Ansamed July 14, 2008: Hidtil har kun de gamle romere klaret det - og nu  Sarkozy: "Vi vil lave Middelhavsregionen om til et område med fred, og vi vil bygge, hvad vi har bygget med EU"!

Olmert: "Aldrig har vi været så nær freden". Jeremias 6:14 om Israels undergang: "I læger mit folks brøst som den enkleste sag ved at sige fred, fred, skønt der ikke er fred"

EU Observer 13. Juli: Sarkozy: " Vi har drømt om dette her. Når det er muligt i løbet af 4 timer, at vi bliver enige om alle disse projekter, vil vi fortsætte - vi vil gå videre."
Carl Bildt, svensk udenrigsminister  (EUObserver): " Hele regionen bliver forhåbentlig med tiden forandret gennem denne særlige tilgang"!!

Der Spiegel Online July 14, 2008: Til stede var også FN Generalsekretär Ban Ki Moon og EU Kommissionspræsident Manuel Barroso. Endvidere repræsentanter for Verdensbanken og den Europæiske Investeringsbank, den Arabiske Liga, den Islamiske Konference samt Maghreb Unionen — et top-niveau forum. Og den politiske vilje er stor.

Resultatet er et uregerligt vilddyr. Ideelt skal
EU, Verdensbanken og Golfstaterne tilvejebringe fondsmidlerne,  og private fonds vil måske være interesserede i særligt lukrative projekter.

Kontroverser som menneskerettigheder og Mellemøsten gik man af vejen for - eller talte mildt derom. Trods Sarkozy's fantasier om den "uadskillelige mediterrane og europæiske drøm" kom VIPerne i Paris aldrig sammen til det obligatoriske gruppebillede.
Et Foto med den israeliske pemierminister ville stadig for mange tilstedeværende arabiske ledere blive set som politisk alt for usikkert. 

 Fælleserklæringen fra stats- og regeringscheferne forpligter til en fælles fremtid i et multilateralt partnerskab med regeringsførelse på lige fod mhp. at fremme regional integration og sammenhængskraft.   De genbekræfter Barcelona Deklarationen og den Euromediterrane Parlamentsforsamling (EMPA) som Unionens Parlamentsforsamling, en meget muslim-venlig forsamling (se Final Declaration)  - og  Anna Lindh Foundation til at stå for den kulturelle dimension sammen med FNs Alliance of Civilzations, (der af Tyrkiets Erdogan, Spaniens Zapatero og FNs Kofi Annan er konstrueret til Euromediterraniens underkastelse under islam).
De gentager også den fuldstændige forkastelse af forsøg på at forbinde nogen som helst religion med terrorisme! Og de vil gøre Mellemøsten atomvåbenfri - den sikreste måde at isolere Israel på!


Dette er sandt EU demokratur: Ingen spørger europæerne!

Det er hertil, at Lissabon traktaten er konstrueret!

Vore politikere og eurokrater taler om demokrati - praksis er diktatur og her samt her - ikke at forglemme   Lissabon-traktaten, som MEP Nigel Farage her på denne video erindrer Sarkozy om.
De taler om multikulturel berigelse - og skaber åndløst, voldeligt anarki
De taler om retfærdighed - og øver uretfærdighed (Kosovo),
de gør ofre til racister og lader indvandrer-overfaldsmændene/drengene gå fri igen og igen.
De prædiker tolerance - og skaber intolerance (fx Muhammed-tegningerne).
De lover velstand - men gør hvad, de kan, for at skabe økonomisk sammenbrud (Co2-skatter og underhold af en enorm og enormt voksende masse af muslimske indvandrere).
De taler om respekt for menneskerettigheder - og foragter os og overlader os til den daglige terror på gaderne.
De taler om fred - og fører krige (Irak, Afghanistan) i stedet for at holde indvandring af en terrorist-ideologi væk fra vores lande.
De taler om lighed - og mener sig arrogant at være eliten.
De taler om verdslighed - men importerer og begunstiger islam.
De taler om moral - og afsløres atter og atter af deres Revisionsret som svindlere og her.
De taler om åbenhed - og holder deres Euromediterrane Projekt og Union samt EU-rævestregerne hemmelige for os!
De taler om tillid - og forråder os (Lissabon-traktaten).
De taler om frihed - og dømmer arbejdsgivere , der ansætter folk, de har brug for, i stedet for ukvalificerede indvandrere
og truer med 3 års fængsel  for offentligt at udtrykke, at man ikke bryder sig om rædselsvækkende koranopfordringer!

