Bliver Tyrkiet EU Medlem?

Posted By Anders On June 26, 2008 @ 00:15 In Dansk, Euromed | 3 Comments

[1] EurActiv: "I april  blev EU-kommissær for udvidelse, Olli Rehn, støttet af EU's "Høje Repræsentant" for den fælles udenrigs-og sikkerhedspolitik, Javier Solana: De to præciserede, at Tyrkiets tiltrædelsesforhandlinger, som startede i 2005, bliver stoppet, hvis et forbud mod det tyrkiske regeringsparti, AKP, gennemføres," siger denne blog, som beskriver mange andre tilfælde af partiforbud "for angiveligt at overtræde forfatningen". Rehn og Solana er helt på AKPs side.

[2] CNN-5. juni, 2008: "Tyrkiets forfatningsdomstol har opretholdt et forbud mod at bære muslimske hovedtørklæder på landets universiteter. I en separat sag ved forfatningsdomstolen, søger Tyrkiet's chefanklager  at opløse det regerende parti, AKP, fordi det er "omdrejningspunktet for anti-sekulære aktiviteter. "
Tørklædespørgsmålet er angivet som et eksempel på sådan påstået anti-sekularisme. Forfatningsdomstolen dom ses som en vejrhane for en afgørelse om AKP partiet ".

Fra CNN. De følgende billeder er fra bloggen "Politically Inkorrekt".

Holdningen i EU-Kommissionen har hidtil været at se sådan en opløsning som et udemokratisk skridt. AKP er valgt af de tyrkiske vælgere - netop fordi det er fundamentalistisk islamisk, som det fremgår af visse gruopvækkende udtalelser [3] her og [4] her ved dens leder, Tayyip Erdogan, og den berygtede [5] artikel 301 i den tyrkiske straffelov.
Men senest er der [6] mere skepsis og krav om reformer i Tyrkiet fra Kommissionen, navnlig fra dens kommissær for udvidelse, Olli Rehn - og dens formand, José Barroso.

[7] Tyrkere mister tilliden til EU
Siden forhandlingerne om tyrkisk optagelse i EU blev officielt lanceret i oktober 2005 og fejret med stor fanfare, er fremdriften i de tyrkiske regerings reformer aftaget dramatisk, hvilket synes at være delvis på grund af det konstante fald i den offentlige støtte til optagelsen i EU.

Børn i Hamborg

I efteråret 2007 viste Eurobarometer undersøgelse foretaget af TNS Opinion , at kun 49% af tyrkerne stadig overvejer EU-medlemskab en som "god ting".
Men 2 juni, 2008, rapporterede EU Observer, at  62% af tyrkerne går ind for optagelse i EU!

Bedt i juni 2007 om at sætte navn på det land, som de mest omfatter med 'varme følelser', angav flere Tyrkere ærkefjenden Iran end EU, ifølge en Transatlantisk Trend undersøgelse foretaget i 11 udvalgte EU-medlemslande.
På en skala fra 0 til 100 points, nåede EU kun  op på 22 points - et fald på 20 points sammenlignet med 2006.
Hertil kommer, at flertallet af tyrkerne betragter EU's globale lederskab som  'uønsket' (54%).

85% af europæerne insisterede på, at Tyrkiet ikke kan tiltræde, hvis det ikke »systematisk respekterer menneskerettighederne«, ifølge det seneste TNS Eurobarometer fra efteråret 2007.
Mellem oktober 2006 og oktober 2007, har Den Europæiske Domstol for Menneskerettigheder afgivet 330 domme, som konstaterede,  at Tyrkiet havde krænket mindst en artikel i den europæiske menneskerettighedskonvention.

Frankrig og Tyskland ser EU som »kristen klub« Den vigtigste skillelinje synes at være religion. Nicolas Sarkozy og Tysklands kansler Angela Merkel argumenterer for EU som en »kristen klub «. Begge ledere kan regne med stor støtte fra borgerne i deres egne lande såvel som andre.

Befolkningerne i Frankrig og Tyskland sammen med kolleger fra Østrig, Cypern og Grækenland har været mest kritiske over for udsigten til, at Tyrkiet vil kunne indtræde i EU.

Sarkozy har tidligere lovet at afholde en folkeafstemning om Tyrkiets optagelse og har under sin valgkamp selv opfordret til suspension af EU's forhandlinger med Tyrkiet til fordel for et "privilegeret partnerskab", kraftigt støttet af Merkel og hendes kristelige demokrater (CDU). Faktisk, i [8] henhold til EU Observer, godkendte underhuset i det franske parlament den 29 maj, 2008, et ændringsforslag til forfatningsmæssige reformer, der kunne gøre det obligatorisk for Frankrig at afholde en folkeafstemning om store lande indtræden i EU, i et træk, der er rettet mod Tyrkiet. Men nu har senatet naturligvis [9] blokeret forslaget
 
Dansk TV har arrangeret en Miss tørklæde projektkonkurrence.

