Det eneste, EU-lederne kan enes om, efter den irske "Nej"- afstemning er: På ingen måde spørge om de europæiske folks  ønsker. Det er for farligt for det udemokratiske elitære europæiske imperium. Demokrati er godt i tale - dårligt i praksis!

The Times Online June 26, 2008
: "Det irske “nej” var  et jordskælv for EU  og vil blive set som en historisk bekræftelse af EU projektets antidemokratiske natur . Hvis projektet fortsætter trods den irske protest, vil det være det endegyldige bevis på, at EUs ledere er ligeglade med hvad vælgerne mener.

"New Europe" den 23 juni, 2008: Det Europæiske Råd erkendte, at der ikke er nogen chance for, at de nye regler træder i kraft den 1 januar, som håbet. "

EU 24. juni 2008 José Barroso: "Om Lissabon-traktaten, var der bred enighed. Ingen bestred fordelene ved Lissabon-traktaten, eller at medlemsstaterne havde al mulig ret til at fortsætte ratificeringen.
Det blev anerkendt, at afgørelsen ved folkeafstemningen måtte respekteres og forstås rigtigt, og at tid var nødvendig for at blive enige om vejen fremad."

Kommentar
"Vi har fundet en vej frem: Ikke at gøre noget, ikke at ændre noget. Gå videre med ratifikationerne! "
Der er dog hager her: EurActiv den 25 juni 2008 "Den polske præsident Lech Kaczyński vil først afslutte ratifikationsproceduren i Lissabon-traktaten, når der ingen tvivl er om, at teksten rent faktisk vil træde i kraft, fortalte den polske faste repræsentantved EU, TOMBINSKI, EurActiv i en samtale.
"Polen vil ikke gøre brug af sin indflydelse hos tjekkerne ved at presse dem til at ratificere traktaten, sagde han
Bruno Waterfield mener irerne vil blive præsenteret for en ny folkeafstemning i marts 2009.

25 juni 2008 (EurActiv)
: For første gang siden den mislykkede folkeafstemning om Lissabon-traktaten i Irland, har Frankrig antydet muligheden for at genåbne teksten for at løse specifikke problemer, som irerne måtte have.

EuObserver den 25 juni, 2008: MEP'er i Europa-Parlamentets Udenrigsudvalg har 24. juni godkendt en udvidelsesrapport, som understreger, at EU's egen evne til at absorbere nye stater bør tages i betragtning når man overvejer medlemskabsansøgninger i fremtiden.
Rapporten, der stadig mangler at blive vedtaget i plenarforsamlingen, understreger, at blokken vil overholde de forpligtelser, der allerede er indgået - især over for de vestlige Balkan-lande.

EUObserver  27.06.2008: Østrigs kansler, Alfred Gusenbauer, har sagt, at hvis nogen forandring foretages i  Lissabon Traktaten efter dens forkastelse af de irske vælgere tidligere på måneden, ville det medføre en folkeafstemning i hans land.

Hannes Swoboda, vice-præsident for  Socialisterne i  EU forsamlingen, sagde til avisen Der Standard : "Det er ikke muligt på anden måde - det kan ikke fortsætte sådan her".
Han antydede, at revision af traktaten og genforelæggelse til ratifikation ikke ville gå igennem, idet folkestemningen er for negativ. (I Østrig har der været demonstrationer mod traktaten med over 10.000 deltagere)
I flg. Swoboda, foregår der lignende diskussioner i Grækenland og Holland, og
socialdemokraternes træk vil sætte andre medlemstater under pres for at give et sådant løfte.

Kommentar
Dette tyder på, at de europæiske Socialdemokrater har fået kolde fødder - og nu med rette og for sent? frygter, at de kan miste deres basis i hjemlandet. Så hvorfor ikke droppe ratificeringen? Brudte løfter er jo alligevel del af det politiske håndværk!!! 

Mht. forvirringen, vreden hos nogle, foragten hos andre MEPere, se denne video  på balder blog.

Mht. forundringen over disse MEPere hos journalisterne og og hos os: Se denne tragikomiske video på EU Referendum : Taget på fersk gerning - eller Svinene ved truget!!! Her er ingen respekt for os vælgere eller  moralske principper.

"New Europe" den 23 juni, 2008: Joschka Fischer, tidligere tysk udenrigsminister og medstifter af den Illuministiske  European
Council on Foreign Relations: "Irlands "nej" er det andet og formentlig afgørende slag mod et forenet og stærkt Europa. Uanset hvor desperat redningsindsats, der vil blive gennemført, kan den ikke skjule den kendsgerning, at Den Europæiske Union har forladt den internationale scene som en alvorlig udenrigspolitisk aktør i mindst 10 år (hvis ikke meget længere).

Hvad bliver konsekvenserne af den irske folkeafstemning?
1) En stærk europæisk udenrigspolitik, hårdt tiltrængt i betragtning af den aktuelle situation i verden, blev begravet  den 12 juni. Nationalstaterne vil få kontrol over udenrigspolitik endnu en gang.
2) EU vil stagnere. Udvidelsesprocessen vil enten blive forsinket eller stoppet fuldstændigt, fordi EU ikke længere kan optage nye medlemmer på grundlag af "Nice-Traktaten." Prisen vil først blive betalt af Balkan, og derefter af Tyrkiet.
3) EU's mindre og mellemstore medlemmer vil først betale prisen for den irske afgørelse, når udenrigspolitikken bliver nationaliseret igen. De vil miste indflydelse.
4) Som et alternativ til et stort og stærkt EU vil det tysk-franske forhold atter træde i forgrunden. Dette vil føre til EU's indre opløsning og dannelsen af to lejre: Integrations-EU og Fællesmarkeds-EU, det gamle Europæiske Økonomiske Fællesskab og den gamle europæiske frihandelsaftale vil de facto dukke op igen inden for rammerne af EU.
5) Inden for den bredere EU, truer solidariteten med at falde. Solidaritet er ikke en ensrettet gade. Irland, et af de lande, der profiterede mest af tanken om europæisk enhed, har afvist denne idé. Således vil forhandlinger om europæiske financielle overførsler, kernen i europæisk solidaritet, blive langt hårdere i fremtiden, end de var før i tiden.

