Resumé: FNs Milieuprogram (UNEP) er meget ærgerrig. Den vil, at milieubevægelsen skal kappes med med religion om at sætte vores normer og værdier. Af et hidtil hemmeligt dokument fremgår, at UNEP vil kommandere regeringerne i klimaanliggender, der skal omfatte alle samfundets forhold, ogmalke dem for penge. UNEP er i gang med et gigantisk missionsarbejde, begyndende med at grøn- og hjernevaske børnene gennem 30.000 foreninger verden over- med samme metoder som den britiske regerings Futerra. På et møde i Paris d. 4. og 5. sept. tog UNEP medierne i ed for med alle midler at køre propagandaen for milieubevægelsen frem op til Københavnsmødet og derefter, samtidig med at hele FN-apparatet er mobiliseret i en hidtil uset kampagne for klimaløgnen og en politisk aftale i København, hvad Løkke Rasmussen har taget til sig.
Indføjet er bl.a. kurver fra Lord Monckton´s rapport om Climategate skandalen. Disse viser, at mens NASA-GISSs egne tal i 1999 viste global afkøling, der er forsat til dato, har GISSs James Hansen manipuleret dette om til en global opvarmning. Dette er den reelle, menneskeskabte klimaændring!
Hele klimabevægelsen er en religion. der tilbeder en "levende" Moder Jord med en Håbets Pagtens Ark med rituelt udstyr og jordbønner og magiske formler, laver hymner til hende, oldgrækernes Gaia. De har Earth Charter, der af vor tids Moses, Michael Gorbachev, kaldes "vor tids 10 bud," hvis overtrædelse er synden, for hvilke vore utrolige politikere køber aflad  for vore penge i Jordens fattigste lande for en ikke eksisterende CO2-skyld!. Der er korrupte ypperstepræster, der har gjort Dommedagstruslen til kultens centrale element. Og der er en hel verden, der blindt følger efter og tilbeder dette grønne røde uhyre (Åb. 13).   

Seal-the-deal 1

Julen nærmer sig, tidspunktet for refleksion hos kristne. Og i år også for tilbedere af New Age Gaia / Lucifer klimareligionen, der er tæt knyttet til FNs Agenda 21. Mens Al Gore er unreflekteret prædikant for denne religion, er der skjulte profeter som Club of Rome, og Edmund de Rothschild, Michael Gorbachev fra Green Cross, Steve Rockefeller og Maurice Strong, sidstnævnte 3 forfattere til Earth Charter. Disse smarte fyre har overført deres indbringende klimareligion til det satanistiske FN. Hele 91% af de koordinerende forfattere til IPCC’s 4. Opfølgningsrapport var WCRP videnskabsfolk og havde dermed UNESCOs støtte  bag sig. "En gren af FN er FN's miljøprogram (UNEP). Det blev oprettet i 1972 og har en  strategi for 2010 – 2013 mhp. at grønvaske og hjernevaske verden under dække af klimareligionen. Wikipedia: UNEP's mandat er at koordinere udviklingen af miljøpolitikkens konsensus ved at holde det globale miljø under 0psyn og bringe nye emner  til regeringers og det internationale samfunds opmærksomhed mhp. indgriben. Styrelsesrådet er den primære udvikler af retningslinjer for FN's miljø-programmer og spiller en Gaia-new-americandiplomatisk rolle ved at fremme samarbejdet mellem FN's medlemslande om miljøspørgsmål.

Et hemmeligt dokument er dukket op: Mark Halles Rapport, “Det UNEP Som Vi Ønsker”, fra UNEP Mødet d. 17 Sept. 2007: "Miljøet skal konkurrere med religion som den eneste overbevisende, værdibaserede fortælling til rådighed for menneskeheden. Det sker allerede i forbindelse med klimaændringerne. En britisk domstolstice erklærer: “Grøn er religion”!

Faktisk er milieubevægelsen en religion, en tilbedelse af Gaia, jfr. James Lovelocks Gaia-hypothese: "Det kan være, at en rolle, som vi spiller er som Gaias sanser og nervesystem. Jorden er et levende system, og vi er en del af det." The Independent 16 Jan 2006: "Min Gaia teori ser Jorden opføre sig, som om den var levende. Vi har givet Gaia feber og snart vil hendes tilstand blive forværret, til en en komatilstand." Venstre: Den "hellige" Håbets Ark  indeholder jordbønner, jordbønnemasker og Earth Charter, vor tids 10 bud, som vores tids Moses, Michael Gorbatjov, siger. Arken  Gaia Pagtens Ark.
Som i de fleste religioner prædikes der faste og 
kødafholdenhed. Der er også selvbestaltede, altvidende, fundamentalistiske bedragere som ypperstepræster for Gaia – som James Hansen – der ser politikerne som Ark of hopekættere, der køber afladsbreve i Jordens fattigste lande for en indbildt CO2-skyld. Selv om han 3 gange er grebet i temperatursvindel (med næste graf) er han forarget over Climategateskandalen! I klimareligionen gælder: Det er nødvendigt at lyve – men man må under ingen omstændigheder blive afsløret deri. Derfor har man købt medierne. Kultens centrale element er  truslen om Dommedag. Her er en hymne til Gaia og her er en bøn til Gaia:…Hellige gudinde, du ærer dem, altid flydende ånd. Farvel, du guders moder, himlens brud…

