“Svineinfluenza”: Endnu Et Politisk Trick. Hvor Dumme Tror De, Vi er?

Posted By Anders On November 12, 2009 @ 00:12 In Dansk, Euromed | No Comments

[1] Prison Planet 11 Nov. Serbien har erklæret landet i undtagelsestilstand på grund af svineinfluenza.  Vicesundhedsminister Ruzica Nikolic sagde, at omkring 40 millioner mennesker verden over er blevet vaccineret hidtil uden bivirkninger!?
Den 12 november brugte det danske Statens Serum Institut  det
[2] samme argument mod [3] mine bekymringer mht. squalenbivirkninger. Hvad der virkelig bekymrer mig, er 1. At vaccineproducenterne alligevel ikke ville tage ansvar for deres vacciner - og den [4] tyske elite og [5] her ønsker Cevalpan uden squalen og thiomersal på samme tid som squalen er forbudt i USA. 2. At de involverede virksomheder skal foretage den opfølgende kontrol efter [6] 21 og 45 dage - længe før autoimmune sygdomme udvikles. Derefter vil autoimmunsygdom  blot blive opfattet som skæbnens slag. 3. Erklæringen fra  [7] EMEA   om, at alvorlige bivirkninger kun kan fastslås, under og efter vaccinationskampagnen. 4. Efter rapport om 190 indberettede (+ X urapporterede) komplikationer og 5 dødsfald (den 11 oktober uofficielt mindst 12 dødsfald), blev alle oplysninger om bivirkninger i den svenske vaccinationskampagne pludselig hermetisk afbrudt fra 25. okt. Netop nu angiver [8] Läkemedelsverket 600 anmeldte vaccinationsbivirkninger efter 2.1 Mio. doser samt 8 dødsfald. 5. [9] The European Endocrinological Congress 2008 skrev: "Vestlige lande er konfronteret med en foruroligende stigning i forekomsten af de fleste immune lidelser, herunder autoimmune og allergiske sygdomme." Dette kan skyldes uansvarlig brug af [10] autoimmun-udløseren [11] squalen. 6. I 2006 skrev [12] WHO, at 22 mio doser squalen vaccine (Fluad) var blevet givet til gamle, (mindre reaktive) mennesker - men at virkningen på yngre aldersgrupper var ukendt. Ingen efterundersøgelser angivet!

Resumé: Midt i historiens største vaccinationseksperiment, hvor bivirkningerne forties i medierne, kommer der oplysninger om, at den canadiske regering har indstillet svineinfluenzavaccinationer af alle under 65 år pga. en artikel, der endnu er i peer review, men som angiveligt viser, at sæsoninfluenzavaccinerede fra 2008 har dobbelt så stor risiko som ikke-vaccinerede for at få svineinfluenza!
Selve svineinfluenzaen synes at være kombineret i et laboratorium og sluppet ud derfra. Det maner til eftertanke, at en tidligere konsulent for WHO til Council on Foreign Relations siger:"Svineinfluenzaen har slet ikke skuffet os!" Hvorpå han stolt fremhæver dens hurtige spredning og siger, at det ikke er godt, at vaccinen ikke har en adjuvans (squalen forbudt i USA pga. golfkrigssyndrom-mistanke - bruges nu i Europa i kæmpedosis). Nu påstår WHO, at visse lande har op til 70% svinevirus i de influenzalignende sygdomme - men Statens Seruminstitut slår dem alle ved ang. at have nær 100% - altså slet ingen sæsoninfluenza!  Virusdiagnose stilles ved hjælp af stikprøver - men diagnosen stilles ellers ud fra symptomer, efter at WHO 16. juli henstillede til regeringerne om at lade være at laboratorieverificere. Herefter erklæres alt for svineinfluenza  - selv om CBS pr. 24. okt. påviste at kun 2-17% af influenzalignende sygdomme var svineinfluenza!!! Dette bruges nu foruden til skrækkampagne også til politiske formål: Obama har sat USA i undtagelsestilstand, hvorved han får diktatoriske beføjelser. I Ukraine er befolkningen lidet modstandsdygtig - og 1.1 million angives nu smittet - med usædvanligt lavt dødstal. Dette udnyttes af præsidentvalgkamps-kombattanterne, som har pisket en hysterisk vanvidsstemning op. Derved kan præsidentvalget måske udskydes i 4 måneder til glæde for den siddende taber-præsident. Det hævdes, at så mange får influenza fordi man stoppede vaccinationerne i sept. efter en stribe børnedødsfald.  

