Klimareligion Og København II. Klimatologiens Gaia-kirker. Hvordan Gorbatjov, Rockefeller Og Rothschild Gør Det Af Med Kristendommen

Posted By Anders On December 8, 2009 @ 00:42 In Dansk, Euromed | No Comments

Resumé: Københavnskonferencen om en påstået global opvarmning har et stærkt religiøst/apokalyptisk islæt, idet den drives af fanatiske, hysteriske NGOer med en sådan kraft, at den sætter politikerne under pres - hvad også de globalistiske organisationer som EU og FN gør. Religionen er en dyrkelse af Moder Jord, oldgrækernes Gaia, med luciferiske forestillinger om meneskets guddommelighed, og at Gud er naturen (pantheisme). Efter 40 år med ætsende mentalhygiejne er ikke blot menneskene - men også kirkerne vidtgående blevet afkristnede. De slutter sig nu i stort omfang til denne hedenske religion, der ikke har plads til Kristus som mennneskenes frelser fra døden. I stedet tilbeder de det, som han har skabt - vil endog indføre flere døde ritualer, såsom velsignelse af dyr, der angiveligt også skal genopstå: "Genopstndelsens kraft er lagt i vore hænder", siger disse afsindige præster. Moralen i Gaia-religionen er ikke Kristi bud - men Lenins gennem Gorbatjovs "Earth Charter", bæredygtighedsideologien.
Som tegn på samlingen om denne nye verdensreligion vil kirkerne i Nordamerika og Nordeuropa op til d. 13. decbr. ringe alarm for alskabningen med 350 klokkeslag hver - i en stafet fra Svalbard til København gennem Norge og Sverige. 350 slag, fordi den afslørede bedrager James Hansen fra NASAs GISS udokumenteret har påstået, at CO2-konc. over 350 dele pr. million er farlig. Ikke underligt, at en engelsk domstol har kaldt den grønne bevægelse en religion. Den Katolske Kirke slutter sig helhjerte til den hedenske Gaia-religion, som er nært knyttet til pavens Interfaith bevægelse - en aflægger af Rockefellers United Religions initiative, redskabet til at forsone folk i verdensstaten   

[1] The-road-to-Copenhagen

Klimafupnummeret har vist sig at være den [2] største skandale i videnskabens historie. Uærligheden og [3] bedrageriet på Climate Research Unit ved University of East Anglia er klart bevist - endda af forskerne selv. Denne gruppe leverer klimafremskrivninger til nobelpristageren, NGOen  IPCC, som klimakonferencen i København i perioden 7-13 december med omkring 16 tusinde delegerede, journalister, aktivister fra hele verden er baseret på.

Hvad, der gør Københavnskonferencen apokalyptisk, er, at denne bevægelse er blevet [4] verdensreligion for den oldgræske gudinde, Moder Jord, Gaia. Folk i den vestlige verden er blevet afkristnede efter en djævelsk udtænkt plan, der kaldes [5] mentalhygiejne. Danske og britiske socialdemokrater har udtalt, at de ønsker [6] radikalt at ødelægge den gamle verdensorden ved hjælp af ubegrænset islamisk indvandring. Dette og det, at medierne helt går bevægelsens ærinde, har ikke kun fjernet kristendommen og dens tilhørende kultur. Det har medført et [7] religionsskifte til den gnostiske miljøbevægelses afgudsdyrkelse af  menneskehedens første guder: [8] Gaia og Lucifer. Dette skift er skvulpet over i de kirker, der nu er ivrige deltagere i det store kor, der lovsynger Gaia, énverdensstatens gudinde til desto større vinding for menneskehedens manipulatører, dem, der i dag kalder sig [9] illuminister - ligesom EU-eliten ([10] explanatory statement).