 
FN's Copenhagen Climate Change Conference begynder om få dage - den 7. december – og FN bliver mere og mere aggressiv: Den officielle Seal the Deal Web viste, at 417.521 personer pr 1 december havde skrevet under på en henstilling om at få denne aftale. Manden bag aftalen er  Janos Pasztor, Ban Ki-moons klimarådgiver. Pasztor er for nylig udnævnt til direktør for FNs Environment Management Group (EMG), hvis sekretariat stilles til rådighed af UNEP i Genève. Heldigvis er udsigten til "Indgå Aftalen" dårlig, idet mange lande er uvillige til at betale de grådige udviklingslande de 700 milliarder dollars, de kræver. Selv betaling af de 100 mia. dollars, der tilbydes, har delt EU landene. Climategateskandalen har måske endda mindsket bidragsydernes tillid til klimasvindelen. På den anden side er klimapolitik et bevidst fupnummer baseret på en overlagt løgn. Men den nuværende ringe udsigt til resultater er en stor frustration for FN's chef, Ban Ki-Moon, der uophørligt lobbyer de rige lande for at lave en kommunistisk GISS-raw-temp-199aftale om at sende mere og mere af deres velstand til de folkeslag i verden, der ikke producerer andet end flere og flere børn. GISS-processed-temp2008Naturligvis under dække af "CO2-gæld", som vi skylder de fattige lande, der ikke producerer nogen uskadelig CO2 overhovedet.

Her er fra Lord Moncktons rapport  om Climategateskandalen - venstre: NASA-GISS´ James Hansen's globale rå 1999 temperaturer og til højre samme temperaturer forarbejdet/manipuleret 2008. Som man ser, er en global afkøling fra 1930erne (venstre) frem til år 2000 elegant blevet ændret til en global opvarmning.

Fox News 19 Nov. 2009: Et intenst lobbyarbejde under ledelse af FN's generalsekretær Ban Ki-moon foregår stadig for fuld damp - en stor indsats for internationalt at manipulere den offentlige mening.

RSS-UAH-Temp-2001-2009Siden 2001 har de kombinerede RSS (Remote Sensing Systems i Santa Rosa) og UAH (University of Alabama Huntington) temperaturer vist klar global afkøling - hvilket konverteres af IPCC til en global opvarmning. Lord Monckton´s report .

FN fisker børnene for at få forældrene i nettet
 The New York Post 30 Nov. 2009: Børn har været målet for en bog skrevet af producenten af Al Gore's stjerne-propagandafilm, "En Ubekvem Sandhed" med mindst 11 svære fejl iflg britisk domstol. Producent Laurie David fortalte Publisher's Weekly, at hun skrev børnebogen, "Down-to-Earth, Guide to Global Warming", fordi "børn også er nummer 1 indflydelse på deres forældre, så hvis man vil nå forældrene, så gå til børnene." Altså: Min datter kom hjem fra skole igen med en sang på læben. Ud kom dette nedkølende omkvæd: "… Du kan høre advarslen - den globale opvarmning…" Vi lærte, at: A) Alle børnene var blevet tvunget til at synge denne iørefaldende vise, som vi kaldte "Opvarmningssangen," ved en koncert for forældrene. B) yderligere sangtekster skældte egoistiske voksne ud for at forurene vores planet og forårsage en opvarmningssvøbe, der om kort tid ville dræbe alle isbjørne og truede fugle og bier.  UNEP har et gigantisk  program til at omvende børn - med mere end 30,000 organisationer verden over.

Hvorfor? UNEP er ambitiøs, mener, at den bliver overset, får for små midler, og ønsker at stå for FNs politik om klima og samfund.
Her er midlet: UNEP har en stor naturlig tilhængerskare og denne skare skal udnyttes til UNEP's mission uden at give indtryk af at forbigå medlemslandenes regeringer. Dette indbefatter at finde den rigtige måde at samarbejde med, og trække på det bedste fra universitet og studentersamfund samt tænketanke. UNEP skal gøre det til en vane at anfægte ubæredygtig adfærd og praksis, hvor den konstateres, at disse initiativer også skal være et middel til at nå koncernernes administrerende direktører.

