Resumé: Først en video med Barrosos nervøse tale for EU-bagmændene i Council on Foreign Relations.
Sverige vil have svar på, hvorfor EUFOR-soldaterne ikke bliver brugt mere uden for EU - har selv oprettet en Nordisk Kampbatallion,der gerne skulle bruges!! Der er afholdt 2 øvelser i Sverige, hvor EUFOR som den Sydlige Befrielseshær skulle nedkæmpe en Nordisk Nationalisliga til fordel for sydlændinge! Siden 2006 er der nu et Europæisk Gendarmerikorps bestående af bevæbnede kamptropper i politiuniform. De er den Nye Verdensordens Sturmabsteilung (SA), står primært under EU, men kan beordres indsat overalt af FN, NATO, OSCE og andre internationale organisationer.  De skal sættes ind i forventede uroligheder og borgerkrige (mod muslimer?) i lande under Lissabon Traktaten - såvel som i lande, der ikke vil ind under den. Der bruges gendarmer fra lande uden for oprørslandet, for at de ikke skal holde sig tilbage for at skyde ind i demonstrationer og på andre, hvad de har ret til med dødsdommens genindførelse med Lissabon Traktaten (prof. KA Schachtschneider, den tyske politiker, Klaus Buchner). Buchner betegner Lissabon Traktaten som et statskup. Ingen i den tyske Forbundsdag havde set en autoriseret udgave af traktaten, før de stemte for den - fordi partiledelsen sagde, at de skulle!!

Vi har set, at dødsstraf vil blive indført i EU med Lissabon-traktaten, hvordan Barroso kalder Lissabon-traktaten udvidelsestraktaten  - og EU-organet, EØSU, kalder den traktaten for en fælles indvandringspolitik (topstyret) - og Barroso kalder den også traktaten for verdensregering og EU-angrebskrig.
For at fjerne enhver tvivl om hvem, der i sidste ende står bag Lissabon-traktaten og EU i det hele taget, se denne video: Stik-i-renddrengen, Jose Manuel Barroso, EU-Kommissionens formand, taler den 21. september 2009 så nervøst som en skoledreng til eksamen til sine mestre, Rockefellers Council on Foreign Relations, der iværksatte Europas samling  og stadig trækker i EU strengene gennem andre Rockefeller klubber, der omfatter EU's øverste ledelse - herunder Barroso.

Nordic-battle-group-lionuAd omnia paratus? (Motto for EUst nordlige hurtige udrykningsstyrke. Der betyder: klar til alt)
Den nordiske EU-kampgruppes våbenskjold afbildes siden 2007 som  en kastreret løve på anmodning af kvindelige svenske soldater.
The Times: Våbenskjolde med løver uden genitalier blev givet til dem, der forrådte kronen.”
EUOBSERVER / BRUXELLES 8 Sept. 2009: Det svenske EU-formandskab vil have forsvarsministrene at se nærmere på blokkens hurtige udrykningsstyrke, som hidtil aldrig har været indsat på grund af manglende enighed mellem medlemsstaterne. "Begrebet EU-kampgrupper er godt, men de har ikke været anvendt indtil nu. Vi ønsker at få en politisk diskussion om, hvorfor dette er tilfældet, siger Olof Skoog, en diplomat, der repræsenterer det svenske EU-formandskabs medlemmer af sikkerheds-og forsvarspolitikudvalget, den 7. september i Europa-Parlamentet.

 Borgerkrigs-øvelser Sverige , hvor EU's hurtige udrykningsstyrke, EUFOR, invaderer Sverige for at bekæmpe den "Nordiske Nationalistparti-Liga"  (svensk hjemmeværn!) til fordel for for de sydlændinge. I en anden krigsleg blev den "Nordiske Nationalistparti-Liga"  bekæmpet af en invasionshær, af den gode Sydlige Befrielseshær sammen med svenske regulære tropper rundt om Malmø! (Den svenske hærs website blev fjernet!! Jeg bragte historien tidligere her, og Altermedia.info havde den også).

Sidste år koordinerede Stockholm  oprettelsen af den nordiske kampgruppe , bestående af 2.800 soldater primært fra Sverige og også fra Finland, Norge, Irland og Estland. De bestræbelser har kostet Sverige mere end € 100 millioner. "Vi har foretaget de investeringer, for at kampgruppen skal anvendes."
Siden januar 2007 har EU i teorien altid haft to kampgrupper i beredskab. De består hver af mindst 1500 kampsoldater.

Klare til indsættelse inden for 5-10 dage, er kampgrupperne udformet som hurtige udrykningsstyrker i nødsituationer, når FN eller NATO kan ikke gribe hurtigt nok ind. De har brug for den enstemmige godkendelse fra alle EU-medlemslande for at blive udstationeret, hvilket er hovedårsagen til, at de ikke har været anvendt indtil nu.

