Det 4. Rige. 1938, 1963 og 2009: Ryd Præsidenter Af Vejen, Som Modsætter Sig Diktatur

Posted By Anders On October 28, 2009 @ 00:17 In Dansk, English | 2 Comments

[1] Daily Express 28 Okt, 2009: EU forbereder indirekte beskatning af europæerne over telefonopkald, flybilletter, CO2-afgifter, finanstransaktioner osv., i alt 6.4 milliarder euro pr. år. Et flertal af briterne vil ud.

Resumé: John F. Kennedy blev efter alt at dømme myrdet, fordi han blev samarbejdsvanskelig, da han afslørede de "hemmelige" globalistiske selskabers diktatoriske og forbryderiske tiltag og derpå fratog deres bedste redskab til deres egen berigelse: The Federal Reserve, eneretten til ulovligt at udstede penge og låne dem mod renter ud til USAs regering, som de derved har forarmet ekstremt. Kennedy indførte sølvmøntfod, mens Fed trykker penge ud af den blå luft. En samarbejdsvanskelig tjekkoslovakisk præsident, Eduard Benes, blev først afsat af Hitler - siden af kommunisterne.Nu har Tjekkiet atter en samarbejdsvanskelig præsident, Václav Klaus, der også står i vejen for den Nye Verdensordens planer: Lissabon Traktaten. Følgende viser EUs diktatoriske karakter. EU-parlamentarikeren, Jo Leinen, forlanger Klaus fjernet ved rigsretssag, medmindre han omgående ratificerer traktaten. Tidligere har Cohn-Bendit og EU-parlamentsformand Pöttering i Prag hånet Klaus. Denne utilbørlige og helt udemokratiske  foragt for et lands suverænitet kommer også frem i franske og tyske diplomaters bestræbelser i samme retning - sågar kræver de tjekkisk forfatningsændring for at stække Klaus. Berlin vil haste ratificeringen igennem for at undgå en demokratisk afstemning om den i Storbritannien efter forventet tory-valgsejr i foråret. Forbundsrepublikkens ARD radio har med politisk dækning kaldt Klaus bl.a. "en præsident i trodsealderen, som er skyld i, at Tjekkiet er Europas galehus"! Nu synes Klaus at give op.
EU er det af nazisterne planlagte 4. rige, et finansimperium, der bygger på nazifolks (Abs, Erhards) indsats med stjålne nazipenge. Demokratiets tilstand i dette 4. rige minder mere og mere om det 3. Rige.

Det 4. Rige vil blive en overvågningsstat ved hjælp af Lissabon-traktaten, ifølge en netop udgivet "Open Europe" rapport. Ifølge tidligere EU-kommissær, Jacques Delors, vil det 4. Rige vil blive et element i verdens forbundsstaten, det 5. Rige

Gennem historien har der været nogle få modige mænd, der havde både indflydelse og ærlighed til at insistere på deres retfærdige overbevisning - og betalte for det med deres liv. Sådan en mand var Martin Luther King. Sådan en mand var også den amerikanske Præs. John F. Kennedy, som - på trods af menneskelige svagheder - så faren for den herskende [2] konsensus som en trussel mod demokratiet. I modsætning til alle andre amerikanske præsidenter talte han om faren for hemmelige samfund (Den Nye Verdensorden) og advarede verden imod dem – [3] video. Dette og Kennedys genindførelse – gennem [4] bekendtgørelse 11110 –  af den magt for staten til at trykke penge, som var stjålet af [5] Federal Reserve, og [6] her og [7] her, der ikke blot [8] udsteder USAs penge, men også udlåner dem mod renter, de selv fastsætter, til USAs regering - en ordning, der [9] sluger mere end alle USAs indkomstskatter - førte efter al rimelig sandsynlighed til mordet på John F. Kennedy. Den Nye Verdensorden bryder sig ikke om modsigelser eller modforholdsregler - og Fed er  [10] illuminsternes største helligdom. Nu har vi Europæere også at gøre med illuminister, idet [11] EU (explanatory statement)  erklærer: “Den (EU) gør fremskridt hen imod sit mål, at oprette et politisk fællesskab, der følger det illuministiske ideal om menneskets sublime værdighed.“  Er det tænkeligt, at de europæiske illuminister også ville forsøge at slippe af med mennesker, der ikke følger deres "konsensus" - forhåbentlig "kun" politisk?