Menneskeskabt-atmosfærisk-CO2-total

Til Venstre: Atmosfærisk CO2 fra 1860-2000. Alan Siddons og Professor Joe D´Aleo, Chef Meteorolog ved WSI Corporation in Billerica, Massachusetts, begge skriver i “Climate Realists.” Menneskelig CO2–udledning (blå linie) udgør kun 1% af den ganske lille mængde CO2 i atmosfæren. CO2 stiger som altid på grund af global opvarmning (forårsager ikke opvarmning) stadig som følge af frigivelse fra oceanerne efter “Den lille istids” ophør.

Fox News 30 Nov.2009:  Nogle af verdens største miljø-bureaukrater sammensatte et dokument efter et hemmeligt daglangt møde i Schweiz den 17. september 2007. 

Det ambitiøse dokument, med titlen "Det UNEP Som Vi Ønsker” af Mark Halle var et produkt fra en udvalgt gruppe på 20 top miljø-bureaukrater og tænkere, herunder UNEP's nuværende nr. 2 embedsmand, Angela Cropper. Dokumentet blev senere leveret til UNEP's administrerende direktør, Achim Steiner. Andre deltagere inkluderede Janos Pasztor. En anden vigtig deltager var John Scanlon, der er opført på UNEP's hjemmeside som vigtigste rådgiver for UNEP's Achim Steiner. Blandt andet tilskrives Scanlon i sin UNEP biografi at være førende inden for udviklingen af UNEP's nye strategi på mellemlang sigt, "Miljø for udvikling", der dækker perioden fra 2010 til 2013.

Disse følgende ideer bliver støttet på et højspændt tidspunkt. Både miljøforkæmpere og hele FN, under ledelse af generalsekretær Ban Ki-moon, lægger  lidenskabeligt pres på regeringer verden over for at underskrive en juridisk bindende og mere global efterfølger for Kyoto-protokollen om drivhusgassers undertrykkelse, som udløber i 2012.

Achim-steinerBlandt andet argumenterer  begge dokumenter (inkl. 2010-13 dokument) for:
1. en "ny og central placering for økologi i verdens tænkning," som vil få miljøet til at gå fra ofte at blive betragtet som et marginalt problem på mellemstatsligt og nationalt plan til centrum af de politiske og økonomiske beslutningsprocesser.
                                                                               UNEPs administrerende direktør, Achim Steiner.

2. "Vi kræver en Milieu-Bretton Woods for the 21.århundrede." Forbindelserne mellem miljømæssig bæredygtighed (kommunistisk ideologi) og økonomi vil fremstå som et vigtigt fokus.
3. Nye miljømæssige regler, forskrifter og standarder med stærkere myndighed til at kommandere de nationale regeringer.
4Seal-thedeal-3. En omfattende propagandarolle for UNEPover for "børn og unge".

5. Øget finansiel gearing til dens sag, endnu en gang ved at nå til mere magtfulde regeringsmedlemmer  UNEP's budskab er ikke til miljøministre - de er allerede omvendte…. Den skal stile højere. "

6.  UNEP skal søge indflydelse som verdens ledende dommer i en ny måling af menneskelig udvikling.

Ifølge Halle er der i en e-mail-udveksling med Fox News tegn på, at den enormt ambitiøse rolle, han og hans med-tænkere skitserede for UNEP som religionens største konkurrent, er "ved at ske." Halle pegede på UNEP's støtte i år til et såkaldt Grønt Økonomi-Initiativ, et forslag til radikal omstrukturering af den globale økonomi og overførsel af billioner af dollars i investeringer til verdens fattigste udviklingslande, men det er formuleret i vendinger, som om det er for at give nye grønne job.

Det Grønne Økonomi-Initiativ, også kaldet Global Green New Deal. Den omstændighed, at Det Internationale Panel om Klimaændringer (IPCC) kun lejlighedsvist er forbundet med UNEP er en skandale og en tragedie. Kommentar: Ja. det er mærkeligt, da IPCC jo blev prettet af UNEP  i 1988.

Fox News 19 Nov. 2009Manipulation af medierne
En anden central del af strategien er at trække internationale nyhedsmedier meget dybere ind i sagen. Møde i Paris den 4. og 5. september, organiseret af FN's Økonomiske og Sociale Råd (ECOSOC), under titlen "Første Internationale Konference om audiovisuelle Medierog Klimaforandring".

Næsten 300 mennesker, der repræsenterer mere end 100 tv-organisationer og tv-fagforeninger deltog i forsamlingen. Ved mødets afslutning, og med København kun tre måneder væk, udsendte gruppen en erklæring om, at "engageret samarbejde mellem radio og tv om at dele og formidle klimaforandringsoplysninger, som omfatter både globale og lokale perspektiver, vil tilskynde enkeltpersoner og politiske beslutningstagere til at foretage en rettidig indsats."