Bruxelles har oprettet et nyt EU-politi 
The Daily Express 9 Sept. 2007: Kritikere har advaret om, at styrken i sidste ende kunne patruljere gaderne i Storbritannien, hvis Gordon Brown underskriver den nye EU-forfatning, som vil føre til mere fælles arbejde om retlige og indre anliggender og forsvarsmæssige spørgsmål. Nigel Farage, lederen af UK Independence Party, beskriver den nye styrke som "uhyggelig". Han sagde: "Det er slet ikke klart for mig, hvorfor EU har behov for sin egen politistyrke

Wise Up Journal 16 Sept. 2009 refererer det, som jeg har læst på og klippet ud af de nedenfor linkede artikler. Også Balder blog har skrevet derom. Pudselig blev websiderne fjernet fra internettet!!! Jeg beholder linksene, idet de beviser dette manipulatonen og følsomheden omkring dette gendarmeri. Undertiden virker linksene igen.

Følgende er officiel tekst fra den Europæiske Gendarmeristyrke, 16 September 2009 (http://www.eurogendfor.eu/): "Den Europæiske Gendarmeristyrke (EGF) er et initiativ fra 5 EU-medlemsstater - Frankrig, Italien, Holland, Portugal og Spanien - der tager sigte på at forbedre krisestyringskapaciteten i følsomme områder. Siden er det rumænske Gendarmer kommet til.
"EGF imødekommer behovet for hurtigt at udføre hele spektret af civile sikkerhedshandlinger, enten alene eller parallelt med den militære intervention." Baseret i Vicenza.
"EGF's mål er at give det internationale samfund et gyldigt og operationelt instrument til krisestyring, først og fremmest til rådighed for EU, men også af andre internationale organisationer som NATO, FN og OSCE, og ad hoc-koalitioner. "Tyrkiet tiltræder den europæiske gendarmeristyrke som observatør" 

"Desuden er den fortrinligt egnet til indsættelse samtidig med eller umiddelbart efter en militær operation for at opretholde den offentlige orden og sikkerhed samt i situationer, hvor det lokale politi ikke er (tilstrækkeligt) indsat."

Internationalt militærpoliti
Eu-gendarmerEGF blev erklæret fuldt indsatsklar d. 20. juli 2006.
Europe de la Defence: Den består af enheder fra de regulære væbnede styrker i de enkelte medlemsstater. Her er en video , der viser dem i aktion (uddannelse). De er meget aggressive.

European Gendarmerie Force (EGF) FAQ
(http://www.eurogendfor.org/egfpages/faq.aspx#Q1C)
EGF skal have en første hurtig-udrykningsstyrke på op til 800 personer inden for 30 dage, og de kan blive forstærket. EGF skal være i stand til at gennemføre bl.a. operationer, som støtter kampen mod organiseret kriminalitet og også være i stand til at beskytte deltagerne i andre civile missioner.

Eu-gendarmer3Den samlede styrke kunne nå op på 2300.
Normalt vil dets mandat være baseret på FN's Sikkerhedsråds relevante resolutioner, eller på politiske retningslinjer fra EU eller andre internationale organisationer om at gribe ind i forbindelse med krisestyring.
Det civile politis kapaciteter … omfatter både politi med civil status og politi med militær status af gendarmeritype.

I erkendelse af, at en række lande har iværksat undersøgelser med henblik på at ændre militære politistyrker til gendarmeri-type strukturer, vil EGF hjælpe med at skabe institutionelle ændringer i andre EU - medlemsstater.

EUs Sturm-Abteilung: EuroGendFor  - Den europæiske udrykningsstyrke til fremtidige borgerkrige
"På europæisk plan er vi allerede ved intensivt at forberede oprørsbekæmpelse, som - i betragtning af de påtænkte foranstaltninger - sikkert kunne  få Eu-gendarmer-2borgerkrigsproportioner." Dette er ifølge en rapport fra en sædvanligvis meget pålidelig informant under symbolet "EUROGENDFOR (europæisk gendarmeristyrke.
I en krisesituation forventes følgende forløb: 1. det lokale politi forsøger at blive herre over situationen. Hvis de ikke kan klare det, 2 kommer EUROGENDFOR så til hjælp - og deres styrker viger  ikke tilbage for at skyde. Det er sådan, de vil undgå det indtryk, at et  EU-lands nationale hær skyder på sine egne borgere. Kun hvis denne foranstaltning ikke viser den ønskede succes kan 3. militæret bruges "til rette op". Det er også hensigten at anvende tropper fra "venlige" fremmede nationer til at skyde på ens egne oprørske folk.

