EU Skridt Hen Imod Den Totalitære Stat I: “Ballademagere”

Posted By Anders On June 30, 2008 @ 00:07 In Dansk, Euromed | No Comments

Dette er et uddrag fra [1] "eurofact", en britisk tænketank, 9. maj, 2008.

"EU er i stigende grad bekymret over "urostiftere" og forsøger i øjeblikket at finde måder til at angive dem i en database som det første skridt for at udelukke dem fra at deltage i protester og demonstrationer.

Fra G8-topmødet 2007, Heiligendamm,. Tyskland.

Ifølge Statewatch, de borgerlige frihedsrettigheders overvågningsgruppe, indikerer det tyske politis reaktion på G8-topmødet i Heiligendamm, at enhver protest nu kan defineres som "sammenbringning af personer, der går ind for vold".

Arbejdsgruppen, der skal tage sig af dette,  er endnu ikke kommet op med en definition af ordet, som det finder tilfredsstillende, men det er klart, at det er hensigten at inddrage dem der demonstrerer på EU-topmøder og man vil uden tvivl omfatte et betydeligt antal, der ikke har blevet fundet skyldig i et strafbart forhold.

Et rådsformandskabspapir siger, at en SIS / SIRENE (Schengen Information System) arbejdsgruppe har drøftet spørgsmålet den 29 januar i år, og konkluderede, at de data, der skal indsamles, vil angå "personer, der skal udelukkes fra visse begivenheder, såsom europæiske topmøder eller lignende steder, internationale sports- eller kulturarrangementer ".

"Urostiftere" og hvad man skal gøre ved dem
har været et emne for diskussion på EU-møder i flere år og har haft særlig interesse i den tyske regering. Men hvad, der er foruroligende, er den manglende evne hos tjenestemænd og nationale delegationer til at skelne kriminel aktivitet fra energisk politisk protest og den åbenlyse hensigt, at man vil sammensmelte de to.

Indberetninger kan være udstedt i forhold til folk, der er fundet skyldige, der mistænkes eller anklages for "betydelige strafbare handlinger".
Men der mistænkes af hvem og anklages af hvem?
Desuden er definitionen af "betydelig strafbare handlinger" absurd bred:  herunder falder overtrædelser af freden, uretmæssig indtrængen og hærværk samt brandstiftelse og forårsagelse af en eksplosion.

Tony Bunyan, Statewatch redaktør kommenterede: "Vi kan nu se et mønster opstå i hele EU, hvor folk der udøver deres demokratiske ret til at deltage på tværs af grænser i  protester, står over for aggressive para-militære politifolk, overvågning, præventiv tilbageholdelse og udvisning".

"Dette er en afspejling af EU's definition af" sikkerhed" ved internationale begivenheder, som nu er defineret, så den dækker både terrorismebekæmpelse  og» den offentlige orden «

"Tilbage i 2003 blev den bilaterale udveksling af oplysninger om formodede ballademagere" mellem EU-lande ved internationale arrangementer aftalt. Hvad, der er foreslået nu, er ikke udveksling af oplysninger om en bestemt begivenhed, men en permanent EU-dækkende database over mistænkte "urostiftere"; dette er fuldstændig uacceptabelt i et demokratisk Europa.

"Ret til at demonstrere er velsagtens ikke er så grundlæggende for frihed som retten til ytringsfrihed. Men som kløften mellem Europas politiske elite og vælgerne gaber stadigt bredere, kan mange komme til at føle, at direkte protest er en af de få muligheder til rådighed for dem til at udtrykke deres modstand mod EU-beslutninger eller for den sags skyld mod EU selv.

Lissabon-traktaten og de fleste regeringers nægtelse af at ladet vælgerne komme til orde derom har garanteret, at der vil komme flere anti-EU demonstrationer, og at de vil blive større og mere støjende end tidligere. Hvis den tyske delegation til EU har held med sine bestræbelser, vil  demonstranterne blive holdt så langt væk som muligt fra EU-topmøder og tv-nyhedernes søgelys, som følger topmøderne, ved hjælp af massearrestationer, tilbageholdelse og udvisning.

I det lange løb er intet mere tilbøjeligt til at producere vold, lovovertrædelser og udhuling af den offentlige orden end disse forsøg på at undertrykke politisk protest."

Kommentar
Selvfølgelig har samfundene ret til at beskytte sig mod optøjer. Og det kan være bedre at forebygge end at bekæmpe dem. Jeg tænker på autonome og muslimske indvandrere, som satte ild på næsten hele Danmark sidste vinter - og på de franske forstæder - og Heysel Stadion.
 

Venstre: Hovedkvarteret for [2] Europol i Haag

Men det lader til, at EU har planer om noget bredere end det. Her har vi en meget vag definition, der giver Europol, den kommende EU-parlamentariske vagthund, og nationalt politi - også EU's kommende  militære task force - carte blanche til at kvæle enhver demonstration - herunder de demokratiske protester mod EUSSR -som et første skridt.
I betragtning af, at Lissabon-traktaten er ved at tillade [3] drab/dødsstraf ved optøjer,  indebærer dette et meget alvorligt perspektiv.

Sådanne initiativer er ved at blive vedtaget af EU, uden at vi bliver informeret af vores medier eller politikere. Dette er den snigende politistatsplanlægning, der som sin forudsætning har overvågningen af os og vores holdninger, vores pålidelighed, indstilling til systemet eller vores trods.

Senere vil jeg komme ind på EUs overvågningssystem.Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=1149

URLs in this post:
[1] "eurofact", en britisk tænketank, 9. maj, 2008.: http://www.junepress.com/PDF/Vol%2013%20No%2015%20-%209th%20May%202008%20(Leading%20Article).pdf
[2] Europol: http://euro-med.dk/?p=985
[3] drab/dødsstraf ved optøjer: http://euro-med.dk/?p=949