Som det ses i [4] del I af Klima Religionen og København, er Gaiakulten stærkt forbundet med en anden løgn: "Global opvarmning". Bag den er [11] Earth Charter af Steven Rockefeller, Michael Gorbatjov og Maurice Strong. The Earth Charter Initiative når bredt ud. Den vil ændre folks hjerte og sind og dermed indføre Earth Charters kommunistiske ideologi, kaldet "[12] bæredygtighed", i en [13] verdensstyring, og [14] her.

[15] Earth-charter-1[16] Earth-charter-4[17] Earth Charter Initiativets ECI) mission: er at fremme overgangen til en bæredygtig livsstil og et globalt samfund, der bygger på en fælles etisk ramme med respekt og omsorg for  fællesskabet om livet, den økologiske integritet, universelle menneskerettigheder, respekt for mangfoldighed, økonomisk retfærdighed (kommunisme), demokrati, og en fredens kultur.
Vision
Vi sigter på individer, organisationer, virksomheder, regeringer og multilaterale institutioner i hele verden, herunder FN's Generalforsamling og FN-agenturer, der anerkender Earth Charter og som tager dens værdier og principper til sig, og arbejder sammen om at opbygge et retfærdigt, bæredygtigt og fredeligt samfund.

Mellem 2007 og 2008 gennemførte ECI  et [18] projekt om Religion og Bæredygtighed, som fokuserer på opsøgende arbejde til religiøse grupper og ledere for at søge deres institutioners engagement i at bruge Earth Charter. Dette projekt involverede også forskning og udvikling af undervisnings-materialer, der er designet specielt til religiøse publikum.
I begyndelsen af 2009, blev  en specialstyrke mhp. religion, åndelighed og etik dannet som led i ECIs decentraliseringsstategi. Denne specialstyrke har til formål at engagere en bred vifte af personer, institutioner og organisationer, der beskæftiger sig med religion, åndelighed, etik, til at bruge Earth Charter i deres bestræbelser.

[19] Wake-up-call

Så hvad har Earth Charter Initiativet opnået?

[20] Earth-charter-independence[21] 76. almindelige Konvent i den Episkopale Kirke støtter Earth Charter lige som [22] United Church of Christ Tampa .
[23] The Boston Globe 7 Dec. 2008 Kirker og templer i de nordvestlige forstæder til Boston indtager en “Grøn er så godt som guddommeligt” mht. deres kirker.
[24] Radio new Zealand 8 Febr. 2009: Lederen af den anglikanske kirke i New Zealand har opfordret kirkelige ledere verden over til at vise moralsk lederskab i kampen mod den globale opvarmning.
[25] The Guardian 20 Nov. 2009: Et konservativt medlem af Parlamentet har beskyldt Den Engelske Statskirke for fuldstændigt at have "opgivet den religiøse tro  og antaget den nye klimareligions sortsyn i stedet". Roger Helmer, som trak sig fra det konservative fosæde i Europa, da Westminster ledelsen dumpede den lovede folkeafstemning om Lissabon-traktaten, brugte en tidsskriftsartikel til at opfordre kirken til at "komme tilbage til evangeliet".

[26] Klimaforandring ændrer skabelsens natur.[27]   Himlen, havet, jorden, planterne, dyrene, bliver alle berørt af det ændrede klima i Guds skaberværk. I din kærlighed har du givet opstandelsens magt; opstandelse, der rækker ud over menneskeheden og omfatter hele skabningen. Denne magt til opstandelse du har lagt i vores hænder og fødder. (Bemærk: Mennesket - ikke Kristus - er  givet magten til opstandelsen – skønt Kristus siger: “Mig er givet al magt i Himlen og på Jorden”!– Matt. 28:18)

[28] EarthAnimationLederen: Giv os en ånd med bekymring for vores miljøs fremtid, sæt en stopper for udnyttelsen af jordens knappe ressourcer; tilskynd os til at være ansvarlige forvaltere af din skabning. Svar: Skaber Gud, gør os til profeter i vores tid. Lederen: Giv os en ånd med respekt, anerkendelse af værdien og integriteten af [29] Earth-charter2alskabningen; tilskynd os til at acceptere os selv og andre. Vi beder om åbenbaring, den åbenbaring, at vi ser Dig i alskabningen og finder måder, hvorpå vi kan beskytte, bevare og bæredygtigt bruge skabningen på en måde, så din herlighed kan ses af alle.

