Opdaterede svineinfluenzavaccinenyheder her.

Resumé: Regeringerne i Storbritannien og USA er gået meget vidt mht. at sprede rædsel for svineinfluenzaen i dette efterår. Faktisk er der en 2. bølge i USA - lige så mild som den første. Døds- og sygdomstallene er langt, langt mindre end de forudsagde uden forudsætninger. Men nu lover de os millioner af døde i efteråret. Regeringerne i USA og Canada udsender ligsække og viser os enorme lagre af ligkister - i England endog åbne massegrave, der venter på os. Hvorfor dog? Vil de aflede vor opmærksomhed fra noget andet? Har de igennem massevaccinationerne en dødelig overraskelse, en ny virus foruden den farlige squalen, parat til os? NU siger CNN, at Baxters levende fugleinfluenzavirus i sæsoninfluenzavaccinen ikke var en fejltagelse - og kunne have dræbt milliarder, hvis det ikke tilfældigt var opdaget!! Uden massevaccination er pandemien ufarlig - undtagen for kronisk syge. Embedsmænd optræder med religiøs nidkærhed for at skræmme os. I USA forbereder man op til 6 mdrs. fængsel eller bøde på 1000 dollar om dagen - til man vil parere ordre om isolation og/eller vaccination. Endvidere forbereder man at sætte militæret ind in regulær langvarig undtagelsestilstand Underligt nok, for da isolation af de få angrebne i Mexico i starten kunne have givet noget, nægtede WHO bestemt at isolere de angrebne. Et eller andet har de for med os, siden de totalt sætter deres troværdighed over styr.   

Vi er midt i den mest fredeligste influenza, man nogensinde har set. Ikke desto mindre vejrer den Nye Verdensordens (NVO) gangstere store penge og verdensregering ved at bruge denne fidus. Nå, selvfølgelig kan massevaccinationerne, som nu er undervejs,  sprede Baxter's fugleinfluenzavirus eller medføre virusmutationer. Måske det er det, NVO gangsterne satser på - fordi de er så sikre på en dødbringende anden bølge - som normalt ingen kan forudsige, lige så lidt som deres løgnagtige klimaforudsigelser. Dette minder om FN generalsekretær Ban Ki-moon´s kommunistiske klima-dommedagsprædiken. I USA er en 2. mild bølge begyndt.

Svineflu-vaccinated-babyNu har den nye verdensorden også lukrative farmaceutiske koncerner at tilgodese -idet de pumper penge ind i Rothschilds og Rockefellers lommer – måske især i Rockefellers, der som tidl. storaktionær i en af Novartis´rødder, IG Farben, stadig har en repræsentant fra Rockefeller Foundation, Ann Fudge, i Novartis´bestyrelse.Og Deres vacciner  og her er meget egnede til at sprede panik i betragtning af deres giftige indhold.

The Guardian 20 Sept. 2009: “Svineinfluenzapandemien vil kunne dræbe millioner og medføre anarki i verdens fattigste lande, medmindre £ 900m kan rejses fra de rige lande til at betale for vacciner og antivirale lægemidler, siger en FN-rapport. Dette minder om den klima-dommedagsprædiken, som FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, for nylig fremkom med.  

"Hvis vi ikke passer på, kan virus ødelægge en blomstrende økonomi og demokrati." Onsdag, fortalte sundhedsembedsmænd en hjemmeside, at det afrikanske kontinent havde ´registreret 8.187 bekræftede tilfælde af svineinfluenza og 41 dødsfald.  Pandemieksperter tror, at den vestlige verden, incl. Storbritannien, står over for en anden bølge af virusen.
Kommentar: Og hvad så? Dette er en hjertelig lille del af Afrikas totalbefolkning på 1 mia.  Afrikanerne er heldige, hvis de slipper for NVOs giftvacciner – hvad NVO dog på ingen måde vil tillade –  idet de tidligere har udført skjulte sterilisationsvaccinationer der!  
  
Den Nye Verdensordens håndlangere truer os med dødsfald langt ud over kapaciteten på vore kirkegårde - for de ved, at en dødbringende pandemi vil følge! - Eller gør de?

