Resumé: Atter kommer IPCC-leverandører med postulater om naturligvis menneskeskabt global opvarmning efter 11 års afkøling, der naturligvis alligevel var opvarmning! CO2-Myten går tilbage til Edmund de Rothschild (1987) - 28.53 min men fik kød på med Keith Briffas (1995) "påvisning" af positiv sammenhæng mellem sommertemperatur og bredden af træårringe i Jamal i Sibirien. Materialet havde han fået udleveret af 2 russere - på deres blotte ord, skønt det lige så vel kunne have været fra Petersborg! Briffa skaffede sig en professorstilling med dette materiale, da han med blot tre boreprøver påstod, at historiske og videnskabelige belæg for middelalderens varmeperiode var vås!! Siden med 12 træers borekerner! Til gengæld havde temperaturen ang. ikke været højere gennem de sidste 2000 år end omkr. år 2000! Michael Mann byggede på Briffas "fund" en Hockey-kurve op - symbolet på rasant global opvarmning. Deres materiale ville de ikke udlevere til efterprøvning gennem 10 år - indtil The Royal Society på anmodning af Steve McIntyre tvang dem dertil. Så faldt hele løgnespindet til jorden: Briffas eget materiale viste, at der ikke er positiv sammenhæng mellem sibirisk sommertemperatur og træringenes bredde. Endvidere havde Briffa udvalgt de 12 træer, der viste stigende temperatur/årringssammenhæng, af et materiale fra langt flere nabotræer. Da disse bestemmelser blev taget med, var der ikke nogen sammenhæng overhovedet! Selve årringsmetoden er som indikator uegnet pga.lokal indflydelse af fugtighed, næring osv. Briffa og Mann styrede IPCC, der aldrig greb ind. Disse 2 herrer er bagmændene bag den vanvittige politiske og korporative klimaideologi, som rigtige klimatologer ikke kan se grundlag for. Det hele er en kæmpeløgn - bygget på antividenskab. Men det stopper ikke IPCC eller den Nye Verdensordens politikere. For de lever alligevel udelukkende på løgne. Ej heller Mann! Han har nu lige gjort sig til grin blandt orkaneksperter med en amatøragtig orkan-hockeystav!    

New-zealand-sne

Vi har hørt om kulderekorder denne sommer i USA - endog i Al Gore's Tennessee - den 34. koldeste sommer, der er registreret, samt om usædvanlige forårssnefald med meter-høje driver i New Zealand (New Zealand (TVNZ 25 Sept. 2009). 
Men nu viser en foreløbig analyse foretaget af National Climatic Data Center (NCDC), hvis T. Karl er en ledende forfatter for det bedrageriske  IPCC, global opvarmning! Matt Ferguson skriver på  abc13 d. 24. sept 2009: "Den samlede gennemsnitlige globale land- og hav-overfladetemperatur for juni-august sæsonen var iflg. NCDC 61,2 grader F, hvilket er den tredje varmeste periode, der er registreret og 1,06 grader F over det 20. århundredes gennemsnit på 60,1 grader F. Den globale jordoverfladetemperatur på 58,2 grader F var 1,33 grader F over det 20. århundredes gennemsnit på 56,9 grader F, og rangerede som den fjerde varmeste august, der er registreret. Der er ingen tvivl om, at mennesker påvirker planeten Jordens vejr."
Kommentar: Dette er en typisk og helt ubegrundet klima-alarmistpåstand. Som denne video viser, er der ikke sammenhæng mellem CO2 og den globale temperatur. I istiden for 450 mio år siden var CO2 i atmosfæren 10 gange højere end nu.

Okay, her er hvad junkscience har at sige om NCDC: Der har været nogen diskussion om, hvorvidt vi skal plotte både GISTEMP og NCDC i betragtning af den meget incestuøse karakter af disse oplysninger. En række brugere har anmodet om, vi udelader NCDC og RSS da de i det væsentlige kun laver rod i kurven uden at tilføje nogen nyttig information. Vi har aftalt at gøre det!
GISTemp og James Hansen er taget på fersk gerning to gange i snyd med den globale temperatur, sidste gang fremførte og gentog de snesevis af tal fra den foregående måned,  baserede dem ikke på oktober-UAH-tempmålinger, og kaldte så den denne måned med mange kulderekorder over hele verden for den varmeste nogensinde! Denne blog har ofte påvist IPCCs usandfærdighed CO2-svindelen.

