Middelhavsunionen Og Indvandringen I. En Fatal Flodbølge Fra “Mare Nostrum”

Posted By Anders On October 16, 2009 @ 00:52 In Dansk, Euromed | No Comments

Resumé: Gennem Barcelona-processen for Euromediterranien, dens efterfølger, Unionen for Middelhavet samt den Europæiske Naboskabspolitik tager indvandring af fjendtlige, ikke-integrerbare muslimer katastrofal fart. I Danmark har de lige har fordrevet en muligvis homoseksuel præst fra "deres" "no go zone" for vantro i Tingbjerg. Iflg. FN-rapport  vil den arabiske befolkning tiltage med 25% over de næste 5 år. Araberne har overgivet 60% af deres område til ørkendannelse siden 1960, driver slavehandel i stor stil og mishandler kvinder. Samtidig  åbner EU portene op på vid gab for flygtende arabere, der ikke har fået nok af Islam, og vil ikke forsvare Europa mod denne besættelse - så Europa er dømt til en muslimsk fremtid. Middelhavsunionen er en kunstig konstruktion, der kun langsomt bevæger sig fremad i retning af et frit markedsområde - forventet i 2010. EU's kommissær for Retsvæsen, Jacques Barrot, har en betinget fængselsstraf på 8 måneder for underslæb. Nu er han "af moralske grunde" den drivende kraft bag den ubegrænsede muslimske indvandring og ønsker at holde på så mange illegale flygtninge som muligt - har endog oprettet afrikanske rekrutteringskontorer for at hente 56 mio. afrikanere + deres familier til Europa inden 2050. Vi betaler de muslimske indvandrere enorme summer i sociale ydelser og sende milliarder af euro til dem, der bliver tilbage i elendigheden. Spanierne henter muslimer til proforma ægteskaber - det koster 3-6,000 euro. Barrot erklærer frækt, at strømmen af flygtninge er faldende på samme tid som EUs egne statistikker og vores medier beviser det modsatte. I Danmark er flygtningetallet steget med 86% i løbet af de seneste 3 år. De går efter de bedste sociale ydelser — på bekostning af trængende danskere. EU har ambitioner om at regere "Mare Nostrum", Middelhavet, foruden Østersøen og det Ishavet (Grønland / Danmark). Som begrundelse anføres f.eks. forløjede klimaforandringer. Lissabon-traktaten er en forudsætning for EU's udvidelsesambitioner. Nu har præsident Klaus i Tjekkiet heldigvis lige erklæret til The Times, at han ikke vil underskrive den.  Men få dage senere [1] skiftede han mening.

Flygtninge-over-muren

Indvandring af især muslimer til Europa er et fænomen, der er blevet snigende pålagt os af EU siden 1973. Gennem [2] Euromediterranien-processen og [3] Middelhavsunionen såvel som den [4] Europæiske Naboskabspolitik  tager indvandringen hastigt fart. EU lovede på [5] VI. Euromediterrane Udenrigsministerkonference i Napoli i 2003 befolkningerne i “partnerlandene”  EU's 4 grundlæggende frihedsrettigheder, herunder fri bevægelighed i Euromediterranien-zonen mod økonomiske og demkratiske fremskridt - et løfte, som fra 13. oktober 2008 er blevet indfriet til [6] Marokko. Løftet bliver pga. den [7] eksplosive befolkningstilvækst i arabiske lande (med 25% over de næste 5 år iflg. en FN rapport) en bombe, der kun kan modstås af en “Festung Europa”, som EU udtrykkeligt har afslået. FN-rapporten beskriver forfærdende forhold for f.eks. kvinder og etniske mindretal samt slavehandel i den arabiske verden. Desuden har araberne overgivet 60% af deres territorium til ørkendannelse. I den Situation åbner EU Portene på vid gab for muslimske "flygtninge, der ufortrødent har islam med i bagagen.  Dermed er Europas skæbne beseglet.

