Mennesket Leger Gud III. Codex Alimentarius: Mennesket Må Leve Af Rockefellers GMO-Forgiftede Brød Alene

Posted By Anders On September 10, 2009 @ 16:09 In Dansk, Euromed | 2 Comments

Resumé: Den Nye Verdensorden (NVO) realiserer d. 1. jan. 2010 et nyt fremstød for bagmændenes genmodificerede (GM) fødevarer, der efter alt at dømme er livsfarlige - ud fra de få foreliggende dyreforsøg. Dyreforsøg anser de for ubrugelige! De mægtige NVO-bagmænd har desværre forbudt al forskning i deres GM-produkter - også mht. GM-bivirkninger, som dog formentlig allerede har ramt amerikanerne, hvor genmærkningen for længst er afskaffet - som den bliver i EU efter 1. jam. 2010.
Bag GM-diktaturet står USAs regering - og EUs modstand er ved at smuldre. Det Rockefeller-støttede Monsanto er ved at rende verden over ende - skønt The American Academy of Environmental Medicine  opfordrer alle til at undgå GM-produkter. Det gør de pga. "Codex Alimentarius", som er lavet af Rockefellers WHO og FAO med Rothschilds og Rockefellers WTO som håndhæver. Rockefellers fødevarekontrol bliver dyr, sundhedsskadelig - og med hans monopol på verdens fødevarefemstilling - afslutningen på vor frihed: Rockefeller bestemmer, hvem der skal fodres - og hvem ikke.

Jeg har tidligere skrevet om den [1] Nye Verdensordens kommunisters pressionsmidler mod os: 
[2] krig mod terrorisme, og [3] pandemier (BSE, SARS, fugleinfluenza, svineinfluenzabekæmpelse etc), [4] finanskrise, og [5] truet biodiversitet, og [6] indvandring samt [7] her -og deres trumfkort er "[8] klimaændringsfidusen". Men de har noget endnu farligere for imod os: De fordærver vor daglige mad.

Det følgende er en fortsættelse af min[9] artikel fra 8. sept.

 Codex Alimentarius er et WHO- og FAO-diktat om sammensætningen af næringsmidler i alle [10] WTO-lande fra 1. jan. 2010.
[11] Codex_alimentarius
[12] Codex Alimentarius hjemmesiden: Codex Alimentarius-Kommissionen blev oprettet i 1963 af FAO og WHO for at udvikle fødevare-standarder, retningslinjer og relaterede tekster såsom adfærdskodekser under det fælles FAO / WHO Fødevarepogram. Det primære formål med dette program er at beskytte forbrugernes sundhed.

[13] Wikipedia Kontroversen om Codex Alimentarius vedrører en opfattelse af, at den er en obligatorisk standard for fødevarer - herunder vitamin-og mineraltilskudssikkerhed. Codex Alimentarius er anerkendt af Verdenshandelsorganisationen som en international referencestandard for løsning af tvister vedrørende fødevaresikkerhed og forbrugerbeskyttelse. Mange hævder, at den er urimeligt påvirket af farmaceutiske virksomheder.

Et alarmerende træk er, at i dele af verden bliver GM fødemidler [14] hemmeligt smuglet ind på markederne – i Israel, f.eks.
[15] Seedvault
T.h:“[16] Dommedagsfrøbamk” på Spitsbergen, finansieret af Bill Gates (Microsoft) sammen med Rockefeller Foundation, Monsanto Corporation,  Syngenta Foundation og den norske regering, bl.a., skal sikre elitens rene frø mod deres GM- og anden ødelæggelse.

Codex Alimentarius vil træde i kraft den 1. januar 2010. Den [17] åbner op for udeklareret salg af GMO (Genmodificerede organismer) – modificerede fødevarer fra fx Rockefellers Monsanto, Syngenta osv.
[17]
De generelle farer ved GMO kan [18] ses her.
 
[19] GMO Compass 5. august 2009: Levering af 180.000 tons sojamel fra USA blev afvist af EU midt i juli på grund af fundne spor af MON88017 majs, som ikke er godkendt i EU.EU-Kommissionen udarbejdede et forslag om at give tilladelse men fik ikke det nødvendige kvalificerede flertal af medlemsstater.
[20] EUObserver 3 Sept. 2009: I sit valgprogram fremsætter Præsidenten for EU-Kommissionen, José Barroso, et løfte om at lade medlemsstater alene vælge om de vil dyrke GMO eller ej. (Dette ville betyde frit salg af GMO overalt i EU. Rockefeller er stærk!).

