Man Truede, Bestak, Løj, Hemmeligholdt Og Brød Forfatningerne For Irsk Ja Til At Positionere EUs Krigshøvding

Posted By Anders On October 7, 2009 @ 00:10 In Dansk, Euromed | No Comments

Resumé: Umiddelbart efter det irske "ja" til Lissabon-traktaten bringer EU's ledere Rothschilds foretrukne medarbejder, Tony Blair, i position til det første permanente EU-præsidentskab. Men dette har fremkaldt stærke protester fra de britiske konservative, der i så fald truer med at afholde en folkeafstemning om at tage britiske beføjelser tilbage fra Bruxelles. Men da de også er Rothschild-afhængige, er dette formentlig uden betydning.
EU har konspireret med den irske regering for et "ja" - og aldrig respekteret "nejet" fra 2008. Begge disse parter har overtrådt irsk og EU-lovgivning ved at gribe ind i den irske folkeafstemning: Barroso bestak irske arbejdere til at stemme ja. Begge sider truede irerne med forfærdelig fattigdom, hvis det allerede fattige Irland skulle vove at sige nej igen.
EU-Kommissionen har betalt med vores penge for en 16-siders partisk guide til traktaten, der skulle indsættes i de nationale irske aviser. EU finansierede ja-sidens reklamer. Der blev ulovligt givet  misinformation - især af den irske Folkeafstemnings-Kommissions formand, der ifølge loven er forpligtet til at være neutral. Han løj om konsekvenserne af traktaten og fortalte ikke det irske folk om pligterne under det nye Lissabon-EU-borgerskab. Regeringen har ulovligt brugt skatteydernes penge til at postomdele pro-Lissabon propaganda. Folkeafstemnings-Kommissionen fortalte intet om de nødvendige ændringer af den irske forfatning og dens kommende "forpligtelse over for Den Europæiske (Lissabon-)Union."
Det er EU i en nøddeskal: Trusler, bestikkelse, løgn, fortielse, forfatningsbrud
[1] .

[2] Mit åbne brev til Tjekkiets præsident, Václav Klaus
[1]

The Observer 4 Oct. 2009
: "Tony Blair vil blive kastet hovedkuls ind i jobbet som første permanente EU-præsident."
De er alle klar til at hjælpe [3] Rothschild's mand og [4] Lady Lynn Forrester de Rothschild's foretrukne til topposten i EU, nu hvor irerne kapitulerede for deres og EU's politikeres løgne om mere fattigdom, hvis de iTony-Blair-pres.gen skulle vove at afvise Lissabon-traktaten. Og Blairs kvalifikationer passer fantastisk til det job: Han iværksatte [5] mission Antikrist og blev [6] papayadøbt til New Age-religion. For en sikkerheds skyld konverterede han til katolicismen, for at blive en førende ekspert på sit egentlige felt: At smelte alle religioner sammen i [7] Interfaith smeltedigelen på vegne af hans [8] illuministiske mestre: pengemagerne, deres [9] illuministiske EU  (explanatory statement) og deres [10] satanistiske FN. Men de kan tage alvorligt fejl!

Farvel demokrati - så du vil tilbage, Hr. Præsident, gamle krigsmager og krigshøvding, Tony Blair - skønt mange gerne så dig for en krigsforbryderdomstol. Du har [11] ført flere angrebskrige end nogen anden britisk premierminister! Faktisk var du så krigsgal, at [12] Præs Clinton måtte stoppe din krigsmagerretorik om Kosovo.

[13] The Times 3 Oct. 2009: William Hague advarer EU's ledere i dag om at forvente en modreaktion, hvis de gør Tony Blair til den første faste præsident for EU. Skyggeudenrigsministeren fortalte The Times: "Der kunne ikke være en værre måde at sælge EU til briterne." Han dinglede med udsigten til en folkeafstemning i Storbritannien om at tilbagetage  beføjelser fra Bruxelles, selv om et "ja” ved afstemningen i Den Irske Republik fører til en hurtig ratificering af Lissabon-traktaten. Han oplyste også, at de konservative ville bruge en Blairs formandskab til at mobilisere modstand i sådan en afstemning om Storbritanniens forhold til Europa.

