Mennesket Spiller Gud V. Hjerneomstrukturering. Således Snyder Fanden Gud For Din Sjæl - Giver Ham I Stedet En Computer

Posted By Anders On September 17, 2009 @ 00:11 In Dansk, Euromed | No Comments

[1]
Dette er måske det mest uhyggelige, De nogen sinde har læst.

Resumé: "Kropstyvene" kalder sig nu transhumane og har længe tømt sjælen ud af os v.hj.a. den Rockefeller-støttede mentalhygiejniske hjernevask. Nu planlægger de at udfylde tomrummet i os med en chip, så vi bliver posthumane. Alle angives at have en sådan chip i hjernen inden 2030. Derved får man kunstig intelligens og kan lære et nyt sprog på et par sekunder. Hvem der ikke vil chippes, men forblive menneske, bliver absolut taber. Disse posthumane hybrider mellem menneske og computer kan fjernstyres og kontrolleres - og er lige så amoralske som Den Nye Verdensorden. Det videnskabelige tidsskrift, "The Cambridge Quarterly of Health Care and Ethics", ser dette som meget sandsynligt og ser forbløffende muligheder deri for at forvandle menneskeheden. Andre ser dette som afslutningen på menneskeheden. Der foretages nu implantation af chips under huden, og Obamas sygeforsikringslovforslag udtrykker implantation af chip som forudsætning for dækning ved sygdom. Nicholas Rockefeller vil have alle hjerne-chippet, så bankkejserne kan styre dem. Vore efterkommere siges ikke mere at være menneskelige væsener - og sjælen er helt væk - erstattet af en computer.

Jeg har tidligere skrevet om udbredelsen af "[2] kropstyvene". Som [3] Takuan Seyo sagde, har disse kropstyve allerede tømt vores kroppe for sind og sjæl. Mendet bliver værre: de vil indsætte chips til at styre tomrummet. Menneskeheden bliver forvandlet til fjernstyrede robotter. Dette betyder farvel til menneskeheden!
Extropy Instituttet er forfatter til nedenstående. Det er en del af den FN-forbundne NGO "[4] NGO "Friends of the UN" "

[5] Hvad er transhumanisme og transhumane?
En transhuman er et menneske i forandring. Vi er transhumane i det omfang, vi forsøger at blive posthumane og tage skridt til at forberede en posthuman fremtid. Dette indebærer at lære om og gøre brug af nye teknologier, der kan øge vores kapacitet og levetid, sætter spørgsmålstegn ved fælles antagelser, og omdanner os, så vi er klar til fremtiden, hæver os over over forældede menneskelige overbevisninger og adfærd.

Julian Huxley's bog, skrevet i 1956, “Nye Flasker Til Ny Vin” indeholder essayet "Transhumanisme", som sigter mod at forklare, hvordan mennesker skal skabe et bedre miljø for sig selv. Han hentyder til en ny art, som mennesket i sidste ende kan blive. Dr. Max More offentliggjorde for første gang begrebet "transhumanisme" som en filosofi i 1990. Forskellen mellem Huxleys og More's transhumanisme er, at Huxley erklærer 1. "mennesket forbliver menneske men går ud over sig selv." Transhumanisme som defineret af More forklarer overvindelsen af menneskelige begrænsninger og 2. omdannelse fra at være menneske til at blive posthuman.

[6] Hitler[7] Julian-huxley[8] Julian Huxley og Hitler havde principielt de samme tanker om racehygiejne: De svage skal væk - ellers forfalder racen. Hitler dræbte millioner - Huxleys tanker er ved at udrydde menneskeheden. Hitler døde i vanære , Huxley blev adlet og UNESCO-Generaldirektør.

Dr. Max More (i Extropy The Journal of Transhumanist Thought # 6, 1990): "Transhumanisme er en klasse af filosofier, der søger at vejlede os i retning af en posthuman tilstand. Transhumanisme deler mange elementer med humanisme, herunder en respekt for fornuften og videnskaben

([9] luciferianismens basis sammen med elitens guddommeligørelse). Vores efterkommere vil på mange måder ikke længere være "menneskelige" (Dr. Robin Hanson).