For de erklærer sig illuministiske (explanatory statement) . For 2,000 år siden kaldte medlemmerne af denne samme bevægelse sig "farisæere" - med dårligt rygte selv i dag for deres dobbeltmoral. Kristus kaldte dem "slanger og øgleunger" (Matth. 23:33), hvorfor de henrettede ham.

Hvad har de så for med os?

 Politiken  skriver i dag om topmødet:"Den mistrøstige virkelighed er, at både Frankrig og EU især er motiveret af en frygt for flygtninge, indvandrere, konflikter og terror fra Nordafrika og Mellemøsten. Og den arabiske verdens ledere, som er kommet til Paris, er dels optaget af en adgang til det europæiske marked, som EU nødig vil give, dels af at undgå europæiske krav om politiske reformer, som arabiske ledere lige så nødig vil acceptere.

Middelhavsunionen har derfor ikke større chancer for succes end den traurige Barcelona-proces, som i 1990’erne blev lanceret med tilsvarende store ord for hurtigt at blive et figenblad for opgivende regeringsledere i nord og syd.

Så er der Israel, som den arabiske side nødig vil være ’i union med’, og som europæerne nødig vil prakke araberne på. Også derfor er unionens chancer små. Hvis Middelhavsunionen alligevel skal ønskes held og lykke, vil motivet derfor være beskedent: Ingen har en bedre og mere realistisk idé. Det er til gengæld ret deprimerende."

Dette er jo umiddelbart set rigtigt.  Bortset fra, at ingen har en bedre ide. I al beskedenhed:  Jeg har en bedre ide:  Hold muslimerne og de vantro aber og svin (Koransure 2:62-65, 5:59-60,og 7:166) adskilt i al evighed!

Men spørgsmålet bliver stadig hængende: Hvad er formålet med Unionen så?

Frygt for indvandring, flygtninge og terror kunne man eliminere meget bedre ved at forbyde islam i vore lande.  Desuden ville EU ingen "Fæstning Europa" - som foreslået af Sarkozy.
Det Euromediterrane Fællesmarked kommer alligevel med eller uden Union i flg. Barcelona Erklæringen inden 2010. Mere end 50 Konferencer på regeringsniveau er afholdt derom i det forgangne år!

Det, der her gør mig så skeptisk er imidlertid, at Politikens chefredaktør , Tøger Seidenfaden, er mangeårigt Bilderberger- og Trilateral Commission (TC)-medlem  - og dermed talerør for David Rockefeller og den Nye Verdensorden. Desuden er Euromediterranien nøjagtigt et skridt i den retning, som er  TCs program.

Avisens motiv kunne være at berolige os, stikke os blår i øjnene - som de altid har gjort med Den Nye Verdensorden/globaliseringen og det 13-årige Eurpomediterranienprojekt, som de slet ikke har omtalt før. Så ligger dog nøjagtigt det bag Unionen, som jeg altid har frygtet - og som man umiddelbart må tro?

Tilsvarende skriver Rockefelleravisen The New York Times:" Topmødet er en pæn begivenhed. Men vil Unionen kunne finde et uafhængigt liv?" spørger en højtstående diplomat fra et sydligt land. “Sarkozy’s originalide var dristig, men der er ikke meget tilbage af den."