Sarkozy har for nylig beroliget den tyrkiske regering med, at samtalerne vil fortsætte under det franske formandskab, selv om der sandsynligvis vil finde sted i et mere moderat tempo, og også Merkel gjort det klart, hun ville holde sig til det engagement, som forgængerens regering har forhandlet sig frem til.

Forskere henviser ofte til Frankrig's manglende evne til at integrere sine fem millioner mand store muslimske indvandrergrupper i samfundet, når de søger grunde til at forklare dets stærkt anti-Tyrkiet holdning. Selv om "kun" 400.000 af Frankrigs muslimer er tyrkere, skelner folk ikke  mellem nationaliteter. Den franske kommentator Dominique Moisi siger. "At for den gennemsnitlige franskmand er en tyrker arabisk."
Alle nye optøjer i forstæderne involverer arabere men beriger nej-lejren, argumenterer Moisi.

Pew Center's 2005 og 2006 Global Attitude Polls støtter dette argument, som tyder på, at borgerne i EU-lande med høje procenter af muslimske indvandrere indtager negative holdninger over for mennesker, der praktiserer islam. Tallene er bemærkelsesværdigt høje i Spanien (62%) og Tyskland (54%) og stadig betydelig i Frankrig (35%) og Storbritannien (20%).

Storbritannien
nævnes ofte som et alternativ eksempel, hvor de 1,5? millioner muslimer er mere eller mindre godt integreret i samfundet. Dette har imidlertid ikke været nok til at forhindre et fald i befolkningens støtte til tyrkisk medlemskab i EU. Den procentdel af borgerne, som støtter Tyrkiets optagelse, har lidt et dramatisk 15% fald inden for to år (fra 38% i 2005 til 23% i 2007).
Den britiske udenrigsminister, David Milliband, erklærede, at EU's klare mål kunne kun være at have Tyrkiet som fuldt medlem.

I Tyskland — hjem for det største tyrkiske samfund uden for Tyrkiet - er optøjer som dem i Frankrig snarere undtagelsen, men den tyrkiske befolknings omdømme er dog relativt lavt. De 45 æresdrab begået af tyrkerne på tysk jord siden 1996 er et bevis herpå, er det blevet hævdet.

Schweitz har fået  nye fodboldlandsholdstrøjer til Europamesterskaberne i fodbold i Schweiz - i den Nye Verdensordens politiske korrekthedsreligions navn.
Dette sker for ikke at fornærme tyrkerne, som tidligere er blevet fornærmet over det kristne kors på italienske fodbolddragter. Italienerne nægtede at fjerne korset.

Derimod er tyrkerne taktløse nok til at spille med den muslimske halvmåne på deres trøjer (nedenfor). Vore ledere kapitulerer simpelthen på alle niveauer for den
aggressive islam.

 
I Østrig, EU's mest Tyrkiet-skeptiske medlem, synes det indtryk, at landets 200.000 tyrkiske indvandrere har ikke integreret sig godt  at have styrket betænkeligheder ved Tyrkiets optagelse i EU.

Østrig's to største politiske partier og store dele af medierne har en streng anti-Tyrkiet holdning.

Ligesom Frankrig, har Østrigs regering lovet at afholde en folkeafstemning om tyrkisk medlemskab, når tiltrædelsestraktaten er underskrevet.

"I denne sammenhæng forekommer det muligt på lang sigt, at tiltrædelsesfolkeafstemninger [som foreslået af Østrig (og Frankrig) vil blokere Tyrkiets mulighed for at blive medlem af EU, selv om det opfylder alle andre nødvendige betingelser," argumenterer Antonia Ruiz Jimenez fra Washington Institute for Near East Policy.

Det schweiziske EDU-Nationalrrådsmedlem [10] Christian Waber: "Islam er ingen religion, men en krigserklæring mod den kristne og anderledes troende verden»

Europæerne frygter tyrkisk masseindvandring
Jimenez hævder, at europæernes opfattelse af "kulturelle forskelle" synes at være rodfæstet i deres frygt for muslimsk - ikke nødvendigvis tyrkisk - indvandring til deres lande.
Faktisk er 85% af de europæere, der tror, at de kulturelle forskelle mellem Tyrkiet og EU er "for store" også bange for, at Tyrkiets tiltrædelse vil medføre flere muslimske indvandrere, ifølge en Eurobarometer fra 2005.

