Kansler Merkel: “København Kun Første Skridt Hen Mod Ny Klimaverdensorden”

Posted By Anders On December 20, 2009 @ 13:22 In Dansk, Euromed | No Comments

Resumé: Klimatopmødet i København endte i 1o graders frost udenfor og en næsten lige så kold luft mellem parterne indenfor. Elefanten barslede med en mus i form af en hensigtserklæring om, at man ønsker at hindre den indbildte temperaturstigning i dette århundrede i at overstige 2 grader C - men uden angivelse af hvilke CO2 nedskæringer de enkelte lande skal foretage hvornår. Endvidere bestemte man at skænke 30 mia dollars over de næste 3 år og fra 2020 ca. 100 mia dollars om året til foranstaltninger til CO2-bekæmpelse i u-landene. Men da der ikke er aftalt komtrolforanstaltninger eller emissionsmål, kan man gå ud fra, at disse penge vil forsvinde ned i lommerne på korrupte politikere. David Mayer de Rothschild siger, at tiden til snak om indførelse af familiens globale styring gennem klimaforestillingen nu er forbi.  Hvad han og hans medløbere, som Ban Ki-moon, Jacques Chhirac, EU-præsident van Rompuy, Gorbatjov - foruden Barroso, Gordon Brown, Sarkozy , som alle har knyttet deres livsdrøm om global kommunistisk regering til Københavnskonferencen nu forestiller sig, der skal gøres, bliver nok ubehageligt for os. De har jo ikke haft held til få os til at råbe på den verdensregering, som Kissinger mener, vi vil gøre, når nøden bliver stor nok. Og det skønt de ellers har forsøgt med pandemi, finanskrise, terrorisme og altså klimaløgnen. En tidligere Minnesota- guvernør har gennem en række video-interviews fundet frem til Maurice Strong som Edmund de Rothschilds stråmand for CO2-skrønen og opvarmningsfidusen, der bringer Gore og Rothschild så mange penge - og trods København vil påføre os stadig flere CO2-skatter. På trods af den mediefortiede Climategate skandale fortsætter Englands Met Office med at prædike klima-dommedag nu på grundlag af CRUs forfalskede tal - oven i købet har de derved på Københavnskonferencen gjort det sidste tiår til det varmeste nogensinde - på trods af, at nu selv IPCC siger, at temperaturerne ikke er steget i den tid. Men København blev indledningen til, at en kommunistisk Ny Verdensorden begynder en uhæmmet udplyndring af os til fordel for den internationale bankelite og korrupte politikere. For - som kansler Merkel sagde: "København er blot det første skridt hen imod en Ny Klima-verdensorden." 

[1] Lars-løkke-grædefærdig

"[2] Intet undslipper den nye verdensordens tidevandsbølge, som skyller alt væk foran sig."
(Club of Rome Deklarationen).

Grædefærdig Lars Løkke Rasmussen. [3] Berlingske d. 19.12.2009.

 [4] Earth Times 9 Nov. 2009 Berlin: Merkel angav det kommende FN-klimatopmøde i København som et eksempel på, hvor nationalstaterne må sætte deres snævre interesser efter det større gode. "Det vigtigste,  når de forsøger at overvinde barriererne, er: Er nationalstaterne parate og villige til at overgive kompetencer til multilaterale organisationer, uanset hvad det koster?" sagde Merkel. Svaret er altså: Ja, med få undtagelser– Kina, f.eks!

[5] Lord Monckton mener, at man har opnået formålet med mødet: Oprettelse af en ramme for mekanismen, strukturen og financieringen af en verdensregering. Vel i så fald Kinas nye verdensorden! I øvrigt blev [6] Lord Monckton, som har officiel adgang til konferencen, af en dansk politibetjent lagt i håndjern og slået i ryggen, så blev slynget til til jorden og mistede bevidstheden– fordi det danske politi er under svært FN pres – som Lord Monckton siger.