Muslimske indvandreres utaknemmelige parallelsamfund - der på ingen måde bliver integreret, men blot venter på at integrere os, når de har opnået flertal i  befolkning og landets parlament - avler grov vold i Europa, besætter no go zoner i vores byer. I Tingbjerg er en muligvis [8] homosexuel præst netop blevet fordrevet af muslimer fra sit sogn i en sådan zone. [9] CEPOS 9 Oct.2009: Danskernes stilling til konsekvenserne af den indvandring, vi allerede har haft til Danmark, såvel som baggrunden for denne holdning er et underbelyst emne. En undersøgelse foretaget af  Danmarks Statistik for CEPOS viser, at 47 procent mener, at de positive og negative konsekvenser er ligeligt fordelte, mens 32 pct. mener, at der har været mest negative og 18 pct. mener, at der har været mest positive konsekvenser. Jeg vil sige, at dette indikerer en utrolig tolerance, som kvalificerer danskerne til meget mere velfortjent vold til fremover. Men som vi skal se, er europæisk tolerance så stor, at den sikrer europæisk kulturs undergang. Og vi vil gerne betale for det - henholdsvis selvfølgelig endog sælge os selv for en håndfuld euro for at fremme undergangen.

Middelhavsunionens nuværende status  
[10] EU Kommissær, Benita Ferrero Waldner, ANSAmed 14 Oct. 2009 (nu lagt på[11] pay link): "Oprettelse af et frit euromediterrant marked er stadig vigtig. I juli underskrev vi vores første aftale med Israel, og vi forventer at afslutte forhandlingerne om liberalisering af tjenesteydelser og retten til at etablere en virksomhed i Egypten, Marokko, Tunesien (og omvendt!) og Israel næste år. Måske den største beklagelse er, at ikke alle de nærliggende lande på den sydlige kyst - og jeg henviser til Algeriet, Libyen og Syrien - har taget imod vores tilbud om tættere forbindelser. For så vidt angår Middelhavsunionen, har den følt virkningerne af de samme politiske emner som Barcelona-processen "(konflikten i Mellemøsten). Frihandelsområdet var planlagt til at åbnes før 2010.

Men EU går videre: Den tager næsten alt, hvad der lander på kysterne for at udskifte Europas befolkninger, kultur og religion
[12] EU Pressemeddelelse 8. sept. 2009, EU-kommissær Jacques Barrot: Det fælles europæiske asylsystem blev oprettet med det formål at gøre EU til et fælles område for beskyttelse af flygtninge…og at nå frem til harmoniserede regler. Omkring 1,5 millioner mennesker med flygtningestatus bor nu i EU. *Antallet af nye asylansøgere har været støt faldende! gennem årene, faldende til 220 000 i 2007. Dette betyder, at for de fleste medlemsstater byrden er blevet lettere. *Sikre reel ligestilling i hele EU. [13] Barrot 2* Gøre asyl-systemet mere effektivt for at sikre asylansøgerne 100% beskyttelse. Tage konkrete skridt til bekæmpelse af svig og misbrug og dermed bidrage til at bevare integriteten og troværdigheden af systemet som helhed. 
 
Interessante ord fra den [14] kriminelle Jacques Barrot, som fik en betinget fængselsdom på 8 måneder for underslæb - men blev benådet af  sin kammerat, [15] præs Chirac, der nu måske bliver stillet for en domstol i Frankrig, anklaget for korruption 

* EU må også udvide sin solidaritet med lande udenfor - EU kan aftage flere af deres flygtninge. *Ændre direktivet om minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere ved: - At forenkle og yderligere harmonisere adgangen til arbejdsmarkedet. Vi må gøre alt for at holde asyl så tilgængelig som vi kan. Legitime foranstaltninger til bekæmpelse af illegal indvandring og beskytte vores ydre grænser ikke blokere for flygtninges adgang til beskyttelse i EU.  Af denne grund vil jeg foreslå i 2009 at skabe en europæisk asylstøttemyndighed.”

I løbet af de sidste 3 år er “[16] flygtningestrømmen” til Danmark øget med  86% i sammenligning med 6% i de øvrige EU lande under ét. Hvorfor? Diese luksusflygtninge udsøger sig lande med de højeste velfærdsydelser  - og forringer disse for de etniske danskere, som allerede lider under verdens højeste skattetryk! Endvidere hører det holdningsløse Danmark til de 10 flinke, der tager, hvad EU og FN beder os om (se nedenfor).

