SitCen - EUs CIA - Vil Læse Din Sjæl Og Arrestere Dig Før Du Bliver Kriminel

Posted By Anders On October 4, 2009 @ 00:02 In Dansk, Euromed | No Comments

[1] Pre-crimeResumé: Ved hjælp af CCTV-teknologi er EU ved at opbygge et overvågningssystem, i hvis centrum SitCen - EU's CIA - er placeret. Det er i stand til at opdage og følge personer, analysere "unormal adfærd" som pludselige bevægelser, en skinger stemme, verbal aggression, brug af hætter, mærkelig adfærd osv. i overfyldte rum og til at behandle data. Hvis systemet finder mistænkelig adfærd, rapporterer den til politiet, der så vil arrestere dig og forhindre din kriminalitet, før du begår den.
Pointen er, at "kriminelle" og "terrorister" med unormal adfærd i stigende grad vil være de indfødte, som er  imod islamisering af Europa, såvel som modstandere af den nye verdensordens diktatur - i stedet for islamistister. Chips bliver mere raffinerede og påtvunget dig, så du kan blive kontrolleret for at have fået dine giftige vaccinationer mv. Skoler i Storbritannien bliver agenter for den nye verdensorden. Tysk lov vil gøre det muligt at gennemsøge din computer til enhver tid. Fagre Nye Verdensorden.

Følgende er ikke science fiction. Efter at [2] Echelon blev indført til overvågning af al kommunikationstrafik på kloden, forbereder EU-menneskejægerne sig nu på mere [3] detaljeret udstyr - for nu endog finde ud af på forhånd, om du ligner en forbryder, der skal anholdes og straffes, før du begår den mistænkte  kriminalitet. Og du må hellere passe på, for du kan blive jagtet af [4] electroniske uhyrer - efterhånden bevæbnede og med ordre til at skyde!

[5] The Telegraph 23 Sept. 2009:  [6] CCTV teknologien identificerer mistænkelige personer og adfærd og handler så for at udrydde forbrydelser, før de sker. Når en forbrydelse ser ud, som om den kommer til at ske, vil systemet verbalt advare gerningsmanden, og så eventuelt alarmere nærmeste politibetjent.

ISIS, kort for Sensor-informationssystemarbejde med det omfattende netværk af CCTV-kameraer, der allerede er installeret på busser og tog samt ved stationer, lufthavne og på gaden.

Det er centreret omkring specielt udviklet "computervisionsteknologi", der analyserer billeder, der er samlet op af CCTV og er i stand til at profilere den enkelte for at se, om han udgør en risiko og derefter kontrollere adfærdsmønstre, der kan være mistænkelige eller anti-sociale. Computeren vurderer
[7] Big_brotherkonstant situationen, og hvis der bliver en stor risiko,  indberetter den til et kontrolrum, der kan sende en mundtlig advarsel eller varsle politibetjente  i nærheden. Kriterier, som ISIS vil lede efter, vil sandsynligvis omfatte beklædning, såsom hætteklædte hoveder, pludselige bevægelser, mærkelig adfærd såsom at skifte sæder og verbal aggression. Metaldetektorer, bevægelsesdetektorer og endog mikrofoner kan i sidste ende tilføjes for at skærpe systemet yderligere. "Vi har fire millioner kameraer i hele landet på nuværende tidspunkt."

[8] The Telegraph 19 Sept, 2009 Et femårigt forskningsprogram, kaldet Projekt Indect, sigter mod at udvikle edb-programmer, der fungerer som "agenter" for at overvåge og bearbejde informationer fra hjemmesider, diskussionsfora, filservere, peer-to-peer-netværk og endog de enkelte computere.
Dets vigtigste mål omfatter "automatisk registrering af trusler og unormal adfærd eller vold". Projekt Indect har modtaget næsten 10 mio £ i støtte fra Den Europæiske Union.

Indect forskningen, som begyndte i år, kommer, som EU går videre med en udvidelse af sin rolle i bekæmpelsen af kriminalitet, terrorisme og forvaltning af indvandringen og øger sit budget på disse områder med 13,5% til  næsten £ 900 mio.
Europa-Kommissionen opfordrer til en "fælles kultur" for retshåndhævelse, der skal udvikles i hele EU og til, at en tredjedel af politifolkene - mere end 50.000 alene i UK - skal have uddannelse i europæiske anliggender inden for de næste fem år.
Stephen Booth, “Open Europe” sagde, at det lyder "Orwellsk" og vil medføre en enorm krænkelse af privatlivets fred.

