Bedragerne I CRU Arbejder For Multinationale Selskabers Verdensrevolution - Støttet Af Storbritanniens Og New Zealands Regeringer

Posted By Anders On November 28, 2009 @ 23:55 In Dansk, Euromed | No Comments

Resumé: Til svindelafsløringerne omkring IPCCs leverandør, CRU, af forfalskede forudsigelser om klimatisk dommedag kommer nu en lignende skandale fra New Zealand - startet af en tidligere CRU-ansat. N.Z.s regeringsejede NIWA har også forfalsket sig til en ikke-eksisterende opvarmning i N.z. Men værre endnu: East Anglia Universitetes CRU støttes af britiske ministerier(DEFRA), der har udsendt en vejledning i, hvordan man bl.a. v.hj.a anvendt psykologi skal manipulere folk til ikke blot at acceptere det, politikere/"videnskabsmænd" ved er klimaløgn, men også at ændre folks liv derefter. I det øjemed har DEFRA udgivet "Spillets regler" sammen med Futerra, der som sit erklærede mål har verdensrevolutiom på vegne af de multinationale selskaber. "Spillets Regler" skitseres. Bl.a. vil man optø folk af deres fastfrosne gamle holdninger, lave om på dem i deres følsomme perioder og så genfastfryse dem, når de er omvendt til de ønskede holdninger. Man diskuterer, om chokteknik eller blødere manipulationsformer virker bedst. Man lader "troværdige" personer og medier udsprede klimaløgnen, for dem tror folk mest på!
En e-mail fra fra et CRU-stabesmedlem, som varetager "samfundets holdningsmæssige engagement med klimaændringen" skriver: "Futerras spilleregler er en god introduktion til hvad klimaændrings-kommunikatører bør stræbe efter som bedste praksis." Dette er ideologi - ikke videnskab.
Vi har her at gøre med sammensværgelsespraksis mellem den engelske regering og IPCC-leverandørerne af forfalsket klimamateriale til den Nye Verdensordens global-politik, den største løgn i videnskabens, ja måske i verdens historie, påskuddet for FNs parodi: Klimaændringstopmødet i København, der har verdenregering som egentligt tema. Den new zealandske regering har en [1] ETS-interesse i den "globale opvarmning". 
En pressemeddelelse fra "Jordens Regering" er fundet.

Først noget for lattermusklerne: Hockeystav-Michael Manns sidste Climategate slager: "[2] Hide the decline" (Skjul temperaturfaldet). Nu forlanger mange videnskabsfolk Mann og Phil Jones fyret og udelukket fra IPCC - kræver endog  [3] IPCCs opløsning.

Klimaetsvindelen er nu en afsløret global sammensværgelse
[4] The New Zealand Climate Science Coalition: Vi har opdaget, at opvarmningen i New Zealand over de seneste 156 år faktisk var menneskeskabt, men det havde intet at gøre med udledningen af CO2, den var afstedkommet af menneskeskabte ændringer af temperaturen. Det er en skændsel.

[5] NZ-NIWA-graph-adjustedNew Zealands National Institute of Water & Atmospheric Research (NIWA) er ansvarlig for New Zealands Nationale Klima-Database. Fra [6] NIWA’s hjemmeside— figur 7 (højre for oven): Gennemsnitlig årlig temperatur i New Zealand, fra 1853 til 2008 inklusive, er baseret på mellem 2 (fra 1853) og 7 (fra 1908) langsigtede stationsoptegnelser. De blå og røde bjælker viser årlige afvigelser fra
1971 - 2000–gennemsnittet, den solide sorte streg er en glattet tidsserie, og den stiplede [lige] linje er den lineære tendens i løbet af 1909 til 2008 (0,92 ° C/100 år).
Dr. Jim Salinger (som ikke længere arbejder for NIWA) startede denne graf i 1980'erne, da han var ansat på CRU (Climate Research Unit ved University of East Anglia, UK).