[17] Union_for_the_Mediterranean.correct

Mare Nostrum (vores hav) [18] Ansamed 30 Sept., 2009: Den første Euronediterrane konference arrangeret af Meda Finance (en organisation, der støttes af Europa-Kommissionen), åbner i dag i Cairo. Forskellige finansielle instrumenter vil blive præsenteret, til rådighed for virksomheder til at investere i udviklingen af området. Beløbet er USD 22 milliarder, … rettet mod iværksættere fra den sydlige side af Middelhavet, og også dem fra Europa og andre fremmede lande, der ønsker at investere i syd.
Meda er anført af blandt Det Tyske Industri- og Handelskammer (Cacic). Under dagens åbning, vil Philippe de Fontaine Vive fra Den Europæiske Investeringsbank få tildelt "Mare Nostrum"- prisen.

 [19] ANSAmed 5 Oct. 2009:  Femårsperioden af investeringer fra Europa til Middelhavsområdet har set de 4,6 milliarder euro, som administreres af Meda-ordningen i perioden 1995-2000 springe op til 12 milliarder euro for perioden 2007-2013 under [20] ENPI (Europæiske Naboskabs-og Partnerskabsinstrument). Til denne forpligtelse af Europa-Kommissionen over for det Euromediterrane samarbejde skal føjes midler fra Den Europæiske Investeringsbank, der er gået fra lån på 3,4 milliarder i den første periode til 8,7 milliarder for de nuværende fem-årige periode. Disse tal har været på dagsordenen i Kairo i dag på den første Euro-Mediterrane Konference & Udstilling om donorfinansiering, Banker og nye finansielle instrumenter til investeringer.
I forhold til de midler der er afsat for perioden 2000-2006, har der været en stigning på 45% i nominelle og på 32% i faste priser, men andre ressourcer skal tilføjes til de 12 milliarder i tilskud frem til 2013. Modtagerne er statslige og ikke-statslige organisationer på tværs af i alt ni lande syd: 2007 til 2010: 2,4 milliarder til bilaterale projekter.  De berørte områder strækker sig fra de tre kapitler af [21] Barcelona-processen til det politiske samarbejde (justits, sikkerhed og migration, fredsprocessen i Mellemøsten), til en [22] bæredygtig økonomisk udvikling og sociale og kulturelle projekter. Finansielle instrumenter, der tilbydes af EIB skal lægges til Kommissionens bidrag: det er f.eks FEMIP projektet (Euro-Middelhavs-i[23] Intermarriagenvesteringer og partnerskab), der fra oktober 2002 og til december 2008 har stillet 8.5milliarder  EUR til rådighed. 8.7 milliarder euro er blevet øremærket til perioden 2007-2013 med yderligere 2 milliarder til finansiering af projekter af fælles interesse for EU og partnerlandene i Middelhavsområdet 

[24] Ansamed 14 Aug. 2009 - Hundredvis af spaniere tilbyder hvide bryllupper over internettet til ikke-europæiske indvandrere, der ønsker at opnå en opholdstilladelse i Spanien, rapporter dagblad El Periódico. Ægteskaber i bytte for betaling bliver tilbudt online på mellem tre og seks tusind euro. En marokkansk pige har specifikke krav: »Jeg leder efter et ægteskab til gengæld for penge til at komme til Spanien. Må ikke anvendes, hvis du ikke er villig til at få et islamisk bryllup''. 

[7] EU Press Release 25 Sept. 2009:I 2008 foretog EURODAC 219 557 sæt fingeraftryk af asylansøgere, 61 945 sæt fingeraftryk af mennesker, der ulovligt har passeret en ydre grænse  og [25] Fingerprintsfingeraftryk af 75 919 personer, der blev anholdt, mens der opholdt sig ulovligt på et medlemslands område.  Som vist i rapporten for 2008, steg antallet af registrerede asylansøgninger med 11,3%, hvilket er en fortsættelse af den stigende tendens, der er etableret i det foregående år. Samtidig er en stigning i antallet af registrerede ulovlige indvandrere på 62,3% registreret.

