EU Referendum bringer 07.11.2007 en interessant  oversigt: Den handler om NGOer - såkaldte Non Governmental Organisations.

  Dansk - Danish - Dänisch
  Deutsch - German - Tysk
  English - Englisch -  Engelsk

Som det ser ud burde disse snarere kaldes PGOer, dvs. Para (ved siden af) Governmental Organisations. Jeg bragte d. 17.10.2007 på balder.org et referat af en tale,  EU’s øverste ansvarlige for kommunikation , Margot Wallström, holdt d. 03.10.2007
Heri refererede jeg bl.a.: ”NGOer, dvs. udemokratiske selvbestaltede og trosivrige organisationer i den globalistiske stald, skal sætte dagsordenen i debatten efter EU-ordrer – så at EU opnår 'meningsfulde afstemningsresultater. Informeret debat og dialog sætter folk i stand til at forstå de politiske afgørelser. Forståelse får folk til at stemme meningsfuldt. Demokratiet bliver levende! 

Naturligvis kan 'civilsamfundet' gøre meget for at få dette til at ske. NGOer (dvs. udemokratiske, selvbestaltede organisationer i globalisternes stald) er allerede på plads for at organisere afstemninger, udsende ansøgninger og sætte borgerne i stand til at få deres stemmer hørt. Nogle NGOer har allerede skabt udmærkede tværnationale debatmødesteder på internettet. Vi vil gerne se flere af disse. De NGOer, som svarede på vor hvidbog var meget ivrige efter at blive delagtige i at skabe europæisk politik. De er indbudte til at slutte sig sig til os i en større anstrengelse for at 'kommunikere med Europa i partnerskab'. Jeg [Anders Bruun Laursen] har forsøgt at efterlade en kommentar og spørgsmål på et sådant NGO-forum om EU's 'Plan D' - og  slet ingen reaktion”.

På det sidste er der kommet mere frem om, hvad dette civilsamfund er for noget. Det franske Reporters sans Frontiéres (Paris)- RSF  er en sådan NGO/PGO. Den har målt ytringsfriheden i 169 lande. De 14 bedst placerede var  fra EU. USA  Figurerede på 48. Pladsen. PGOen RSF fører sig frem som uafhængig forkæmper for ytringsfriheden og anfører, at verden uden for EU er ramt af censur og vold. Hvorved de antyder, at Europa ikke er det!! Hvilket alt sammen må glæde EU. Det viser sig nu, at RSF i 2006 fik 15% af sit budget dækket af Frankrigs regering. Det oplyses ikke i PGOens engelske regnskabsversion!! I 2001 fik RSF mere end 50% af sit budget dækket af EU - og desuden en bevilling på 300.000 euro!!! EU-kommissionen erklærede, at RSF længe har været dens partner til at sikre pressefriheden - og fremstille EU’s tiltag på egnet måde!

The Internatinal Federation for Human Rights (FIDH)  fremmede i mange år  EU’s yndlingsprojekt, the International Criminal Court  (den Internationale  (Kriminalret, ICC). I 2003 modtog denne NGO/PGO og  menneskeretsforkæmper til gengæld 1.1 million euro fra EU. Endv. Skulle FIDH etablere flere NGOer i EU-landene til kamp mod dødsstraffen. I 2006 fik FIDH af EU ca. 1 million euro til at propagandere imod tortur i kampen mod terror. EU fik FIDH til at indgive klage mod Ronald Rumsfeld under dennes besøg i Paris efteråret 2007.

Friends of Earth Europe  fik i juli 2007, 635.000 euro fra EU til at bekrige global opvarmning - EU’s store politiske projekt uden videnskabelig holdbarhed. Og endnu flere skattepenge fra Tyskland , Østrig og Holland, i alt mere end 50% af budgettet, fordi EU ser en sådan NGO/PGO som repræsentant for”civilsamfundet”. Og så kan påstå at have lyttet til "folket"!! Derimod var der ingen penge til skeptikerne af teorien om, at klimaændringerne er menneskeskabte. Og sådanne fik sågar tilsagt støtte trukket tilbage, hvis de var kætterske.

NGO/PGOer er EU’s redskaber til at gennemføre sin politik, så det på skrømt ser demokratisk ud. Metoden er velafprøvet i andre diktaturer, f.eks. Nazi-Tyskland.