Tyskland opfordrer til pædofili.
Der Spiegel 31. Juli 2009: Det tyske Familieministerium har fjernet brochuren “Krop, Kærlighed, Doktorlege” fra sit repertoire. Den offentlige anklager i Köln havde tidligere modtaget en klage. I mellemtiden er to bind af kataloget udsolgt. I hele Tyskland blev i alt 650.000 pjecer uddelt. De gik til børnehaver, familieuddannelsescentre, børnelæger - og ligger sikkert og flyder der endnu i dag. Desuden blev guiden downloadet utallige gange fra BZgA webstedet.
Kommentar:
Dette er endnu et eksempel på, hvor vidt Adam Weishaupts 6-punktsplan (her punkt 5) for den satanistiske Nye Verdensorden (se videoer i højre margen af denne blog) har spredt sig. Følgende stammer fra punkt 1 og 4. Denne luciferianisme ønsker at gøre godt til ondt, det modsatte af Kristi befalinger, at ændre mennesket til et dyr.

Resumé
: Det er uforståeligt, at der fortsat bliver pumpet muslimer ind i Europa i betragtning af, at kontinentet derved er blevet mere voldeligt end det Vilde Vesten. Men et færøsk socialdemokratisk folketingsmedlem  fortalte i 1975, at målet med indvandringen og lyntildeling af statsborgerskab i al hemmelighed var en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og en overrivning af rødderne til fortiden.
Nu fortæller Tony Blairs tidligere talerskriver nøjagtigt det samme om den engelske labourregering: Den vil gøre landet multikulturelt og derved radikalt forandre det. Og det er lykkedes!
De eneste ord, der dækker er højforræderi, diktatur, ondskab, ansvarsløshed og afskaffelse af kristendom og nationalstat. Kort sagt: Adam Weishaupts Nye Verdensorden

Følgende er det første lys, der bliver kastet på et uforståeligt fænomen: Hvorfor vore politikere fortsætter med at pumpe flere og flere muslimer ind i vore lande, selv om de har haft 40 år til at iagttage den deraf følgende katastrofale sociale situation og vold, drænet fra vore statskasser og manglende tilbud af kvalificeret arbejdskraft fra deres rækker. “Vores” politikere” har endog planer om at udvide Unionen for Middelhavet til den Persiske Golf for at give endnu flere muslimer EUs 4 friheder - herunder fri bevægelighed i Euromediterranien(VI. Euromediterrane Udenrigsministerkonference, Napoli 2003).
Nu viser det sig, at det hele har været hensynsløst planlagt af “vore” politikere, som har misbrugt vor tillid på det groveste i et regulært landsforræderi – historiens største.Deres mål er at nedrive den gamle verdensorden og i stedet ind føre Rothschilds og naziernes 4. Rige.

Vendsyssel Tidende 19-1-1975: Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen:

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand (Johan Nielsen, Soc.dem., Færøerne).  Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”

Vi-kryber-for-islamHvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet  “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.

Tony-blair-pengemaskineLandsorræderen og krigsherren, Tony Blair, Rothschild’s mand, den britiske premierminister, der har ført flest angrebskrige, var favorit til posten som den første permanente EU-rådspræsident som  belønning. Men pludselig vil ingen have ham!
Tony Blair er Lord og Lady Rothschilds lydige favorit –  lige som Obama er Rockefellers værktøj.  Her er noget om Blairs antikristne aktiviteter og her.

Og Tony Blair er formentlig tilfreds, da et sådant job ville betyde en brat stopper for hans aktiviteter som en enorm pengemaskine, især med hans arabiske venner, incl. Gaddhafi. Blair er dygtig til blande private og offentlige finanser til egen fordel. Nu skriver han sine egne taler, hvorved han scorer £ 100,000 pr. styk! Og konen køber næsten det halve London op for pengene!

Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.

The Daily Mail 24 Oct. 2009: En Kæmpestigning i indvandringen i det seneste årti var et bevidst forsøg på at snedkerere et mere multikulturelt Storbritannien, sagde en tidligere rådgiver for regeringen  i går.
Andrew Neather er taleskriver, der arbejdede i Downing Street for Tony Blair og i indenrigsministeriet for Jack Straw og David Blunkett Han sagde, at Labours lempelse af kontrollen var en plan om at »åbne England for masseindvandring“.  Samt at tage i hundredtusindvis ind for at udfylde hullerne på arbejdsmarkedet. Men der var også et politisk formål ” bag indvandringspolitikken, hævdede han. Ministrene ønskede at ændre landet radikalt og “gnide højrefløjens næse i mangfoldigheden”. Men Neather nævnte, at ledende Labour-skikkelser var tilbageholdende med at diskutere politikken, frygtede det ville “fremmedgøre deres ‘kernevægere i arbejder-klassen”.

I Spørgetid blev Jack Straw gentagne gange udspurgt, om Labour’s indvandringspolitikker havde åbnet døren for BNP. I Evening Standard afslørede hr. Neather, at de “store skift’ i indvandringspolitikken kom efter offentliggørelsen af et politisk oplæg fra Performance and Innovation Unit, et Downing Street tænketank baseret i Statsministeriet.

muslim-ballade-germany 1Den offentliggjorte version understregede arbejdsmarkedet som grund til indvandringen, men Neather sagde, at ikke-offentliggjorte versioner indeholdt yderligere begrundelser. »Tidligere udkast, som jeg så, gik også ud på at fremme et politisk formål: at den massive indvandring var den måde, som regeringen ville gøre Storbritannien ægte multikulturelt på. Den “overlagte politik”, fra slutningen af 2000 til “mindst februar sidste år”, da det nye point-baserede system blev indført, skulle åbne UK for masseindvandring, sagde han. Neather forsvarede politikken og siger, at den massive indvandring har “beriget” Storbritannien og gjort London til et mere attraktivt og kosmopolitisk sted.

