Kommunistkapitalisterne Strammer Grebet Om EU

Posted By Anders On December 7, 2007 @ 03:01 In Dansk, Euromed | 2 Comments

EUROPEAN COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS (ECFR)
præsenteret offentligt 9. nov. 2007 som NGO

[1] Jean-Luc Dehaene (Belgien) - Medlem af Europaparlamentet, forhenværende premierminister i Belgien og  [2] Vicepræsident for det Europæiske Konvent (ophav til Forfatnings/Reformtraktaten):”Den nye udfordring for EU er at blive en global aktør og som sådan en aktiv bidragsyder til den globale regering. For at nå det må Europa tale med én stemme. European Council on Foreign Relations kan bidrage til at formulere det europæiske budskab”

[1] Helle Thorning Schmidt (leder af det danske socialdemokrati, statsministerkandidat): “Det Europæiske Council on Foreign Relations er et meget interessant initiativ og jeg er enig i opfattelsen af EU som igangsætter af et åbent globalt samfund. Der er bestemt behov for en mere pro-aktiv europæisk udenrigspolitik, og jeg er overbevist om, at ECFR kan spille en vigig rolle mht. at fremme denne dagsorden.”

Council on Foreign Relations har fast greb om EU og Kloden.

Helle Thorning Schmidt er leder af det danske socialdemokrati og sammen med George Soros medstifter af European Council on Foreign Relations (CFR). Således arbejder hun for kapitalisterne i US Council on Foreign Relations - USAs usynlige regering og Rockefellers udenrigsministerium- for at fremme den Nye Verdensordens kontrol over EU som model for deres en-verdensstat. Rockefeller vil have sit med renter: [3] Rockefeller og CFR bestak [3] EUs fædre i flg. deklassificerede US regeringspapirer.

[4] Medstifteraf ECFR og Medlem af det tyske CFR, den fhv. tyske udenrigsminister, Joschka Fischer, har til juni 2007 været en[4] “distingveret [5] diplomat” hos US Council on Foreign Relations , for at lære faget og styrke båndene mellem de 2 CFR.

På fotoet ser man i flg. BBC News [6] Joschka Fischer (sort hjelm) i færd med at prygle en politibetjent i 1973. Sådan ville han indføre den Nye Verdensorden, der dengang blev kaldt 68er revolutionen. I dag er han [7] uden anger - blot en smule smartere.

[8] Hvad er European Council on Foreign Relations (ECFR) ?
Ulrike Guérot, ECFR Büro, Berlin, tidligere ansat hos Rockefellers GMF.
“Det er en tænketank, grundlagt af George Soros.  Hans [1] 50 medstiftere omfatter  EU-Parlamentarikere, tidligere europäiske premierministre, nuværende EU- Ministre og deres rådgivere såvel som “intellektuelle”. Det har 7 kontorer i europæiske hovedstæder.

George Soros er[9] medlem i inderkredsen af [10] US Council on Foreign Relations,
der  også kaldes Rockefeller Udenrigsministeriet.
[11] Her er US Councils egen beskrivelse: Dets  3,400 medlemmmer omfatter næsten alle tidligere og nuværende præsidenter, udenrigs-, forsvars- og finansministre,  højtstående US regeringsmedlemmer og -ansatte, berømte videnskabsfolk og fremtrædende repræsentanter for forretningsverdenen, medier, menneskerettigheder og andre ikke-regeringsgrupper” . Soros deltog i  Bilderberg Møderne i 2000 og 2002 (Andreas v. Rétyi: Bilderberger, Kopp Verlag, Rottenburg 2006). Desuden er Soros [12] medlem af Trilateral Commission, som skal arbejde hen imod en sammensmeltning mellem Nordamerika, Euromediterranien og Fjernøsten.

[13] George Soros
er en   berygtet ungarsk spekulant.I 1992 knækkede han Bank of England gennem spekulation: solgte på én dag pund til en værdi af 10 milliarder dollars og tvang derved Storbritannien til at træde ud af den Europæiske Valutaslange og lade pundet devaluere. Soros tjente 1.1 milliard US dollars på den transaktion. I 1997 beskyldte den daværende malaysiske premierminister, bin Muhammad, under den asiatiske finanskrise Soros for at bruge sine rigdomme til at straffe ASEAN landene, fordi de havde optaget Myanmar som medlem. Senere kaldte han Soros en tosse! Thai nationalister har kaldt Soros en krigsforbryder, som suger blodet ud af hele folkeslag.

