Irerne Har Vækket De Tyske Medier: “EU-Rådet Er Den Største Samling Slyngler I Verden”!

Posted By Anders On July 10, 2008 @ 16:26 In Dansk, Euromed | No Comments

[1] [1] Der Spiegel Online 23. juni 2008: "Dette må være den største samling slyngler i verden. Der er 27 af dem. Nej, mere: Det er ikke kun stats-og regeringschefer, der er her, men også udenrigsministrene ….. De er ved at at bage rævekager endnu en gang, de søger efter en måde at tage os, som de repræsenterer, ved næsen - og virkeligt hårdt denne gang.
Igen og igen, snyder de deres befolkninger til at acceptere Den Europæiske Union.

Det har stået på i 50 år: politikerne fører politik mod folket. Den eneste gang de nogensinde lægger mærke til folket, er når de beder om folkets stemme. Det skete i Irland for nylig, da irerne gjort det klart, at de nægter at acceptere slyngelpolitik.
De stemte imod Lissabon-traktaten,  og i den forbindelse kastede de så EU ud i endnu en af dens mange kriser. Det var det store emne på mødet i Det Europæiske Råd, da EU-stats-og regeringschefer satte sig sammen i håb om at udtænke en vej ud af deres nuværende dødvande, en måde, der ville sætte dem i stand til fortsat at føre politik mod os, uden at folk mærker, hvad de har for. Hvad de i virkeligheden arbejder på er en håndfuld advikattricks.

[2] Bruno Waterfield, The Telegraph, den 2 juli, 2008: Den franske strategi i løbet af deres seks måneders EU-formandskab, som begyndte den 1 juli, er at isolere Irland efter sidste måneds folkeafstemnings-forkastelse af Lissabon EU-traktaten. Med det irske folk i karantæne, vil de øvrige 26 EU-lande presse på med ratifikationen af traktaten - 19 har gjort det.
Hr. Sarkozy gjorde det meget klart, at der ikke ville blive nogen genforhandling af en traktat, der blev del 2 af EU-forfatningen og blev forkastet af franske og hollandske vælgere for tre år siden. "Der bliver ingen 3. udgave af Traktaten," sagde han.

[2] Irerne tæller ikke!

Frankrig er, sammen med resten af EU,  på udkig efter "en kattelem". "Vi har brug for en blød landing i oktober," sagde  Sarkozy, da der skal være EU-topmøde i Bruxelles for at finde vejen frem på et tidspunkt før valget til Europa-Parlamentet den 4 juni, 2009. Irerne vil enten blive bedt om at stemme igen, i en gentagelse af Irlands anden folkeafstemning om Nice-traktaten i 2002 - eller Irerne vil blive forbigået.
Alle nødvendige midler for at få et irsk Ja, er, hvad den franske præsident satser på her. Der er ingen andre svar.

Men polakkerne og tjekkerne er fluer i Sarkozy's suppe, idet begge trodsige nye østeuropæiske lande truer med at forsinke eller blokere for en traktat, der kræver alle 27 EU-medlemsstater til at ratificere den, før den træder i kraft.

Her er en mand, ingen kan stole - undtagen hans [3] illuministiske herre, som han her hylder.


Sarkozy advarede de nye medlemsstater om, at Frankrig ville blokere for enhver yderligere udvidelse af EU,  medmindre Warszawa og Prag falder til føje og gør, som de får besked på. "Jeg vil kæmpe for at sikre, at EU-medlemstallet ikke overstiger 27," sagde han.

Kommentar: Desto mere grund til at blokere!
[4] "Den tjekkiske vice-premierminister, Alexandr Vondra har tilbagevist dette som en "slags løgn", og sluttede sig dermed til det voksende kor af kritik fra de europæiske ledere i spørgsmålet.
I flg. en diplomat vil Kroatien blive den eneste taber, hvis Sarkozy insisterer på sin hårde linie. Frankrig er isoleret i spørgsmålet."

Den franske præsident advarede tjekkerne om, at de ville komme til at betale prisen, hvis Prag fortsætter med at brokke sig over at ratificere traktaten.
"Vores tjekkiske venner vil overtage EU-formandskabet den 1 januar, så er det meget vanskeligt at se dem blokere for en løsning," sagde han. "Hvis tjekkerne sætter hælene i, vil  de starte deres formandskab i stor isolation."

Tyske aviser advarer om, at Bruxelles er nødt til at anerkende den voksende følelse af mistillid blandt EU's borgere.  [5] The Times Online d. 9. juli, 2008 er enig i mistilliden til hele det politiske system. "Mens politikken konvergerer kan man høre en voksende understrøm af utilfredshed. Vi må lytte til den, før det bliver for sent"
[6] Der Spiegel Online 02.07.2008
Det ser nu ud, som om det irske folkeafstemningsresultat kunne have givet et løft til euroskeptikere over hele kontinentet.
 
Tyskland's forfatningsdomstol forventes også at revidere juridiske udfordringer mod Lissabontraktaten, og præsident Horst Köhler har sagt, han ikke ville underskrive den, før den tyske forfatningsdomstol har afsagt sin kendelse. Tyske aviser vurderer konsekvenserne af disse forsinkelser og ytrer tvivl om ratifikationsprocessen.
Mange opfordrer Bruxelles til at opgive og lytte til Europas borgere.

Frankrigs præsident Nicolas Sarkozy tager alvorligt fejl, når han foreslår, at problemet bør være "begrænset til irerne. Den manglende accept af EU ligger langt dybere end mange europæiske politikere gerne vil tro.
Dette er baseret på mange forskellige slags frygt og en mangel på viden. Men det bliver også opmuntret af politikere, der gerne vil bebrejde Bruxelles for alt, hvad der går galt.