Svineinfluenzavaccination er eksperimentel, hvilket endog indrømmes direkte af [13] EMEA. Også indirekte af vaccineproducenterne, der har fralagt sig ansvaret for vaccineskader, der kan udløse erstatningsansvar. Nu viser en stor [14] Canadisk undersøgelse, at sidste års influenzavaccinerede personer er 2 gange mere udsatte for at få svineinfluenza end ikke vaccinerede personer. Noget tyser på at [15] vaccination af gravide uden squalen hyppigt fører til aborter. Her er en  [16] morsom video  om svineinfluenzavaccine, uden  [17] squalen i USA – endnu.

Hvor kommer svineinfluenzaen fra? Den består af human influenzavirus, fugleinfluenzavirus og 3 - gen-komponenter fra svineinfluenzavirus fra Sydøstasien, Europa og Nordamerika. Derfor må viruset efter al sandsynlighed stamme  [18] fra et laboratorium,  selv om det naturligvis i første omgang blev afvist af CDC. Men [19] The Independent on 30 June, 2009 har et interview med en forfatter til en artikel i den ansete New England Journal of Medicine, som konkluderer, at viruset må være undsluppet fra et laboratorium ved et uheld.
Nå, det er nu et spørgsmål: uheld eller hensigt? Lad os høre, [20] hvad den selverklærede verdensregering, Council on Foreign Relations, har at sige. 

[21] Obama-i-council-on-foreign-relations[22] Council on Foreign Relations 15. sept. 2009: David Fedson, en ekspert i influenzavacciner og tidligere konsulent for World Health Organization: “H1N1, eller det såkaldte svineinfluenza-virus, har ikke skuffet os. Det er nu i stort set alle lande i verden og formåede at sprede sig på bare par måneder. Efter seks uger eller så, blev det helt tydeligt, at de samlede virkninger af infektionen i befolkningen var ret mild, og i almindelighed ikke mere alvorlig end en sæsonbestemt [influenza]. Hvad vi har set, er en mild sygdom, som inficerer et meget stort antal mennesker og samfund på en forholdsvis kort periode (bare ikke med svineinfluenza – se nedenfor). Hvad der er ikke er en gode nyhed er, at vaccinen, der er blevet testet, og som folk har været begejstrede for, er et præparat, der ikke har en adjuvans ([17] squalen - gælder for kun USA. En dosis er tilstrækkelig.”

Kommentar:
Dette er en mærkværdig begejstring: Svineinfluenzaen har ikke skuffet!! Dette er en de facto-indrømmelse af, at WHO står bag. Herudover synes Fedson at kunne lide squalen - det sandsynligvis dødelige og invaliderende adjuvans i den Nye Verdensordens løgneorden. Men hvorfor overhovedet fremstille en vaccine mod denne milde forkølelse?

I juli  [23] opfordrede WHO regeringerne  til at stoppe med at kontrollere svineinfluenza tallene - og [24] EU indstillede offentliggørelsen heraf. Siden da har WHO bekvemt betegnet enhver influenzalignende sygdom som svineinfluenza, selv om svineinfluenza i USA kun er ansvarlig for [25] 2-17% af influenzalignende sygdomme. Herved indbefattes fx sæsonbestemt influenza, som er mere alvorlig end svineinfluenza, samt forkølelser og lungebetændelser. Dette udarter sig således: Seruminstituttets [26] Metode til diagnose af svineinfluenza:  Sygdomsforekomsten måles ved, at cirka 120 praktiserende læger hver uge sender data i influenzasæsonen, dvs. fra uge 40 om efteråret til uge 20 om foråret.Lægerne indberetter antallet af patienter med influenzalignende sygdom …. Diagnosen er stillet alene ud fra patientens symptomer uden hjælp af laboratorieundersøgelse.….og rapporteres også til WHO.
Dvs. kun [27] 2-17% har svineinfluenza, idet SSI angiver grafen som udtryk for influenzaaktiviteten i Danmark.
SÅDAN UNDERBYGGES SVINEINFLUENZAFUPNUMMERET. 