University of Alabama in Huntsville, er et af de 4 institutter, der måler global temperatur (satellit). Her den globale temperatur 1979-2009. Maximumet i 1998 skyldes el nino fænomenet - ikke global opvarmning.

Så hvad er denne globale opvarmningssludder baseret på? 
The Register, 29 Sept. 2009: En videnskabelig skandale ligger som en skygge over en række nylige ekspert-gennemgåede klimaartikler. Mindst otte artikler, der påstår at rekonstruere de historiske temperaturæraer, der er registreret, kan behøve at blive revideret revideret, med betydelige konsekvenser for moderne klimaundersøgelser, grundlaget for IPCC's vurderinger. En række af disse involverer højtstående klimatologer på det britiske klimaforskningscenter CRU på University of East Anglia. I alle tilfælde harekspert-gennemgangen undladt at tage sig af fejlen.

Det er brugen af træringe som temperaturstedfortræder eller dendrokronologi, der tale om. Ved hjælp af statistiske teknikker tager forskere ringdata for at skabe en "genopbygning" af historiske temperaturanomalier. Men træerne er en meget kontroversiel indikatorer for temperaturen, da ringene hovedsageligt optager CO2 men også optager fugtighed, nedbør, næringsstoffer og andre lokale faktorer. At udtage et temperatursignal af al denne støj er problematisk, og en dendrokronologi kan afvige væsentligt fra instrumenterede data. I dendrojargon, kaldes denne forskel "divergens". Processen med at skabe grunddata indebærer også en selektiv brug af prøver - et valg, der er åben for en videnskabsmands subjektive hældning.

Men intet af dette har stoppet paleoklimatologer fra at foretage dristige påstande ved hjælp af træringsdata.

Især har siden 2000 et stort antal ekspert-gennemgåede klimaartikler medtaget data fra træer på Jamalhalvøen i Sibirien. Dette datasæt vandt yndest og træder i stedet for et nyere og større datasæt fra nærliggende områder. De ældre Yamal træer angiver udtalt og dramatiske stigning i temperaturerneIdet klimavidenskabsfolk tilbageholdt  grunddata kunne andre videnskabsfolk ikke reproducere resultaterne. De mest prestigefyldte ekspert-gennemgåede tidsskrifter, herunder Nature og Science, var tilbageholdende med at kræve data fra bidragsyderne.

Keith.BriffaEfter krav fra redaktørerne af Royal Society's Philosophical Transactions B er data sivet ud i det fri - og Yamals mysterium er afsløret. Fra dette ved vi, at Jamal datasættet kun bruger 12 træer ud af et større sæt til at producere sin dramatiske seneste tendens. Alligevel var mange flere borekerner udtaget, og et større datasæt (på 34) fra nabolaget viser ingen dramatisk nylig opvarmning, og varmere temperaturer i middelalderen. I alt er der 252 kerner i CRUs Jamal datasæt, hvoraf ti var i live 1990. Alle 12 udvalgte borekerner viser stærk vækst siden midten af det 19. århundrede. Implikationen er klar: dusinet var udvalgt.

Keith Briffa: Det lønner sig at lyve for Den Nye Verdensorden

Kontroverser har raset siden 1995, hvor en eksplosiv artikel af Keith Briffa på Climate Research Unit ved University of East Anglia hævdede, at den middelalderlige varmeperiode faktisk var rigtig kold, og senere opvarmning er usædvanlig varm. Både arkæologi og de historiske beretninger erklærede Briffa  var vås. Briffa stolede blot på tre kerner fra Sibirien til at bevise det. Tre år senere offentliggjorde Nature et dokument af (Michael) Mann, Bradley og Hughes baseret på temperaturrekonstruktioner, som viste noget lignende: varmere nu, køligere dengang. Med Briffa og Mann som kapitelredaktører for FN's Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC), blev dette særprægede mønster et "Logo for global opvarmning" (Hockeystaven). Mann brugte også dendrokronologi til køling af temperaturerne og afviste forsøg på at offentliggøre sine måledata. Oprindeligt sagde han, at han havde glemt, hvor han havde lagt det, afslog derefter at afsløre det. (Nogle af Manns data blev til sidst opdaget ved et uheld, på hans ftp-server i en mappe med titlen »BACKTO_1400-censureret".)