Hvad kom der så ud af farcen i København

Til morgen havde vi 50 km fra København 10 graders frost – og klimatopmødet sluttede også med en ende på den politiske globale opvarmning. Her er det næsten [7] tomme dokument.
[8] The Telegraph 19 Dec. 2009: Lumumba Stanislaus Di-Aping, den sudanesiske forhandler, sagde, at teksten i traktatudkastet beder “Afrika om at underskrive en selvmordsaftale”.
[9] The Times 19 Dec. 2009: Aftalen er blot en gentagelse af et ønske om at holde den globale temperaturstigning under 2 grader C uden at forklare, hvordan det skulle opnås. Den endelige tekst undlader også at nævne nogen frist for at gøre aftalen til en bindende traktat. Det eneste positive resultat for udviklingslandene var et tilsagn fra de rige lande om at give 30 milliarder dollar i klimastøtte over de næste tre år og $ 100 milliarder om året fra 2020. Idet han udtalte sig om udkastet af Københavnsaftalen, sagde Greenpeace klimaforkæmper Joss Garman i aften: "Det seneste udkast er så svagt, at det er meningsløst”.
Kommentar: Alle disse skatteyderpenge til korrupte u-lande uden kontrol eller nedskæringsmål er en ren kommunistisk velstandsomfordeling til korrupte diktatorers privatforbrug. Hvad det ville være under alle omstændigheder, da CO2–opfindelsen er historiens største løgn. Hvor meget skal Kina have?

[10] KlimaklubbenDen Nye Verdensorden: Hvad denne kommunistisk/fascistiske (Mussolinis def.) bande bag [11] klimaløgnen, [12] finanskrisen og [13] krig mod terror betyder for din tegnebog
[14] The Times 20 Dec. 2009: "Den højt respekterede klimaøkonom, professor Richard Tol, et ledende medlem af IPCC, har sagt, at CO2-afgiften, der er nødvendig for at bringe emissionerne ned på de niveauer, der forlanges af IPCC, ville reducere det globale BNP med beløb, der ville svare til 40 billioner dollar om året i 2100.  Det er ret indlysende: lige som billig energi har ændret tilværelsen for millioner til det bedre, følger, at det at vende processen ville have den modsatte virkning. CO2 cap and trade, der anbefales af EU som et alternativ til beskatning, har sin egen ondsindede virkning. Bare spørg de 1.700 ansatte, der afskediges på Corus ' stålværk i Redcar. Ejerne af Corus kunne modtage op til $ 375m i kulstofkreditter for at fyre de britiske arbejdstagere. Endvidere, hvis de omstillede produktionen til et såkaldt rent indiske stålværk, kunne Corus også modtage millioner af dollars årligt fra FN's Clean Development Mechanism Fond. Nettoeffekten af alt dette på miljøet kunne sikkert anslås som nul." Og sådan bliver det. For som kansler Merkel sagde:  "[15] København er blot det første skridt i retning af en ny Klimaverdensorden."

[16] David-mayer-derothschildOm København har [17] David Mayer de Rothschild dette at sige: "Det er forbi med at snakke. Vi ved historisk set, at den globale styrings dagsorden til disse spørgsmål er meget svær at … med alle de bedste hensigter, er den meget svær faktisk  at  aktivere.”

Julen er en tid, hvor nogle vil få tid til at overveje – bl.a. "klimaændrings-"farcen, dette politiske projekt uden noget videnskabeligt grundlag overhovedet, kun erklæringer fra købte "klimatologer", nu netop afsluttet for en kort tid. Disse videoer giver baggrunden for København. Jeg fandt dem på Alex Jones´[18] Prison Planet

[19] Video 1 (8:22 min), [20] video 2 (7:28), [21] video 3  (1:0 min.), [22] video 4 (5:45 min), [23] Video 5 (6:48min), [24] video 6 (5:20 min), [25] video 7 (9.03 min. – den vigtigste af dem).
For dem af jer, der ikke har tid: Den tidligere Minnesota-guvernør (1999-2003) [26] Jesse Ventura, og hans hold forsøger at finde sandheden bag den “globale opvarmning.” Han er en personlig ven af Al Gore, han interviewer flere klimaspecialister og andre - bare for at finde ud af, at den menneskeskabte globale opvarmning er skræmmekampagner lavet af mennesker, der går efter store penge, som vi skal betale, samt at disse mennesker ikke forsøger at redde verden - de ønsker at styre den