Svineinfluenza-smittede-dk-uge-44[28] 9. nov.: Graf fra Statens Seumintitut, sidste kolonne er for uge 45 - dens top svarer til 180 [29] Influenza A(H1N1)v, dvs. offentliggjorte "svineinfluenza"- smittede danskere. I alt opgives 1158 danskere at have været smittet i 2009 ud af en befolkning på 5.551.800. I sin sidste graf har Statens Seruminstitut med tilbagevirkende kraft forhøjet tallet af inficerede danskere i uge 44 fra 100 til 150!!! Forhåbentlig skyldes dette kun tekniske manøvrer!
Øverst graf fra 4. Nov (uge 44 længst til højre). Nederst: graf fra 11. Nov.
(uge 45 længst til højre). Mens i øverste graf søjlerne for uge 43 og 44 er lige høje - er i den nederste uge 44 nu 33% højere end uge 43. For et SSI-uge-45par dage siden læste jeg på grafforstørrelsen for uge 44 tallet 100 - nu 150!!

Dette er naturligvis en del af en skræmmekampagne-strategi. For svineinfluenza er et politisk fupnummer, ikke en medicinsk alarmerende sygdom. Den 25. oktober rapporterede Reuters, at [30] præs. Obama erklærede USA [30] i undtagelsestilstand på grund af svineinfluenza - en situation med skumle konsekvenser:
[31] Prison Planet 24 Oct. 2009: H1N1 "krise" er en fabrikeret krise. I 2007 blev erklæringen styrket med udstedelse af National Security Presidential directive 51 (NSPD-51), som giver præsidenten bemyndigelse til at gøre, hvad han finder nødvendigt i vagt definerede "katatrofesituationer", incl. alt fra at annullere valg til at sætte forfatningen ud af kraft. Sådan en nødsituation  fortolkes som "enhver hændelse, uanset hvor, der resulterer i ekstraordinære niveauer af massetab, skader eller forstyrrelser, som har stor indflydelse på den amerikanske befolkning, infrastruktur, miljø, økonomi, eller offentlige funktioner." Med andre ord, det er et militært undtagelsestilstands-direktiv.
I John Warners National Defense Authorization Act (NDAA) for regnskabsåret 2007 hedder det, at militæret kan bruges under en "national nødsituation." [32] Sec 1076 er meget eksplicit, konstaterer Michel Chossudovsky, og "skaber næsten et miljø for [33] massearrestationer af politiske dissidenter uden rettergang, storm på offentlige møder, osv i Pinochet stil ."

[34] Yulia_TymoshenkoEt andet eksempel på politisk svinwinfluenza er Ukraine.

Hvad er det sidste nyt om den ukrainske influenza? Se denne opdaterende [35] video.
Hysteriske rapporter er kommet fra Ukraine om  mutation af svineinfluenza-virus.
[36] Recombinomics 9 Nov. 2009: Influenzatilfældene i Ukraine er firedoblet til over 1 million og de rapporterede dødsfald er vokset fra 30 til 174. Det kliniske billede af 90 af de dræbte var klassisk H1N1 forbundet med blødende lungebetændelse, som førte til "total ødelæggelse" af begge lunger. Selv om politikere og medierne fortsætter med at nedtone betydningen ved at citere et lille antal laboratoriebekræftede tilfælde af svineinfluenza eller mere traditionelle lungebetændelsesdødsfald, var antallet af dødelige blødende tilfælde usædvanlig stor. De fleste dødsfald var hos 19-40 årige. 
[37] Recombinomics 11.11.09: ca. 1,1 millioner mennesker blev smittet med influenza onsdag, ifølge ministeriets skøn, ned fra en et maksimum på 1,3 mio dagen før.

Først en kort [38] video:  Ukraines premierminister siger: "Og jeg ved, at når hver enkelt af jer går hjem, vil I tage en del af denne gode, vidunderlige infektion i kampen for frihed med  til enhver landsby og hver by. Vil I være i stand til at gøre det?"