[12] John-kennedy[4] D. 4, juni 1963 blev et lidet kendt forsøg gjort på at fratage Federal Reserve System dens magt til at låne penge ud til regeringen mod renter. På denne dag underskrev præsident John F. Kennedy bekendtgørelse nr. 11.110, der tilbagegav beføjelsen til at udstede penge til den amerikanske regering, uden at gå gennem den amerikanske centralbank.  Kennedy's ordre gav statskassen magt "til at udstede certifikater mod enhver sølvbarre, sølv, eller standard sølv dollars i statskassen." Dette betød, at for hvert gram sølv i US Finansministeriums hvælving kunne regeringen sætte nye penge i omløb. I alt bragte Kennedy næsten $ 4.3 milliarder i USA sedler i omløb. Konsekvenserne af dette lovforslag er enorme. Med et pennestrøg var Kennedy på vej til at sætte Federal Reserve Bank i New York ud af markedet. Hvis nok af disse sølv certifikater skulle komme i omløb, ville de have fjernet efterspørgslen efter Federal Reserves pengesedler. Dette skyldes, at sølvcertifikater understøttes af sølv og Federal Reserve pengesedler er ikke bakket op af noget som helst. Bekendtgørelse 11.110 kunne have forhindret den nationale gæld i at nå sit nuværende niveau, fordi den ville have givet regeringen evnen til at tilbagebetale sin gæld uden at gå til Federal Reserve og få pålagt renter for at skabe nye penge. 

[13] German Policy 14.Okt. 2009: (egen rapport) - En tysk EU-parlamentariker opfordrer til rigsretssag mod præsidenten for Den Tjekkiske Republik. Skulle Václav Klaus ikke ratificere "Lissabontraktaten" umiddelbart efter en positiv afgørelse fra den tjekkiske forfatningsdomstol, skal Klaus med magt fjernes af det øverste tjekkiske forfatningsorgan, kræver socialdemokraten, Jo Leinen. Tyske og franske diplomater i Prag siges at være ved udforske passende foranstaltninger [1]. De er siges også at have været ved at drøfte umyndiggørelse af præsidenten ved en ændring af den tjekkiske forfatning [2]. Interventionerne skyldes den nærliggende tyske stat. Tjekkiske forfatningsinstitutioner er ikke for første gang i Berlins udenrigspolitiks visir. Ikke glemt i Prag, og årsagen til forbeholdene mod "Lissabon-traktaten", er tysk ekspansionisme, der kulminerede for 70 år siden i en verdenskrig. Selv uden den historiske sammenhæng nedbryder den tyske politik de demokratiske minimumsstandarder, man gik frem efter under installationen af den såkaldte Lissabon-traktat, og som gentagne gange har været latterlige. Udkast til traktaten favoriserer omdannelsen af EU til en global militær magt og vil styrke den tyske militærmagt og hegemoni. Forbundsrepublikkens massive forsøg på at gribe ind er ledsaget af en nationalistisk mediekampagne mod Tjekkiet.  Hvis Klaus nægter at underskrive traktaten, så "må han må drage konsekvenserne", truer en tysk diplomat. [3]

[14] Vaclav-klausTjekkiets præsident, Vaclav Klaus er den sidste demokratiske statsmand i Europa. Han er under tysk / fransk pres for at få ham afskediget fra embedet, fordi han nægter at underskrive Lissabon-traktaten.

