Mennesket Leger Gud IV. Rothschilds 4. Rige: CO2-drevet Slagtehus For “Unyttige Spiseres” Penge Og Frihed

Posted By Anders On September 14, 2009 @ 01:06 In Dansk, Euromed | No Comments

[1]

Resumé: Iflg. insideren, George Hunt, har Rothschilds Nye Verdensorden styret milieubevægelsen siden dens tilbliven i 1972. CO2-bekæmpelsesideen blev fremsat i 1987 af Edmund de Rothschild - “det betyder penge,” sagde han. Endvidere foreslog han en 2. Marshallplan: 44 mia. dollars fra vestlige skatteydere betaltes gennem hans Frankfurtbank til redning af Sovjets rubel! Den ufatteligt rige familie har overtaget kontrollen med verdensøkonomien og -politikken totalt. Den har bestukket politikerne til at danse efter deres pibe, og deres koncerner styrer gennem lobbyisme regeringerne. Mussolini definerede denne tilstand som fascisme. Rothschild oprettede Israel og har i Højesteretsbygningen dér et Rothschild-tempel med illuministsymboler for deres verdensstat. De har fulgt Herzls taktik om at finansiere antisemiterne for at jage jøderne til Palæstina (Hitler, Auschwitz). CO2-galskaben er nu nået dertil, at der foreslås individuelt personligt CO2-budget - hvilket kun kan adminisreres gennem nano-chip-indplantning (undervejs), der kan registrere og påvirke individets adfærd.  Endvidere skal Vesten købe U-landenes uudnyttede CO2-kvoter på Rothschilds Globale Kuldioxydhandelsmarked .

[1] Nathan Mayer Rothschild (1777-1836): Jeg er lige glad med, hvilken marionet, der er placeret på Englands trone for at regere imperiet, hvor solen aldrig går ned. Manden, der kontrollerer Storbritanniens pengemængde, kontrollerer det britiske imperium, og jeg styrer den britiske pengemængde.

[2] Henry Makow (jødisk): “Samfundet er fuldstændig undergravet. Regering, uddannelse, underholdning og medier, tænketanke, fonde, ngo’er, erhvervsorganisationer og store velgørende fonde er helt i hænderne på den centrale bankkartel. Efterretningstjenester rapporterer til centralbankfolkene. De og [3] frimurernes hemmelige samfund er en central del af kontrolmekanismen. Samfundet er hjælpeløst til at løse dets virkelige problem: den uholdbare koncentration af rigdom, magt og kulturel indflydelse i hænderne på Cabala-tro bankfolks hemmelige hensigt om at aflive eller slavebindende os. Menneskeheden er ved at blive lagt i koma med sex og penge. Det sidste, bankfolkene ønsker, er at vække kvæget fra dets dvale.”

Først vil jeg bede Dem om at lytte opmærksomt til denne [4] video. George Hunt var deltager i Wilderness konferencer i 1987 og 1991 - han kender den Nye Verdensordens elite personligt.

Her, i 1992, fortæller han os om sine oplevelser: At den nye verdensorden skabte miljøbevægelsen tilbage i 1972 i Stockholm ved den senere UNCED-præsident, Maurice Strong, som er [5] medforfatter af Earth Charter - og har styret den lige siden. På 4. Verdens (Wilderness) Konference i 1987 deltog Nye Verdensordens-illuminister som David Rockefeller, Edmund de Rothschild, Maurice Strong, US udenrigsminister Baker, Gro Harlem Brundtland og [6] IMF-embedsmænd.

[7] Edmund_de_rothschi_1242290cDen 4. Verdens- (Wilderness) Konference hentyder også til Rothschild’s [8] 4. Verden: En [9] Enverdensstat og regering under Cæsar Rothschild - meget lig kejsertidens Rom. Præsidenter slikker deres støvler! I denne video roser fra 28:55 min. Maurice Strong vennen Edmund de Rothschild som pioner for forbindelsen mellem økologi og økonomi. Fra 30:50 min. fremsætter Edmund de Rothschild nogle interessante bemærkninger: 1. CO2 er årsag til en postuleret drivhuseffekt. Han foreslår, at CO2 skal omdannes til tøris og sejles til polisen for at holde temperaturen lav der! 2. Det betyder penge, siger han! 3. Han foreslår en ny Marshall-plan for at redde rubelen. Det beløb var 44 milliarder dollars, Vestens skattepenge, som blev leveret gennem Rothschild’s nyligt genåbnede Bank i Frankfurt. 4. Han taler for en stabil udvikling (i dag = [10] bæredygtighed, et kommunistisk begreb). Uden at man diskuterede principper blev Rothschild’s plan gjort til en del af FN’s miljøpolitik.
Maurice Strong fortalte George Hunt, at en lille gruppe af ledere på WEF i Davos ville have de rige forurenende lande til at reducere deres CO2-forurening. Men de var enige om, at vestlige regeringer ikke ville acceptere det. Så for at redde planeten blev disse ledere enige om, at det ville være deres pligt at få verdensøkonomien til at kollapse!

