FNs Københavnskonference Om Klimaændring: Kommunistisk Verdensregering Uden Bøffer Og Global Enhedsreligion Uden Gud

Posted By Anders On November 6, 2009 @ 00:45 In Dansk, Euromed | No Comments

Resumé: FNs Klimaændringskonference i København 7.-13. dec. drejer sig kun på skrømt om klima, selv om f.eks. EU overvejer at indføre CO2-skat foruden farcen med CO2-kvotehandelen på Londons Klimabørs (ECX). Det drejer sig om at aftale rammerne for en verdensregering, som FNs generalsekretær klart siger. Til den ende udfolder Dalai Lamas discipel i Verdenskommissionen for Global Bevidsthed og Åndelighed, Al Gore, træningsprogrammer for godtroende ledere for hovedreligionerne. Først vil man skændes udadtil om omfordeling af velstand på mere end 100 mia. euro. Der er aftalt forudgående hemmelige møder mellem ministrene med regelmæssige mellemrum (ligesom da Folketinget behandlede Lissabon Traktaten for at snyde os for en afstemning). Den løgnagtige politiske - ikke videnskabelige - NGO, IPCC skal udstikke retningslinierne for CO2-politikken. Især afrikanerne, der ikke har nogen videre CO2-udledning, skal have de omfordelte penge, for de påstås at ville blive "klimaflygtninge". Vesterlændingene må blive vegetarer, siger Lord Stern, tidl. cheføkonom i Verdensbanken og fabiansocialist. For efter København bliver kød så dyrt, at det ikke kan købes. Grund: Dyr udleder for megen metan. Og det er netop Al Gores nye evangelium: CO2 er kun ansvarlig for 40%  af den globale opvarmning - til stor ærgrelse for skattehungrige globalister.

Den Nye Verdensordens program for 21. århundrede hedder Agenda 21. Den beskrives som den mest gennemgribende forandring, verden har set.  Den er bæredygtig (kommunistisk), solidarisk, konsensusbaseret (antidemokratisk), vil omfordele goderne  globalt (CO2-skatter, idet den forbinder milieu og økonomi), partnerskab, bandlyser store områder fra menneskelig aktivitet, klumper os sammen på små områder langs motorveje og jernbaner i skyskrabere for at kunne overvåge folk, kidnapper en genertion af børn for at indoktrinere dem til bæredygtighedsreligionen (Milieukommunisme). Alle lande afrustes og der kommer en stående FN-hær til at knuse oprør, en global centralbank og en verdensvaluta. 
Demokrati og frihed hører allerede fortiden til.
Illuministen [1] George Soros forlanger  nu FN-verdensregering efter kommunistisk kinesisk model.

FNs Københavnskonference om Klimaforandring  d. 7.-13. dec. 2009 har fren for alt et politisk sigte: [2] Verdensregering. “[3] The Wall Street Journal 28 Oct. 2009: De udviklede lande vil sende en strøm af penge til de mindst udviklede lande via FN - en 2% afgift, der opkræves på finansielle transaktioner … Denne (klima)traktat synes at have været udsat for usædvanlige forsøg på at skjule sit højtravende indhold . Og … der er masser af udkast til klausuler, der er beskrevet som "alternative" og "muligheder", som bør vække frie og demokratiske landes vrede  hvis de vil bevare deres suverænitet. 
[4] Lord Christopher Monckton selv blev først opmærksom på de ekstraordinære beføjelser, der vil blive overdraget til denne nye [2] verdensregering, da en ven fandt en obskur FN-hjemmeside med et dokument markeret med "Note fra sekretariatet."  [5] Illuministen, CFR medl. [1] George Soros forlanger  nu FN-verdensregering efter kommunistisk kinesisk model.

Men for at nå dette mål anser den [6] luciferiske klimareligionspave, Al Gore,  som er ved at blive verdens [7] første CO2–Milliardær gennem sin egen CO2–politik,  en appel til religionerne i verden for nødvendig 
[8] The Guardian 2 Nov. 2009: Al Gore: "Jeg har lavet et kristent træningsprogram, jeg har et muslimsk træningsprogram og et jødisk træningsprogram, også et hindu-program undervejs. Jeg har uddannet 200 kristne præster og læg-ledere her i Nashville i en diashowudgave, der er fyldt med bibelhenvisninger. Og så tier han om, at han er Dalai Lamas discipel i [9] THE WORLD COMMISSION ON GLOBAL CONSCIOUSNESS & SPIRITUALITY/ Global Council on Spiritual Politics & Global Citizenship, hvor han er i selskab med en af forfatterne til hans Bibel, [10] Earth Charter, nemlig Mikhael Gorbatjov. Imidlertid bliver nu CO2-troen torpederet af - Al Gore, der fastslår, at CO2 kun er ansvarlig for 40% af den globale opvarmning!! Så hvad er rationalet for CO2-beskatning? Ikke desto mindre: En britisk dommer har lige [11] sidestillet CO2–troen med religion!

