Professor RM Carter Piller Med Al Gores Ufrivillige Hjælp Myter Om “Global Opvarmning” Fra Hinanden

Posted By Anders On December 17, 2009 @ 00:00 In Dansk, Euromed | No Comments

[1] Vinter_404430y[2] København, Politiken 17. dec. 2009, Temperatur - 4.3 grad C kl. 11.20. Gud ler ad de [3] luciferiske varmister, der bilder sig ind at være hans ligemænd. 

Resumé: Eliten bag FNs Københavnskonference ved, at det hele bygger på en løgn - og bliver aggressiv, når man stiller den nærgående spørgsmål om f.eks. Climategate svindelen. Prof. Robert M. Carter opstiller 10 myter - som han derpå tilbageviser. Der er ingen menneskeskabt global opvarmning. Co2 ville kun spille en minimal rolle, hvis der havde været en. CO2-skatterne vil blive store - og vil ikke føre til afkøling. Der er ingen stigning af havspejlet - ud over de 1-2 mm om året, som har været gældende i de sidste 150 år.  Isen i både Arktis og Antarktis vokser. Putins klimarådgiver kalder klimaideologien den mest påtrængende og aggressive ideologi siden kommunismens fald. Ikke så mærkeligt, for klimaideologiens "bæredygtighed" og Agenda 21 er renlivet kommunistiskk ideologi/diktatur.Isbjørnene har det godt, æder ikke deres unger pga. sult, som varmisterne påstår - men for at sikre deres eget afkom eneret til territoriet. Tony Blair er dukket op i København. Siger først,at man nok ikke kan stole på klimavidenskaben- og derpå, at det kan man alligevel godt - og derfor er  det groft uansvarligt ikke at gribe ind nu. Underforstået for, at hans firma kan sælge grøn teknik. Den nye danske milieuminister, Lykke Friis, som er medlem af David Rockefellers Trilaterale Kommission lige som Lene Espersen, siger lige ud, at vi nu lever i den Nye Verdensorden, hvad også udenrigsminister Per Stig Møller siger. De ved, at de har gjort os så dorske i velstand og med hjernevask gennem Rockefellers medier, at vi ikke ved, hvad det kommer til at betyde ud over de ulykker, de allerede har sluppet løs på os (f.eks. [4] Vejle-sneindvandringen, som vi jo også sluger råt).

Højre: Danmark/Vejle d. 16. dec. 2009. Mere sne og frost på vej til København iflg. meteorologerne

Mangt og meget bliver sagt om “den globale opvarmning” – det meste af uvidende politikere, der bakkes op af “videnskabsfolk”, hvis stillinger afhænger af, om man kan bilde folk ind, at der er en opvarmning – ikke af, om der faktisk er en. Navne som [5] Al Gore, [6] her, IPCC, [7] James Hansen (NASA-GISS), [8] Phil Jones (CRU) er afskrækkende eksempler – og nu slutter [9] Rothschild-agenten Tony Blair sig til koret. Her stiller en [10] journalist IPCC medlemmet Stephen Schneider ubekvemme spørgsmål i København om Climategate – og bliver så bortført af en aggressiv FN-vagt i stedet for at få et svar.  [11] Schneider var en af IPCC-nobel-pristagerne i 2007. Han provokerer og fornærmer gerne klimaskeptikere – men [12] tør ikke møde dem, når han bliver udfordret, hvad gururen, [13] Al Gore, heller ikke gør. [13] Al Gores gorillaer behandler spørgsmålsstillere på samme måde.

Al Gore opdigtede i sin frækhed de alarmistiske klimamyter - og punkterer dem selv i sin dumhed
[14] Al-gore-fire_jpg_495115dUSA's tidligere vicepræsident, Al Gore, udgav i 2007 en film, "[15] En Ubekvem Sandhed". Ifølge en britisk domstol indeholder den mindst 11 alvorlige fejl, bl.a., at havspejlet var ved at stige 7 meter! Nu har Al Gore  desperat forsøgt igen - og denne gang blamerer han sig i en tale på Københavnskonferencen: [16] The Times 15. dec. 2009: "Disse tal er friske. Nogle af modellerne tyder for dr [Wieslav] Maslowski på, at der er 75 procent chance for, at hele den nordlige polare iskappe kan være helt isfri i sommermånederne inden for fem til syv år." "Det er uklart for mig, hvordan dette tal er fremkommet," siger dr Maslowski. "Jeg ville aldrig forsøge at vurdere sandsynligheden for noget så nøjagtigt som dette." Gore's kontor indrømmede senere, at de 75 pct blev brugt af dr Maslowksi som en "cirkaangivelse" for flere år siden i en samtale med Gore. Den pinlige fejl kastede en yderligere skygge over konferencen efter kontroversen over de hackede e-mails fra University of East Anglia's Climate Research Unit."
Hvad siger en kompetent Videnskabsmand uden Økonomiske Interesser i" global opvarmning "? 