Men han støttede også østeuropæiske organisationer mod Sovjetregimet - og giver penge ud til ideologisk filantropi.
2002 blev han ved en fransk ret kendt skyldig i insiderhandel og dømt til at at betale en bøde på 2 Millioner US dollars - det beløb, han havde snydt sig til ved insiderhandelen. Dommen blev bekræftet ved fransk Højesteret 14. juni 2006.                                     

[1] Hvem er Soros´ ECFR hjælpere?
Præsident er [14] Mark Leonard , en ung mand med en  fortid som präsident for de meget indflydelsesrige tænketanke [15] CER og Tony Blairs [14] Foreign Policy Centre , såvel som det transatlantiske  [16] German Marshall Fund , en Rockefeller støttet institution: “Med rundhåndede fondsmidler fra Rockefeller Foundation vil GMF fra midten af juni til midten af juli  samle [17] Bellagio Dialogue i Rockefeller’s Bellagio Study and Conference Center i Norditalien”.

[18] Hvem er Soros´ klienter ?
“Soros har oprettet en mængde effektive NGOer, og han financierer dem også: Morton Abramowitz, U.S. Vice-minister for Efterretningsvæsen 1985-1989 og nu medlem af US Council on Foreign Relations; Paul Goble, direktør for kommunikation ved den CIA-grundlagte Radio Free Europe/Radio Liberty (som Soros også forstrækker med fondsmidler). Zbigniew Brzezinski , samt General Wesley Clark, tidligere NATOs Øverstbefalende i Europa. Stephen Solarz, tidligere kendt som Cheftaktiker  for Israel Lobbyen på lovgivningsområdet på Capitol Hill. Desuden folk som Richard Perle og Paul Wolfowitz (tidligere verdensbankchef). “De sendte et angiveligt notorisk brev til præs. Clinton 1998, hvori de opfordrede til  en omfattende politisk og militær strategi  for at styrte Saddam Hussein og hans regime.”

Osama bin Laden
[19] George Soros var foretningspartner med Osama bin Ladens bror, Shafiq bin Laden, i Carlyle våbenhandelsselskabet (til 11.9.2001 ?). Salem bin Laden var olieforretningspartner med Soros´ Carlyle partner,George Bush sen., indtil Salem´s død 1988.

Hvem er Soros’s forretningspartnere i [20] Carlyle Group?
en af de største private stamaktiefonds, som tjener størstedelen af sine gevinster på våbenkontrakter. Og hvis deltagere automatisk bliver meget rigere, hver gang USAs præsident indleder en krig. Begge præsidenter Bush var/ den ældre er knyttet dertil. Andre deltagere er den tidligere US udenrigsminister James Baker og tidl. forsvarsminister Frank Carlucci og “indtil for nylig” Shafiq bin Laden, bror til Osama bin Laden. Faktisk  [21] sad Shafiq bin laden og Bush sen. sammen på et Carlyle Investor-møde d. 11.9.2001 .
“Soros skal have investeret mere end 100 millioner dollars i Carlyle.”

Præs. Bush jr. brød regel om den Nye Verdensordens hemmelige manipulation
Soros hader præs. Bush jr., fordi han har brudt denne regel. “I dag består der grundlæggende enighed over det formålstjenlige i at lade US imperiets dominans fremme og derved forsøge at løse den stadig dybere globale krise ved kontrol over de aftagende råolie- og energireserver.  Idet Bush har gjort disse US-hensigter klare, har han begået den kardinalsynd at ødelægge spillet. I årevis har Soros og hans NGOer passet deres arbejde med at udvide “den frie verdens ” grænser - og det så dygtigt, at ingen lagde mærke til det. Men så kommer en texaner og hans emsige neokonservative og ødelægger det.” Derfor har Soros givet en masse penge ud på at hindre Bush jr. i at vinde 2. præsidentvalgkampagne.  