Sir Andrew Green, formand for Migrationwatch tænketanken, sagde: »Nu er i det mindste sandheden ude, og den er dynamit. Mange har længe formodet, at den massive indvandring under Labour ikke bare var en forkludring, men en sammensværgelse. De havde ret. “Denne regering har indlemmet tre millioner indvandrere af kyniske politiske årsager skjult af tvivlsom økonomisk camouflage.”
Formændene for den tværpolitiske gruppe for Afbalanceret Indvandring, parlamentsmedlemmer Frank Field og Nicholas Soames, sagde: “Vi glæder os over denne erklæring, som hele landet ved er sand. Det er den første stråle af sandhed, som officielt er skinnet igennem om indvandringen i Storbritannien.”

Kommentar
Endelig ser vi, at det, som nogle af os har postuleret med logisk begrundelse i mange år, er sandt: Dette udtryk: “Pth! Konspirationsteori!” er den Nye Verdensordens camouflage for højforræderi. Dens hensigt er: At ødelægge den gamle verdensorden, dvs nationalstater og kristendom. Dette er et spørgsmål om sammensværgelsespraksis. Det bliver tydeligt nu, at disse forbrydere er sikre på, at deres planer har nået til et punkt, hvor ingen kan stoppe dem. Det ville være den eneste grund til, at Andrew Neather afslører sin og sine medskyldiges hensysnsløse forseelser, og det vil vel også være grunden til, den britiske Indenrigsminister indrømmer fejlene- uden at mindske indvandringen!  De vil få os til at miste modet.

Når jeg ser det, som Stenberg-Rasmussen skriver i 1975, bliver jeg varm om hjertet. Når jeg tænker på holdningen hos vores diplomater og politikere i dag (og hos politikerne dengang), bliver jeg kold om hjertet. Men egentlig har jo intet ændret sig i folks holdning. Stenberg-Ramussen var allerede bagud for sin tid.  Hans pessimistiske forudanelser er numerisk endnu meget værre nu. Det værste er, at ingen reagerer, meget få kæmper, som Stenberg-Rasmussen forventede. For noget var Stenberg-Rasmussen ikke klar over: På samme tid slap Helvede Mentalhygiejnen løs, og den berøvede folk sjælen gennem medierne. Det camouflerede “vore” politikeres historisk største landsforræderi.

Satanist_clintonDisse skurke er nu i næsten 40 år - siden mødet i København i 1973, hvor EF statsministrene underkastede sig araberne  og endda leflede for dem – samt i de kommende år derefter gjorde alt, hvad de kunne, for at håne den europæiske og forherlige den arabiske kultur og religion, i særdeleshed gennem de europæiske universiteter og den Europæisk-Arabiske Dialog (Bat Ye’or, Eurabia 2005), hvilket udviklede sig til
Barcelona Process, som det ses her.

Man kan bare ikke lade være med at spørge, hvorfor europæerne har været så blinde? Jeg skal senere komme ind på den djævelske karakter af den røde revolution - og dens sataniske snuhed, da den blev grøn i stedet.
Men der er en enkelt faktor, som har resulteret i den islamiske oversvømmelse - for multikulturel er i praksis islam. Denne faktor er mentalhygiejnen, finansieret af Rockefeller Foundation. Mentalhygiejnen smeltede sammen med 68 - revolutionen fra Frankfurt skolen. Hvis vi træder endnu et skridt tilbage, kommer vi til det uundgåelige, beklagelige kendsgerning: Den nye verdensorden blev grundlagt af 2 elitære Talmud -jøder, dvs. vore dages farisæere: Mayer Amschel Rothschild, der bad Adam Weishaupt om at lave en organisation, hvormed Rothschild kunne regere verden. Vedr. Rothschild og Talmud: se her.

Weishaupts organisation kaldte sine medlemmer de oplyste (Illuminati, i dag illuminister). Dette er Illuminaternes program: 1) Afskaffelse af monarki og al udnævnt regering. 2) Afskaffelse af privat ejendomsret. 3) Afskaffelse af arveretten. 4) Afskaffelse af fædrelandskærlighed. 5) Afskaffelse af familien gennem afskaffelse af ægteskabet, al moral, og fastlæggelse af  samfundsundervisning af børn. 6) Afskaffelse af al religion.
Obama-fingers_thumb[2]Bush-ahmedinejadSå vidt har illuministerne haft held med med punkterne 1), 4), 5), og i Vesten 6). De forsøger stadig gennem deres CO2-og andre afgifter at afskaffe 2) og 4). Dette er det socialistiske program, der også var Tony Blairs program. For at fremme dette program bruger han og før ham de danske socialdemokrater - og nu enhver politiker i verden -indvandringen af muslimer til at knuse nationalstater og den kristne religion. Da illuministerne er luciferianere, og her, er det meget vigtigt for dem at afskaffe Kristi lære. For de synes  at have overtaget Bibelens plan for verden som deres egen arbejdsordning til gavn for Lucifer i stedet for Kristus - hvorimod Koranen ikke ser ud til at have deres interesse.
De har endda fået EU til at indføre en Rammeafgørelse om Racisme og Fremmedangst, der forbyder os at sige noget negativt om deres planer om at udsskifte europæerne med muslimer.