Når teknologien stort set er indført rundt om i verden, kunne de genmodificerende agro-såkornsfirmaer måske inden for et årti eller deromkring gøre verden's flertal af fødevareproducenter til nye feudale vasaller i trældom for tre eller fire gigantiske frøselskaber som Monsanto eller DuPont eller Dow Chemical.
Der er frygtelige muligheder for biologisk, racehygiejnisk krigsførelse i dette Rockefeller program,
som omfatter en "dommedagsfrøbank" på Svalbard (Global Research - se nedenfor)

The Independent den 19 juni, 2008:
Britiske ministre har fortalt The Independent, at skyhøje madpriser og fødevaremangel i verdens fattigste lande betyder, at tiden er inde til at slække Storbritanniens politik mht. brug af GM (genmodificerede) afgrøder ("Den Ondes Sæd" - se post på denne blog den 20 maj , 2008).
D. 23 maj, 2008: protesterende mod genmodificerede fødevarer lukkede BASF's hovedkvarter i Storbritannien!

I går aftes, holdt miljøminister Phil Woolas  indledende samtaler med Agricultural Biotechnology Rådet, en paraplyorganisation   dannet i 2000 for at fremme bioteknologiens rolle  i landbruget.
Det styres af repræsentanter fra selskaberne, Monsanto, Bayer CropSciences, BASF, Dow AgroSciences, Pioneer (DuPont - en af Fritz Springmeyer's 13 Illuministætter), og Syngenta (et medlem af Rockefeller's Rådgivende Gruppe om International Landbrugsforskning ( CGIAR).

I 2004, efter en ophedet offentlig debat, besluttede regeringen, at der ingen videnskabelige argumenter var for et generelt forbud mod GM-afgrøder  - hvis der ikke var fare for mennesker eller milieu.  I dag er der ingen genmodificerede afgrøder, der dyrkes i Storbritannien

Gordon Brown menes at være sympatisk indstllet til at tage et nyt syn på spørgsmålet i lyset af de stadig stigende problemer, herunder "fødevareoptøjer" rundt om i verden.

På et topmøde for EU's ledere i Bruxelles i dag vil premierministeren  foreslå en seks-punkts plan om at sænke madpriserne,  deriblandt  "at forbedre EU's regelsæt for genmodificerede organismer".

Argumenter imod GM Fødevarer

Grønne grupper reagerede vredt ved udsigten til en regeringsnytænkning. Clare Oxborrow, GM forkæmper for Friends of the Earth, sagde: "Industriens påstand om, at genmodificerede afgrøder er nødvendige for at brødføde verden, er et kynisk forsøg på at bruge fødevarekrisen til økonomisk vinding - og regeringen bør se på industriens meriter før den antaget det fup
Efter et årti med kommercialisering bruges de fleste GM-afgrøder til dyrefoder, ikke til fødevarer. De giver ikke mere end konventionelle afgrøder og GM tørke og salt-tolerante afgrøder er fortsat et PR nummer, der er et løfte snarere end virkelighed."

Van Aken, landbrugs-forkæmper for Greenpeace International, sagde: " Der er ingen videnskab bag industriens krav."

I Frankrig døde rotter  på GM-rationer på grund af lever-, hjerte-, nyre- og hjerneskader!

Ikke så mærkeligt! (Global Research
, William ENGDAHL, den 4 december, 2007):
Rockefeller's grønne revolution: Super-hvede produceret med større udbytter ved at overlæsse jorden med enorme mængder af gødning, som er et produkt af nitrat og olie og kontrolleres af de Rockefeller-dominerede "7 søstres" store olieselskaber.

Enorme mængder af ukrudts- og skadedyrsbekæmpelsesmidler blev også brugt, og det skaber yderligere markeder for olie og kemiske giganter. Som en analytiker formulerer det, den grønne revolution var blot en kemisk revolution.

På intet tidspunkt kunne underudviklede nationer betale for de enorme mængder af kunstgødning og pesticider.
Efter høsten, måtte de sælge det meste, hvis ikke alle deres produkter for at afbetale lån og renter til  Rockefeller-pengeinstitutter - og  mistede ofte deres jord.