Edderkoppen i nettet er illuministen, mangemilliardæren [27] Maurice Strong, den første administrerende direktør for FN's Miljøprogram. Han bor nu i Kina. Han var medforfatter til [28] Earth Charter  sammen med Michael Gorbatjov og Steven Rockefeller. Faktisk var han leder af den 4. Wilderness-Konference, hvor han introducerede [29] Edmund de Rothschild og hans blanding af CO2 og penge - se [30] videoen fra 28:45 minutter med George Hunt, hvem Jesse Ventura også interviewer, og som var en personlig bekendt af disse insidere og deres intrige. Maurice Strong er uadskillelig fra David Rockefeller - lige som Henry Kissinger. Så, ja, Prof. Ventura har ret: Kræfterne bag Maurice Strong, og det globale opvarmningsfupnummer er ude efter vores penge og magt til at regere os undermennesker.

[31] PachauriJernbaneingeniør og økonom,  [32] Rajendra Pachauri, er formand for det Nobelpris-vindende IPCC, [33] medlem af  Rockefeller Foundations bestyrelse . Pachauri fremmer det globale opvarmningsfupnummer som nu er blevet afsløret som regulær [34] videnskabelig svindel - men en uforgængelig politisk religion/ideology - springbræt for den [35] kommunistiske Nye Verdensordens [36] regering / styring.
Han beslutter selv, hvad "videnskabeligt" materiale, der skal præsenteres for politikerne og offentligheden. Blandt hans 2,500 "specialister" er der kun [37] 20%, der har haft noget med klima at gøre. Resten er folk som jordnøddeavler, Jimmy Carter.

Lad os nu se på, hvilke forventninger [38] illuministerne har knyttet til [11] løgnen om den globale opvarmning – og dermed hvor stort floppet i København er.

Den [39] franske præs. Jacques Chirac 20. Nov. 2000 til 6. Konference for Parterne i De Forenede Nationers Rammekonvention om Klimaændringer. “For første gang er menneskeheden ved at indføre et egentligt instrument i den globale styring, et, der skulle finde en plads i Verdensmiljøorganisationen, som Frankrig og Den Europæiske Union ønsker at se etableret … Ved at handle sammen, ved at bygge dette enestående instrument, den første del af en ægte global styring, arbejder vi for dialog og fred. Vi viser vores evne til at udøve kontrol over vores skæbne i en ånd af solidaritet, til at organisere vores kollektive suverænitet over denne planet, vores fælles arv.

Interview med FN's generalsekretær Ban Ki-moon.
[40] The Los Angeles Times 16 Dec. 2009:[40]  Der har været snak om at reducere FNs rolle i den fremtidige klimapolitik og muligheden for vestligt ledede institutioner for at føre tilsyn med, hvordan den tredje verden bruger nogle penge, den modtager fra de udviklede lande. Kan der blive en aftale, der udelukker U.N.?

BKM: Hvordan kan man at skrotte FNs rolle? De Forenede Nationer har global rækkevidde. De Forenede Nationer vil være der, og bør inddrages i denne gennemførelse. Vi vil etablere en global styringsstruktur til at overvåge og styre gennemførelsen heraf. Eksperter fra begge verdener bør deltage.

FN's generalsekretær, Ban Ki Moon, [41] The New York Times 25. Oct : “En aftale skal indeholde en retfærdig global ledelsesstruktur. Alle lande skal have en stemme i, hvordan ressourcerne anvendes og forvaltes. Det er sådan, at tillid vil blive opbygget.”

[42] Ban ki-moonI 2009 forlangte [43] Al Gore  global styring via Kongressens Waxman Markey Klimalovforslag.

[44] Alex Jones show in 2007  Under en optræden i Alex Jones´udsendelse i 2007, nægtede David Mayer de  Rothschild, at der var nogen dagsorden for at presse på for en global kulafgift, nu er det det centrale emne på topmødet i København. Rothschild's afvisning af en sådan plan for blot to år siden viser, hvordan skridt-for-skridt taktikken  bliver brugt til at sætte den "globale styrings" klima-dagsorden, som han nu taler om. General Lord Guthrie, direktør for NM Rothschild & Sons, har også for nylig opfordret til eliten til, "tage fat på den globale klimakrise med én stemme, og indføre regler, der gælder i hele verden."
David De Mayer Rothschilds seneste bog, 77 Væsentlige Færdigheder For At Stoppe klimaændringen”, opfordrer til, at almindelige mennesker bør begrænse deres udendørs færden adfærd, og endog arbejde hjemme. Bogen blev brugt som en del af en PR-blitz der skulle ledsage Live Earth-projektet i 2007.