Gud bor  ikke i en helligdom, men snarere gennem hele skabningen (Pantheisme). Det er denne velsignelse, som giver os mulighed for at vende os fra vores veje og begynde at forny Guds skaberværk, der omgiver os. Vi er nu klar over, at ansvaret for globale klimaændringer ligger hos mennesker, og at cyklusen af ekstrem fattigdom er foreviget af menneskets synd, herunder undladelsessynder. Som børn af Gud, har vi til opgave at fortsætte den forsoning, som Jesus Kristus begyndte. Dette betyder, at leve i harmoni med resten af skabningen, både vores brødre og søstre, der lever i fattigdom, og det miljø, der omgiver os alle. I liv, død og Jesu Kristi opstandelse forsonede Gud igen alskabningen tilbage til Gud.

At advare deltagerne i København er ikke starten på den nye  kirkeklokkekimnings-påmindelse
The [30] Massachusetts Conference of the United Church of Christ er aktivt engageret i en international kampagne for at øge bevidstheden om behovet for at reducere CO2 andelene per million (ppm) i atmosfæren til det bæredygtige niveau på 350 ppm (det nuværende niveau er næsten 450 ppm.). UCC Massachusetts bad vore kirker om at ringe med deres tårn- (eller andre) klokker 350 gange inden den 350. dag i 2008. Vi opfordrede de deltagende kirker til at søge så meget lokal reklame for deres indsats som muligt. [31] Bill_McKibben_at_RIT-3

[32] Wikipedia: Optrap Det 2007 er en USA-dækkende græsrods-miljø-kampagne, startet af Bill McKibben for at kræve handling af den amerikanske kongres mht. den globale opvarmning. McKibben er aktiv i Methodistkirken. Samme team annoncerede i marts 2008 en ny kampagne kaldet [33] 350.org. Kampagnen, der tager sigte på hele kloden, fik sit navn efter ([34] bedrageren) klimaforskeren James Hansens påstand om, at atmosfærisk koncentration af kuldioxid (CO2) på over 350 dele per million var farlig.  Org.350, som har kontorer og arrangører i Nordamerika, Europa, Asien, Afrika og Sydamerika, forsøger på at sprede 350–tallet forud for  Københavnskonferncen dec. 2009.Til højre: Bill McKibbern.

[35] Kun en holistisk vision om "økologisk retfærdighed"  vil på fyldestgørende måde præge kirkernes identitet og mission. Her er nogle ideer til at gøre din menighed grønnere. Tilbedelse. Giv plads til pleje af skabningen i en integreret del af gudstjenesternes liturgi, salmer, tilståelser, bønner, prædikener, velsignelser, grøn tilbedelse. Vedtag en fire-ugers "skabelsessæson" i kirkeåret. Celebrer Jordens Søndag (11 Okt. 2010). Indfør en velsignelse af dyrene. Lige som tilbedelsen genskaber en intim forbindelse med Gud og andre mennesker, således skal tilbedelse genskabe en intim forbindelse med Jorden. Vi vil frelse det, som vi dybt elsker. Samarbejd / forsvar. Slut jer sammen med andre trossamfund i jeres område. Indkald til et topmøde for de lokale miljøorganisationer. Anspor din by eller amt til at "blive grøn," protester mod forurenere, afslør miljøracisme, genskab levesteder.

[36] UnitedClintonBells2_000Som en del af den internationale dag for klimaaktion d. Oktober 24, 2009, inviterer vi kirker, der ikke allerede har gjort det, til at ringe med jeres kirkeklokker 350 gange den 25. oktober. Verdenskirkerådets har godkendet 350 klokkeslagskampagnen.

