(fortsat)

Resumé: Daniel Estulin gennemgår Council on Foreign Relations (CFR) og Den Trilaterale Commission (TC). CFR blev grundlagt i 1921 og blev efterhånden et instrument i Rockefellers hænder. CFR var fra starten forpligtet til at arbejde for en énverdensregering. I mange år har CFR leveret folk til US administrationens højeste poster og ministerier. Mange præsidenter har været medlemmer og stort set alle udenrigs- og forsvarsministre efter 2. Verdenskrig, topgeneraler og admiraler, CIA-ledere etc. med. CFR grundlagde FN og behersker USAs og verdens medier, så de kun formidler CFRs tilladte stof. Derved har Rockefellerfamilien kunnet forme den offentlige mening i ønsket globalistisk retning. David Rockefeller er CFRs tidligere præsident og stolt af at deltage i en international sammensværgelse om at danne én verden imod USAs bedste interesser, som han siger i sine memoirer. Den Trilaterale Kommission er grundlagt af David Rockefeller og Zbigniew Brzezinski. Den samler ledere fra Nordamerika, Europa og Fjernøsten for med penge at bringe verden under dens grundlæggers, Rockefellers, kontrol. Dens mål er den Nye Verdensorden, verdensregeringen. Den ser som en nødvendighed, at alle bliver slaver for bankrigmændenes behov. National suverænitet skal væk - og demokratiet med -så at sådanne ideer ioverhovedet kke  forekommer i offentlig omtale. CFR/TC kommer med globale kriser, som de selv laver, som påskud for global løsning i form af verdensregering for at få os til at afgive vore frihedsrettigheder. Midlet er korruption. Målet er det absolutte verdensherredømme. 

Dette er en fortsættelse af en gennemgang af Daniel Estulins bog ; "Den sande Historie om Bilderberggruppen".

Hemmelige Bilderberg Partnere

Bilderberg-network1. Council on Foreign Relations (CFR) er dominerende. En af dens stiftere i 1921, Edward Mandell House, var Woodrow Wilson's chefrådgiver og der gik rygter på det tidspunkt om, at han var landets reelle magthaver fra 1913 til 1921. I hans magtperiode gik Federal Reserve Act igennem i december 1913. Den  gav bankfolk magt til at skabe penge, og den 16. ændring blev ratificeret. Dermed skabtes den føderale indkomstskat for at give indtjening til at betale af på regeringens gæld (og især renter) til bankfolkene.

Fra sin begyndelse var CFR forpligtet til "en én-verdens regering baseret på et centralt globalt finansieringssystem …." I dag har CFR tusindvis af indflydelsesrige medlemmer (herunder vigtige i koncernmedierne), men den holder en lav offentlig profil, især med hensyn til dens reelle dagsorden. Dens medlemmer er kun amerikanere. Kommentar: Israels premierministre Ehud Olmert og Binyamin Netnayahu også er medlemmer. CFRs medlemsliste  kan ses her. USA's udenrigsminister Clinton er glad for, at hun kun skal gå et par skridt til at komme til det sted, Council on Foreign Relations,  hvor hun modtager sine ordrer, som hun siger, video.

CFR "har fungeret som et egentligt vikarbureau for den føderale regering under både demokrater og republikanere." Uanset hvem der indtager det Hvide Hus, hsr CFR's magt og dagsorden har været uændret siden grundlæggelsen i 1921. Det går ind for en global superstat, hvor USA og andre nationer skal ofre deres suverænitet til en central magt. CFR-grundlægger Paul Warburg var medlem af Roosevelts "brain trust." I 1950 fortalte hans søn, James, Senatets Foreign Relations Committee: "Vi får verdensregering, hvadenten I kan lide det eller ej - gennem erobring eller samtykke."

Kissinger-order-chaosSenere i 1992 på Bilderberg-gruppens møde, sagde Henry Kissinger (CFR også) : "I dag, ville amerikanerne blive forargede, hvis FN-tropper gik ind i Los Angeles for at genoprette ro og orden, i morgen, vil de være taknemmelige. Dette gælder især, hvis de fik at vide, at der var en ekstern trussel udefra, det være sig virkelig eller bekendtgjort, der truede selve vores eksistens. Da er det, at alle mennesker i verden vil bønfalde verdens ledere om at fri dem fra dette onde …. individuelle rettigheder vil de gerne opgive for garanti for, at deres trivsel indrømmes dem af deres verdensregering. " Kommentar: Og hvor de forsøger! Hjemmelavet eller fiktiv "Global opvarmning, og svineinfluenza "pandemi", og her, krigen mod hjemmelavet terror , økonomisk krise og her, og truet artsmangfoldighed - alle en stor fidus med  formålet skabe verdensregering og world governance  såvel som penge, fordi "global løsning er nødvendig til globale problemer"- som disse illuminister, incl. EU (explanatory statement) selv har skabt til deres private politiske formål.