[26] (ANSAmed) 31 Aug. 2009Deltagelse af lande i programmet skal være frivilligt - Efter tragedien med de eritreanske flygtninge, forsøger Europa at vågne fra sin døs for at iværksætte konkrete foranstaltninger for så vidt angår flygtninge, der flygter fra undertrykkende regimer, samt for at undgå at lade medlemslande som Italien, Malta, Grækenland og Spanien i stikken — Europa-Kommissionens hensigt er at foreslå en plan til at fordele indvandrere med ret til asyl ud blandt alle EU-lande -at skabe ægte fælles aktion ved at lancere en appel til alle europæiske hovedstæder om større solidaritet. Deltagelse af lande i programmet skal være frivillig. Der er i øjeblikket 10 EU-lande, der regelmæssigt deltager i en fordeling af flygtninge på årsbasis: Sverige, Danmark, Finland, Nederlandene, Storbritannien, Irland, Portugal, Frankrig, Rumænien og Den Tjekkiske Republik).

[27] Calais-camp[28] Ansamed 17 Aug. 2009 (link fjernet): Fred, dialog, kulturel udveksling, identitet: misbrugt ord, næsten med betydning. I mere end fyrre år har jeg skrevet om disse emner, men efter at have nået dette punkt, føler jeg en stor frustration''. Amin Maalouf, en af de mest kendte levende libanesiske forfattere, vejer ikke sine ord på guldvægt i beskrivelsen af sin desillusion. ''Jeg kan se at det er umuligt at kommunikere mellem nord og syd i "Mare Nostrum", og hvad værre er,  dialogen er ikke blot ikke kommet videre, den bliver værre. “Hvis ikke præs. Obama har succes i sin rolle som reformator,” advarer Maalouf,''står vi over for en reel katastrofe ikke kun for USA, men også for resten af verden''

[27] The Daily Mail 21 Sept. 2009: EUs justitskommissær (Jacques Barrot) vil i dag kræve en ændring i loven for at slippe de 2.000 "Englands-besatte" asylansøgere fra “Junle-nybygden” ind ind i UK snarest belejligt. .
[29] D. 22. sept. 2009 blev Junglen stormet. Betjente arresterede 278 indvandrere - halvdelen siges at være børn. Mange flere asylansøgere menes i håb om at nå Storbritannien at være undsluppet lejren før mørkets frembrud, så de kan undgå at blive sendt tilbage til det europæiske land, de først kom ind i.

[30] Gallia Watch 21 Sept, 2009: På trods af modstand og protester fra Venstre har det franske parlament vedtaget en lov, der tillader udstedelsen af islamiske obligationer, kendt som "sukuk". Lovforslaget, der blev forelagt af UMP-stedfortræder, Chantal Brunel, har som sit overordnede mål at lette adgangen til kredit for små og mellemstore virksomheder.

[31] Jungle-storming

 [32] Maritim governance er en af de vigtigste byggeblokke i EUs integrerede maritime politik, en innovativ og omfattende strategi for maritime anliggender. Europa-Kommissionen har allerede foreslået strategier for Arktis og Østersø-regioner og har nu fremlagt en række forslag til bedre at takle udfordringer, der er specifikke for Middelhavsområdet. Middelhavsområdet er særligt følsomt over for [33] klimaændringer, er det område af Europas mest udsat for oversvømmelser, kysterosion og jordforringelse. Situationen er så meget mere bekymrende, når man ser på den særlige sårbarhed af Middelhavets østater og små øer til sådanne uforudsigelige ændringer.

Ulovlig indvandring fra Afrika er et stort problem, og en, der medfører en høj pris af menneskeliv, der går tabt på havet, samt direkte næring til politiske spændinger i hele regionen. Middelhavet er også en af de større veje, hvorigennem illegale stoffer er kendt for at komme ind i Europa.
At tackle disse udfordringer kræver en mere integreret og samordnet tilgang til maritime anliggender, som kan forvandle nutidens udfordringer til reelle muligheder for den maritime økonomi, miljø, og kystsamfund. Omvendt kan en kortsigtet og opsplittet forvaltning af centrale maritime aktiviteter i Middelhavsområdet medføre uoprettelige skader på miljøet og til gengæld hindre alvorlig økonomiske vækst og underminere beskæftigelsen.
Hver kyststat er ansvarlig for styring af sine egne maritime anliggender i overensstemmelse med de gældende regler. Ikke desto mindre kan Den Europæiske Union gennem sin integrerede [34] Badflygtningehavpolitik, hjælpe med at forberede et fælles svar på vigtige maritime udfordringer i Middelhavsområdet. EU har en stadig vigtigere rolle at spille i regionen, især i at fremme dialogen og samarbejdet med partnerlandene i Middelhavsområdet. EU kan og bør bidrage til at udvikle integrerede og tværsektorielle styringsværktøjer, der kan deles med dens naboer og tilskynde til udveksling af “bedste praksis”.