Climate Coalition brugte NIWas råtal,  men resultatet så sådan ud:

[7] NZ-NIWA-graph-raw-dataTil højre for neden: Straks kan man se, at der ingen hældning er, hverken opad eller nedad. Temperaturerne er bemærkelsesværdigt konstante tilbage til 1850'erne. Naturligvis varierer temperaturen stadig fra år til år, men tendensen forbliver lineær og statistisk ubetydelig på 0,06 ° C pr århundrede siden 1850. Den chokerende sandhed er, at de ældste aflæsninger er reguleret nedad, og senere målinger er kunstigt blevet forhøjet for at give et falsk indtryk af opvarmning. NIWAs aktiepost deles mellem  [8] Finansministeren (50%), og ministeren for Forskning, Videnskab & Teknologi (50%). .

Det løgnagtige grundlag for klima-bevægelsen er herudover blevet rigeligt stillet til skue: 1 [9] James Hansen og GISS´ manipulerede overfladetemperaturer. Følgende er opskriften på en revolution - ikke i bolsjevikisk stil - men en manipulationsrevolution for at få os til at acceptere den nye verdensordens klima-dagsorden som stedfortræder for det dybere mål: [10] verdensregering. 2. [11] Keith Briffas og Michael Mann´klodsede manipulationer med tal for træringe som erstatning for den globale temperatur - på grundlag af materiale af ukendt oprindelse. 3. [12] Hackningen af CRUs e-mails og dokumenter for nylig.

Her er [13] 5 angivelige e-mails fra Futerra-CRU-korrespondancen. Et Futerra dokument siges at være fundet blandt de [12] CRU dokumenter, der blev hacket for nylig. [14] InformationLiberation: "Dokumentet indgår i Klimagate skattekisten og kaldes Spillets Regler' og viser bevidst vildledning fra dette agenturs side for at sikre, at debatten faktisk ville blive opfattet som værende afgjort. Når fakta ikke overbeviste, ræsonnerede de, at man måtte appellere til følelserne for at få arbejdet gjort." Være dette dokument nu blandt de hackede filer eller ej: Der findes dokumenter, der viser, at CRU er tæt sammenknyttet med den britiske regering, som det fremgår af denne liste af støtter: [15] CRUs Historie (link nu ændret - [16] se her): Støttegrupper: bl.a. Energiministeriet, Milieuministeriet(DETR, nu DEFRA), SundhedsministerietHandels– og Industriministeriet (DTI), Milieuagenturet, Skovudvalget, Greenpeace International, International Institute of Environmental Development (IIED), World Wildlife Fund for Nature (WWF), Shell, BP, Stockholm Miljøagenturet, Sultanatet Oman, Tate and Lyle, UK Meteorologisk Institut,  FNs Milieuplan (UNEP), USAs Energiministerium.

Her er en [17] mail fra Saffron O´Neill 2. okt. 2006: "Futerra's 'spilleregler' er en god introduktion til, hvad klimaændrings-kommunikatører bør arbejde hen imod i form af bedste praksis" Dr. [18] Saffron O´Neill er i CRUs stab mhp. "Samfundets holdningsmæssige og adfærdsmæssige engagement med klimaændringerne" - et mærkeligt job i en "videnskabelig" gruppe.

[19] Shell_1[20] FuterraRevolution: Bæredygtighed, grøn, klimaændringer, fair handel, etisk, CSR, øko-chic. Her kan Futerras  [21] korporative klienter ses. Vedr [22] CSR: Corporativ Socialt Ansvar:  Hvad CSR i praksis betyder så vi, da vaccineproducenterne tvang regeringer til at købe deres svineinfluenzavaccine – men fralagde sig alt ansvar for bivirkninger og skadeserstatninger.
Uanset om det er den største udfordring i vores liv, klimaændring, eller de massive muligheder, som præsenteres af den nye "etiske forbruger«, hvad Futerra har gjort i over otte år er varmt.

