ORF (Østrigs Radio og Fjernsyn): EU-lovforslag til afstemning i Parlamentet den 2 September 2008
Borgerrettighedsforkæmpere slår nu alarm. Hvis telepakken med hjælp af "medievenlige repræsentanter går igennem, er tjenesteudbyderen forpligtet til permanent at aflytte og kontrollere internettrafikken.

Desuden skal alle brugeraktiviteter på nettet automatisk overvåges og filtreres, hvad enten det er hardware eller software. De nationale tilsynsmyndigheder skal tvinges til at samarbejde med rettighedshaverne.

Det flg. er fra EUROPA PARLAMENTETs Ad Hoc Komité om ECHELON Aflytningssystemet 1999 - 2004:

Et system til aflytning af den globale kommunikation findes: Echelon, der opererer ved hjælp af samarbejde i forhold til deres evner mellem USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand. Det er blevet fastslået, at dette system drives på grundlag af UK/USA-aftalen.

Frankrig den eneste EU-medlemsstat, som selv kunne etablere et globalt aflytningssystem . Der er beviser for, at Rusland måske også kan  være i stand til at drive et sådant system.

Hvad er ECHELON?
Det er et satellit-baseret efterretningssystem: ECHELON er synonymt med et globalt aflytningssystem. Det blev udviklet efter Anden Verdenskrig. Så tidligt som i 1978, var ECHELON i stand til aflytning af telekommunikationsbeskeder til og fra en bestemt person via satellit.

Geraldstone ECHELON-aflytningsstation, Australien

Der er også mange faciliteter til overvågning af kabel-links, selvom disse er mindre veldokumenterede og deres eksistens er mere vanskelig at bevise, da de i modsætning til jordstationer snarere er usynlige.

Aflytningsoperationer udføres af efterretningstjenester i EU og i ECHELON-stater.
Denne tabel viser, at aflytning af privat kommunikation via udenlandske efterretningstjenester på ingen måde er begrænset til den amerikanske eller britiske udenlandske efterretningstjeneste.

Communications in foreign countries

State communications

Civilian communications

Belgium

+

+

-

Denmark

+

+

+

Finland

+

+

+

France

+

+

+

Germany

+

+

+

Greece

+

+

-

Ireland

-

-

-

Italy

+

+

+

Luxembourg

-

-

-

Netherlands

+

+

+

Austria

+

+

-

Portugal

+

+

-

Sweden

+

+

+

Spain

+

+

+


"Uacceptabel overvågning
af email korrespondencer og internetbrug foreslås og er ved at blive indført  i nogle tilfælde.…. Det er det almindelige publikum, som vil få deres online aktiviteter overvåget.  Det kaldes at tackle "cyberkriminalitet" og - som noget mere nyt - "krigen mod terror"

Deutsche Telekom har længe øvet sig - og ikke blot på personale, journalister og bestyrelsesmedlemmer. Der var også planlagt udspionering af Forbundsnetværksagenturet Lidl har udspioneret sine medarbejdere i Tyskland. 

Desuden får det tyske Bundeskriminalamt  krasse regler .  Repræsentanter for oppositionen, databeskyttelse og erhvervsorganisationer, har skarpt dadlet Forbundsrepublikkens beslutning om omfattende udvidelser af beføjelserne til Bundeskriminalamt (BKA) mht. terrorismebekæmpelse.
Gisela Piltz, indenlandsk talskvinde for FDP Forbundsdagens parlamentariske gruppe,talte om et "overvågningsrædselskabinet." Fra edb-finkæmning og aflytning til hemmelig on-line søgning: BKA bliver med regeringsudkastet udbygget til "super-spion agentur".

Hvorfor frygten?
Artikel 1, afsnit 3: Specifikationerne tillader gennem omhyggeligt indflettede juridiske konklusioner og interaktioner (praktisk talt en juridisk SA):
Vilkårlige razziaer i caféer, universiteter, skoler, fester og valgmøder
— Bestemme identitet, give reprimander, anholdelser og ransagning af alle tilstedværende uden at overtræde de individuelle rettigheder
Generelt vilkårlige indbrud i folks hjem
– Generelt vilkårlig aflytning af alle tyske borgere og af personer, som med hjemmel i Forfatningen opholder sig i Tyskland, herunder f.eks. af mobiltelefoner og telefonanlæg hos tredjemand såsom caféer, sportsklubber, på arbejde eller under besøg hos venner
— Vilkårlig filmning og aflytning af alle tyske borgere, herunder i alle private værelser, indbrud i deres hjem og placering af skjulte kameraer og mikrofoner til dette formål.
— Vilkårlig opsporing af personer over trafikovervågningsanlæg, vejafgiftsanlæg, brug af EF-og kreditkort, mobiltelefoner og alle ellers disponible midler såsom satellitbilleder og dermed skabe bevægelsesprofiler.

Berlins politi har i det forløbne år, 2007, overvåget næsten en million telefonopkald.
I mellemtiden er der mange advokater, som advarer mod denne fremgangsmåde. Allerede nu kun skal en ganske ringe mistanke til, før man trænger ind i privatsfæren

Og Nu fjerner flere og flere delstater borgernes ret til at klage over administrative afgørelser "for at spare".  I stedet skal de gå til domstolene - hvad de fleste ikke har råd til. Og det kalder man demorkrati!!