Trædata blev af sekundær betydning for Manns statistiske teknik, der ville medføre et dramatisk moderne opsving i temperaturerne - som blev kaldt  "Hockeystaven". Ligeledes har alle de artikler, der anvender Jamaldata, samme pointe. Alt tyder på en dramatisk opvarmning på det sidste. Efter at have scoret et globalt hit med en kombination af mangelfuld statistik og tvivlsom dendroclimatologi, virkede formlen igen.
"Opvarmningen i den sidste del af 20. århundrede er uden fortilfælde i mindst de seneste to årtusinder for den nordlige halvkugle," skrev de to forfattere til "Jordens Overfladetemperatur Gennem de Seneste to Årtusinder" offentliggjort i Geophysical Research Letters i 2003 - Mann, og Phil Jones CRU.

Briffa3Briffa1998_fig2excerptFigur 6 og 2 viser træring-prøver fra Yamal i Vest Sibirien. Fra Briffa et al 1998. Regional trævækst og temperaturer over de sidste 120 år. Højre: Trævækst jævnet over 10 år (tynde linier), maksimal-sommertræ-tæthed eller ring bredde, afbildes mod gennemsnitlige sommertemperaturer (tykke linjer), april-september for tæthed og juni-august for ringbredde.
Den venstre halvdel viser tæthed (MXD), højre halvdel ringbredde (RW). Tallet af særlig interesse for os er WSIB ringbredde (tredje række, højre halvdel). Den tykke linje i venstre panel viser temperatur, den tynde linje ringbredde (begge udjævnede), der viser, at ringbredder i denne region, som andre steder i verden, ikke havde holdt trit med temperaturen. Højre panel viser forskellen ("divergens problemet"). "Divergensproblemet" påvirker både ringbredde og -tæthed.

Som ledende forfatter, var Briffa en centralt bidrager i udformningen af IPCCs vurdering. En lille gruppe var i stand til at omskrive historien.
Når IPCC blev gjort opnærksom på ekspert-gennemgået forskning, som gendrev ideen, nægtede IPCC at tage hensyn dertil. Dette fører til det mere generelle, og mere alvorligt problem: Hvad sker der, når ekspert-gennemgang - som den gjorde her – svigter? Skandalen er kun kommet frem på grund den stædige vedholdenhed hos en kanadisk matematiker, der har forsøgt at reproducere resultaterne. Steve McIntyre har skrevet snesevis af breve, der anmoder om data og metode, og over 7.000 blog-indlæg. Men Jamal har været undvigende i næsten et årti.

Briffa har mailet et svar, hvori han fortæller, at han har sine oplysninger fra 2 russere, at han endnu ikke har haft tid til at studere McIntyre's materiale, og at han endnu ikke har offentliggjort materiale, der kan underbygge hans påstand - og at hans hold arbejder på at bestyrke den! 
McIntyres svar 7 Oct. 2009:Hvis ringbredderne er aftaget i den sidste halvdel af det 20. århundrede (Briffas grafer) på trods af stigende temperaturer, hvordan kan vi da bruge oplysninger fra tidligere perioder til at rekonstruere fortidens temperaturer? Kurt Cuffey var meget forundret over denne gåde på NAS panelhøringer.