Den nye EU-præsident, [45] Herman Van Rompuy, sagde tidligere i denne måned, at konferencen i København var "det første skridt i retning af den globale styring af vores planet." Yderligere sagde han, at “[46] 2009 er det første år med global styring.

[47] Gorbatjovs World Political Forum var [48] deltager i COP15. Selvfølgelig.Mission: analysere spørgsmålet om indbyrdes afhængighed, men først og fremmest for at foreslå løsninger på problemerne med styringen af globaliseringen. Samarbejde mellem stater og håbet om den nye verdensorden ved afslutningen af Den Kolde Krig er ikke blevet til noget.The World Political Forum har til formål at undersøge, hvordan man kan tilrettelægge den bedst mulige koordinering af internationale institutioner, og hvilke modeller for den fremtidige orden, der er ønskelige. Kun en beslutsom og fælles multi-lateral og samfundsoverskridende indsats fra internationale aktører kan afværge denne spiral af uorden.

World Political Forum vil  give vejledning, levere nye løsninger på globale problemer og stræbe mod en ny verdenscivilisation og en ramme for en demokratisk international orden. World Political Forum definerer vejen for en ny kultur for global fred. Vil behandle emnerne ledelse og globalisering. "

[49] Nonscientist1De [50] videnskabelige tidsskrifter var / er positive over for klima-svindelen

Hvad sker der med pengene til de aldrig udviklede udviklingslande?
[51] DR-Nyhederne 18. dec, 2009En stor del af "klima" pengene vil forsvinde ned i lommerne på korrupte politikere.

Hvad med CO2-fodaftrykket efter Klimakonferencen i København?
[52] AP 16 Dec. 2009:  Arrangørerne fra den danske regering sagde, at de gjorde alt hvad de kunne for at minimere konferencens kulstof fodaftryk. De udligner resten af emissionerne ved at investere i et program til at opgradere antikverede murstensovne i Bangladesh med hjælp fra Verdensbanken.
Kommentar: "Vi producerer en masse gas - men vi har skatteyderne til at betale regningen!"

Hvad fortæller varmisterne i den [34] kriminelle CRUs medskyldige, UK Met Office Hadley Centre, os, at der vil der ske?
[53] Spiegel 24 Nov. 2009: Kirsty Lewis fra Met Office Hadley Centre, en førende klimaforskningsgruppe, indfører et nyt Flash-kort, der viser, hvad der kan ske, skulle temperaturen stige med 4 grader Celsius.

[54] Tyske_aktivister_kl_405039y
Frustrerede tyske klima-fanatikere ofrer deres hår i uvidenhedens fortvivlelse  - fordi der ikke blev nået nogen"ambitiøs klimaaftale"
.

Skræmmende følger “Landbrugsudbyttet forventes at falde for alle større kornafgrøder i alle større regioner. Adgangen til vand vil blive påvirket af smeltende gletschere, især på områder som Indus-bassinet og det vestlige Kina, hvor en stor del af flodstrømmene kommer fra smeltevandet. Befolkningsvækst, kombineret med, at floderne løber ud som følge af ændringer i nedbørsmønstre og forhøjet temperatur, kan betyde, at i 2080 er der betydeligt mindre vand  til rådighed for cirka 1 milliard mennesker, der allerede lever med vandmangel. For mange områder af verden vil stigende vandstand i havene, kombineret med effekten af storme, true lavtliggende kystsamfund. Det er ofte meget tætte befolkninger, der lever langs kysterne, samt vigtige infrastrukturer og landbrugsjord af høj værdi, hvilket gør virkningen af oversvømmelse af kystområder særligt alvorlige. Indtrængning af saltvand på landbrugsjord, og livsfarlige oversvømmelser kan påvirke millioner af mennesker verden over hvert år.