EU Kommissionens præsident, José Manuel Barroso, bestikker irerne med vore penge 
[14] Breaking News.ie 19 Sept. 2009: Hr. Barroso tilbød 15 mio euro til Limerick-arbejderne, som var blevet sagt op på Dell, til at finde nye job … hvis …
[15] Smart lbarrosso
Ulovlig adfærd fra EU-Kommissionens side 
[16] The Daily Telegraph 29. Sept. 2009: The Daily Telegraph har erfaret, at de juridiske tjenester i både Kommissionen og EU-Rådet, som repræsenterer regeringer, udtrykte forbehold over offentliggørelsen af "borgernes resumé" af Lissabon-traktaten. En EU-embedsmand sagde: "Advokaterne spurgte, om det var rigtigt af Kommissionen at udarbejde et sammendrag af Lissabon, før den blev ratificeret, og når der ikke var en for forfatningen.

José Manuel Barroso. Ville du købe en brugt bil af ham?

"Nogle landes tilbageholdenhed, især Frankrigs og Hollands, hvor forfatningen blev forkastet, skulle  også overvindes på grund af lighederne mellem de to tekster." Europa-Kommissionen er blevet beskyldt for "ulovlig" indblanding i Irlands folkeafstemning efter at have betalt for en 16 siders guide til Lissabon-traktaten, der indsættes i de nationale aviser. Forkæmpere for et "Nej" har truet med en retssag, efter at 1,1 million eksemplarer af Den Europæiske Unions hæfte blev distribueret med en udgift for skatteyderne på 139.000 £.
Vejledningen indeholder en oversigt over EU's resultater, før den skitserer, hvordan Lissabon-traktaten vil bidrage til at forbedre livet i Irland yderligere. Det lyder: "I dag har medlemmer af EU et væld af fordele: et frit marked med en valuta, der gør handel lettere og mere effektiv, skabelsen af millioner af arbejdspladser, forbedring af arbejdstagernes rettigheder, fri bevægelighed for personer og et renere miljø . Det er store mål. Lissabontraktaten er designet til at give EU værktøjerne til at nå dem."

[17] anthony coughlan[18] National Platform/Wise up Journal 24 Sept. 2009: Anthony Coughlan's brev til Frank Clarke, formand for Folkeafstemningskommissionen.
“Kære Hr. dommer Clarke

Må jeg benytte lejligheden til at sige, at den nuværende Lissabon-folkeafstemning, som jeg formoder du sikkert har bemærket, har været præget af uhyrlige ulovligheder hos adskillige centrale parter, som følger:

1. Indgriben fra Europa-Kommissionen, hvilket er ulovligt i henhold til europæisk lovgivning, idet Kommissionen ikke har nogen funktion i forhold til ratifikation af nye traktater, noget, der udelukkende er et anliggende for medlemsstaterne i henhold til deres egne forfatningsmæssige procedurer;

2. Den delvise finansiering af de fleste af Irlands ja-side politiske partier mht. plakater og annoncering fra deres søsterpartier i Europa-Parlamentet, selvom det er ulovligt i henhold til irsk ret til at modtage donationer fra kilder uden for landet i en folkeafstemning, og hvis, så formodes, i henhold til EU-retten, penge fra Europa-Parlamentet på tværs af nationale politiske partier at være begrænset til informations-type materiale for at undgå direkte partipolitisk fortalervirksomhed. Jeg har læst, at det grønne parti har afvist en sådan støtte fra sit søsterparti i Europa-Parlamentet med den begrundelse, at dette er ulovligt ifølge EU-lovgivningen.