Antag at Rothschilds har et ønske om at blive verdens retmæssige herrer, fordi de er [11] opdraget til at tro, de har [12] Lucifers ret pga. fødsel samt dygtighed til denne stilling. Også selv om de betragter deres medmennesker som “undermennesker”, fordi de var opflasket med  [13] farisæernes bog, og [14] her, Talmud. En bog hvis [15] hadetale mod de Kristne var model for Koranens hadetale mod de vantro. Hvordan ville de gennemføre deres ønske? Nathan Mayer vidste det. Penge åbner alle døre. Familien skrabede/skraber med alle midler så mange penge som muligt ind fra undermenneskene.

[16] Rothschildgoldv400Hvor mange penge ejer Huset Rothschild nu?
[17] Yahoo answers siger 300 billioner dollars .
[18] Marcus Angelicus 1997:Mellem 1,9 billioner US $ og 491,409.0 billioner US $ - afhængig af om afkastet på de 6 Mia, som Rothschild  ejede i 1850, har været 4 eller 8%. Den nuværende krise har gjort dem meget rigere - fordi de og deres [19] Wall Street håndlangere har skabt og administreret den fra begyndelsen.

Hvad har de købt for alle de mange penge?

De har fået en højre arm som Rockefeller til at gøre arbejdet for sig. [20] Købt og [21] her (Repr. Collin Peterson, New York Times 31 maj, 2009) nationale politikere gennem hemmelige klubber som [22] Bilderberg-klubben, [23] Council on Foreign Relations, [24] Trilateral Commission, The [25] Club of Rome, [22] konstrueret regionale unioner som EU. De skabte [26] USAs Federal Reserve System og centralbanker, som trykker penge ud af den blå luft, og indkasserer renter, som de selv fastsætter. Endvidere deres deres verdensomspændende banker, [6] IMF og Verdensbanken, og [19] BIS, Wall Street, [27] WTO. De [28] styrer vores økonomi med folk, der ignorerede de vanvittige spekulationer, der førte til den nuværende økonomiske krise - og sætter nu de [29] samme kontrollanter i gang igen. De kontrollerer EU’s industri ved hjælp af [30] European Round Table of Industrialists, skjuler deres ansigter for offentligheden. Plyndrer undermenneskene gennem EUs CO2-fupmarked - [31] ETS eller ECX, European Climate Exchange. Meget effektivt - men ikke nok. De måtte eje medierne for derigennem at lade deres [32] mentalhygiejne-hjernevask lulle offentligheden i søvn i velfærd, sport, rock, stoffer, blinde dem, så de ser NVOs onde gerninger - og alligevel tror, de bare er uheld. Pth! Konspirationsteori - som den svenske avis, [33] Sydsvenskan,, skrev for nylig om Eurabia/ [34] Euromediterranienprocessen, som EU så åbenlyst har dokumenteret.

Allerede senator [35] Barry Goldwater erklærede, at Rothschilds højre arm, Rockefellers Council on Foreign Relations, domminerer medier og Kongressen. Denne  [36] video bekræfter dette, og denne blog meddeler, at Rockefeller-Rothschilds [37] jøder ejer 96% af verdens medier.
De har styret verdenspolitikken ved at financiere den [38] Russiske Revolution , og især [39] her, og [40] Hitler´s nazisme. De [41] beordrede Gorbachev at ændre Sovjetunionen og at slutte sig til IMF, Verdensbanken, GATT - for ellers! - via deres håndlangere i Trilateral Commission, David Rockefeller, Henry Kissinger og Giscard D´Estaing i 1989, lige før Sovietunionen faldt. Gorbie vidste meget vel, at [42] DDR faldt, fordi Rockefellers Chase Manhattan siden 1982 ikke havde givet mere Kredit. De har købt den amerikanske regering til at [43] tage deres folk ind i regeringen og lavet reel [44] global governance på alle statslige niveauer, og dermed invalideret nationale regeringer. Så hvad mere kan de gøre? Tjene flere penge! Få mere magt! [45] Reducere de dumme “unyttige spisere”! Gøre sig selv til kejser i en en [9] verdensregering! Hvordan?

