Opdateret oversigt over svineinfluenzavaccination her

I Tyskland udfolder der sig en skandale: Regeringen og her (tysk) har til sig selv og de ansatte i ministerierne bestilt Baxter's Cevalpan uden squalen og thiomersal. Denne "luksus"-vaccine skal også gives til lægerne på Paul Ehrlich Instituttet, der har kørt en propagandakampagne for GSK's Pandemrix med squalen og thiomersal, som skal gives til den brede tyske befolkning! Også det tyske Forbundsværn har bestilt  "luksus"-vaccinen uden squalen og thiomersal!

ECDC: 50277 bekræftede A(H1N1)v tilfælde siden  april i EU - 77 dødsfald. I ugen 42/2009 har 8 lande indberettet 3211 nyligt diagnosticerede sandsynlige* og bekræftede tilfælde af  A(H1N1)v influenza. 4 dødsfald blev indberettet fra Ungarn og 2 fra Norge. * Se det følgende.

Resumé: CBS har netop udsendt en undersøgelse, der viser, at kun 2-17% af influenza-lignende sygdomme  i virkeligheden er svineinfluenza. Men offentligt meddelte tal er langt højere, efter at WHO, USA og EU standsede laboratoriebekræftelserne og optællingen af svineinfluenzatilfældene og nu henregner alle forkølelsessygdomme  under svineinfluenza. Finland har netop nedgraderet svineinfluenza til "ikke farlig". Alligevel har Sverige indledt massevaccinationer med mange ubehagelige bivirkninger  - som følge af squalen i henhold til GSK - endog dødsfald. De virkelige auto-immune sygdomme kommer først senere. I USA har præs Obama udnyttet situatonen til at udråbe en national undtagelsestilstand på grundlag af sådanne forfalskede tal. Dette indebærer en eventuel anvendelse af militæret, tvangsvaccinationer, karantæne, bøder på 1000 dollars om dagen og fængsling, endog suspension af forfatningen. Man må spørge sig: Hvilken er den største løgn: Svineinfluenzavaccinationskampagnen eller klimaløgnen?

D. 16. juli gav WHO regeringerne besked på at stoppe med at tælle tilfælde af verificeret svineinfluenza 

D. 1. sept. stoppede EU offentliggørelsen  af tallene for verificerede svineinfluenzatilfælde. Tanken var, at enhver med influenzalignende symptomer skulle have svineinfluenza.

Så muligheden var der nu for at fortælle os om en skræmmende høj forekomst af farlig svineinfluenza i hele verden. Nogen med bare en lille smule epidemiologisk viden kunne forudsige, at det er grov manipulation. Og det er det! 
  
Swine-flu.updateHør Barbara Loe fortælle om den sande forekomst af svineinfluenza på grundlag af den netop frigivne CBS undersøgelse.
Interessekonflikter hærger i vaccineindustriens infrastruktur. De samme mennesker, der regulerer og sælger vacciner vurderer også vaccinens sikkerhed. 
Det blev afsløret, at mange personer på to centrale rådgivende udvalg (FDA og CDC) havde finansielle forbindelser til farmaceutiske virksomheder, der fremstiller vacciner. Disse personer fik endog undtagelsesbestemmelser, som gav dem mulighed for fuldt ud at deltage i diskussioner om vaccinetilladelser og anbefalinger til børn, til trods for at forbundsstatens lov erklærer, at medlemmer af rådgivende udvalg er forpligtet til at opgive sådanne forbindelser og undslå sig fra sådanne drøftelser og beslutninger. 
D. 27. july rapporterede Daily Mail , at Prof. Sir Roy Anderson, svineinfluenza rådgiver for den britiske regering, også modtager 116.000 pund fra svineinfluenzavaccineproducenten, GlaxoSmithKline!

The CBS har netop udgivet en forbløffende undersøgelse: Kun 20% af influenza-lignende sygdomme er influenza, og kun 2-17% virkelig svineinfluenza.
I slutningen af juli, rådede CDC brat alle stater til at stoppe testning for H1N1 influenza, og holdt op med at tælle de enkelte sager. Dette blev gjort meget hurtigt: "Vedlagt er Spørgsmål & Svar, der vil blive lagt ud på CDCs hjemmeside i morgen, hvorfor CDC ikke længere rapporterer optællinger af nye H1N1–tilfælde. CDC ville gerne have sendt dette til dig,  men desværre var der ikke nok tid, før dette her skulle lægges ud.”

Med de fleste tilfælde diagnosticeret alene på symptomer og risikofaktorer, kan H1N1 influenza epidemien synes værre end den er. For eksempel kom den 22. september denne alarmerende overskrift fra Georgetown University i Washington DC: "H1N1 Influenza smitter Over 250 Georgetown studenter.” H1N1 kan være dødelig, så 250 studerende ville være en særligt bekymrende ophobning. Men antallet af syge studenter kom ikke fra laboratorie-bekræftede prøver, men fra skøn, der var lavet ved at tælle studenter, der gik til Studentersundhedstjenesten med influenzasymptomer, studenter, der ringede til H1N1 hotline eller Sundhedstjenestens lægevagt  samt studenter, der opsøgte skadestuen.”  
Uden laboratorietest, er det umuligt at vide, hvor mange af de studerende, der rent faktisk havde H1N1 influenza. Men den statistiske udvikling tyder på, det sandsynligvis var langt færre end 250.

