EUs Middelhavsunions-Mission. “Lad Os Gøre (Verden Til) En Slave”

Posted By Anders On November 9, 2009 @ 01:36 In Dansk, Euromed | No Comments

Resumé: Danmarks udenrigsminister arbejder for én-verdensstaten: Han ønsker at bruge EUs militær globalt - dvs. imod lande, der modsætter sig den Nye Verdensordens diktatur. Han vil gøre EU til verdens 3. supermagt og sekunderes af det italienske udenrigsministerium, der vil udvide Middelhavsunionen til at omfatte ikke blot Saudi-Arabien - men også Irak! Det er også af kulturelle grunde ikke gået godt med udviklingen af euromediterranienprocessen, der i 2010 skal lancere et af verdens største frihandelsområder. Men præsidenten for det Italienske Deputeretkammer, Fini, har løsningen: Tilpas Europas normer efter Nordafrikas!Italiens udenrigsministerium har en "global strategi", dvs. "Middelhavsunionen" skal fortsætte med at ekspandere for at skabe én-verdensstaten. Midlerne er anerkendte medier, der taler Islams sag fra og i Europa, samt udvidet projektsamarbejde i "Middelhavsunionen", herunder fælles civilforsvar. Den dertil nødvendige afnationalisering og afkristning af Europa har nu stået på i 36 år. Sigtet er først og fremmest at skabe dorske slavesjæle, som ukritisk godtager, hvad bank-eliten pålægger dem. Det er sket efter en slaveejers recept: Feministerne har gennem opdragelsen kvindagtiggjort drengene til pigeroller - og omvendt, så mændene bliver svage tabere. Da mange kvinder foragter de kvindagtige mænd, de hjemme og gennem opdragelsesinstitutionerne har opdrættet, foretrækker mange den raceblanding med aggressive farvede indvandrermænd, som præs. Sarkozy har erklæret som pligt. Mange kvinder synes at vise netop den loyalitet mod den Nye Verdensordens kommunistsystem, som slaveejeren beskriver. Slaveejeren gør opmærksom på, at forskellige hudfarver blandt slaverne gør det lettere at skabe mistro mellem hudfarvegrupper indbyrdes, såvel som mellem unge og gamle, mænd og kvinder, familier osv., så slaverne kun stoler på deres herre: Del og hersk. Heldigvis støder de europæiske politikeres korstog for de "Europæiske Værdier", der i virkeligheden er forsvar for islam, på afvisning hos de aggressive muslimer.   
 
Mit sidste indlæg handlede om formålet med [1] Klimaforandringskonferencen i København: Færdiggørelse af den diktatoriske ramme for en [2] verdensregering, hvis “Agenda 21” beskriver de fysiske rammer for at gøre os til slaver. Det følgende beskriver den mentale ramme, der er en nødvendig forudsætning for for denne trældom gennem det [3] Euromediterrane Projekt.
Men først EUs hensigter med den diktatoriske ramme, hvori vi bliver deres Nye Verdensordensslaver (se videoer i højre margin af denne blog).
 
Den danske udenrigsminister, Per Stig Møller: EU skal være den 3. supermagt
[4] DR 30. okt. 2009 08.35 Udland: EU skal gøres til en mere velfungerende udenrigspolitisk aktør, som kan give USA og Kina kamp til stregen. Det slår udenrigsminister Per Stig Møller (K) fast i forbindelse med et EU-topmøde i Bruxelles.
- Vi har jo det største marked. Vi er den største bistandsyder i verden. Vi har jo en enorm mængde militær, hvis vi i øvrigt brugte det. Så vi kunne have mulighed for at være en af de virkelig store spillere i verden, siger han.
Udenrigsministeren er ikke i tvivl om, at EU skal have en langt større global rolle, så unionen bliver en aktør, man har respekt for rundt omkring i verden.
- Hvorfor taler man om G2 - USA og Kina? Hvorfor taler man ikke om G3 - USA, Kina og Europa? Det er der ingen, der gør, men det burde man i virkeligheden gøre, fordi vi har den store tyngde, som vi har. Men vi bruger den ikke, siger han.
 