[12] GræseuroBag den verdenskommunistiske ide om omfordeling gennem klimaafgifter står [13] Rockefellers Club of Rome, og [14] Edmund de Rothschild (video fra 28:40 min.) berigede i 1987 planen med CO2–fidusen. “Det drejer sig om penge” som han siger på denne video. I Storbritannien vil gennemsnitshusholdninger blive belastet med en merudgift på [15] 541 pund om året pga. EUs CO2–skat  – og det er bare begyndelsen!! Det er den egentlige dagsorden. [16] Klimaforandringen er den største løgn og den største [17] videnskabs-skandale  og [18] her i historien. [19] FNs generalsekretær konfirmerer planen med usædvanlig klarhed.
Men der er et politisk hovedsigte med løgnen: At skabe rammerne for [2] verdensregeringen, uden hvilken, skræmmer de os, jordens snarlige undergang i global opvarmning er vis! 

[20] JakobshavnDen Nye Verdensordens klimapolitik er bare - sammensværgelse og løgn. Her er hvordan den strikkes sammen
[21] COP15 UN Climate Change Conference, Copenhagen 7-18 Dec. 2009: "Ministrene fra mere end 20 lande samledes i sommeren 2005 på Grønland for med egne øjne at se nogle af konsekvenserne af klimaændringerne." Kommentar: Den politiske turisme går til [22] Jakobshavn bræen, der smelter på grund af en retningsændring af Irminger Strømmen - en gren af Golfstrømmen. Dette har intet overhovedet at gøre med den ikke-eksisterende globale opvarmning.
"Samtidig med mødet var meningen at skabe et fristed for politikerne, hvor de kunne tale med hinanden uden begrænsninger. Derfor blev en adfærdskodeks fremsat: der skulle ikke være nogen høringsdokumenter, ingen presse, kun én tjenestemand pr minister, ingen konklusioner måtte laves på noget, og derefter skulle intet af, hvad deltagerne havde sagt offentliggøres. Dette paradis for dialog var en succes og er derfor er blevet fulgt op af lignende dialogmøder i Sydafrika i 2006, i Sverige i 2007 og i Argentina i 2008."

[23] Colorado-snow[24] Star Tribune. com. 16. Oct. 2009: I fredags bekræftede Den Nationale Vejrtjeneste, at der aldrig har været koldere første to uger  i oktober måned.

Vejen til København set fra Colorado i begyndelsen af oktober 2009.

[25] Uddrag fra Copenhagen Climate Change Traktatudkastet
37. Nationale opgørelser skal  (a) gennemføres i overensstemmelse med de senest vedtagne retningslinier fra det  Internationale Panel om Klimaændringer (IPCC) for nationale drivhusgasopgørelser.

Side 122, punkt 17  (a) kompensere for skader på de mindst udviklede landes økonomi og også kompensere for tabte muligheder, ressourcer, liv, jord og værdighed, idet mange vil blive miljøflygtninge; (b) Afrika bør i sammenhæng med miljømæssig retfærdighed ligeligt kompenseres for miljømæssige, sociale og økonomiske tab som følge af gennemførelsen af modforanstaltninger.

[26] Lord-stern[27] The Times 27 Oct. 2009Folk bliver nødt til at blive vegetarer, hvis verden skal besejre klimaforandringerne
iflg. en ledende ekspert i global opvarmning. I et interview med The Times  sagde Lord Stern of Brentford: "Kød er ødsel brug af vand og skaber en masse drivhusgasser."

Direkte udledninger af metan fra køer og grise er en væsentlig kilde til drivhusgasser.  Lord Stern, forfatteren til den indflydelsesrige Stern-rapport fra 2006 om omkostningerne ved at tackle den globale opvarmning, sagde, at en vellykket aftale på klimakonferencen i København i december ville føre til stigende omkostninger på kød og andre fødevarer, der frembringer store mængder af drivhusgasser. Han forudser, at folks holdninger ville udvikle sig, indtil det at spise  kød blev uacceptabelt. Lord Stern er tidligere cheføkonom i Verdensbanken og nu IG Patel professor i økonomi på [28] London School of Economics (som er [29] fabian-socialistisk). FN's tal tyder på, at kødproduktionen er ansvarlig for omkring 18 procent af de globale CO2-emissioner.