[46] The Huffington Post 20 Aug. 2009, Larry Flint: “Den amerikanske regering - som vi engang kaldte vores regering - er blevet overtaget af Wall Street (Rothschild’s agenter), mega-selskaber og de super-rige. Det er dem, der bestemmer vor skæbne.
Det er denne gruppe magtfulde eliter, som præsident Franklin D. Roosevelt kaldte “økonomisk royalister,” der vælger vores folkevalgte - ja, vores styreform. Både demokrater og republikanere danser efter deres koncern-mestre. I Amerika er koncerner regeringen. Det har aldrig været mere indlysende end med Wall Street-bankredningsplanerne, hvorved de selvsamme koncerner, der forårsagede sammenbruddet af vores økonomi er blevet belønnet med skatteyderdollars. Henry Kissinger kalder os “unyttige spisere.”

Den økonomiske elite havde bestukket vore lovgivere. Præsident Obama:“En kultur af uansvarlighed slog rod, fra Wall Street til Washington til Main Street.” Obama kan ikke stå op mod den [47] David_rothschildmagtfulde Wall Streets interesser, der har leveret størstedelen af hans kampagnepenge til valget i 2008. Heller ikke kan Kongressen, af samme grund.

David de Rothschild er den nuværende leder af både den engelske og franske del af denne tilsyneladende endog [48] kriminelle familie.

[48]

[48] Overvej, hvad David Rockefeller, skriver i sine erindringer 2002: “Nogle mener endda, at vi er en del af en hemmelig sammensværgelse, som arbejder mod USAs bedste interesser… om at bygge … én verden, hvis man vil. Hvis det er anklagen, er jeg skyldig.”
Rockefeller 1994:”Vi er på randen af en global omdannelse. Alt, hvad vi behøver, er den rigtige større krise, og nationerne vil acceptere den Nye Verdensorden.” Vores land er blevet stjålet fra os.”

Lad mig nu være ligefrem: den Nye Verdensordens trosbekendelse er: Der er kun én gud, Mammon, Rothschild er hans inkarnation og Rockefeller hans profet

[49] Reuters 1. sept. 2009 : Den irske regering har udpeget investeringsbanken Rothschild til at rådgive om omstrukturering af landets banksektor.
[50] Jay-rockefeller-divine-king-1[51] The Irish Times 7. sept. 2009: Beskatningskommissionen har anbefalet indførelsen af en kulstofafgift til at bidrage til at begrænse Irlands udledning af drivhusgasser.
[52] The New York Times 7. sept. 2009: Den franske regering har planer om næste år at begynde at lade storforbrugere af husholdnings-og transportbrændstoffer bære mere af skattebyrden.

Jay Rockefeller er nu leder af Rockellerne - Rothschild’s højre arm. Her laver han et okkult tegn for den “[53] guddommelige konge“, Rothschilds valgte mand til at styre [9] verdensstaten.

[54] Der Spiegel 4. Sept. 2009Hans Joachim Schellnhuber, den tyske regerings klimabeskyttelsesrådgiver foreslår oprettelsen af et CO2-budget for hvert menneske på jorden, uanset om det bor i Berlin eller Beijing. Hver person på jorden vil kun være i stand til at producere omkring 110 ton CO2 mellem 2010 og 2050. En gennemsnitlig tysker udleder omkring 11 tons om året, hvilket betyder, at hans “budget” vil være brugt op inden for 10 år. “Vi kom på en ordning, hvorefter industrialiserede lande kan købe emissionskvoter fra lande med lavere CO2-produktion. De penge, der via denne globale handel med emissioner kommer ind, kunne derefter indsættes til finansiering af miljøvenlig teknologi og udvikling i disse lande. De industrialiserede nationer skulle betale op til 100 milliarder € ($ 142 milliarder euro) årligt.”
Kommentar: Mærkeligt nok tilbød EU den 9. august præcis dette beløb - men de underudviklede lande forkastede: De vil have 700 mia dollars i stedet! Det er en fortsættelse af [55] FN-generalsekretærens forestillinger for nylig. Det er så at sige Edmund de Rothschilds 2. Marshallplan.
Planen blev [56] genfremsat i 1992 af Al Gore.