Den gammel-  vs den nyeuropæiske modstand mod tyrkisk medlemskab af EU
er steget konstant i de sidste ti år og oversteg 50% for første gang i 2005.
I 1996 var modstandere af Tyrkiets optagelse kun 8% flere end tilhængerne, mens 
forskellen i 2006  var vokset til 35% ifølge Eurobarometer.
Denne udvikling er i modstrid med den generelle tendens til en mere positiv holdning til yderligere udvidelse for nylig.

Borgere i Ungarn, Malta, Storbritannien og Portugal er ubeslutsomme, mens det store flertal af lande - 19, herunder sværvægterne Tyskland og Frankrig - er klart imod tyrkisk tiltrædelse.

Regeringen i Grækenland, Tyrkiet's traditionelle fjende, er nu - i modsætning til de meget skeptiske græske borgere - næsten blevet et heppekor for Ankaras EU-medlemskab. Ifølge Athen er det bedre at have Tyrkiet i klubben end udenfor.

Ønsker vi Tyrkiet ind, hvis betingelserne er opfyldt?
Ifølge denne afstemning, er det kun 22%, der ser tyrkisk medlemskab som en god ting. 64% af franskmændene, 54% af italienerne og 49% af tyskerne ville stadig afvise Tyrkiets optagelse.

Alle disse resultater viser, at EU-borgere er stort set immune over for eliten 'debatter om de strategiske og økonomiske fordele ved tyrkisk tiltrædelse.
Tyrkiet's generelle problem er landets mindre end positive billede. Hidtil er positive aspekter såsom dets gode ry som  turistdestination blevet spoleret af negative begivenheder.

Kommentar
EU ignorerer med sædvanlig elitær arrogance fuldstændig disse udtalelser fra dets befolkning.

D. 17 juni, 2008 [11] åbnedes yderligere 2 kapitler i forhandlingerne med Tyrkiet, hvormed  i alt 8  kapitler er åbnet ud af 35.

Jeg tvivler på, at et forbud mod AKP vil stoppe disse meget upopulær forhandlinger.
For hvis Lissabon Traktaten går igennem, kan intet mindre end en verdenskrig stoppe dette højhastighedstog, som føres af religiøse fanatikere med kurs mod endestationen, den Nye Verdensordens énverdensstat.

Men uden Lissabon Traktaten bliver det[12] umuligt at lukke Tyrkiet eller andre nye medlemslande ind, vurderer  Poitr Kaczynski fra Center for European Policy Studies i Bruxelles. Han støttes af den kommende EU-Præsident,[13] Sarkozy. Men heri er EU Kommissær [14] Günter Verheugen helt uenig: "Det ville være helt forkert at erklære Europa for et lukket samfund. Tyrkiet er optagelseskandidat og ikke gidsel for det irske Nej!" (BILD d. 19. Juni 2008). Og han får naturligvis støtte af Olli Rehn: [15] udvidelserne fortsætter uforstyrret!.
For hjernevaskede [16] illuminister (explanatory statement) kan slet ikke tænke anderledes! Og de skal nok igen få den upålidelige Sarkozy  ind  på  deres katastrofekurs!

Meddelelse på [17] ANSAmed  d.26.6. 2008: Fra 2006 til 2007 er antallet af rapporterede tilfælde af tortur i tyrkiske fængsler steget fra 222 til 310!


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=1090

URLs in this post:
[1] EurActiv: http://www.euractiv.com/en/enlargement/turkey-tense-situation-raises-eu-concerns/article-172445
[2] CNN-5. juni,: http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/06/05/turkey.scarves/index.html
[3] her: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2270642.stm
[4] her: http://www.thememriblog.org/turkey/blog_personal/en/2595.htm
[5] artikel 301: http://euro-med.dk/?p=965
[6] mere skepsis: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/257&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[7] Tyrkere mister tilliden til EU: http://www.euractiv.com/en/opinion/turkey-eu-public-thinks/article-171187
[8] henhold til EU Observer: http://euobserver.com/9/26241
[9] blokeret: http://www.pi-news.net/2008/06/franzosen-zum-tuerkeibeitritt-nichts-zu-sagen/
[10] Christian Waber: http://www.woz.ch/artikel/2008/nr23/schweiz/16454.html
[11] åbnedes yderligere 2 kapitler: http://www.ansamed.info/en/top/ME12.YAM15182.html
[12] umuligt: http://jp.dk/udland/article1371435.ece
[13] Sarkozy: http://euobserver.com/9/26363
[14] Günter Verheugen: http://www.bild.de/BILD/news/politik/2008/06/19/eu-krise/darf-tuerkei-beitritt-nicht-stoppen,geo=488
4720.html

[15] udvidelserne fortsætter uforstyrret!: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/350&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[16] illuminister: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0356&language=EN
&mode=XML

[17] ANSAmed: http://www.ansamed.info/en/top/ME11.YAM09313.html