Men det går endnu videre: “EUROGENDFOR's grundlæggere dokumenter indeholder også  bestemmelser om den grundlæggende mulighed for at gribe ind i EU-lande, der ikke har ratificeret Lissabon-traktaten, eller ønsker at forlade "folden". Om dens brug i en nødsituation, vil et "krigsråd" bestående hovedsagelig af forsvars- og indenrigsministre i de deltagende lande beslutte."
Når EUROGENDFOR-styrken først er blevet aktiv, er det ude med den nationale selvbestemmelse i det pågældende land: Bygninger fratages lokale myndigheder og national lovgivning tilsidesættes mest muligt." Uddrag fra det ugentlige informationsblad "Fortrolig Kommunikation" - fra Oplitik Wirtschaft und Geldanlage, No 3.836.” 

EUFOR1 Berliner Umschau 7. Sept. 2009 Allerede sidste år indgav bl.a. lederen af det Tyske Økologisk-Demokratiske Parti, Klaus Buchner, en klage til den tyske forfatningsdomstol i Karlsruhe om Lissabon-traktaten. Klaus Buchner: "Traktaten næsten ophæver vores demokrati og vil fjerne grundlovens demokratiske evighedsklausuler. Det er et statskup.  2. Artikel 151 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde siger udtrykkeligt, at al sociale lovgivning er betinget af, at økonomiens konkurrenceevne ikke forstyrres. 3. Der er tvungen oprustning og mulighed for angrebskrig - i modstrid med den tyske grundlov. Dette er udtrykkeligt erklæret mht. krig om olie. Det er også udtrykkeligt sagt, at ved lovmedholdelig bekæmpelse af oprør og opstand - det står bogstaveligt i den Europæiske Menneskerettighedskonvention - er selektivt drab tilladt. Dette betyder, at ikke blot er skydning ind i demonstrationer tilladt – men folk kan hentes ud  og blive skudt.

Grundloven forbliver kun i kraft, så længe den ikke er i strid med nogen som helst mindre bekendtgørelse fra EU.

EUFOR

Den skriftlige form af den konsoliderede traktat kom først efter afstemningen (i den tyske Forbundsdag).  Parlamentet stemte uden at kende kontrakten. Jeg har et vidneudsagn fra en SPD stedfortræder - hvis navn jeg ikke kan sige, selvfølgelig - han sagde: "Min partiledelse har sagt, at aftalen er god, så jeg tilsluttede mig."
For mig var det chokerende, at dommerne ikke forhandlede militære aspekter af denne kontrakt. Om militære aspekter skulle der ikke tales."
 
Men måske her er håb. The Telegraph 21 Sept. 2009: I sidste ende vil ingen af disse reformer ændre det centrale faktum, at medlemsstaterne ikke tænker på sig selv som én sammenhængende Union.

Eu-censur (hammer-segl-mundbind)Kommentar
Dette er faktisk meget uhyggeligt. Ved hjælp af Lissabon-traktaten har den kyniske Nye Verdensordens elite planer om at indføre et absolut diktatur - med genindførelse af dødsstraf. Hvis folk protesterer for voldsomt, vil de blive nedkæmpet af professionelt bevæbnet gendarmerie udefra - muligvis militære styrker fra andre lande, og de er således ikke bange for at skulle skyde mod deres egne landsmænd. At små lande som Serbien har fået pålagt den Nye Verdensorden, er en gammel historie. At EU løsner en gammel serbisk provins fra Serbien og lader muslimerne ødelægge kristendommen, er en del af EUs "forenet i mangfoldighed".
EU-eliten synes at have kløe i aftrækkerfingeren - for at vise verden, hvor store de er blevet - og for at få deres andel af world governances ære og profit.
EU bygger på 3 politiarbejde søjler: 1. Europol 2. EU-gendarmeriet 3. EUFOR / EDSP. Men andre internationale institutioner, f.eks FN, kan også bestille EGF.
Klaus Buchner har ret. Frankfurter Allgemeine 5 Oct., 2008: "Den tyske hær skal bruges i Tyskland selv i nødsituationer, og en forfatningsmæssig ændring vil ske," sagde formanden for EU's parlamentariske gruppe, Volker Kauder, efter et møde i den koalitionsudvalget.
Men det nødvendige "juridiske" grundlag for en anvendelse til angrebskrig uden for EU af disse styrker er Lissabon-traktaten. Og uden denne traktat, har de ikke hjemmel til at dræbe os.
Men hvem mistænker de vil blive voldelige? Os eller muslimerne, som de i stadigt stigende antal lukker ind? Ordo ab chao, siger eliten - orden ud af kaos - men først skabe kaos!