Nej Til Nosferatu: En Levende Død EUSSR Traktat fra Lissabon - Nej Til Udemokratisk “EU-Happy End”

Posted By Anders On June 15, 2008 @ 22:48 In Dansk, Euromed | 1 Comment

De tapre gæliske "Nay"-vælgere er ved at blive snydt. Vi frygtede netop det: De elendige, hyklerisk eurokrater - som fremhæver EU som model for demokrati i verden - har aldrig været til sinds at respektere det irske Traktat-nej. I febr. 2008 [1] vedtog EU Parlamentet med 499 stemmer mod 129 ikke at ville respektere et irsk "Nej".

[2] Sarkozy og Merkel samt Gordon Brown er blevet enige om at tvinge os fremad på vores lange demokratiske dødsmarch mod den Nye Verdensordens verdensstat
.
Man kan undre sig over, hvad de bliver betalt for at sælge al anstændighed samt os.
 
                                                                                                 Fy! Skam dig Sarko! Ikke her!

Disse "fine" folk erklærer sideløbende med den [3] illuministiske (explanatory part) guru og[4] kejseraspirant, kommissionspræsident [5] José Barroso, åbent, at "Europa-Kommissionen mener, at de resterende ratifikationer bør fortsætte med at gå deres gang" i de stater, hvis  befolkninger er blevet nægtet retten til en folkeafstemning om deres fremtid.

For som [6] Nicolas Sakozy udtrykte det: "En folkeafstemning om den traktat ville afvise den i ethvert europæisk land -og bringe Europa i fare." Hvilket betyder: " Europæerne er for farlige for elitens Europa!"

Indarbejdet i traktaten vil være en række protokoltekster, som giver papir-undtagelsesbestemmelser ([7] The Telegraph d. 11. juni, 2008)  på kontroversielle irske EU-spørgsmål, såsom beskatningsbeføjelser eller større militært samarbejde.

Disse tekster ville svare til Storbritanniens eksisterende protokolforbehold mht. "EU Charteret om Fundamentale Rettigheder" og sociale spørgsmål i Lissabon-Traktatens tekst, der bliver ratificeret i Westminster.

Irland, ligesom resten af Europa, afholder  ikke folkeafstemninger om udvidelsestraktater
og med nye protokolforbehold kan Dublin få en ny tiltrædelsestraktat gennem det irske parlament uden en folkeafstemning. "Det er formentlig ikke mere vanskeligt end det juridiske fodarbejde, der var nødvendigt for at forvandle Forfatningstraktaten til Lissabon Traktaten, efter at franskmænd og hollændere havde forkastet den. Det er et spørgsmålet om timing.

[7] "Selv[8] irske embedsmænd har holdt hemmelige forhandlinger om at gennemføre Lissabon-traktaten uanset folkeafstemningsudfaldet ([7] The Telegraph June 11, 2008)
Under samtalerne om at oprette et diplomatisk EU-korps d. 7. mai 7 og 13. maj, forelagde irske diplomater en stillingtagen til sammensætningen af EU's ambassadørtjeneste og EU's nye "udenrigsministers" rolle. Hemmelige detaljer er set af The Daily Telegraph og viser, at Irlands EU-ambassadør, Bobby McDonagh, med sine kolleger tiggede om, at til at holde samtalerne  og Dublin's holdning fortrolige. "[Vi] må forblive forsigtige med at fremlægge disse spørgsmål [folkeafstemning]!" siger referatet.

Men den britiske tænketank [9] Open Europe (d. 13. juni, 2008) har udsendt denne pressemeddelelse
"Tænketanken Open Europa sagde, at det ville være selvmord for Gordon Brown hos vælgerne at ignorere de irske vælgeres dom, og sagde, han skal forlange en folkeafstemning i Storbritannien.
Open Europa frigiver en ny ICM meningsmåling, som finder, at hvis en folkeafstemning blev holdt i Storbritannien nu ville folk stemme imod Lissabon-traktaten med 51% til 28%.
[10]
Så hvad nu?
([10] Euracativ d. 13. juni, 2008)
Europa vil ikke stå over for et pludseligt sammenbrud, da det har været styret med held ved Nice-traktaten, selv efter udvidelsen til 27 medlemmer. Hvad der virkelig er på spil, er, om den europæiske politiske klasse vil forstå budskabet fra borgerne, eller gøre situationen endnu mere vanskelig forud for valget til Europa-Parlamentet midt i 2009.

Irland og Europa vil vågne op med en hovedpine - ikke meget andet  [11] (Times Online, 14. Juni)
Ikke en eneste Eurokrat vil miste sit job. Den oppustede 27-personer-stærke Kommission kan ånde lettet op, idet en lidet-bemærket klausul i traktaten nedskar dens størrelse.
 
De store tabere er Tyrkiet og Kroatien. Britiske konservative euroskeptikere  proklamerer  hyklerisk deres støtte til tyrkisk tiltrædelse, men ved at kræve folkeafstemning om den fremtidige traktat betyder det en stopper for udvidelser.

Hvordan kommer EU videre?
Ingen EU-traktat kan træde i kraft, før alle underskrivende lande ratificerer den.
Reglerne er klare.