"Sandsynligvis størstedelen af verden læser ikke nyheder overhovedet. De ser ikke på nyheder, så de kan omvende sig,  så de kan få deres oplysningerog ændre deres adfærd. Hvis klimaændringerne handler om om adfærdsændringer i sidste ende, som jeg tror, så skal man ud fra et medieperspektiv se på det på den måde, at det ikke bare er om nyheder. Det handler om at skabe en forestilling, og en vision om, hvordan en klimaændret verden eller en verden, der med held har undgået klimaforandringer, vil se ud. Det vil komme gennem film,  gennem sæbeoperaer, gennem reality-tv, gennem romaner. "Eric Haller chef PR-mand i De Forenede Nationer.
Kommentar: Brug af anvendt psykologi til at omvende menneskeheden til klimareligionen er - Futerra-strategi!

Al-gore-spørgsmålHer er en  lang liste over deltagerorganisationer.
Hovedsagelig fra de mindst udviklede lande - men også fra BBC, Deutsche Welle, Den Europæiske Broadcasting Union, France 3 og 5, France TV, International Association of Broadcasting, Japan Broadcasting Corp OECD, UNESCO (overrepræsenteret), Radio France Internationale, Thomson Reuters, The Tokyo Broadcasting System, TV5 Monde, Verdensbanken.

Al Gore og Climategate? Nå, han har bodyguards til at fjerne dem, der stiller ubekvemme spørgsmål - mindst 4 personer. Og så styrtede han væk til sin benzinslugende Mercedes!

Kommentar
Vi har netop set, hvordan de største leverandører af temperaturer til IPCC, nutidens (James Hansen GISS) og fremtidige prognoser (CRU, University of East Anglia), er blevet afsløret som svindlere. Dvs. nobelpristageren, IPCC, har modtaget denne pris på en stor løgn. Det har Al Gore også, selvfølgelig. Og det betyder, at FNs Klimakonference i København er et videnskabeligt fupnummer. Men som det ovenstående viser, er dette ligegyldigt. Denne konference handler ikke om klimaet - for de ved godt, at der ikke er nogen klimakrise. Den handler om verdensregering, som Lord Monckton of Brenchley siger. Halles skrift er ikke overraskende i betragtning af de kommunistiske sympatier, der er udtrykt af Ban Ki-moon. Dette er en del af den kommunistiske Agenda 21, som tidligere beskrevet på denne blog.

Læg mærke til, hvad Mark Halle skriver: UNEP skal søge indflydelse som verdens ledende dommer i en ny måling af menneskelig udvikling. Disse slyngler har taget en guds – eller snarere Djævelens –rolle - tænker de kan gøre deres elendige løgnagtige klimaideologi til en religion på højde med kristendommen. De tror, de har ret til at omgå regeringer og gør sig til smagsdommere i vores udvikling! Dette er virkelig Luciferisk: dvs. de gør mennesker til guder.

Men hvorfor lige klima som deres værktøj? Her er fra The Creature From Jekyll Island af G. Edward Griffin, Appleton, WI: American Opinion Publishing, Inc., 1994. “Det kan nu være muligt at skabe en verden, hvori alle nationer vil blive afvæbnet og disciplineret af en verdenshær, en tilstand, som vi vil kalde fred. "I så fald, hvad kunne være et alternativ til krig? En kilde er den hemmelige Hudson Institute undersøgelse fra 1966, Unep-logobestilt af forsvarsminister Robert McNamara (senere Verdensbankchef): “Rapport fra Iron Mountain.” Denne undersøgelse diskuterer koldblodigt forskellige måder, hvorpå regeringen kunne kontrollere befolkningen og fastholde sig selv ved magten i fravær af krig (FN-fred).

Her, forklarer Griffin, er oprindelsen til krigslisten om at fremme økologisk dommedag som den nye fjende, der truer hele verden. Den trussel behøver ikke at være reel, forudsat at masserne kan være overbevist om, at den er ægte. Troværdighed er nøglen, ikke virkelighed. Mængden af propaganda har haft et fænomenalt resultat. Politikerne er nu ved at blive valgt på intet andet end "bekymring for miljøet og et løfte om at slå ned på ubehagelige industrier," uden at nogen bekymrer sig om skader på økonomien eller vores frihedsrettigheder.

I samme ånd skrev  Alexander King, Club of Rome, Den Første Globale Revolution” 1991: "I søgen efter en ny fjende til at forene os, kom vi på idéen om, at forurening, truslen om global opvarmning, vandmangel, hungersnød og lignende ville gøre fyldest. . . . Den virkelige fjende er så  menneskeheden selv." Dvs.:Klimaløgnen er ren Ny Verdensordensideologi.