Ifølge udenrigsministeren har EU-landene blandt andet været for dårlige til at stå sammen og kæmpe for de [5] europæiske værdier.
På topmødet i Bruxelles har EU-lederne banet vejen for Lissabontraktaten, som skaber nye muligheder [6] Guide-to-lisbon-treaty3på det udenrigspolitiske område. Blandt andet skal der udpeges en ny EU-udenrigsminister, der får det overordnede ansvar for unionens udenrigs- og sikkerhedspolitik med flere tusinde medarbejdere under sig.
- Selvfølgelig er udenrigspolitikken endnu/stadig suveræn, men når Lissabontraktaten kommer igennem - og det ser det så ud til nu - kan vi blive meget bedre til at få Europa placeret i de globale forhandlinger, end vi har været, lyder ønsket fra Per Stig Møller.

Fra EU-Kommissionens hæfte "[7] Your Guide to the Lisbon Treaty": Folk er brikker i et puslespil, der skal sættes sammen af “eliten” i den Nye Verdensorden. Kend din status under Lissabon-traktaten:
  

Fremtiden i under Lissabon-traktaten: genetisk multikulturalisme i overensstemmelse med retningslinjerne for [8] Coudenhove Kalergi, den åndelige far til EU og grundlægger af den europæiske bevægelse: "Fremtidens menneske vil være af blandet race. Nutidens racer og klasser vil gradvist forsvinde på grund af bortfaldet af rum, tid, og fordomme. Den eurasiske-negroide race svarer i fremtiden  i sit udseende til de gamle egyptere og vil erstatte de mange forskellige folkeslag med en mangfoldighed af individer. "
Hvorfor?
[9] Guide-to-lisbon-treaty
Følgende [10] kan være en skrøne, kendt siden 1970, men med få ord fra det 20. århundrede. Ikke desto mindre viser det noget væsentligt, som EU ser ud til at bruge. “[11] William Lynchs brev 1712”. Dette er den mest modbydelige litteratur, jeg nogensinde har læst: En vestindisk slaveejer siges at have skrevet en instruks "Lad Os Lave En Slave". Han meddeler os sine erfaringer: Først knækker man hannerne, pisker dem for øjnene af deres kvinder, som så vil miste respekten for deres mænd og er nødt til at stole på sig selv, bliver føjelige mod deres mestre i alle henseender - eller de vil også  blive pisket eller dræbt. Han sammenligner dressur af slaver og heste: Dresser hunhesten, hvorefter hun vil spise af din hånd, og hun vil til gengæld lade føllet spise af din hånd også. Sådanne kvinder vil opdrage deres døtre til at være uafhængige og foragte deres hanner. Og de vil opdrage deres sønner til at være ydmyge, til at overtage kvindelig adfærd for ikke at blive pisket eller dræbt. Dette mønster vil gentage sig på ubestemt tid, medmindre sådanne farlige ting som et minde om fortidens anderledes adfærd dukker op. Derfor skal historien udryddes af slavers hoveder. Og slaverne skal lære et nyt sprog for ikke at blive mindet om fortiden og for ikke at forstå alt for godt, hvad deres herre siger, da slaven ellers kunne blive farlig og lave komplot mod mod sin herres planer.
Men vigtigst er, at forskellige grupper gøres mistænksomme over for hinanden: Unge mod gamle, kvinder mod mænd, mørkhudede mod lyshudede, familier mod familier osv. - så slaven kun har tillid til sin herre, som derefter kan sove roligt og øge sit overskud. Det er nødvendigt at give negrene nogle gode dråber hvidt blod og derefter lade dem avle med hinanden. Forskellige hudfarver giver gode slaver!