Pastor Dr. Jim Antal, Konference-præst og formand for Massachusetts konferencen, United Church of Christ fatter tovet.

Gud har gjort os til sine vagtposter  (Ezekiel 33:3 -4). I dag inviterer jeg os til at “støde i hornet” – Vælg en dato mellem nu og 15. December 2008, hvor I ringer med jeres kirkeklokke 350 gange.
 
[37] Earth-20charter3
Gå derfor hen og gør alle folkeslag til disciple (for Gaia / Lucifer - ikke for Kristus)
[30] Dette beder jeg jer om at gøre: Mange menigheder har allerede aktive miljøudvalg.  10. Jeg er begyndt at sige til præster, at  hver tredje eller fjerde prædiken omtaler eller fokuserer på emner, som er relateret til skabningens pleje og helbredelse af planeten.
Pilgrimsfærden for Gaia
[38] North Humberland dag (Canada): Lokale klokker vil ringe 350 gange. På webstedet [33] www.350.org, blev 4.396 begivenheder i 172 lande, der finder sted lørdag opført - omkring 150 i Canada.
Lørdag 24 oktober 2009 er blevet kaldt en "aktionsdag" for Københavnskonferencen. Tv-kommentar af miljøforkæmper David Suzuki sagde, at måden at anspore lovgivningsændring er at mobilisere 100.000 studerende på Parlamentsbakken. Rådet for canadiere kapitler, herunder en i Northumberland, har arrangeret busser til Ottawa for at fylde Bakken.

[39] Climatology_deesNu slutter europæiske kirker sig til denne [40] New Age, den [41] Nye Verdensordens, Earth Charters, [42] Luciferiske uhellige kor, som ikke har plads til Kristus - men tilbeder hans skabning i stedet - som menneskeheden gjorde i hedenold.

[43] Folkekirkens Nødhjælp 05.10.2009: I gamle dage tjente kirkeklokkene som alarmklokker, når byen eller landet var under angreb. Den 13. december 2009 kl. 3, vil klokkerne ringer alarm igen 350 gange. Alarmen ringer for klimaet - for skabningen. Kirker over hele verden er bekymrede over koncentrationen af CO2 i atmosfæren.

Stafetkimning. Kirkerne skifter over fra at hylde Kristus til at hylde Gaia/Lucifer
  [44] Kirken på Svalbard vil starte en relækimning  fra Svalbard sydpå gennem Norge og Sverige til København som en påmindelse til de korrupte politikere og "klimatologer" om at redde planeten fra det [45] Spitsbergen_churchonde, det vil sige den [46] indbildte globale opvarmning  - til fordel for verdenskommunismen og superbankierne.

[47] Independent Catholic News 4 Dec. 2009: Mindst 20 højtstående kirkeledere tilslutter sig “Bølgen” i morgen for at opfordre til en "ambitiøs, loyal og effektiv aftale i København". Dr Rowan Williams, ærkebiskop af Canterbury og ærkebiskop Vincent Nichols, leder af den katolske kirke i England og Wales vil være der, fordi kirkerne "erkender utvetydigt, at der er en moralsk forpligtelse til at tackle årsagerne til den globale opvarmning". De 20 øverste ledere af kristne kirker i Storbritannien vil deltage i en økumenisk gudstjeneste i London den 5. december. Mindst 3.000 kristne forventes at slutte sig til dem, og de bærer en række farverige bannere og klædt i blåt. Det forventes at blive Storbritanniens største nogensinde demonstration til støtte for indsatsen mod klimaændringer, forud for den afgørende FN's klimaforhandlinger i København.

[48] Pave-benedict-satanstegn[49] Independent Catholic News: Sidste uge udtalte Vatikanet under FN, at en "økologisk omstilling" er nødvendig, således at en bæredygtig udvikling (kommunistisk begreb) kan finde sted. Erklæringen blev givet af ærkebiskop Celestino Migliore, Pavestolens permanente observatør ved FN, til FN's Generalforsamlings udvalg. Mons. Migliore repræsenterer  [47] paven, som ønsker det luciferiske bæredygtige cirkus i København succes.