Adgang
Med de nuværende aktiviteter mod Prag tager Berlin for første gang direkte skridt til at fortrænge eller umyndiggøre et EU statsoverhoved, der ikke støtter det tyske forehavende. Foranstaltningerne, der foragter Tjekkiets suverænitet, nedriver igen demokratiske minimumsstandarder i EU. Selv med sit nylige skridt til at håndhæve udkastet til kontrakten har forbundsregeringen demonstreret, hvordan dokumenter, der er forkastet ved folkeafstemninger (i Frankrig og Holland) blev omdeklareret med samme indhold og derefter fremsendt til afstemning igen. Desuden har Berlin gjort det klart, at hvis en folkeafstemning - som i Irland - faktisk er uundgåelig, kan afstemningen gentages, indtil  propagandaoffensiver giver det ønskede resultat. [4] Med den seneste intervention i Prag er nu også forfatningerne i EU-medlemsstater til rådighed. Allerede inden ikrafttrædelsen af traktatudkastet viser et hyppigt kritikpunkt af det dokument sig at være korrekt: at staternes suverænitet undergraves gennem den såkaldte europæiske integration og åbner op for at blive taget til fange af de vestlige hegemonimagter.

Hastværk
Selv det hastværk, hvormed Berlin presser på for ratificeringen af udkastet, har sit grundlag i forhindringen af demokratiske procedurer. Befolkningen i Storbritannien afviser Traktaten med et stort flertal, så den nuværende socialdemokratiske regering har ratificeret den uden en folkeafstemning. Nu har det konservative partis chef meddelt, at de konservative vil afskaffe ratifikationen og ønsker at afholde en folkeafstemning, hvis hans parti vinder ved det næste parlamentsvalg. Forudsætningen er, at Traktaten indtil dette tidspunkt endnu ikke er trådt i kraft. Et konservativt flertal anses for sikkert. Valget er annonceret til det kommende forår. Da Berlin ønsker at forhindre den britiske befolkning i at forkaste udkastet til Traktaten ved en folkeafstemning, skal dokumentet være ratificeret inden valget i Storbritannien - for enhver pris. Forbundsregeringen har ikke megen tid,

Ejendomskrav
Berlin kunne tilbagevise indvendinger fra den tjekkiske stats præsident til enhver tid. Václav Klaus krævede garantier for, at EU's charter om menneskerettigheder, som er knyttet til den [15] 28597-004-588192FDsåkaldte “Lissabon-traktat", ikke kan misbruges til at styrke ejendomskrav fra genbosatte tyskerne mod Tjekkiet. Sådanne påstande er blevet fremlagt af "sudetertyskerne" lige siden krigen. Således har lederen af "sudetertyskerne", CSU MdEP Bernd Posselt,  på "Human Rights Day" i 2008 bekræftet, at han betragter den "kollektive udvisning og fratagelse af hele samfunds rettigheder" og "forsøg på at fratage dem deres levebrød, eller at udrydde dem varigt", som svarende til "folkemord", og det bør derfor være udelukket." [5]. Posselt refererer jævnligt til menneskerettighedsvendinger, som er indskrevet i EU's charter om menneskerettigheder til at støtte kravet om "sudetertyskernes" revisionskrav. Forbundsrepublikken har altid systematisk holdt alle fordrevne tyskeres ejendomsrettigheder åbne - op til dato (tysk-udenrigs-policy.com [6]), trods alle de vanskeligheder, der opstår ud fra det - ikke kun for præsidenten for Den Tjekkiske Republik.

Eduard Benes - blev ladet i stikken, da Hitler invaderede i 1938, blev tvunget til at træde tilbage som præsident for Czecho-Slovakiet - og flygtede til London. Efter krigen blev han præsident igen. I 1947 blev han væltet ved et kommunistisk statskup. Demokratiske tjekkiske præsidenter synes at være dårligt stillet.