Projekter såsom oprensning af Middelhavet, [35] Horizon 2020-initiativet, og motorveje til søs, er kernen i dagsordenen for Middelhavsunionen. 
 
Kommentar:
Dette er deprimerende læsning. EUs Justitskommissær  inviterer på det nærmeste hele den fallerede muslimske verden til at blive forsørget i EU – og fortsætte med at praktisere deres opfattelse af EUs fundamentale rettigheder. Han har oven i købet iværksat hvervekontorer i Afrika til at hente [36] 56 mio afrikanere + familie herop inden 2050. Hvad bilder den forbryder sig ind? Så fortæller han løgnagtigt, at flygtningebyrden er støt faldende – mens EUs egen statistik i en pressemeddelelse siger det modsatte.

EU vælter sig i begrebet maritim governance. Deres world governance omfatter sandelig ikke kun landjorden – men også Middelhavet, sågar Ishavet med! For at opnå det fremturer man med ikke-eksisterende farer: [37] Klimaændringer, med oversvømmelser og synkende øer. Målet er et Stor-EU til Iraks grænse – og snart derudover. EU kalder det [2] Euromediterranien/Middelhavsunionen. Den er en brik til verdensstatspuslespillet - og den islamiserer Europa massivt.

[38] Middelhavsunions-flagHver union har sit flag. Dette er er Middelhavsunionens  flag. Unionen har eget parlament, The [39] Euromediterranean Parliamentary Assembly, EMPA. Naturligvis har unionsborgerne fra “Mare Nostrums” sydkyst retmæssig adgang til unionens nordlige område – som lovet af EU på [5] VI. Euromediterrane  Udenrigsministerkonference i Napoli 2003. Ja, iflg. EUs bedrageridømte Kommissær for Retsvæsen, Jacques Barrot,  er [40] ubegrænset indvandring vor moralske forpligtelse – og [41] Sarkozy sørger for at arabiseringen er fremtiden. Hvidt symboliserer himlen – blåt havet. Som indianerne sagde: Ingen ejer havet, himlen eller landet (uden [42] illuministerne, herunder [43] EU (explanatory statement).
Iflg. EESC får EU nu netop med Lissabontraktaten værktøjet til [44] fælles EU flygtningepolitik  og [45] integration, som ikke er integration – men reelt kun bringer dem rettighederMen der er et men: [46] Tjekkiets præsident Klaus (The Times 13. okt. 2009) siger, vi kan være rolige. Han vil ikke underskrive traktaten!

Vi får at vide, at araberne siden 1960 har ladet 60% af deres land forfalde til ørken – mens Israel fik ørkenlandet til at blomstre. Hvad vil EU overhovedet med sådanne “partnere”, der koster os mere, end de yder, når de er ankommet her? Og i Middelhavsunionen skal vi også passende betale for dem, der bliver hjemme i elendigheden, indtil denne hersker i hele unionen. EU har derved gjort Europa farligere end det Vilde Vesten. Der er kun en forklaring: Illuministerne – herunder EU (explanatory statement) vil realisere [47] Adam Weishaupts ideer  om at smadre nationalstat, kristendom og al moral for den [48] Nye Verdensordens kommunistiske [49] verdensstat. Og der har EU succes.

 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=11156

URLs in this post:
[1] skiftede han mening.: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/czechrepublic/6358673/EU-Lisbon-Treaty-to-become-la
w-within-weeks-after-Czech-president-concedes-defeat.html

[2] Euromediterranien-processen: http://euro-med.dk/?p=8949
[3] Middelhavsunionen: http://euro-med.dk/?p=1226
[4] Europæiske Naboskabspolitik : http://ec.europa.eu/world/enp/faq_en.htm
[5] VI. Euromediterrane Udenrigsministerkonference i Napoli i 2003 : http://euro-med.dk/?p=1212
[6] Marokko: http://euro-med.dk/?p=3600
[7] eksplosive befolkningstilvækst: http://www.ansamed.info/en/top/ME13.WAM30150.html
[8] homosexuel præst netop blevet fordrevet af muslimer: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/341867:Danmark--Menighedsraad-tier-af-frygt?all=1
[9] CEPOS 9 Oct.2009: http://www.cepos.dk/publikationer/analyser-notater/analysesingle/artikel/danskernes-holdning-til-ind
vandring/