Ifølge den officielle hjemmeside for Projekt Indect, som begyndte i år, omfatter de vigtigste mål "at udvikle en platform for registrering og udveksling af operationelle data, erhvervelse af multimedieindhold, intelligent behandling af alle oplysninger og automatisk registrering af trusler og anerkendelse af unormal adfærd eller vold ".

Et særskilt EU-finansieret forskningsprojekt, kaldet Adabts - den automatiske registrering af unormal adfærd og trusler i overfyldte rum - har modtaget næsten 3 mio £. Det er baseret i Sverige, men partnere inkluderer det britiske indenrigsministerium og BAE Systems. Det søger at udvikle modeller af "mistænkelig adfærd", så de automatisk kan påvises ved hjælp af CCTV og andre overvågningsmetoder. Det system vil analysere folks stemmeleje, deres kropsbevægelser og spore enkeltpersoner inde i folkemængder.

“Open Europe” mener, at efterretninger, indsamlet af Indect og andre sådanne systemer, kan anvendes af en lidet kendt organisation, EU's Joint Situation Centre (SitCen), som den hævder er "effektivt begyndelsen til en EUs hemmelig efterretningstjeneste". Kritikere har sagt, at det kunne udvikle sig til "[9] Europas CIA". Siden 2005 er SitCen blevet brugt til at dele terrorbekæmpelsesoplysninger.

[10] Indect Hjemmeside (EU adresse) At udvikle en prototype af et integreret, netværksbaseret system, der understøtter politifolks operationelle aktiviteter, der giver teknikker og redskaber til [11] Big-brother3observation af forskellige mobile objekter. At udvikle en ny type søgemaskine, der kombinerer direkte søgning af billeder og video baseret på vandmærkeindhold, og lagring af metadata i form af digitale vandmærker.
De vigtigste forventede resultater af INDECT projektet er: At virkeliggøre en forsøgsinstallation af kontrol-og overvågningssystemet forskellige steder i byområder og demonstration. Bygning af en familie af prototyper af udstyr til sporing af bevægelige genstande, opførelse af en søgemaskine til hurtig opdagelse af personer og dokumenter, der er baseret på vandmærketeknologi og udnyttelse af omfattende forskning af vandmærketeknologien, der anvendes for semantisk søgning. Der er 17 Indect partnere i Europa.

SitCen: EU's situationscenter 
[12] EUs Fælles Situations-Center (SitCen) overvåger og vurderer begivenheder og situationer i hele verden alle døgnets 24 timer med fokus på potentielle kriseområder, terrorisme og masseødelæggelsesvåbens spredning. SITCEN giver også støtte til EU's højtstående repræsentant, særlige repræsentanter og andre højtstående embedsmænd, samt til EU's krisestyringsoperationer. SitCen fremlægger til (EU) Rådet strategiske efterretnings-baserede vurderinger om bekæmpelse af terrorisme. Det omfatter for eksempel vurderinger af trusler mod transportformer, trusler mod kritiske nationale infrastrukturmål i EU's medlemslande og en vurdering af tendenserne i terrorvirksomhedens financing. SitCens prioriteringer havde hidtil været fokuseret på fælles udenrigs-og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Da CT Cell arbejdsprogram nu afspejler bredere EU CTprioriteter, er det hensigten at tilføje understøttelse til de aktuelle politiske områder. Dette er det vigtigste område, hvor SitCen CT Cell kan bidrage: strategiske efterretnings-baserede vurderinger om terrorbekæmpelsesspørgsmål til støtte for de løbende politiske drøftelser.