NewsRoom, Finland 23.7.2009: Svineinfluenzafupmummeret afblæses 
Finske sundheds-myndigheder sagde i en erklæring onsdag, at svineinfluenza vil blive nedprioriteret som trussel, da hovedparten af patienterne syntes at kome godt igennem den uden medicin eller hospitalsbehandling. Sundhedsministeriet og Statens Institut for Sundhed og Trivsel (THL) tilføjede, at svineinfluenza ville blive fjernet fra listen over sygdomme, der anses for farlige for offentligheden i almindelighed på torsdag. Selv om omklassificeringen betyder, at behandlingen af svineinfluenzapatienter ikke længere vil være gratis, vil fremtidige vaccinationsprogrammer fortsat blive betalt af regeringen. THL har bekræftet 155 svineinfluenzatilfælde. Ingen er døde af viruset i Finland.

Ikke desto mindre fortsætter de meningsløse vaccinationer mod den mildeste influenza, der nogensinde er set.
Swineflu-feverEn svensk sygeplejerske beskriver umiddelbare konsekvenser efter svineinfluenzavaccination: "Et par timer efter vaccinationen fik jeg stærke smerter i armen, så jeg ikke kunne løfte den. Derefter kom en alvorlig hovedpine og feberrystelser. I 3 dage var jeg fraværende fra arbejdet. Jeg har flere kolleger, der oplevede de samme bivirkninger. Jeg er tidligere vaccineret mod forskellige ting, og har aldrig følt noget.
Dagens Nyheter 24 okt. 2009:  Flere? tusinde personer er blevet vaccineret. Hidtil har myndighederne modtaget mere end 190 indberetninger om bivirkninger fra både sundhedsvæsenet og private. (Lad os antage, at en række personer ikke rapporterer overhovedet, så vidt jeg kender svenske patienter fra tidligere). De mest almindelige bivirkninger er smerte i armen. Derefter kommer milde influenzasymtomer som feber, muskelsmerter, mavesmerter, hovedpine, svimmelhed og træthed. Dette skyldes et hjælpestof  i vaccinen, der udløser immunforsvaret, siger GlaxoSmithKline. Läkemedelsverket undersøger også et dødsfald, som har fundet sted efter en vaccination (en hjerte-patient. Nu meldes om 2 yderligere dødsfald - efter eller pga. vaccination? ).Den sidste opdatering, jeg har kunnet finde er fra 22 Okt, Aftonbladet:"Vaccinen kan være for stærk".
"The Flu Case" giver et godt overblik over, hvordan vaccinationskampagnen udvikler sig i Sverige indtil 21. okt..

Kommentar: Ovenstående umiddelbare vaccinationsbivirkninger er alvorlige immunvirkninger af en squalenkoncentration, der er 1 million gange højere end den squalenkoncentration, som efter al sandsymlighed forårsagede golfkrigssyndromet - og som udløser autoimmune reaktioner i dyreforsøg. Se mit overblik her. Den virkelige autimmunsygdom vil først vise sig måneder senere.

Nu har præs. Obama netop erklæret svineinfluenza-undtagelsestilstand i USA på grund af "millioner af tilfælde af svineinfluenza." Det frygtes, at dette vil  medføre både diktatur og obligatoriske vaccinationer - indtil videre uden squalen, hvilket er forbudt i USA, indtil de har set, hvad skader det forårsager på de europæiske forsøgskaniner. Vi ved nu, at Obamas grundlag er helt forkert. Men her betyder sandheden intet mere. "Vi ønsker forandring" - her er jeres forandring.

De mulige konsekvenser af denne bizarre proklamation er dystre
Prison Planet 24 Oct. 2009: H1N1 "krise" er en fabrikeret krise. I 2007 blev erklæringen styrket med udstedelse af National Security Presidential directive 51 (NSPD-51), som giver præsidenten bemyndigelse til at gøre, hvad han finder nødvendigt i vagt definerede "katatrofesituationer", incl. alt fra at annullere valg til at sætte forfatningen ud af kraft. Sådan en nødsituation  fortolkes som "enhver hændelse, uanset hvor, der resulterer i ekstraordinære niveauer af massetab, skader eller forstyrrelser, som har stor indflydelse på den amerikanske befolkning, infrastruktur, miljø, økonomi, eller offentlige funktioner." Med andre ord, det er et militært undtagelsestilstands-direktiv.
I John Warners National Defense Authorization Act (NDAA) for regnskabsåret 2007 hedder det, at militæret kan bruges under en "national nødsituation." Sec 1076 er meget eksplicit, konstaterer Michel Chossudovsky, og "skaber næsten et miljø for massearrestationer af politiske dissidenter uden rettergang, storm på offentlige møder, osv i Pinochet stil . "

Vi lever i den store løgns tid. Svineinfluenzasvindelen er næsten lige så stor som klimaløgnen. Husk farerne ved svineinfluenzavaccine.