Ny Verden- Nye Løgne - Gamle Motiver

Posted By Anders On July 16, 2008 @ 23:18 In Dansk, Euromed | No Comments

Verden er i en menneskeskabt krise
Der Spiegel Online 16. juli, 2008
: Europa, der holdt verdensøkonomiens storme i tømme i det sidste års tid, er til sidst bukket under. Spanien, Irland og Danmark er enten i recession eller på randen dertil. Italien stagnerer. Frankrig svækkes hastigt. Og Tyskland, vakler pludseligt og er ved at snuble - og tilintetgør derved det tilbageværende håb om, at Europa kunne undgå postyret i USA.

Boligkreditmarkedskrisen i USA spreder sig hurtigt til Europa. [1] The Times Online 11. juli, 2008: “Det er den hastighed, hvormed økonomien synes at være i opløsning, der er så nedslående. Ifølge Halifax er huspriserne faldet 4,5 procent på kun to måneder, hvilket økonomerne siger, er det stejleste fald i 50 år (i Storbritannien).

[2] New York Times 15. Juli, 2008: Nervøse kunder foran  IndyMac Bank, USA. Stadig flere bankkrak  forestår. I Danmark er Trelleborg og Roskilde Bank brudt sammen - og småaktionærerne græder, fordi de har mistet en væsentlig del af deres alderdomsopsparing.

D.[3] 12. juli, 2008 berettede The Times Online om tiltagende katastrofale tilstande på  USAs boliglånemarked - som nu mobiliserer præsident Bush og US-regeringen foruden nationanalbanken FED for at redde 2 af de største boligkreditinstitutter, Freddy Mac und Fannie Mae fra bankerot. [4] 300 banker er ang. i fare for at gå bankerot i nær fremtid - hvilket vil være endnu værre end i 1929. Værdien af kreditterne aftager dag for dag. [2] Bankaktierne styrtdykker.
USAs byggebranche har det skidt og i sammenligning med tidligere falder flere og flere US-borgere ud af middelklassen, må forlade hus og hjem for at bo på
[5] parkeringpladser i Campingvogne.

Og 12. juli [6] desuden: “Frygt for en ny bølge af hedge-fondsammenbrud voksede i dag, da det viste sig, at erhvervsgrenen, der rådede over $ 2 billioner havde kørt sit værste investeringsafkast hjem i første halvdel af året siden de mest troværdige optegnelser begyndte.”

Samtidig er priserne på fødevarer stigende på grund af skyhøje oliepriser og [7] spekulation gennem Rothschild’s hedge-fonds og pensions-selskaber, der forsøger at genvinde, hvad de har mistet på oliespekulation. Disse kræfter skaber nu en meget høj inflation, som yderligere gør folk fattige, lige som EUs stadigt stigende indpumpning af muslimer til Europa.
I denne situation må mange arbejdsløse i Tyskland klare sig med 345 euro om månden + tilskud til en ringe bolig.

Til dette kommer den Nye Verdensordens fup [8] klima- ideologi og den hermed forbundne meget indbringende spekulation - stærkt styrket af EU’s [9] ETS-ECX spekulation-handelssystem - se [10] også her -  gennemført af Rothschild-Rockefeller og Al Gore virksomheder.

[11] EUObserver 16 July, 2008: Det tyske økonomiministerium har angrebet EUs forslag om at tage fat på på klimaforandring som “meningsløs” , medmindre andre store bidragere til drivhusgasudslippene også forpligter sig til væsentlige reduktioner. Hvis klimaforurenere som Kina, Indien og USA ikke også er ombord, ville EUs klimapakke (Reduktion med 21% of 2005  CO2- niveauet inden 2020) blot føre til skade for den tyske forretningsverden.

Endvidere, ville det andet element i ETS - kommissionens forslag om at begynde at bortauktionere tilladelser til at forurene i stedet for at give dem bort - undergrave selskabernes investeringsplaner.

Auktionering kunne endog forårsage, at den tyske papirs- og glasindustri går bankerot, siger pressemeddelelsen, der opsummerer konferencens tone.

På trods af stigende atmosfærisk CO2 (på grund af frigivelsen af havene) [12] her er den globale atmosfæriske temperatur konstant gennem de seneste 11 år. Det lader til, at Jorden er ophørt med sin passage ud af den lille istid fra 1500-ca 1870.