Hvad er en posthuman? "Posthuman" er et begreb, som anvendes af transhumanister til at henvise til, hvad mennesker kan blive, hvis det lykkes os at bruge teknologi til at fjerne begrænsningerne i den menneskelige tilstand. Ingen kan være sikker på, præcis hvordan posthumane ville være (der kan være mange forskellige typer, og de kan fortsætte med at ændre sig), men vi kan forstå udtrykket ved at sætte det over for "menneskelig." Posthumane ville være dem, der har overvundet de biologiske, neurologiske , og psykologiske begrænsninger, der er indbygget i mennesker ved evolutionær proces. Posthumane ville have en langt større evne til at forny og forme deres fysiske form og funktion, de ville have et udvidet sortiment af raffinerede følelsesmæssige reaktioner, og ville have intellektuelle og opfattelsesevner øget ud over den rent menneskelige rækkevidde. Posthumane ville ikke være genstand for biologisk aldring eller degeneration. Det ville være urealistisk at forvente, at posthumane ville være "perfekte" efter vores standarder. Hvad vi med rimelighed kan sige er, at posthumane ville have større potentiale for god eller dårlig, ligesom mennesker har større potentiale end andre primater.

Mange transhumanister finder det meget sandsynligt, at posthumane ville være helt eller delvis postbiologiske - de biologiske menneskers personlighed er blevet overført "til" (eller gradvist erstattet af) mere holdbare, hurtigere, stærkere legemer og tænkende hardware, der kan laves om på. Nogle af de discipliner, som transhumanister nu forventer at spille en rolle for at vi kan blive posthumane omfatter gensplejsning, neural-edb-integration, biomedicin og nanobioteknologi, regenerativ medicin, og de kognitive videnskaber.

Se så denne grusomme [10] video om den Nye Verdensordens trans/posthumanisme
Aaron Franz´film varer 58:33 minutter. Jeg skal give et kort uddrag: “Den 3 december 2001 holdt NSF (National Space Forum) en konference med deltagelse af det amerikanske forsvarsministerium og eliten af US teknologien, som NASA, MIT, Stanford University, Hewlett Packard og mange flere. Tidligere formand for det amerikanske Repræsentanternes Hus, Newt Gingrich, holdt en tale og indførte udtrykket "Age of Transition". Den amerikanske regering ønskede at ændre den menneskelige natur! Den ønskede at øge effektiviteten af den menneskelige hjerne ved implantering af  hjernechips! Dette åbner op for kunstig intelligens og for at lære et nyt sprog inden for få sekunder - samt at lade en menneskelig hjerne leve for evigt i et virtuelt computerscenario! Selvfølgelig åbner det også op for manipulationer af den enkeltes adfærd og ønsker. Et formål er at fjerne sexualdriften - og dermed at reducere antallet af medlemmer af den lavere klasse. Denne kybernetisk forbedring af hjernens ydeevne er uundgåelig. Stort set alle vil have en form for kunstig intelleigens i 2030! Taberne vil være dem, der foretrækker at forblive mennesker - ikke posthumane. Den amerikanske regering bevilgede 604 mio. dollars til formålet. Gennem technoprogressen vil det være muligt at “forbedre” den menneskelige race.
Transhumanismen har sin oprindelse i racehygiejnen.

[11]

Denne racehygiejne-Darwinisme er blevet en religion for eliten, der betragter sig som overlegen i forhold til masserne.
De vil fjerne menneskets frie vilje og ændre den menneskelige ånd ind i en ny form for væsen med en klovn-trold udseende, således at de får sig selv til at synes ædlere i sammenligning! Disse væsener vil være dels maskine, dels mennesker. De vil leve i en virtuel verden med virtuelle venner osv.
[12] Borg-obama
Det britiske forsvarsministerium har lavet en prognose frem til 2035: Folk vil være i en choktilstand. Hjernechip-implantation vil stige voldsomt. Skulle forbindelsen til chippen blive frakoblet, vil det blive betragtet som en sikkerhedsrisiko - og den kriminelle ville blive sendt i en lejr. Medlidenhedsdrab vil blive anvendt i stort omfang for at mindske ældrebyrden.

