Global Opvarmning II. Svindelen Har Farlige Geopolitiske Og Dyre Konsekvenser For Os

Posted By Anders On October 13, 2009 @ 12:12 In Dansk, Euromed | 1 Comment

Sidste Nyt: [1] The Telegraph 12 Oct. 2009: BBC har foretaget en kovending i klimaspørgsmålet og citerer professor Don Easterbrook, Western Washington University, som siger, at Stillehavet er ved at nedkøles - og det garanterer os 30 års klima-afkøling. Piers Corbyn fra Weatheraction, et foretagende med speciale i langtidsvejrudsigter, sagde: "Muligvis har nogle mennesker i BBC  regnet ud, at hele skyttefesten er ved at bryde sammen, og de vil så hellere være forrest i køen." I regelen fremsætter de ( BBC) hjernevask-synspunkter om CO2-drevne, menneskeskabte klimaforandringer. Han sagde, at klimaforandringerne var et "massebeskatningsvåben."

Resumé: USAs forsvarsministerium, tilskyndet af Hillary Clinton, samt NATO ser store risici i den påståede "globale opvarmning": Isfrit Ishav med konflikt med Rusland over sejlruter og mineraler. Endvidere ser de oversvømmelser fra smeltende gletchere og stigende havspejl. Det vil medføre fattigdom, regeringsfald, terrorisme. Militæret må derfor oprustes. Præs. Obama ser dette spøgelse som et centralt punkt. Imidlertid har der siden 1800-tallet være perioder med skibsfart gennem Ishavet i al fredsommelighed - dog sejlede krigsskib igennem under 2.Verdenskrig trods de hårde vintre. Variationer i Ishavets ismængde har intet at gøre med global opvarmning - men skyldes ændringer i Atlanterhavets og Stillehavets varme havstrømme samt de dermed forbundne havvinde. Isbjørnene synes at trives storartet - og den arktiske is har siden 2007 bredt sig med 1 million km2. Satellitfotos af isen snyder ofte, fordi der under afsmeltet overfladevand er masser af is. Animerede satellitfotos af Nordpolsiskappen viser ingen forandring 1979-2008. Grønlands indlandsis angives at være tiltaget med 63% 1958-2007.I England har et firma indført fradrag i lønnen for medarbejderes overskridelse af fastsat grænse for totalt CO2-udslip. Prinsen af Wales har fået store energiselskaber til at forlange reduktion af CO2-udslippet globalt med 50% inden 2050, opfordrer folk til at lade bilen stå og kører selv rundt i en 40-årig benzinsluger. Køer og får skal på diæt for at slippe mindre methan ud. David Mayer de Rothschild drager nu i felten til planetens frelse og familens tegnebogs bedste - for at fortsætte den profitable løgn, som hans slægtning, Edmund, lancerede i 1987. Davids eneste argument er sanddruheden af det IPCC, hvis natur og fundament gang på gang er påvist at være løgn. Men en løgn, der er stor nok og dyr nok, bliver troet af alle, når den gentages tit nok i Rothschild/Rockefellers medier. "Når pengene i kassen klinger, straks Planeten ud af skærsilden springer."   

[2] Global-warming

Denne blog har netop beskrevet [3] McIntyre's afsløring af det ikke-eksisterende grundlag for den falske pseudo/antividenskabelige politiske klimaideologi. Den ikke-eksisterende "globale opvarmning" er et farligt redskab i hænderne på skruppelløse politikere og et [4] satanistisk FN drevet af [5] luciferiske koncerner og banker, et FN, som er kapret af en [6] illuministisk, aggressiv [7] NATO, FNs selvbestaltede militærstyrke, der modsætter sig et lige så grådigt Rusland.