Jeg fik en email i morges, hvor Hantemirov fortalte en korrespondent, at de brugte 120 kerner i en kommende undersøgelse, og kun bruger lange borekerner til korridorstandardisering, fordi det er, hvad man har brug for til denne metode. Dette bekræfter min tidligere pointe, at kravene med korridor-metoden var anderledes end  med RCS metoden, og at en meget større population af kerner var til rådighed, selv om den af en eller anden grund ikke anvendes i Briffa et al 2008.2

Kommentar
Briffa fik udleveret et materiale - blot med 2 russeres ord for, at det nu også var fra Jamal!!! Mine ophthalologiske artikler ville aldrig være blevet antaget på den måde! Hvorfor i alverden har Briffa ikke ventet med at offentliggøre, indtil han havde bekræftet sine tal og korrigeret sin åbenlyst forkerte brug af tendentiøs, selektiv dendrokronologi - og derved sat hele verden på den anden ende med sine selvmodsigende og ubegrundede "resultater"? Og hvorfor har IPCC accepteret en så slet videnskab – hvor Briffa påstår en positiv sammenhæng, som hans egne kurver viser er ikke-eksisterende, mellem global opvarming og tykkere træringe? Fordi der var penge og politisk ønske Michael-mannom at gå videre med en stor løgn, som er selve begrundelsen for eksistensen af IPCC? Det ville kunne forklare deres uvilje til at udlevere deres grunddata - indtil det krævedes af Royal Society (se nedenfor). Og hvorfor  har Briffa bare leveret  2 russeres resultater til IPCC - i stedet for at lade dem præsentere deres egne resultater, så han ikke ville kunne gøre russerne til sine syndebukke for dette bedrageri med meget vidtrækkende konsekvenser for os alle? Nå, ja. Briffa blev jo professor på løgnen – lige som andre har gjort politisk karriere på den.

Michael Mann - det lønner sig at lyve for den Nye Verdensorden

The Telegraph 29 Sept. 2009: De af jer der har set En ubekvem sandhed kan huske den centrale scene, hvor store grønne Al udsender sin frygtindgydende kurve for at vise, hvor langt ude i hampen vi alle er pga. menneskeskabt global opvarmning. Denne kurve - den såkaldte Hockeystavskurve - foregiver at vise den stigende globale temperatur gennem tiderne. I den del, der repræsenterer slutningen af det tyvende århundrede, skyder den næsten lodret i vejret. 
Kurven - udarbejdet i 1998 af en amerikansk klimatolog ved navn Dr. Michael Mann - er baseret på en kæmpeløgn, som Skeptikere har sagt i temmelig lang tid.

Ifølge Manns kurve var den varmeste periode i moderne historie ikke den generelt balsamiske æra mellem 900 og 1300, men i slutningen af det 20. århundrede. Dette førte mange skeptikere, blandt dem en canadisk matematiker ved navn Steve McIntyre, til at lugte råddenskab. Han forsøgte at eftergøre Manns træringsarbejde, men blev blokeret på grund af manglende data: dvs. det globale samfund af klima-frygt-fremmende videnskabsfolk klappede alle i og nægtede at give ham alle de oplysninger, der kunne modsige deres sag.
Hadley Centre i Exeter og Climate Research Unit (CRU) ved University of East Anglia er blandt de primære drivkræfter bag det globale klimaændringssortsyn. Deres data har dannet grundlag for IPCC's "vi er alle  dømte" rapporter. Deres forskere - heriblandt professor Phil Jones og træringsekspert, professor Keith Briffa Hockeystick-dismantled- har været dygtige tilhængere af Manns Hockeystavsteori og computermodeller, der viser ubønhørligt stigende temperaturer. Når McIntyre nærmede sig Met Office og CRU for at få mere information, nægtede de og hævdede uantageligt, at det ville skade Storbritanniens "internationale forbindelser" med alle de lande, der forsynede det. Senere gik de et skridt videre og hævdede, at dataene var blevet forlagt.

Den berygtede  Hockeystav bruges til at bevise "global opvarmning". Den røde linje er Michael Manns, Biffras, Al Gores, IPCCs osv. skræmmekampagne - den sorte streg, korrektionen, udgør den videnskabelige virkelighed.