Hvorfor skriver jeg dette? Fordi det er den måde diktatorer styrer deres undersåtter på: Del og hersk. EU laver streng lovgivning som [12] EU-rammeafgørelsen om alt, der minder om racisme - udvider endog begrebet til religion. Ikke så mærkeligt i betragtning af ovenstående: EU's Nye Verdensordensdiktatur ønsker gode slaver og ved, at forskellige hudfarver vil skabe mistanke blandt slaver indbyrdes lige som mellem forskellige religioner. Feminismen har frembragt fuldkomne, feminine mandlige slaver, som mange kvinder foragter, så de foretrækker at blande gener med aggressive indvandrermænd. Historiebevidstheden er udryddet i skolerne. Et nyt sprog, engelsk i hele verden, skal vedtages for at glemme fortidens nationale forstillinger. For disse [13] EU illuminister (explanatory statement) har erklæret, at [14] de ønsker at rive det gamle samfund helt ned. Jeg ser denne strategi bag EU's[15] ubegrænsede indvandring af farvede muslimer. Ja, Præsident Sarkozy har sågar erklæret at ville gøre [16] raceblanding obligatorisk!!

[17] Union-for-mediterranienMed [18] Barcelonaprocessens fiasko, idet den kun har set få håndgribelige resultater gennem de fjorten år efter lanceringen, vil en ny vækkelse af partnerskabet mellem Europa og Middelhavslandene kræve nytænkning hos en del af de involverede spillere. Det var resultatet af den anden og sidste dag af kongressen, der blev afholdt på øen Capri af CONFINDUSTRIA's unge iværksættere, der fokuserer på Middelhavet og dets afgørende rolle for Europas fremtid samt Den Persiske Golf. (ved [19] Benedetta Guerrera) (ANSAmed)

Formanden for det italienske Deputeretkammer, Gianfranco Fini skitserede for kongressen sine retningslinjer for de nye Euro-Mediterrane politikker, der understreger, hvor vigtigt det er, at Europa vokser ud af sin overlegne holdning. ''Hvis Europa,''sagde han,''fortsætter med sin herrefolks-holdning over den muslimske religion, risikerer man at udløse fundamentalisme''. På den anden side understregede Fini  også behovet for fælles standarder'', der skal ''medvirke til at regulere''regeringers handlinger såvel som den kommercielle og finansielle udveksling'' i området. Efter Finis mening er dette en af vejene at at gå med henblik på at skabe en autentisk dialog:''Jeg tror, at tiden er inde til at bekræfte Sarkozys indsigt, der fokuserer på at koordinere de europæiske normer med de landenes på  Middelhavets sydkyst''.
 
Formanden for Confindustria, Emma Marcegaglia. Indvandringsproblemet skal forvaltes kompetent og med intelligens; der skal arbejdes på at gøre flugtruterne sikre, men vi er også nødt til at arbejde hen imod en bedre integration af migrationsstrømmene, baseret på respekt for reglerne'' , sagde hun. ''Vi er nødt til at arbejde for at integrere vores indvandrere bedre. Men det grundlæggende mål for virksomhederne er at skabe et samfund, der er åben for multi-etnisk integration''. Men bortset fra spørgsmålet om integration mellem nord–  og sydkysterne, når man taler om Middelhavet, er det umuligt at lade begrebet regional integration ude af betragtning.

Generalsekretæren for Italien's udenrigsministerium, Giampiero Massolo opfordrede lytterne til at have en bredere definition af Middelhavet, som også [20] omfatter ''Golflandene (Franco Frattini, italiensk udenrigsminister, tidl EU-kommissær)  og - en dag - Irak med, i en inter-regional strategi, som kombinerer Middelhavet, Nordafrika og Golfen''. Men Italiens udenrigsministerium, tilføjede han, arbejder også hen imod ''en global strategi”, hvilket var årsagen til vores opfordring til Egypten om at deltage i L'Aquila; en interregional og endelig en regional tilgang, hvor [21] Middelhavsunionen skal spille en afgørende rolle, og som udenrigsministeriet ville yde sit bidrag til gennem indsættelse af sine diplomatiske-konsulære netværk''. (ANSAmed).
[22]
[23] Euromed.-civilforsvarProjekt, der skal skabe et [24] Euromed Civilforsvarsnetværk
(af Chiara Spegni) ANSAmed.  Programmet får en støtte på EUR 5 millioner fra Europa-Kommissionen for perioden 2009-2011, som en del af dens naboskabspolitik. ''Den Euro-mediterrane globale landsby er allerede en realitet, hvad enten vi kan lide det eller ej'', sagde  Miozzo.