[57] PR Newswire for Journalists Sydney, Australia - Rothschild Australien og E3 International er indstillet på at blive centrale aktører i det internationale CO2–kredithandelsmarked, en spirende varebørs, som analytikere mener, kunne have en værdi på op til US $ 150 milliarder i 2012. [58] George-soros

George Soros er en [48] Rothschild-marionet og en tidligere nazi-kollaboratør, der stjal sine medjøders ejendom. Hans “Åbne Samfund” [59] påvirker EU.

[60] The Times 30 Aug. 2009: En radikal plan for at rejse £ 100 milliarder ved at privatisere Storbritanniens største vejnet er blevet præsenteret af NM Rothschild for de tre vigtigste politiske partier. Ledende bankfolk fortalte ledende politikere, at salget af vejene, som overvåges af Highways Agency - alle motorveje og de fleste store hovedveje - kan hjælpe med at genoplive de svært ramte offentlige finanser.  [61] Jp-morganBanken stod bag mange af de centrale privatiseringer i 1980′erne og 1990′erne, herunder British Steel, British Gas og British Coal.

J. P. Morgan - [62] flår folk til skindet og er [63] Rothschildagent

[64] Rothschild, Israel og Bibelen
[65] Israelsk-flag1895: Edmond James de Rothschild skaffede midlerne til at stifte de første jødiske kolonier i Palæstina.
1897: Rothschild betaler for den Zionistiske Kongres. Mødet ledes af Theodor Herzl, som skrev i sin dagbog, “Det er vigtigt, at jødernes lidelser …. bliver værre …. Dette vil bidrage til virkeliggørelsen af vores planer …. Jeg har en glimrende idé …. Jeg vil få anti-semitter til at likvidere jødisk rigdom …. Antisemitter vil hjælpe os derved, at de vil styrke forfølgelsen og undertrykkelsen af jøder. Anti-semitterne er vores bedste venner.” (for at jage jøderne til Palæstina!)
1913: Rothschild opretter Anti Defamation League (ADL) i USA med det formål at brændemærke enhver, der sætter spørgsmålstegn ved eller udfordrer i den globale elite, som “anti-semitisk”.
(1917: Rothschild står bag Balfour-erklæringen om en jødisk stat i Palæstina)
1948: Rothschild bestikker præsident Harry S. Truman til at anerkende Israel (Rothschild-ejet zionistisk, ikke jødisk territorium) som en suveræn stat med 2.000.000 dollars. Derefter erklærer de Israel for at være en suveræn jødisk stat i Palæstina. Israels flag afsløres. Emblemet på flaget er en blå version af [66] Rothschilds [66] “røde hexagram.
Rothschild har gjort dette i overensstemmelse med Bibelens profetier (fx Ezek. 35-37) - ikke til Guds ære - men for at gøre sig selv guddommelig. Så ikke underligt, at Edmund James’ søn, [67] James A. de Rothschild, betalte for Knesset og [68] hans kone, Dorothy, donerede Israels Højesteretsbygning som et Rothschildtempel fuldt af [69] illuministiske symboler (f.eks. illuminatpyramiden på taget) for Rothschilds - ikke Guds - [9] verdensstat.

Uden Hitler ville der ikke have været nogen stat, der hed Israel. Israel er synthesen (Hegel) af 2. Verdenskrig. Var Hitler en Rothschild? Var det grunden til, at Rockefeller og Rothschild finansierede Hitler og Auschwitz – i overensstemmelse med Herzls plan?  Hitlers bedstemor, Matild (andetsteds Maria Anna) Schuecklgruber, blev gravid i Rothschildpalæet i Wien. – iflg. Gestapo-officer og Heydrichs og von Papens fortrolige, [70] Hansjürgen Koehlers “Inside the Gestapo” fra 1940,” der havde det fra en undersøgelse, som den tidl. østrigske kansler, Dolfuss, havde foretaget, hvorfor Hitler lod ham dræbe. Koehler læste en kopi af dokumentet i en forfærdet Heydrichs kontor – og fik til opgave at stjæle kansler Schuschniggs originaldokument. [71] Baron Salomon Mayer var den eneste Rothschild i Wien i 1837, da Hitlers far blev født – og en stor buk. Historien [72] beskrives også i Walter Langers bog  ([73] Wikipedia) “The Mind of Hitler,” som også har det fra Thyssen. Bare rygter– eller hvad?