Siden begyndelsen i 2007  har  Monsanto verdenspatentrettighederne sammen med USA's regering for den såkaldte »Plante-Terminator« Teknologi. Terminator er en ildevarslende teknologi, hvorved et patenteret handelsfrø er programmeret til  'selvmord' efter en høst. Kontrol af private frø-virksomheder er total. Sådan kontrol og magt over fødevarekæden har aldrig før eksisteret i menneskehedens historie.

Dette kloge genetisk manipulerede terminator træk tvinger landmænd til at vende tilbage hvert år til Monsanto eller andre GMO-frøleverandører for at få nye frø til ris, soja, majs, hvede eller hvad vigtige afgrøder, de har brug for at brødføde deres befolkning - i stedet for selv at avle såsæd."

Illuministerne (expanatory statement), dvs. EU-Kommission  og George Bush bakker naturligvis den Nye Verdensorden (Præs. Bush sen. 5 gange 1990-91) op i  dens ønske om at indføre Rockefeller/Monsanto's "Onde Sæd":

EU kommer under pres fra USA for at frigive Europa for Monsantos produkter, som  US regeringen jo deltager i!!!

Frankrig, Tyskland og Østrig er forsigtige men EU-Kommissionen, støttet af Storbritannien og andre EU-lande, mener, at en ophævelse af forbudet kunne bidrage til at løse den globale fødevarekrise.

George Bush har sagt, at  GM-afgrøder kunne bidrage til at mindske de problemer på grund af deres høje udbytter og
resistens over for tørke.

Hvem er de spillere, som gør den britiske regering så ivrig efter at indføre Monsanto's "Onde Monsterfrø "?
Som tidligere vist på denne blog er Monsanto et Rockefeller Foundation selskab med vidtspredte forgreninger i det amerikanske politiske establishment. Bill og Hillary Clinton er økonomisk afhængige af dem - og Bill Clinton administrationen prøvede på at bestikke EU til at accceptere dette produkt.

Argumentet om, at GM-afgrøder er resistente over for tørke, er afledt af den løgn, at verden bevæger sig ind i en menneskeskabt opvarmning - og et tørt klima.
Så det argument, at Monsanto's "onde frø" kan redde verden fra sult er løgn .

Hvad der kunne hjælpe, ville være en frigørelse af det enorme forråd af amerikansk ris, der er påtvunget det selvforsynende   Japan - men den må ikke er  frigives til de sultende i verden.  

Det pludselige argument om, at fødevarepriserne skal stige pga. kornmangel er mærkeligt: Sult har altid været en realitet for 2-3 milliarder mennesker. Nu henledes opmærksomheden pludselig på, at 100 millioner mennesker menes at sulte!

Hvad er grunden til de pludselige fødevareprisstigninger?
Der er ingen tegn på katastrofal høst i Europa eller USA. I Süddeutsche Zeitung d. 4.  Juni, 2008,  meldes om rekordhøst af ris i Kina og Indien!!!
Australien siges at være ramt af tørke sidste år. Europæerne  kræver  ikke mere mad, da vore befolkninger jo aftager!!!

Mange tror, at den eksplosive stigning i fødevarepriserne skyldes biobrændstof og spekulation.
I Canada gik i 2007 hvedeproduktionen  ned med 4-5% - som følge af for megen regn (ikke tørke!) - mens bygproduktionen steg. Globalt forudsagde CWB, at verdens hvedeproduktion i 2007 ville stige til 615 millioner tons (en stigning fra 594 millioner tons i 2006).

Jeg er landmandssøn: Gennem hele min levetid har jeg hørt landmænd klage: Enten for megen tørke som i 1947 og 1959 - eller for meget regn. Og ingen sultede! Fordi ingen brugt disse naturlige vejrcykluser til beskidte politiske formål!