Frankfurter Allgemeine Zeitung skriver
"Mange vælgere nærer mistillid til disse metoder, og en hel del afviser simpelthen  yderligere integration. Det kan godt være kortsigtet, men folkeafstemningerne i Frankrig, Holland og nu Irland har vist, at det er et politisk faktum. Hvorvidt Lissabon mislykkes eller er færdig, én ting er sikker: En offentlig debat om betydningen og målene i EU skulle vi have haft  for længe siden."

Die Tageszeitung skriver
Irland vil ikke blive isoleret. Sorteper vil blot blive væltet tilbage til Bruxelles, hvor de hjælpeløse svar vil være: Tag tid til at overveje, at indgå en dialog med borgerne og gå tilbage til at starte reformprocessen fra bunden. "

De [7] østrigske socialdemokrater har krævet en folkeafstemning om EU-spørgsmål

Kommentar: Hvorved EU forstår dialog med det korrupte [8] civilsamfund - for at være sikker på de ønskede svar.

Handelsblatt
skriver
"Euroskeptikerne fejrer den kendsgerning, at Lissabon-traktaten er død. Det er noget vrøvl. Hvad der er sandt, er, at risikoen for, at den mislykkes, vokser…"
"Nogle regeringer opfører sig anderledes i Bruxelles, end de gør derhjemme. Ingen kan lide at være  ene om at være uenige på møderne mellem EU's ledere. Men derhjemme indser mange, at der er ikke megen begejstring for traktaten.

Ratificering kræver en masse af den politiske energi. Hvis denne mangler, er der  stor fristelse til at skjule sig bag forsinkelser i en anden EU-stat og trykke hårdere på bremsen. Derfor ville det være en fejltagelse at nedtone truslerne fra de polske og tjekkiske præsidenter om ikke at ratificere. "

"Det grundlæggende problem i den europæiske integrationsproces er, at dybere integration, som er ønsket af regeringer og parlamenter, svækker nationalstaten.

Berliner Zeitung skriver
"Ved stædigt at skubbe denne proces igennem, risikerer Bruxelles at hærde mange europæeres 'billede af EU: At det er noget, hvor "dem deroppe trumfer noget igennem over for almindelige mennesker. Eller at noget sættes til afstemning gentagne gange, indtil resultatet passer politikerne."

"Idéen om et kerne-Europa eller et Europa i to hastigheder er aldeles ikke kætteri, som nogle gør det til. Det har længe været virkelighed:
Mange stater deltager ikke i en af de centrale emner i europæisk integration: den fælles valuta. Har det skadet EU? Endnu en vellykket model i to hastigheder er Schengen-aftalen. "

"De europæiske politikere bør holde op med at handle, som om der ikke er noget alternativ til Lissabon-traktaten. … De, der ønsker en fremtid for Den Europæiske Union er nødt til at holde op med at forsøge at ændre borgerne. I stedet bør de ændre politik."

Kommentar
Sarkozy (l'UE, c'est moi!): "Gør som du får besked på - eller betal en høj pris." Desværre, kan Lech Kaczynsky ikke kan tages alvorligt.[9] Hans euroskeptiske erklæring ophørte med at eksistere efter at Nicolas Sarkozy havde truet ham i en 40 min. telefon samtale - ifølge blandt andre AFP den 4 juli, 2008!
Desuden havde Kaczynsky ikke støtte hos sin premierminister, Donald Tusk.

Vores eneste håb ud over irerene er den tjekkiske præsident, Vaclav Klaus.
[10] Han ved  af bitter erfaring, at den Nye Verdensorden /  EUSSR betyder en forfærdelig trussel mod vor frihed. Men kan han alene bære vægten af EU-diktaturets pres - forladt som han er af sine feje eller bestukne kolleger?  Vaclav Klaus har allerede sagt, at han anser Lissabon-Traktaten for at være færdig.
Den tjekkiske regering afventer svaret fra Højesteret om for foreneligheden af Lissabon-traktaten med tjekkisk lovgivning. Men den tjekkiske premierminister har sagt til Retten, at Lissabon-traktaten er forenelig med tjekkisk lov!
Der er ingen myndighed over EU - bortset fra Den Nye Verdensorden.

Hvordan kan vi redde vores børn fra EU-slynglernes og disse Nye Verdensordenskonspiratorers kvælertag om vores frihed og demokrati?
Efter min mening kun ved at udbrede kendskabet til EUs udemokratiske og menneskefjendtlige natur.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=1195

URLs in this post:
[1] Image: http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,561436,00.html
[2] Bruno Waterfield: http://blogs.telegraph.co.uk/bruno_waterfield/blog/2008/07/02/sarkozy_irish_will_vote_again_there_wi
ll_be_no_eu_treaty_mk_iii

[3] illuministiske: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0356&language=EN
&mode=XML

[4] "Den tjekkiske vice-premierminister, Alexandr Vondra: http://www.euractiv.com/en/future-eu/sarkozy-isolated-tough-stance-enlargement/article-174061
[5] The Times Online: http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/guest_contributors/article4295572.ece
[6] Der Spiegel Online: http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,563402,00.html
[7] østrigske socialdemokrater: http://euobserver.com/9/26405
[8] civilsamfund: http://euro-med.dk/?p=11
[9] Hans euroskeptiske erklæring ophørte: http://afp.google.com/article/ALeqM5h4IisyOun5rRwR76ChvycThIGkQw
[10] Han ved : http://www.heartland.org/Article.cfm?artId=23073