[13] Som underbygning for påstanden om global opvarmning fremføres ustandseligt, at Nordpolsisen smelter- og at man snart kan sejle over Nordpolen! Sandheden er, at isens udbredning er underkastet naturlige svingninger. Således har [13] Nordpolsisen faktisk i det sidste år bredt sig ikke mindre end 700.000 kvadratkilometer!!!

The [14] Royal Bank of Scotland forudsiger et sammenbrud af de finansielle markeder i de næste 3 måneders tid. I mellemtiden forsøger den amerikanske FED Reserve Bank at holde det synkende skib flydende.

[15] Der Spiegel Online Wirtschaft 8. juli, 2008: “Den verdensomspændende kreditkrise er vendt tilbage med fuld vægt - i Europa er byggebranchen ved at bryde sammen, finansaktier styrtdykker verden over. Den amerikanske FED lancerer nu en beredskabsplan: Det vil give Wall Street banker friske penge til længere end forudset - som sædvanlig skabt ud af ingenting med inflationen som den visse følgesvend.”

Som om dette ikke allerede var nok, er EU nu ved at indføre vejafgifter for transport med lastbiler og fly.
[16] [16] Lastbiler i Den Europæiske Union skal afkræves en vejafgift for deres produktion af luft-og støjforurening, i henhold til forslaget om “grønnere transport”, der præsenteredes af Europa-Kommissionen den 8 juli, 2008.

Arbejdskørsel er ansvarlig for 28 procent af EU’s CO2-emissioner
Forslaget tillader foranstaltninger svarende til bompengesystemer, der har været på plads i Schweiz - som ikke er medlem af EU - siden 2001. De særlige vejafgifter, skal beregnes ved et elektronisk system og vil kun angå køretøjer, der vejer mere end 3,5 tons.
En standard lastbil kan i gennemsnit forventes at betale ekstra fire til fem cent pr. kilometer. Disse eksterne omkostninger  falder i øjeblikket på skuldrene af borgerne,” sagde en tjenestemand ved Kommissionen.

I Schweiz er antallet af kørte kilometer med tung trafik faldet med 6,4 procent, mens mængden af transporteret gods steg med 16,4 procent mellem 2001 og 2005.
Samtidig var der en 10 procent reduktion i luftforureningen, og en seks procent reduktion af CO2-emissionen.

[17] [17] EUObserver: MEP’erne har den 8 juli godkendt en plan til også at omfatte luftfartsselskaber i forurenings-reduktions-Emission Trading Scheme (ETS) fra 2012 Flyselskaberne er herefter nødt til at nedsætte deres CO2-emissioner med 3 procent i 2012, og med 5 procent fra 2013 og fremefter.

Derudover vil de skulle betale for tilladelser, der dækker 15 procent af deres kvoter til at udlede CO2 - de resterende 85 procent vil blive tildelt gratis.

Det vil være ødelæggende for mange luftfartsselskaber, især i nutidens æra med høje brændstofpriser, og det vil  svække efterspørgslen,” tilføjede hun.

Til denne elendighed kommer den truende konflikt mellem Israel / USA og Iran - en konflikt, der af CNN anses for [18] 50% sandsynlig - men som har stor sandsynlighed for at blive en væbnet virkelighed, idet [19] alle ledende Israelske ledere synes opsat [19] derpå, før Pres Bush fratræder. En sådan konflikt menes at kunne sende olieprisen op på over 250 dollars pr. barrel.

Kommentar
EU har påstået at have skabt vor velstand, der kan modstå globale storme! Det passer jo ikke. EU har sågar brugt denne “Tryghed” som skalkeskjul til at få os til at acceptere det arrogante, selv-retfærdige EU system -  helt uberettigede krav.

Jeg finder det udmærket, at forurenende lastbiler er udstyret med diesel-filtre - men nytteløst og økonomisk ødelæggende at lade lastbilerne, dvs. os, betale for bekæmpelse af  [12] harmløs CO2 - der er helt uskadelig i forhold til klimaændringerne, som ikke er menneskeskabte, men en sol-skabt naturlig cyklus.