[50] The New York Times 8 Febr. 2006:
Trods modstand fra nogle af deres kolleger har 86 evangeliske kristne ledere besluttet at støtte et større initiativ til at bekæmpe den globale opvarmning.  22 af højtstående kirkeledere underskrev et brev, der erklærede, "Global opvarmning er ikke et [51] konsensus-spørgsmål."

Kommentar
Det ser ud til, at alle kirker er mere eller mindre ramt af den Nye Verdensordens klimaideologi - Gaia- religionen. I denne religion får mennesket besked på at ære det skabte personificeret som Moder Jord, Gaia, i stedet for Jordens Skaber, at følge bæredygtigheden i stedet for Kristi befalinger. Dette er en hedensk panteistisk religion, der udelukker Jesus Kristus som menneskers frelser, fordi han ikke vil give alle evigt liv – og dermed lade alt blive ved det gamle i al evighed. Kristi Nye Verdensorden er ikke Rothschilds – tværtimod. Gaia-religionen giver opstandelsesmagt til mennesket - i stedet for til Kristus - hvilket er et brud med det centrale punkt i  Kristi lære. Også grotesk bliver velsignelser af dyr og løfte om også deres genopstandelse! Kristus kom med et tilbud, der forudsætter et valg eller fravalg om at følge ham, dvs. han kræver fornuft Men [52] Earth-charter-Gaia_by_liigaGaia-kirkerne siger nu: “Denne magt til genopstandelse omfatter hele skabningen – og du har lagt den i vore hænder!” Kan de overhovedet tænke? Gaia-dyrkerne tror de er guder.

                                                 Gaia
 
[53] Lucifer, der er hjernen bag forestillingen om, at mennesket kan blive guddommeligt,  (Mos 3:5) har fået mange kirker i verden til at deltage i Gaia-tilbedelsen – til blindt at tro, hvad bedragerne i CRU, NASA og IPCC fortæller dem. Man kan ikke lade være med at have medlidenhed med dem: Efter at have prædiket Kristus i 2000 år, afslører kirkerne sig nu igen som politiske instrumenter for magthaverne i verden - ved at vende sig mod Kristi befalinger og give materialismen  i stedet for ånden deres hengivenhed: De tilbeder nu Gaia i den Nye Verdensordens tjeneste i en [54] Interfaith-sammenslutning for at undgå de eksisterende religionsstridigheder. Godt? I det mindste et brud med Kristus - igen. Bag det hele står the United Religions Initiative – støttet af [55] Rockefellers Aspen Institute med det formål at bane vejen for den [56] Nye Verdensordens korporative [13] verdensstat.  “Og hele Jorderig fulgte undrende efter dyret. Og de tilbad dragen, fordi den havde givet dyret magten; de tilbad også dyret og sagde: “Hvem er Dyrets ligemand? Og hvem formår at kæmpe imod det?” (Åb.13:3–4). 

 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=12214

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederthe-2droad-2dto-2dcopenhagen.jpg
[2] største skandale i videnskabens historie: http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=2158072e-802a-
23ad-45f0-274616db87e6