Vi arbejder i hele Europa og USA, har kunder i Kina og Australien, og afsluttede projekter i Rusland, Brasilien og Afrika sidste år. Overalt, hvor vi arbejder, tænker folk forskelligt, og begynder at handle anderledes.

Vær en del af revolutionen.
Men den reelle forskel er, at siden vores stiftelse i 2001 har vi altid kun arbejdet på koncerners ansvar og bæredygtighed. Og vi har også en [23] Bibel.
[24] Futerra og det Britiske Milieuministerium offentliggjorde “Spilleregler” d. 7. marts 2005. Spillet er at kommunikere klimaændringer.

Her er et uddrag af "[25] Spilleregler"
Hvorfor blev disse principper skabt? Reglerne vil hjælpe os med at vinde kommunikationen om klimaændringen. Disse principper blev oprettet som en del af den britiske Klimaændrings-kommunikations-strategi, der bygger en bevis-strategi, som sigter mod at ændre den offentlige holdning til klimaændringen i Storbritannien.
Det overordnede princip er "at ændre holdninger i retning af klimaændringen er ikke som at sælge et bestemt sæbemærke - det er som at overbevise nogen om at bruge sæbe i overhovedet." Men disse principper er et første skridt til at bruge avanceret adfærdsændrings-modellering og omfattende dokumentation fra hele verden til at ændre holdning til klimaændringer. Vi er nødt til at tænke radikalt, og “Spilleregler” er et tegn på, at fremtidige kampagner ikke vil være "business as usual«. Dette er et virkelig spændende øjeblik.

2. Glem klimaændringskritikere. De, der benægter klimaændringsvidenskab er irriterende, men ligegyldige. Argumentet er ikke, om vi skal beskæftige os med klimaændringer, men hvordan vi skal håndtere klimaforandringen.
Kommentar: Jeg spekulerer på, om disse forbrydere er lige så arrogante mod klimaændringsbenægtere nu, efter hacking af deres mails og dokumenter,

4. Når vi har fjernet myterne, er der er plads til nogle nye idéer. Disse principper vedrører nogle af de centrale idéer fra adfærdsændringsmodellerne for bæredygtig udvikling.
Kommentar: Altså – væk med den Gamle Verdensorden, så vi kan sætte den [26] kommunistiske, bæredygtige Nye Verdensorden i stedet – med ommodellering af os.

6. Brug både perifer og central behandling. At sætte direkte fokus på et spørgsmål kan ændre holdninger, men perifere beskeder kan være lige så effektive.

8. Brug overbringere og socialundervisningsfolk - lær gennem social interaktion, og nogle mennesker er bedre lærere og trendsættere end andre. Målretning af disse mennesker vil sikre, at budskaberne virker mere troværdige og videregives mere effektivt. 

[27] Polar-bear-waltz10. Alle skal bruge en klar og sammenhængende forklaring af klimaændringen. Offentligheden ved, at klimaændring er vigtig, men er alligevel ikke klar over præcis, hvad det er, og hvordan det virker.

12. Opret "agentur" til bekæmpelse af klimaændringer. Agenturet er oprettet, når folk ved, hvad de skal gøre, for selv at gøre det, har adgang til  infrastruktur, som de skal handle i og forstå, at deres bidrag er vigtigt.

16. Opret en pålidelig og troværdig, anerkendt stemme om klimaændringer Vi har brug for tillid til organisationer og enkeltpersoner, som medierne kan opfordre til at forklare konsekvenserne af klimaændringerne til den britiske offentlighed.

17. Brug følelser og synsindtryk. En anden klassisk marketing regel: at ændre adfærd ved at formidle oplysninger virker ikke altid, men følelser og synsindryk gør normalt.

19. Kommunikationen skal fastholdes over tid. Alle de mest succesfulde oplysningskampagner har været vedligeholdt konsekvent over mange år.

