Mail Til EU Parlamentet Om EU-Kontrol Over Blogosfæren

Posted By Anders On June 13, 2008 @ 21:47 In Dansk, Euromed | 1 Comment

I EU meddelelsen af 11.06. 2008 om [1] Forslag til EU's Parlamentsresolution (2007/2253 (INI) ved Marianne Mikko anmoder Parlamentet  om en kommentar. Her er min:

  ,, Fru  Mikko udtrykker modvilje mod ondsindede hensigter og skjulte dagsordener i blogosfæren! I modsætning til normale bloggere har EU - set fra den europæiske befolknings side - både ondsindede og skjulte dagsordener - mens normale bloggere ikke skjuler deres hensigter.
Det er EU, som fylder cyberspace og Europa med spam, ondsindede og skjulte dagsordener. I taler om demokrati - og samtidig opfører I jer som diktatorer:

1. I informerer os ikke om indholdet af Lissabon-traktaten

2. I har ikke ladet os få en afstemning on den traktat

3. Når franskmænd og hollændere  kasserer samme traktat - ser man bort fra dem - og genindfører praktisk taget den samme traktat!

4. I er ved at indføre en vidtrækkende "Union for Middelhavet". Offentligheden har aldrig hørt om det - eller om den Euromediterrrane proces, som nu er næsten 13 år gammel!

5. I har ikke informeret os om, at EU lovede sine 4 fundamentale rettigheder - blandt dem fri indvandring - for borgerne i nu 11 muslimske Euromediterrane "partnerlande" på 6. Euromediterrane Udenrigsministerkonference i Napoli 2.-3. december 2003. Ej heller om Euromediterraniens  fællesmarked, der skal begynde den 1 januar, 2010.

6. I taler om ytringsfriheden som en menneskeret! Men i sin tale i Wien den mai 22/23, 2006, truede Benita Ferrero Waldner med lovgivning mod ytringsfriheden for medierne, medmindre disse "indførte og opretholdt selvcensur i deres egne faglige rækker".
Ud over dette, indførte EU-Rådet d. 19 april, 2007 den berygtede "Rammeafgørelse om Racisme og Fremmedhad": Hvis nogen med rette kritiserer islam eller muslimer truer 3 års fængsel!

7. I stjæler vores kristne nationale og religiøse identitet ved at pumpe flere og flere muslimer ind i Europa.

8. I taler om EU som et eksempel for resten af verden, mens EU-parlamentarikere er blevet afsløret som bedragere igen og igen - og budgettet for EU har ikke været acccepteret af Revisionen på grund af uregelmæssigheder på nu 13. år i træk!

9. I fravrister os  CO2-afgifter - selv om enhver sandfærdig videnskabelig dokumentation og ærlige, ubestikkelige videnskabsmænd igen og igen viser, at klimaændringerne ikke er menneskeskabte. Og at vi er på vej ud af en mindre istid, som begyndte omkring 1500 A.D. - efter en middelalderlig opvarmningsperiode med temperaturer højere end nu.
I gør det på trods af, at temperaturen er faldet i løbet af de seneste ti år - og på samme tid som CO2 i luften stiger som følge af frigørelse fra verdenshavene.
For 450 millioner år siden havde vi 10 gange så meget CO2 i atmosfæren - og istid!

Efter min mening, er I de farlige folk på blogosfæren med skjulte dagsordener og ondsindede hensigter: at oprette jeres verdensstat gennem svig og løgne.

Anders Bruun Laursen
Tidligere øjenoverlæge.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=1066

URLs in this post:
[1] Forslag til EU's Parlamentsresolution: http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/058-31021-161-06-24-909-20080605STO30955-2008-0
9-06-2008/default_en.htm