[13] Gijs de Vries EurActiv 4 March 2005: “Vi har nu for første gang i Bruxelles, i Situationscenteret, hvilket er, hvad SITCEN står for, en integreret gruppe af analytikere fra vores eksterne efterretningstjenester og de nationale efterretningstjenester i fællesskab til at vurdere den terroristiske trussel, som den udvikler sig både inden for og uden for Europa. Så vi kan få et "helikopter-view", der omfatter den nationale dimension, som vi også kan tilbyde vores justitsministre, der beskæftiger sig med den hjemlige situation.
Det er nyt. Man kan ikke komme tættere på hjertet af den nationale suverænitet end nationale sikkerheds-og efterretningstjenester. Men i Bruxelles har vi disse analytikere, der arbejder sammen for første gang. Men kun på analytisk samarbejde - ikke på det operationelle samarbejde. Denne type samarbejde er udfærdiget på bilateralt / trilateralt osv. niveau, ikke på europæisk plan.”

[14] HitachiChips igen
Jeg har [15] tidligere beskrevet indopererede chips
Tokyo, 2. september , 2003 - Hitachi, Ltd (TSE: 6.501) meddelte i dag, at det har udviklet en ny version af sin RFID µ-chip med indbygget antenne. Når man bruger Hitachi's oprindelige µ-chip, et af verdens mindste RFID ICs, som kun måler 0.4mm X 0.4mm, skal en ekstern antenne heftes til chippen, så eksterne enheder kan læse det 128-bit ID nummer, der er  lagret i dens ROM. Denne nyudviklede version er altså udstyret med en intern antenne, så chips kan anvende energien fra indgående elektriske bølger til trådløst at overføre sit id-nummer til en læser. Den 0.4mm X 0.4mm chip kan således arbejde helt på egen hånd, hvilket gør det muligt at bruge µ-chip som IC RFID-tags uden at det er nødvendigt at tilknytte eksterne enheder. Dette gennembrud åbner døren til at bruge µ-chips som IC RFID-tags i ekstremt små og præcise anvendelser, som havde været upraktiske indtil nu. For eksempel kan den  nye µ chip let indlejres i pengesedler, gavekort, dokumenter og hele papirmedier osv. 

[16] Reuters 21 Sept. 2009. Aktier i VeriChip Corp (CHIP.O) tredobledes, efter at selskabet sagde, at det havde fået en eksklusiv licens til to patenter, som vil hjælpe den med at udvikle implantabel virusopdagelsessystemer hos mennesker. Patenterne, som indehaves af VeriChips partner, Receptorer LLC, vedrører biosensorer, der kan opdage H1N1 og andre vira, og biologiske trusler som methicillin-resistente Staphylococcus aureus, sagde VeriChip i en erklæring. Teknologien kombineres med VeriChip's implantable radiofrekvensidentifikationssystemer til at udvikle virusopdagelsessystemer med prioritering af patienter i henhold til sværhedsgraden af deres situation.

[17] Verichip-swine-flu-chip[18] Wise Up Journal 23 Sept: Udbredelsen af en pandemi kan kun opdages på afstand med disse chips, hvis en stor del eller hele befolkningen har dem. [19] Trading Markets rapporter, at Robert E. Carlson, ph.d., formand og CSO for Receptors, sagde: "Gennem vores udviklingspartnerskab med VeriChip, er vi fokuseret på at opbygge en integreret serie af produkter, som vil identificere en biologisk trussel fra pandemisk influenza og multi-resistente sygdomsfremkaldende kim".  Fra VeriChips [20] papir maj 2009 og ældre produktudviklingspapir erfarer vi, at chipsene indeholder et "glukosesporingssystem" i en "biokompatibel membran" med en Radio Frequency Identification enhed.
The Boston Globe fra november 2008 fortæller os: "Bostons sygdomsopsnusere er i gang med et nyt eksperiment - et af de første i landet - med henblik på i sidste ende at skabe et register over alle i byen, der har fået en influenzavaccination." Masseinjektion af VeriChip udstyr under huden på os alle er den eneste måde, enheden kunne påvise spredning af pandemier. Et højtsvævendet og vanvittigt foretagende for den nærmeste fremtid måske, men man vil blive overrasket over, hvor mange mennesker, der ville acceptere ulogiske foranstaltninger i en angstsituation. Indtil der er en bekræftelse på, at disse chips vil blive taget i brug, bør alles primære fokus være ulogisk brug af overilede vacciner til en mild influenza. Der er bekræftet farlige ingredienser  i vaccinerne og regeringernes tillid til i dem kan ses af, at regeringerne yder juridisk immunitet til fremstillerne og tjenerne, der udfører planen.