CFR planlagde en ny verdensorden før 1942, og "FN begyndte med en gruppe af CFR medlemmer, den såkaldte uformelle Agenda Group." De udarbejdede det oprindelige FN-forslag, forelagde det for Franklin Roosevelt, der annoncerede det offentligt næste dag. Ved indvielsen af FN i 1945 bestod de amerikanske delegerede af over 40   CFR medlemmer.
Ifølge professor G. William Domhoff, forfatter til “Hvem Regerer Amerika?” opererer CFR i "små grupper på omkring femogtyve, der samler ledere fra medsammensvorne kategorier (erhvervsfolk, finansfolk, ideologer, militær, professionelle specialister - advokater, læger, osv. - og arbejderorganisationer). Det er vanskeligt at skelne Rådets handling, fra regeringens handlinger." Rockefeller, Carnegie, og Ford Fondene er tre bidragydere, og de er instrueret af centrale koncern-embedsmænd.

Dominerende 
Mediepartnere
David Rockefeller til bilderberggruppen i 1991"Vi er taknemlige mod Washington Post,  New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder i næsten 40 år…Det ville have været umuligt for os at udvikle vor plan for verden, hvis vi havde været underkastet offentlighedens lys i de år. Men verden er mere sofistikeret og parat til at marchere hen imod en verdensregering. En intellektuel elites og internationale bankfolks overnationale suverænitet er bestemt at foretrække frem for national selvbestemmelse, som har været praktiseret i de forgangne århundreder." Se senator  Barry Goldwaters blotlægning af Rockefeller dominans.

Tidligere CBS News præsident Richard Salant (1961 - 64 og fra 1.966 til 79) forklarede de store mediers rolle: "Vores opgave er at give folk – ikke hvad de vil, men hvad vi beslutter, at de bør have." CBS og andre mediegiganterhar kontrol med alt, hvad vi ser, hører og læser - via fjernsyn, radio, aviser, tidsskrifter, bøger, film, og store dele af internettet. Deres øverste embedsmænd og nogle journalister deltager i bilderbergmøder - på betingelse af, de ikke rapporterer noget.

Rockefeller-familien besidder en enorm magt, selv om dens regerende patriark, David, bliver 94 den 12. juni og sikkert er nær slutningen af sin dominans. Men i årevis  havde Rockefeller (ledet af David) stor indflydelse på medierne. (Dermed) fik familien magt over den offentlige mening. Med pulsen på den offentlige mening fik de dyb indflydelse i politik. Og med denne politisk subtile korruption er de ved tage kontrol over nationen,  og nu er målet for dem det totale verdensherredømme.

Bilderberger-Rockefeller-intrigen er at gøre deres mening så tiltalende (ved at camouflere den), at den bliver offentlig politik (og kan) presse verdens ledere til at underkaste sig “Universets Herres behov”. Den "frie verdenspresse" er deres instrument til at udbrede "aftalt propaganda” konsensus).

Cfr-obamaCFR Regeringskontrol
"The National Security Act fra 1947 oprettede forsvarsministeriet." Siden da har 14 forsvarsministre været CFR medlemmer. Siden 1940, har alle udenrigsministre på nær James Byrnes og Hillary Clinton, hvis mand er medlem, været CFR-medlem og / eller Trilateral Commissionist (TC). I de sidste 80 år har næsten "alle centrale amerikanske nationale sikkerheds – og udenrigspolitiske rådgivere været CFR-medlemmer. Næsten alle top generaler og admiraler har været CFR medlemmer.

Mange præsidentkandidater var/er CFR medlemmer, herunder Herbert Hoover, Adlai Stevenson, Dwight Eisenhower, John Kennedy, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter (også TC medlem), George HW Bush, Bill Clinton, John Kerry, og John McCain. Adskillige CIA-direktører var/er CFR medlemmer, herunder Richard Helms, James Schlesinger, William Casey, William Webster, Robert Gates, James Woolsey, John Deutsch, George Tenet, Porter Goss, Michael Hayden, og Leon Panetta.
Mange finansministre var/er CFR medlemmer, herunder Douglas Dillon, George Schultz, William Simon, James Baker, Nicholas Brady, Lloyd Bentsen, Robert Rubin, Henry Paulson, og Tim Geithner.
Når præsidenter nominerer Højesteretskandidater, gennemgår CFR's "Special-Gruppes Hemmelige Hold" eller rådgivere dem før accept. Præsidenter får i virkeligheden besked på, hvem de skal udpege, herunder personer til Højesteret og de fleste underretter. Herudover topfolk til FBI, CIA, NSA, forsvarsvæsenet og andre ledende offentlige myndigheder, herunder staten, handel, retsvæsen og likviditetsstyring