[39] WHO 3 Nov. 2009:  Regioner i det vestlige Ukraine har fortsat de højeste forekomster af akut åndedrætssygdom / influenza-lignende sygdom. Aktivitetsniveauet i Kiev-området er også hastigt stigende. Laboratorieundersøgelser i Ukraine har bekræftet pandemisk influenza H1N1-virus i prøver taget fra patienter i to af de hårdest ramte regioner. Idet pandemisk virus hurtigt er blevet den dominerende influenza-stamme i hele verden (jvf. 2–17% i USA)), kan det antages, at de fleste tilfælde af influenza i Ukraine er forårsaget af H1N1 virus. WHO anbefaler fortsat ingen lukning af grænser, og ingen restriktioner på internationale rejser, bl.a. til Ukraine. Erfaringen viser, at sådanne foranstaltninger ikke vil stoppe yderligere spredning af virus. Kommentar: Ingen restriktioner i begyndelsen af pandemien heller, da man kunne have begrænset den til Mexico. Men så er der efterfølgende blevet udviklet en [40] restrictiv lovgivning - som i
Massachusetts

Hvad  foregår der egentlig i Ukraine? Se denne ajourførende [41] video. Der har været vilde rygter om lunge-pest, fordi folk i nogle få tilfælde er døde med blødende lungebetændelse. Men dette er ikke den pest, som var frygtet i middelalderen, hvor folk døde som fluer. I Ukraine var pr. 8. november 969,247 mennesker blevet ramt af en influenza-lignende sygdom, en fordobling siden 4 november. Men kun 155 døde, svarende til 0,016 pct. Denne dødelighed er endog forbavsende lille. En "normal" influenzaepidemi dræber omkring 500,000 på global basis. Med hensyn til svineinfluenza har Dr. [42] Marc Lipsitch fra Harvard University erklæret, at dødsraten ved svineinfluenzaen er fra 0,045 til 0,007 procent, en normal sæsonbestemt influenza med en dødelighed på mindre end 0,1% - altså betydeligt højere.
Ukraine synes at opleve en spredning af en temmelig mild sygdom i en befolkning med lav modstand, måske på grund af underernæring og fattigdom. Spiller Tjernobyl en rolle? Hidtil har kun få laboratorietests test bekræftet svineinfluenza.

Influenzaen i Ukraine synes at være meget [43] velkommen for regeringen (Reuters 6 november KIEV) - Ukraine kunne udskyde præsidentvalget  i januar  indtil maj næste år, hvis regeringen undlader at kontrollere et udbrud af H1N1 influenza.

[44] Yulia-tymoschenkp-maskedMandag lukkede den ukrainske regering skoler og parlamentet i en uge og forbød offentlige forsamlinger, herunder valg, stævner, og den indskrænkede rejser efter det første H1N1–dødsfald. WHO: Siden foråret er mindst 6.071 mennesker verden over døde som følge af H1N1,  sagde FN's sundheds-agentur. 

[45] m&c 6 Nov. 2009:  World Health Organization (WHO) funktionærer roste reaktionen fra regeringen på influenza udbruddet, ifølge nyhedsbureauet Interfax. Ukraines sundhedsministeriet sætte et moratorium for influenza vaccinationer i september efter en række dødsfald, hovedsageligt af børn, som havde fået influenza-vaccine på offentlige sundhedsklinikker.

[46] Time 6 Nov.: Ukraine er midt i, hvad nogle vil kalde svineinfluenza-hysteri. Landet er i faktisk lukket ned, hvor de offentlige skoler, universiteter og biografer lukker, og der er forbud mod alle offentlige forsamlinger indtil udgangen af november. Apotekerne er løbet tør for beskyttelsesmasker, dem der ingen fik, må klare sig med tørklæder eller hjemmelavet faksimiler. Og rygterne løber løbsk, meget som de gjorde i Sovjet-tiden, når myndighederne forsøgte at dække over katastrofer som Tjernobyl-anlæggets nedsmeltning. "Vi er bekymrede for, at svineinfluenza er muteret og dræber snesevis af mennesker," siger Nina Sokolovska, mens hun står i kø ved et apotek.
Influenzaen breder sig helt sikkert i Ukraine. WHO siger, at det er sikkert at antage, at H1N1– virus er vidt udbredt.