[8] York Times 8 Aug., 2009, dvs. [9] flagskibet blandt Rockefellers illuministiske medier: Klima-inducerede kriser kunne vælte regeringer, nære terroristiske bevægelser eller destabilisere hele regioner, siger eksperterne i Pentagon og efterretningstjenesterne, der for første gang tager et alvorligt kig på følgerne af klimaændringerne for den nationale sikkerhed. Nylige krigsspil og efterretningvæsensundersøgelser konkluderer, at over de næste 20 til 30 år vil sårbare regioner, især Afrika syd for Sahara, Mellemøsten og Syd-og Sydøstasien, måtte regne med mangel på fødevarer, vandkriser og katastrofale oversvømmelser som følge af klimaændring, som kan kræve amerikansk humanitær nødhjælp eller militært svar. Et stigende antal politikere siger, at verdens stigende temperaturer, havoversvømmelser og smeltende gletschere er en direkte trussel mod de nationale interesser. 

Forsvarsministeriets bedømmelse af sikkerhesspørgsmålet kom efter tilskyndelse fra Kongressen om at optage klimaspørgsmål i dens strategiske planer - især i 2008-budgettet – fra Hillary Rodham Clintons og John W. Warners side, dengang senatorer. Afdelingens klimamodeller er baseret på avancerede flåde- og flyvevåben-vejr-programmer og andre statslige klimaforskningsprogrammer hos NASA ([10] James Hansens bedrageriforetagende, GISS) og National Oceanic and Atmospheric Administration. Obama administration har gjort det til et centralt politisk brændpunkt. Det, at Arktis smelter, skaber også nye problemer for militæret. Isens skrumpning, der sker hurtigere end forventet for blot et par år siden, åbner en sejlrute, der skal forsvares, og undersøiske ressourcer, der allerede er i fokus i den internationale konkurrence.
 
National Intelligence Council konkluderede, at klimaændringerne i sig selv ville få betydelige geopolitiske konsekvenser i hele verden og bidrage til et væld af problemer, herunder fattigdom, miljøforringelser og en svækkelse af de nationale regeringer.
Efterretningsvæsenet er ved at forberede … en undersøgelse af alternative brændstoffer og et kig på, hvordan stormagtsforholdet kunne  belastes af et klimaforandring.
General Anthony C. Zinni, en pensioneret læderhals og  tidligere leder af Central Command, skrev for nylig i en rapport: "Vi vil betale for at reducere udledningen af drivhusgasser i dag, og vi bliver nødt til at tage et økonomisk slag af en slags. "Eller vi vil betale prisen senere i militær henseende," advarede han. "Og det vil indebære menneskeliv".

[11] Canada.com 29 Jan. 2009: "Som svar på det skiftende miljø er flere arktiske randlande ved at forbedre deres kapacitet, og militære aktiviteter i det høje nord har været støt stigende," siger NATO's generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer til alliancens embedsmænd, som deltager i et møde på Island om den hastigt skiftende geopolitiske situation i Arktis. Ruslands dramatiske påstande om dets arktiske interesser - herunder øget nordlig militær aktivitet, en række dristige påstande om dets polære territoriale krav og den højt profilerede plantning af et russisk flag på Nordpolshavbunden i 2007 - har været den primære kilde til bekymring om eventuelle konflikter med andre lande i den arktiske region.

[12] Ships_In_the_Arctic_ice_013603_[13] The Telegraph 19 Sept., 2009:  Der var megen jubel hos varmisterne  i sidste uge, under ledelse af The Independent og BBC,over  en tysk forretningsmands påstand om, at to af hans skibe havde formået at sejle rundt om Ruslands arktiske kyst. "En triumf for mennesket, en katastrofe for menneskeheden" proklamerede The Independent. Det varede ikke længe, før min kollega Richard North, på sin EU Referendum blog, rev historien i stykker. Den arktiske rejse rundt om toppen af Rusland, viste det sig, var blevet gjort snesevis af gange før. Det gik i det mindste tilbage til 1935, da turen blev gjort af fire sovjetiske fragtskibe. I 1940 brugte et tysk krigsskib passagen til at sænke syv handelsskibe i Stillehavet. Siden 1979 har den arktiske rute jævnligt været brugt af skibe, der sejler mellem Rusland og Vancouver. Det viste sig, at den tyske reder var en rabiat varmist. Hans skibe havde brug for hjælp af en russisk isbryder, og en rute kan på ingen måde benyttes af  skibe, der er større end 20.000 tons.