Ved at gøre en stærk og effektiv indsats for at begrænse udledningen af drivhusgasser, kan det være muligt at begrænse denne temperaturstigning til 2 grader Celsius (4 grader Fahrenheit). Selv om det stadig vil bringe nogle negative konsekvenser, så er risikoen for de allerværste konsekvenser, som vist på Met Office Hadley Centre kortet, betydeligt reduceret.”
[55] Babel-tower-europe-many-tongues-one-voice-150

Kommentar
UKs Met Office er usandsynligt fræk. 4 dage efter, at Climategatesvindelen blev offentliggjort, offentliggjorde Met Office et sådan hjemmelavet opdigtet skrækscenario- baseret på forfalskede CRU temperaturer! D. 8. dec. erklærede Met Office så det seneste årti for det [56] varmeste, der nogensinde var registreret, mens [57] temperaturerne endog iflg. IPCC medlem Mojib Latif aftog! Met bildte konferencen i København denne skrøne ind, hvilket bl.a. er grund til, at mange i dag begræder floppet i København og er bange for et kommende helvede af varme. Met har været i stand til at gøre det her, fordi vores medier har skjult Climategate skandalen - i modsætning til de britiske medier.

Dette er et symbol på situationen i dag. Floppet i København var et lykketræf. Selv om det ikke vil spare os for højere og højere CO2-afgifter, stigende omsætning på klima-børserne og stigende  fattigdomstal på grund af omfordeling af vores penge til de udviklingslande, som dog aldrig vil udvikle sig - blot synke dybere og dybere ned i fattigdom på grund af deres ubegrænsede produktion af børn. Dog bliver vi sparet for den formelle verdensregering med officielle kontrolstrukturer for en kort tid. Men [58] G20, en bogstavelig Rothschildsk verdensregering, vil  tage tråden op. De regerer os allerede uden vores samtykke og uden at informere os. Nu er det eneste spørgsmål: Hvad har globalisterne i sinde at gøre for at fremskynde deres verdensstyring?  Som Kissinger sagde, de ønsker at sætte os i en situation, hvor vi beder illuministerne om at frelse os fra et verdenomspændende onde gennem deres fascistiske / kommunistiske verdensregering! "Globale problemer kræver globale løsninger!" Det er derfor, de skaber de globale problemer.  


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=12507

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederlars-2dl-f8kke-2dgr-e6def-e6rdig1.jpg
[2] Intet undslipper: http://www.mega.nu:8080/ampp/cor.html#2
[3] Berlingske d. 19.12.2009: http://www.berlingske.dk/klima/loekke-det-kunne-have-vaeret-en-bedre-aftale
[4] Earth Times 9 Nov. 2009 Berlin: http://www.earthtimes.org/articles/show/293869,extra-merkel-no-world-peace-without-multilateral-coop
eration.html

[5] Lord Monckton mener: http://www.prisonplanet.com/exclusive-british-peer-copenhagen-summit-has-established-a-world-governm
ent.html

[6] Lord Monckton, som har officiel adgang til konferencen, af en dansk politibetjent lagt i håndjern og slået i ryggen, så blev slynget til til jorden og mistede bevidstheden: http://www.youtube.com/watch?v=t7dZLOn6bNk&feature
[7] tomme dokument: http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/l01.pdf
[8] The Telegraph 19 Dec. 2009:: http://www.telegraph.co.uk/earth/copenhagen-climate-change-confe/6843304/Copenhagen-climate-summit-d
eal-agreed-amid-chaos.html

[9] The Times 19 Dec. 2009:: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6962344.ece
[10] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederklimaklubben.jpg
[11] klimaløgnen: http://euro-med.dk/?p=12442
[12] finanskrisen: http://euro-med.dk/?p=11738
[13] krig mod terror: http://euro-med.dk/?p=8105
[14] The Times 20 Dec. 2009: http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/dominic_lawson/article6962842.ece
[15] København er blot det første skridt i retning af en ny Klimaverdensorden.: http://www.bild.de/BILD/politik/2009/12/20/klimagipfel-kopenhagen-merkel/warum-konnte-sie-sich-nicht
-durchsetzen.html