Jeffrey Smiths "Genetisk Roulette" [21] Institute for Responsible Technology 2008: FDA skabte en ny stilling til  Monsantos tidligere advokat, Michael Taylor, som derefter førte tilsyn med [22] Gmo-antitreklameGMO-politikken, efter at Det Hvide Hus pålagde FDA at fremme den bioteknologiske industri. Udgivet i maj 1992 og stadig i kraft erklærer FDA politikken:  "Agenturet er ikke bekendt med oplysninger, der viser, at fødevarer, der stammer fra disse nye metoder, adskiller sig fra andre fødevarer på en meningsfuld og ensartet måde." På grundlag af denne dom hævdede FDA, at ingen sikkerhedsmæssige undersøgelser er nødvendige. Biotekvirksomheder bestemmer derved på egen hånd, om deres produkter er uskadelige.

Det viser sig, at dommen var en løgn. I  virkeligheden havde de "tekniske eksperter i agenturet" gentagne gange advaret deres foresatte om, at genmodificerede fødevarer kan skabe uforudsigelige, bivirkninger, herunder allergi, toksiner, nye sygdomme og ernæringsmæssige problemer. Forskernes bekymringer blev holdt hemmelige i 1992, men syv år senere kom bedrageriet for dagens lys. Men da var det for sent.

GM-afgrøder blev udbredt og Michael Taylor var blevet behørigt belønnet efter at have forladt FDA ved at blive Monsantos vicepræsident. Der er næsten ingen langsigtede fodringsforsøg beskrevet af FDA videnskabsfolk, ingen  kliniske forsøg med mennesker og ingen overvågning af befolkningen for at se, om GM-afgrøderne har haft skadelige virkninger. Men selv blandt de få seriøse sikkerhedsundersøgelser, der er blevet udført, samt rapporterne fra landmænd rundt omkring i verden, er beviser fremkommet for, at GM-produkter er blevet kædet sammen med tusindvis af gift- og allergireaktioner, tusindvis af syge, sterile og døde dyr. Læger, som har studeret emnet, er overbevist om, at farerne er reelle og ordinerer ikke-GMO-kost til deres patienter.

[23] Monsanto-plakatHer er en [24] oversigt af Jeffrey Smith i "Genetisk Roulette" af dokumenterede sygdomme i forbindelse med GMO: Stort set alle organer i mus var syge.

[25] Jeffrey Smith: To regeringsundersøgelser fra Østrig og Italien blev offentliggjort og beviser, at de betænkeligheder, som FDA videnskabsfolk havde, burde have været hørt. Den første præsident Bushs Hvide Hus havde  beordret   FDA til at markedsføre GMO-fødevarer hurtigt. For at leve op til dette direktiv, lod FDA Michael Taylor føre tilsyn med oprettelsen af GMO politikken. 

Taylor var også leder, da FDA godkendte Monsantos gensplejsede kvægvæksthormon (rbGH eller rBST). Mejeriprodukter fra behandlede køer indeholder mere pus, mere antibiotika, mere væksthormon, og mere IGF-1 - et kraftfuldt hormon forbundet med kræft. Det væksthormon er forbudt i de fleste industrialiserede lande, herunder Canada, EU, Japan, Australien og New Zealand. Men under Michael Taylor blev det godkendt i USA, uden mærkning.

Forbrugernes afviste rbGH og leverandørerne måtte mærke deres mælk med "rbGH-fri." Monsanto forsøgte forgæves at få fjernet etiketteringen. Nu er  [26] Michael Taylor blevet udnævnt til Obamas [27] toprådgiver for Kommissæren for US Fødevaresikkerhed!!!

[28] NewsWithViews 30 May, 2009:[29] Codex alimentarius 3 Den 19 maj opfordrede American Academy of Environmental Medicine (AAEM) læger til at uddanne deres patienter, den medicinske verden, og offentligheden til at undgå GMO (genetisk modificerede) fødevarer, når det er muligt. De konkluderer: "Der er årsagssammenhæng mellem genetisk modificerede fødevarer og sundhedsskadelige virkninger. " GM-madede spædbørn var mindre og fik senere problemer med at blive gravide.