Men dette er taktikken og trumfkortet for Den Nye Verdensorden til at skabe kaos, så vi kan skrige efter verdensregeringsførelse - da man får os til at tro, at de katastrofer, de skaber,  er uundgåelige følger af, at de nationale stater - også EU - er for små enheder til at klare de mange globale problemer, som globalisterne bevidst skaber! Deres løsning er den virksomhedsledede, diktatoriske verdensstat.

Til sidst vil jeg citere [20] The Telegraph fra 13. juli , 2008
om vore politikere
“I dag har vi i George W. Bush en præsident, der bogstaveligt og billedligt har opbrugt sit lands kredit i verden. Angela Merkel kører Tyskland med anstændighed, men i afmagt. Hr. Sarkozy er en omvandrende ordbogsdefinition af ordet “charlatan.”
Og så er der hr. Brown. Hvad  ønsker disse ledere? Hvad mener de? Hvor fører de os hen? Har de forstået, hvad sker der? I dag fortæller vores ledere os ikke engang , hvad der er galt, endsige hvordan man skal rette det.

I de sidste ni måneder har den vestlige verden oplevet en krise i bank-systemet, der truer vores velstand. I Amerika, har FED måttet påberåbe sig nødsituationsklausuler om “usædvanlige og krævende omstændigheder”, stammende fra den Store Depression.
Det ville være rart, hvis vores ledere fortalte os, hvordan vi kom i denne situation.

Har Alan Greenspan’s ([21] medlem af Rockefellers [22] Council on Foreign Relations) politik med at holde renten lavere end deres naturlige niveau drevet priserne på aktiver langt ud over fornuftens grænser? Er hr. Greenspan stadig hr. Browns uformelle rådgiver om disse ting, for resten?
Det ville være endnu rarere at vide, hvor de mener, vi skal hen.
Det er vores politiske ledere, der bliver nødt til at reagere på det faktum, at vi er blevet forgældede forbrugere i en verden, hvor magten nu ligger hos producenterne.
Saudi Arabien er i stand til at få, hvad den ønsker. Iran er i stand til at true, ustraffet. Islamisterne kan transportere en Krumsabel i den ene hånd og en benzinpumpe i den anden.

Undersøg denne uges G8-foto-udvalg, og du er klar over, at du kigger på en gruppe mennesker med ringe magt, ingen svar og ingen vilje til at komme med nogen. Det er skræmmende.”


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=1244

URLs in this post:
[1] The Times Online 11. juli, 2008: http://business.timesonline.co.uk/tol/business/columnists/article4313144.ece
[2] New York Times: http://www.nytimes.com/2008/07/15/business/15bank.html?_r=1&oref=slogin
[3] 12. juli, 2008 berettede The Times: http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/banking_and_finance/article4319069.e
ce

[4] 300 banker er ang. i fare: http://www.mmnews.de/index.php/20080714614/MM-News/USA-Banken-Pleite-Welle-droht.html
[5] parkeringpladser i Campingvogne: http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,565724,00.html
[6] desuden: http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/banking_and_finance/article4305077.e
ce

[7] spekulation gennem Rothschild’s: http://euro-med.dk/?p=1111
[8] klima- ideologi: http://euro-med.dk/?p=34
[9] ETS-ECX spekulation-: http://euro-med.dk/?p=62
[10] også her: http://www.euractiv.com/en/climate-change/eu-emissions-trading-scheme/article-133629
[11] EUObserver 16 July, 2008: http://euobserver.com/9/26496
[12] her: http://euro-med.dk/?p=625
[13] Image: http://www.telegraph.co.uk/opinion/main.jhtml?xml=/opinion/2008/07/13/do1310.xml
[14] Royal Bank of Scotland : http://politikglobal.blogspot.com/2008/07/0807-12-einschtzung-der-rbc-bis-zum.html
[15] Der Spiegel Online Wirtschaft 8. juli, 2008: http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,564624,00.html
[16] Image: http://euobserver.com/9/26467
[17] Image: http://euobserver.com/9/26461
[18] 50% sandsynlig: http://money.cnn.com/2008/07/10/news/international/iran_oil/index.htm
[19] alle ledende Israelske ledere synes opsat : http://euro-med.dk/?p=1128
[20] The Telegraph: http://www.telegraph.co.uk/opinion/main.jhtml?xml=/opinion/2008/07/12/do1202.xml
[21] medlem: http://www.biblebelievers.org.au/cfrall2.htm
[22] Council on Foreign Relations: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_cfr_00.htm