Global Research  En officiel britisk regeringsrapport–udstrakt citeret i britiske sensationsmedier– advarer den britiske offentlighed om, at der vil blive talløse dødsfald i tilfælde af en svineinfluenzapandemi.  Iflg. WHO, vil der opstå verdensomspændende katastrofesituation for offentlighedens helbredstilstand  i dette efterår. Høje dødstal forudsiges uden noget som helst belæg. De isnende forslag (massegrave) udpensles i et dokument fra indenrigsministeriet, som blev diskuteret på et møde mellem Whitehalls embedsmænd og rådsledere i sidste måned.  
MassgravesUK
Der "planlægges  massegrave ifølge rapporten, for at klare de stigende dødstal fra svineinfluenzaen, hvis pandemien eskalerer": Den dystre åbenbaring vil se massegrave gravet på forhånd for at håndtere en eventuel krise. Regeringen planlægger at oprette en række kommunale grave til at klare det andet udbrud, der forventes i efteråret og gennem vinteren. Et indenrigsministerielt dokument blev offentliggjort tidligere på året, og indeholder planer for, hvordan kommunerne skal klare et højt dødstal. Skønnet over antallet af dødsfald strækker sig fra 55.000 til 750.000 fra H1N1 dræbervirus - derfor oprettelse af midlertidige lighuse.
Kommentar:
Hvordan kunne den engelske regering vide noget om det længe før det første svineinflunza tilfælde brød ud? 

  Indtil videre er 44 personer i England blevet bekræftet som døde efter pådraget svineinfluenza og yderligere fem er døde i Skotland. Dokumentet siger, at mens de fleste kirkegårde har tilstrækkelig kapacitet til begravelse i en årrække, kan dette blive sat på prøve på toppen af en pandemi.

Global research, Michel Chossudovsky: En atmosfære af usikkerhed og frygt er blevet skabt samtidig i flere lande med et globalt folkesundhedsinitiativ under ledelse af WHO.
Vi opsummerer udvalgte rapporter om ligposer, massegrave og karantæne ordrer. Svineinfluenza er anerkendt for at være mildere end sæsonbestemt influenza. Så hvad er formålet med disse initiativer? Disse rapporter rejser alvorlige spørgsmål med hensyn til den vore regeringers sundhedsmål, for ikke at nævne WHO. Hele konstruktionen er politisk motiveret og korrupt. Det tjener de finansielle interesser i den farmaceutiske industri. Det retfærdiggør militarisering af den offentlige sundhedssektor og krænker grundlæggende borgerlige frihedsrettigheder

Swine-flu-fema-transportIfølge CNN skal Pentagon "etablere regionale grupper af militært personel til at hjælpe civile myndigheder …, ifølge forsvarsministeriets embedsmænd."
"Forslaget afventer endelig godkendelse fra forsvarsminister Robert Gates. Planen opfordrer militære udrykningsstyrker til at arbejde sammen med Federal Emergency Management Agency. …en kilde siger, det vil sandsynligvis omfatte personale fra alle grene af militæret. 
Som et første skridt er Gates blevet bedt om at underskrive en såkaldt "udførelsesordre", der ville tillade, at militæret begynder at foretage den detaljerede planlægning for at gennemføre den foreslåede plan.  Konsekvenserne er vidtrækkende. Beslutningen peger mod militarisering af civile institutioner, herunder retshåndhævende myndigheder og den offentlige sundhedtjeneste.

Der er tegn på internationalt samarbejde om uhørte skræmmekampagner.
International Swine Flu Conference: Workshop: 21. august 2009: Wahington DC. Topledere og centrale beslutningstagere i store virksomheder, der repræsenterer en bred vifte af industrier vil mødes med fremtrædende videnskabsfolk, offentlige sundhedsembedsmænd, ordenshåndhævere, indsatsmandskab, og andre eksperter for at diskutere pandemiforebyggelse, beredskab, indsats og rekonvalescens ved 1st International Swine Flu topmødet.

Swine-flu-mass-graves-1Her er et uddrag fra et emne: Planlægning af at klare massedød. Møde om samtidigt udbrud. Når 50% eller mere af de ansatte er syge eller tager sig af deres syge. Når H1N1 influenza pandemi folder sig ud i to eller tre på hinanden følgende bølger i et kalenderår. Forstyrrelser i den offentlige, private og kritiske infrastruktur. Klare dødelighed direkte. Udføre lighusoperationer. Administrer før-døds-data. Udfør den sidste bestemmelse.

Emnerne omfatter i.a. Planlægning af Styring af Massedødsfald. Effektivt foretage massevaccinationer. Håndhæve karantæne.