Når hanrotter blev fodret med genmodificeret soja, ændrede deres testikler rent faktisk farve fra den normale lyserøde til mørkeblå. Mus fodret med genmodificeret soja havde forandret ung sæd. Selv fostre hos GM-fodrede modermus havde betydelige ændringer i deres DNA. Mus fodret med GM-majs i en østrigsk regeringsundersøgelse fik færre afkom, som også var mindre end normalt.

Reproduktive problemer plager også husdyr. Indien viste, at de fleste bøfler, der spiste GM bomuldsfrø  havde komplikationer såsom tidlig leverkræft, aborter, ufrugtbarhed og livmoderfremfald. Mange kalve døde. I USA rapporterede ca. 2 dusin landmænd, at tusindvis af svin blev sterile efter indtagelse af visse GM-majs-sorter. Nogle havde falsk graviditet, andre fødte poser med vand. Køer og tyre blev også ufrugtbare, når de fodredes med samme majs.

I den amerikanske befolkning tiltager forekomsten af lav fødselsvægt hos spædbørn, infertilitet, og børnedødelighed.

AAEM fastslår, "Mangfoldige dyreforsøg har vist betydelig forstyrrelse i immunsystemet," herunder forøgelse af cytokiner, der er "forbundet med astma, allergi, og betændelse"-alt i tiltagen i USA. Selv Monsantos egne undersøgelser viste signifikante immunsystemændringer i rotter fodret med Bt-majs.

Længe efter, at vi holder op med at spise GMO, kan vi stadig få muligt skadelige genmodificerede proteiner fremstillet inde i os. Udtrykt mere tydeligt, at spise en majschip fremstillet af Bt-majs kan omdanne vores tarmbakterier til levende pesticidfabrikker, måske i resten af vores liv. 

Dette er [30] Codex Alimentarius retningslinjer for testning af GM fødevaresikkerhed
Utilsigtede virkninger kan forekomme ved overføring eller omarrangering af en mikroorganisme gennem bevidst ændring af DNA-sekvenser, eller de kan opstå gennem genforandring eller andre naturlige hændelser i mikroorganismernes DNA. Indsættelsen af DNA fra artsfremmede kilder i et gen kan også resultere i syntese af et monsterprotein. Menneskeforsøg med tolerance over for GM-fødevarer er kun nævnt i ganske særlige tilfælde - og der henvises til OECD's regler, som blev fjernet fra internettet i 2002! De mener, dyreforsøg er nytteløse! I stedet laver Codex Alimentarius en masse laboratorieundersøgelser og sammenligner genetiske og proteinprofiler med deres traditionelle modstykkers. Hvis de ikke finder nogen stor variation, siger de, "Okay. Dette GM-produkt ser ud til at være harmløst. Vi starter et masseeksperiment. Skulle produktet år senere vise sig at have en farlig indvirkning på befolkningen, så - hvis en forbindelse kan bevieses, hvilket altid er en langvarig sag - vil vi forbyde GM-produktet! " Dette på trods af, at franske dyreforsøg viser, at [31] Monsantos GM-majs dræbte alle involverede rotter! De retningslinjer, kan ikke måle alle livsvigtige kendte og ukendte parametre. Kun biologiske prøver dur - og de undgås bevidst .

Kommentar
Efter den 1. jan. 2010 gælder Codex Alimentarius uden etikettering:
De vil ikke mere kunne se, om De i supermarkedet køber sunde eller Rockefellers GM-forgiftede varer! Men her er et tip: Brug kloge[32] afrikanske kyllinger som nægter at spise GM foder med  ukrudtsdræbende proteiner!
[33] FAOI den [34] Nye Verdensorden spiller mad en meget vigtig rolle som biologisk våben. Vejen til fuldstændig kontrol over menneskeheden synes at være Codex Alimentarius, der dikterer os, hvad vi skal spise og ikke spise, idet den overtager fuld kontrol over verdenslovgivningen om fødevarer – og hensætter os i uvidenhed om dem. Ovenstående tyder på, at [35] befolkningsreduktion og ufrugtbarhed faktisk er tilsigtet.