20. Erfaringerne viser, at stor, kompleks og partnerskabsbaseret præsentation  ofte er et afgørende element for projekter.  Futerra er partner til den [28] britiske regerings DEFRA. Og Futerra's "Spilleregler" er stort set identiske med [29] Bilag E for Defras anbefalinger til at hjernevaske befolkningen: Checkliste for bedste praksisprincipper for at fremme miljøvenlig adfærd.

Her er mere, “[30] Nye Spilleregler”. De oprindelige regler blev udviklet som en rettesnor for kommunikation, som kan ændre holdninger til klimaændringen. De dannede bevisbasis,
der understøtter den igangværende britiske regerings kampagne.

Mht. den fulde dokumentation for disse regler og klimaændringskommunikationsstrategi i sig selv [31] se her. Se den [32] nye britiske bæredygtige udviklingsstrategi.

[33] Creed_creation_2Nye regler
Når man har vækket eller "optøet" folk fra deres søvngængeradfærd, kan man overbevise dem om at ændre sig. Men når de først har antaget den nye adfærd, har man brug for at finde en måde at 'gennedfryse' dem, så den positive adfærd bliver en ubevidst vane igen. Gør jeres indlæg så personlige som muligt. Opret klimabudskaber om "min region, min by, min gade, mit hus, mig". Folk ønsker virkelig at være gode, vigtige og nyttige. Mærkeligt, men sandt. Megen klimaændringskommunikation gør, at folk føler sig dårlige, irrelevante og ubrugelige. Hjælp folk til at forstå (og have tillid til), at de gør en forskel. Klimaændringen er endnu ikke i de fleste menneskers "kontrolrum«, den føles som en stor grim trussel, de ingen indflydelse har på. Indtil folk føler indvendigt, at de ved at ændre deres adfærd vil gøre en forskel, vil ikke  nok så megen information, prisnedsættelser eller prædikener gennemføre de nødvendige forandringer.
Mister man 5 £, føles det mere vigtigt end at få 5 £. Det er en lille men kraftfuld indsigt. Selvfølgelig kan man kommunikere fordelene ved nye tiltag, men indled med de reelle tab, som folk lider som følge af deres nuværende ubæredygtige adfærd.

Empati er en stærkt motiverende faktor for forandring, men de fleste mennesker kan ikke være indfølende med landskaber. Hvis steder er truet af klimaforandringerne, så vis mennesker og dyr, der er i fare.  Vi er nødt til at lade løsninger lyde mere heroiske, bruge mere storslåede vendinger og lade omfanget af løsningen [34] polarbears-on-melting- icesvare til omfanget af problemet.

Der er en massiv vifte af kommunikationskanaler, der kan bruges til klimaændringer, fra reklamer til uddannelse, fra tv til litteratur, aviser til klokkestemning.

Hvis man prøver at ændre vaner, er det ikke godt at overbevise nogen, bare én gang. Man er nødt til at minde dem derom præcist, når de gør den handling, man ønsker at ændre.

Få nogen til at gøre noget småt og indfør derefter  en anden større handling, når den lille er afsluttet. Flytningen opad vil ikke kun ske på egen hånd: kommunikation er nødvendig at styre hver enkelt trin på stigen.

Klimaændringskommunikation har brug for en løbende serie af toppe. Små fremfærd fører ikke automatisk til store, men store og socialt synlige kan føre til mindre.

Der er tider med store forandringer i vores liv: at blive gift, skifte bopæl, starte et nyt job, at få et barn eller gå på pension. Folk er langt mere åbne over for ændringer i disse "overgangszoner", fordi deres vaner allerede er i opbrud. Men mindre betydningsfulde personlige forandringer virker også godt. Prøv at kommunikere på lønningsdagen, om foråret og efteråret, under vores sommerferie. Lav om på folk, når de allerede er under forandring.