Prioritere anvendelsen af antivirale lægemidler til de væsentlige i arbejdsstyrken. Foregribe afbrydelser i fødevare-, brændstof- og fornødenhedsforsyningen. Etablere lagre. Plan for nedsat respons kapacitet på grund af mekaniske svigt og mangel på personale. Opretholde kontinuerlig drift under en pandemi. Plan for 30-40 procent nedgang i arbejdsstyrken. Beskyt nødhjælpsoperationscentre.

Massachusetts viser, hvad der venter os: Den Nye Verdensordens politistat
Se denne frygtelige video. En Lov for Pandemisk og Katastrofeberedskabsreaktion i Samfundet (Massachusetts) - et Lovforslag §2 B: …. En embedsmand med tilladelse til at tjene den strafferetlige proces kan uden arrestordre arrestere enhver person, som embedsmanden har grund til at tro, har overtrådt en ordre om at effektuere formålet med dette underafsnit og skal bruge rimelig omhu for at håndhæve en sådan kendelse. …. kan kræve, at ejeren eller lejeren af lokaler skal tillade adgang til og undersøgelse af lokalerne. Enhver person, som bevidst overtræder en kendelse fra kommissæren eller dennes repræsentant, eller fra en lokal sundhedsmyndighed eller dens repræsentant, …skal straffes med fængsel i ikke mere end 6 måneder eller med en bøde på ikke mere end tusind dollars, eller begge dele. Og under § 14 står:  e) Enhver person som med overlæg krænker en ordre om isolation eller karantæne skal straffes med fængsling i ikke mere end 30 dage og ….en civil bøde på ikke mere end 1000 dollars pr dag, hvor krænkelsen fortsætter.

§ 13, (under) § 95: kommissæren eller lokale sundhedsmyndigheder kan udøve følgende myndighed: (1) at vaccinere …. forudsat at enhver vaccine, der skal administreres, ikke må … føre til alvorlig skade for de berørte individer og (2) at behande personer, der er udsat for eller er inficeret med sygdommen, forudsat at behandlingen ikke må … føre til alvorlig skade for de ramte personer. En person, der er ude af stand eller uvillig til at underkaste sig vaccination eller behandling, er ikke forpligtet til at underkaste sig sådanne procedurer, men kan blive isoleret eller få karantæne …
At udføre fysiske undersøgelser, tests og prøvetagning er nødvendigt for at diagnosticere en sygdom eller lidelse og undersøge, om en person udgør en risiko for folkesundheden.
Hvis en person er ude af stand eller uvillig til at underkaste sig desinfektion eller procedurer, der er nødvendige for diagnosen, kan desinfektion eller diagnoseprocedurer kun ske i henhold til en kendelse afsagt af Overretten. I løbet af den tid, der er nødvendig for at opnå en sådan retskendelse, kan en sådan person isoleres eller komme i karantæne

WmdMetroWest Daily News 26 Sept. 2009: De nødforanstaltninger, der er skitseret i lovforslaget ville ikke udløses automatisk, selv i et svineinfluenza udbrud, sagde Jared Cain, en talsmand for Moore (senatoren bag lovforslaget). "Omstændighederne skulle være temmelig katastrofale, før loven trådte i kraft" sagde han. Lovgivningen, sagde han, er beregnet på situationer på niveau med SARS-udbruddet eller kølvandet på orkanen Katrina i Louisiana. Men kritikere påpeger, at lovforslaget ikke selv siger, at det ikke ville blive brugt til nogen form for influenzaudbrud, uanset hvor udbredt eller dødbringende det var.

Kommentar 
Hvorfor er de nu så opsatte på karantæne, når WHO i begyndelsesfasen udtrykkeligt ikke ville isolere de få tilfælde i Mexico – skønt det var meningsfyldt dengang?

Har den nye verdensorden et trumfkort i ærmet? Mistanke opstod, da Baxter blev grebet i at sende levende levende fugleinfluenza vaccine i sæsoninluenzavaccine til 18 lande. Se denne  chockerende video fra CNN, der fastslår at, "det ikke var tilfældigt! og at der er tætte forbindelser mellem CIA og Baxter!! Videoen fastslår endv., at kombinationen af sæsonbestemt influenza-virus og fugleinfluenza-virus i den samme vaccine ville have skabt en super-infektion, som ville have kostet hundredvis af millioner af mennesker - hvis ikke milliarder – livet i hele verden ". Og i sidste ende viser CNN os et lager af kister, der er bestemt for  Dem og mig!! Nu meddeles det, at Baxters svineinfluenza vaccine er lige ved at blive anerkendt af EU – sammen med Novartis´og GlaxoSmithKlines vacciner.
Der er også tætte bånd mellem Baxter og militæret.   Walter E. Boomer er en pensioneret firestjernet general og assisterende Kommandant i United States Marine Corps, som han ledede under første Golfkrig. Han sidder i direktørbestyrelsen for Baxter International som ledende direktør.

