Globaliseringen/Den Nye Verdensorden - Vor PĂ„tvungne Forbandelse

Posted By Anders On July 19, 2008 @ 00:09 In Dansk, Euromed | 2 Comments

Nu har jeg så ofte distanceret mig fra globaliseringen som en ond ideologi designet til at berøve os vores demokrati, moral, kristendommen, vores kultur og vores identitet - og hvad giver den os til gengæld? Har jeg overset lyset i globaliseringen?

Den globale fremtid, New World Order (det er det samme i henhold til blandt andre Gordon Brown - [1] video), drejer sig, som jeg - og Gordon Brown, har set det, udelukkende om penge. Dens gave til vore sjæle er en hjernevasket ubekymret, dyrisk eksistens uden dybere mening og indflydelse ved hjælp af narkotika, alkohol pop og fri sex. Fred understreges altid, midlerne til at opnå den globale fred er tilsyneladende større og større krige - medmindre alle lader FN, NATO og de multinationale selskaber bestemme og overgiver os.

Den globalistiske verden er [2] CIAs verden, Council on Foreign Relations og Rockefellers spionapparat bag EFs tilblivelse. Den kontrollerer vore medier - se dette [3] formentligt ægte [4] CIA-strategi-papir fra 1991:"A. Medier 1) a. "CIA har forbindelser med enhver større  radiostation, avis, ugeblad og fjernsynsnetværk i nationen. Dette har hjulpet os med at vende nogle efterretningsfiaskoer" til "efterretningssuccesser" . I mange tilfælde har vi haft held til at overtale journalister til at udsætte, tilbageholde, ja endog til at skrotte historier, som kunne påvirke nationens sikkerhedsinteresser negativt."

Kommentar
Dette kunne være grunden til, at vi aldrig i vore medier har hørt om Euromediterranien Projektetet eller den Nye Verdensordens institutioner.


[5] [5] [5] I flg. Congress Record [5] d. 15. dec.1987 sagde US Senator Jesse Helms , der døde for blot et par dage siden, noget hidtil uhørt fra gulvet i det amerikanske senat (nederst på siden):

"De industrielle sektorers politik, primært de multinationale selskabers, er påvirket af  pengecentre gennem lånefinansiering og gennem de store blokke af aktier, der kontrolleres af finanscentrenes banker ….

Venstre: senator Jesse Helms Højre: Tidligere Rockefeller Foundation logo - taler for sig selv.

De ledende kredses synspunkt kaldes globalisme i dag. For ikke så længe siden, blev dette synspunkt kaldt "en-verdens" opfattelsen af dens kritikere. Sætningen er ikke længere på mode blandt de raffinerede; endnu, er navnet "en-verden" stadig passende, fordi intet har ændret sig i sind og handlinger hos dem, der fremmer politik i overensstemmelse med dens grundlæggende principper.

Hr. formand, i det globale verdenssyn tæller nationalstater og nationale grænser ikke. Selv forfatninger er irrelevante for udøvelse af magten. Frihed og tyranni, opfattes som hverken nødvendigvis gode eller onde, og slet ikke som en bestanddel af politik. I dette synspunkt, bør de internationale finansielle og industrielle kræfter være rettet imod at realisere dette en-verdens-design

. …. Og [6] Jesse Helms tilføjede:" Disse insideres verdenssyn karakteriseres af ateisme og materialisme. Alt hvad  der betyder rnoget for dem, er at maksimere deres profit ved at svinge deres dobbeltæggede økse af gæld og monopol. Det er ikke overraskende, hvis insidere fra disse klubber også konspirerer om at forene deres kræfter med Kremls ledere, hvis syn på verden også er ateistisk, materialistisk udbytning."