Så taler Aldous Huxley om den ultimative revolution. Hvorefter et offer for tankekontrol fortæller om sine Lidelser. Medierne har allerede skabt en virtuel virkelighed for os. "

Posthumanismen er afslutningen på den menneskelige race. Kun folk, der tror de er guder kan gøre sådan noget.
"

Vrøvl? Her er, hvad det videnskabelige tidsskrift, [13] The Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics har at sige: "Bliv Borg (kybernetisk organisme) for at blive udødelig”. Hjernechips er en meget sandsynlig fremtidig teknologi. Den encyklopædiske hukommelse i en edb-forstærket hjerne  er kombineret med evnen til at udveksle oplysninger på afstand. Potentialet i hjernechips for at forvandle menneskeheden er forbløffende."

[14] Chip-implantationChippen er virkelighed
[15] Chip[16] BBC 29 Sept. 2004: Den eksklusive VIP-Night Baja Beach Club i Barcelona tilbyder sine VIP-kunder injektion af en glaskapsel på 1,3 mm x 1mm under huden - som afregningsanordning.  Den hviler under huden og sender i et meget lavfrekvent  Radioområde. 
[17] Obamas Sundhedslovforslag under Klasse II (§ 1, afsnit B) omfatter udtrykkeligt''(ii) en klasse II-anordning, der kan implanteres. Godkendt af FDA, er [17] en klasse II implantabel anordning et "implantabel radiofrekvens transponder system  til patientidentifikation og information om sundhed." Formålet med en klasse II-anordning er at indsamle data på medicinske patienter og alle øvrige data, der skønnes hensigtsmæssige af ministeren."
Denne form for enhed vil blive implanteret i de fleste mennesker, der vælger at blive omfattet af det offentlige sundhedsvæsen. I sidste ende vil alle blive implanteret med en chip.
[18] Dette bekræftes på Ron Paul´s blog Liberty Forest.

Kommentar
Dette er sandelig Verdenselitens ultimative gennemførelse af deres [9] luciferiske drømme: Omskabe mennesket fordi det i sin nuværende form ikke passer ind i deres syge forestillingsverden. De hader Gud – og elsker sig selv! Gud skabte mennesket i sit billede, som de hader. Nu vil de omskabe mennesket i deres og Lucifers syge og onde billede. Det posthumane menneske har ingen moral – gør lydigt, som eliten befaler i enhver måde. Djævelen vil ikke få menneskesjæle i Helvede – men må nøjes med at se på evige robotters [19] Aaron-Russo-with-Nick-Rockefellercomputerprogrammer – sikke et Helvede det vil blive! I hvert fald kan han le over, at Gud i fremtiden ikke kan hente flere sjæle! Jeg tror, at Gud vil knuse computermagerne og deres robotter, før de kan spotte ham så meget!

I denne video er Nicholas Rockefeller citeret for at sige til sin ven, filmmanden, Aaron Russo, at formålet er at forsyne alle med en (hjerne) "chip" for at få bankfolkene til at lede dem. Så meget tyder på, at mennesket vil blive omdannet til en posthuman robot.

Vi står over for den største ændring af menneskeheden, siden homo sapiens viste sig på denne planet. Det kaldes afslutningen af menneskeheden - og begyndelsen på de fjernstyrede robotters tidsalder – alle har en hjerne-nano-chip og er fjernstyrede. Ingen personlighed, ingen sjæl, bare lydige, kastrerede robotsind (man kan ikke tale om sjæle), legetøj og slaver for den guddommeliggjorte globale elite, som vil afgøre, hvem der har lov til at formere sig, og hvem der ikke har – og i hvilken form. Forfærdelige “Fagre Nye [20] Lennon_satanVerden” – ikke? 
 

The Beatles arbejdede for Rothschilds sataniske “[21] guddommelige konge” og var forbilleder, der førte mange til  en indholdløs narkotikakultur.