I og med at de finansierede Holocaust kan Rothschilds ikke have handlet ud fra kærlighed til deres medjøder, da de grundlagde Israel - lige så lidt som Theodor Herzl gjorde.

Kommentar
I 200 år har verden stønnet og sørget under Rothschilds åg.
[74] Nathan_RothschildNathan Mayer Rothschild.
Rothschild gør flere og flere forsøg på at overtage, styre og diktere verdensøkonomien. Det begyndte, efter at Nathan Mayer Rothschild  [1] snød Londons børs efter Napoleons nederlag i 1815 ved Waterloo: Rothschild´s ilkurer meddelte Rothschild, at Napoleon var besejret. Alle andre troede, han havde vundet. Rothschild solgte så på børsen alle sine aktier - og alle andre gjorde ligeså, så kursen faldt til ingenting. Derpå begyndte Rothschilds agenter hemmeligt at købe aktierne. Dette skaffede familien Rothschild kontrollen over den britiske økonomi - og over Bank of England, ja det britiske verdensimperium!

Et lignende trick er nu ved at blive udført i Irland og tvinger landet (og Frankrig?) til at indføre Rothschild’s elskede CO2-afgift - afstemt efter Rothschild’s European Climate Exchange / ETS. Nu forsøger Rothschild endog frækt  at klemme den britiske regering igen ved at ville at købe de vigtiste veje i UK, nationens pulsårer, i et land, som er stærkt forgældet efter den Rothschild-skabte  økonomiske krise!!

Men hvad rådgiveren for den tyske regering foreslår, vil betyde enden på vores frihed: Big Brother vil følge hvert skridt, man foretager sig. Vores brug af bus, tog, bil, fly, elektricitet, benzin, i sin yderste konsekvens selv alle vore bevægelser: går vi, kører vi, cykler vi - vores CO2-produktion er afhængig af det, vores mad (grøntsager eller kød) osv. Faktisk kan dette kun registreres ved at indplante sender/modtager-nanochips i vore hjerner, uden hvilke chips vi fremover bliver absolutte tabere! Se denne  [75] chokerende video om USAs regerings ½ og koncerners transhumanisme, hvor også Aldous Huxley taler om sin “Fagre Nye Verden”.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=10587

URLs in this post:
[1] Image: http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/house_of_rothschild_final_warnin.htm
[2] Henry Makow: http://www.henrymakow.com/what_is_communism.html
[3] frimurernes : http://euro-med.dk/?p=10106
[4] video: http://video.google.com/videoplay?docid=-6642758020554799808#
[5] medforfatter af Earth Charter : http://www.earthcharterinaction.org/invent/images/uploads/echarter_english.pdf
[6] IMF-embedsmænd: http://euro-med.dk/?p=7627
[7] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederedmund-de-rothschi-1242290c1.jpg
[8] 4. Verden: http://euro-med.dk/?p=7684
[9] Enverdensstat og regering : http://euro-med.dk/?p=5141
[10] bæredygtighed: http://euro-med.dk/?p=9541
[11] opdraget: http://www.manfredlehmann.com/sieg442.html
[12] Lucifers: http://www.conspiracyarchive.com/Commentary/Luciferianism.htm
[13] farisæernes bog: http://www.biblebelievers.org.au/facts1.htm
[14] her: http://www.come-and-hear.com/dilling/chapt01.html
[15] hadetale: http://www.biblebelievers.org.au/facts2.htm
[16] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederrothschildgoldv4002.jpg
[17] Yahoo answers siger 300 billioner dollars : http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080803141200AA64yQ8
[18] Marcus Angelicus 1997:: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_rothschild03.htm
[19] Wall Street håndlangere har skabt : http://euro-med.dk/?p=8191
[20] Købt: http://euro-med.dk/?p=9448
[21] her: http://www.nytimes.com/2009/06/01/business/01lobby.html?pagewanted=3&_r=2&partner=rss&em
c=rss