Programmering af den offentlige mening (se også her)
Dollar BillIfølge sociolog Hadley Cantril i hans 1967 bog “Den Menneskelige Dimension - Oplevelser i Politisk Forskning: Regeringen" er psycho-politiske operationer propagandakampagner, der er designet til at skabe evig spænding og manipulere forskellige grupper af mennesker til at acceptere det særlige meningsklima, som CFR søger at opnå i verden."
Den canadiske forfatter, Ken Adachi,  tilføjede: "Hvad de fleste amerikanere mener er den 'offentlige mening', er i virkeligheden omhyggeligt udformet og iscenesat propaganda, der er  designet til at fremkalde en ønsket adfærdsmæssig reaktion fra offentligheden." (Se Tavistock).

2. Den Trilaterale Kommission (TC) er en tilsvarende gruppe, der "samler globale magthavere." Grundlagt af David Rockefeller, der også er en førende Bilderberger og tidligere CFR formand, organisationer, han fortsætter med at finansiere og støtte. Zbigniew Brzezinski var medstifter 
På side 405 af sine memoirer skrev David Rockfeller: "Nogle mener endda, at vi er en del af en hemmeligt sammensværgelse, der arbejder mod USAs bedste interesser, og de karakteriserer min familie og mig som" internationalister," der konspirerer med andre verden over om at bygge en mere integreret global politisk og økonomisk struktur - én verden, om man vil. Hvis det er anklagen, er jeg skyldig, og jeg er stolt af det."

I alliance med Bilderbergere "spiller også TC en afgørende rolle i den nye verdensordens arrangement om at bruge rigdom, koncentreret i hænderne på de få, til at bringe verden under deres kontrol." TC medlemmer deler fælles synspunkter og for alle gælder den samlede, ubestridelige globale dominans. Grundlagt i 1973 med hovedkvarter i Washington, søger dens magtfulde USA, EU og østasiatiske medlemmer dens udløsende, grundlæggende mål - en "ny international økonomisk orden," nu blot en "Ny Verdensorden", der drives af den globale elite fra disse tre dele af verden.

New world order to save our planetSelv om dens årlige rapporter er tilgængelige for køb, er dens indre funktioner, aktuelle mål og operationer hemmelige - med god grund. Dens mål er til skade for offentligheden, så det må ikke afsløres. Trilateralist Zbigniew Brzezinski  skrev i sin “Mellem 2 Epoker - USA's rolle i den Technotroniske Æra”: "folk, regeringer og økonomien i alle nationer skal opfylde multinationale bankers og koncerners behov. (Forfatningen er) utilstrækkelig .. ..den international politiks gamle rammer med dens indflydelsessfære …. fiktionen om suverænitet …. er tydeligvis ikke længere forenelig med virkeligheden …."

Antony Sutton mener, at TC's mål er at formålet med samarbejdet med Bilderbergere og CFR er "oprettelse af offentlige politiske målsætninger, der skal gennemføres af regeringer over hele verden." Han tilføjede, at "Trilateralister har afvist den amerikanske forfatning og den demokratiske politiske proces."

En officiel TC rapport udtrykte frygt for "øget folkelig deltagelse i og kontrol over etablerede sociale, politiske og økonomiske institutioner." For at løse dette, var kontrol med medierne afgørende for at udvise "tilbageholdenhed med, hvad aviserne kan offentliggøre (og TV og radio). " Så ifølge Richard Gardner i juli 1974 nummeret af Foreign Affairs (et CFR medium): CFR's ledelse må gøre "en ende på den nationale suverænitet, der skal undermineres stykke for stykke", indtil selve forestillingen om den forsvinder fra den offentlige debat.

Bilderberg / CFR / Trilateralisternes succes afhænger af at finde "en måde at få os til at overgive vores frihedsrettigheder under påskud af fælles trussel eller en krise. 
De ønsker et altomfattende monopol - med regeringen, penge, industrien, og ejendom. De vil lade samfundet arbejde for sig.

Kommentar: Tro det eller ej. Selv lægger de ikke mere skjul på deres verdensregering – fordi de ved, at de har hjernevasket os til som kvæg at lade os føre til slagtebænken ved hjælp af: “Pth! Konspirationsteori” – et udtryk, der bruges af uvidende over for vidende. Desuden af de onde illuminister for at få de uvidende til at gå deres ærinde. Hvilket viser, at menneskehedens uvidenhed er meget farlig. Sådanne kræfter gennemsyrer i dag EU. Følger vi Mussolinis betegnelse for regering af bankfolkog deres koncerner sammen med korrupte politikere er dette fascisme. Men programmet er kommunistisk for masserne.