Financiering af ECFR
[8] (Ulrike Guérot):“Vi får penge fra mange sider, fra Soros Foundation Network kun ca 1/3. Resten kommer ind fra Sigrid Rausing Trust, FRIDE-Instituttet i Spanien ug Communitas Foundation i Bulgarien. Vi søger efter yderligere donorer i Italien, Østrig og andre EU-stater. Vi er stolte af, at vi klarer os uden statslige tilskud eller penge fra EU, for netop det gør os frie og uafhængige.”

ECFRs program
[8] Ulrike Guérot: “Vi må ikke glemme, at det engang var den venstreorienterede “Internationale”, som krævede afvikling af grænserne og antinationalisme.Vi vil nemlig lige det: et europæisk fællesmarked, et multikulturelt Europa med tyrkisk EU-medlemskab og Vestbalkanlandene med i EU. Vi mener, at nationalisme , chauvinisme og protektionisme er begreber fra 20. århundrede. Vort motto er: Europa taler med én stemme:
[22] Vi mener, at 70% af europæerne ønsker en stærkere union!! en fælles europæisk udenrigspolitik og samlet europæisk optræden, når det drejer sig om store globale spørgsmål.
Og globalt ønskes der også et stærkere EU. Disse borgere vil vi tale for. Europa er ofte ikke problemet - men løsningen.  Magt har man kun, når man kan sætte sine politiske mål igennem også militært. Man bør overveje Israel i Nato - trods alle risici!

ECFR mener, at kløften mellem Vesten og Islam, som angiveligt blev os påtvunget af amerikanerne efter d. 11.9.2001, er forkert. I stedet ser vi  skillelinien mellem moderat og ekstremistisk - og det gælder angiveligt for alle religioner.”

[23] Balancen mellem hård og blød magt
“De negative  opfattelser af Rusland, Kina og Iran synes at være forbundet med, at de ses som militærmagter med global rækkevidde. Dette antyder, at den Nye Verdensorden ikke bestemmes simpelthen som afhængig af magtbalancen - men som mellem de politiske systemer med mest tiltrækningskraft snarere end med tvang. Men blød politik forudsætter somme tider militærmagt. Og verden ønsker angiveligt, at Europa skal overtage førerrollen i den Nye Verdensordens videre udvikling.”

Den Nye Verdensordens stemme.
Her taler den Nye Verdensorden, [24] den illuministiske Orden (side 29), som EU bekendte sig til d. 24. okt., 2007, i det Europæiske Parlament.

Dansk Center for Kultur og Udvikling er en afdeling af det danske Udenrigsministerium, Dets [25] multikulturelle Program til afskaffelse af den Europæiske kultur til fordel for islam passer nøjagtigt ind i ECFRs Program.

Denne orden blev d. 1. maj 1776 præsenteret for Mayer Amschel Rothschild som hans instrument til at regere verden ved hjælp af penge. Deres 6-Punktsprogram kalder man “Den Nye Verdensorden” . Under 1. Irak Krig 1990-91 henviste [26] præs. Bush sen. 5 gange dertil, erklærede sågar, at forsvaret af denne orden var grunden til den krig. Gorbatjov benytter sig af vendingen siden 1988. [27] 6-Punktsprogrammet: 1) Afskaffelse af  monarki og regeringer.  2) Afskaffelse af privat ejendomsret 3) Afskaffelse af arveretten 4) Afskaffelse af fædrelandskærlighed 5) Afskaffelse af ægteskab og familie. Børneopdragelse ved samfundet  6) Afskaffelse af religion.
Rockefeller dynastiet er nært allieret med og indgift i Rothschilddynastiet.

Lad os nu se på ovenstående ECFR program.
Genfinder vi deri den Nye verdensordens 6 punkter?
Programmet bekender sig til  “Internationale“, der ville afskaffe grænserne og nationalismen. “I princippet vil vi netop det”.  ECFR “ser fædrelandskærlighed som et begreb fra 20. århundrede!”