Næsten uændret
De seneste tiltag mod præsidenten for Den Tjekkiske Republik bliver i Forbundsrepublikken ledsaget af bidende bemærkninger om den politiske elite i landet. Således siges Klaus i de tyske medier at insistere "vedholdende" på sin position, eller ændrer sin position "uforudsigeligt". Fra[16] ARD radioen i Prag formidles det offentligt, at Klaus er en "præsident i trodsealderen," er "populistisk og nationalistisk", bevarer "sin træsnitsopfattelse af verden", er temmelig "ubelærbar." Præsidenten er gergerningsmand af overbevisning "og" egoman”, skulle være "skyld i, at Tjekkiet står som"Europas galehus", siger korrespondenten for det offentlige tv-selskab om deres værtsland og dets statsoverhoved. Men frem alt, "hans fjendebillede er (…) tyskerne." De yderst ondskabsfulde fremstillinger i et af   Forbundsrepublikkens public service-selskaber er kun mulig, fordi de dækkes af de politiske myndigheder. Fornærmelserne og måden, de ledsager spottende angreb som disse på, har næsten uændret ledsaget Berlins offensiver mod Tjekkiet og tjekkiske præsidenter, der forsøgte at forsvare sig mod tyske angreb, siden Edvard Beneš´dage.
Kommentar: Det minder mig om den slags sprog, der anvendtes af den nazistiske dommer, Roland Freisler, over for anklagede "gerningsmænd". Sammenlign med denne [17] [17] video. Denne farce skal ses i sammenhæng med, at EU-parlamentsformanden, [18] Pöttering, og EU-parlamentsmedlem, Daniel Cohn Bendit d. 5. dec. 2008 mødte op på borgen i Prag og hånede Klaus på det utroligste og [18] her Nu [19] synes Klaus at give op

[1] MEP'er opfordring til Klaus's rigsretssag; Prague Daily Monitor 13.10.2009
[2], [3] tyskerne forsøger at fortrænge tjekkiske præsident Vaclav Klaus over EU-traktat; The Sunday Times 11.10.2009
[4] s. dazu Dänemark ist überall und Nej betyder Ja
[5] Bernd Posselt, MdEP zum 10. Dezember; Pressemeldung der Union der Vertriebenen 08.12.2008
[6] s. dazu Tschechische Republik: "Rückerstattungs-und Vermögensfragen nicht geklärt", Moralische Grundlage, und Ein Lernort Tage der Aggression

[20] Red-house-report

Det 4. Rige: EU er bygget på nazister og nazistiske penge 
[21] The Daily Mail 9. Mai 2009: und [22] The Independent 7. Sept. 1996: Den 10. august 1944 blev et hemmeligt møde afholdt på Maison Rouge i Strassbourg. En fransk spion var til stede, og i november skrev han en rapport fra mødet, og sendte den til den amerikanske udenrigsminister: Obergruppenfiihrer, SS Officer Dr. Scheid fortalte indkaldte industrialister, at krigen ikke var til at vinde. Det var nu op til industrien at sikre fremtiden for Tyskland efter krigen, at opbygge det 4. Rige, som nazisterne skulle overtage, når tiden var moden. Erhvervsfolk skulle bruge udenlandske overlevende tyske virksomheders forbindelser. Deltagerne var bl.a. repræsentanter fra Volkswagen, Krupp og Messerschmidt. Det 4. Rige skulle være et økonomisk imperium. Nazi-Tyskland sendte meget store pengesummer gennem Schweiz - stjålet fra de besatte lande i Europa - ikke mindst af SS, der kørte et meget stort økonomisk imperium. Efter krigen var i 1948 Tyskland derfor angiveligt i besiddelse af mere kapital end i 1936.

