, tjente et samlet gennemsnit på 245.000 € om dagen på udveksling af kulstoftilladelser hidtil i 2009, alene i transaktionsgebyrer. I alt har de tjent € 57mtilsammen i 2009.

Det følgende er ikke om Kristi fødsel - men om hans modstanders mørke kræfter, der nu er sluppet løs på denne planet og gør hvad de kan for at fortrænge vores tusind år gamle tro og kultur til fordel for deres hjernespind - eller hvis man vil: en genoplivning af stenalderens religion. Samt om, hvorfor de mørke kræfter er dømt til at tabe deres globale kamp.

De-3-vise-mænd-hos kristusSom beskrevet på denne blog, og her og her, er økologien faktisk en hedensk, forløjet, kommmunistisk, religiøs bevægelse med det formål at dræbe de sidste rester af kristendom for at bane vejen for en global enhedsreligion, der skal tjene den Nye Verdensorden bosser. Følgende viser, hvordan Rockefellers blækspruttearme har infliltreret USA's kristne organisationer.

Vi står over for spørgsmålet: kristen eller ikke kristen?  Vores alternativ nu er "bæredygtighed", som tilbeder en kulstoffattig eksistens og har Karl Marx' regler for vores livsform. Med andre ord: Skal vi foretrække at blive frelst af Kristus eller lade Rothschilds illuminisme, som også blev antaget via Babeuf af Karl Marx, der led skibbrud i Sovjetunionen, “frelse” planeten? Gud eller Løgnens Far/Mor? Du tror ikke på Løgnens Far? Så  kig dig omkring, og du kan se hans gerninger meget klart.

Følgende minder mig om den nye verdensordens bosser, der hjemsøgte København for en uge siden: Johannes Evangeliet 8:44: "I har Djævelen til far, og I er villige til at gøre, hvad der lyster jeres far. Han har været en morder fra første færd, og han står ikke i sandheden; for der er ikke sandhed i ham. Når han taler løgn, taler han af sit eget, for han er… løgnens far”:  Klimaløgn, svineinfluenzaløgn, den hjemmelavede "krig mod terror", deres hjemmelavede finansielle krise og her, den truede artsmangfoldighed – mens de gør alt for at udslette vor race! De  kalder deres destruktion af vores kristne kultur gennem ubegrænset muslimsk immigration kulturel berigelse. De siger, at de ønsker at ødelægge vores gamle verdensorden radikalt!

Nissen-i-tirup2I mange år har Julen i Danmark næsten udelukkende drejet sig om nogle fantasifostre - kaldet "nisser". Selvfølgelig er de ældre end kristendommen, der blot er 1000 år gammel i Danmark. Nisser går  tilbage til hedensk tid. De blev betragtet som naturånder med magt til at skade eller at hjælpe mennesker - afhængigt af, hvordan folk behandlede dem. F.eks. krævede de deres grød med smørklat juleaften. Så dyrkelsen af miljøånder her i landet er dybt rodfæstet, selv om folk ikke forbinder noget med dem i dag – undtagen Asa–dyrkerne, der i protest mod islamiseringen søger tilbage til de gamle naturguder som Odin og Thor samt de underjordiske. Ikke desto mindre, er nisserne fremtrædende symboler på julen her – og alle jule-nisser er venligt stemte mod mennesker!
Folkene bag den Nye Verdensorden appellerer til noget iboende i mennesket: Trangen til at dyrke "
Moder Natur" / Gaia, der nærer os, som guddommelig - i stedet for hendes skaber. Dette har ramt kirkerne stærkt. I USA er dette frafald fra kristendommen særligt udtalt (Kristus gøres overflødig ved,  at man kræver magt over alnaturens opstandelse! for mennesket).

The World Tribune 1o Dec. 2009: Dr. James Wanliss skriver endvidere: "Dr. E. Calvin Beisner, national talsmand for The Cornwall Alliance for Stewardship of Creation, identificerer den evangeliske venstrefløjsaktivist, Ron Sider, som en nøglefigur bag det Evangeliske Miljønetværk og det Evangeliske Klimainitiativ. "Han har presset på for omfordeling i over tredive år, og den internationale traktat, der er udråbt til at bekæmpe den globale opvarmning, er ikke andet end en øvelse i omfordeling," siger Beisner.