[10] EU Kommissær, Benita Ferrero Waldner, ANSAmed 14 Oct. 2009: http://www.ansamed.info/en/top/ME12.WAM30131.html:
[11] pay link: http://www.ansamed.info/it/news/MI02.@BX09595.html
[12] EU Pressemeddelelse 8. sept. 2009: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/402&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[13] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbarrot-2022.jpg
[14] kriminelle Jacques Barrot: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4032113.stm
[15] præs Chirac: http://www.news.com.au/story/0,27574,25927286-401,00.html
[16] flygtningestrømmen” til Danmark øget med  86%: http://www.berlingske.dk/danmark/flygtninge-stroemmer-til-danmark
[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederunion-for-the-mediterraneancorrect7.png
[18] Ansamed 30 Sept., 2009: http://www.ansamed.info/en/top/ME12.WAM30113.html
[19] ANSAmed 5 Oct. 2009:: http://www.ansamed.info/en/top/ME12.WAM50291.html
[20] ENPI: http://ec.europa.eu/world/enp/funding_en.htm
[21] Barcelona-processen : http://euro-med.dk/EU-Documents/Barcelona-Declaration-Adopted-At-The-Euro-Mediterranean-Conference-2
7-28-11-95.pdf

[22] bæredygtig : http://euro-med.dk/?p=9541
[23] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederintermarriage2.jpg
[24] Ansamed 14 Aug. 2009: http://www.ansamed.info/en/top/ME13.WAM40228.html
[25] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederfingerprints2.jpg
[26] (ANSAmed) 31 Aug. 2009: http://www.ansamed.info/en/top/ME11.WAM50228.html
[27] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedercalais-2dcamp3.jpg
[28] Ansamed 17 Aug. 2009 (link fjernet): http://www.ansamed.info/en/top/ME13.WAM30256.html%27Mediterranean
[29] D. 22. sept. 2009 blev Junglen stormet: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4712976,00.html
[30] Gallia Watch 21 Sept, 2009:: http://galliawatch.blogspot.com/2009/09/parliament-approves-islamic-finance.html
[31] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederjungle-2dstorming3.jpg
[32] Maritim governance er en af de vigtigste byggeblokke i EUs integrerede maritime politik: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/387&format=HTML&aged=0&l
anguage=EN&guiLanguage=en

[33] klimaændringer: http://euro-med.dk/?p=11029
[34] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbadflygtninge2.png
[35] Horizon 2020-initiativet: http://www.semide.net/initiatives/horizon2020
[36] 56 mio afrikanere + familie : http://xrl.us/bercd3
[37] Klimaændringer: http://euro-med.dk/?p=11079
[38] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermiddelhavsunions-2dflag3.png
[39] Euromediterranean Parliamentary Assembly, EMPA: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/030-51928-075-03-12-903-20090316IPR51927-16
-03-2009-2009-false/default_en.htm

[40] ubegrænset indvandring vor moralske forpligtelse: http://www.cafebabel.com/fre/article/26624/jacques-barrot-sur-limmigration-les-etats-membres-.html
[41] Sarkozy sørger for at arabiseringen er fremtiden: http://euro-med.dk/?p=3831
[42] illuministerne: http://euro-med.dk/?p=511
[43] EU (explanatory statement). : http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf
[44] fælles EU flygtningepolitik : http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CES/09/23&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en

[45] integration, som ikke er integration – men reelt kun bringer dem rettigheder: http://eescopinions.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=//esppub1/esp_public/ces/soc/soc281/en/ces1208-2
008_ac_en.doc

[46] Tjekkiets præsident Klaus (The Times 13. okt. 2009): http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article6871365.ece
[47] Adam Weishaupts ideer : http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/illuminati_grows.htm
[48] Nye Verdensordens : http://euro-med.dk/?p=9980
[49] verdensstat: http://euro-med.dk/?p=5141