Internationalerne var Marxistiske og ville derfor fjerne familie, ejendomsret og arveret. I flg. Friedrich Engels havde det “Kommunistische Manifest” sin [28] Baggrund i den illuministiske Babouvisme – efter Babeuf, den franske revolutionsilluminist. Med afskaffelsen af grænserne vil ECFR også afskaffe nationale regeringer i den hidtidige suveræne forstand. Som ovenfor meddelt ser ECFR den angiveligt i enhver religion iboende forbandelse som årsag til den aktuelle konflikt mellem  islam og det verdslige samfund. Og det beskriver sin vision om en blød Ny Verdensorden (socialistisk, hvor staten fordeler velstanden).                                                                 

Som man ser, har den Nye verdensorden nu  slået sig officielt op i EU. Det er en “kommunistisk kapitalisme”, der køber vore sjæle for at indføre deres diktatoriske én-verdensstat, som de har stræbt efter siden den rød(skjoldsk)e l. maj 1776. Hidtil handlede de diskret gennem Bilderbergklubben, Club of Rome, Trilateral Commission samt US og [29] German Councils on Foreign Relations.

Nu tager disse folk i fuld illumination magten over os.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=123

URLs in this post:
[1] Jean-Luc Dehaene: http://www.global-elite.org/node/434
[2] Vicepræsident for det Europæiske Konvent: http://european-convention.eu.int/praesidium.asp?lang=DE
[3] Rockefeller og CFR bestak : http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml;sessionid=RFXOIHUFMLM03QFIQMFCM5WAVCBQYJVC?xml=/news/2000
/09/19/wspy19.xml&secureRefresh=true&_requestid=7007

[4] Medstifteraf ECFR og Medlem af det tyske CFR, den fhv. tyske udenrigsminister, Joschka Fischer, : http://www.thinktankdirectory.org/blog/2007/10/07/91/
[5] diplomat” hos US Council on Foreign Relations: http://www.cfr.org/content/bios/Fischer%20NarBio%20August%2006_1.pdf
[6] Joschka Fischer (sort hjelm) i færd med at prygle en politibetjent i 1973: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1250944.stm
[7] uden anger: http://www.cfr.org/publication/13423/hbo_history_makers_series.html
[8] Hvad er European Council on Foreign Relations (ECFR): http://www.ecfr.eu/content/entry/commentary_berlin_was_wir_sind2/
[9] medlem: http://www.biblebelievers.org.au/cfrall4.htm
[10] US Council on Foreign Relations: http://www.biblebelievers.org.au/cfrall3.htm#Initial%20List%20of%20Council%20on%20Foreign%20%20%20%2
0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Relations%20Members

[11] Her er US Councils egen beskrivelse: http://www.foreignaffairs.org/about/
[12] medlem: http://www.illuminati-news.com/tc-members.htm
[13] George Soros: http://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros
[14] Mark Leonard : http://www.ecfr.eu/content/profile/C18/
[15] CER: http://www.cer.org.uk/events_new/events_index_new.html
[16] German Marshall Fund: http://www.gmfus.org/about/index.cfm
[17] Bellagio Dialogue: http://www.gmfus.org/template/page.cfm?page_id=226
[18] Hvem er Soros´ klienter ?: http://globalresearch.ca/articles/TAL307A.html
[19] Image: http://euro-med.dk/billeder/bin-laden.jpg
[20] Carlyle Group?: http://www.culturechange.org/CarlyleEmpire.html
[21] sad Shafiq bin laden og Bush sen. sammen på et Carlyle Investor-møde d. 11.9.2001 : http://business.timesonline.co.uk/tol/business/columnists/article881598.ece
[22] Image: http://euro-med.dk/billeder/salamander-eu.gif
[23] Balancen mellem hård og blød magt : http://ecfr.3cdn.net/03a2042f64dec620b1_2um6bsbtw.pdf
[24] den illuministiske Orden: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0356&language=EN
&mode=XML

[25] multikulturelle Program til afskaffelse af den Europæiske kultur til fordel for islam : http://www.dccd.dk/DCCD/cku.nsf/doc/olafg.hansensspeechjune2005rabat?OpenDocument
[26] præs. Bush sen. 5 gange : http://www.threeworldwars.com/nwo-timeline2.htm
[27] 6-Punktsprogrammet: http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/illuminati_grows.htm
[28] Baggrund i den illuministiske Babouvisme: http://marxists.org/archive/marx/works/1847/communist-league/1885hist.htm
[29] German Councils on Foreign Relations: http://en.dgap.org/dgap/about_us/boards/