[21] Satellt-kontrol-ur[22] Daily Mail 18 Sept: Dens levende farver er tydeligvis designet til at appellere til unge. Men dette ur tager sigte på at deres forældre. For dens vigtigste salgsargument er et satellitpositioneringssystem, der skal lokalisere bæreren til inden for 3 meter. Fremstillerne påstår, at GPS-sporingsenheden vil give bekymrede forældre fred i sindet og lade børn få uafhængighed til at gå ud at lege på egen hånd. Men kritikere har sagt, at denne "mærkning" er et skridt for langt i paranoiaatmosfæren omkring børns sikkerhed.
Num8, se billedetved siden af, koster £ 149,99, og kan fastgøres forsvarligt til et barns håndled, udløser en advarsel, hvis fjernet med vold. En indberetning vil blive sendt til forældrene, hvis barnet strejfer ud af sit tilladte område.

En anden måde at implantatere chips til mange formål er ved hjælp af medicinerings-overholdelseskontrol
[23] Financial Times 21 September 2009: Patienter, der undlader at tage piller til tiden, kunne snart nyde godt af at få en chip ind i deres skuldre, i henhold til et banebrydende elektronisk system, der udvikles af Novartis. Virksomheden afprøver teknologi, der indsætter en lille mikrochip i hvert slugt pille og sender en påmindelse til patienter med en tekstbesked, hvis de undlader at følge deres læges ordinationer. Systemet - der sender fra "chippen i pillen" til en modtager på skulderen - er afprøvet på 20 patienter ved hjælp af Diovan, et lægemiddel til at sænke blodtrykket. Det fik "overholdelsen" af ordinationerne til at stige fra 30 procent til 80 procent efter seks måneder. "Denne industri er begyndt at eksplodere," sagde hr. Jimenez.

Men også skoler bliver agenter for den nye verdensordens system: [24] Daily Mail 24 Sept. Ophidset af historier om Anden Verdenskrig i i skoletimen gjorde Steven Cheek hvad generationer af drenge har gjort før ham: Lavede en indbildt pistol med fingrene. Den ni-årige pegede dermed på en klassekammerat og sagde: »Vi er nødt til at skyde den tyske hær." Øjeblikke senere befandt han sig foran skolens næstkommanderende, der beskyldte ham for racisme, fordi hans "offer" var en polsk dreng. Han måtte stå foran klassen og give en undskyldning, mens hans mor blev hidkaldt af chefen for skolen. Hun blev informeret om, at en permanent registrering af sønnens forseelse ville blive gjort i hans skolepapirer. Han kom misfornøjet hjem efter at være blevet skældt ud og sagde: "Mor, hvad er racisme?"

Ikke så mærkeligt. Poltikerne forbereder diktaturet
[25] Neue Osnabrücker Zeitung 1.Okt. 2009: I et interview med Neue Osnabruecker Zeitung sagde Wolfgang Bosbach, næstformand for CDU / CSU fraktionen i den tyske Forbundsdag:" Vi kan ikke møde op med politiværktøjerne fra 1990'erne mod terrortruslen i det 21. århundreder. Bevarelsen af telefon- og internetdata og online-gennemsøgninger er afgørende for at holde sikkerhedsmyndighederne teknisk på højde med tiden. Kommunikationsteknologi har ændret sig hurtigt, så at lovgiveren var nødt til at reagere hensigtsmæssigt.I kampen mod den aktuelle terrortrussel nytter opfangning af brevduer ikke noget," sagde Bosbach. 

Kommentar 
[26] Muslimske bobbiesMidlet er overvågning af din sjæl. Målet for EU er at beslutte, om du er forenelig med dens Domstols og Charter for Fundamnetale Reglers bestemmelser, og om du kan udgøre en fare for systemet.  Dermed håber de, at selve tilstedeværelsen af al denne overvågning ikke kun vil fjerne enhver tanke om kriminalitet, oprør, endog dårlige tanker om regimet. For fremover vil terrorister nok ikke være islamister, men de indfødte, der søger at forhindre Europas islamisering. Du skal kende din plads som slave. Det er min fornemmelse, at den nye verdenordens gennem [27] mentalhygiejne-hjernevask har opnået dette mål for lang tid siden - også ved hjælp af velfærdsstaten, der bare får folk til at tænke på højere levestandard.