[14] Polar_bea-babyKommentar: En sejlrute i Ishavet? Det er sket før, som man ser! [15] Videnskabsfolk ser naturlige årsager til vigende arktisk isdække: “Ændringer i Stillehavets og Atlanterhavets havstrømme uden forbindelse med  global opvarmning: Lignende arktisk »opvarmning ' har fundet sted før og registreredes i 1800-tallet, i 1930'erne, og i 1950'erne. Den nuværende “opvarmning” i Grønland synes ikke  at have nået niveauet for disse tidligere begivenheder. Med den globale afkøling, der nu tilsyneladende er i gang, synes medierne at være endnu mere desperate end normalt efter at fortsætte med at overdrive den 'globale opvarmning', så forvent meget mere om det arktiske forfald, druknende isbjørne og smeltende »vendepunkter”. Det er meget komplekst, og vi har meget lidt begreb om hvad der faktisk sker. To nye undersøgelser sammenfattet i en nyhedsartikel i Science Magazine peger på vind-inducerede  kredsløbsændringer i oceanet som den vigtigste grund til det nylige istab i gletcherne, der der dræner både Grønlands og Vestantarktis´indlandsis, ikke global opvarmning. Satellitfotos af den arktiske is snyder, da der ofte er masser af is under fotograferet, smeltet overfladevand."
[16] Jakobshavn-gletscheren, der så ofte fremvises af den danske miljø-[17] bilderberger, Connie Hedegaard, til udenlandske politikere som et resultat af den globale opvarmning, brækker ikke af på grund af global opvarmning - men på grund af en ændring af Irmingerstrømmen, en gren af Golfstrømmen. Desuden registrerer varmisterne ikke nedkølingen og [18] udbredningen af Antarktisisen. I det mindste [19] d. 27.okt.i tiden 1979–2008 har der ikke været nogen ændring i Nordpolsisens udbredning på denne animerede [20] Nuuk-temperatureroversigt fra University of Illinois.

NASAs temperaturer Nuuk, Grønland 1880–2008. Hvor er Grønlands opvarmning?
Hvor er den globale opvarmning? 

[21] The Belfast Telegraph 21 Sept. 2009: De fire store globale temperaturmålingsinstitutter (Hadley UK, NASA's Goddard Institute for Space Studies, University of Alabama, Huntsville og Remote Sensing Systems, Santa Rosa) har frigivet opdaterede oplysninger, der dokumenterer en global afkøling i  2007, der spænder fra 0.65C til 0.75C, en værdi som er stor nok til at slette næsten al den globale opvarmning, der er registreret i løbet af de sidste 100 år. Det skete på et enkelt år. Desuden er visse folks alarm over den arktiske iskappe malplaceret. Omfanget af isen nu er 500.000 kvadratkilometer større end det var på denne tid sidste år, hvilket til gengæld var 500.000 kvadratkilometer mere end i september 2007.
Hvad angår Antartica og Grønland, vokser de fleste af deres iskapper. Terri JACKSON direktør, Independent Climate Research Group, Bangor.

[22] CO2-Science: Med hensyn til stabiliteten / levetiden af Grønlands indlandsis erklærer Ettema et al., at "betydeligt mere masse ophobes på Grønlands indlandsis end hidtil antaget, justerer tidligere overslag opad med så meget som 63%" i tiden 1958-2007, hvilket tyder på, at den nordlige halvkugles største iskappe meget vel kan blive en hel del længere tid end mange klimaalarmister har været villige til at indrømme. 
[23] (Canadian) Globe And Mail 20 Aug. 2009: Eksperter siger, at sommerhavisen har varet længere, end i flere år, hvilket har givet mere end 1.000 bjørne i området ekstra tid til at jage, finde føde og få sunde unger. 
[24] Paul Watson 20 Aug, 2009: Greenpeace-leder Gerd Leipold er blevet tvunget til at indrømme, at hans organisation har udstedt misvisende og overdrevne oplysninger, når det hævdes, at isen i Arktis vil forsvinde helt i 2030, den hævdede endog, at "Der er behov for omgående indsats, idet den arktiske is smelter." Men Leipold gav ikke nogen undskyldning for Greenpeaces taktik med "mobilisere følelser" som et middel til at forsøge at få offentligheden til at acceptere dens holdning til den globale opvarmning. 