[17] Størrelseaf-1 tons-co2[18] Global Research 9 Dec. 2009  Af professor Robert M. Carter, som er forsknings-professor ved James Cook University (Queensland) og University of Adelaide (South Australia). Han er palæontolog, stratigraf, havgeolog og miljø-videnskabsmand med mere end tredive års erhvervserfaring. Her er et [19] video interview  med professor Robert Carter. Og her er hans mening kort sammenfattet.

1. Klimaet har altid ændret sig, og vil altid gøre det. Den antagelse, at Jorden før den industrielle revolution havde et "stabilt" klima er simpelthen forkert. Det eneste fornuftige at gøre ved klimaforandringerne, er at forberede sig derpå.
2. Nøjagtige temperaturmålinger fra vejr-balloner og satellitter siden slutningen af 1950'erne viser ingen atmosfærisk opvarmning siden 1958. Derimod viser [7] termometerregistreringer en gennemsnitlig temperaturstigning på ca. 0.4 grad C. Mange videnskabsmænd mener, at termometerregistreingerne måler for meget pga. byvarmevirkning og andre kunstige påvirkninger.
3. På trods af udgifter på mere end 50 milliarder dollars til udkig derefter siden 1990, er intet entydigt menneskeskabt (human) signal blevet identificeret i det globale temperaturmønster.
4. Uden drivhuseffekten ville den gennemsnitlige overfladetemperatur på Jorden være -18 C i stedet for deligevægtige15 C, der har næret livets udvikling. Kuldioxid er en mindre drivhusgas, der er ansvarlig for ~ 26% af den samlede drivhuseffekt, hvoraf til gengæld højst 25% kan tilskrives kuldioxid fra menneskelig aktivitet. Vanddamp, der bidrager med mindst 70% af effekten, er langt den vigtigste af drivhusgasserne i atmosfæren.
5. På både årlige (1 år) og geologiske (op til 100.000 år) tidsskalaer, går ændringer i atmosfærens temperatur forud for ændringer i CO2. Kuldioxid kan derfor ikke være den primære drivende kraft  for temperaturstigning (om end stigende CO2 forårsager en lille mild positiv temperatur feedback).
6. FNs Internationale Panel om Klimaændringer (IPCC) har fungeret som den vigtigste panikmager for den globale opvarmningslobby, der førte til Kyoto-protokollen. Det er fatalt, at IPCC er en politisk, ikke videnskabelig organisation. Hendrik Tennekes, pensioneret direktør for forskningen på Royal Netherlands Meteorological Institute, siger, at "IPCCs bedømmelsesproces er fatalt mangelfuld" og at "IPCC bevidst ignorerer mønsterskiftet, der skabtes af den førende meteorolog i det tyvende århundrede, Edward Lorenz". 
 [20] Stop global-warming-now7. Kyoto-protokollen vil koste mange billioner dollar og lægger en betydelig afgift på de lande, der har underskrevet den, men vil ikke give nogen væsentlig afkøling (mindre end ,020 grad C i 2050, under forudsætning af, at alle forpligtelser er opfyldt). Det russiske videnskabsakademi siger, at Kyoto-protokollen ikke har noget videnskabeligt grundlag; Andre Illarianov, ledende rådgiver for den russiske præsident Putin, opfordrer Kyoto-isme "en af de mest aggressive, påtrængende, destruktive ideologier siden kommunismens og fascismens sammenbrud ". Hvis Kyoto var et "første skridt", så var det i den forkerte retning – lige som den senere "Bali-køreplan".
 8. Klimaændringer er en ikke-lineær (kaotisk) proces, nogle dele af dem er kun svagt eller slet ikke forstået. Ingen deterministisk computer-model vil   nogensinde være i stand til at foretage en præcis forudsigelse af klimaet 100 år ud i fremtiden.
 9. Ikke overraskende er derfor eksperter i computermodeller også enige om, at ingen klimamodeller nu eller sandsynligvis i nær fremtid er i stand til at lave præcise forudsigelser af regionale klimaændringer.
 10. Den største Usandhed om menneskets globale opvarmning er den påstand, at næsten alle forskere er enige om, at den finder sted, og med farlig hastighed. Virkeligheden er, at næsten ethvert aspekt af klimaforskningen er genstand for heftig debat. Endvidere har tusinder af kvalificerede forskere i hele verden underskrevet erklæringer, som sætter spørgsmålstegn ved beviserne for hypotetisk menneske-forårsaget opvarmning, og som støtter en rationel videnskabelig (ikke følelsesmæssig) tilgang til undersøgelser inden for rammerne af kendte naturlige klimaændringer.