Europæiske fiskere protesterer

I flg. die Welt Online kommer efter seneste EU Eurobarometer rundspørge nu en hastigt faldende EU popularitet blandt europæerne. Blot 52% finder EU en god ting. Dette synes at skyldes økonomisk utilfredshed (og den økonomiske nedtur er blot lige begyndt!). De mest EU-tilfredse europæere er - tænk engang! - irerne!!!

Kommentar
Så man ser, at bitterheden er stor. I stedet for at se først og fremmest på deres egne misligholdelser og demokratiske underskud begynder de EU-besatte at skyde skylden på de "dumme" irere, herunder på den irske regering.

Ifølge Der Spiegel Online er deres sidste grille dette: "Europa har magtfulde fjender på den anden side af Atlanten, begavet med betydelige økonomiske midler." Taleren var Frankrigs Europa minister Jean-Pierre JOUYET, rettet til  et pro-europæisk møde i Lyon i weekenden. Han lægger skylden for den irske forkastelse af Lissabon-traktaten på nogle overraskende skuldre: neokonservative i USA. "Den indflydelse, som de amerikanske neokonservative havde var meget vigtigt for  " nej-sejren "," sagde han.
Det regerende Fianna Fail parti blev anslået til at have brugt omkring € 700.000 på sin "ja"-kampagne - nej-kampagnen brugte 1,3 millioner euro.

Kommentar
Forunderligt nok oplever vi her i EU ledelsen en tro på konspiration - skønt de  plejer med foragt at afvise vores tanker om deres helt klare sammensværgelse mod os og demokratiet som konspirationsteori. Tyv tror, at hver mand stjæler!!


BBC interview med lederen af EU's kommunikationspolitik, Margot Wallström.

Og her er min kommentar på hendes blog den 24 juni, 2008
Det værste ved EU er dets mangel på gennemsigtighed - med henblik på at handle udemokratisk i demokratiets navn. Eurokraterne og "vores" politikere er som personer i den lukkede afdeling: De er farlige for sig (hvis de taler!) og andre (fordi de ikke taler!).

Wallström er Prügelmädchen - fordi hun, som er EU's chef for kommunikation, er tvunget til at sige noget.

Så hun har 2 muligheder:
1. At tale hele tiden, så intervieweren kan stille så få ubehagelige spørgsmål som muligt.
2. Give stereotype, forudfattede svar.
Begge metoder er nødvendige for at forsøge at mindske skaderne: åbenbaring af, at EU rent faktisk er EUSSR.

Idet hun gør det, løber munden over med, hvad hjertet er fuldt af, så hun kommer til at sige, at
EU projektet ikke er EU-borgernes, men den eurokratiske elites
(der har brugt så meget tid og energi på at opbygge deres diktatoriske Lissabon-traktat - alt imens de fuldstændigt ignorerede os dumme vælgere! Og efter alle de udemokratiske bestræbelser kan projektet ikke opgives!

19,05. 2006 spurgte jeg på Københavns Universitet Fr. Wallström om grunden til, at
EU og vore medier holdt Euromediterranien Projektet hemmeligt for os
. Hun rødmede simpelthen og mumlede noget uforståeligt. Det eneste, jeg forstod, var, at hun ikke forstod, hvorfor jeg havde noget imod Euromediterranien, der jo bare skulle hjælpe vore fattige naboer.

Jeg svarede, at jeg havde det imod Euromediterranien Projektet, at EU d. 2.-3. december, 2003 i Napoli på 6. Euromediterranien- udenrigsminister konference havde lovet borgerne i 9 muslimske nordafrikanske og mellemøstlige lande EUs 4 fundamentale rettigheder - herunder fri indvandring til EU og et fælles marked fra 2010 - uden at hun eller vore medier havde spurgt eller orienteret os europæere derom. Margot Wallström mumlede herefter ikke engang.
Nu, hvor EU har aftalt en "Union for Middelhavet" til at lanceres i Paris d. 13.-14. juli, vil jeg gerne gentage det spørgsmål!

Inden da havde Fr. Wallström lovet os, at EU var gået over til - ikke plan B efter de franske og hollandske nej - men til Plan D for demokrati, dialog og debat! Så jeg spekulerer på, hvad Fr Wallström mener om de 3 D' er efter det irske Nej?
I flg. den første video i dette indlæg vrøvler hun stadig om de 3 D´er!!

Tror Fr. Wallström ligesom hr. Sarkozy, at EU ville tabe enhver folkeafstemning overalt i Europa, og at europæerne er for farlige for deres elitære Europa "?

Kommentar
Eurokraterne kan eller vil åbenbart ikke fatte, at det ikke er tanken om et nærmere samarbejde  mellem Europas stater, vi er utilfredse med - men derimod deres måde at styre Europa på: Vi vil ikke have deres multikulturelle Nye Verdensordensgriller gennemført!!!