SS-lederen og massemorderen, Otto Ohlendorf, stod under Himmlers beskyttelse. Ohlendorf tog  Ludwig Erhardt under sin beskyttelse. De to udtænkte efterkrigsstategien: En stærk valuta under allieret beskyttelse. Ohlendorf blev hængt i Nürnberg for massemord på 90,000 mennesker. Med D-marken var industrifolk forbløffende hurtigt i gang med at genopbygge deres imperier i Europa. De to største nazi-erhvervsfolk, Krupp og Flick, blev løsladt efter kun 3 år i fængsel. Da Tyskland kom i bedring, fulgte de europæiske økonomier med. Nogle af de største nazister var ledende skikkelser i udviklingen af EU. Hermann Abs fra bestyrelserne for Deutsche Bank og 40 andre nazi-virksomheder, herunder Rockefellers IG Farben, med filial i Auschwitz, var den mand, som efter krigen oprettede et stærkt forretningsimperium, som var grundlaget for EU. Han fordelte Marshall-hjælpen blandt tyske virksomheder, og han var Konrad Adenauers betydningsfuldeste finansielle rådgiver. Samtidig blomstrede Ludwig Erhard op, den hængte Ohlendorfs protegé. Han indså, at det finansielle imperium skulle bygges under mantraet “overnational”. Derved ville hans Wirtschaftswunder rigtigt kunne udvikle sig. Derfor var han også bag den Europæiske Kul-og Stålunionen  - begyndelsen til EU.

Så blev nazisternes 4. Rige til virkelighed? Ja, desværre - og det kaldes Den Europæiske Union. Kom nazisterne tilbage til magten igen? Efter 15 års ophold i Tyskland, fandt jeg, at dette var udelukket. Tyskland var et demokrati. Men med det 4. Rige er hverken Tyskland eller resten af Europa demokratier mere. Hvad Frankrig og Tyskland nu gør mod Tjekkiet, minder desværre om de mørke dage, hvor diktaturet herskede i Europa. Skal det 4. Reich blive lige så farligt som det tredje?

Desværre er den Nye Verdensorden  en kombination af fascisme efter Mussolinis definition: Fusion af politik og koncerner: ([23] Lobbyisme, og [24] European 'Round Table of Industrialists og [25] de Larosieres Bank-deregulering) samt [26] verdenskommunismen og [27] her - forenet i de store alarmistiske løgne ([28] klima, og [29] pandemisk influenza, og [30] truet artsmangfoldighed, deres hjemmelavede [31] krig mod terror, deres hjemmelavede [32] Wall Street finanskrise osv.). [33] Diktaturets ansigt bliver mere og mere klart - og vi kræver ikke  vores ret til demokrati tilbage.

Så hvad vilt følge, når præsident Klaus har givet efter for det 4. Rige? En Overvågningsstat, der vil blive efterfulgt af det 5. Rige: Verdensforbundsstaten (Jacques Delors).
[34] Open Europe press release.
Her er en af konsekvenserne: Lissabon-traktaten baner vej for EUs overvågningsstat. [35] Daily Express 25 oktober 2009 rapporterede om "Open Europe's" nye rapport - "[34] Hvordan EU overvåger dig - Europas overvågningsstat vokser", som hævder, at når Lissabon-traktaten er ratificeret, vil EU være i stand til at fremskynde en række kontroversielle nye forslag, som radikalt skal  øge EUs rolle i politiarbejdet, kriminelle og sikkerhedsspørgsmål. EUs ledere håber at nå frem til en formel aftale om mange kontroversielle nye initiativer ved udgangen af året. De omfatter: at uddanne en tredjedel af alle politifolk i hele EU i en "fælles politikultur", masseindsamling og udveksling af personoplysninger, herunder DNA-registreringer i en EU-database; kontroversielle overvågningsteknikker, herunder "cyber patruljering, " oprettelse af et spirende "EU indenrigsministerium" med beføjelser til at beslutte om samarbejdet om politi, grænsekontrol, indvandring og strafferetlige spørgsmål; en EU-"masterplan "om udveksling af oplysninger om overførsel af straffesager mellem EU's medlemsstater, og en tre-fold stigning i antallet af kontroversielle[36] EU-arrestordrer, blandt mange andre.
Dens forfatter Stephen Booth citeres for at sige: "Hvordan kan borgerne forvente, at deres grundlæggende rettigheder til frihed og uafhængighed af staten skal være beskyttet af institutioner, der ikke er folkevalgte og har kapitalinteresse i at skabe nye love?"

