Kan du huske 9 / 11? Jeg mener ikke den implosion af Twin Towers og de omkringliggende bygninger i Rockefeller World Trade Center, som snarere burde  være blevet spredt rundt. .. Nej, jeg tænker på billedet af præsident Bush Jr., der sidder i en skoleklasse i Florida (video): "Så, kl. 9:04 , mens Bush mødtes med en anden-klasse, kom stabschef Andrew H. Card Jr. og hviskede i hans øre, at et andet fly havde ramt World Trade Centre (WTC). Bush's ansigt blev dystert. Efter kort tids hvisken så Bush distraheret og mørk ud, men fortsatte med at lytte til, at 2. klasseseleverne læste og smilede snart igen. Han spøgte og sagde, at de læste så godt som elever i 6. klasse.

"Til højre: Andrew Card taler til præsident Bush og fortæller ham om den anden World Trade Center sammenstyrtning. [Kilde: Agence France-Presse]

Hvordan det så hænger sammen: Denne præsident har bestemt nydt godt 11. september
Det har gjort det muligt for ham at lede verden i den retning, han ønskede: Krig mod terrorisme - mod os, i virkeligheden - hans genvalg efter at have vundet sit første valg gennem svindel ved hjælp af sin bror i Florida!

Præsident Bush er en Ny Verdensorden-marionet (forkyndt 5 gange 1990-91 af hans far, præs. Bush Sr.) 
Hans dukkeførere er den inderste kerne af Council on Foreign Relations (CFR) - incl. han far - der har valgt blandt sine medlemmer enhver præsidentkandidat siden Anden Verdenskrig - på nær Goldwater og Reagan og Bush Jr. - hvis far til gengæld er medlem af CFR. Deres mand bliver præsident uanset, der vinder valget. Det fælles mål er en verdensregeringsførelse og dev bruger organisationer som The Trilateral Commission, Bilderberg Klubben og Club of Rome til at fremme dette. Desuden har eliten bag disse organisationer kontrollen med de vigtigste - og dermed alle - medier (lang video).

WTC Twin Tower 9 / 11, 2001

For at få verdensregeringsførelse behøves enten loyale eller lammede borgere- og medier (kort video på tysk).  
Og man skal kontrollere dem, så illoyale elementer kan registreres og fjernes.  
11. sept. var den bedste undskyldning for netop det - under pseudonymet "krig mod terror": I alle stater er stadig mere muslimsk terrorisering tilladt, og stadig flere af vores rettigheder, ytringsfrihed og og demonstrationsret, er ved at blive fjernet - selv grundlovsstridigt - som i tilfældet med Siad Danmark, der blev nægtet retten (punkt 79 i den danske grundlov), til fredelige demonstrationer i muslimsk besatte områder af Danmark.

Her er en video der viser hvad der sker i en implosion.

WTC Tårn blev brudt i jordhøjde!

Og her er endnu en 11. sept. implosion
"En tredje World Trade Center højhus-bygning faldt også denne dag. WTC bygning 7, en 47-etagers stål-indrammet skyskraber placeret en blok fra Twin Towers, blev ikke ramt af noget fly, men kollapsede på 5:20 samme aften, imploderede på den præcise måde som i en professionelt styret nedrivning. Der er 11 karakteristika ved bygning 7's kollaps, der konsekvent kun kan forklares ved kontrolleret nedstyrtning. Det  tager normalt et team af dygtige folk mange uger at designe og gennemføre store nedrivninger. Forbløffende nok er  der ingen omtale af WTC bygning 7's bemærkelsesværdige sammenbrud i den 571-sider lange rapport fra 9/11 Kommissionen.

Rockefeller-avisen, New York Times, beretter
28 juni, 2008,
USA og Den Europæiske Union nærmer sig afslutningen af en aftale, der gør det muligt for ordensmagten og sikkerhedstjenester at få private oplysninger -så som kreditkort transaktioner, rejse-beretninger og Internet browsing vaner - om mennesker på den anden side af Atlanterhavet.


Den 9 / 11, 2001, begyndte demokratiets frie fald. Her frit udspring fra WTC tower - i døden.

Forhandlere, der har mødtes siden februar 2007, er i vid udstrækning enige om udkastet til sproget for 12 vigtige spørgsmål af central betydning for en "bindende international aftale,"  sagde rapporten. Aftalen ville gøre klart, at det er lovligt for de europæiske regeringer og virksomheder at videregive personlige oplysninger til USA, og omvendt.