"Årene går. McIntyre er stadig blokeret i sine forsøg at få adgang til de oprindelige kilde data, så han kan kopiere Manns konklusion fra 1998. I 2008 brugte Mann og professor Keith Briffa fra Hadley British Climate Research Unit, én af trærings-dataserierne (Jamal i Rusland) i et dokument, der blev offentliggjort i Philosophical Transactions af Royal Society i 2008,hvor man har en streng dataarkiveringspolitik. Takket være denne politik, kæmpede Steve McIntyre og vandt adgang til disse data i sidste uge." 

Da endelig McIntyre afbildede et meget større og mere repræsentativt udvalg af prøver, end der anvendtes af Briffa - men ud fra præcis det samme område - var de resultater, han fik forbløffende forskellige (se ovenfor).

Nu har Michael Mann gjort det igen: Han har bebudet en orkan-hockeystav - og bliver latterliggjort af orkaneksperter: "Artiklen kommer til meget fejlagtige konklusioner på grund af forkert anvendelse af data og ulogisk teknik," sagde Chris Landsea, videnskabs- og operationel embedsmand ved National Hurricane Center.

Kommentar
Skandale, løgn, fejl, det betyder intet for IPCC og dets Nye Verdensordens herrer og mestre. De bygger nemlig kun på løgn. De kører med damptromle hen over alle videnskabelige indvendinger på vejen til deres world governance møde i København i dec. i år.
Den største og mest groteske løgn i menneskehedens historie er klimasvindelen. Men den viser i en nøddeskal den Nye Verdensordens intentioner.

For det første er her en meget afslørende video: Bilderbergeren og illuministen (explanatory statement) og mesteren i global governance, EU-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, taler til den illuministiske, verdensregerings mester, Council on Foreign Rrelations: "Jeg er meget, meget bekymret over København ( klimakonference i december). Hvis det mislykkes vil det være det længste selvmord i historien! Kapitalmarkedet spiller en meget vigtig rolle i sikring af ren energi. Klimapolitik er bl.a. udenrigspolitik! " Mærkeligt, Barroso synes så nervøs som en elev til eksamen hos sine mestre.
Som vist på denne blog igen og igen, er der ikke nogen klimakrise - bare en umoralsk grådig Ny Verdensordens korporative og politiske strategi, der ønsker at plyndre og slavebinde os. 

ECX-demonstration EU-kommissionstilknyttede Blogactiv: Menneskeheden har brug for en universel CO2–skat. Den bør indføres til lave priser til at begynde med, ikke mere end € 10 per ton C02, svarende til omkring fem cent pr liter benzin, men stige automatisk hvert andet år for at nå mindst € 40 i 2030 og senere € 60 - 100. Faktisk planlægger EU en CO2–skat på os - ved siden af ETS / ECX - profit-maskinen - til Rothschild, Rockefeller og Al Gore. Ale som bilderbergerne besluttede i 2005 – oplevet af Daniel Estulin

Demonstranter foran den Europæiske Klimabørs (hjemmeside) i London den 27 august 2009. Dette ECX har 2 søskende: Chicago Climate Exchange og Chicago Climate Futures Exchange. De venter utålmodigt på US-klimaplanen og dens gigantiske omsætning på amerikanernes bekostning!
 

Ingen så konsekvenserne af klimaløgnen mere klart end den tjekkiske præsident, Václav Klaus, 
den eneste anstændige statsmand i dag: "Ideologien vil være anderledes. Dens essens vil dog være den samme - den attraktive, rørende, ved første øjekast ædle idé, der går ud over  den enkelte på det fælles godes vegne, og den enorme selvtillid hos dens fortalere mht. deres ret til at ofre mennesket  og dets frihed for at gøre denne idé til virkelighed. "
Hvad jeg havde i tankerne var, naturligvis, økologi og dens nuværende kraftigste udgave, klimasortsynet …. "Hvad er truet: klima eller frihed?" Mit svar er klart og resolut: "Det er vores frihed." Jeg kan også tilføje "og vores velstand ."…. Klimaalarmisterne tror på deres egen almagt, … at give fyldestgørende vejledning til hundreder af millioner af enkeltpersoner og institutioner. Det handler ikke om klimatologi. Det handler om frihed."