 OM 10 GLOBALE OPVARMNINGSMYTER GISS-raw-temp-199

                      NASAs [21] globale temperatur 1999 - før de blev manipuleret til at vise stejl global opvarmning i 1990erne.

Myte 1 Den gennemsnitlige globale temperatur (AGT) er steget i de seneste få år.
Faktum 1 Inden for fejlgrænserne er AGT ikke steget siden 1995 og er faldet siden 2002, på trods af en stigning i atmosfærens CO2 på 8% siden 1995.
Myte 2 I slutningen af det 20. århundrede er AGT steget faretruende hurtigt og nåede et hidtil uset omfang.
Faktum 2 Det sene 20. århundredes AGT-stigning skete med en hastighed på 1-2 C / århundrede, hvilket ligger langt under naturlige satser for klimaændringer gennem de sidste 10.000 år. AGT har været flere grader varmere end i dag, mange gange i den seneste geologiske fortid.
Myte 3 AGT var relativt uændret i præ-industriel tid men er skudt i vejret siden 1900 og vil stige med flere grader mere i løbet af de næste 100 år (af Mann, Bradley og Hughes "hockey stavs"-kurve, og dens computer ekstrapolation).
Faktum 3 [22] Mann et al. kurven er blevet afsløret som et statistisk påfund. Der er ingen overbevisende beviser for, at fortidens klima var uforanderlig, heller ikke, at det 20. århundredes ændringer i AGT var usædvanlige, heller ikke, at farlig menneskeskabt opvarmning er i gang.
Myte 4 Computermodeller forudsiger, at AGT vil stige med op til 6 grader C i de næste 100 år.
[23] Faktum 4 Deterministiske computermodeller gør. Andre lige så gyldige (empiriske) computermodeller forudsiger afkøling.
Myte 5 Opvarmning på mere end 2 grader C vil have katastrofale virkninger på økosystemer og menneskeheden med.
Faktum 5 En ændring på 2 grader C  ville være langt under tidligere naturlige grænser. Økosystemer har skullet tilpasse sig sådanne ændringer i umindelige tider. Resultatet er den proces, vi kalder evolution. Menneskeheden kan tilpasse sig alle klimatiske ekstremer og gør det faktisk.
Myte 6 Yderligere menneskelig udledning af CO2 til atmosfæren vil medføre farlig opvarmning og er generelt skadelig.
Faktum 6 Ingen menneskeskabt  opvarmning er hidtil blevet opdaget, som kan adskilles fra det naturlige systems variatioMenneskeskabt-co2-udledn.n og støj. Eventuel yderligere menneskelig opvarmning, som måtte opstå, vil sandsynligvis beløbe sig til mindre end 1 grad C. Atmosfærisk CO2 er en gavnlig gødning for planter, herunder især kornafgrøder, og fremmer også  effektivt fordampning-transpiration.