3. Regeringens ulovlige brug af offentlige midler til at rundsende et postkort med oplysninger om de såkaldte "garantier" fra Det Europæiske Råd til vælgerne, efterfulgt af en brochure nogen tid senere med et tendentiøst sammendrag af bestemmelserne i Lissabon-traktaten - begge skridt i strid med Højesterets dom i 1995 mod McKenna, at det er forfatningsstridigt af regeringen at bruge offentlige midler til at forsøge at skaffe et bestemt resultat ved en folkeafstemning;

4. Din egen Folkeafstemningskommissions undladen af at udføre sin lovbestemte rolle under 1998 og 2001 Folkeafstemnings-lovene mht. at forberede en udtalelse eller udtalelser til borgerne" med en generel beskrivelse af genstanden for forslaget (nemlig forslaget om at ændre (den irske) forfatningen) og teksten herom i det relevante lovforslag, " nemlig forslag om den 28. ændring af forfatningen.

Må jeg komme med nogle punkter til dig og dine Folkeafstemningskommissions-kolleger om dette.

[19] Lissabon-europa i klemme Din guide om Lissabon Traktaten, som du har rundsendt til vælgerne - gør intet forsøg på at informere dem om den foreslåede forfatningsændring, på trods af at det er din og dine Folkeafstemningskommissions-kollegers primære lovfastsatte pligt. Pjecen og andet materiale, som du har stillet til rådighed, fortæller ikke vælgerne, at den nye første sætning i den foreslåede ændring, vi skal stemme om, er at staten "bekræfter sin forpligtelse over for Den Europæiske Union", som ville træde i kraft med Lissabon traktaten - en sætning, som i øvrigt ikke var med i forfatningsændringsforslaget ved sidste års folkeafstemning - og du giver ikke vælgerne nogen idé om, at dette er tilfældet, eller hvad en sådan forpligtelse ville medføre.

Du informerer ikke vælgerne om, at anden og tredje sætning i den foreslåede ændring gør det klart, at ratificeringen af Lissabon-traktaten vil afskaffe Det Europæiske Fællesskab, som Irland blev medlem i 1973 og vil skabe en ny EU i stedet på grundlag af Lissabon-traktaten, som ville være forfatningsmæssigt meget forskellig fra den Europæiske Union, som vi i øjeblikket er medlemmer af, eller hvad denne forskel kunne være.

Intetsteds i Folkeafstemningskommissionens informationsmateriale, som du har sendt til de vælgere, henleder du opmærksomheden på den omstændighed, at Lissabon-traktaten ville give irske borgere et "ekstra" statsborgerskab i den Lissabon-styrede Europæiske Union, med tilhørende borgerrettigheder og -pligter i forhold til den union, eller på, hvad konsekvenserne af en sådan ændring kan være.

Man skulle tro, at der ikke kunne være ret meget, som er forfatningsmæssigt vigtigere for borgerne end at blive udstyret med et ekstra statsborgerskab. Men du og dine Kommissionskolleger siger absolut intet om det i "oplysningsmaterialet”, som du har rundsendt - i strid med bestemmelser i loven, der giver dig din myndighed. I siger ikke noget om, hvordan rettigheder og pligter, som vi ville have som reelle borgere i den forfatningsmæssigt nye Europæiske Union, som Lissabon-traktaten ville etablere, ville vedrøre vores rettigheder og pligter som irske borgere i tilfælde af eventuelle konflikter, der opstår mellem de to, eller hvordan det "ekstra" borgerskab, som Lissabon vil udstyre os med, er forskelligt fra vores væsentligt teoretiske og symbolske EU "borgerskab" i dag.

[20] Lisbon-try-againDet er klart, at sådan en pligtforsømmelse fra din side og fra dine kolleger i Kommissionen udgør forfatningsmæssig kriminalitet på højt niveau, samt at det er en grov misbrug af de 4 millioner euro af offentlige midler, som du har fået overdraget. Det bliver interessant at se, hvordan fremtidens historikere vurderer dine handlinger.