I betragtning af de vedholdende rygter og landets ustabile politiske situation, har dog nogle ukrainere foreslået, at situationens alvor er bliver overdrevet af premierminister Yulia Tymoshenko for politisk vindings skyld forud for januar-præsidentvalget. "Hvad der er sket, er hysteri og panik, som bliver oppisket," siger Arseniy Yatsenyuk, en præsidentkandidat, der i øjeblikket ligger på en tredjeplads i meningsmålingerne. Han beskyldte Tymoshenko for at oppiske en vanvidsstemning for at aflede folks opmærksomhed fra regeringens svigt. "   
[47] Ukraine_1105Tymoshenko har ikke været en kraftigt fortaler for, at folk skulle lade sig vaccinere mod denne virus. "Jeg er ikke vaccineret," sagde hun. Jusjtjenko har i mellemtiden opfordret folk lade sig vaccinere straks. "En vodka om dagen holder svineinfluenzaen væk," ortalte en ældre kvinde fmaskerede forbipasserende på gaden. 

[48] Metronews 6 Nov. 2009: Warszawa: Den polske premierminister, Donald Tusk, sagde fredag, at hans regering ikke vil købe svineinfluenzavaccine, der ikke er testet ordentligt, eller fra producenter, der ikke vil tage ansvar for eventuelle bivirkninger. Tusk fortalte reportere, at vaccineproducenterne lagde pres på regeringerne for at få dem til at købe, men de krævede også, at alt ansvar og erstatning for eventuelle negative bivirkninger skulle falde på regeringens skuldre. Han understregede, at nogle få dusin svineinfluenzatilfælde i Polen har været milde, og ingen dødsfald er rapporteret.

[49] Ukraine swine flu[50] Associated Press 6 Nov. 2009 LONDON - World Health Organization's influenzachef sagde, at svineinfluenza-virus nu er blevet den fremherskende influenzastamme!!! i verden.  Mærkeligt, for 14 dage før udgjorde det kun [25] 2-17% i USA. n ), 14 Tage vorher machte es in den US nur 2–17% aus!I nogle lande tegner svineinfluenzavirus sig for op til 70 procent af den influenza, der indgik i stikprøven, sagde Dr. Keiji Fukuda, WHO's øverste influenza embedsmand. Mens de fleste mennesker kommer sig af sygdommen uden at behøve medicinsk behandling, fortsætter embedsmændene (???)  også med at se svære tilfælde hos personer under 65 år - folk, der normalt ikke er i fare i influenzasæsoner.

"Vi er fortsat meget bekymrede over de mønstre, vi ser," sagde Fukuda under et pressemøde torsdag. Han sagde, at svineinfluenzavirus, syntes at være ret stabil, og at prøver fra hele verden var meget tæt på det virus, der første gang blev identificeret i april. Hvad angår den seneste bølge af tilfælde i Ukraine sagde Fukuda, at viruset tilsyneladende ikke er anderledes her end andre steder.  "Mønstret kan være meget forskellig fra land til land." Fukuda sagde, at agenturet også overvågede virkningerne af virus på særligt sårbare grupper. Onsdag, rapporterede venezuelanske embedsmænd, at svineinfluenza havde ramt Yanomami indianerne og dræbt syv mennesker i en befolkning på 28.000. "Det er bedre at give en dosis til så mange børn som muligt, snarere end to doser til færre børn," sagde Fukuda. Fukuda sagde, WHO var blevet overrasket over, at vaccinen synes at virke efter blot én dosis.

Kommentar
Hvordan kan han vide det på dette tidlige stadium af vaccinationskampagnen?
Nu er svineinfluenza i sig selv er en ret harmløs ting i de fleste tilfælde med meget få dødsfald - også i det lav-resistente Ukraine. Men der er politisk dynamit i den, den er en ønskedrøm for enhver med ønske om at blive diktator, fordi den kan bruges til at erklære national undtagelsestilstand.
Desuden, som det fremgår af [51] The Times d. 24. maj 2009, holdt topilluminister et lukket møde for at drøfte en hindring af overbefolkningen. De har erklæret denne hensigt [52] igen og igen.
Derfor er mange blevet skeptiske og ser den igangværende "svineinfluenzapandemi" som attentat mod menneskeheden, for at reducere dens dens antal. Det vil dog ikke lykkes at gøre dette ved hjælp af svineinfluenza alene.