Men så på den anden side: Er det bedre i dag?  Hvor mange vil simpelthen ikke høre om modstykket til den luciferianske Nye Verdensorden, Jesu Kristi lære, den Gamle Verdensordens grundlag for opfattelse af godt og ondt  - selv om han har bevist sin guddommelighed gennem [22] Torinolagenet? På den anden side kan de let tro og praktisere en afvisning af Kristi lære, at gøre godt til ondt og omvendt. Ikke mærkeligt, at [23] biskoppen i Rochester  - med et muslimsk navn – d. 13. sept. 2009 påpeger, at forkastelsen af  kristne værdier skader Storbritannien. Vore medier og myndigheder har hjernevasket os - men har de haft heldet med sig? I Europa ja - i USA ikke, idet  kun [24] 29% tror dem der.
[25] Djaevelen-griner
Faktum er, at global tankekontrol gennem [26] Mentalhygienebevægelsen er en 100 år gammel historie. Man har i lang tid levet i "Overgangstiden". Vi er i den transhumane fase - mange er allerede i en tilstand af reguleret posthuman robotfase. Hvem gavner det? Navnet Rockefeller dukker op igen og igen i forbindelse med tankekontrol og racehygiejne, siden Rockefeller Fonden  i 1919 begyndte det at støtte [27] Clifford Beers “International Committee for Mental Hygiene” – som i 1948 blev erstattet af  World Federation for Mental Health (WFMH). Den kom til at "nyde rådgivende forbindelser med flere FN-agenturer og … nationale grupper." Stiftelsesdokumentet  verdensstatsborgerskab og én verden som forudsætning for mental sundhed."

Sådan afliver man den Gamle Verdensorden. Nu skal torummet udfyldes med en chip!

Vore sjæle vil uundgåeligt som radio-styrede roboter havne i [28] Rothschilds  sågar[9] luciferiske  lomme. Kun en usandsynlig holdningsændering eller Kristi genkomst kan forhindre det.

 

 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=10662

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/bodysnatchers%202.jpg
[2] kropstyvene: http://euro-med.dk/?p=3831
[3] Takuan Seyo: http://www.brusselsjournal.com/node/3612
[4] NGO "Friends of the UN": http://www.fotun.org/
[5] Hvad er transhumanisme og transhumane? : http://www.extropy.org/faq.htm#2.1
[6] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederhitler2.jpg
[7] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederjulian-2dhuxley2.jpg
[8] Julian Huxley: http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Huxley
[9] luciferianismens basis: http://www.conspiracyarchive.com/Commentary/Luciferianism.htm
[10] video: http://video.google.com/videoplay?docid=2615496775977574586#
[11] : http://euro-med.dk/billeder/billederhoneybee-2dapis-7eu260955562.jpg
[12] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederborg-2dobama2.jpg
[13] The Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics: http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract;jsessionid=533ED302D5318AFEF58C114762ACB2C0.tom
cat1?fromPage=online&aid=1017164

[14] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederchip-2dimplantation4.jpg
[15] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederchip2.jpg
[16] BBC 29 Sept. 2004: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/3697940.stm
[17] Obamas Sundhedslovforslag : http://www.abovetopsecret.com/forum/thread496625/pg1
[18] Dette bekræftes på Ron Paul´s blog Liberty Forest: http://www.ronpaulforums.com/showthread.php?p=2293737
[19] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederaaron-2drusso-2dwith-2dnick-2drockefeller.jpg
[20] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederlennon-satan2.jpg
[21] guddommelige konge: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica24.htm#TWENTY-FOUR
[22] Torinolagenet: http://euro-med.dk/?p=7885
[23] biskoppen i Rochester : http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/religion/6180483/Britain-in-moral-crisis-warns-Bishop-of-
Rochester.html

[24] 29% tror dem der: http://www.nytimes.com/2009/09/14/business/media/14survey.html
[25] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederdjaevelen-2dgriner3.jpg
[26] Mentalhygienebevægelsen : http://euro-med.dk/?p=143
[27] Clifford Beers “International Committee for Mental Hygiene” – som i 1948 blev erstattet af  World Federation for Mental Health (WFMH): http://www.crossroad.to/Excerpts/chronologies/mind-control.htm
[28] Rothschilds : http://www.illuminati-news.com/articles2/00292.html