[21] Med hensyn til dig selv personligt, i stedet for at gøre jobbet som Folkeafstemningslovene pålægger dig, har du tiltaget dig selv opgaven at besvare spørgsmål om Lissabontraktaten i radioen og i pressen, hvor du giver dine personlige meninger og vurderinger, hvorimod alle udtalelser fra Kommissionen bør være kollektivt aftalt af medlemmerne, som folkeafstemningsloven tydeligt forestiller sig. På ingen måde tillader folkeafstemningslovene dig at gøre køre "sololøb" i radio og i pressen, som du har gjort. Din forgænger, pensioneret Overdommer TA Finlay, som var en eksemplarisk formand for folkeafstemningsKommissionen mellem 1998 og 2002, ville aldrig have tilladt det.

Nogle af de mundtlige forklaringer, du har lavet, er i øvrigt enten er forkerte eller vildledende. Af flere eksempler, jeg kunne give, citerer jeg to. For et par uger siden accepterede du som svar på et spørgsmål på Morning Ireland, at medlemsstaternes regeringers ret til at "foreslå" og afgøre deres nationale kommissær ville blive ændret af Lissabon-traktaten til en ret til blot at komme med  "forslag", mens den indgående kommissionsformand beslutter - og nøglepersoners udnævnelsener er de store staters gave. Du har dog tilføjet, at du ikke mener, at denne ændring har den store betydning. Du må være klar over fra tidligere privat korrespondance, som jeg havde med Folkeafstemningskommissionen på vegne af mine kolleger i vores EU-forsknings-og Informationscenter, at mange mennesker på nej-siden mener, at dette er en Lissabon-traktat-ændring af stor betydning. På den ene eller anden måde er dens konsekvenser helt klart et spørgsmål om politisk skøn, hvilket det ikke er dit job som Folkeafstemningskommissionens formand at fremkomme med.

I fredags hørte jeg dig oplyse på Morning Ireland, at forskellen mellem det "ekstra" borgerskab, som vi ville få i den Lissabon-styrede Europæiske Union og det fiktive eller symbolske "supplerende" EU-borgerskab, vi siges at have i dag, "heller ikke var stor” eller noget i den retning. Men selv det mest overfladiske kendskab til de forfatningsmæssige ændringer, som Lissabon-traktaten og den (irske) forfatningsændring for at ratificere den ville medføre, viser, at dette bare ikke er sandt. Lissabon er alligevel den gamle traktat om en forfatning for Europa, som franskmændene og hollænderne forkastede i 2005, selv om den gennemfører denne forfatning for Europa indirekte snarere end direkte."

  [22] Union_for_the_Mediterranean.correctKommentar
Coughlan's bemærkninger illustrerer, hvordan EU når sine mål: Hemmeligholdelse, løgne, forfatningsbrud – og bestikkelse.

Man kan undres.  [23] Vatikanet  har udtrykt sin utilfredshed med, at EU, ikke ville gøre et notat om Europas kristne arv i  i Lissabon-traktaten - såvel som sin utilfredshed med EU's opfattelse, at abort blot er et medicinsk problem som enhver anden behandling! Alligevel har Vatikanet ikke gjort brug af sin store indflydelse på de katolske irere mod Lissabon Traktaten - kun indirekte og vagt. Men da [24] paverne har tilsluttet sig den Nye Verdensorden, og [7] her, kan der vel ikke være nogen grund til at undres alligevel.

Lissabon Traktaten fremmer den [25] Euromediterrane politiske [26] Middelhavsunionen

Nu efter at irerne er blevet skræmt til at stemme for den katastrofale, selv-ændrende Lissabon-traktat og dermed de facto har bidraget til at afskaffe demokratiet i Europa, har vi kun ét håb: At Vaclav Klaus og hans 17 senatorer vil være i stand til at forhale underskrift af traktaten til efter det britiske valg. De konservative [21] Tony-blair-kongekan helt sikkert vinde, hvis de lover briterne en folkeafstemning, selv om irerne stemte ja - ifølge denne [27] Independent-artikel: 97% af de konservative vil ikke acceptere indholdet af Lissabon-traktaten, 84% ønsker en folkeafstemning - og mange ønsker at forlade EU. Men man kan ikke stole på de konservative, heller. De er tæt knyttet til  [28] Rothschild.