Venstre: Global atmosfærisk CO2-stigning siden 1860. Den blå linje i bunden er menneskeskabt CO2-udledning, nemlig omkring 1% af den samlede mængde.
Af Alan Siddons og Joe D'Aleo. 
[24] D´Aleo har fungeret som medlem af og derefter formand for American Meteorological Societys 'Udvalg for Vejr-analyse og Forudsigelser” og har ledet nationale konferencer for både det amerikanske Meteorologiske Selskab og den Nationale Weather Association. D'Aleo blev for nylig valgt til bestyrelsesmedlem for American Meteorological Society. Begge skriver i "[25] Climate Realists"

Myte 7 Ændringer i solens aktivitet kan ikke forklare de seneste ændringer i AGT.
Fakta 7 Solens udstråling varierer på flere måder på mange tidsskalaer (herunder de 11 -, 22 og 80 årige solcyklusser), med samtidig effekt på Jordens klima. Mens ændringer i den synlige stråling er små, er ændringer i partikelbevægelser og magnetfelt kendt for at udøve en stærk klimatisk virkning. Mere end 50% af de 0,80 C stigning i AGT, der er  observeret i løbet af det 20. århundrede kan tilskrives solforandring.
Myte 8 Hidtil uset smeltning af isen finder sted i både de nordlige og sydlige polarområder.
Fakta 8 Både Grønlands og Antarktis´ iskapper vokser i tykkelse og afkøling på deres top. Havis omkring Antarktis har nået en rekord-udstrækning i 2007. Temperaturerne i Arktis er netop nu ved at nå niveauer for  naturlig varme, som man oplevede i begyndelsen af 1940'erne, og området var endnu varmere (hav-isfri) i tidligere tider.
Myte 9 menneskeskabt global opvarmning er årsag til farlig stigning i det globale havspejlsniveau (SL).
Fakta 9 SL ændring adskiller sig fra tid til tid og sted til sted mellem 1955 og 1996, for eksempel faldt SL i Tuvalu med 105 mm (2,5 mm / år). Det globale gennemsnits-SL er en [26] Polar_bear_eating-cubstatistisk måling uden værdi for miljøplanlægningsformål. En global gennemsnitlig SL stigning på 1-2 mm / år forekom naturligt i løbet af de sidste 150 år, og viser ingen tegn på menneske-påvirket stigning.
Myte 10 Stigningen i AGT i slutningen af det 20. århundrede forårsagede en stigning i antallet af alvorlige storme (cykloner), eller i stormintensitet.
Fakta 10 Meteorologiske eksperter er enige om, at ingen tiltagen af storme har fundet sted ud over den naturlige variation i klimasystemet.

Her er en anden myte: [27] The Times 9 Dec. 2009: En hanisbjørn slæbte på uhyggelige rester af en hvalp, som den havde fanget og dræbt i Hudson Bay, Canada, efter at have adskilt den fra sin mor - et af et stigende antal tilfælde af kannibalisme i henhold til klimaændrings-kampagneledere.
Bjørnene kan blive tvunget til at æde deres egen art, når langsommere dannelse af isen i Arktis efterlader dem med en dalende platform, hvorfra man kan jage sæler, ifølge en undersøgelse foretaget af amerikanske og canadiske forskere i 2006. World Meteorological Association rapporterede i går på FN's klimakonference i København, at dette årti er på vej til at blive det varmeste siden registreringen blev grundlagt i 1850, og at 2009 kan tælles blandt fem varmeste år.
[28] Tony-blair-pengemaskineMen en lokal Inuit leder afviste tanken om en forbindelse mellem kannibalisme og klimaændringer. Jose Kusugak, formand for Kivalliq Inuit Association, fortalte journalisterne: "En hanisbjørn, der spiser en hvalp bliver en stor historie, og de forsøger at parre det med klimaforandringer og så videre. Det bliver absurd, når det er en normal, normal begivenhed."
Kommentar: Fænomenet kendes også fra løver. Når en han overtager en hun med unger, dræber den ungerne for at fylde territoriet med sit eget afkom. Meldingen fra World Meteorology Association [29] baserer sig på CRU´s forfalskede tal.

Hvorfor myten om global opvarmning overhovedet opstod: Begærlighed og løgne
[30] The New York Times 2 Nov. 2009: Al Gore er ved at blive verdens første  CO2-milliardær!