Han fordømte  "Udenrigsministeriet, handelsministeriet, visse banker og finansielle koncerner, multinationale selskaber og skattefrie fonde [siger, at de reelt kontrolleres af] organisationer såsom Council on Foreign Relations, RIIA (Chatham House- England), den Trilaterale Kommission, Dartmouth- og Bilderberg-gruppemøderne , Aspen       

                                                                                                                                  Den Trilaterale Kommissions  logo

Institute og Atlantic Insititute ", der , sagde han,"  bruger dem til at udbrede og koordinere planer om en såkaldte ny verdensorden, der betjener erhvervslivet og finansielle kanaler i den politiske verden "                                                                                                                                   
[7] For nylig modtog jeg en globalistisk trosbekendelse på denne blog - en kommentar fra en person, der hyldede globalismen.
Ved første blik var jeg overrasket. Så gik det op for mig, at der virkelig er ærlige folk, som seriøst tror på den Nye verdensordens propaganda.
“Jeg støtter globaliseringen, fordi jeg tror, at god regering beskytter de fleste borgere mod private interesser, der ødelægger deres liv. Da mutinationale selskaber allerede er globale, tror jeg ærligt, at den eneste måde at stoppe udnyttelsen af den 3. verdens arbejdskraft og krig og hungersnød, er at få en effektiv verdensregering som regerer alle folk. Det vil få landene til at ophøre med at konkurrere massivt med hinanden."

[8] Kommentar
Her foreligger en fundamental misforståelse. Kommentatoren tror på politikeres gode vilje - og  tror, at verdenregeringens politikere kan beskytte os mod de grådige multinationale selskaber.
Ja, men det kan de ikke, fordi det ikke er meningen med dem.

Han kan ikke se, at den globalistiske Nye Verdensordens-bevægelse har sin [9] oprindelse i den store forretningsverden: Globalismens mål er at lade  Kong Mammon i lommen på en  [10] lille klike af hensynsløse, yderst intelligente forretningsfolk, regere verden.

Disse selskaber [11] ejes  af Den Nye Verdensordens/verdensregeringens banker og oliefyrster, der har 2 formål: penge og magt.
 
For den intereserede: [12] her er en omfattende oversigt over, hvad den Nye Verdensorden/verdensregering er.
Denne bog er fuld af Nye Verdensordens-citater. Her er blot nogle få appetitvækkere fra kapitel 5: "interdependens" ,  "verdensstaten er uundgåelig - og vil blive til på en af 2 måder:  integration i FN eller vi bliver gjort til slaver af sejrherren i 3. verdenskrig."
Nelson Rockefeller: "Nationalstaten er forældet.Jeg håber på en verdensforbundsstat." Og  Council on Foreign Relations medlem Richard Gardner 1974: "Verdensordenshuset: Et sidste løb omkring den nationale suverænitet, der bliver bortædt stykke for stykke, mursten for mursten med traktater og ordninger under FN". En verdensreligion, der endog gør FN guddommelig (kapitel 12) og "milieutruslen" er egnede redskaber til at drive folkeslagene hen imod en verdensstat.

Da ikke engang vores  “demokratisk” valgte politikere på nationalt niveau - for slet ikke at tale om EU-niveau - er af god vilje og opsatte på nogen som helst andens intereser end deres egne  - hvordan kan god vilje til at bekymre sig om vore behov og interesser da forventes på FN/multinationalt selskabsniveau? Hidtil har den uofficielle verdenregering ikke interesseret sig for os i positiv forstand.

Når man ser på verdens politiske systemer, se man korruptionsspøgelset overalt. EU er et trist eksempel. For ikke at tale om den 3. verdens politikere.
Hvordan kan sådanne folk pludselig begynde at interessere sig for verdensbefolkningerne, når de ikke engang interessereer sig for deres eget folk?

Historien viser, at imperier, der er bygget på dette grundlag, går i opløsning i krige, idet "krage søger mage". Intet stort imperium har overlevet mere end nogle få hundrede år højest: Babylon, Assyrien, Persien, Grækenland, Rom, Spanien, Djenghis Khan, Osmannerriget, det Britiske Imperium, Hitlertyskland, Sovietunionen.