På trods af alle disse bestræbelser er Europa er ikke blevet sikrere. Siden d. 7. julibomberne London - med [28] uvisse bagmænd har vi ikke oplevet flere større terrorangreb. Men for mange europæere er hverdagen blevet langt mere terrorisme, med skyderier, knivstikkerier, mord, voldtægt, indbrud, osv. Hvad vi ser, er at politiet altid er forsigtig – hvis forbrydelsen er begået af indvandrere. Og [29] muslimer udgør langt den meste tunge kriminalitet og  [30] her. Men dette er EUs "forenet i mangfoldighed". De, der er imod denne nye ordre nu er "fascistiske, højreorienterede, fremmedfjendske, racistiske konspirationsteoretikere og nationalister!" Og værre skældsord findes ikke i dag! Se på, hvad der var rigtigt og forkert for 50 år siden. Vend det derefter 180 grader - og man kan se forskellen mellem den gamle og den nye verdensorden, hvorom de herrer i videoerne i denne blogs højre margin taler så begejstret.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=10899

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederpre-2dcrime.jpg
[2] Echelon : http://euro-med.dk/?p=1176
[3] detaljeret udstyr: http://euro-med.dk/?p=1371
[4] electroniske uhyrer : http://www.youtube.com/watch?v=mmVaLp8icoU&feature=player_embedded
[5] The Telegraph 23 Sept. 2009:: http://www.telegraph.co.uk/science/6222938/artificially-intelligent-cctv-could-prevent-crimes-before
-they-happen.html

[6] CCTV: http://en.wikipedia.org/wiki/Closed-circuit_television
[7] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbig-brother.jpg
[8] The Telegraph 19 Sept, 2009 : http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/6210255/EU-funding-Orwellian-artificial-intelligence-plan-to-
monitor-public-for-abnormal-behaviour.html

[9] Europas CIA: http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1042491/fears-brussels-plans-european-cia-force-br
itain-share-security-secrets.html

[10] Indect Hjemmeside: http://www.indect-project.eu/
[11] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbig-2dbrother3.jpg
[12] EUs Fælles Situations-Center (SitCen): http://www.theyworkforyou.com/wrans/?id=2005-06-27a.503.h
[13] Gijs de Vries EurActiv 4 March 2005: http://www.euractiv.com/en/security/gijs-vries-terrorism-islam-democracy/article-136245
[14] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederhitachi.jpg
[15] tidligere: http://euro-med.dk/?p=10662
[16] Reuters 21 Sept. 2009: http://www.reuters.com/article/hotStocksNews/idUSTRE58K4BZ20090921
[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederverichip-2dswine-2dflu-2dchip.jpg
[18] Wise Up Journal 23 Sept: http://www.wiseupjournal.com/?p=1140
[19] Trading Markets: http://www.tradingmarkets.com/.site/news/Stock%20News/2329416/
[20] papir: http://www.verichipcorp.com/pdfs/GLUwhiteFINAL.pdf
[21] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedersatellt-2dkontrol-2dur.jpg
[22] Daily Mail 18 Sept:: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1214320/The-satellite-link-keeps-watch-children.html
[23] Financial Times 21 September 2009: : http://www.ft.com/cms/s/0/c1473442-a6f4-11de-bd14-00144feabdc0.html?nclick_check=1Patients
[24] Daily Mail 24 Sept.: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1215563/Accused-racist-year-old-boy-aimed-fingers-Polish-pal
-said-Lets-shoot-Germans.html

[25] Neue Osnabrücker Zeitung 1.Okt. 2009: http://www.neue-oz.de/information/noz_print/interviews/20091001-Bosbach-schliesst-Zugestaendnisse-an
-FDP-bei-Sicherheitsgesetzen-aus.html

[26] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermuslimske-20bobbies.jpg
[27] mentalhygiejne-hjernevask: http://euro-med.dk/?p=143
[28] uvisse bagmænd: http://euro-med.dk/?p=9607
[29] muslimer udgør langt den meste tunge kriminalitet: http://ajnorge.0catch.com/English/NewsArchive/Crimetop.htm
[30] her: http://www.berlingske.dk/article/20041212/dineord/112120313/