Futerras grundlægger, Ed Gillespie,  [35] The Guardian 20 Nov. 2009: Arbejder denne choktaktik rent faktisk mhp. at flytte befolkningens holdninger og adfærd? Konventionel psykologisk teori antyder,  at Ed-Gillespie-001chokannoncer plejede at virke, fordi deres budskab borer sig så dybt ind i vores bevidsthed, at vi til sidst er tvunget til at handle på det. Men vi bliver hurtigt desensibiliserede, men jeg er stadig ikke sikker på, at det vil ændre adfærden. Faren er, at ved at oppuste en annonces højoktan-drama øger man risikoen for, at seernes følelser manipuleres, og at de afviser det som ren propaganda.

Kommentar
Gillespie er farlig, for han er smart. Han gør det i anvendt psykologi til propaganda, når den er værst: til hjernevask – lige som “Spillets Regler”.
Vi kan nu fastslå, at klimarevolutionen  på East Anglias Universitets CRU har vide forgreninger: Ikke blot til USAs klimamafia – men også til selve den britiske regerings DEFRA og dens samarbejdspartner, Futerra, der erklæret står for en revolution for de multnationale selskabers
[36] Kejserens%20nye%20klaeder2%20018verdensherredømme. Og flere engelske ministerier støtter CRUs klimaarbejde/svindel. Nu viser det sig, at New Zealands regerings NIWA også har svindlet med temperaturerne for at få en ikke-eksisterende opvarmning frem. Svindelen er påbegyndt under en Dr. Salingers ansættelse ved CRU.

Hvad vi ser her, er en udbredt revolutionær bevægelse med henblik på radikalt at ændre verden og os. Man kan også sige, det er gammeldags missionsaktivitet. Den er ledet af den britiske regering, som har udtrykt sin vilje til at ændre det britiske samfund radikalt ved multikulturalisme - ifølge [37] Tony Blair's taleskriver. Men for at sikre, at alle sejl er sat til, laver  den britiske regering et program, der satser på revolution gennem miljøforkæmperbevægelsen også. Dens egen DEFRA erklærer at indoktrinere og hjernevaske briterne - endog i samarbejde med den Futerra, der fastslår at stå for revolution. Hvad, der er særligt ubehageligt er, at de ansætter "troværdige" personer og organisationer til at sprede deres løgnagtige kampagne. Den britiske regering støtter stærkt Climate Research Unit ved University of East Anglia, leverandøren af nobelprisvinderen, IPCC's, klimafremskrivninger, det løgnagtige grundlag for klimaforandringskonferencen i København d. 7.-13. december. [12] Selv [38] Obamas "videnskabs-zar, John Holdren er repræsenteret,  han støtter bedrageren, Michael Mann, og foragter en klimaskeptiker, Dr. Baliuna.

CRU er lige blevet afsløret som en bande svindlere, der skjuler den reelle nedgang i den globale temperatur, muligvis af ideologiske grunde:  [39] Jonathan Brown, Independent-Journalist: En af CRUs lækkede klima-e-mails var en pressemeddelelse fra [40] “Earth Government” dateret d. 27. marts 2003. Dokumentet opfordrer til en "demokratisk" verdensregering, der vil sammenlægge og reformere de fremherskende globale institutioner, herunder FN, IMF, Verdensbanken, WTO, NAFTA, FTAA og andre "til gavn for alle." Det er identisk med [41] World Federalist Manifesto af amerikanske direktør for den [42] klimaalarmistiske Club of Rome, Francesco Stipo og helt efter Futerras CSR.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=11993

URLs in this post:
[1] ETS-interesse: http://euro-med.dk/?p=62
[2] Hide the decline: http://www.youtube.com/watch?v=nEiLgbBGKVk&feature=player_embedded
[3] IPCCs opløsning.: http://www.prisonplanet.com/un-scientists-turn-on-each-other-un-scientist-declares-climategate-colle
agues-mann-jones-and-rahmstorf-should-be-barred-from-the-ipcc-process-they-are-not-credible-any-more
.html