Denne Nye Verdensorden er en fortsættelse af det kommunistiske system, som i den grad  mislykkedes, fordi den kuede  frihed, den foragtede og udplyndrede folk og anså dem for at være fornuftsløse dyr.

Verdensstaten - selv bestræbelserne hen imod den,  er den sikre vej til kaos og elendighed.

[13] The Telegraph d. 13. juli 2008, kunne man læse flg.:
"Sidste uge offentliggjorde Goldman Sachs et papir, der viser en hidtil uset stigning rundt om i verden af indkomster på mellem $ 6000 og $ 30000. (Nuvel, jeg er skeptisk, når denne [14] Rotschild datter roser den nye Verdensordens resultater). Faktisk er antallet af personer i denne indkomstkategori steget med omkring 70 millioner om året, og vi anslår det vil stige med omkring 90 millioner om året i 2030.
Omdrejningspunktet i alt dette er en udvidelse af den såkaldte BRIC økonomier. Fremkomsten af Brasilien, Rusland, Indien og især Kina, tæt fulgt af en anden gruppe af nye vækstøkonomier med store befolkninger, som vi har døbt "Næste 11", vil dominere vores fremtid.

De vil ønske og har brug for uddannelse. Mulighederne for vores bedste skoler og universiteter til at deltage i at imødekomme dette behov er enorme, både i det britiske uddannelsessystem, men måske også som en ny form for "eksport".

Måden at reagere på er at drage nytte af verdens udfordringer og at holde vores grænser åbne, drage fordel af de enorme forretningsmuligheder, Fremtiden er lys."

Kommentar
Dette er en rent finansiel betragtning, der udelader vigtige spørgsmål såsom kultur, religion, identitet og samhørighed i verdens"samfundet". Det er netop grunden til, at fremtiden ikke er lys - men meget dyster.

Og det så meget mere, som den nye globale middelklasse vil udvikle sig på vor bekostning som man nu ser det i USA, hvor mange falder ud af middelklassen.
 
F.eks synes det  denne forfatter ligegyldigt, om sharia eller britisk lovgivning vil sejre i Storbritannien og resten af verden. For de fleste mennesker er dette ikke ligegyldigt.

Har jeg virkelig overset globaliseringens velsignelser? 
Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=1250

URLs in this post:
[1] video: http://www.youtube.com/watch?v=Uv5cqh26CC0
[2] CIAs verden, Council on Foreign Relations og Rockefellers spionapparat bag EFs tilblivelse: http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml;sessionid=RFXOIHUFMLM03QFIQMFCM5WAVCBQYJVC?xml=/news/2000
/09/19/wspy19.xml&secureRefresh=true&_requestid=7007

[3] formentligt: http://www.exopolitik.org/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=1
[4] CIA-strategi-papir: http://disclosureproject.org/PDF-Documents/CIAMemo.pdf
[5] Image: http://www.godlikeproductions.com/forum1/message335787/pg1
[6] Jesse Helms: http://www.policestateplanning.com/eu_and_globalism__facts_denied_to_the_public.htm
[7] For nylig modtog jeg en globalistisk trosbekendelse på denne blog: http://euro-med.dk/?p=1101
[8] Image: http://euro-med.dk/billeder/eu-flag-med-miskmask-af-stjerner.jpg
[9] oprindelse i den store forretningsverden: http://euro-med.dk/?p=488
[10] lille klike af hensynsløse: http://euro-med.dk/?p=528
[11] ejes: http://euro-med.dk/?p=928
[12] her er en omfattende oversigt over, hvad den Nye Verdensorden/verdensregering er.
: http://www.scribd.com/word/full/194006?access_key=66vfj2hp269ww
[13] The Telegraph d. 13. juli 2008: http://www.telegraph.co.uk/opinion/main.jhtml?xml=/opinion/2008/07/13/do1303.xml
[14] Rotschild datter: http://www.rothschild.de/InvestmentBanking/ibleague.asp?id=ib-regional-manda