Richard Cizik, der i ti år var vice-præsident for statslige anliggender i National Association of Evangelicals, var medvirkende til at skabe det Evangeliske Klimainitiativ. Han fungerer nu som seniorforsker ved det George Soros-finansierede Open Society Institute, hvor hans nuværende job er at "organisere og være vært for forsamlinger af evangeliske religiøse ledere, politikere og akademikere" om klimaforandringer.

Wanliss siger, at National Council of Churches (NCC) spiller en stor rolle. Han siger, at massive infusioner af "grønne" -dvs.  dollars – til NCC kommer fra venstre-oreinterede “filantroper” herunder Pew Charitable Trusts, Tides Instituttet, Rockefeller Brothers Foundation, Turner Foundation, W. Alton Jones Foundation, V. Kann Rasmussen Fonden, og New World Foundation. Som et resultat har der i de sidste årtier "været et kosmisk skift i retning af et socialt klima, der begynder at begunstige miljøet - isbjørne, træer og insekter - over mennesker."

Nissens-julegrødEn anden vigtig aktør, Det Nationale Religiøse Partnerskab for Miljø (NRPE), "har en fantastisk hær af organisatoriske forbindelser , som omfatter den Amerikanske Katolske Biskopkonference, National Council of Churches, Koalitionen om Miljø-og Jødisk Liv, og Det Evangeliske Miljønetværk.

"Da det begyndte i 1993,"  siger Wanliss, "fik NRPE over 5 millioner dollars i tilskud for at nå målet: at anvende kirker til at producere en "udpræget religiøs reaktion på den miljømæssige bæredygtigheds og den sociale retfærdigheds krise".

Wanliss siger, sådanne begreber er væsentlige for den "alternative religion", miljøbevægelsen. I mellemtiden klager America Magazine, det nationale katolske ugeblad, der offentliggøres af jesuiterne over, at Kongressen ikke vedtog lovgivning om udledning af drivhusgasser inden det nuværende FN Københavnsmøde. Bladet roser det Nationale Religiøse Partnerskab for den “Katolske Milieukampagne” under klimaændringerne for at være "stærke fortalere for at integrere de fattige i verden i en klimapagt med finansiering af både tilpasning af Pave-benedict-satanstegninfrastruktur for at imødegå prøvelserne af klimaændringerne og for overførsel af grøn teknologi. "Det hedder videre," Hvis jorden skal overleve, som Pave Benedict XVI sluttede i Caritas in Veritate, skal alle nationer acceptere bindende reduktioner i CO-emissioner." (Paven er Ny Verdensordens-illuminist) Samtidig advarede han om, at "det er i strid med autentisk udvikling at se naturen som noget vigtigere end den menneskelige person", og at denne indstilling" fører til holdninger med ny-hedenskab eller en ny panteisme."

Gennem en anden enhed, Au Sable-Institut, som flirter med Lovelock (Gaia) og prædiker bæredygtighed,  siger Wanliss, har disse kræfter "infiltreret kristen videregående uddannelse ved omhyggelig placering af lærere og undervisningsmateriale om miljøaktivisme i skoler, der er knyttet til Rådet for Kristne Højere Uddannelser.“Lidt efter lidt forsøger ulvene  at slukke den kristne modstand og lede fårene forbi rørte vande til at acceptere den uundgåelige guddommelige miljøbevægelse."

Den Katolske Koalition om klimaændringer blev lanceret i 2006 som et instrument for den Amerikanske Katolske Biskopkonference. Denne gruppe siger, at "Fordi vi ikke er eksperter inden for klimaændringer og deres konsekvenser, stoler vi på en videnskabelig konsensus (bedst repræsenteret af IPCC) til at lede vores aktiviteter." Selvfølgelig, det er IPCC, der er involveret i Climategate skandalen.