Lad os tage et kig på stifterne og samarbejdspartnerne bag Codex Alimentarius. [36] WHO er tæt sammenknyttet med  Rockefeller Foundation, der sponsorerer FN (Rockefeller donerede grunden til FN-bygningen i New York). Det er [37] FAO også, og her et brev til FAO, hvori den [38] fælles FAO-Rockefeller Foundation omtales.

Der er et tæt samarbejde mellem  [39] FAO and CGIAR , hvilket går tilbage til 1960'erne, og den dækker bl.a. [34] governance, strategisk planlægning, og [40] bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer, afgrødeforøgelse, frø-systemer, …etc.

[41] CGIAR1[42] CGIAR Home Page: Rockefeller Foundation er et af seksten oprindelige medlemmer af CGIAR, sammen med bl.a. Ford Foundation.
Med hensyn til WTO, som frygtes at håndhæve reglerne i Codex Alimentarius på verdensmarkedet: Den erstattede GATT, hvis præsident var Baron [43] Robert Rothschild 1964–67. WTO er tæt [44] sammenflettet med IMF og Verdensbanken - begge styret af Rockefeller-folk, en [45] bilderberger og en [46] CFR, hhv. [47] IMF er ejet og styret af Rothschild og 30-40 af verdens rigeste mennesker.

Her er, hvad WTOs [48] generalsekretær, med til adskillige bilderbergmøder, Pascal Lamy, tidligere EU kommissær, har at sige den 12 november 2008: “Vores forhold til [4] BIS er en sammenhæng med BIS-konstellationen, der er BIS som  regulator, især med Basel II standarden. Efter den asiatiske krise, og med den pludselige afbrydelse af samhandelens kreditlinjer fra internationale banker til nogle kriseramte lande dannede WTO i samarbejde med IMF  og Verdensbanken en uformel gruppe af eksperter fra de regionale udviklingsbanker, kreditforsikringsagenturer og internationale banker."

[4] BIS er Rothschilds organisation til at sikre hans greb om centralbankerne - grundlagt af Rothschildagenterne Charles Dawes og Owen Young - såvel som lederen af Hitlers Reichsbank, Hjalmar Schacht. BIS danner et intimt team med IMF.

Lyt til, hvad det daværende medlem af EU-Parlamentet, finansmanden, [49] Sir James Goldsmith, sagde til US senatet d. 15. nov. 1994 om GATT, forgængeren for WTO (som hovedsageligt er det samme): "GATT er typisk for et økonomisk instrument, hvis formål er at øge koncernernes indtjening, hvis formål er at øge bruttonationalproduktaktiviteten, og hvis resultat vil være ødelæggelsen af stabiliteten i vores samfund, en fortsat splitning af familielivet, en fortsat stigning i kriminalitet, fattigdom og alle de andre dårligdomme, som vi nu er ramt af." Sympatiske ord, – men selvsamme [50] James Goldsmith var Lord Jacob Rothschilds nære forretningspartner – hvis familie fik Adam Weishaupt til at lave netop [51] dette program  for at undergrave vore samfund!! Så Mr. Goldsmith ved, hvad han taler om. I stedet for skabte man Rothschilds WTO, der nu skal forsyne os med deres  junk food!! Sir James Goldschmidt bekæmpede også WTO.

Codex Alimentarius er et led i [35] Rockefellers affolkningsprogram, [46] Rockefeller-Rothschilds stræben efter [52] verdensregering – og et udtryk for et menneskefjendsk, l[53] uciferisk, og [54] her, egoistisk, amtikristent menneskesyn, der desværre har lokket [55] selv kirkerne i sit net - og [56] her.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=10550