Sverige, Den Nye Verdensordens duksepige 
En ny lov i Sverige (stemt om i denne uge, efter megen forsinkelse) vil give mulighed for et hemmelighedsfuldt regeringsagentur, som har lov til at foretage en enorm masse data-graveri og analyse af telefoni, e-mails og webtrafik mellem millioner af uskyldige personer. Angiveligt  vil disse overvågnings-stationer blive begrænset til data, der passerer på tværs af Sverige's grænser med andre lande med henblik på overvågning af terrorist-aktivitet: men der synes kun få retlige eller tekniske sikkerhedsforanstaltninger til at forhindre, at indenlandske meddelelser bliver fejet op i voddet.

Lyder det bekendt? … .. Enhver, der har fulgt med i den amerikanske debat, vil vide, at der er en bredere international dimension i dette omsiggribende spionagesystem. 

Sverige´s Nye" ECHELON "-overvågningscenter "Foersvarets Radiocentral". Dens budget er 514 millioner S.Kr.pr år.  
Og mange andre europæere vil blive registreret af Den Nye Verdensorden her, fordi kommunikation ikke kender nogen grænser!

Det synes, som om Sverige er fast besluttet på at sætte sine spioner på enhver ind-og udgående kommunikation til Sverige. Når borgerne i EU taler med deres svenske kolleger, hvad sker der så med deres private kommunikation?

Statewatch's "resultattavle" og analyse af trusler mod de borgerlige frihedsrettigheder og privatlivets fred i EU's terrorismebekæmpelsesplaner viser, at 27 af de 57 forslag på bordet har lidet eller intet at gøre med bekæmpelse af terrorisme - de beskæftiger sig med kriminalitet i almindelighed og overvågning af borgerne: resultattavlen og analyse.

Tony BUNYAN, Statewatch redaktør, kommenterer: "Under dække af bekæmpelse af terrorisme har EU planer om at indføre en svøbe af foranstaltningerne, der skal tage sig af kriminalitet og overvågningen af hele befolkningen."

Her er en liste over foranstaltninger til at kontrollere os i EU
Obligatoriske fingeraftryk i alle pas
Storbritannien: "søvnvandring ind i overvågningssamfundet?" — Informations-kommissær: Rapport.
Vejen til "1984" Del 2: EU Forslag om biometriske data i alle borgeres pas, herunder fuld tekst i forslaget: Rapport
Storbritannien: Indenrigsministeriet lancerer ID-kort-ordningen: Report and documents.
EU: "helbredskort" og 10 års kørekort sætter spørgsmål ved  privatlivets fred: Rapport
EU-topmødet: Aftale om "harmoniserede" biometrisk identifikation er knyttet til EU-databaser: Rapportt
EU's arbejdsgruppe for databeskyttelse stærkt kritisk over foreslåede aftale om USA's adgang til oplysninger om passagerer:Rappport
EU: Kampagne lanceret mod ulovlig overførsel af europæiske passageroplysninger til USA: Rapport

"Secret Europa": nægtet EU dokument afslører emner af offentlig interesse: indsigt i dokument afvises med den begrundelse, det drejede sig om "kampagne mod terrorisme" - indeholder yderligere vidtgående forslag om overvågning, især for indvandrere,forebyggende informationsindsamling herunder:": Rapport.
EU-formandskabets forslag om sikkerheds-screening af alle indvandrere: Statewatch analyse

Der Spiegel Interview med den tyske Forbundsminister, Wolfgang Schäuble
Spiegel: Når De undersøger en computer ved ingen det!
Schäuble: Ved afværgning af fare må man undertiden, også uden at den, det angår, ved det, kunne handle. Når sagen er afsluttet eller det viser sig, at der ingen grund var, så følger oplysning derom.
Spiegel: De, det angår, hvis computer forfatningsbeskyttelsen og politiet har overvåget i måske et år ved til denne dag ikke, at indholdet overvåges.

FRA (EU's Fundamentale Rettigheders Agentur , Wien)
Potentialet i den stærke EU-lovgivning mod racediskrimination er stort set
uudnyttet i mange EU-medlemsstater
. FRAs årsberetning 2008, fremlagt i dag for Europa-Parlamentet, giver rig dokumentation for, at racistisk vold og diskriminerende adfærd fortsætter i hele EU. Rapporten konstaterer, at  i mange lande er disse fænomener er endnu ikke behandlet effektivt.

Derfor skal vi overvåges

I henhold til EU-rammeafgørelsen om Racisme og Diskrimination fra den 19 juli, 2007, er disse lovovertrædelser strafbare i alle EU-medlemsstater, medmindre de begås af muslimer:
"– Offentlig opfordring til vold eller had , billeder eller andet materiale, (begået af oprindelige Europæere) rettet mod en gruppe personer eller et medlem af en sådan gruppe defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, afstamning eller national eller etnisk oprindelse .

Offentligt at forsvare, benægte eller groft banalisere folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser som defineret i statutten for Den Internationale Straffedomstol rettet mod en gruppe personer eller et medlem af en sådan gruppe defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, afstamning eller national eller etnisk oprindelse, og — Forbrydelser defineret ved tribunalet i Nürnberg (artikel 6 i chartret for den internationale militærdomstol, London-aftalen af 1945) rettet mod en gruppe personer eller et medlem af en sådan gruppe defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, afstamning eller national eller etnisk oprindelse. "

Sådanne lovovertrædelser skal straffes med 1-3 års fængsel mindst:
Det er en konsekvens af at Big Brother iagttager os i fredstid. Endnu.

Hvornår vil EU begynde at straffe os, der kritiserer hele EUs karakter? Ifølge d Lissabon-traktaten vil dødsstraf vil blive indført under visse omstændigheder, "optøjer" - demonstrationer?.