[37] Toute l´Europe, Jacques Delors, tidligere EU Kommissionspræsident:  Lissabon-traktaten er ikke tilstrækkelig til yderligere EU-integration. I et interview med den franske hjemmeside Toute l'Europe, sagde  Jacques Delor: "Jeg har altid sagt, at en  FN-Føderation er nødvendig, hvor vi er enige om de punkter, hvor vi udøver fælles suverænitet, og om, hvad der skal overlades til det nationale område, men hvor der i toppen i stedet et forbundssystem, som tillader os at forberede beslutninger, som vi skal beslutte og handle ud fra. Dette er ikke tilfældet i øjeblikket. Lissabon-traktaten medfører en række forbedringer, men det er ikke er tilstrækkeligt. "


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=11296

URLs in this post:
[1] Daily Express 28 Okt, 2009: http://www.dailyexpress.co.uk/posts/view/136641
[2] konsensus: http://euro-med.dk/?p=7020
[3] video: http://www.youtube.com/watch?v=_WSGwnz7XpY
[4] bekendtgørelse 11110 : http://www.john-f-kennedy.net/executiveorder11110.htm
[5] Federal Reserve: http://euro-med.dk/?p=3029
[6] her: http://euro-med.dk/?p=3167
[7] her: http://euro-med.dk/?p=3240
[8] udsteder USAs penge, men også udlåner : http://en.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy
[9] sluger mere end alle USAs indkomstskatter : http://www.metacafe.com/watch/1009924/federal_income_tax_fraud_an_american_government_rip_off/
[10] illuminsternes: http://euro-med.dk/?p=511
[11] EU (explanatory statement): http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf
[12] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederjohn-2dkennedy1.jpg
[13] German Policy 14.Okt. 2009: http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/57646?PHPSESSID=48lbgfivm3kjhll68m0bi74m04
[14] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedervaclav-2dklaus6.jpg
[15] Image: http://euro-med.dk/billeder/billeder28597-2d004-2d588192fd1.jpg
[16] ARD radioen i Prag: http://www.tagesschau.de/kommentar/vaclavklaus102.html
[17] : http://www.youtube.com/watch?v=aNi5256dhvM
[18] Pöttering, og EU-parlamentsmedlem, Daniel Cohn Bendit : http://eureferendum.blogspot.com/2008/12/which-ones-democrat.html
[19] synes Klaus at give op : http://www.youtube.com/watch?v=
[20] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederred-2dhouse-2dreport1.jpg
[21] The Daily Mail 9. Mai 2009: http://www.mailonsunday.co.uk/news/article-1179902/Revealed-The-secret-report-shows-Nazis-planned-Fo
urth-Reich--EU.html

[22] The Independent 7. Sept. 1996: http://www.independent.co.uk/news/fourth-reich-plot-revealed-1362082.html
[23] Lobbyisme: http://euro-med.dk/?p=712
[24] European 'Round Table of Industrialists : http://euro-med.dk/?p=3470
[25] de Larosieres Bank-deregulering) : http://euro-med.dk/?p=9078
[26] verdenskommunismen: http://euro-med.dk/?p=9980
[27] her: http://euro-med.dk/?p=10248
[28] klima: http://euro-med.dk/?p=11079
[29] pandemisk influenza: http://euro-med.dk/?p=9114
[30] truet artsmangfoldighed: http://euro-med.dk/?p=8329
[31] krig mod terror: http://euro-med.dk/?p=8105
[32] Wall Street finanskrise : http://euro-med.dk/?p=8191
[33] Diktaturets ansigt : http://euro-med.dk/?p=10788
[34] Open Europe press release: http://www.openeurope.org.uk/research/howtheeuiswatchingyou.pdf
[35] Daily Express 25 oktober 2009: http://euro-med.dk/wp-admin/The%20Daily%20Express%2025%20Oct.%202009
[36] EU-arrestordrer: http://www.openeurope.org.uk/media-centre/article.aspx?newsid=2195
[37] Toute l´Europe, Jacques Delors: http://www.touteleurope.fr/index.php?id=2778&cmd=FICHE&uid=4042&no_cache=1