Men svineinfluenzavaccination har muligheder i denne henseende. 1. [53] Baxter havde - forsætligt [54] iflg. CNN - tilsat levende, dødbringende fugleinfluenza-virus til sæsoninfluenzavaccine sidste vinter og sendte det til 4 lande/16 laboratorier (CNN siger 18 lande). Det blev opdaget ved et tilfælde i Tjekkiet. 2. Vi ved fra vaccination af asiatisk fjerkræ, at der under [33] massevaccinationer af oprindeligt godartet virus kan ske mutation til en modstandsdygtig langt mere dødbringende stamme. 3. Det følgende er baseret speculation: I 1975 [55] udgav WHO en artikel, der beskriver, hvordan virus arbejder ved at sætte proteiner– cytokiner - fri, der kombinerer med antistoffer og så kan dræbe normale celler og organer! Nu er det ikke bevis på, at dette er hvad de igangværende 2 vaccinationer vil udløse: Først en squaleninduceret overstimulering af immunsystemet (hvilket klart er [56] angivet af GlaxoSmithKline) - og derefter den næste dosis´ overstimulering, der muligvis udløser den såkaldte [57] cytokinstorm". Dette er en organødelæggende reaktion, der sås i fx i 1918s spanske influenza. Den fører til akut åndedrætsbesvær og død. Bl.a. CDC mener ikke, at "cytokinstorm" er involveret i svineinfluenza. Men vil 2 influenza-squalen vaccinationer være i stand til at udløse den? Ingen ved det – allermindst vaccinefremstillerne og politikerne.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=11629

URLs in this post:
[1] Prison Planet 11 Nov. Serbien: http://www.infowars.com/serbia-declares-swine-flu-epidemic/
[2] samme argument: http://jp.dk/indland/article1882839.ece
[3] mine bekymringer: http://jp.dk/indland/article1882591.ece
[4] tyske elite: http://babelfish.yahoo.com/translate_url?doit=done&tt=url&intl=1&fr=bf-home&trurl=ht
tp%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fwissenschaft%2Fmedizin%2F0%2C1518%2C655764%2C00.html&lp=de_en&bt
nTrUrl=Translate

[5] her: http://www.welt.de/wissenschaft/article4887314/Zwei-Klassen-Impfung-ist-ein-verheerendes-Signal.html
[6] 21 og 45 dage: http://hamptonroads.com.nyud.net/2009/08/swine-flu-vaccine-testing-begins-evms-norfolk
[7] EMEA : http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/pandemicinfluenza/pandemicvaccines_q&a_46147609en.pdf:
[8] Läkemedelsverket: http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2009/Sammanstallning-av-inrapporterade-biverknin
gar-av-Pandemrix-fram-till-10-november-/

[9] The European Endocrinological Congress 2008: http://www.endocrine-abstracts.org/ea/0016/ea0016s3.1.htm
[10] autoimmun-: http://www.labmeeting.com/paper/24385365/holm-2002-the-arthritogenic-adjuvant-squalene-does-not-accu
mulate-in-joints-but-gives-rise-to-pathogenic-cells-in-both-draining-and-non-draining-lymph-nodes

[11] squalen: http://ajp.amjpathol.org/cgi/content/full/156/6/2057
[12] WHO: http://www.who.int/vaccine_safety/topics/adjuvants/squalene/questions_and_answers/en/index.html
[13] EMEA: http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/pandemicinfluenza/PandemicVaccines_Q&A_46147609en.pdf
[14] Canadisk undersøgelse: http://www.independent.ie/health/vitamin-d-might-lessen-your-flu-risk-1924363.html
[15] vaccination af gravide uden squalen hyppigt fører til aborter: http://organichealthadviser.com/archives/shocking-h1n1-swine-flu-vaccine-miscarriage-stores-from-pre
gnant-women-tell-your-doctors-that-vaccines-and-pregnancy-do-not-mix

[16] morsom video : http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/11/10/Hilarious-Swine-Flu-Video.aspx
[17] squalen: http://euro-med.dk/?p=9114
[18] fra et laboratorium: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=afrdATVXPEAk
[19] The Independent on 30 June, 2009: http://www.independent.co.uk/news/science/did-leak-from-a-laboratory-cause-swine-flu-pandemic-172444
8.html

