13-14. juli, 2008 vil Unionen for Middelhavet blive udråbt i Paris. Topmødet vil have 2  præsidenter: Sarkozy og Ægyptens Mubarak, en europæer og en Muslim for at angive retningen for vor fremtid.

EU  20.  maj , 2008: "Det opgraderede politiske forhold udvider og forøger det politiske niveau og samarbejdsrammen".
EU 11. juli 2008 : José Barroso: "Jeg er overbevist om, at dagens aftale vil accelerere fremskridt hen imod vores fælles bestemmelsessted."
Benita Ferrero Waldner: "Med Paris topmødet kortlægger vi et landkort for vore fælles ambitioner."  …. at vedtage indstillinger  mht. fælles ejerskab, fælles regeringsførelse
EU K
ommissionen har støttet Barcelona Processen
med over €16 milliarder siden 1995.
  Succésser i samarbejdet under Barcelona Processen er oprettelsen af den Euro-Mediterrane Parliamentsforsamling (EMPA) , oprettelsen af Euro-Mediterranean Facility for Investment and Partnership (FEMIP), der har givet over €2 milliarder i lån til middelhavspartnerne og  Anna Lindh Foundation til dialog mellem kulturerne, der er den første fælles Euromed  institution, der  financieres af alle partnere og EU Kommissionen.
I dag har Anna Lindh Foundation et netværk på over 1500 civilsamfundsorganisationer, der dækker alle partnerskabslande.

EUObserver
7.7.2008: Den ufrivillige  morale i denne historie kan godt være, at jo før EU holder op med at se på den sydlige periferi som det indbildte »Middelhav«, jo bedre vil den være rustet til at løse sine problemer."

Fred i Vor tid: 1938 (Chamberlain/ Hitler, 1983: Rumsfeld/ Saddam Hussein), 2008: Sarkozy/Gaddhafi                 

                                                                                                             

Frimurerhåndtryk skulle udlevere os til den Nye Verdensordens værktøj, islam - og en smilende Sarkozy accepterer Gaddhafis truende hilsen til os alle: de kommunistiske lederes, sorte Pantheres, Bill Clintons, John Kerrys, Khomeinis, Nelson Mandelas og andre ledende medlemmer af dette globale broderskabs illuministtegn.
Libyen er ikke med i Euromediterranien-projektet - og Gaddhafi udebliver fra pariserkonferencen pga. Israel

Det nye initiativ vil blive integreret i de eksisterende rammer, den såkaldte Barcelona process.
 Partnerlandene er Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Syrien, Tunesien og Den Palæstinensiske Myndighed, samt Tyrkiet.

Dets nye officielle navn er: "Barcelona-processen: Union for Middelhavet". I mere end et årti har EU  som en anden Don Quijote jagtet en omfattende tilnærmelse til en forskelligartet flok uregerlige naboer, der strækker sig fra Marokko til Jordan.

                                                            Unionen for Middelhavet
                                                                                                                                 
Men Mellemøsten og Nordafrika har næppe bevæget sig nærmere på de politiske normer, som EU forsigtigt har forsøgt at fremme.

Autoritære regimer i Syd synes så forhærdede som nogensinde. Mellemøsten stagnerer i sin farlige hårdknude.
Mest bekymrende er det, at visionen om et enkelt Middelhavsområde, der som gennem en navlesnor er forbundet med EU af historiske bånd og den økonomiske afhængighed, er blevet overtrumfet af den udbredte europæiske opfattelse af den sydlige baggård som den primære kilde til illegal indvandring, fundamentalisme og terror.

(ENP: European Neighborhood Policy) er den bilaterale dimension til  Barcelona-regimet.
Stillet over for den mangeårige lammelse af den politiske dialog, har EU lagt mere vægt på den kulturelle og sociale side  af sin politik.

Det nye initiativ vil fokusere på konkrete projekter inden for områder såsom energi, miljø og transport.
Dets sekretariat vil i realiteten være et teknisk kontor for projektets koordinering. Det vil blive ledet af to roterende konsul-lignende skikkelser, en fra Europa og én fra et nordafrikanske land.

Sagt på en anden måde, snarere end at bebude en ny æra i Middelhavets enhed, vil denne nye ordning i bedste fald give stof til nogle sektorspecifikke samarbejder og modvirke Bruxelles' centraliserende tendenser. Hvorvidt og hvordan dette skridt vil ændre den måde, europæerne opfatter trusler, der stammer fra det sydlige, får vi se."

Kommentar
Ja, var det hele blot så harmløst. Men her gøres regning uden vært.
"Fælles bestemmelsessted, Fælles ambitioner, fælles regeringsførelse"!! Hvem har spurgt os?

Dette projekt er et led i Den Nye Verdensordens kæde hen imod  enverdensstaten. Projektet er omhyggeligt forberedt gennem 35 år (Bat Ye´or) "Eurabia 2005)- og vil ikke få lov til blot at forblive harmløst. Man kan se Irak og Iran som de næste led.