URLs in this post:
[1] Nye Verdensordens kommunisters : http://euro-med.dk/?p=9980
[2] krig mod terrorisme: http://euro-med.dk/?p=8105
[3] pandemier : http://euro-med.dk/?p=8357
[4] finanskrise: http://euro-med.dk/?p=8191
[5] truet biodiversitet: http://euro-med.dk/?p=8329
[6] indvandring: http://euro-med.dk/?p=9816
[7] her: http://euro-med.dk/?p=8949
[8] klimaændringsfidusen: http://euro-med.dk/?p=8401
[9] artikel fra 8. sept.: http://euro-med.dk/?p=10471
[10] WTO: http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization
[11] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedercodex-alimentarius2.jpg
[12] Codex Alimentarius hjemmesiden: http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp
[13] Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/codex_alimentarius
[14] hemmeligt smuglet ind på markederne: http://www.haaretz.com/hasen/spages/1112054.html
[15] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederseedvault2.jpg
[16] Dommedagsfrøbamk: http://euro-med.dk/?p=4201
[17] åbner op for udeklareret salg af GMO : http://www.healthfreedomusa.org/?page_id=169
[18] ses her: http://www.netlink.de/gen/fagan.html
[19] GMO Compass 5. august 2009: http://www.gmo-compass.org/eng/news/457.docu.html
[20] EUObserver 3 Sept. 2009: : http://euobserver.com/9/28613
[21] Institute for Responsible Technology 2008: http://www.seedsofdeception.com/Public/Newsletter/Nov2008-Obamasbiotechyesmen/index.cfm
[22] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergmo-2dantitreklame9.jpg
[23] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermonsanto-2dplakat3.jpg
[24] oversigt af Jeffrey Smith i "Genetisk Roulette": http://www.seedsofdeception.com/Public/GeneticRoulette/HealthRisksofGMFoodsSummaryDebate/index.cfm
[25] Jeffrey Smith: http://www.huffingtonpost.com/jeffrey-smith/obamas-team-includes-dang_b_147188.htmlBy
[26] Michael Taylor: http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm170842.htm
[27] toprådgiver: http://www.opednews.com/articles/Monsanto-s-Michael-Taylor-by-Linn-Cohen-Cole-090308-575.html
[28] NewsWithViews 30 May, 2009: http://www.newswithviews.com/Smith/jeffrey125.htm
[29] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedercodex-20alimentarius-2034.jpg
[30] Codex Alimentarius retningslinjer: http://euro-med.dkftp://ftp.fao.org/codex/Publications/Booklets/Biotech/Biotech_2003e.pdf
[31] Monsantos GM-majs dræbte alle involverede rotter: http://www.greenpeace.org/eu-unit/press-centre/press-releases2/seralini-NK603
[32] afrikanske kyllinger: http://www.gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/11354-smart-chickens-not-duped-by-gm-feed
[33] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederfao1.jpg
[34] Nye Verdensorden : http://euro-med.dk/?p=10021
[35] befolkningsreduktion og ufrugtbarhed : http://euro-med.dk/?p=9404
[36] WHO er tæt sammenknyttet med  Rockefeller Foundation: http://www.who.int/inf-pr-1998/en/pr98-56.html
[37] FAO: http://openlibrary.org/b/OL3104611M/Proceedings-of-the-Fourth-FAO/Rockefeller-Foundation-Wheat-Semin
ar

[38] fælles FAO-Rockefeller Foundation: http://www.fao.org/docrep/x5591e/x5591e0b.htm
[39] FAO and CGIAR: http://www.fao.org/nr/res/abst/res_070501_en.htm
[40] bæredygtig : http://euro-med.dk/?p=9541
[41] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedercgiar12.jpg
[42] CGIAR Home Page: : http://www.cgiar.org/who/members/rockfound.html
[43] Robert Rothschild 1964–67: http://wwwarc.eui.eu/idchn/bin/creatopics.asp?top=GATT
[44] sammenflettet med IMF og Verdensbanken: http://www.commondreams.org/headlines03/0513-04.htm
[45] bilderberger: http://euro-med.dk/?p=1278
[46] CFR: http://euro-med.dk/?p=9774
[47] IMF: http://euro-med.dk/?p=7627
[48] generalsekretær, med til adskillige bilderbergmøder, Pascal Lamy, tidligere EU kommissær: http://www.wto.org/english/news_e/news08_e/gc_dg_stat_12nov08_e.htm
[49] Sir James Goldsmith, sagde til US senatet d. 15. nov. 1994 om GATT: http://www.youtube.com/watch?v=WxNm1IvWPJ4
[50] James Goldsmith var Lord Jacob Rothschilds nære forretningspartner: http://wapedia.mobi/en/Jacob_Rothschild,_4th_Baron_Rothschild
[51] dette program : http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/illuminati_grows.htm
[52] verdensregering: http://euro-med.dk/?p=5141
[53] uciferisk: http://euro-med.dk/?p=7546
[54] her: http://euro-med.dk/?p=7425
[55] selv kirkerne : http://euro-med.dk/?p=895
[56] her: http://euro-med.dk/?p=9510