[31] The Telegraph 13 Dec. 2009: Efter ‘Climategate Skandalen’ sagde Mr Blair, at “videnskaben ikke er så sikker, som visse forkæmpere påstår”.
Men så:
[32] The Mail Online 14 Dec. 2009: I en tale - som den tidligere premierminister fastholder, at han holdt gratis- sagde Tony Blair i København, at det ville være "groft uforsvarligt" at undlade at underskrive en aftale for begrænse de globale udledninger af drivhusgasser. Men hans opdukken vil rejse mistanke om, at han planlægger at score kassen på den globale opvarmning. Det kommer kun få uger efter at han indregistrerede internetnavnet »[33] Low Carbon Capital Fund" - der menes at være en måde at tjene på efterspørgslen efter grøn teknologi på. I sin tale sagde Tony Blair, at der var en »stor mængde videnskabelig støtte" til ideen om den menneskeskabte globale opvarmning. Gruppen - som arbejder med mere end 50 internationale virksomheder, herunder BP, Coca-Cola og Nestle - støtter idéen om at udstede obligationer til grøn-drejede investorer. Tidligere i denne måned, viste det sig, at hr. Blair var blevet betalt tusindvis af pounds for at godkende et fossilt brændselskraftværk, der ejes af en Aserbajdsjan oligark. Han har lukrative konsulentaktiviteter hos Rothschildagenten [34] JP Morgan og Zurich Financial.

[35] The Wall Street Journal 2 Dec. 2009: Udbud skaber, som vi ved, sin egen efterspørgsel. Så for hver ekstra milliard i statsligt finansierede tilskud (eller de snesevis af millioner fra fonde som Pew Charitable Trusts), er universiteter, forskningsinstitutter, interessegrupper og deres forskellige aflæggere og pårørende dukket op for at modtage dem. I dag udgør disse grupper en slags økosystem i sig selv. De afhænger af en iboende korrumperende forudsætning, nemlig at den hypotese, som deres levebrød afhænger af, faktisk er blevet bevist. Mangler dette bevis, forsvinder alt det, de repræsenterer, herunder de tusindvis af arbejdspladser. Dette er, hvad der er kendt som en stærk interesse, og særinteresser er en fjende af sund videnskab.
I en af de mere sigende oplysninger fra sidste uge, skriver en computer-programmør for CRU temperatur-databasen: "Jeg er meget ked af at måtte meddele, at resten af databaserne synes at være i næsten lige så dårlig en tilstand som Australien var (dvs. et syndigt rod). . . . Aarrggghhh! Der virkelig er ingen ende i sigte. . . . Vi kan få et ordentligt resultat, men kun ved at inkludere et læs affald! "Som professor Carter siger: Der er ingen menneskeskabt klimakrise - selv om der er lokal forurening, der er slem nok.

Kommentar
Myter i menneskehedens historie var religiøse forsøg på at forklare det uforklarlige: Skabelsen. Som videnskaben udviklede sig blev myterne færre og færre, fordi flere og flere fysiske fænomener kan forklares - men ikke det centrale spørgsmål: hvilken kraft startede det hele? Hvilken intelligens skabte og formede livet? Nu vender “forskerne” tilbage til at skabe klimamyter, som i virkeligheden er en simpel løgn: kloden skulle varmes op på grund af menneskets aktiviteter, siger de, fordi de ved, at denne løgn er en nødvendighed for, at de kan beholde deres job, hhv. score kassen. Dette er især trist, fordi politikerne [36] Lykke-friisgriber deres klimaløgn for at fremme en verdensstat for deres mestre, Rothschild's internationale kartel af bankfolk – og for at fylde deres tegnebog. Dette har bizarre virkninger: Det [37] australske senat har netop [37] forkastet meningsløs  CO2–lovgivning. Men nu er Australien i København ved at indgå aftale om at sende store summer til Kina for at formindske dets CO2-produktion. Australien har ikke pengene, men [38] må låne dem – i Kina!!!  Befolkningerne i verden er ved at blive gjort til grin af [39] Rothschild – opfinderen af CO2–skrønen – og hans vellønnede slæng.