(Carlo Gambalonga) [25] (ANSAmed) - ROME 31 Oct. 2009  - En af milepælene er indført gennem den historiske [18] Barcelona Konference i 1995, som markerede oprettelsen af det Euro-mediterrane partnerskab, der var den gradvise liberalisering af handelen, som i  2010 skal føre til et stort frihandelsområde, som i form af sin vægt og størrelse vil tælle med blandt verdens største. Middelhavet er således ved at genvinde sin centrale placering på den internationale scene, men kun i form af handel.
Alt andet er bemærkelsesværdigt ved sit fravær. Næsten femten år efter Barcelona-aftalerne, der har ratificeret EU's vågnende interesse for Middelhavet, er et underligt paradoks opstået: Aldrig før har der været så megen snak om Middelhavs-partnerskabet, som i løbet af de sidste ti år, men aldrig har vi syntes at se - som vi gør nu -  folkenes ensomhed og isolation på den anden side af Middelhavet. [26] Guide-to-lisbon-treaty2 Vi står over for lande, som er fuldstændig lukket inde i sig selv og bange og mistroiske over for en verden af medier, der alt for ofte  er i hænderne på store anglo-amerikanske mediekolosser.

Hej, piger. Vi ved godt, hvad I er ude på: "Alt andet end en hvid mand" (citat af den franske Arreva formand, [27] Anne Lauvergeon, oktober 2009). Så jeres selvhad vil sikre Coudenhove Kalergis og EU-illuministernes drøm om, at deres mangefarvede Nye Verdensordensslaver bliver til virkelighed. Og I vil få den position, I fortjener - inden for rammerne af den muslimske sharia. Jeg håber I vil finde en elegant burka.
Men vær forsigtige. Ikke alle sorte kan lide hvide kvinder og blåøjede babyer - i henhold til Nelson Mandela og hans folk samt til USA's sorte Hitler, Khalid Abdul Muhammad (
[28] Gates of Vienna 5. Oct., 2).

Handel, økonomisk udveksling, turisme, kulturelle og politiske forbindelser på tværs af de modsatte sider af Middelhavet behøver i stedet, som forudsætning, europæisk-baserede medier, der taler med en troværdig stemme med etablerede og anerkendte mærker.Og for at fremme dette, bør EU's institutioner hurtigt tilkalde hjælp fra Syd og Middelhavets bedste og mest prestigefyldte mediestemmer og skabe muligheder for dialog. Sammen med opførelsen af havne, lufthavne og veje, kan dette område, som kun er vores nabo ved sin position på kortet, bringes tættere til os gennem en ny måde at kommunikere med den på.

Som forfatteren Fatema Mernissi noterer, kan kun den rette form for kommunikation fremme vores fælles håb om, at terrorisme og neo-kolonialisme kan blive bremset en humanistisk islams udbredelse. Og for at støtte det, skal vi begynde at eksportere modeller af demokratiske medier, retten til at være kritisk, på en måde, så den anden bred begynder dialogen med Italien og med Europa om emner som social retfærdighed.