Den preussiske måde: "Tryn dem"! ([12] The Independent 14.juni, 2008)
Juridisk set skal den nye traktat  ratificeres af alle 27 medlemslande for at træde i kraft.
Tjenestemænd i nogle hovedstæder, bl.a. Berlin, hævder, at Irland, med 4 millioner mennesker, er for lille til at få lov til at opholde planerne fra regeringer, der repræsenterer næsten 500 millioner mennesker.
Dublin skulle mobbes til at acceptere en form for associationsaftale,
ligesom Norges.

Embedsmænd i Bruxelles sagde, at de tvivlede på, at det kunne virke. Under alle omstændigheder, sagde de, "hvorfor skulle Irland trues med de facto-udvisning, når Frankrig og Holland undgik enhver trussel efter deres "nej" afstemninger i 2005?"
Desuden sagde tjenestemænd, at det ville være farligt trampe på en folkeafstemning.

EU's hovedstæder er konfronteret med en deprimerende gåde. Befolkningerne i Den Europæiske Union - selv de, der tydeligvis har nydt godt af dens virksomhed - såsom franskmænd og hollændere og nu det irerne - føler sig truet, snarere end inspireret eller beskyttet af deres medlemskab af det udvidede EU.

Nygammel Britisk fasthed ([13] Times Online - June 15, 2008)
No 10 (Downing Street) kilder siger, at premierministeren hellere vil se hele forfatningstraktaten bryde sammen end  at tillade enkelte medlemstater at deltage i et to-trins-Europa. Hvis
Europa fortsættter fremad uden Irland, ville det afgive  præcedens for en to-trinsklub, hvor Storbritannien sandsynligvis vil blive hængende i 2. række.

Lissabon Traktatens sammenbrud ville tage trykket på Brown for en folkeafstemning væk.

En Downing Street kilde sagde: “Den juriske situation er meget klar: Traktaten kan ikke træde i kraft, før alle 27 lande har ratificeret den."

På denne uges topmøde i Bruxelles vil Brown nægte at give sit samtykke til noget som helst, der kunne lade Irland stå udenfor i kulden, siger medarbejdere.

En topembedsmand fra regeringen sagde, at enhver, der troede, at den irske afstemning ville blive ignoreret, "levede i et formørket land af fjolser".

[14] CNN News 15. juni, 2008: Den irske premierminister, Brian Cowen, sagde i dag, at  både EU og Irland står over for et pinefuldt dilemma.
Den britiske udenrigsminister, David Milliband
: " Der kan ikke være tale om at bulldoze eller snyde eller ignorere den irske afstemning," sagde Milliband til BBC. Adspurgt om han accepterede, at traktaten var død pga. den irske afstemning, lod Milliband formode, at Cowen har magten til at dræbe den.

Kommentar
På  vore vegne har irerne forkastet Lissabon Traktaten - men de ønsker at forblive medlemmer af et Europa af ligeværdige suveræne stater, mener mange irske nej-sigere.

"[15] EU Referendum" mener, at det irske "Nay" er af ringe betydning, og at eurokraterne temmelig snart  vil finde en måde at tage os ved næsen på - som sædvanligt. Måske er det rigtigt. Men hvis de gør, vil det folkelige pres mod vore regeringer forhåbentlig vokse til ubærlighed for "vore" politikere.

Og man må håbe, at det så bliver den nødvendige øjenåbner, som får danskerne til at fastholde deres EU-forbehold - den sidste rest af beskyttelse mod EUSSR diktaturet.

Eller er vi nosferatu - de levende døde?

Hvis det er muligt bør europæerne nu mobilisere en fælles front til respekt for det irske "Nay" mod EU-diktaturet og EU-udvidelsesplanerne , som på kort sigt omfatter de[16] muslimske lande i Mellemøsten og Nordafrika - og i det lange løb først vil stoppe ved verdens ende, dvs. verdensstaten!            


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=1069

URLs in this post:
[1] vedtog EU Parlamentet: http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=20776
[2] Sarkozy og Merkel samt Gordon Brown: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/2124969/EU-referendum-Gordon-Brown-urged-to-kill-of
f-Lisbon-Treaty-after-%27no%27-vote-in-Ireland.html

[3] illuministiske : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0356&language=EN
&mode=XML

[4] kejseraspirant: http://uk.youtube.com/watch?v=-I8M1T-GgRU
[5] José Barroso: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/941&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en

[6] Nicolas Sakozy udtrykte: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1569342/EU-polls-would-be-lost%2C-says-Nicolas-Sarkozy.htm
l

[7] The Telegraph d. 11. juni, 2008: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/2113401/European-Treaty-Irish-plan-to-get-around-%2
7no%27-vote.html

[8] : http://euro-med.dk/wp-admin/.%20http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/2113401/European-Tr
eaty-Irish-plan-to-get-around-%27no%27-vote.html

[9] Open Europe : http://www.openeurope.org.uk/media%2Dcentre/pressrelease.aspx?pressreleaseid=78
[10]
Så hvad nu?: http://www.euractiv.com/en/opinion/ireland-shows-eu-establishment-red-card/article-173352
[11] (Times Online, 14. Juni): http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/guest_contributors/article4133106.ece
[12] The Independent 14.juni, 2008: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/europe-struggles-to-keep-reform-plans-alive-after-iri
sh-reject-treaty-846926.html

[13] Times Online - June 15, 2008: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article4138792.ece
[14] CNN News 15. juni, 2008: http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/06/15/ireland.eu.ap/index.html
[15] EU Referendum: http://eureferendum.blogspot.com/2008/06/noise.html
[16] muslimske lande i Mellemøsten og Nordafrika: http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/conf/naples/index.htm