Så Lissabon-traktaten er endnu ikke forfatning for EU, og  opfylder endnu ikke [9] EU illuministernes (explanatory statement) ønsker: At lade hele den overbefolkede og mislykkede muslimske verden komme til Europa gennem [29] Tyrkiet og den [25] euromediterrane Middelhavsunionen, fx . - ja EU i gang med at [30] hverve 56 mio. afrikanere + deres familier til EU før 2050, [31] udvide EU til verdens ende, [32] bekæmpe enhver, der ikke vil underkaste sig deres globale styring/[33] world governance (se videoer i højre margen af denne blog), deres [34] diktatur med dødsstraf eller logre med halen i [35] konsensus for deres herrer: pengemagerne.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=10956

URLs in this post:
[1] .
: http://www.guardian.co.uk/world/2009/oct/04/tony-blair-eu-presidency-race
[2] Mit åbne brev til Tjekkiets præsident, Václav Klaus: http://euro-med.dk/?p=10939
[3] Rothschild's mand: http://euro-med.dk/?p=307
[4] Lady Lynn Forrester de Rothschild's foretrukne: http://euro-med.dk/?p=1008
[5] mission Antikrist : http://euro-med.dk/?p=1009
[6] papayadøbt til New Age-religion: http://euro-med.dk/?p=8672
[7] Interfaith: http://euro-med.dk/?p=895
[8] illuministiske: http://euro-med.dk/?p=511
[9] illuministiske EU : http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf
[10] satanistiske FN: http://euro-med.dk/?p=7425
[11] ført flere angrebskrige end nogen anden britisk premierminister: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1551087/Defiant-warmonger-to-the-last.html
[12] Præs Clinton måtte stoppe din krigsmagerretorik : http://www.independent.co.uk/news/war-in-the-balkans-clinton-rebuked-blair-for-warmonger-talk-109484
2.html

[13] The Times 3 Oct. 2009:: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article6859554.ece
[14] Breaking News.ie 19 Sept. 2009: http://breakingnews.ie/ireland/15m-aid-package-proposed-for-former-dell-workers-426999.html
[15] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedersmart-20lbarrosso.jpg
[16] The Daily Telegraph 29. Sept. 2009: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/6239933/EU-intervention-in-Irish-referendum-unla
wful.html

[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederanthony-20coughlan.jpeg
[18] National Platform/Wise up Journal 24 Sept. 2009: http://www.wiseupjournal.com/?p=
[19] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederlissabon-2deuropa-20i-20klemme.jpg
[20] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederlisbon-2dtry-2dagain.png
[21]
: http://euro-med.dk/billeder/billedertony-2dblair-2dkonge3.jpg
[22] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederunion-for-the-mediterraneancorrect1.png
[23] Vatikanet : http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ireland/6251741/Vatican-issues-Lisbon-Treaty-warnin
g-to-Irish-voters.html

[24] paverne har tilsluttet sig den Nye Verdensorden: http://euro-med.dk/?p=9510
[25] Euromediterrane: http://euro-med.dk/?p=8949
[26] Middelhavsunionen : http://euro-med.dk/?p=1226
[27] Independent-artikel: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/cameron-faces-revolt-on-europe-1797042.html
[28] Rothschild: http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/banking_and_finance/article6814923.e
ce

[29] Tyrkiet: http://www.euractiv.com/en/enlargement/turkey-rides-irish-promote-eu-entry/article-186059
[30] hverve 56 mio. afrikanere + deres familier til EU: http://www.express.co.uk/posts/view/65628/Secret-plot-to-let-50million-African-workers-into-EUDavid%
20hamiltonMORE

[31] udvide EU : http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/83&format=HTML&aged=0&
language=EN&guiLanguage=enJos%C3%A9

[32] bekæmpe enhver: http://euro-med.dk/?p=10680
[33] world governance: http://euro-med.dk/?p=10021
[34] diktatur med dødsstraf : http://euro-med.dk/?p=949
[35] konsensus: http://euro-med.dk/?p=7020