[4] The New Zealand Climate Science Coalition: http://www.climatescience.org.nz/images/PDFs/global_warming_nz2.pdf
[5] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedernz-2dniwa-2dgraph-2dadjusted4.jpg
[6] NIWA’s hjemmeside— figur 7 (højre for oven): http://www.niwa.co.nz/our-science/climate/information-and-resources/clivar/pastclimate
[7] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedernz-2dniwa-2dgraph-2draw-2ddata2.jpg
[8] Finansministeren (50%), og ministeren for Forskning, Videnskab & Teknologi (50%).: http://www.niwa.co.nz/about-niwa/our-company
[9] James Hansen : http://euro-med.dk/?p=4825
[10] verdensregering: http://euro-med.dk/?p=5141
[11] Keith Briffas og Michael Mann´klodsede manipulationer: http://euro-med.dk/?p=11029
[12] Hackningen af CRUs e-mails : http://euro-med.dk/?p=11914
[13] 5 angivelige e-mails: http://www.eastangliaemails.com/search.php
[14] InformationLiberation: http://www.informationliberation.com/?id=28101
[15] CRUs Historie: http://www.cru.uea.ac.uk/cru/about/history/
[16] se her: http://groups.google.com/group/alt.global-warming/browse_thread/thread/75e9c7f066298fb3
[17] mail fra Saffron O´Neill 2. okt. 2006:: http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=750&filename=1159800386.txt
[18] Saffron O´Neill er i CRUs stab: http://algorelied.com/?p=3222
[19] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedershell-14.jpg
[20] Futerra: http://www.futerra.co.uk/revolution/futerra
[21] korporative klienter : http://www.futerra.co.uk/clients/
[22] CSR: Corporativ Socialt Ansvar: http://en.wikipedia.org/wiki/corporate_social_responsibility
[23] Bibel: http://www.futerra.co.uk/downloads/10-Rules.pdf
[24] Futerra og det Britiske Milieuministerium offentliggjorde “Spilleregler” d. 7. marts 2005: http://www.futerra.co.uk/revolution/leading_thinking
[25] Spilleregler: http://www.futerra.co.uk/downloads/RulesOfTheGame.pdf
[26] kommunistiske: http://euro-med.dk/?p=9980
[27] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederpolar-2dbear-2dwaltz7.jpg
[28] britiske regerings DEFRA: http://www.defra.gov.uk/corporate/about/who/ministers/index.htm
[29] Bilag E: http://www.defra.gov.uk/evidence/social/behaviour/documents/behaviours-jan08-annexes.pdf
[30] Nye Spilleregler: http://www.futerra.co.uk/downloads/NewRules:NewGame.pdf
[31] se her: http://euro-med.dk/wp-admin/about:www.defra.gov.uk
[32] nye britiske bæredygtige udviklingsstrategi: http://www.defra.gov.uk/sustainable/government/
[33] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedercreed-creation-22.jpg
[34] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederpolarbears-2don-2dmelting-2d-20ice5.jpg
[35] The Guardian 20 Nov. 2009: http://www.guardian.co.uk/environment/blog/2009/nov/20/polar-bears-plane-stupid
[36] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederkejserens-2520nye-2520klaeder2-2520018.jpg
[37] Tony Blair's taleskriver: http://euro-med.dk/?p=11344
[38] Obamas "videnskabs-zar,: http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=374&filename=1066337021.txt
[39] Jonathan Brown, Independent-Journalist: http://nwobabylon.blogspot.com/2009/11/hacked-emails-contain-prepared-press.html
[40] “Earth Government” dateret d. 27. marts 2003: http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=304&filename=1048799107.txt
[41] World Federalist Manifesto: http://www.worldfederalistmanifesto.com/
[42] klimaalarmistiske Club of Rome: http://www.clubofrome.at/2009/amsterdam/index.html