Se denne øjenåbnende [4] video med Lord Christopher Monckton, der matematisk har  [30] bevist den globale opvarmningssvindel i en tale til House of Lords. FN's generalsekretær Ban Ki-moon er enig: [31] The New York Times 25 Oct, 2009: En aftale skal indeholde en retfærdig [32] global governance struktur.

[33] MoncktonNo World System 20 Oct. 2009: Lord Christopher Monckton, den mand, der advarede mange i denne uge mod traktaten, optrådte i Glenn Becks radioprogram. Han gør det klart, at traktaten vil skabe et verdensregeringsdiktatur, som vil have fuld myndighed over alle nationer ved at intervenere i økonomien og miljøet i hvert enkelt land i verden uden samtykke. Traktaten vil også give fordeling af velstand fra de udviklede lande som USA til tredje verdens lande som Afrika For at forstå, hvad der er ved at ske i Amerika, er vi nødt til at forstå, hvad Agenda 21 er. Det er en plan for den nye verdensordens dagsorden for det 21. århundrede.

[34] Agenda 21 er en omfattende handlingsplan, der skal vedtages globalt, nationalt og lokalt af organisationer i FN-systemet, regeringer og store grupper i hvert område, hvor menneskeskabte påvirkninger af miljøet forekommer. 

Man kan læse [35] hele FN dokumentet her.

Uddrag: "Effektiv gennemførelse af Agenda 21 vil kræve en gennemgribende omlægning af alle menneskelige samfund,  ligner ikke noget, som verden nogensinde har oplevet. Den er et væsentligt skift i prioriteringerne for både regeringer og enkeltpersoner og en hidtil uset omfordeling af menneskelige og finansielle ressourcer. Dette skift vil kræve, at en bekymring for de miljømæssige konsekvenser af enhver menneskelig handling skal integreres i individuelle og kollektive beslutningsprocesser på alle niveauer."

Her er endnu et uddrag: I dette FN-miljøprogram hedder det: 2.1. For at imødegå udfordringerne fra miljø og udvikling, har staterne besluttet at etablere et nyt globalt partnerskab. Dette  partnerskab forpligter alle stater til at indgå i en løbende og konstruktiv dialog, der er inspireret af behovet for at opnå en mere effektiv og retfærdig verdensøkonomi under hensyntagen til  den stigende indbyrdes afhængighed af nationernes fællesskab, og at [36] bæredygtig udvikling bør være en prioriteret på dagsordenen for det internationale samfund. Det er anerkendt, at for succes i dette nye partnerskab er det vigtigt at overvinde konfrontation og for at skabe et klima af ægte samarbejde og solidaritet.

[37] Agenda21-wildlands_map

Agenda 21:“De Fries Land” – USA: Røde zoner er forbudt for almindelig menneskelig aktivitet. Gule zoner til stærkt reguleret brug.

2.4. Regeringerne anerkender, at der er en ny global indsats for at sætte det internationale økonomiske system og menneskets behov for et sikkert og stabilt, naturlige miljø i forbindelse med hinanden -i  [38] konsensus.
Kommentar: Altså: Ingen diskussion. Ude og inde: kæft, trit og retning!
De fede ord giver programmet for denne kommunistiske Nye Verdensordens dagsorden: Obligatorisk omfordeling af velstand i tvungen konsensus i den “miljømæssige nødvendigheds” navn.
[39] Agenda 21-sjælland
Venstre: Agenda 21 har indtaget Sjælland.

Her er en forfærdelig [40] video  om FN's dagsorden 21, der [36] tidligere har været beskrevet på denne blog. Det er den fagre Nye Verdensorden, der afskaffer privat ejendomsret, familie, de nationale grænser og suverænitet samt indfører restriktioner i bevægeligheden. Du er skyldig indtil det modsatte er bevist. Folk vil blive koncentreret på små pletter langs jernbanespor og motorveje i skyskrabere. Børn opdrages af staten til bæredygtighedsreligionen ([10] Earth Charter som "Vor tids 1o bud (Gorbatjov)"). En generation bliver stjålet for at blive indoktrineret. Hvad der er rigtigt vedtages ved konsensus - ikke ved matematik.

Her er en anden [41] video om én-verdensregeringen. Det er ikke længere konspirationsteori - men praksis, der er ved at blive etableret. I "Vores globale naboskab" bliver det  realitet: En global stående hær under FNs generalsekretær, økonomisk sikkerhedsråd med WTO og IMF, en verdensomspændende valuta. Agenda 21 er underskrevet af mere end 100 statsoverhoveder. Global Biodiversity Assessment: Beskyttede områder: 382 naturområder rundt om er verdens kerne for naturområder.  50% af indbyggerne skal flyttes til områder uden for naturområderne, som er omgivet af bufferzoner med begrænset menneskelig aktivitet og forbundet af korridorer. Mennesker skal genbosættes i "bæredygtige" samfund. Statslige økosystem skal håndhæves.