Rapporten, hvori der gøres rede for fremskridtene i forhandlingerne og oplister den udfyldte udkasts sprog, blev i fællesskab skrevet af forhandlere fra USA Homeland Security, justits-og udenrigsministeriet og af deres europæiske Unions-modparter.

Forhandlingerne voksede ud af to konflikter om udveksling af oplysninger efter september 2001 terrorangrebet. Flere europæiske lande gjorde indsigelse med henvisning til krænkelse af deres privatlivslove.
Tvisterne sled de diplomatiske forbindelser tynde, og det krævede vanskelige forhandlinger at løse dem.

Paul M. Schwartz, juraprofessor ved University of California, Berkeley, sagde, en sådan generel aftale kunne omdanne den internationale privat-ret ved at fjerne et problem, som har ført til forhandlinger af"rystende" kompleksitet mellem Europa og USA. Mr. Schwartz sagde: "De fleste af disse forhandlinger vil allerede være afsluttet!!

De vil bare være i stand til at sige "Hør, vi yder tilstrækkelig beskyttelse, så du skal ikke bryde dig om det."

Men udsigten til, at aftalen kunne sænke barriererne for at sende personlige oplysninger til USA's regering har foruroliget nogle forsvarere for privatlivets fred i Europa.

EU underskriver Charteret om Fundamentale Rettigheder i Europa-Parlamentet den 12 december, 2007. På det tidspunkt, hvor det illuministiske (explanatory statement) EU undertegnede den, vidste de, at det var en stor løgn, da de allerede var i færd med at bryde artikel 8, som siger:
"1. Enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger om ham eller hende.

2. Disse oplysninger skal behandles rimeligt, til udtrykkeligt angivne formål og på grundlag af samtykke fra de berørte personer  eller et andet berettiget grundlag fastsat ved lov . Enhver har ret til adgang til data, som er blevet indsamlet om ham eller hende, og retten til at få det berigtiget.

3. Overholdelsen af disse regler er underlagt en uafhængig myndigheds kontrol.

" For eksempel har de to parter aftalt, at oplysninger, som afslører, race, religion, politisk anskuelse, sundhed eller "seksuelle liv" ikke kan anvendes af en regering , medmindre den nationale lovgivning giver tilstrækkelige garantier." Men den overenskomst præciserer ikke, hvad der ville betragtes som en passende sikkerhedsforanstaltning. "Jeg er meget bekymret for, at når først dette bliver vedtaget, vil det tjene som

påskud til frit at dele vores personlige data med hvem som helst," sagde Sophia in 't Veld, et medlem af Europa-Parlamentet fra Holland.  

USA har ingen uafhængig instans til at sikre, at personoplysninger bliver lovligt behandlet!
Men i en indrømmelse, har europæerne aftalt, at den amerikanske regerings interne tilsynssystem kan være godt nok til at ses som givende ansvarlighed for, hvordan europæernes data anvendes.

De to parter er stadig uenige om flere andre spørgsmål, herunder om europæiske borgere bør være i stand til at sagsøge den amerikanske regering for dens håndtering af deres personlige data
.
David Sobel, toprådgiver for Electronic Frontier Foundation, en uafhængig organisation med det formål at beskytte private data rettigheder, sagde, at administrationens skildring af processen mht. at korrigere fejlhåndtering af data via agenturets procedurer lyder "meget rosenrødt," men virkeligheden er, at det ofte er umuligt, selv for amerikanske borgere, at vinde en sådan kamp.

"Dette vil kræve et kompromis," sagde Peter Fleischer, "efterhånden som flere data går ind på internettet og kredser rundt  i hele den globale arkitektur."

Kommentar
Føler du dig paf? Er du begyndt at miste troen på vore meget roste demokratier og "fundamentale rettigheder"?
Er du begyndt at se, at EU  ikke er "konspirationsteori" - men konspirationspraksis imod os, vor frihed  og demokratiet? Det er du ikke?
Godt. Dette er kun begyndelsen på historien om Big Brother (George orwell - "1984") i vores samfund. I kapitel III af denne historie vil jeg informere om de metoder, han bruger til at iagtage os -  beskrevet af ham selv!