Og dette kommer fra USA's mest respekterede internationale tv-station, CNN, der normalt ses som en del af den Nye Verdensordens propagandaorgan. Jeg kan ikke tolke det her! Hvad er der egentlig i vaccinen, de har til hensigt at give os - udover squalen? Måske endda Jeffrey Taubenbergers genoplivede virus, der forårsagede den spanske syge i 1918 – som True Ott med noget belæg mener i “China Daily” d. 28.4.2009. Uden vaccinen vil der ikke komme nogen katastrofe.

Dette smager af løgn og propaganda – lige som klimaskrækkampagnen. D. 17. juli lovede chefen for Storbritanniens Sundhedsstyrelse , at der ville dø 350 om dagen – og komme 100.000 nye svineinfluenzatilfælde om dagen i løbet af august!!! Løgn! Myndighederne gør sig stor umage med at fremvise ligposer og massegrave!! – i stedet for at berolige. I USA laver de en politistat under henvisning til den uskyldige svine influenza – og kriminaliserer åbent og med rette Baxter. De har noget for – og vil aflede vor opmærksomhed derfra – eller fralægge sig skylden for en katastrofepandemi som følge af deres tvangsvaccinationer!

Allerede i 1996 skrev Air Force 2025 (en prognose for den kommende udvikling) : "I 2009 ramte en influenzapandemi … over hele verden. 330 millioner mennesker blev berørt, og mere end tredive millioner døde. Ingen har nogensinde opgjort, om den virus var en naturlig mutation eller lavet bioteknologisk. Mange frygtede det sidste."

body { border-style: none; background: Window; color: WindowText; } #ljcutbegin { width: 100%; height: 1px; border: 1px dashed black; } #ljcutend { width: 100%; height: 1px; border: 1px dashed gray; } blockquote { border-left: 3px solid silver; padding-left: 10px; margin-left: 10px; } .bjspell { border-bottom: 1px dotted red; } }

Georgia_guidestonesT.v. “The Georgia Guidestones”, bygget 1979. Teksten lyder: Fasthold menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen * Led reproduktionen klogt ved at forbedre egnethed og mangfoldighed * Forén menneskeheden med et levende nyt sprog * Styr lidenskab, tro, tradition, og alle ting med moderat fornuft* Beskyt mennesker og nationer med fair lovgivning og retfærdige domstole * Lad alle nationer herske internt og løse ydre konflikter ved en verdensdomstol * Undgå smålige love og ubrugelig embedsmænd * Balancer personlige rettigheder med sociale pligter *Læg vægt på sandhed, skønhed, kærlighed, søg harmoni med den uendelige * Vær ikke en kræft på jorden * giv plads til naturen *.
En mystisk Mr Christian  kom til Elberton Granit Finishing Company og bestilte Guidestones. Han forklarede, at selv om hans navn var et pseudonym med symbolsk betydning, var det ham og den gruppe, han repræsenterede, meget magtpåliggende at opføre disse guidestones for "bevarelse af verden, og at indvarsle den kommende fornuftens tidsalder. Skulle der komme en holocaust i den civiliserede verden, ønskede gruppen, at guidestones skulle være en af de mest varige ting til at hjælpe menneskeheden med at begynde forfra.

D. 24. maj 2009 rapporterede The Times om et hemmeligt møde mellem David Rockefeller, Warren Buffett, George Soros, Bill Gates, Oprah Winfrey, Ted Turner (som ser overbefolkning som årsagen til global opvarmning, og derfor vil have en 95% reduktion af Jordens befolkning) osv. En gæst sagde: "der er enighed om, at de ville støtte en strategi, hvor befolkningstilvæksten vil blive behandlet som en potentielt katastrofal miljømæssig, social og industriel trussel. Dette er noget så forfærdeligt, at alle i gruppen er enige om, at den har brug for stor-hjerne svar," sagde gæsten. “De skal være uafhængige af statslige organer, som ikke er i stand til at afværge den katastrofe, vi alle ser true."! Jeg har tidligere skrevet om Rockefellers affolkningsprogram