[42] Verdens-undergangRegeringspropaganda metoder 
[43] The Daily Mail 21 Oct. 2009:The Advertising Standards Authority skal undersøge en kontroversiel regerings-TV-annonce om klimaændring, som fremhævede en druknende hundehvalp og kaniner, der dør af tørst. Ministeriet for Energi og Klimaforandring lancerede den erhvervsmæssige del af sin Lov om CO2-kampagne. 
Reklamen begynder i form af en godnathistorie med, at en far læser for sin datter, men forvandler sig til en frygtindgydende beretning om konsekvenserne af klimaændringerne. Faderen ses forklare, at forskerne siger, det mærkelige vejr "forårsages af for meget CO2, som går op i himlen, når de voksne anvender energi". Han høres at tilføje, at »nogle steder kan endog forsvinde under havet" og tilføjede, at »børn skulle leve med de frygtelige følger".
 
[44] EurActiv 18 Sept, 2009:  "Alle lande, undtagen de mindst udviklede, bør bidrage," hed det i erklæringen, "med finansiering, der fordeles efter behov, således at udviklingslandene får mere, end de bidrager". Europa-Kommissionen anslår, at de samlede midler til at hjælpe ulandene ….kunne beløbe sig til omkring 100 milliarder euro om året i 2020" (EurActiv 11/09/09 ). Men udviklingslandene føler medvinden og forlanger 700milliarder dollars!  Frankrig og Tyskland vil beskatte varer fra lande, som ikke deltager i  målene for konferencen i København.

[45] Marx_deesKommentar
…bekymring for de miljømæssige konsekvenser af enhver menneskelig handling skal integreres i den individuelle og kollektive beslutningsproces på alle niveauer." Dette er opskriften på total kontrol af individet i klimareligionens navn, men i virkeligheden for de [5] illuministiske bankfolk og deres koncerner – og totalt tab af frihed. De prøver at bilde os ind, at vi står i CO2–gæld til udviklingslandene – som de tidligere sagde, at vi stod i gæld pga. kolonitiden (uden hvilken U-landene stadig ville have været på stenalderstadiet).
[46] Angela Merkel synes at være den, der kuldsejler den Nye Verdensordens klimasvindel København - noget, der virkelig bekymrer Bilderberg-globalisten, [47] José Barroso, som han sagde til sine herrer og mestre, Council on Foreign Relations.
Konferencen i København er ikke om at redde planeten fra klimakatastrofe. Det drejer sig om den idé, som Karl Marx ifølge Friedrich Engels havde fra den franske revolution illuministen, Babeuf, som havde sin sine revolutionære ideer fra [48] Adam Weishaupts 6–punktsprogram.

Agenda 21 tager klart sigte mod at gøre menneskeheden til slaver, at koncentrere dem på små områder, og tage belønningen fra den flittige og kloge for at give den bankfolkene og en lille smule til den ukloge og dovne.  De vil ved konsensus afvæbne alle lande og overlade det til en verdenshær at regere verden efter [13] kommunistiske principper  og [19] her.  Omfordelingen skal ske gennem de CO2–afgifter, der handles på [49] Londons ECX  Klimabørs – med Rockefeller, Rothschild og Al Gore som bagmænd, der håber snart at kunne skrabe mere til sig på Chicagos klimabørs. Endvidere gennem påtænkte [50] CO2–skatter  og [51] her, og [52] her – som [53] Daniel Estulin erfarede på bilderberg-mødet i 2005.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=11477

URLs in this post:
[1] George Soros : http://info-wars.org/2009/11/05/george-soros-lauds-chinese-model-of-goverment-wants-global-governanc
e-under-un-security-council/

[2] Verdensregering: http://euro-med.dk/?p=5141
[3] The Wall Street Journal 28 Oct. 2009:: http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703574604574500580285679074.html?mod=googlenews_wsj#pr
intMode