Kommentar
[29] Per_Stig_Mller_171399d
 Dette er uhyggelig læsning. Den danske udenrigsminister vil have en stor Europahær for at føre angrebskrige mod blinde tåber, der ikke vil underkaste sig den Nye Verdensorden. Hvad får denne galning til gengæld for at være en genfødt viking, der skal til at erobre verden på vegne af [30] superrige bankfolk, hvilket koster – ikke hans - men håbefulde unge mænds liv? Han vil få tilfredsstillelsen ved at være missionær,  der spreder "europæiske værdier" rettet mod de indfødte europæere til fordel for farvede masse-indvandrere med en udenlandsk, ikke-integrerbar religion. Han vil være glad for at se de hvide blandet med farvede - for som den “erfarne slaveejer Lynch” fortæller, er blandede racer med forskellige kulører de bedste slaver. Kun "eliten" har lov til at være racistisk, for den er "positiv" racistisk, idet den vil udlette den hvide race, mens undersåtternes racisme er "negativ" i den forstand, at de fortsat ønsker at være hvide – meget imod præs. Sarkozys ønske.

Nu kommer indflydelsesrige italienske politikere og en tidligere EU-kommissær, Franco Frattini, og fortæller os, at de i deres visdom har besluttet at udvide Unionen for Middelhavet (som de færreste europæere har endog har hørt om) til at omfatte Irak - og senere formentlig et tæmmet Iran også. Det indebærer løfte om [31] fri personbevægelighed i unionen til gengæld for økonomiske og demokratiske fremskridt, hvad [32] Marokko har opnået.

[33] Heldigvis har Middelhavsprocessen på trods af en enorm masse penge og [34] mentalhygiejnisk indsats, utallige organisationer og konferencer for at få folk til at sluge den uspiselige blanding af kristen og islamisk kultur, været i et dødvande hele tiden. For det er umuligt at blande ild med vand og få begge til at overleve. Koranen udelukker Bibelen og den tilhørende kultur. Under Muhammed-krisen gav [35] tidligere Anna Lindh Foundation-direktør, Traugott. Schoefthaler, op: "Alt for ofte understregede dialog-begivenheder  kollektive identiteter (nationale, etniske, religiøse) snarere end individers eller sociale gruppers identiteter. Dialogfora sammensat af "repræsentanter" for religiøse eller etniske grupper virker mod hensigten og bidrager til sammenstød mellem civilisationer snarere end at forebygge den. Det er altid den samme mekanisme med at trække skillelinjer mellem mennesker gennem antagelse og indførelse af kollektive identiteter i stedet for respekt for menneskerettigheder, principperne om lighed og ikke-diskrimination.
Javier Pérez de Cuéllar og Amin Maalouf kommer frem til lignende konklusioner: kulturelt følsom sprog må nødvendigvis undgå skematiske begreber som den populære skelnen mellem "os" og "dem". De har endda advaret mod yderligere brug af udtrykket "den anden", som er standard i næsten alle interkulturelle uddannelsesbegreber, da det åbner porten for at pålægge den enkelte kollektive identiteter.
[33] Anna-lindh-dialogue-night-draft  
Kulturelle forskelle mellem såvel som inden for landene er lige så væsentlig for menneskeheden, som artsforskellighed er for naturen. At [36] nedlægge selv-henførende trossystemer  (italienske krucifixer i skolerne bandlyst af Europadomstolen) og viden er vigtigt. "Han hævder også:" Henvisning til "europæiske værdier" er et af de mest katastrofale værktøjer, der anvendes i kommunikationen mellem Europa og andre regioner. "Så måske bør vi alligevel være taknemmelige for den danske “korsridder”-udenrigsminister på trods af hans katastrofale tiltag i retning af at islamisere danskheden gennem [37] Dansk Center for Kultur og Udvikling!