[25] Polar-bear-waltz[26] The Times 14 Sept. 2009: Folk, der udleder mere end deres rimelige andel af CO-emissionerne skal have deres løn nedsat i et forsøg, der kan føre til, at rationering genindføres via arbejdspladsen, hvilket medfører bødestraf, der fratrækkes lønnen for overskridelse af fastsatte CO2–grænser. Rationeringsordningen overvåger ansattes personlige emissioner, herunder i hjemmet, energiregninger, benzinindkøb, og feriefly.
Det maksimale beløb, som en medarbejder kan optjene eller få i bøde er blevet sat til 100 £, men sandsynligvis vil det stige, når personalet har vænnet sig til tanken.

WSP, det globale rådgivningsfirma, har gennemført rationeringsordningen blandt 80 af sine britiske ansatte i næsten to år. I det første år faldt deltagernes  overordnede kulstoffrigørelse med 10 pct. Selskabet drøfter sin ordning med flere FTSE 100 virksomheder. Idéen om personlige kvoter for CO2-udledninger er blevet anbefalet af tænketanken, Institute for Public Policy Research.

[27] Washington Times 22. Sept. 2009Nogle medlemmer af FN er misundelige, arrogante tiggere. De mest ødelæggende konsekvenser" ville være vedtagelsen af Al Gore's mareridtvision, der giver bureaukrater i verden alle de skatter, de kan bruge, mens de ruinerer de mest produktive lande i Vesten.
Ingen af de delegerede vil høre nogen protester fra det trylleord, at himlen er ved at falde ned, at kun det at slå ned på skatteyderne i Vesten kan redde os fra at blive kogt i saltvand. Men uundgåeligt er verificerbare kendsgerninger ved at opløse Al Gore's lejede videnskabsmænds gladeste fantasier. 
Geologiprofessor Ian Plimer, University of  Adelaide, hævder at videnskabelige kendsgerninger har overvældet dommedagsscenarierne med synkende øer, stigende temperaturer og kollaberende bræer. Han hævder, at global opvarmning er forekommet naturligt gennem de milliarder af år, Jorden har eksisteret og ofte har været en cyklus med rigdom og overflod. Romerne dyrkede citroner, limefrugter og appelsiner så langt nordpå som til Hadrians mur.

[28] Ko-metan-udslipDette medfører naturlig mavesurhed i visse laboratorier og fakultetskorridorer.

En instruktion, der beskriver, hvordan landmændene kan tilpasse deres dyrs kost for at reducere metan-udledningerne, er udarbejdet. I alt menes metan at bidrage med omkring 18 procent til den globale opvarmning, med kvæg og får som de største syndere. Den New Zealandske regering overvejede en kort tid at beskatte landmænd på deres besætningers methanproduktion, men det forslag blev droppet efter modstand.

[29] The Telegraph 21 Sept., 2009: Shell, BP, energileverandørerne EON og EDF, Coca Cola, eBay, Starbucks og Virgin er blandt de kendte koncernnavne, som er blevet overbevist af Prinsen (Charles) til at underskrive et kommuniqué, der opfordrer verdens ledere til at forpligte sig til at reducere udledningerne på verdensplan med mindst 50 procent i 2050.  Kommuniqéet er det seneste skridt fra prinsen af Wales for at forsøge at sikre, at FN's klimakonference i København i december giver positive resultater, og er ikke bare bliver en snakkeklub. Prinsen har allerede advaret om, at det er verdens "sidste chance" for at undgå katastrofale klimaændringer.
Charles_aston-martin
Her bliver hykleriet helt klart: Prinsen af Wales kører stadig i den gamle, benzinsluger, Aston Martin, som hans mor gav ham til hans 21–års fødselsdag. Samtidig [30] opfordrer han folk  til at opgive deres biler og gå / benytte offentlig transport! 

[31] Reuters 22 Sept. 2009 Forenede Nationer (Reuters) - Den tjekkiske præsident, Vaclav Klaus, har skarpt kritiseret et FN-møde om klimaforandringer i tirsdags, hvor USA's præsident, Barack Obama var blandt de øverste fortalere og beskriver den som propagandistisk og uværdig.  Klaus har i sin bog i 2007  "Blå Planet i Grønne Lænker: Hvad er truet - Klima eller frihed?" sagt, at den globale opvarmning har forvandlet sig til en ny religion, en ideologi, der truer med at undergrave friheden samt verdens økonomiske og sociale orden.