I Napoli  d. 2.-3. december 2003 lovede EU på den 6. Euromediterrane Udenrigsministerkonference borgerne i 9 muslimske "partnerlande" såvel som i Israel EUs 4 fundamentale rettigheder - herunder fri indvandring til EU - til gengæld for demokratiske og økonomiske fremskridt.

I denne sammenhæng er det meget interessant, at dette løfte, som jeg så ofte har linket til, er forsvundet fra internettet og EUs hjemmesider - og det er udeladt fra det længere referat, der nu kan ses. I det hele taget findes der på EU hjemmesiderne intet om Euromediterranien og Unionen - eller det er ualmindeligt godt skjult. Heldigvis har jeg en kopi af det oprindelige løfte i Napoli . Og løftet er bekræftet af statsminister Fogh Rasmussen - her. Men jeg håber, at det forsvundne løfte betyder, at det er droppet!!

Nu taler EU om at opbygge et Asyl-Europa. Da EU's kommissær for retlige anliggender, Jacques Barrot, har lovet at sørge for, at hvert komma i EU's Charter om Fundamentale Rettigheder samt FN's verdenserklæring om menneskerettigheder bliver respekteret - betyder det permanent opholdstilladelse til  praktisk talt enhver muslim, der kommer til EU! Landene forventes at sørge for fælles garantier for asyl og en ensartet flygtningestatus inden 2010.

Bedre beskyttelse af Europa ved at kontrollere dens grænser i en ånd af solidaritet
Frontex, det europæiske politi for de ydre grænser, skal styrkes og vil få to permanente kommandoorganer, et for den sydlige og det andet til den østlige del af EU's grænser. Landene skal selv vil være ansvarlige for kontrollen med deres del af EU's ydre grænser, men de mest udsatte lande vil også drage fordel af "solidaritet på europæisk plan". Det vil sige: Fordeling af flygtninge i EU og en stopper for visse landes restriktive indvandringspolitik.

Sådan sender vi bl.a. vore - ofte absurde velfærdspenge til de muslimske "partnerlande"
9 financielle institutioner fra de nordlige og sydlige Middelhavskyster vil lette  pengeoverførsler fra indvandrere til hjemstavnen.
Hvert år, beløber overførsler af penge fra udvandrere, der bor i Europa i retning af den sydlige Middelhavskyst sig til over ti milliarder euro, med en næsten 15% årlig vækst!

Handelsministrene fra EU og Middelhavslandene mødes i Marseille i dag (den 2 juli, 2008) for at diskutere de næste skridt hen imod målet om en dyb og omfattende Euro-Middelhavs-frihandelsområde inden 2010.

Peter Mandelson sagde: "Handel er en stærk drivkraft for Euromed-processen, og målet om et dybt og omfattende Euromediterranien-frihandelsområde er det, vi alle stræber efter.

Bilaterale forhandlinger om liberalisering af tjenesteydelser og etableringsret i ikke-servicesektoren er blevet lanceret med Egypten, Marokko og Tunesien i 2008.

EU er den vigtigste samhandelspartner for regionen. EU's eksport til MED-lande var værd omkring € 120 milliarder i 2007. Dette svarer til 9,7 procent af EU's samlede eksport, eller 45 procent af MED-landes import. Eksporten fra MED-lande til EU udgjorde omkring 7,5 procent af EU's samlede import, og 47% af MED-eksport, værdi € 107 milliarder i 2007."

Kommentar
Liberalisering af tjenesteydelser og etableringsret i ikke-servicesektoren betyder frit spil for muslimske forretningsfolk til at gå på indkøb af vores medier og at indføre stadig mere sharia bankvirksomhed i Europa.

Hvorfor disse krampagtige bestræbelser for at gå videre med en umulig opgave: penge?
Et par dage før topmødet for lancering af Unionen for Middelhavet, appellerede iværksætterorganisationerne fra området  til lederne af staterne i Den Europæiske Union og Middelhavsområdet om at sætte en bestemt økonomisk dagsordenen, navnlig med sigte på at fremme handelen med 10% om året.
Middelhavets arbejdsgiverforeninger støttede dette projekt, men advarede om, at ''uden et klart sæt politikker og effektive mål, vil det ikke virke som incitament for virksomhederne til at foretage de nødvendige investeringer i regionen."  

"Den Europæiske Union er trevent interesseret i den sydlige kyst
efter at have finansieret landene i Østeuropa,'' sagde Habih Yousfi, formand for den algeriske forening. ''Ingen ved endnu, hvorfra midlerne til at financiere projekter i Middelhavsområdet vil komme - fra EU eller den private sektor? Der er endnu intet svar''.
Euractiv 11. Juli, 2008:"José Manuel Barroso, EU Kommissionspræsidenten, har allerede gjort det klart, at man ikke kan forvente meget af EU budgettet, hvor der kun er afsat 50 millioner euro under ENP/  European Neighbourhood Policy, en dråbe i havet i sammenligning med de milliarder af euro, der kræves for at gennemføre projektet."