[16] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederdavid-2dmayer-2dderothschild1.jpg
[17] David Mayer de Rothschild dette at sige: http://www.youtube.com/watch?v=mtudNpL30BU&feature=player_embedded
[18] Prison Planet: http://www.prisonplanet.com/conspiracy-theory-with-jesse-ventura-global-warming.html
[19] Video 1: http://www.youtube.com/watch?v=LOYwur6T6tc&feature=related
[20] video 2: http://www.youtube.com/watch?v=A0rtJ9CYSdY&feature=player_embedded
[21] video 3: http://www.youtube.com/watch?v=YhFTgN13weA&feature=player_embedded
[22] video 4: http://www.youtube.com/watch?v=HuifVNofEtk&feature=player_embedded
[23] Video 5: http://www.youtube.com/watch?v=aSmnD-MAifg&feature=player_embedded
[24] video 6: http://www.youtube.com/watch?v=ObUAAqoSWlo&feature=player_embedded
[25] video 7: http://www.youtube.com/watch?v=QRuzVbAODHw&feature=player_embedded
[26] Jesse Ventura: http://en.wikipedia.org/wiki/Jesse_Ventura
[27] Maurice Strong: http://www.isgp.eu/organisations/introduction/PEHI_Maurice_F_Strong_bio.htm
[28] Earth Charter : http://www.earthcharterinaction.org/invent/images/uploads/echarter_english.pdf
[29] Edmund de Rothschild : http://euro-med.dk/?p=10587
[30] videoen: http://video.google.com/videoplay?docid=-6642758020554799808#
[31] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederpachauri1.jpg
[32] Rajendra Pachauri: http://en.wikipedia.org/wiki/Rajendra_K._Pachauri
[33] medlem af  Rockefeller Foundations bestyrelse : http://www.rkpachauri.org/membership.php
[34] videnskabelig svindel : http://euro-med.dk/?p=11914
[35] kommunistiske: http://euro-med.dk/?p=10248
[36] regering / styring: http://euro-med.dk/?p=10021
[37] 20%, der har haft noget med klima at gøre: http://wattsupwiththat.com/2009/02/17/william-schlesinger-on-ipcc-something-on-the-order-of-20-perce
nt-have-had-some-dealing-with-climate/

[38] illuministerne : http://euro-med.dk/?p=511
[39] franske præs. Jacques Chirac 20. Nov. 2000: http://sovereignty.net/center/chirac.html
[40] The Los Angeles Times 16 Dec. 2009:: http://www.latimes.com/news/nation-and-world/la-fg-climate-ban16-2009dec16,0,1781040.story
[41] The New York Times 25. Oct : http://www.nytimes.com/2009/10/26/opinion/26iht-edban.html?_r=1
[42] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederban-20ki-2dmoon14.jpg
[43] Al Gore : http://www.prisonplanet.com/gore-u-s-climate-bill-will-help-bring-about-global-governance.html
[44] Alex Jones show in 2007 : http://www.prisonplanet.com/articles/july2007/090707closertosun.htm
[45] Herman Van Rompuy: http://euro-med.dk/?p=11825
[46] 2009 er det første år med global styring: http://www.youtube.com/watch?v=-dR9Ur8L1es
[47] Gorbatjovs World Political Forum : http://www.theworldpoliticalforum.net/about/
[48] deltager i COP15: http://www.theworldpoliticalforum.net/
[49] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedernonscientist11.jpg
[50] videnskabelige tidsskrifter: http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100020043/climategate-cru-scientists-deserve-nobel
-prizes-and-very-probably-knighthoods-too-claims-reasonable-and-unbiased-new-scientist-magazine/

[51] DR-Nyhederne 18. dec, 2009: http://www.dr.dk/Nyheder/Temaer/Oevrige_temaer/2009/Klima/Klimanyheder/Nyheder/20091218075213.htm
[52] AP 16 Dec. 2009:: http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5iVSJ7s8f8shthaaZ9XjnXPsLubkwD9CK0KP00
[53] Spiegel 24 Nov. 2009:: http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,662887,00.html
[54] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedertyske-aktivister-kl-405039y1.jpg
[55] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbabel-2dtower-2deurope-2dmany-2dtongues-2done-2dvoice-2d15014.jp
g

[56] varmeste, der nogensinde var registreret: http://www.telegraph.co.uk/earth/copenhagen-climate-change-confe/6758757/Copenhagen-climate-summit-p
ast-decade-warmest-on-record-says-Met-Office.html

[57] temperaturerne endog iflg. IPCC medlem Mojib Latif aftog: http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,662092,00.html
[58] G20, en bogstavelig Rothschildsk verdensregering: http://euro-med.dk/?p=7795