[32] China View 2 Oct. 2009: Göteborg, 2 oktober (Xinhua) - Den Europæiske Unions (EUs) finansministre drøftede fredag idéen om at indføre en kulstofafgift på tværs af de 27-nationer store  blok som en måde at hjælpe med at bekæmpe klimaændringer. Den nye kulstofskat forventes at blive anvendt til transport, landbrug, skovbrug, husholdninger og andet.

Kommentar
Faktisk taler dette for sig selv. Vi har set, hvordan verden ukritisk har accepteret [3] Briffa-Manns globale opvarmningssvindel. Hvordan Prinsen af Wales opfordrer sine undersåtter/undermennesker til at forsage, hvad han selv ikke drømmer om. Vi ser, hvordan det almægtige [7] NATO, selvbestaltet FN-militærstyrke, er klar til at gribe ind i hele verden og til krig med Rusland i Ishavet, der af Green Peace erklæres snart at blive isfrit - selv om dets leder ikke engang selv tror det. Det er bare sådan en rentabel løgn. Vi ser, hvordan en lille stigning i temperaturen - undertiden falsk - på årsbasis straks erklæres for en konsekvens af den globale opvarmning, som stoppede for 11 år siden, eller snarere betydeligt tidligere - som en naturlig opretning fra den "lille istid". Vi hører, hvordan isbjørne siges at være døende, selv om de ser ud til at blomstre, og vi ser de pruttende køer og får blive gjort kriminelle. Hvad med klimatisterne selv? Nå, [33] Rockefeller's affolkningsprogram har også en løsning for dem!

[34] David-mayer-de-rothschildJeg tør næsten ikke sige navnet mere: Rothschild! Sir [35] Edmund de Rothschild (1987) - 28.53 min startede CO2-fupnummeret tilbage i 1987. Nu drager David Mayer de Rothschild – til venstre ([36] video)) - ligesom Don Qijote i felten for at redde planeten fra den globale opvarmningskatastrofe. Spurgt om, hvad videnskab, han baserer sin tro på, henviser han til  IPCCs 2,500 "eksperter". Når sådanne fremragende "eksperter" (betalt af Rothschilds håndlangere) siger det, så må det være korrekt. Han kan kan ikke finde på noget bedre argument!

Alex Jones fortæller ham derefter, at mange af disse "eksperter" får deres navne føjet til IPCC's udtalelser uden nogensinde at blive spurgt. Nå, er det ikke også ligegyldigt, når "eksperterne" er folk som jordnøddeavleren, Jimmy Carter – og [37] kun 20% har beskæftiget sig noget med klima – og kun formanden afgør, hvad [38] Johann-tetzel-wcpd-217pxpolitikerne skal have at vide?

Heldigvis kan vi skatteyderne i Vesten redde planeten ved hjælp af [32] EUs CO2-afgifter og Rockefeller - Rothschilds [39] ETS / ECX og [40] CCX/CCFX og [41] her efter Johann Tetzels Motto: "Når pengene i kassen klinger, straks Planeten ud af skærsilden springer." Forresten øjnede den kommunistiske FN-generalsekretær, [42] Ban Ki-Moon, en mulighed for at sende vores penge ned til den muslimske verden, som synker dybere og dybere ned i fattigdom på grund af sit enorme fødselsoverskud og Koranen. Jeg har en mistanke om, at pengene  ikke ville gå sydpå - men mod vest - i lommerne på Davids familie.
Hvad vi her ser, er den Nye Verdensorden (se videoer i højre margin af denne blog).