[22] Bilderberg-klubben: http://euro-med.dk/?p=1278
[23] Council on Foreign Relations: http://euro-med.dk/?p=9774
[24] Trilateral Commission: http://euro-med.dk/?p=547
[25] Club of Rome: http://euro-med.dk/?p=9980
[26] USAs Federal Reserve System: http://euro-med.dk/?p=3029
[27] WTO: http://www.commondreams.org/headlines03/0513-04.htm
[28] styrer vores økonomi : http://euro-med.dk/?p=6956
[29] samme kontrollanter: http://euro-med.dk/?p=9078
[30] European Round Table of Industrialists: http://euro-med.dk/?p=3470
[31] ETS eller ECX, European Climate Exchange: http://euro-med.dk/?p=62
[32] mentalhygiejne-hjernevask : http://euro-med.dk/?p=143
[33] Sydsvenskan: http://sydsvenskan.se/sverige/article547942/quotEurabiaquot-jamfors-med-konspirationsteorier.html
[34] Euromediterranienprocessen: http://euro-med.dk/?p=8949
[35] Barry Goldwater: http://www.gwb.com.au/gwb/news/multi/goldwatr.html
[36] video bekræfter : http://www.youtube.com/watch?v=NxMayaeHd6I
[37] jøder ejer 96% af verdens medier: http://pakalert.wordpress.com/2009/03/16/six-jewish-companies-own-96-of-the-worlds-media/
[38] Russiske Revolution : http://reformed-theology.org/html/books/bolshevik_revolution/
[39] her: http://reformed-theology.org/html/books/bolshevik_revolution/appendix_02.htm
[40] Hitler´s nazisme: http://www.reformation.org/wall-st-hitler.html
[41] beordrede Gorbachev at ændre Sovjetunionen : http://www.brusselsjournal.com/node/865
[42] DDR faldt: http://www.spiegel.de/schulspiegel/0,1518,533807,00.html
[43] tage deres folk ind i regeringen: http://euro-med.dk/?p=8020
[44] global governance : http://euro-med.dk/?p=10021
[45] Reducere de dumme “unyttige spisere”: http://euro-med.dk/?p=9404
[46] The Huffington Post 20 Aug. 2009, Larry Flint: http://www.huffingtonpost.com/larry-flynt/common-sense-2009_b_264706.html
[47] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederdavid-rothschild5.jpg
[48] kriminelle familie.: http://www.questionsquestions.net/docs04/engdahl-soros.html
[49] Reuters 1. sept. 2009: http://www.reuters.com/article/rbssFinancialServicesAndRealEstateNews/idUSL121115920090901
[50] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederjay-2drockefeller-2ddivine-2dking-2d11.jpg
[51] The Irish Times 7. sept. 2009: http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2009/0907/breaking35.htm
[52] The New York Times 7. sept. 2009: http://greeninc.blogs.nytimes.com/2009/09/07/france-mulls-co2-taxes-on-citizens/
[53] guddommelige konge: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica24.htm#twenty-four
[54] Der Spiegel 4. Sept. 2009: http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,646506,00.html
[55] FN-generalsekretærens forestillinger : http://euro-med.dk/?p=10248
[56] genfremsat i 1992 af Al Gore.: http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Marshall_Plan
[57] PR Newswire for Journalists Sydney, Australia: http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=90090
[58] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergeorge-2dsoros.jpg
[59] påvirker EU. : http://www.soros.org/about/offices
[60] The Times 30 Aug. 2009: http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/banking_and_finance/article6814923.e
ce

[61] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederjp-2dmorgan1.jpg
[62] flår folk til skindet : http://euro-med.dk/?p=3973
[63] Rothschildagent: http://www.thirdworldtraveler.com/Banks/House_Rothschild_TSOTFR.html
[64] Rothschild, Israel og Bibelen: http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild_ori.htm
[65] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederisraelsk-2dflag1.jpg
[66] Rothschilds : http://euro-med.dk/?p=204
[67] James A. de Rothschild, betalte for Knesset : http://en.wikipedia.org/wiki/James_Armand_de_Rothschild
[68] hans kone, Dorothy, donerede Israels Højesteretsbygning: http://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_of_Israel
[69] illuministiske symboler: http://politikglobal.blogspot.com/2008/06/0806-04-die-freimaurer-zeigen-in.html
[70] Hansjürgen Koehlers “Inside the Gestapo” fra 1940: http://just-another-inside-job.blogspot.com/2009/01/understanding-hitlers-secret.html
[71] Baron Salomon Mayer : http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_rothschild04.htm
[72] beskrives også: http://www.maebrussell.com/About%20Mae%20Brussell/Mind%20of%20Adolf%20Hitler.html
[73] Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Mind_of_Adolf_Hitler
[74] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedernathan-rothschild7.jpg
[75] chokerende video: http://video.google.com/videoplay?docid=2615496775977574586#