[4] Lord Christopher Monckton: http://www.youtube.com/watch?v=jpFN6PciOHg
[5] Illuministen: http://euro-med.dk/?p=511
[6] luciferiske klimareligionspave: http://euro-med.dk/?p=7546
[7] første CO2–Milliardær: http://www.nytimes.com/2009/11/03/business/energy-environment/03gore.html?_r=2
[8] The Guardian 2 Nov. 2009:: http://www.guardian.co.uk/world/2009/nov/02/al-gore-our-choice-environment-climate
[9] THE WORLD COMMISSION ON GLOBAL CONSCIOUSNESS & SPIRITUALITY/ Global Council on Spiritual Politics & Global Citizenship,: http://globalspirit.org/pages/wc_councils.php
[10] Earth Charter: http://www.earthcharterinaction.org/invent/images/uploads/echarter_english.pdf
[11] sidestillet CO2–troen med religion: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1224961/Green-views-religion-environmentalist-wins-claim-sac
ked-beliefs.html

[12] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergr-e6seuro1.jpg
[13] Rockefellers Club of Rome: http://euro-med.dk/?p=9980
[14] Edmund de Rothschild : http://video.google.com/videoplay?docid=-6642758020554799808#
[15] 541 pund om året pga. EUs CO2–skat: http://www.express.co.uk/posts/view/137586/Families-face-a-540-hike-in-bills-thanks-to-meddling-euro
crats

[16] Klimaforandringen er den største løgn: http://euro-med.dk/?p=11029
[17] videnskabs-skandale : http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=2158072e-802a-
23ad-45f0-274616db87e6

[18] her: http://www.petitionproject.org/index.php
[19] FNs generalsekretær konfirmerer : http://euro-med.dk/?p=10248
[20] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederjakobshavn1.jpg
[21] COP15 UN Climate Change Conference, Copenhagen 7-18 Dec. 2009: http://en.cop15.dk/denmark's+efforts/climate+diplomacy
[22] Jakobshavn bræen: http://videnskab.dk/content/dk/miljo_natur/jakobshavn_isbra_flygter_-_men_ikke_pga_global_opvarmning
[23] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedercolorado-2dsnow1.jpg
[24] Star Tribune. com. 16. Oct. 2009: http://www.startribune.com/local/64562167.html?elr=KArksLckD8EQDUoaEyqyP4O:DW3ckUiD3aPc:_Yyc:aUUsA
[25] Uddrag: http://wattsupwiththat.com/2009/10/03/the-copenhagen-treaty-draft-wealth-transfer-defined-now-with-d
ignity-penalty/%20%20%20http://wattsupwiththat.com/2009/10/03/the-copenhagen-treaty-draft-wealth-tra
nsfer-defined-now-with-dignity-penalty/

[26] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederlord-2dstern1.jpg
[27] The Times 27 Oct. 2009: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6891362.ece
[28] London School of Economics: http://en.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics
[29] fabian-socialistisk: http://euro-med.dk/?p=5588
[30] bevist den globale opvarmningssvindel: http://euro-med.dk/?p=9956
[31] The New York Times 25 Oct, 2009: http://www.nytimes.com/2009/10/26/opinion/26iht-edban.html?_r=3
[32] global governance : http://euro-med.dk/?p=10021
[33] Image: http://noworldsystem.com/2009/10/20/climate-treaty-will-create-world-government-dictatorship/
[34] Agenda 21: http://euro-med.dk/?p=9525
[35] hele FN dokumentet her: http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=52&ArticleID=50&l=en
[36] bæredygtig udvikling : http://euro-med.dk/?p=9541
[37] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederagenda21-2dwildlands-map3.jpg
[38] konsensus.
: http://euro-med.dk/?p=7020
[39] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederagenda-2021-2dsj-e6lland1.jpg
[40] video: http://www.youtube.com/watch?v=ZJp0P6eggXU&feature=player_embedded
[41] video: http://www.youtube.com/watch?v=TanftYACLmA&feature=player_embedded
[42] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederverdens-2dundergang1.jpg
[43] The Daily Mail 21 Oct. 2009:: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1221916/Climate-change-advert-featuring-drowning-puppies-dyi
ng-rabbits-probed-watchdog-350-complaints.html

[44] EurActiv 18 Sept, 2009: http://www.euractiv.com/en/climate-change/france-germany-call-eu-border-tax-co2/article-185580
[45] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermarx-dees1.jpg
[46] Angela Merkel : http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,658261,00.html
[47] José Barroso: http://www.cfr.org/publication/20243/
[48] Adam Weishaupts 6–punktsprogram: http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/illuminati_grows.htm
[49] Londons ECX : http://euro-med.dk/?p=62
[50] CO2–skatter : http://rhein.blogactiv.eu/2009/09/24/humanity-needs-a-universal-carbon-tax/
[51] her: http://news.xinhuanet.com/english/2009-10/03/content_12175533.htm
[52] her: http://www.dailyexpress.co.uk/posts/view/136641
[53] Daniel Estulin : http://www.counterpunch.org/estulin05272005.html