[20] hvad den selverklærede verdensregering, Council on Foreign Relations: http://euro-med.dk/?p=9774
[21] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederobama-2di-2dcouncil-2don-2dforeign-2drelations1.jpg
[22] Council on Foreign Relations 15. sept. 2009: http://www.cfr.org/publication/20209/constraints_loom_for_swine_flu_vaccine.html?breadcrumb=%2F
[23] opfordrede WHO regeringerne : http://www.cbc.ca/health/story/2009/07/17/who-swine-flu-counting.html
[24] EU indstillede offentliggørelsen heraf: http://www.eubusiness.com/news-eu/health-flu.9t/
[25] 2-17% af influenzalignende sygdomme: http://www.cbsnews.com/stories/2009/10/21/cbsnews_investigates/main5404829.shtml?tag=cbsnewsLeadStor
iesArea

[26] Metode: http://www.ssi.dk/sw1413.asp
[27] 2-17% har svineinfluenza: http://euro-med.dk/?p=11313
[28] 9. nov.: Graf fra Statens Seumintitut: http://www.ssi.dk/graphics/dk/nyheder/Aktuelt%20tema/Ny%20influenza%20-%20svineinfluenza/Overv%E5gni
ngs%20kort/Thumbs/Smittede_H1N1.pdf

[29] Influenza A(H1N1)v, dvs. offentliggjorte "svineinfluenza"- : http://www.ssi.dk/sw65192.asp
[30] præs. Obama erklærede USA : http://www.msnbc.msn.com/id/33459423/ns/health-cold_and_flu
[31] Prison Planet 24 Oct. 2009: http://www.prisonplanet.com/obama%E2%80%99s-h1n1-emergency-declaration-is-martial-law-unfolding.html
[32] Sec 1076: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=6169
[33] massearrestationer : http://euro-med.dk/?p=9916
[34] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederyulia-tymoshenko-thumb.jpg
[35] video: http://www.youtube.com/watch?v=xbkT-AhDNRE&feature=player_embedded
[36] Recombinomics 9 Nov. 2009: http://www.recombinomics.com/news/11090906/ukraine_who_ss.html
[37] Recombinomics 11.11.09: : http://www.recombinomics.com/news/11110902/ukraine_mm.html
[38] video: http://www.youtube.com/watch?v=SS25AbGk0Bs&feature=player_embedded
[39] WHO 3 Nov. 2009: http://www.who.int/csr/don/2009_11_03/en/index.html
[40] restrictiv lovgivning : http://euro-med.dk/?p=10866
[41] video: http://euro-med.dk/wp-admin/about:video
[42] Marc Lipsitch fra Harvard University : http://www.reuters.com/article/healthNews/idUSTRE58E6NZ20090917
[43] velkommen for regeringen : http://www.reuters.com/article/GCA-SwineFlu/idUSTRE5A53UZ20091106
[44] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederyulia-2dtymoschenkp-2dmasked-thumb11.jpg
[45] m&c 6 Nov. 2009: http://www.monstersandcritics.com/news/health/news/article_1511840.php/Ukraine-s-flu-outbreak-shows-
signs-of-slowing

[46] Time 6 Nov.: http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1934946,00.html?xid=rss-topstories
[47] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederukraine-1105.jpg
[48] Metronews 6 Nov. 2009: http://www.metronews.ca/ottawa/live/article/361921--polish-pm-poland-not-buying-swine-flu-vaccinatio
n-unless-it-has-been-properly-tested

[49] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederukraine-20swine-20flu1.jpg
[50] Associated Press 6 Nov. 2009 : http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5j5ArhIKTisx0eFmTGjgoSNUOK1cQD9BPF1KO0
[51] The Times d. 24. maj 2009,: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article6350303.ece
[52] igen og igen: http://euro-med.dk/?p=9404
[53] Baxter havde : http://euro-med.dk/?p=7130
[54] iflg. CNN : http://www.youtube.com/watch?v=K_rI7kfdO1A
[55] udgav WHO en artikel: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2480896/pdf/bullwho00182-0123.pd
[56] angivet af GlaxoSmithKline: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/190-tal-biverkningar-av-vaccinet-1.979474
[57] cytokinstorm: http://en.wikipedia.org/wiki/Cytokine_storm