David Rockefeller, Verdens hersker

Hvem står bag spekulationerne i CO2-handel, olie- og fødevarerpriser?
1. Som jeg tidligere har vist, er de økonomiske vindere i CO2-handelen  bankerne omkring Rockefeller, Rothschild - og nobelpristageren Al Gore!
2. Kræfterne bag olieprisspekulationen er olie-selskaberne, især "de 7 Søstre"  - ejet af Rockefeller -alle aflæggere af John D. Rockefellers Standard Oil Company, der blev tvunget til at splitte sig op i dagens olieselskaber i 1911. Deres værktøj er faldende raffinaderiaktivitet, og selv EU indrømmer, at olieselskaberne ikke har foretaget de nødvendige raffinaderi-investeringer!! Mangel på olie er åbenbart en skrøne!
3. a. Mad prisstigning: BASF og Bayer er - sammen med Hoechst døtre af det afdøde Rockefeller-selskab IG Farben, der fremstillede Zyklon B til at gasse jøderne i Auschwitz med! Monsanto er også et Rockefeller selskab
3. b. De økonomiske kræfter, som er  i stand til at køre mad priserne op med 30 - 80% på verdensplan på et år må være formidable,

På dansk radio jeg har hørt, at hedgefonde står bag. Og endog EU indrømmer,  at spekulation er del af forklaringen.

Nu, hvem ville kunne kontrollere så magtfulde hedge funds?
Følgende er fra Wikipedia: "Sådanne stærkt spekulative fonde er åbne for nogle få akkrediterede investorer. Hedge fonde har opnået ry for hemmelighedsfuldhed. Aktiverne under ledelse af en hedge fond kan omfatte mange milliarder dollars, og dette vil normalt blive multipliceret med lån. Deres magt over markeder, uanset om de lykkes eller mislykkes, er derfor potentielt betydelige .Omtalte hedge funds: Goldman Sachs og Merrill Lynch, Eurekahedge Indeks, Barclay Hedge, Hedge Fund Research, Credit Suisse Tremont og FTSE Hedge. HFN Average,  Lehman Brothers / HFN Global Index serie."
Vi er her på Rothschildaktiviteternes boldbane her og her og her samt her, bl.a.

Nathaniel Philip Rothschild, 35 år gammel og ved at blive den rigeste af dem alle. På fem korte år blev manden, der bliver den femte Baron Rothschild,  tæt på at blive milliardær gennem et net af private aktie/pantebrevsinvesteringer i Ukraine, Østeuropa og mest betydningsfulde, hans partnerskab i Atticus Capital, en hurtigtvoksende $ 14 milliarder stor hedge fond. Hans berygtede ane, initiativtager til den Nye Verdensorden, Mayer Amschel Rothschild, sagde: "Giv mig kontrol over en nations penge, og jeg er ligeglad med, hvem der laver  lovene." !

Merryl Lynch og Goldmann Sachs  er Rothschild døtre.
Næstformanden forovenstående Eurekahedge, Christian Elsmark 
arbejdede for Rothschild og Rothschilds agent, JP Morgan. Nathaniel Rothschild ejer 1% af Barclay Bank
Credit Suisse Tremont er  Rothschild partner
I New York  var Rothschild og Lehman naboer og delte den samme have! Lehmann Brothers er en Rothschild datter

Konklusion
Rockefeller-dynastiet er den amerikanske gren af Rothschild-dynastiet - selv gennem indgifte, idet David og Nelson Rockefellers mor var en Rothschild.

Der er således mange tegn på, at den nuværende spekulative stigning i fødevare-og oliepriser skyldes lederne af den nye verdensorden, Rothschild og Rockefeller dynastierne - og at de tjener stadigt flere penge på at gøre os til deres slaver, som gisper under deres økonomiske åg.
Og at de nu føjer spot til skade ved et greb om  "vores" politikere og eurokrater - vel af samme slags som i Monsanto-sagen.
Og i den forbindelse får de  os til at skrige højere og højere efter deres hjertensønske: deres multinationale selskabsstyrede  verdensstat, styret ved deres værktøj, FN, som er  betalt af - Rockefeller-dynastiet og vore skattepenge.

.