[3] bedrageriet på Climate Research Unit: http://euro-med.dk/?p=11914
[4] verdensreligion: http://euro-med.dk/?p=12075
[5] mentalhygiejne: http://euro-med.dk/?p=143
[6] radikalt at ødelægge den gamle verdensorden : http://euro-med.dk/?p=11344
[7] religionsskifte: http://windfarms.wordpress.com/2007/12/30/the-earth-charter-and-the-ark-of-the-gaia-covenant/
[8] Gaia og Lucifer: http://euro-med.dk/?p=7425
[9] illuminister: http://euro-med.dk/?p=511
[10] explanatory statement: http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf
[11] Earth Charter : http://www.earthcharterinaction.org/invent/images/uploads/echarter_english.pdf
[12] bæredygtighed: http://euro-med.dk/?p=9541
[13] verdensstyring: http://euro-med.dk/?p=5141
[14] her: http://euro-med.dk/?p=12029
[15] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederearth-2dcharter-2d15.jpg
[16] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederearth-2dcharter-2d46.jpg
[17] Earth Charter Initiativets ECI) mission:: http://www.earthcharterinaction.org/content/pages/Mission%2C-Vision-and-Goals.html
[18] projekt om Religion og Bæredygtighed: http://www.earthcharterinaction.org/content/categories/Religion%20and%20Spirituality/
[19] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederwake-2dup-2dcall.jpg
[20] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederearth-2dcharter-2dindependence1.jpg
[21] 76. almindelige Konvent i den Episkopale Kirke: http://www.earthcharterinaction.org/content/articles/318/1/Episcopal-Church-endorses-the-Earth-Chart
er--July-2009/Page1.html

[22] United Church of Christ Tampa : http://www.ucctampabay.org/earthcharter2.htm
[23] The Boston Globe 7 Dec. 2008 : http://www.boston.com/news/local/articles/2008/12/07/green_mission/
[24] Radio new Zealand 8 Febr. 2009: http://www.radionz.co.nz/news/stories/2009/02/08/12459db90627
[25] The Guardian 20 Nov. 2009: http://www.guardian.co.uk/environment/2009/nov/20/climate-denier-roger-helmer-church
[26] Klimaforandring ændrer skabelsens natur: http://www.nccecojustice.org/downloads/climate%20liturgy.pdf
[27]  : http://www.nccecojustice.org/downloads/climate%20liturgy.pdfGlobal
[28] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederearthanimation2.gif
[29] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederearth-2dcharter22.jpg
[30] Massachusetts Conference of the United Church of Christ: http://www.macucc.org/news/350challenge.htm
[31] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbill-mckibben-at-rit-2d31.jpg
[32] Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_McKibben
[33] 350.org: http://www.350.org/
[34] bedrageren: http://euro-med.dk/?p=4825
[35] Kun en holistisk vision om "økologisk retfærdighed": http://www.sojo.net/index.cfm?action=magazine.article&issue=soj0707&article=070712
[36] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederunitedclintonbells2-0001.jpg
[37] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederearth-2d20charter32.jpg
[38] North Humberland dag (Canada): http://www.northumberlandtoday.com/ArticleDisplay.aspx?e=2143171
[39] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederclimatology-dees1.jpg
[40] New Age: http://www.sullivan-county.com/nf0/nov_2000/new_age_rel.htm
[41] Nye Verdensordens: http://euro-med.dk/?p=10106
[42] Luciferiske: http://euro-med.dk/?p=7546
[43] Folkekirkens Nødhjælp 05.10.2009: http://www.danchurchaid.org/news_publications/news/churches_ring_the_alarm
[44] Kirken på Svalbard : http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.6745009
[45] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederspitsbergen-church1.jpg
[46] indbildte: http://euro-med.dk/?p=11029
[47] Independent Catholic News 4 Dec. 2009: http://jp.dk/klima/article1911369.ece
[48] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederpave-2dbenedict-2dsatanstegn.jpg
[49] Independent Catholic News: http://www.indcatholicnews.com/news.php?viewStory=11168
[50] The New York Times 8 Febr. 2006: http://www.nytimes.com/2006/02/08/national/08warm.html
[51] konsensus: http://euro-med.dk/?p=7020
[52] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederearth-2dcharter-2dgaia-by-liiga5.jpg
[53] Lucifer, der er hjernen bag forestillingen om, at mennesket kan blive guddommeligt: http://www.conspiracyarchive.com/Commentary/Luciferianism.htm
[54] Interfaith: http://euro-med.dk/?p=895
[55] Rockefellers Aspen Institute: http://euro-med.dk/?p=351
[56] Nye Verdensordens: http://euro-med.dk/?p=10021