For, som Danmark's nye klima og energi minister, Lykke Friis, [40] Trilateral Kommissionist og således David Rockefeller's lille pige, kom til at at slippe katten ud af sækken: "Det nye i den nye verdensorden er, at alle skal indgå i en aftale". En anden dansk minister, Lene Espersen, er også Trialateral Kommissionist. Den danske udenrigsminister, Per Stig Møller, taler nu åbent om en "[41] ny økonomisk verdensorden." De forkynder nu åbent Rothschilds / Rockefeller's Nye Verdensorden, fordi de ved, vi er blevet lullet i søvn i velstand.
.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=12442

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedervinter-404430y.jpg
[2] København, Politiken 17. dec. 2009,: http://politiken.dk/tjek/bolig/article861921.ece
[3] luciferiske: http://euro-med.dk/?p=7546
[4] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedervejle-2dsne.jpg
[5] Al Gore: http://www.abcnews.go.com/US/story?id=3719791&page=1
[6] her: http://euro-med.dk/?p=62
[7] James Hansen : http://euro-med.dk/?p=4825
[8] Phil Jones (CRU): http://euro-med.dk/?p=11914
[9] Rothschild-agenten Tony Blair: http://euro-med.dk/?p=307
[10] journalist IPCC medlemmet Stephen Schneider : http://www.youtube.com/watch?v=aUtzMBfDrpI&feature=player_embedded
[11] Schneider var en af IPCC-nobel-pristagerne: http://stephenschneider.stanford.edu/Biography/BioFrameset.html?http://stephenschneider.stanford.edu
/Biography/Biography.html

[12] tør ikke møde dem, når han bliver udfordret,: http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Schneider
[13] Al Gore, heller ikke: http://www.prisonplanet.com/al-gore-confronted-on-climategate-in-chicago.html
[14] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederal-2dgore-2dfire-jpg-495115d.jpg
[15] En Ubekvem Sandhed: http://www.heraldsun.com.au/opinion/a-convenient-fraud/story-e6frfifx-1111114607176
[16] The Times 15. dec. 2009:: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/copenhagen/article6956783.ece
[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederst-f8rrelseaf-2d1-20tons-2dco21.jpg
[18] Global Research 9 Dec. 2009: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=16467
[19] video interview : http://www.youtube.com/watch?v=hgaeyMa3jyU&feature=player_embedded
[20] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederstop-20global-2dwarming-2dnow1.jpg
[21] globale temperatur 1999 : http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/Monckton-Caught%20Green-Handed%20C
limategate%20Scandal.pdf

[22] Mann et al. kurven : http://euro-med.dk/?p=11029
[23] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermenneskeskabt-2dco2-2dudledn1.jpg
[24] D´Aleo : http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Joseph_D'Aleo
[25] Climate Realists: http://climaterealists.com/index.php?tid=
[26] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederpolar-bear-eating-2dcub1.jpg
[27] The Times 9 Dec. 2009: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6949625.ece
[28] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedertony-2dblair-2dpengemaskine2.jpg
[29] baserer sig på CRU´s forfalskede tal: http://www.telegraph.co.uk/earth/copenhagen-climate-change-confe/6758757/copenhagen-climate-summit-p
ast-decade-warmest-on-record-says-met-office.html

[30] The New York Times 2 Nov. 2009: http://www.nytimes.com/2009/11/03/business/energy-environment/03gore.html
[31] The Telegraph 13 Dec. 2009: http://www.telegraph.co.uk/earth/copenhagen-climate-change-confe/6803921/copenhagen-climate-summit-t
ony-blair-calls-on-world-leaders-to-get-moving.html

[32] The Mail Online 14 Dec. 2009: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1235629/is-blair-trying-cash-climate-change--ex-pm-arrives-s
ummit-urge-greenhouse-gas-deal.html

[33] Low Carbon Capital Fund: http://www.london.gov.uk/news/docs/london-low-carbon-report-09.pdf
[34] JP Morgan: http://euro-med.dk/?p=3973
[35] The Wall Street Journal 2 Dec. 2009: http://www.wiseupjournal.com//?p=1265
[36] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederlykke-2dfriis-thumb.jpg
[37] australske senat har netop : http://news.bbc.co.uk/2/hi/8389909.stm
[38] må låne dem – i Kina!!! : http://www.news.com.au/couriermail/story/0,1,26476987-953,00.html
[39] Rothschild – opfinderen af CO2–skrønen : http://euro-med.dk/?p=10587
[40] Trilateral Kommissionist: http://euro-med.dk/?p=547
[41] ny økonomisk verdensorden: http://jp.dk/morgenavisen/erhverv/article1832441.ece?jp_user_id=