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=11079

URLs in this post:
[1] The Telegraph 12 Oct. 2009: http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/globalwarming/6300329/Sceptics-welcome-BBC-report-on-gl
obal-cooling.html

[2] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederglobal-2dwarming.jpg
[3] McIntyre's afsløring : http://euro-med.dk/?p=11029
[4] satanistisk FN : http://euro-med.dk/?p=7425
[5] luciferiske : http://euro-med.dk/?p=7546
[6] illuministisk: http://euro-med.dk/?p=511
[7] NATO, FNs selvbestaltede militærstyrke: http://euro-med.dk/?p=5176
[8] York Times 8 Aug., 2009: http://www.nytimes.com/2009/08/09/science/earth/09climate.html?_r=1&ref=global-home
[9] flagskibet blandt Rockefellers illuministiske medier: http://www.gwb.com.au/gwb/news/multi/goldwatr.html
[10] James Hansens: http://euro-med.dk/?p=4827
[11] Canada.com 29 Jan. 2009: http://www.canada.com/technology/story.html?id=1232006
[12] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederships-in-the-arctic-ice-0136031.jpg
[13] The Telegraph 19 Sept., 2009:  : http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/6210015/Hopelessly-lost-in-the-North
-East-Passage.html

[14] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederpolar-bea-2dbaby1.jpg
[15] Videnskabsfolk ser naturlige årsager: http://icecap.us/images/uploads/Scientists_Counter_Latest_Arctic.pdf
[16] Jakobshavn-gletscheren: http://videnskab.dk/content/dk/miljo_natur/jakobshavn_isbra_flygter_-_men_ikke_pga_global_opvarmning
[17] bilderberger: http://euro-med.dk/?p=1278
[18] udbredningen af Antarktisisen: http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,25349683-601,00.html
[19] d. 27.okt.i tiden 1979–2008: http://omniclimate.files.wordpress.com/2008/10/arcticseaiceoct28animated.gif
[20] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedernuuk-2dtemperaturer1.jpg
[21] The Belfast Telegraph 21 Sept. 2009:: http://www.belfasttelegraph.co.uk/opinion/letters/scientists-see-signs-of-global-cooling-14502380.ht
ml

[22] CO2-Science: http://co2science.org/articles/V12/N33/C1.php
[23] (Canadian) Globe And Mail 20 Aug. 2009: : http://www.theglobeandmail.com/news/national/colder-summer-means-healthier-polar-bears/article125662
0/

[24] Paul Watson 20 Aug, 2009: http://www.prisonplanet.com/greenpeace-leader-admits-organization-put-out-fake-global-warming-data.h
tml

[25] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederpolar-2dbear-2dwaltz.jpg
[26] The Times 14 Sept. 2009: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6832964.ece?print=yes&randnum=125401625
1562

[27] Washington Times 22. Sept. 2009: http://washingtontimes.com/news/2009/sep/22/pruden-some-un-members-are-envious-arrogant-beggar//prin
t/

[28] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederko-2dmetan-2dudslip.jpg
[29] The Telegraph 21 Sept., 2009: http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/6215870/prince-of-wales-enlists-500-compa
nies-to-help-fight-climate-change.html

[30] opfordrer han folk: http://aftermathnews.wordpress.com/2009/09/23/prince-charles-urges-people-to-abandon-car-in-favour-o
f-walking-and-public-transport/

[31] Reuters 22 Sept. 2009: http://www.reuters.com/article/newsone/idustre58l6id20090922
[32] China View 2 Oct. 2009: http://news.xinhuanet.com/english/2009-10/03/content_12175533.htm
[33] Rockefeller's affolkningsprogram : http://euro-med.dk/?p=9404
[34] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederdavid-2dmayer-2dde-2drothschild1.jpg
[35] Edmund de Rothschild (1987) - 28.53 min: http://video.google.com/videoplay?docid=-6642758020554799808#
[36] video: http://www.youtube.com/watch?v=YuNLahhZFJ0&feature=related
[37] kun 20% har beskæftiget sig noget med klima: http://wattsupwiththat.com/2009/02/17/william-schlesinger-on-ipcc-something-on-the-order-of-20-perce
nt-have-had-some-dealing-with-climate/

[38] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederjohann-2dtetzel-2dwcpd-2d217px1.jpg
[39] ETS / ECX : http://euro-med.dk/?p=62
[40] CCX/CCFX : http://www.climateexchangeplc.com/
[41] her: http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=90090
[42] Ban Ki-Moon, : http://euro-med.dk/?p=10248