Herefter  kunne dialogen kun fortsætte mellem medlemmer af det "[38] civilsamfundet" – men det er overvejende i[39] neffektivt og for dyrt!
Ikke desto mindre vil “vismændene” aldrig tage ved lære. De tror, at alene de rigtige medier vil kunne klare det og skabe den dialog, som Koranen forbyder. Men hr. Fini kender løsningen: Bare tilpasse de europæiske normer (religion, kultur osv.) til standarden i Nordafrika

 

 

Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=11526

URLs in this post:
[1] Klimaforandringskonferencen i København: http://euro-med.dk/?p=11477
[2] verdensregering: http://euro-med.dk/?p=5141
[3] Euromediterrane Projekt: http://euro-med.dk/?p=8949
[4] DR 30. okt. 2009 08.35 Udland: : http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2009/10/30/082954.htm
[5] europæiske værdier: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
[6] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederguide-2dto-2dlisbon-2dtreaty3-thumb.jpg
[7] Your Guide to the Lisbon Treaty: http://ec.europa.eu/publications/booklets/others/84/en.pdf
[8] Coudenhove Kalerg: http://en.wikipedia.org/wiki/Count_Richard_Nikolaus_von_Coudenhove-Kalergi
[9] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederguide-2dto-2dlisbon-2dtreaty-thumb.jpg
[10] kan være en skrøne: http://en.wikipedia.org/wiki/William_Lynch_speech
[11] William Lynchs brev 1712: http://www.angelfire.com/ne/savedbygrace/lynch.html
[12] EU-rammeafgørelsen om alt, der minder om racisme: http://balder.org/articles/hatespeech/Europa-Parlamentets-Beslutning-Bekaempelse-Stigende-Ekstremism
e-Europa-13-December-2007.php

[13] EU illuminister : http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf
[14] de ønsker at rive det gamle samfund helt ned: http://euro-med.dk/?p=11344
[15] ubegrænsede indvandring : http://euro-med.dk/?p=11186
[16] raceblanding obligatorisk!! : http://euro-med.dk/?p=5558
[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederunion-2dfor-2dmediterranien.jpg
[18] Barcelonaprocessens: http://euro-med.dk/EU-Documents/Barcelona-Declaration-Adopted-At-The-Euro-Mediterranean-Conference-2
7-28-11-95.pdf

[19] Benedetta Guerrera) (ANSAmed): http://www.ansamed.info/en/top/ME11.WAM60219.html
[20] omfatter ''Golflandene : http://euro-med.dk/?p=11265
[21] Middelhavsunionen: http://euro-med.dk/?p=1226
[22]
: http://euro-med.dk/billeder/billedereuromed-2dcivilforsvar-thumb.jpg
[23] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereuromed-2dcivilforsvar.jpg
[24] Euromed Civilforsvarsnetværk: http://www.ansamed.it/en/top/ME11.WAM50222.html
[25] (ANSAmed) - ROME 31 Oct. 2009: http://www.ansamed.info/en/top/ME13.WAM50265.html
[26] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederguide-2dto-2dlisbon-2dtreaty2.jpg
[27] Anne Lauvergeon: http://galliawatch.blogspot.com/2009/10/anything-but-white-male.html
[28] Gates of Vienna 5. Oct., 2: http://gatesofvienna.blogspot.com/2009/10/kill-blue-eyed-babies.html
[29] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederper-stig-mller-171399d.jpg
[30] superrige bankfolk: http://euro-med.dk/?p=511
[31] fri personbevægelighed i unionen : http://euro-med.dk/?p=1212
[32] Marokko: http://euro-med.dk/?p=3600
[33]
: http://euro-med.dk/billeder/billederanna-2dlindh-2ddialogue-2dnight-2ddraft.jpg
[34] mentalhygiejnisk: http://euro-med.dk/?p=143
[35] tidligere Anna Lindh Foundation-direktør, Traugott. Schoefthaler: http://www.qantara.de/webcom/show_article.php?wc_c=478&wc_id=482
[36] nedlægge selv-henførende trossystemer : http://blogs.telegraph.co.uk/news/willheaven/100015859/the-eu-has-barred-crucifixes-in-italian-state
-schools-are-nativity-plays-next/

[37] Dansk Center for Kultur og Udvikling: http://www.dccd.dk/DCCD/cku.nsf/doc/olafg.hansensspeechjune2005rabat?OpenDocument
[38] civilsamfundet: http://euro-med.dk/?p=11
[39] neffektivt og for dyrt: http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/2558306.PDF