Ud over USAs Katolske Bskopkonference nyder den Katolske Koalition mhp. Klimaforandring aktiv støtte fra Foreningen af katolske læreanstalter og universiteter, Carmeliter NGOen, Katolske Velgørenheds Organisationer USA, den katolske Sundhedssammenslutning i USA, Katolske Understøttelsestjenester,  the Conference of Major Superiors of Men – en sammenslutning af katolske præster som er ved at sammensmelte “kristendom ” med islam og buddhisme – , og mange andre katolske organisationer. En beslægtet organisation er den Katolske Klima Konvention, som hævder, at de fattige lider på grund af "kulstof- aftrykket" fra folk i USA og andre "rige" lande.

Earth ministryWashington-interfaithJordens præsteskabsprojekt Washington Interfaith Power & Light (WAIPL) organiserer en tværreligiøs reaktion på den globale opvarmning.
Den ledes af jøder, kristne, muslimer, buddhister og troende fra andre traditioner i Washington State.  Her er “kristne” deltagersekter - og her er en meget længere liste fra hele USA. Denne Interfaith bevægelse flirter med Gaia.
Læg mærke til, at man misbruger korset for at vildlede. Denne organisation ligestiller alle andre religioner med Kristi lære – og kan således ikke se Kristus som menneskehedens eneste frelser. Sådan lære er antikristelig (2. Johs. Brev 7–11).
WAIPL er en gren af United Religions Initiative, (URI),en Interfaith- Spydspids for den Nye Verdensorden. Den fra David Rockefeller uadskillelige Rothschild-ven, Maurice Strong, er også med i URI - lige som  Bill Gates, Ted Turner, Ford Foundation.

Wanliss advarer om, at forsøg på at få  kirkeledere og kristne organisationer til at syntetisere en kristen økologi kun kan lykkes "ved at uddrive sandheden og i sidste ende, ved at uddrive Kristendommen …" Men han tilføjer: "Vil det ikke være ironisk, hvis den Grønne Drage, som de sådan tilbeder til sidst vil tilintetgøre dem?”

Kommentar
Ja, den grønne drages røde uhyre  (Åb. 13, 17, 18), se Gorbatjovs, Rockefellers, Strongs leninistiske Earth Charter.
NVO vil "en radikal forandring" af det tidligere kristne Europa - efter at  NWO omhyggeligt har ødelagt den kristne Torinolagen-pos.tro og kultur ved hjælp af  Mentalhygiejnen. Nu udvider NVO sin stræben efter en global enhedsreligion, bæredygtighed - for at forføre menneskeheden. Den har taget verdens befolkning med hud, hår og sjæl, så det store flertal ser som deres livsopgave at redde planeten fra en indbildt opvarmningsulykke, koste hvad det vil. Her er noget morsomt: Forkæmperne ved Transnational Institute for historiens største løgn - den om menneskeskabt global opvarmning - kalder løfterne om CO2-udledningsreduktion "løgne, fordømte løgne"!

Men vandt NVO virkelig? Nej! Der er én, der ved at efterlade sit visitkort, Ligklædet i Torino, sit blodige ligklæde med et 3-dimensionalt fotografisk negativ af sin krops for– og bagside, beviste, at han er stærkere end døden - og således besejrede Løgnens Far og hans løgnagtige disciple. Alle videnskaber har erklæret dette gamle ligklæde for at være ægte. Det menneskes navn er Jesus Kristus. Han har ikke prædiket liv gennem naturen, konserveret af os eller ej - men gennem ham. Han siger: "Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå" (Matth.24: 35). Hans ord kan man tro – for han døde for den sandhed, som hans genopstandelse, der bevidnedes bl.a. af Torinolagenet, gav belæg for. Derfor kan jeg le ad deres løgne.
I morgen vil nogle af os fejre hans fødselsdag. Andre vil fejre solhverv. Men i virkeligheden vil vi først og fremmest fejre os selv - og for en gangs skyld samles om det, der er vores tradition. Hvorfor skulle vi frivilligt give afkald på det for Rothschild / Rockefellers skyld? Dem og deres medløbere skylder vi intet.